Gemeente Utrecht onderzoekt of discriminatie op de woningmarkt beboet kan worden | De Utrechtse Internet Courant Gemeente Utrecht onderzoekt of discriminatie op de woningmarkt beboet kan worden | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente Utrecht onderzoekt of discriminatie op de woningmarkt beboet kan worden

Gemeente Utrecht onderzoekt of discriminatie op de woningmarkt beboet kan worden
Archieffoto van het Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of discriminatie op de woningmarkt gecontroleerd en beboet kan worden. Dat is één van de maatregelen die besproken is tijdens een spoedoverleg tussen de gemeente en andere partijen.

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of discriminatie op de woningmarkt gecontroleerd en beboet kan worden. Dat is één van de maatregelen die besproken is tijdens een spoedoverleg tussen de gemeente en andere partijen.

Een onderzoek van Academie van de Stad toonde vorige maand aan dat er discriminatie is op grond van etniciteit en seksuele geaardheid op de particuliere woningmarkt in Utrecht. In het onderzoek stond dat huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht minder kans hebben op een huis én ook dat veel makelaars bereid waren op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan.

Wethouder Kees Diepeveen zei geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek en kondigde een spoedoverleg aan. De brancheverenigingen NVM en Vastgoed Belang, maar ook Art. 1 Midden Nederland en Academie van de Stad waren aanwezig bij dat overleg.

Bewustwording

“Het effectief bestrijden van discriminatie op de woningmarkt vraagt om verschillende maatregelen naast elkaar. Vanuit de gemeente wordt ingezet op het vergroten van de bewustwording, het herhaaldelijk aankondigen en uitvoeren van onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt en de verkenning van mogelijkheden voor controleren en beboeten”, aldus Diepeveen.

Ook de brancheorganisaties willen de bewustwording vergroten. Dit gaan zij onder andere doen door in de ledenvergaderingen, andere bijeenkomsten en publicaties aandacht aan het onderwerp te besteden. Art. 1 Midden Nederland heeft de partijen aangeboden advies over discriminatie te geven tijdens die bijeenkomsten.

Het probleem houdt volgens de wethouder overigens niet op bij de stadsgrenzen. Vorige maand riep Diepeveen de minister dan ook op om het probleem landelijk aan te kaarten.

Gekoppelde berichten

37 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Beboeten…Het wordt steeds gekker in Havanna aan het Amsterdams Rijnkanaal.

  Als Fatima liever haar eigendom aan Mohammed verhuurt dan aan Anita, dan is dat alleen een zaak van Fatima. Je bent eigenaar of je bent het niet.

  Fatima beboeten vanwege voorkeuren die ze heeft is ronduit bespottelijk en totalitair! Dat is een grove schending van eigendomsrechten en een duidelijk teken dat de overheid compleet aan het ontsporen is.

  Extra pijnlijk, nu we de val van de Muur herdenken. De DDR lijkt het alsnog te winnen van de Bondsrepubliek. Zeker in Utrecht.

 2. Ton

  @ Scherpschutter. Wie heeft jou ooit doen geloven dat het eigendomsrecht absoluut is, zonder enige beperking of plicht ? Dat is het nooit geweest, nergens.
  En dat kan en zal het ook nooit zijn.
  Zie eigendom als een privilege met een zeer bepaald aantal rechten en plichten. En geniet ervan.

 3. Theo

  Dat ‘bewustwording vergroten’ daar krijg ik ook schoon genoeg van.

  Het komt neer op: de mensen dwingen te denken zoals wij voorschrijven.

 4. Lombokker

  In de Middeleeuwen hadden we hekserij en ketters, tegenwoordig hebben we discriminatie en racisten. Gelukkig is de brandstapel inmiddels afgeschaft.

 5. Scherpschutter

  @Ton

  U heeft kennelijk nog nooit consequent en logisch nagedacht over wat eigendom is. U bent natuurlijk geen eigenaar van iets als een ander u een privilege van gebruik moet verstrekken…Dan is die ander eigenaar. Lijkt me vrij simpel.

  Eigendomsrechten zijn absoluut….of absoluut afwezig. Een beetje zwanger bestaat ook niet.

