Is de Universiteit Utrecht te wit? | De Utrechtse Internet Courant Is de Universiteit Utrecht te wit? | De Utrechtse Internet Courant

Is de Universiteit Utrecht te wit?

Is de Universiteit Utrecht te wit?
Foto: Archief DUIC
Een projectplan van de Universiteit Utrecht (UU) om de diversiteit op de instelling te vergroten doet enige stof opwaaien. Een artikel van de Telegraaf leidt tot kritiek op de instelling waarop de UU vervolgens reageert dat het verhaal van de krant de kern mist van de aanpak. Wat staat er in het plan van Taskforce Diversiteit?

Een projectplan van de Universiteit Utrecht (UU) om de diversiteit op de instelling te vergroten doet enige stof opwaaien. Een artikel van de Telegraaf leidt tot kritiek op de instelling waarop de UU vervolgens reageert dat het verhaal van de krant de kern mist van de aanpak. Wat staat er in het plan van Taskforce Diversiteit?

Het recent gepubliceerde projectplan gaat over het vergroten van de diversiteit op de universiteit. De actiepunten in het document richten zich op de instroom en selectie van nieuwe studenten. Opleidingen en studentenverenigingen zouden zich moeten inzetten om de ‘gewenste studentenpopulaties’ aan te trekken. De UU wil namelijk een meer diverse studentenpopulatie.

Bepaalde groepen mensen, zoals mensen met een migratie-achtergrond of studenten met een maatschappelijke achterstand, zouden namelijk ondervertegenwoordigd zijn. Maar ook benadrukt de universiteit dat het om man/vrouw-verhouding kan gaan. Bepaalde opleidingen trekken veel meer mannen dan wel vrouwen. Hier zou ook een betere verdeling in kunnen komen.

Als voorbeeld noemt de onderwijsinstelling het verschil tussen de samenstelling van vwo-leerlingen en studenten aan de UU: “Op dit moment heeft bijvoorbeeld 10 procent van onze studenten een niet-westerse achtergrond, terwijl het percentage vwo-leerlingen met een niet-westerse achtergrond 20 procent betreft.”

Waarom een meer diverse studentenpopulatie?

Dit is een van de vragen die aan bod komt in het document en die de UU ook naar voren haalt: “Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Het onderwijs wordt beter van een verscheidenheid aan perspectieven, waarbij studenten van elkaar kunnen leren.”

Ook meent de onderwijsinstelling dat een diverse universiteit ook een goede voorbereiding is op een diverse samenleving. “De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen, in lijn met onze missie: we werken aan een betere toekomst voor iedereen.”

Met het plan wil de UU de komende twee jaar werk maken van een meer diverse instroom, waarbij allereerst per opleiding in kaart wordt gebracht hoe de studentsamenstelling nu is, wat wenselijk zou zijn en welke aanpak daarvoor nodig is.

Suggesties

Tijdens het maken van het plan voor een diverse universiteit zijn er gesprekken gevoerd met studenten en medewerkers. Daar is een lijst met suggesties en observaties uit voortgekomen die kunnen bijdragen aan een meer diverse instroom van studenten. De universiteit benadrukt dat deze niet getoetst zijn op wetenschappelijke juistheid maar dat ze wel een goed beeld van de ideeën en beelden geven die breed leven binnen de instelling.

Zo zouden Nederlandse studenten vaak niet openstaan voor andere culturen. Ook zouden opleidingen moeten gaan nadenken over hoe ze bepaalde vragen stellen tijdens selectierondes. “Vertel eens, hoe denk je over”, zou bijvoorbeeld een typisch westerse vraagstelling zijn waarmee mensen uit andere culturen volgens de universiteit niet overweg kunnen.

Ook zouden er naast trainingen Academic English ook trainingen Academisch Nederlands gegeven kunnen worden. Daarnaast zouden er in de jaarkalender niet alleen de christelijke feestdagen genoemd moeten worden, moet er ook halal-voedsel komen in de restaurants en zijn ook gebedsruimtes welkom. Een ander punt dat wordt aangestipt is dat studentenverenigingen ‘te wit zijn en bierkratten hebben voor de deur’.

De universiteit laat weten dat er niet gekozen is voor richtlijnen of regels die opgelegd werden vanuit de directie. “Opleidingen en programma’s worden in staat gesteld en ondersteund om zélf plannen te ontwikkelen voor een diversere instroom.” Het stappenplan dat is gemaakte zou daarbij kunnen helpen.

