Gemeente Utrecht vindt Tolsteeg meest geschikte locatie voor islamitische begraafplaats Gemeente Utrecht vindt Tolsteeg meest geschikte locatie voor islamitische begraafplaats

Gemeente Utrecht vindt Tolsteeg meest geschikte locatie voor islamitische begraafplaats

Gemeente Utrecht vindt Tolsteeg meest geschikte locatie voor islamitische begraafplaats
Begraafplaats Tolsteeg. Foto: Google Earth
De gemeente Utrecht wil in de stad een islamtische begraafplaats aanleggen. Naar aanleiding van binnengekomen verzoeken werd onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat een deel van begraafplaats Tolsteeg de meest geschikte locatie is.

De gemeente Utrecht wil in de stad een islamtische begraafplaats aanleggen. Naar aanleiding van binnengekomen verzoeken werd onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat een deel van begraafplaats Tolsteeg de meest geschikte locatie is.

De gemeente kreeg afgelopen zomer van verschillende moslimorganisaties het verzoek om in Utrecht een islamitische begraafplaats aan te leggen. Daarbij is een belangrijk punt dat islamitische graven in principe niet geruimd worden.

Zo’n 12 procent van de Utrechtse inwoners is moslim, maar islamitische begraafplaatsen ontbreken, aldus de gemeente. Bovendien raken de twee islamitische begraafplaatsen die er zijn in Nederland momenteel in hoog tempo vol. De begraafplaats die de gemeente in Utrecht wil realiseren, moet er vooral voor mensen uit Utrecht zelf komen.

De gemeente wil om juridische redenen graag dat de exploitant van de begraafplaats een ‘kerkgenootschap’ wordt, of in dit geval een ‘religieuze organisatie met lokale maatschappelijke relevantie’. Welke organisatie het wordt, is nog niet bekend.

Tolsteeg

De meest geschikte locatie van de islamitische begraafplaats is volgens de gemeente een gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Tolsteeg. De behoefte aan traditioneel begraven in de westerse begraafcultuur neemt af, stelt de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld veel meer gecremeerd.

Om die reden is een deel van de begraafplaats in Tolsteeg al zeker 15 jaar niet meer in gebruik. Hier kan langdurig een islamitische begraafplaats komen. De voorzieningen zijn er bovendien al, zegt de gemeente.

Kovelswade en Daelwijck

Op begraafplaats Kovelswade in Utrecht-Oost en Daelwijck in Overvecht zijn al delen ingericht als islamitische begraafplaats. Belangrijk is dat overleden moslims met het hoofd richting Mekka liggen. Ook mag er per graf maar één persoon worden begraven en wordt een graf in principe niet geruimd.

Het Utrechtse college informeert de gemeenteraad in maart 2021 opnieuw over de voortgang. “We zijn ons ten volle bewust van de urgente maatschappelijke behoefte en willen daarom spoedig en zorgvuldig de voorwaarden scheppen zodat een Islamitische begraafplaats kan worden gerealiseerd.”

39 Reacties

Reageren
 1. MJPD

  “Zo’n 12 procent van de Utrechtse inwoners is moslim, maar islamitische begraafplaatsen ontbreken, aldus de gemeente”

  Dat klopt dus niet, zoals het artikel zelf al aangeeft, “Op begraafplaats Kovelswade in Utrecht-Oost en Daelwijck in Overvecht zijn al delen ingericht als islamitische begraafplaats.”

 2. cas

  Ik zou heel erg oppassen met het feit dat het niet geruimd mag worden, en hoe ga je kosten bepalen voor eeuwigdurend onderhoud, erfgenamen etc…

 3. woutvr

  Mooi!

 4. Piet

  Is dit de nieuwe verzuiling?

 5. RABE

  Cas goede vraag, wie gaat dat betalen??
  Ik denk de belastingbetaler.
  Het houdt een keer op met de erfgenamen die willen betalen.
  Dus voor wie is de rekening dan??
  Kunnen gewone graven ook eeuwigdurend bestaan op verzoek??

