Gemeente Utrecht presenteert richtlijnen voor anderhalvemetersamenleving | De Utrechtse Internet Courant Gemeente Utrecht presenteert richtlijnen voor anderhalvemetersamenleving | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente Utrecht presenteert richtlijnen voor anderhalvemetersamenleving

Gemeente Utrecht presenteert richtlijnen voor anderhalvemetersamenleving
De gemeente Utrecht heeft een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd. In het kader staan zes uitgangspunten op basis waarvan gekeken wordt of activiteiten, initiatieven en maatregelen in Utrecht binnen de regels van de anderhalvemetersamenleving wenselijk en haalbaar zijn.

De gemeente Utrecht heeft een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd. In het kader staan zes uitgangspunten op basis waarvan gekeken wordt of activiteiten, initiatieven en maatregelen in Utrecht binnen de regels van de anderhalvemetersamenleving wenselijk en haalbaar zijn.

Door de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen gaan er komende tijd steeds meer mensen naar buiten en wordt het drukker op straat. Daarom moet volgens de gemeente gekeken worden naar de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte in de anderhalvemetersamenleving. “Waar voor de crisis de druk op de openbare ruimte al hoog was, is die in een anderhalvemetersamenleving fors groter. We zullen daarom op korte termijn creatieve oplossingen moeten vinden om met de schaarse openbare ruimte in de stad om te gaan.” Daarvoor is het volgens de gemeente nodig om te spreiden: in de tijd (spitstijd vermijden), in ruimte (gebieden, routes) en van doelgroepen.

De zes uitgangspunten in het kader zijn bedoeld om maatregelen in Utrecht verder uit te kunnen werken. Bij het uitwerken wordt altijd rekening gehouden met de landelijke richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand houden en het vermijden van drukte. Het afwegingskader kan ook worden aangepast als bijvoorbeeld de landelijke richtlijnen veranderen.

De uitgangspunten

 1. Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid staan voorop

De landelijke richtlijnen vormen voor dit uitgangspunt een belangrijke basis. Er is extra aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen. Ook mensen met een beperking moeten zich in Utrecht veilig kunnen verplaatsen. Bij toegankelijkheid hoort ook dat maatregelen helder en begrijpelijk worden uitgelegd.

 1. Voetganger en fietser krijgen prioriteit

Voetgangers staan op de eerste plaats in gebieden waar weinig ruimte is, zoals de binnenstad en winkelgebieden. Daarna wordt de prioriteit gegeven aan achtereenvolgens fietsers, OV en auto’s. Voetgangers en fietsers staan bovenaan deze lijst omdat ze de minste ruimte innemen en kwetsbaar zijn in de anderhalvemetersamenleving. De auto krijgt een lagere prioriteit omdat die relatief veel ruimte inneemt. Mensen met vitale beroepen moeten wel een auto kunnen gebruiken.

Mogelijk worden op een aantal plekken in de stad verkeersstromen, zoals de fiets en het OV, gecombineerd. Als het nodig is om fietspaden af te sluiten zodat voetgangers meer ruimte hebben, dan kunnen fietsers terecht op de rijbaan of busbaan. Daar wordt de maximumsnelheid dan 30 kilometer per uur.

Meer auto’s in de stad kunnen leiden tot gevaarlijke situaties bij het oversteken van wegen. Ook levert veel autoverkeer fietsfiles en wachtende voetgangers bij verkeerslichten op. De gemeente wil, als het te druk wordt, keuzes maken. Automobilisten met een vitaal beroep en taxi’s, doelgroepenvervoer en logistiek krijgen dan voorrang.

 1. We kiezen in de eerste plaats voor verplaatsen en daarna voor verblijven

Op straten en stoepen komt meer ruimte, zodat iedereen veilig naar de markt, supermarkt, winkel of school kan. De gemeente faciliteert eerst verplaatsingen over korte afstanden, zoals boodschappen doen in de directe omgeving. Bij de verdeling van de ruimte gaat het kunnen verplaatsen (over brede trottoirs) boven het verblijven (het gebruik van bijvoorbeeld bankjes). De gemeente kijkt nog naar richtlijnen voor buitenshuis verblijven, zoals het creëren van meer verblijfsruimte door specifieke plekken aan te wijzen waar activiteiten kunnen plaatsvinden (markt, kiosk, horeca, cultuur en sport).

 1. We faciliteren waar het kan en reguleren waar nodig

De gemeente wil verplaatsingen en verblijven zoveel mogelijk spreiden, om pieken in de drukte tegen te gaan. Utrechters wordt gevraagd drukke tijdstippen en drukke plekken te vermijden, door niet te gaan winkelen op drukke tijden en als forens buiten de spits te reizen.

Fietsparkeerplekken krijgen voorrang boven parkeerplaatsen voor auto’s. De mindervalidenparkeerplaatsen worden ongemoeid gelaten. Fietsparkeren wordt zo ingericht dat voetgangers er op de stoep en in winkelzones geen last van hebben.

 1. We gaan de schaarse ruimte eerst herverdelen, zo nodig herinrichten

De maatregelen die door de gemeente worden voorbereid, zijn relatief eenvoudige maatregelen die makkelijk teruggedraaid kunnen worden. Straten en pleinen worden dan ook niet volledig heringericht. Wel komt er op bepaalde plekken een tijdelijke herverdeling, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen tijdelijk geschikt te maken voor terras of fietsparkeren.

 1. Monitoring is de basis voor het nemen van maatregelen

De gemeente gaat monitoren om de effectiviteit, naleving en handhaafbaarheid van de maatregelen te beoordelen. Waarnemingen die in Utrecht worden gedaan, worden vergeleken met landelijke en regionale signalen. Op basis van de monitoring kunnen maatregelen worden aangepast of kunnen extra maatregelen worden genomen.