 6. Yoshua

  Hoe zit het dan wanneer je niet verhuurd aan Nederlanders en ze keihard uitsluit?
  Mijn eerste koopwoning begin jaren 90 was een bovenwoning aan de Ampèrestraat in Zuilen.
  In 1995 heb ik de benedenwoning erbij gekocht van de vertrekkende buren.
  Sinds 2004 verhuur ik beide woningen aan een bedrijf uit Amstelveen.
  Die laten er tijdelijke medewerkers uit Zuid-Amerika en India in wonen.
  Verhuren aan een bedrijf die het huurt voor werknemers heeft zoveel meer voordelen dan wanneer je het verhuurd aan Henk en Ingrid.
  Die gaan niet op eigen kosten een keuken plaatsen, schilderen en isoleren bijvoorbeeld.
  Wanneer ik moet kiezen tot verhuur aan Henk en Ingrid of verkopen dan verkoop ik de boel onmiddellijk.
  Ben is nu een racist?

 7. Ton

  @ scherpschutter. Men zegt dat ik de eigenaar ben van mijn hond. Dan mag ik alles met haar doen wat ik wil, tot zware mishandeling aan toe ?
  Ooit was het bos van niemand. De graaf had het jachtrecht. Andere hadden het recht er hun varkens te hoeden. Of hout te sprokkelen. De molenaar had het recht de beek te gebruiken voor de watermolen.

 8. JdV

  @Ton. Duidelijk. Die oled tv die jij net hebt gekocht, die is helemaal niet jouw eigendom. Je mag hem wel bekijken, maar alleen voor bepaalde zenders die door de overheid worden voorgeschreven. Want stel je voor dat mensen zomaar zouden kijken waarnaar ze zelf willen. Of hun huis verhuren aan wie hen zelf bevalt. Dat moeten we niet willen met zijn allen.

 9. [email protected]

  Als eigenaar van jou eigendom/woning beslis jij aan wie jij wil verhuren, lijkt mij niet méér dan logisch.
  Maar inderdaad het lijkt in Utrecht inderdaad Havana ad Vecht zonder sigaar😎.
  De gemeente Utrecht moet eerst maar ééns hand in eigen boezem steken.

 10. Ton

  @scherpschieter. Ik ben geregistreerd eigenaar van een auto. Ik mag met 130 km/u (sneller kan hij niet) door jouw straat racen ?

 11. Koel Hoofd

  Ik bepaal zelf wel of en aan wie ik mijn eigendom verhuur of met wie ik mijn bezittingen deel. Inmening van de staat is hierbij niet alleen ongewenst, het is een duidelijk teken van komende totalitaire dictatuur die de emoties van het volk bespelen om deze hun wil op te leggen.

  Begin vorige eeuw is dat in veel landen op een gruwelijke manier mis gegaan met 2 wereldoorlogen als gevolg. Maar kennelijk is men dat historisch perspectief compleet vergeten in de waan van de dag?

 12. M.

  Volgens het Burgerlijk Wetboek is eigen­dom het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan heb­ben. Maar in het tweede lid van het artikel staat: ‘Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschrif­ten en regels van onge­schreven recht gegronde beper­kingen daarbij in acht worden genomen.’ En in dat laatste schuilen de beperkingen, die vanaf de negentiende eeuw, toen de moderne eigendom werd ingevoerd, steeds groter zijn geworden.

 13. Harry

  En opnieuw een af te vinken puntje op het Utrechtse lidmaatschap van UN Agenda 2030.

 14. Scherpschutter

  @Ton 13:37

  Inderdaad Ton. U bent de eigenaar van de hond.

  En verder is een behoefte iets volstrekt anders dan een eigendom, noch geeft een behoefte uiteraard recht om een eigendom te schenden. Ook dat lijken mij niet zulke ingewikkelde concepten, eerlijk gezegd.

  Eigendom is absoluut…of absoluut afwezig.

 15. Ton

  @ JdV. In ben verplicht te zorgen dat mijn auto deugdelijke verlichting heeft en ik mag er geen blauw zwaailicht op zetten. Lijkt mij redelijk..

 16. Knuppel

  @JdV, ik las net bij een ander artikel dat ik als eigenaar van een woning in de binnenstad, daar geen kind mag hebben. Hypocriet? Mag verhuren aan een kind wel?

