Gemeente Utrecht blijft afwijken van wet door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen Gemeente Utrecht blijft afwijken van wet door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen

Gemeente Utrecht blijft afwijken van wet door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen

Gemeente Utrecht blijft afwijken van wet door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen
De gemeente Utrecht blijft afwijken van de Participatiewet om werkzoekende jongeren beter te kunnen helpen. In december 2021 begon de gemeente een proef om jongeren tot 27 jaar sneller bijstand toe te kennen. Nu worden de regels permanent ingevoerd totdat de wet wordt gewijzigd. 

De gemeente Utrecht blijft afwijken van de Participatiewet om werkzoekende jongeren beter te kunnen helpen. In december 2021 begon de gemeente een proef om jongeren tot 27 jaar sneller bijstand toe te kennen. Nu worden de regels permanent ingevoerd totdat de wet wordt gewijzigd. 

Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tot 27 jaar onnodig diep in de schulden komen of buiten beeld raken, kent Utrecht sinds 2022 sneller bijstand toe aan deze groep. De proef duurde tot ten minste eind 2022, maar nu worden zowel de afschaffing van de zoektermijn als het toepassen van de vrijlatingsregeling voor jongvolwassenen verlengd totdat de Participatiewet wordt gewijzigd. 

“Ik ben blij dat we met onze werkwijze jongeren niet langer achterstellen ten opzichte van volwassenen en hen op gelijkwaardige manier behandelen. Iedereen moet mee kunnen doen en bestaanszekerheid hebben. Voor hen die dat nodig hebben bieden we een vangnet én perspectief”, aldus wethouder Linda Voortman. 

Zoektermijn 

De zogenoemde ‘zoektermijn’ voor jongvolwassenen wordt dan ook niet meer toegepast. Dat betekent dat jongeren die zich aanmelden voor de bijstand, niet eerst vier weken zelf naar werk hoeven te zoeken voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Volgens de uitvoerende teams van de gemeente Utrecht had het afschaffen van de zoektermijn een positief effect op de jongeren. “Het zorgt voor voorkomen van (grotere) schulden bij jongeren, het verlaagt de stress bij jongeren en zorgt voor een duidelijker proces voor het aanvragen van bijstand.” 

Vrijlatingsregeling

Daarnaast wordt de ‘vrijlatingsregeling’, die volgens de wet alleen mag worden toegepast op mensen die ouder zijn dan 27 jaar, ook gebruikt bij jongvolwassenen in Utrecht. Dit betekent dat deze groep tot maximaal 246 euro van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk mag behouden. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen te laten ervaren dat werk loont. Ook het toepassen van de inkomstenvrijlating had volgens het uitvoerende team van de gemeente Utrecht een positief effect op de jongeren. “Het draagt bij aan het doel om jongeren te motiveren om te gaan werken door hen te laten ervaren dat werken loont.” 

“Uit eigen onderzoek blijkt dat jongeren hiermee geholpen zijn. Deze werkwijze heeft bij jongeren met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt daarnaast geen aanzuigende werking gehad op het aantal bijstandsaanvragen”, aldus de gemeente Utrecht. 

Wijziging Participatiewet 

De gemeente Utrecht blijft doorgaan met de nieuwe werkwijze tot de wet wordt gewijzigd. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Het is nog niet bekend welke wetswijzigingen er dan worden doorgevoerd. De gemeente Utrecht blijft tot de gewijzigde Participatiewet lobbyen voor een volledige afschaffing van de zoektermijn en toepassing van de inkomstenvrijlating voor jongeren tot 27 jaar.

Gekoppelde berichten

19 Reacties

Reageren
 1. Ans

  Los van de inhoud is het een mooi voorbeeld dat je je blijkbaar niet per sé aan de wet hoeft te houden?

 2. Fam H

  Als het al mag.
  Als in een studentenstad als Utrecht met
  veel jongeren, door hen veel gestemd wordt op zulke wethouders, is dan een stad niet binnen no-time kapot?

