De westelijke stadsboulevard: welke variant kiest de politiek? | De Utrechtse Internet Courant De westelijke stadsboulevard: welke variant kiest de politiek? | De Utrechtse Internet Courant

De westelijke stadsboulevard: welke variant kiest de politiek?

De westelijke stadsboulevard: welke variant kiest de politiek?
De vier kilometer lange route tussen het 24 Oktoberplein en de Einsteindreef gaat volledig heringericht worden tot een stadsboulevard. Leefbaarheid, gezondheid en betere oversteekbaarheid moeten voorop komen te staan. Een klein stukje van de route zorgt echter voor een hevige discussie. Want wat moet er gebeuren met de Thomas à Kempisweg? De gemeente heeft een eigen plan, maar de omwonenden ook. 

De vier kilometer lange route tussen het 24 Oktoberplein en de Einsteindreef gaat volledig heringericht worden tot een stadsboulevard. Leefbaarheid, gezondheid en betere oversteekbaarheid moeten voorop komen te staan. Een klein stukje van de route zorgt echter voor een hevige discussie. Want wat moet er gebeuren met de Thomas à Kempisweg? De gemeente heeft een eigen plan, maar de omwonenden ook. 

De gemeente is al enkele jaren bezig om automobilisten zo veel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden. De stad zou anders al het autoverkeer niet meer aankunnen. De inrichting van de stedelijke verbindingswegen als stadsboulevards is onderdeel van dit hele plan. ’t Goylaan is daar een voorbeeld van. Deze weg is al ingericht als stadsboulevard.

Het gehele traject

Deze boulevards moeten vooral bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer. En niet voor doorgaand verkeer, want dat moet zoveel mogelijk op de ring rondom Utrecht blijven. Ook moeten de boulevards makkelijk en veilig over te steken zijn voor fietsers en voetgangers en moet er voldoende groen aanwezig zijn om de straten leefbaarder te maken. De gemeente hoopt met de nieuwe inrichting samen met verbeterde alternatieven en andere maatregelen te zorgen voor minder autoverkeer op de boulevards.

De herinrichting tot Westelijke Stadsboulevard wordt uitgevoerd op de Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Thomas à Kempisweg, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en Marnixlaan. De route is zo’n vier kilometer lang. Bijna het hele stuk wordt aangepast, van vier rijbanen naar twee keer één rijstrook. Op het gehele plan, dat zo’n 30 miljoen euro moet gaan kosten, kwamen ruim 300 inspraakreacties.

Het traject is vier kilometer lang, en heeft voor verschillende wijken en aanwonenden gevolgen. Kees Ebbenhorst woont aan de Sint Josephlaan, voor hem pakken de plannen goed uit. “Het is een geweldig idee.” Hij vind de huidige situatie niet goed: “Tussen twee rijen woningen, 22 meter breed, bevinden zich vier rijbanen, dat is absurd. Het kan gewoon niet meer in deze stad, we moeten het autogebruik gaan beperken. Onze stad is niet gebouwd voor massa’s auto’s. We moeten gezond kunnen leven, we willen meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ik ben hier al 15 jaar mee bezig en het zou mooi zijn als het nu eindelijk gaat lukken.” Ebbenhorst is dus positief over de plannen. Toch is niet iedereen zo positief langs het lange traject van Overvecht tot Oog in Al.

De Sint Josephlaan in Utrecht

Majellaknoop

Op het Thomas à Kempisplantsoen is het voorbijrazende autoverkeer nooit ver weg. Aan alle kanten is het wijkje, gevormd door meerdere blokken laagbouwflats, omringd door drukke autowegen. Hier, onder de rook van de Douwe Egbertsfabriek en aan de overkant richting het Majellapark, speelt de discussie over de westelijke stadsboulevard hevig op. Niet zozeer om het hele plan, maar vooral om de inrichting van de Majellaknoop. Bewoners reageren vol ongeloof op de plannen van de gemeente voor dit knooppunt.

