Buurt start initiatief voor renovatie Rubenslaanschool Buurt start initiatief voor renovatie Rubenslaanschool

Buurtbewoners oneens met sloop schoolgebouw Rubenslaan en starten initiatief voor renovatie

Buurtbewoners oneens met sloop schoolgebouw Rubenslaan en starten initiatief voor renovatie
De gemeente wil het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 in oktober slopen, zodat er in de toekomst een nieuwe school gebouwd kan worden. Het gebouw staat al meer dan tien jaar leeg. Enkele buurtbewoners vinden het modernistische pand van cultuurhistorische waarde voor de wijk en willen dat het wordt gerenoveerd.

De gemeente wil het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 in oktober slopen, zodat er in de toekomst een nieuwe school gebouwd kan worden. Het gebouw staat al meer dan tien jaar leeg. Enkele buurtbewoners vinden het modernistische pand van cultuurhistorische waarde voor de wijk en willen dat het wordt gerenoveerd.

Omwonenden kregen in mei een wijkbericht van de gemeente met de mededeling dat de school dit najaar gesloopt zal worden. Het pand zou in zeer slechte staat verkeren en daardoor onbruikbaar zijn geworden. De gemeente wil het stuk grond bewaren om er in de toekomst een nieuwe school te bouwen, wanneer dat nodig is in de buurt. Er wordt door de gemeente nog onderzocht welke ‘zinvolle functie’ de plek in de tussentijd krijgt.

Sociaal woonconcept
In reactie op deze plannen is Lisanne Havinga samen met andere buurtbewoners het ‘Buurtinitiatief Rubenslaanschool Utrecht’ gestart. Zij zijn het oneens met de sloop van het pand en hebben een eigen herbestemmingsplan geschreven. Hierin staat onder meer het idee voor een sociaal woonconcept, met een combinatie van seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen. Ook zien zij graag een buurthuis of buitenschoolse opvang terug in het gebouw. In het plan staat dat er zo’n 2 miljoen euro in de school moet worden geïnvesteerd om het op deze manier te herstellen.

Volgens Jennifer Felix, woordvoerder van de gemeente Utrecht, is het pand niet meer bruikbaar vanwege veiligheidsoverwegingen. “Daarnaast is een toekomstige invulling nog niet bekend, waardoor renovatie van het pand, mede gezien de huidige staat ervan, niet logisch of wenselijk is. Het aanhouden van de locatie vraagt onder meer om saneringskosten die erg hoog zullen zijn”, aldus Felix.

Culturele waarde
Het schoolgebouw heeft veel Rietveld-achtige kenmerken en is ontworpen in de jaren 50 door Piet Dingemans, een van Utrechts’ bekende naoorlogse architecten.

In een brief aan wethouder Anke Klein schrijft Havinga, die als bouwfysicus en architect al een tijd onderzoek heeft gedaan naar het pand, over de cultuurhistorische waarde van de school: “In het rapport ‘Erfgoed van de wederopbouw’, gepubliceerd door de gemeente Utrecht in maart 2016, wordt de wijk beschreven als een van slechts twee ‘gebieden met bijzondere waarde’. Ik wil benadrukken dat de school onderdeel is van een van Utrechts’ bijzondere en meest ‘gave’ naoorlogse wijken, dit zou bij de beslissing de school te slopen moeten worden meegewogen.”

Petitie
Havinga vraagt Klein in de brief om de voorgenomen sloop van de school te heroverwegen en met de buurt in gesprek te gaan over het buurtinitiatief. Tot nu toe heeft ze nog geen reactie van de wethouder ontvangen. Verder is Havinga ook in gesprek met erfgoedinstanties en raadsleden en maandag is er een petitie gestart, die inmiddels door zo’n 130 mensen is ondertekend.

Woordvoerder Felix laat weten dat de gemeente op de hoogte is van de petitie: “We zijn hierover door één van de omwonenden rechtstreeks geïnformeerd. Maar onze inzet is om de locatie Rubenslaan een tijdelijke invulling te geven die maatschappelijke waarde heeft voor de wijk. Vandaar dat we voorstaan om het pand te slopen. Momenteel zijn we in gesprek met de omwonenden over de tijdelijke invulling die samen aan de locatie gegeven kan worden. Na de zomer krijgt dit gesprek een vervolg.”