 17. Ton

  @ Theo ‘Bewustwording’: En straks gaan ze ook nog eens vertellen dat je je kinderen niet zou moeten mishandelen ! (vrijheid van opvoeding?) En dat vrouwenbesnijdenis eigenlijk verwerpelijk is ! (godsdienstvrijheid?)

 18. Ton

  @ scherpschutter. Volgens mij heb ik het niet over behoeftes. Maar over rechten en plichten in samenhang met eigendom. Dat is wat ik met mijn voorbeelden probeerde te verduidelijken.

 19. Scherpschutter

  M 15:02

  De beperkingen? Nee, het recht op eigendom als zodanig is gewoon door de overheid afgeschafd hoor. U bent natuurlijk geen eigenaar, als er iemand anders is die zegt “ja, nou, u bent wel eigenaar, maar alleen tot wij regels uitschrijven die bepalen dat u niet langer eigenaar bent”.

  Het recht op eigendom is absoluut en onvervreemdbaar, en waar dit niet absoluut en onvervreemdbaar is, bent u defacto en dejure al geen eigenaar meer.

  En dat leidt dus tot de bespottelijke absurditeit dat Fatima als eigenaresse (NOT!) van haar woning dus niet langer haar woning aan voorkeurskandidaat Mohammed mag verhuren, maar ook Kees een kans op haar eigendom (NOT!) dient te krijgen.

  Zo is bepaald door de werkelijke eigenaar: de overheid. En ja, dat zijn uiteraard DDR praktijken. En ja, dat is uiteraard de reden waarom iedere socialistische samenleving uiteindelijk muren, gewapende bewakers en prikkeldraad nodig heeft….om burgers binnen te houden.

  Zover ie het nog niet in Havanna aan het Amsterdams Rijnkanaal, maar die kant gaat het momenteel wel erg hard op helaas. Waar deze Gemeente zich allemaal mee meent te kunnen bemoeien…Daar lusten de chiens geen pain van.

 20. Scherpschutter

  @Ton 16:22

  Wel, wat je verduidelijkt hebt, is dat je overduidelijk niet wat wat eigendomsrechten zijn. Dat moet je je overigens niet aantrekken. Deze bevolking is van jongs af aan zo gehersenspoeld dat vrijwel niemand zelfs ook maar weet wat het basale onderscheid tussen een recht, plicht en privilege is…Ik hoop in dit gesprek een motivatie hebt kunt vinden om dit wel te ontdekken.

 21. Don

  Ach een kwestie van tijd dat je alleen nog maar mag verhuren aan Groen Slinks en D33 stemmers.

 22. VincentDV

  Fatima mag haar huis verhuren. Punt uit. Er is geen wet die haar een strobreed in de weg legt. Ze heeft het recht en mag er gebruik van maken. Wanneer Fatima haar huis niet aan Anita verhuurt omdat Anita in de ogen van Fatima niet van het juiste geloof is, is Fatima strafbaar. Niet omdat ze haar bezit niet naar eigen inzicht mag gebruiken, maar omdat ze gewoon niet mag discrimineren op grond van geloof.

  Ik heb een huis (nou ja, het is nog voor 25% van de bank) in een woonwijk. Mag ik daar een opslag voor dynamiet in beginnen? Godzijdank niet. Dat je iets hebt, onvervreemdbaar en al, wil niet zeggen dat je er alles mee mag. Wat je mag (gedraging) staat geheel los van het eigendom.

  Het gaat niet om een beperking op wat je met je bezit mag, het gaat om een beperking van wat je als mens in het algemeen mag. Dat je iets bezit, betekent niet dat je het mag gebruiken voor gedrag dat is verboden.

  En onvervreemdbaar kent ook zijn beperkingen. Wanneer ik met mijn auto met 200 door de stad rijd, wordt die auto in beslag genomen. Wie namelijk zijn bezit gebruikt voor illegaal gedrag, loopt het risico dat het bezit van hem wordt afgenomen. Eigendom zoals @Scherpschutter het zich voorstelt, bestaat in Nederland al meer dan tweehonderd jaar niet, voor zover het ooit al heeft bestaan.