Er liggen twee varianten op tafel, betreffende dit stukje Utrecht, gevormd door de Vleutenseweg en het Majellapark. De twee verschillende plannen zijn ontstaan nadat in 2015 bewoners bij elkaar kwamen om de gemeentelijke plannen te bespreken. Naast het plan van de gemeente, wilden de bewoners ook een eigen variant maken. Nadat verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk had toegezegd de bewonersvariant als volwaardige variant te willen uitwerken, heeft een kleine vertegenwoordiging van de buurtbewoners intensief met de gemeente samengewerkt om verder invulling te geven aan deze variant.

Na maanden werken blijkt dat de gemeente nu alsnog de gemeenteraad oproept om te kiezen voor de gemeentelijke variant, en niet voor de variant van de bewoners. Het college is ervan overtuigd dat het eigen plan beter is. De lusten en de lasten zouden bij de gemeentelijke variant beter verdeeld zijn over alle huishoudens in het gebied. De variant van de bewoners, Fris Alternatief geheten, zou beter zijn voor een gedeelte van de bewoners, maar een verslechtering voor anderen. Een deel van de wijkbewoners begrijpt er niks van. Zij proberen de partijen in de raad ervan te overtuigen dat ze moeten kiezen voor hun variant.

Er liggen twee varianten voor de Thomas à Kempisweg

Twee plannen

De basis van Fris Alternatief is dat de Thomas à Kempisweg volledig wordt vrijgemaakt van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Al het verkeer rijdt dan via de Vleutenseweg en het Thomas à Kempisplantsoen. Hierdoor moeten er extra rijbanen worden aangelegd op de deze wegen dan bij de variant van de gemeente.

De wethouder ziet liever een variant gebaseerd op het principe van de stadsboulevard en een verdeling van het autoverkeer over de drie verkeersaders van de Majellaknoop. Beide plannen hebben zowel voor- als nadelen. De gemeente meent echter dat haar plan, over de gehele linie beter voor de meeste huishoudens is. Bewoners rondom de Thomas á Kempisweg maken zich juist zorgen over een toename van overlast.

“De ruim 300 bewoners aan de Thomas a Kempisweg laat u in de kou staan”, zei Jacco de Hoog afgelopen donderdag tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over het onderwerp. Zijn woorden waren geadresseerd aan wethouder Lot van Hooijdonk. Een bewoner van de Thomas à Kempisweg vult aan: “Wij hebben op zich geen bezwaar tegen het inrichten van een stadsboulevard, maar ik heb gezien dat de waarden voor luchtverontreiniging al tegen de grenzen van het toelaatbare aanzitten. Als deze waarden nog verder stijgen, en ik heb gelezen dat dit op de Thomas a Kempisweg zal gebeuren bij de keuze voor de gemeentelijke variant, dan acht ik het niet gezond voor mijn gezin om daar te blijven wonen.” Ook de wijkraden West en Noordwest, het bewonerscomité voor Oog in Al en de woonbuurten Halve Maan, Den Hommel en Welgelegen Ronduitweg als de Fietsersbond zijn voor het plan Fris Alternatief.

De gemeente meent dat haar variant het beste is voor het hele gebied

De gemeente erkent overigens dat haar variant minder positieve effecten heeft op de Thomas à Kempisweg dan het bewonersplan, maar blijft bij haar mening dat de gemeentelijke variant overall beter is. “Onze voorkeur is mede bepaald door de, in onze ogen, onevenredige verdeling van de lusten en lasten voor de bewoners in het hele gebied rondom de Majellaknoop met name op het gebied van lucht en geluid”, liet de gemeente al eerder schriftelijk weten.

Gemeenteraad

De hoop van de bewoners is nu gericht op de gemeenteraad, die naar verwachting in december een besluit neemt over de westelijke stadsboulevard. Onderdeel van dat besluit is de keuze voor één van de twee varianten. Jacco de Hoog, een van de buurtbewoners die vanaf het begin bij de gemeentelijke planvorming betrokken is, zegt: “Wij hopen op een kritische houding van de gemeenteraad. Zodat zij op basis van de stukken, inclusief de reactienota, een afgewogen keuze maken. En daarbij hopen wij uiteraard dat ‘het dubbeltje op zijn kant’, zoals de wethouder het herhaaldelijk heeft genoemd, wel de goede kant op valt.”