9 Reacties

Reageren
 1. Peter

  Wat betreft punt 5
  Extra ruimte voor terrassen Horeca Is verboden bij wet
  De gemeente mag Geen openbare ruimte Opeisen voor horeca
  Dan kunnen andere ondernemers Ook extra ruimte opeisen , die hebben ook geleden onder coronacrises
  Alleen horeca openbare ruimte gunnen is concurrentie vervalsing
  Daar weten slimme advocaten wel raad mee
  Gaan er claims komen van andere ondernemers
  Burgemeester kan alleen noodwet inbrengen bij gezondheid pandemie
  Dit is alleen horeca voordelen geven, dat mag dus niet,,andere ondernemers hebben ook rechten
  Ook burgemeester zal zich moeten houden aan terrasregels 2018

 2. joris

  Mooie intenties, helaas nog weinig concreet. ik ben benieuwd. Voorzet: om voetgangers rust te geven lijkt me direct eenrichtingsverkeer op trottoirs invoeren. Dit handhaven en dan direct aandacht voor fietsers, brommers en andere ‘uitstallingen’ die op smalle trottoirs doorgang bemoeilijken. Vaak horen die ook niet op de stoep. Normaal is dat geen probleem, een bankje voor een winkel waar iemand op gaat zitten pakt nu direct 2 meter vanaf de muur gerekend, en maakt die zone ontoegankelijk voor langlopende personen.

 3. Pee

  Ik vind dat ze veel te ver doordraven .
  De maatregelen zijn inmiddels erger dan de kwaal.

 4. Angelique

  @Peter
  Waarom zou de overheid dat niet mogen? Zij gaan toch over de regels?

 5. Real lombokker

  Extra ruimte voor voetgangers. Dat zou ik graag zien in Lombok-Oost. Het is onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden op de stoepen aan de Kanaalstraat. Het lijkt wel of het drukker is dan voor corona. Met auto’s en fietsers.

 6. Peet

  Angelique
  Waarom heeft horeca alleenrecht op Meer openbaar gebied ?
  Er zijn talloze ondernemers die dat wel willen
  Waarom alleen horeca.,,das toch horeca meer voordeel geven dan andere ondernemers
  De politiek moet zich ook aan de wet houden
  In terras regels opgesteld in 2018 staan duidelijk de regels voor openbaar gebied en terras
  Ook de burgemeester moet zich daaraan houden

 7. Lauk

  Eens met Joris: smalle trottoirs extra in de gaten houden. Ik neem als voorbeeld de Twijnstraat. Hier is het vaak onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden door bankjes, reclameborden en bijzonder slordig geplaatste fietsen… Eenrichtingsverkeer lijkt me niet gek, Evt. (bescheiden! geen schreeuwerige) uithangborden boven het trottoir (natuurlijk willen ondernemers aandacht voor hun nering, maar niet te koste van 1,5 meter)

 8. Merijn

  Onderzoek uit Hong Kong:

  Onder 7.324 coronabesmettingen in China vonden de onderzoekers slechts één geval van iemand die het virus buitenshuis opliep: een 27-jarige man die op straat in zijn dorp een praatje maakte met een kennis die net terug was uit Wuhan. Veruit de meeste besmettingen vinden plaats in huis en in het openbaar vervoer, constateren de onderzoekers in hun nog voorlopige artikel: plekken, waar men langdurig op elkaars lip zit.

  ‘Het belang van deze constatering wordt niet goed erkend door de samenleving en door beleidsmakers’, stellen de wetenschappers, onder leiding van Li Yuguo van de Universiteit van Hongkong. ‘De overdracht van ademhalingsinfecties zoals sars-cov-2 (de officiële naam van het huidige coronavirus, red.) is een binnenshuis fenomeen.’

  Bron: Volkskrant, 20 mei

  Hoeveel dagen, weken, maanden gaat het duren voordat dit door gaat dringen tot de hoofden van onze beleidsmakers?

 9. Koel Hoofd

  Fietsers op de busbaan tussen de bussen vol dode hoeken? Diegene dat bedacht heeft doet aan verkeerskundig hobbyisme wat mensenlevens in gevaar brengt.

  Voetganger, fietser, OV auto. Diegene in de auto is het veiligste, maar dat mag niet en de autohaat wordt actief aangewakkerd. Maar het OV is een broeinest van besmetting, onomstotelijk wetenschappelijk bewezen. En fietsers kunnen tot wel 20m achter zich een corona spoor achterlaten, wat andere fietsers en voetgangers weer kan besmetten.
  Is het onderliggende plan van het College om nou zoveel mogelijk corona te verspreiden of om dat juist te beperken? Eén ding staat wel vast, het milieu, klimaat en politieke reputatie redden is belangrijker dan mensenlevens sparen.

  Schaarse ruimte herverdelen = aan horeca en fietsers geven ten koste van alle anderen?

  “Meer auto’s in de stad kunnen leiden tot gevaarlijke situaties bij het oversteken van wegen. Ook levert veel autoverkeer fietsfiles en wachtende voetgangers bij verkeerslichten op. ”
  Hier staat letterlijk dat mensen debielen zijn omdat ze niet opletten in het verkeer, maar de auto krijgt de schuld. De auto krijgt ook de schuld van de fietsfiles. Maar dat er dezelfde hoeveelheid auto’s over steeds minder wegen moeten omdat de politiek dat wil, en dat daar ook een oorzaak voor de fietsfiles ligt, wordt voor het gemak ook maar even genegeerd.
  Het verkeerskundig hobbyisme is een politiek incorrect vehikel voor discriminatie geworden…

  Wanneer zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).