Update: VVD vraagt om opheldering bij ministeries over diversiteitsplannen UU

Gekoppelde berichten

18 Reacties

Reageren
 1. Theo

  De taskforce zou eens de vraag moeten beantwoorden wat er precies verkeerd is aan de studentenpopulatie nu.
  Als je wensen gaat honoreren die aan de islam toegeschreven worden dan bevorder je niet diversiteit maar je bevordert islam.
  En de islam is nu niet bepaald een cultuur die wetenschappelijke inzichten hoog waardeert. Andere waarden voeren daar de boventoon.

 2. Harry

  Afrika te zwart?

 3. Pinguin3

  Ik vraag me soms af waarom ik zo moe ben. Maar nu weet ik het. Van dit soort berichten. Wit/zwart/blauw/geel het maakt niet uit. Het gaat om motivatie/animo/kunde/instelling.
  Er komt eerdaags ook een onderzoek waarom er zoveel witte mensen een baan hebben en anders gekleurden niet. Pfffffffff ophouden Nederland!

 4. Teunis

  Hoeveel studenten trekt de universiteit eigenlijk van wie de ouders niet hoger opgeleid zijn? Ik vermoed heel weinig, en daar zou de ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen wel eens een deelprobleem van kunnen zijn.

 5. Habida

  Het is verontrustend om telkens weer te zien hoe we aan onze toelatingseisen tornen om maar te kunnen voldoen aan een quotum.

  Het onderwijs in Nederland en het intelligentieniveau van onze samenleving holt hierdoor achteruit.

 6. Tim

  Het moet er in eerste instantie niet gaan om huidskleur, maar of ze capabel zijn. Als de universiteit bewust “gekleurde” studenten afwijst, of geen maatregelen wilt voeren om de instroom voor hen gemakkelijker te maken(zolang de kwaliteit er natuurlijk niet mee beïnvloedt wordt), wordt het wel een ander verhaal.

 7. Levi

  Ik heb de hele academische molen doorlopen t/m een promotie, in de bètawetenschappen. De onderzoeksgroepen daar waren altijd al divers. Dat werd niet geforceerd, dat kwam gewoon omdat men zich liberaal opstelt en openstaat voor de beste mensen overal op de wereld. Dat was nooit een issue en men stond open voor elkaars cultuur zoals je zou verwachten van vrije geesten.

  Wat er hier gebeurt is juist anti-liberaal en bovendien, zoals ik het zie, heel zorgelijk. Ik heb daarvoor een aantal redenen. Ten eerste staan die diversiteitsclubs (die bij de UU bijna voor 90% uit vrouwen bestaat overigens) vooral ter meerdere glorie van zich zelf beleid te voeren, gebaseerd op allerlei ongefundeerde aannames. Dat begint al met de pseudowetenschappelijke redenen die ze aandragen waarom bepaalde groepen ‘te wit’ zouden zijn. Het tweede punt wat ik zorgwekkend vind is de sekte-achtige mindset. Met gesloten ogen worden dit soort populistische ideeën uit Amerika overgenomen en iedereen die niet meegaat met deze nieuwe religie wordt zo ongeveer vervolgd voor blasfemie Mijn derde en laatste punt is dat ik niet anders kan concluderen dan dat dit soort diversiteitsbeleid vaak intrinsiek racistisch en hatelijk is. Alleen al de taal die men in deze kringen gebruikt. Teveel witte invloed op universiteiten, verenigingen die TE WIT zijn, een wit patriciaat dat overal zijn tentakels achter heeft en waarmee afgerekend moet worden. Vervang wit met jood en deze uitspraken doen niet onder voor wat er uit extreemrechtse kringen galmt.

  Dat klinkt misschien overdreven, maar het lukte een aantal wetenschappers om letterlijk een deel van Mein Kampf te publiceren waarin jood werd vervangen door blanke man in een gerespecteerd intersectioneel tijdschrift. Intersectionaliteit is de pseudowetenschap die schuilgaat achter deze sekte van identiteitspolitiek. Meer info kunt u hier vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/Grievance_Studies_affair

 8. Levi

  Correctie: Ik bedoelde ‘patriarchaat’