Variant Gemeente Utrecht
Variant Fris Alternatief

 

Fotoverslag

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Barend

  Typisch voorbeeld van een NIMBY-discussie: een klein groepje dat het eigen belang stelt boven het grotere algemeen belang.
  Maar afgezien daarvan is het plan in zijn geheel de waanzin ten top. 30 Mln moet het gaan kosten om een Groenlinks hobbyproject te realiseren. En dat terwijl er geen geld is voor plannen waar WEL breed draagvlak voor is. Zoals bijvoorbeeld de verdiepte NRU of een ondertunneld Westplein.
  Het zou goed zijn als de Raad eens een discussie over deze prioritering zou voeren in plaats van te lamenteren over slechte dan wel nog slechtere plannen.

 2. Robertjan

  Een adembenemend plan. Ok, een paar karnemelkdrinkers zullen er blij mee zijn.
  Ondanks alle ecologische doemscenario’s die de gemeente Utrecht over haar inwoners uitstort, vind ik nog steeds, dat het met het verkeersaanbod in Utrecht nogal meevalt.
  ‘s Ochtends en ‘s avonds heb je een piek van een uurtje, verkeer in het kader van de Jaarbeurs vergt wat extra aandacht, maar buiten die spitsen kunnen vrijwel alle stoplichten in Utrecht wel weer uit. Er hoeft dan niks geregeld te worden; verkeer wikkelt zich heel eenvoudig zelf af. Vooral als je de gewone voorrangswegen weer instelt, het oude onderscheid tussen snel- en langzaam verkeer herstelt, en kruisingen niet te ingewikkeld opzet. Maar ja, ik ben geen Groene Linkert.

 3. Lombokker

  Sinds het een stadsboulevard is staan er vrijwel dagelijks files op de Pijper/Joseph Haydn/Pijperlaan (te zien op TomTom Traffic). Die files zorgen voor meer uitstoot dan verkeer dat gewoon door kan rijden.
  Dit zorgt ook voor sluipverkeer bij ons in de wijk. Die staan iedere avond bij de Muntbrug luid te toeteren omdat het daar dan weer vastloopt.
  Geen idee of er in Oog en Al zelf ook sluiproutes zijn, maar ik het wel. Sluiprijders hebben haast en zijn vaak geïrriteerd; hetgeen de verkeersveiligheid niet tegoede komt.
  Het meest treurige is nog wel dat over 10 á 15 jaar de meeste auto’s electrisch zullen zijn, en de uitstoot helemaal geen item meer is. Gaan we dan alle stadsboulevards weer verbouwen naar 4-baans?

 4. Irene

  Dus als ik het goed begrijp: de meedenkende bewoners van de Thomas a Kempisweg willen hun straat verkeersvrij hebben, omdat hun gezondheid in gevaar is. Logisch gevolg van een verkeersvrije Thomas a Kempis is meer verkeer op de omliggende wegen, lijkt mij. Telt de gezondheid van de bewoners van de omliggende straten niet mee?

 5. BW

  “De gemeente is al enkele jaren bezig om automobilisten zo veel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden”.

  Dit streven ondersteun ik van harte, alleen het probleem is dat de westkant van de stad geen ontsluiting meer heeft naar de ring sinds de afslag bij Douwe Egberts in 2008 is gesloten. Je kunt vanaf Douwe Egberts via de gele brug wel de omweg maken in noordelijke richting over de Wolfgang Pauliweg naar afslag 7, maar in de praktijk rijdt de meerderheid blijkbaar liever door Oog in Al met als gevolg dat het verkeer daar grote delen van de dag vaststaat, ook in het weekend. En eerlijk is eerlijk, als je bijvoorbeeld vanuit de Vleutenseweg komt en je moet richting het zuiden, dan is dat ook de kortste en meest voor de hand liggende route. Op de westelijke stadsboulevard wordt het verkeer straks afgeknepen van twee rijbanen naar één, maar waar moet dat verkeer dan heen? Nogmaals, ik ondersteun het streven om iedereen zoveel mogelijk over de ring te sturen van harte, maar dan moet je er wel kunnen komen.

  @Lombokker
  Ja, in Oog in Al zijn ook diverse sluiproutes die druk worden bezocht (zelfs spookrijdend) wanneer het verkeer weer vaststaat.