 23. M.

  @Scherpschutter. Ik geef alleen aan wat eigendom volgens het Nederlandse recht inhoudt. Trouwens, in geen enkel andere staat of rechtssysteem bestaat eigendom zoals u zich voorstelt, omdat het gewoon niet mogelijk is. Hoewel: koop van een staat met veel eilanden een onbewoond eiland en probeer daarover soevereiniteit te krijgen. Zodra dat gelukt is, bent u eigenaar in de door u genoemde betekenis. Maar of u daar nou gelukkig van zult worden…

 24. JdV

  @ton. U mag uw auto verhuren of uitlenen aan wie u wilt. Als u uw auto niet aan de buren maar wel aan uw neef wil uitlenen is dat geen probleem. En een willekeurige voorbijganger hoeft u ook de sleutels niet te overhandigen. Fijn he, bezit waar u zelf van kan bepalen wie er al dan niet gebruik van mag maken.
  @knuppe. Geheel correct. Er zijn zelfs woningbouwverenigingen die u de huur opzeggen als u zich voorplant in hun eigendom. Dus nogmaals, fijn naar LR. Nog steeds Utrecht en geheel gebouwd voor de kinderdoelgroep.

 25. Scherpschutter

  @VincentDV 18:50

  “Wat je mag (gedragingen) staat geheel los van het eigendom”

  Sad… Helaas lijkt ook u een slachtoffer te zijn van het erbarmelijke staatsonderwijs in Nederland, waardoor u niet weet wat een eigendomsRECHT (niet te verwarren met een privilege op eigendom is) is. Eigendomsrecht is namelijk uitgerekend juist het recht om naar eigen inzicht te HANDELEN met uw eigendom.

  U bent pas eigenaar van een appel als u met die appel kunt DOEN wat u wil. Opeten, hem in stukken snijden, er een taart van bakken, de appel weggeven, het ding begraven, kapot gooien voor de fun, er drank mee maken of het ding op uw aanrecht laten verotten: pas als u degene (en enige) bent die beslist hoe er met de appel GEHANDELD wordt, bent u de eigenaar. En waar iemand u voorschrijft dat u de appel wel aan A mag geven maar niet aan B, de appel wel mag begraven maar niet mag stukgooien, bent niet u de eigenaar van de appel uiteraard, maar diegene die u deze handelingsbeperkingen (eigendomsrechtschendingen!!) oplegt…Diegene die handeling bepaalt is de eigenaar.

  Dat Fatima dus strafbaar is voor de ‘misdaad’ dat ze haar eigendom liever aan Mohammed verhuurt dan aan Henk (de reden van een eigenaar of eigenaresse doet geheel niet ter zake, net zoals niemand het ook maar iets aangaat als uw appel kapot wil gooien, om welke reden u dit ook zou willen) zegt alles over hoe abject en afschuwelijk immoreel ons wettenstelsel is. Burgers hebben defacto en dejure geen eigendomsrechten meer, slechts de (handelings!)PLICHT om de wetten, regels en directieven van de Staat over staatseigendommen te gehoorzamen…of anders.

  Fatima is hier niet de crimineel. De crimineel is de overheid die Fatima de eigendomsrechten onder dwang van agressief geweld schendt, door haar te dwingen op manier X met haar eigendom te HANDELEN…of anders.

  En boete omdat je je huis liever verhuurt aan iemand die je eigen voorkeur geniet?! Dat is een regelrechte gotspe (ongekend schandalig), een genadeloze linkse aanslag op de vrijheid van het individu en een flagrante schending van het fundamentele rechtsbeginsel van iedere deugende rechtsstaat: een rechtsstaat waar eigendomsrechten volstrekt onvervreemdbaar zijn.

  Uw laatste zin is overigens wel aardig correct. Er is in de geschiedenis van de hele mensheid ooit maar 1 moreel verdedigbare rechtsstaat geweest, en die is inderdaad een jaar of 200 geleden ook door collectivisten gemolesteerd.

  ‘We the people’ zouden die ambtenaren een genadeloze trap onder hun nutteloze achterste moeten geven. Who the hell denken deze bedienden wel niet te zijn om Fatima (en mij, en u) voor te schrijven aan wie ze haar huis al dan niet mag verhuren of niet, en op welke wijze dit dient te geschieden?

 26. Scherpschutter

  @M. 19:54

  Nee M. Dat recht (werkelijke rechten!) bestaat niet omdat overheden wereldwijd rechten onder dwang van gewapend geweld (gehoorzaam of anders…) hebben afgenomen van burgers, in ruil voor schijnveiligheid en wat slappe als ‘rechten’ vermomde plichten en privileges…Niet omdat het niet kan!