 9. mark

  Levi en de rest: geen woord meer aan toe te voegen. Ik las elders ook de suggestie voor gescheiden gebedsruimtes (bidden doe je maar thuis) en afschaffen genderneutrale toiletten, omdat Marokkaanse vrouwen het niet prettig vinden om mannen tegen te komen. Het is 2019, we hoeven niet terug in de tijd. Indien er dan toch iets tegen de toiletten is, zou het een algemeen argument man/vrouw en algemene privacy moeten zijn en niet cultureel of vanuit geloofsovertuiging, want dat zegt meer over de gemeenschap die bezwaar heeft dan over de rest. En dat bijvoorbeeld studentenverenigingen te wit zijn, acht dat zal vast, maar niet elke club, vereniging etc. moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Ik zit ook niet op een Turkse voetbalclub. (vervang dat maar eens voor blanke voetbalclub trouwens….poppen aan het dansen)

 10. Berend

  Waar kan je witte mensen zien? Blank in allerlei tinten zie ik wel op straat.

 11. Wouter

  Poeh, wat een overtrokken reacties hier, vooral gebaseerd op de invulling die de Telegraaf en DUIC (door die titel over te nemen) aan het verhaal geven.

  Lees dat plan eens, het is niet meer dan de vraag om te onderzoeken in hoeverre je als opleiding (onbewust) bepaalde groepen uit onze samenleving wel of niet aanspreekt, door de manier waarop je selecteert, je opleiding inricht of promoot en of je dat als opleiding anders zou willen zien.

  Technische studies trekken nog steeds relatief weinig vrouwen en in een opleiding Geschiedenis krijg je toch nog wel heel veel westerse eurocentrische geschiedenis. Dat is niet per se verkeerd o.i.d., maar het is wel van invloed op het soort studenten dat je aantrekt. Dat je daar eens bij stilstaat en je als universiteit afvraagt “zou deze opleiding (en dus de studenten) er gebaat bij kunnen zijn als er meer diverse perspectieven aan bod komen?” vind ik niet zo heel raar.

 12. Jeroen

  De Telegraaf is weer lekker aan het stoken, net doen alsof een bijlage met suggesties van studenten officiële plannen van de Universiteit zijn. Expres natuurlijk. Als clickbait om advertentieruimte duurder te kunnen verkopen.

 13. Levi

  @wouter
  Het klopt wel dat de Telegraaf stookt, maar het diversiteitsbeleid gaat echt veel verder dan de passieve houding die jij suggereert. Ik baseer me daarbij veel meer op mijn eigen ervaring dan wat de Telegraaf schrijft. Ik denk dat er weinig mensen een probleem hebben met een divers aanbod en een open cultuur op universiteiten.

 14. w

  de sneeuw die laatst viel vond ik ook te wit…

 15. JdV

  Persoonlijk ben ik een groot voorstander van divrrsiteit. Ik pleit dan ook voor verplichte quota waar universiteiten en andere opleidingen aan moeten voldoen, op straffe van sluiting. Om te beginnen ern verplicht pvv quotum. Als 1 op de 7 stemgerechtigden van dit land pvv stemt wil ik graag het pvv gedachtegoed in gelijke mate vertegenwoordigd zien op de opleidingen. Tenslotte wordt het onderwijs beter aan een verscheidenheid aan perspectieven zoals gesteld in het artikel. Universiteiten zijn nu toch vaak links elitaire bolwerken die afwijkende meningen demoniseren en discrimineren.
  Verder mis ik als bevolkingsgroep de Roma en Sinti. Deze medelanders en hun cultuur zijn vrijwel niet aanwezig en ook hiervoor zou een verplicht quotum moeten komen.
  Ik stel mij uiteraard graag ter beschikking om verder te praten over andere ondervertegewoordigde groepen, maar een start met een pvv en roma quotum zou een goed begin zijn.

 16. Swiebertje

  Dat diversiteitsdocument is gewoon ontzettend racistisch en ook nog eens seksistisch; een gebedsruimte met gescheiden ingang voor mannen en vrouwen? Waanzin. De bedenkers van deze idioterie zijn volledig van het padje.

 17. Josse de Voogd

  De claim dat de studentenpopulatie te wit zou zijn klopt niet. Vanavond stond ik in het AD met een reactie. Inmiddels is de passage over de studentenpopulatie verwijderd (men beweerde dat het vwo voor 20% uit allochtonen bestaat en universiteit 10%, wat niet klopt) uit het projectplan van de UU. Niet netjes. Zou goed zijn als de universiteit het rectificeert.

 18. Wim

  De schrijver van dat stuk aanklagen voor racisme is wel op zijn plaats.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).