 6. Berk

  Slim plannetje, gewoon de weg zo verleggen dat ie niet meer langs je huis loopt. Dat wil natuurlijk iedereen wel. Groot gelijk van de gemeente dat ze dit links laten liggen. Daarnaast ben ik erg benieuwd of de stadsboulevard gaat werken. Op zich kan het leefklimaat daar wel een opkikker gebruiken. Ben alleen benieuwd naar de cijfers. Die wegen blijven gebruikt worden om de stad in en uit te rijden.

 7. Steve

  De waanzin ten top!
  Utrecht word nog meer onbereikbaar!
  Leuk voor al die bedrijven rond de Cartesiusweg.
  Leuk voor de hulpdiensten en OV en taxi’s.
  Ik weet wel een goede oplossing, ik ga een heksenbezem kopen en bied die dan aan Lot aan.
  Zij mag dan als de wiedeweerga wegvliegen naar haar geboortedorpje in Noord Brabant.
  Utrecht moet bereikbaar blijven, ook op de binnenring.
  En voor alle bewoners aan deze weg, ga lekker verhuizen.
  Er zijn genoeg mensen die daar wel willen wonen.

 8. FD

  Voordat er met miljoenen wordt gesmeten; kan er niet eerst eens worden proefgedraaid met Merkel-Legoblokken ?
  Kan iedereen voor weinig zien waar deze ideeën toe leiden.
  Terugdraaien is dan ook veel goedkoper als dat beter zou zijn.

 9. PeterM

  Het is echt een onnozele denkwijze dat alle verkeer zoveel mogelijk via de ring moet. Dat past helemaal niet. Mensen zullen toch bij hun werk willen komen. En nee, dat kan niet allemaal met het ov.
  Je kan beter proberen dat verkeer, wat tóch komt, zo goed mogelijk te kanaliseren. Alleen maar dwarsbomen onder het mom ‘we willen het hier niet’ is struisvogelpolitiek.

 10. Tomasso Tomasso

  FD:
  ” Voordat er met miljoenen wordt gesmeten; kan er niet eerst eens worden proefgedraaid met Merkel-Legoblokken ?
  Kan iedereen voor weinig zien waar deze ideeën toe leiden.
  Terugdraaien is dan ook veel goedkoper als dat beter zou zijn.”

  Dit is van een verbazingwekkende slimme simpelheid. Geniaal. Gewoon de beoogde banen tijdelijk afsluiten, het een jaar aankijken en meten maar.

  Overigens deel ik de observatie van BW. Er moet vanaf de Vleutensweg weer een ontsluiting op de A2 richting het zuiden komen, dan kan die boulevard zonder problemen aangelegd.

 11. Angelique

  Allebei die plattegronden vind ik absurd; niet linksaf naar de Gamma, superhandig weer.
  Of gewoon een grote lap poepgras. Ook superhandig.

 12. Jacco

  Ik heb ook mijn twijfels over deze boulevard, maar zo’n test met legoblokken lijkt me wel een aardige suggestie. Eén miljoen of zo investeren voordat je er definitief 30 uitgeeft.

 13. Marianne

  ‘t Goylaan is helemaal niet fietsvriendelijker. Je hebt geluk als een automobililist je door laat gaan op de ovonde.
  Wat dat betreft denk ik niet dat de andere stadsboulevards anders zullen worden.

 14. Ernst Cliné

  In het algemeen heb ik het idee dat de inspraak over de westelijke stadsboulevard zich beperkt tot kleine details en de rest afgekapt wordt. Laat staan het al dan niet doorgaan: dat is al lang beslist.
  In een veel eerder stadium heb ik ook diverse politieke partijen hierover aangeschreven. De enige partijen die reageerden waren PVDA ( in eerste instantie hadden die hun bedenkingen, maar krabbelden later toch terug ) en CDA ( die verwijzen naar het verkiezingsprogramma en in het algemeen tegen verkeers belemmerende maatregelen zijn die ‘de stad op slot gooien’ maar zich over de stadsboulevard niet uitspreken )