  Natuurlijk kan het. Alleen moet u dan wel eerst weten wat het verschil tussen een recht, een plicht en een privilege is, alvorens u zou kunnen nadenken over hoe een samenleving op basis van werkelijke rechten zou kunnen worden ingericht. Ik wed nu om 1000 Euro met u dat ook u dit basisprincipe niet eens kunt uitleggen….en dat u om deze reden in blinde paniek vlucht in de totaal absurde kring-drogredenering “het kan niet omdat het niet kan”.

 27. Anne Marie ten Berge

  Wordt er vergeten waar het eigenlijk om gaat ? De gemeente Utrecht heeft haar woningbezit overgedragen aan malafide woningbouw verenigingen. Vul zelf maar in hoe discriminerend het er nu aan toe gaat. Ik geef een hint: het heeft iets met inkomen te maken…

 28. Angelique

  Discriminatie bestrijden is symptomen bestrijden. Waar komt de discriminatie vandaan? Als we die vraag niet stellen, lost het ook niet op.

 29. M.

  @Scherpschutter. Samenleven brengt onvermijdelijk onderlinge regels met zich mee, zowel voor personen als voor zaken. Die regels zijn zowel geschreven als ongeschreven. Om ze te formuleren en te handhaven hebben we onvermijdelijk een overheid nodig. In ons geval is die gelukkig democratisch en rechtsstatelijk; helaas is dat vaak niet of slecht in geringe mate het geval. Maar u wilt er kennelijk niet aan. Ik heb een alternatief voor u geschetst: soeverein bezitter worden van een onbewoond eiland. Uit uw reactie blijkt dat ook dat alternatief u niet bevalt. Zou u het liefst een dictator met een onbeperkte macht willen zijn? Waar blijven dan de onbeperkte eigendomsrechten van de eigenaren zoals u zich die voorstelt? U zult wel niet van mening zijn dat ik met deze uitleg uw weddenschap gewonnen heb. Maar ik wil ook helemaal niet wedden, wel leven in een democratie en een rechtsstaat, waarin ook de bestaande eigendom rechten én verplichtingen met zich meebrengt.

 30. Negativiteitsmoe

  @scherpschutter:
  vwb die ambtenaren die u ‘bedienden’ noemt… Die komen voort uit onze democratie. En godzijdank leven we in Nederland in een democratie. Zo blij dat daardoor de maximale invloed van mensen zo als u beperkt blijft tot 1 stem. Blijf vooral stemmen, is uw goed recht, doe ik ook.
  Qua bijdragen op DUIC heb ik uw stem nu wel vaak en fel genoeg gehoord. Ik word uw eeuwige negativiteit aardig zat. Ga toch eens offline en wat positiefs doen met uw leven.

 31. M.

  @Anne Marie ten Berge. U gaat uit van eigendom van en verhuur door woningbouwverenigingen, die over vele huizen beschikken. Hier zijn de anti-discriminatiebepalingen nog het best na te leven. Maar er komen steeds meer woningen in het bezit van kleine verhuurders — op spaarrekeningen moet worden toegelegd — en dan is dit een stuk moeilijker. Ik vrees dat de inmiddels bijna totaal vastgelopen huizenmarkt met inbegrip van de volkshuisvesting hier nog jaren, zo niet decennia mee te worstelen gaat krijgen. En in zo’n markt zijn de zwaksten vrijwel altijd de dupe.

 32. VincentDV

  Ja Scherpschutter, eigendom houdt in dat je mag doen met je bezit wat je wilt. Het is immers van jou. Daar is geen speld tussen te krijgen. Fatima mag haar huis verhuren, klaar.

  Maar Fatima – ik val in herhaling – mag niet discrimineren. Het maakt niet uit hoe of met wat ze dat doet, het dondert niet of er eigendom bij betrokken is, het is gewoon verboden.

  Aan die regel verandert niets wanneer je iets in bezit hebt. Als ik een huis koop, koop ik een huis, meer niet. Ik krijg geen recht tot discrimineren op de koop toe. Bezit legitimeert niet het overtreden van de wet.