 3. Geenstijl@Utrecht

  Deze participatie wet is een groot drama,wat zeg ik,de grootste blunder van dit kabinet.
  Mensen worden bejegend als criminele parias,terwijl deze stress vaak zorgt voor uitval,en de echte fraudeurs lopen niet tegen de lamp,een groot drama dus.
  Deze wethouder doet het echt goed,mensen worden gezien als mensen,en niet als een fraudeur.

 4. Realist

  Laat het dan geen aanzuigende werking hebben, het heeft ook beslist geen stimulerende werking. In het kader van ‘werken loont’ is het beter om participeren te stimuleren, aan de arbeidsmarkt ligt het in ieder geval niet want er is werk in overvloed.

 5. Geenstijl@Utrecht

  Juist dat participeren gaat juist beter op de manier zoals de stad Utrecht nu doet,jongeren krijgen geen schulden en gaan gemotiveerd aan de slag.
  En wat is er nu fijner om aan het werk te gaan zonder een schuldenlast, die ons als maatschappij ook geld kost.

 6. Lachgas

  Vrijbrief om je niet aan de wet te houden toch?

 7. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat de maatschappelijke baten van deze maatregel de maatschappelijke kosten (jongeren met hoge schulden en daardoor aangetrokken tot een criminele carriere) verre overstijgen. Heel slim van de gemeente. Gaat veel geld en overlast besparen.

 8. binnenstad bewoner

  zet ze eerst maar eens aan het werk . daarna een aanvulling op je uitkering. of zie ik dat verkeerd

 9. Koel Hoofd

  “Uit eigen onderzoek blijkt dat jongeren hiermee geholpen zijn. Deze werkwijze heeft bij jongeren met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt daarnaast geen aanzuigende werking gehad op het aantal bijstandsaanvragen”, aldus de gemeente Utrecht.
  Dat is een ongelooflijke open deur intrappen…
  Die jongeren hadden sowieso geen bijstand hoeven aanvragen dankzij die korte afstand tot een baan.

  @uuuuuuuuuuuuu
  Waar heb je die cijfers vandaan?

 10. Lisa

  @uuuuuuuuuuuuuu

  Ja joh, want als bijstandsgerechtigde heb je zo een huis in Utrecht.

  Even buiten de exorbitante huurpijzen op de markt en de wachtlijsten van 20+ jaar gerekend.

  Hoe kan er dan een aanzuigende werking zijn?

 11. JdV

  Moet je als burger eens proberen. In afwachting van een verwachte wetswijzigibg je eigen plan trekken en je niet aan de wet houden. Dan staat diezelfde gemeente direct op de stoep om je bedrijf of woning te sluiten. Lekker gewerkt weer ambtenaren en politici.

 12. Don

  Als de gemeente utrecht het toch niet zo nauw neemt met wetten waarom moet Venezia en broodje Ben dan op basis van eu wetgeving wel verdwijnen ?

 13. Nina

  Een wethouder die zich niet aan de wet houdt?

  Hoe goedbedoeld ook; wetten en beleid worden gemaakt in Den Haag en daar heeft iedere wethouder (…..) zich aan te houden. De overheid heeft nl. de plicht haar burgers gelijk te behandelen.

  Een deel van de eed die wethouders afleggen:
  “…Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen….”

  Bron: https://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/staatsrecht-en-bestuursrecht/gemeentewet/3-college-van-burgemeester-en-wethouders-gemeente.html

 14. Realist

  @Geenstijl. Onzin, participeren doe je niet door in de bijstand te zitten. Deze wetsovertreding kost de gemeenschap weer ontzettend veel geld met nul effect.

 15. Geenstijl@Utrecht

  Realist,ik werk al mijn leven lang, en wat ik zie van een bijstandsuitkering om van te leven,daar wordt je als mens niet gelukkig van,ik zou het niet kunnen.
  We moeten jongeren niet gelijk afschrijven,maar ze helpen met een goede start op de arbeidsmarkt, en dit is een goed idee.
  En ook ik vind dat je profiteurs moet aanpakken.