De gemeente wil de sloopopdracht van de school rond september gaan verstrekken. De leden van het buurtinitiatief willen voor die tijd zoveel mogelijk buurtbewoners informeren. Op donderdagavond organiseren zij een buurtbijeenkomst om hun plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

23 Reacties

Reageren
 1. Alex

  Laat de school alstublieft staan zeg. Renoveren kost geld, maar in ieder geval wordt een stuk Utrechtse historie bewaard voor de toekomst. Wordt moe van die sloopziekte. Of het faceliften van bepaalde gebouwen. Zoals nu het ABN AMRO pand. Binnenkort is de gehele stad voorzien van een 2020 jasje. Weg jaren 50, 60, 70, 80. Want nu is alles zo mooi en fris hé.

 2. Herman

  Omdat er toevallig een architectuur paus in de wijk woont wordt deze actie opgezet..
  Of de gemeente even paar miljoen wil lappen. Voor deze hobbyist…..
  Heel snel slopen, foeilelijk en uitgewoond pand.

 3. Tostelli

  Herinner de gemeente er gewoon aan dat vorig jaar diezelfde gemeente de klimaatnoodtoestand uit riep. Niks slopen en nieuwbouw dus, dat levert een veel grotere klimaatimpact op dan renoveren.

  Misschien leert de gemeente die symboolpolitiek dan ook eens af.

 4. Fred

  Inderdaad, slopen en iets nieuws neerzetten is het beste.
  Gebouwen met monumentale waarde behouden is mooi als ze ook het aanzien waard zijn, maar ik denk dat maar heel weinig mensen dit een mooi gebouw vinden, en het ook niet gaat worden na een eventuele renovatie, zonde van het geld.

 5. JJ

  @ Herman

  Ik vind het helemaal geen lelijk pand. Het = dus helemaal niks, als je begrijpt wat ik bedoel.

  Volgens jouw argument hadden we in de jaren zeventig en tachtig alles wat jaren dertig was gesloopt. De meeste gebouwen uit die periode waren toen ernstig verwaarloosd, zaten onder een smogsluier, waren ontdaan van originele elememten (andere kozijnen en/ of deuren) en van binnen was vaak alles weggetimmerd.

  Nu vinden we gerenoveerde gebouwen uit die periode heel mooi. In de jaren negentig vond men zelfs het Louis Hartlooper Complex een somber gebouw, plomp.

  Een beetje liefde en renovatie doet wonderen, hoeft helemaal niet duurder te zijn (hangt ook van de bestemming af) en is iig ook nog duurzamer. Daarnaast hebben we ook stadsbeelden en stadsgezichten, die ken je soms een beetje in ere houden.

 6. W.

  Slopen is niet zinnig en wat ervoor terug komt past vaak niet in de omgeving. Er zijn veel voorbeelden van gebouwen die gesloopt zijn, waar men later spijt van had. Bijvoorbeeld het gebouw van de Utrecht verzekeringsmaatschappij.

 7. M.

  @Herman: en hoe komt het dat dit pand tien jaar lang verwaarloosd is? Het is het zoveelste gemeentelijk schandaal. Eigenlijk zou de gemeente hiervoor een forse boete moeten krijgen, maar ja, dan draait de Utrechtse burger er weer voor op. Overigens vind ik het een interessant gebouw, dat ook nog zeer goed in zijn omgeving past. Het zou wat mij betreft jammer zijn wanneer het zou verdwijnen.

 8. Hans

  Heel jammer als dit mooie, maar nu sterk verwaarloosde schoolgebouw tegen de vlakte gaat. Pak het anders aan: renoveren en maak er klein appartementencomplex van voor jongeren en senioren. Het plein kan omgetoverd worden tot een tuin waar ook de buurt gebruik van kan maken. Het platte dak vergroenen, het fietsenhok wordt berging. Gemeente Utrecht gebruik je fantasie en geef de omwonenden een stem in het geheel bij het realiseren van dit in potentie sterke renovatieproject.
  NB ik ben geen omwonende, heb geen enkel persoonlijk belang in die zin.