  Het idee voor het uittesten van dit plan heb ik ingediend tijdens de inspraak ronde; mijn voorstel en de gemeentelijk reactie hierop staan hieronder.
  Voorstel:
  Omdat met het uitvoeren van de maatregelen veel geld gemoeid is en eenmaal aangelegd de situatie niet meer zo maar terug te draaien is, stel ik voor om het meest ingrijpende deel van de maatregelen te simuleren.
  In concreto zou dit moeten gebeuren door het kunstmatig terugbrengen van de capaciteit van het bestaande wegdeel tussen de Marnixbrug en het kruispunt Cartesiusweg / Nijverheidsweg met afzetpaaltjes naar model van de plannen.
  Verder zouden de beoogde aanpassingen van de stoplicht regeling (een softwarematige aanpassing in de regelkasten) zo uitgetest kunnen worden.
  Deze simulatie zou idealiter minstens een jaar moeten duren en de verkeerstechnische resultaten,tevredenheid van de burgers van dit deel van Utrecht en milieueffecten zouden na afloop geëvalueerd moeten worden.
  Voordelen:
  – tijdige bijsturing mogelijk
  – geen enorme kapitaalvernietiging als het allemaal niet zo goed uitpakt.

  Reactie gemeente:
  Met de herinrichting naar een stadsboulevard wordt niet alleen het aantal rijstroken teruggebracht, maar worden ook de kruispunten zo optimaal mogelijk vormgegeven voor een goede verkeersveiligheid en doorstroming. Doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om via andere routes naar de bestemming te rijden waardoor er hoofdzakelijk bestemmingsverkeer op de stadsboulevard gaat rijden. Verkeer richting de stadsboulevard wordt door een DVM- systeem aan de randen gedoseerd toegelaten, zodat er een gecontroleerde verkeersafwikkeling komt. Met alleen een tijdelijk rijwegafzetting wordt niet hetzelfde effect bereikt.

 15. Erik

  De plannen van de gemeente voor de Majellaknoop zijn echt te idioot…. De gemeente geeft aan “dat variant 2 voor alle bewoners rondom de Majellaknoop een verbetering oplevert ten opzichte van een situatie waarin we niets doen.” Dat is simpelweg NIET waar! Voor de Thomas á Kempisweg (waar ca. 325 mensen wonen = bijna 6% van alle inwoners van Nieuw Engeland!) betekent het absoluut een verslechtering. Al het verkeer vanuit de binnenstad én Oog en Al dat naar de Ring (A2) of LR wil (Gele brug dus), moet omrijden via de Th. a Kempisweg….! Huh?! Een behoorlijke verslechtering dus, aangezien er 2 aanzienlijke verkeersstromen bij komen op de Th a Kempisweg en verkeer langer op de ‘stadsboulevard’ blijft. Wat nou snelle afhandeling van het verkeer naar de Ring? Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van de bedrijven bij Keulsekade/Vleutensevaart (Gamma, DE, etc.). Dit is niet alleen automobilistje pesten, maar ook bewoners en bedrijven pesten… En dat voor maar 30mio 😉

 16. Johan

  @ Eric Cline

  Ja, zo gaat dat in Utrecht. De ambtelijke molens duwen onverstoorbaar door, aangestuurd door een politieke Groenlinkse agenda die helemaal geen belang heeft bij tijdelijke maatregelen. Want stel dat het inderdaad niet werkt, dan zou het zo maar teruggedraaid kunnen worden. En dat willen we niet, nooit, onder geen voorwaarde.

 17. Dirk

  Dag Erik, het gaat om 325 mensen zeg je, 6 procent van de inwoners van Nieuw Engeland. Relevanter is dat dit slechts 1 promille van alle inwoners van Utrecht betreft. We praten hier over stedelijke ontsluiting.

 18. Erik

  @dirk: wat is je punt? Het is niet zo dat de andere inwoners van Utrecht benadeeld worden door variant van de bewoners. In tegendeel zelfs! Ze moeten immers langer op de SB blijven (meer stoplichten, files, etc) dan in de huidige situatie of in het plan van de bewoners. Kortom, de variant van de gemeente kent alleen maar verliezers. Gemiste kans dus….