 16. Scherpschutter

  @Nina

  Leuk en aardig Nina, maar wat wilt u daar nu precies aan doen? U leeft immers in een rechtsstaat, niet te verwarren met een functionele rechtsorde….

  Binnen rechtsstaten komen ambtenaren in heel veel gevallen weg met wetsovertredingen, zolang er niet een andere ambtenaar is die bereid is om de wetsovertreding in kwestie aan te pakken. Zo simpel is het. Uiteraard is het aanpakken van collega’s vaak helemaal niet aan de orde, soms verdwijnt er ineens een documentje of twee en weer andere keren is de bestraffing extreem mild. En als u als burger recht zoekt, dan kunt u alleen terecht bij een instantie van diezelfde rechtssstaat…Zo werken rechtsstaten nu eenmaal.

 17. Bromsnor

  Bromsnor is best teleurgesteld in de redactie die zijn bijdrage niet plaatst. Het betoog van Bromsnor komt er op neer, dat de maatschappelijke kosten van meer uitkeringen voor jongeren afgezet moeten worden tegen de maatschappelijke kosten van jongeren zonder werk met hoge schulden die kwetsbaar zijn voor de aanzuigende werking van de criminaliteit. Volgens Bromsnors inschatting wegen de kosten van 100 uitkeringen makkelijk op tegen de (maatschappelijke) kosten van 1 losgeslagen crimineeltje niet de sfeer verziekt. Maar misschien is Bromsnors opvatting zo controversieel (want positief over de gemeente) dat hij hier niet geplaatst kan worden.

 18. Nina

  @ Scherpschutter
  Een collega die iets aankaart? Je mag toch van een wethouder verwachten dat die in ieder geval de letterlijke betekenis van diens functie snapt en/of de afgelegde eed? En zo niet, dat die wethouder dan een reprimande krijgt vanuit De Haag.

  We glijden steeds verder af, als men handelt naar eigen goeddunken i.p.v. zich aan de wet te houden. Wat voor een voorbeeld is dat? Als de overheid zichzelf niet aan de wet houdt, hoe kan men dan een ander daaraan houden?

  Wil je dat de wet wijzigt i.v.m. misstanden, dan moet je als wethouder van onderaf lobbyen. Wetten worden niet gemaakt in de gemeente Utrecht. Wat een kansloos en beschamend verhaal is dit.

 19. W.

  @Nina: Ik zou het pas kansloos en beschamend vinden als onze wethouders niet meer in staat zijn om volgens de geest van de wet te handelen en weloverwogen keuzes zouden maken gestoeld op goede en duidelijke overwegingen. Zoals het hier ook eerst onderzocht en geprobeerd is, met succes blijkbaar.

  Onze hele sociale stelsel bestaat uit versnipperde wetten die ook nog eens door verschillende organisaties uitgevoerd worden. Veelal ook nog gedecentraliseerd, dus waar je woont kan ook nog wel eens een verschil maken. Als iedereen daar op zijn juridische strepen gaat staan zonder te kijken naar waar iemand nou echt mee geholpen is, dan bijt de overheid zichzelf enorm in de staart met de burger als grootste slachtoffer. Het Toeslagenschandaal is hier een schrijnend voorbeeld van en daarbuiten zitten nog veel meer mensen in de knel en komen daar gewoon niet uit, mede door toedoen van nota bene de overheid zelf.

  Neem 2 minuten de tijd en kijk dit fragment eens: https://www.linkedin.com/posts/vpro_vpro-tegenlicht-activity-7028648395460247553-q-Cx/

  Vraag jezelf dan nog eens af wie er nou mee geholpen is als de overheid stopt met nadenken en zich altijd maar blind aan de wet houdt…

  En ja, we hebben het met alle wetten en toestanden ontzettend ingewikkeld gemaakt en dat zou toch eenvoudiger moeten kunnen. Ga er maar aan staan… 🙁

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).