 9. C.

  Interessante vraag is in deze wie de eigenaar is van dit pand. Waarschijnlijk de Gemeente Utrecht, die dan eigenlijk wel eens al heel veel eerder aangeschreven had mogen worden wegens het laten verslonzen en verwaarlozen van het gebouw. Al jaren een doorn in het oog van deze buurtbewoner (geen kunstpaus). Feitelijk had het niet eens zover mogen komen (een particulier zou dat waarschijnlijk niet eens zijn toegestaan), dat deze plek er thans zo armoedig uitziet, dat slopen welhaast nog de enige ‘oplossing’ lijkt. @ Herman: Mogen burgers daar dan toch ook wel eens actie tegen ondernemen?

 10. Pee

  Volgens Jennifer Felix is het pand niet meer bruikbaar vanwege veiligheidsoverwegingen.
  Dat is onzin en word altijd gebruikt als smoes om de boel te kunnen slopen.
  Toon maar eens aan dan dat het pand onbruikbaar is.
  Ik zeg dat ze dat niet aan kunnen tonen.

 11. Jan

  Wat ik graag aan het debat over het sloopplan toevoeg dat B&W zichzelf geen vergunning geeft, en 1 september wil slopen, en dan heb je voldongen feit gecreerd. Wie is thuis in deze materie en welke juridische stap is nu het beste on dialoog te komen?

 12. Ed

  Felix denkt zeker dat slopen gratis is? En een bouwtechnische analyse naar de staat van het gebouw ontbreekt ook in de diskussie!

 13. Kadoendra

  Goede actie van Lisanne Havinga en andere buurtbewoners om het “Buurtinitiatief Rubenslaanschool Utrecht” te starten!

  Gebouwen die cultuurhistorische waarde voor een wijk hebben moeten nooit gesloopt worden, anders sloop je ook de ziel van een wijk.

 14. Kees Truijens

  Veel interessante 50er jaren architectuur is er niet meer. Mooi toch dat buurtbewoners met een beter plan komen dan slopen. Maak daar gebruik van, Gemeente Utrecht!

 15. Anne Marie ten Berge

  @ Fred, het gaat niet om uw gedachte dat maar heel weinig mensen dit een mooi gebouw vinden. Die stelling is niet relevant. Het gaat er om wat de buurt wil. Zij hebben het recht om op eigen initiatief een zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan is school. Door het 10 jaar leeg te laten staan kan het gebouw in het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan meegenomen worden. voor verandering. Dat de buurt met kennis van zaken zelf een herbestemmingsplan schrijft is goed, beter, best..

 16. Belastingbetaler

  Renovatie of slopen+nieuwbouw: het kost allebei geld en levert allebei milieubelasting op. Echter kost nietsdoen en het pand/grond jarenlang niet gebruiken ook wat: Utrecht heeft schaarse ruimte, dus moet je benutten.

  Geld lijkt vaak de doorslag te geven bij beslissingen over leegstand, sloop+nieuwbouw of renoveren. Twee andere zaken lijken me ook belangrijk: cultureel erfgoed en draagvlak/momentum.
  Zo’n gebouw hoeft niet altijd ‘mooi’ te zijn volgens de nieuwste mode, het kan wel een historische functie vervullen. En eenmaal weg krijg je het nooit meer terug… En als er nu mensen zijn die hier tijd, moeite en professionele denkkracht hebben ingestoken en er draagvlak in de omgeving/buurt is… Maak gebruik van dag momentum, gemeente! Kansen moet je grijpen, niet blokkeren.

  Iemand zei dat de gemeente het niet zover had mogen laten komen en eerder iets met de leegstand had moeten doen… Ik ben niet zo thuis in de politiek: maar is dat soort info dan niet op te vragen via de gemeenteraad of een wob verzoek ofzo? Een lijst met leegstaande gebouwen in gemeentelijk beheer? Aangezien we allemaal belasting betalen zijn die panden van ons allemaal. Zonde om die te laten vergaan en leegstaan, waar er zoveel woon/werk/sociale behoeftes zijn die een ruimte kunnen gebruiken.