 19. FD

  @ Ernst Cliné, de reactie van de gemeente is ronduit stuitend.
  Alles wat ze aandragen KAN juist met een tijdelijk rijwegafzetting getest worden.
  Niks uitproberen maar tot de laatste graspol aanleggen en dan pas kijken waar het wringt ?
  Bizar !

 20. Rottebert Peermans

  Mooi dat de gemeente opkomt voor het algemeen belang zoals dat hoort in een democratie. Er zal altijd een klein groepje mensen zijn dat opeens “maatschappelijk actief” wordt als ze de kans zien om daar zelf beter van te worden.
  Iedereen wil graag een park voor de deur maar men wil ook de eigen woning kunnen bereiken met de auto. In deze maatschappij verdelen we de lusten en de lasten. Hier geldt niet het recht van de grootste mond.

 21. Jan

  Groenlinks wil gewoon helemaal niets!!!!! Geen verkeer in de stad, en een betere doorstroming op de ring ook niet. Dus als je van je auto afhankelijk bent voor je weg heb je gewoon pech want mevrouw de wethouder zal er voor zorgen dat er straks niemand meer de stad in en uit komt. We staan dan de hele dag op de stadsboulevard in de file. En nee, ook fietsers en voetgangers voelen zich er niet veiliger bij. Kijk maar naar de ervaringen van ‘t Goylaan. Het is zeker geen boulevard en in de avondspits kom je al helemaal je wijk niet meer in.

 22. Scherpschutter

  @Rottebert Peermans 4/12/2017 – 18:02

  Er bestaat niet zoiets als een algemeen belang. Er bestaan enkel individuen met belangen en groepen individuen met gedeelde belangen.

  Spijtig genoeg voor de Utrechter geldt hier dan ook dat de gewapende geweldsmonopolisten (ambtenaren) de dienst uitmaken en niet burgers, want vrijwel niemand zit natuurlijk te wachten op een stad die logistiek straks compleet ontwricht is en schier onbereikbaar met de auto zal worden. Alleen bestuurders dromen van een dergelijke dystopie, samen met misschien een verdwaalde Groenlinks stemmer hier en daar.

  Ook de westelijke stadsboulevard wordt natuurlijk één grote ramp voor iedere burger die belang heeft bij doorstroming, comfort en bereikbaarheid in algemene zin…Geen ambtenaar die het wat kan schelen.

 23. Eduard F.

  Houd toch eens op met alles wat de gemeente doet aan GroenLinks wijten, stelletje knakkers. We hebben al drie jaar lang een college dat bestaat uit D66, GroenLinks, VVD en SP, met D66 als grootste fractie in de gemeenteraad. Jullie eeuwige GroenLinks-obsessie begint nogal absurd te worden.

 24. blm

  Zoals de mensen nu wonen op het Thomas á Kempisplantsoen en weg is eigenlijk niet meer zoals je dat moet willen anno 2017, zo innercity en ongezond met voorbijrazend verkeer van alle kanten… erg stressvol… Platgooien die verouderde woningen, en herbouwen volgens de normen van nu langs het kanaal met uitzicht over het kanaal en frisse lucht…. DE wil misschien nog wel een stuk verkopen van die grond. En zet langs die drukke (vernieuwde) wegen dan kantoren. Of laat het leeg met een parkje. Vind echt dat die mensen zo niet langer kunnen wonen. Zorgelijke situatie.

 25. Johan

  @ Eduard F

  Daar heb je een punt. D66 heeft zich vol enthousiasme achter de Groenlinkse autopestagenda geschaard. Was mijn partij. Was. Nu niet meer dus.

 26. Erik

  Een paar reacties hierboven stellen dat het plan van de bewoners (wat is er mis met karnemelk eigenlijk? 🙂 ) alleen de belangen van de directe bewoners behartigt en het plan van de gemeente het algemeen belang voorop stelt… Dit is echt een verkeerde aanname. Juist het plan van de gemeente behartigt niet het algemeen belang! Niet alleen bewoners zijn tegen, maar ook bijvoorbeeld de bedrijven die slecht bereikbaar worden. In het plan van de gemeente blijft al het verkeer immers langer op de SB (meer stoplichten, files, etc) dan in de huidige situatie of in het plan van de bewoners. Kortom, de variant van de gemeente kent alleen maar verliezers en is een achteruitgang.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).