  Ik mag een mes kopen. Ik mag met het mes doen wat ik wil. Wat ik niet mag, is iets doen dat tegen de wet is. Ik mag niet moorden. Niet met mijn handen, niet met een geleend pistool en ook niet met mijn eigen mes. Er is geen relatie tussen het bezit van het mes en het verbod op moorden. Het verbod op moorden beperkt niet mijn vrijheid om een mes te bezitten.

  Ik begrijp niet waar uw verwarring daarover toch vandaan komt. Ik begrijp ook niet waarom u meent dat hier een vorm van eigendomsrecht zou bestaan dat niet bestaat. Wat er niet is, is er niet, hoe moeilijk is het om dat te begrijpen? Wellicht bent u zelf slachtoffer van erbarmelijk onderwijs?

  En ‘we the people’ zijn de mensen die hun vertegenwoordiging kiezen in de politieke organen die ons land besturen. De regels die u zo tegenstaan zijn de regels die door de vertegenwoordigers van het volk zijn opgesteld. De ambtenaren die de regels uitvoeren, doen dat in opdracht van het volk zelf. Als u het daar niet mee eens bent, bent us het niet eens met de wens van het volk. Sterker: de extreme positie die u inneemt, maakt u tot een uitzondering.

 33. Scherpschutter

  @VincenDV

  Doodsimpele vraag voor u: kunt u mij uitleggen wat het verschil tussen een recht, plicht en privilege is? Ik wed om 1000 Euro met u dat het ook u niet lukt….

  Een eigenaar heeft alle RECHT om te discrimineren, jongeman. Al is het maar omdat het ‘recht’ hem of haar dit te verbieden per definitie niet kan bestaan…

 34. Ton

  @Jdv 20.31 Ik ben inderdaad blij dat het eigendom van mijn auto goed geregeld is, via onze overheid (RDW). Maar ik ben eigenlijk niet zo van het autodelen, niets voor mij.
  Ik ben ook blij dat auto ‘s van overheidswegen een verplichte APK kennen. Dat niet iedereen een blauw zwaailicht mag hebben. En ik hoop dat het ook strafbaar is om mijn auto aan een terrorist te verhuren die er een aanslag mee wil plegen.
  Toch zijn er vrij veel verboden en verplichtingen waar ik allergisch voor ben.

 35. Lomboque

  Op zich een nobel streven om discriminatie uit te bannen, laat ik daarmee beginnen. In principe zou iedereen dezelfde kansen moeten krijgen. De handhaving hiervan doet mij echter hoofdkrabben. Hoe gaat bewezen worden op welke gronden huurders wel of niet geselecteerd worden?

  Ook zou ik graag een nog miet geformuleerde conclusie op het onderzoek willen toevoegen: Er zou geconcludeerd kunnen worden dat de groep van mannen oneerlijk benadeeld wordt. In de tekst kan ik niet terugvinden dan lesbische stellen hetzelfde probleem hebben als homostellen, ook lijken vrouwen met een niet-westerse achtergrond niet evenveel benadeeld als mannen met een niet-westerse achtergrond.

 36. M.

  @Lomboque. U brengt het debat terecht terug tot de kern. Ik ben ook uitermate somber over de toepassing van het anti-discriminatiebeginsel op het gebied van de huisvesting. Maar er moet wat mij betreft in ieder geval wel geprobeerd worden de woningtoewijzing ook op dit gebied zo eerlijk mogelijk te laten zijn. En bewezen discriminatie moet worden aangepakt.

 37. VincentDV

  @scherpschutter
  In uw kijk op de wereld hoeft een moordenaar enkel een wapen te bezitten en kan hij gewoon zijn gang gaan omdat de wetten ondergeschikt zijn aan het bezit. Geen rover, verkrachter of moordenaar kan nog worden veroordeeld omdat zij bij hun daden iets gebruiken dat ze in bezit hebben.

  We leven in een democratie. Daarin geven wij als burgers een mandaat aan vertegenwoordigers om de wetten op te stellen waaraan iedereen zich moet houden. Het recht om iets te verbieden is een door het volk aan de staat gegeven opdracht.

  Ik vraag mij af waar uw wonderbaarlijke gedachten omtrent recht en bezit vandaan komen. Zelfs de meest doorgewinterde anarchisten zien nog het belang in van wetten die de gemeenschap beschermen tegen kwaadwillende individuen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).