 17. Cico

  Ik heb mij beroepsmatig bezig gehouden met cultuurhistorisch onderzoek naar wederopbouw architectuur. Maar nog afgezien van de evidente cultuurhistorische waarde, is een pand als dit bijzonder eenvoudig te transformeren naar een nieuwe bestemming. Zo is er een chronisch tekort aan verhuurbare werkateliers. Daar zitten geen hoge eisen aan, dus je -hoeft- niet ontzettend grondig te renoveren.

 18. Scherpschutter

  Put your money where your mouth is. Leg die 2 miljoen op tafel en koop het pand of lap voor de renovatie zou ik zeggen. Dit afwentelen op de belastingbetaler? Dat lijkt me niet he…

  Wat mij betreft platgooien die handel.

 19. Jos

  Misschien is koop en renovatie ook wel een plan, maar dat kan niet als de gemeente het al plat gegooid heeft (vanwege een niet openbare achterkamertjesdeal met een vastgoedbedrijf)? DE reden dat men het pand zonder herbestemming eerst tien jaar onnodig laat verpauperen. En de gemeente zou dit als eigenaar niet moeten mogen. Die heeft doelen en een missie na te leven. Behoud en herbestemming cultureel erfgoed is er daar 1 van. Net als het voorzien in woonbehoefte. Of u het daar nu mee eens bent of niet. Sterker nog: het doet er niet toe of u het er mee eens bent. Deze taken heeft de gemeente al. Een taak die ze niet heeft is die van grondspeculant (ook hierbij maakt het niets uit wat u vindt), waarbij men zelf de prijs van grond mede helpt opdrijven, commerciële partijen aan veel winst helpt en de verdiende miljoenen aan onzinnige hobby’s uitgeeft.

 20. Marcel

  Ik zit mede in de bouw. Als u mij het gebouw omniet overhandigd voor 1 euro maak ik er met m’n medewerkers een prachtgebouw van.
  De gemeente, lees bestuur , heeft hier de balle verstand van.

 21. Hetty

  Wellicht kan er een bekende architect in de arm genomen worden, die de gemeente heel precies kan uitleggen, waarom deze school van cultuurhistorische waarde is, waarom het herbestemmingsplan uitstekend is en vele malen beter, milieuvriendelijke en goedkoper is dan nieuwbouw. Utrecht staat al bekend als een sloopstad. Later krijgt men spijt, maar dan is het al te laat. Denk aan het sfeervolle station van Ravesteyn, en het prachtige Jugenstil-pand De Utrecht. Doodzonde, dat het weg is, en wat staat er nu? Zelfs de Domtoren heeft men ooit willen slopen. Gekkenwerk. DUIC presenteert in artikelen al wat oudere gebouwen met architectonische waarde. Deze school hoort daar zeker bij. Ernaast staat de Kohnstammschool. Dit duo laat mooi twee verschillende bouwstijlen naast elkaar zien. Wellicht een idee, als DUIC binnenkort een mooi artikel gaat wijden aan deze karaktervolle school.

 22. Hetty

  Ik lees net de reactie van Marcel, die in de bouw zit. Hij wil het pand kopen voor Euro 1,-, en er dan een prachtig gebouw van maken. Gemeente Utrecht, dit is jullie kans. Door dit soort 1 Euro-initiatieven zijn al vaker panden van cultuur-historische waarde gered. Gemeente Utrecht, jullie besparen miljoenen, en die hebben jullie hard nodig voor bijvoorbeeld het herstel van de werfkelders en het aanleggen van stadsboulevards.. Ik zou als ik jullie was snel de Rubenslaanschool aan Marcel verkopen. Marcel blij, buurtbewoners blij, en een pand met architectonische waarde gered.

 23. Nina

  Kijk maar uit met dit soort initiatieven. Voor je het weet maak je onbedoeld deel uit van de participatie waar de gemeente prat op gaat bij bouwplannen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).