 6. Gerrit Krul

  Ik geloof, dat ik ook maar islamitisch word. Nu moet ik als ‘ongelovige’ elke 20 jaar meer dan 2500 euro neertellen om het graf van mijn ouders in stand te houden. Betaal ik niet, dan wordt het graf geruimd.

 7. Bill

  Lijkt mij onverstandig van de gemeente om vast te leggen dat het “nooit” geruimd mag worden. De stad is altijd in beweging, en dit zou planvorming op de lange termijn voor een gebied alleen maar frustreren. Laat de gemeente de regie en beslissingsrecht houden over dit soort gebieden, met name voor de lange termijn!

 8. jan

  Een graf die niet geruimd mag worden
  Daar is geen plek voor in Nederland
  Laat de moslims dan hun geliefden maar begraven in hun thuisland cru gezegd

 9. Karla

  Onverstandig gebruik van schaarse en broodnodige grond. Hier gaat de gemeente nog heel veel spijt van krijgen, later.

 10. Marcel

  @ RABE: née dus. ‘Gewone’ graven kunnen niet meer ‘eeuwigdurend’ bestaan. Wél voor onbepaalde tijd, maar dat is duur. En de ‘onbepaalde tijd’ stopt op het moment dat er geen rechthebbenden meer zijn om aan te spreken op het onderhoud etc.

 11. Yoshua

  Deze begraafplaats is erg klein, beter is ergens heel veel hectare grond beschikbaar te stellen.
  Heb een artikel gelezen over de grootste islamitische begraafplaats van Nederland in Zuidlaren.
  Dit jaar in gebruik genomen met de verwachting tot 2030 er te kunnen begraven.
  Nu blijkt dat komend jaar waarschijnlijk alle graven bezet zullen zijn.

 12. geert

  Dat stuk van de begraafplaats wordt al jaren vrijgehouden om er mettertijd woningen op te kunnen zetten net zoals binnenkort gaat gebeuren met het stuk dat er pal achter ligt naast de Waterlinieweg.
  Vreemd dat dit nu opeens een goede locatie is….

  Daarnaast vind ik het onverteerbaar dat daar graven voor de eeuwigheid mogen komen terwijl mijn ouders op diezelfde begraafplaats alleen kunnen blijven liggen als er vet voor betaald wordt en dat alleen zolang er nog iemand is die dat kan (…) betalen. Als dit doorgedrukt wordt heeft de gemeente wel het een en ander uit te leggen!!

 13. Joris

  @alle reaguurders: Joodse begraafplaatsen mogen, vanwege het sprookje dat zij aanhangen, ook niet geruimd worden.
  Dat Is ook nooit een probleem geweest voor u dacht ik. Waarom is dat nu wel een probleem?

 14. cas

  @Marcel en RABE, of je een graf eeuwigdurend kan krijgen is afhankelijk van de gemeentelijke verordening. Eigenlijk worden deze niet meer aangeboden door de rare constructie dat het gewoon niet geruimd mag worden.
  onbepaalde tijd is iets heel anders dan de eeuwig afgekochte graven. eeuwigdurend stopt niet bij gebrek aan rechthebbende, niet betaalde kosten oid.

 15. Manou De R.

  Mooi hoor die continue verschillende regels voor verschillende burgers in Nederland. Een ding is zéker: U en mij hebben ze niks gevraagd.

 16. Piet

  Als ik het goed heb, kunnen joodse begraafplaatsen wel degelijk worden geruimd als de grond beslist voor een ander doel nodig is. Daar komt dan wel een speciale ceremonie bij kijken. Ik woonde vroeger in de buurt van zo’n begraafplaats en heb het van horen zeggen.
  Overigens vind ik begraafplaatsen uit de tijd. We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de praktijk in China.

 17. Probleem

  Ik vind dergelijke begraafplaatsen niet gepast in Nederland. Eeuwigdurende graven leggen een onethisch beslag op spaarzame grond in Nederland en zijn juridisch in Nederland niet toegestaan. Elk graf kan geruimd worden zegt ook bijvoorbeeld de expert in grafrecht Willem van der Putten. Tevens heb ik mijn bezwaar bij het financiele plaatje: wie gaat er betalen voor een eeuwigdurend graf? Wat gebeurt er als de stichting die de graven beheert geld tekort komt? Dwingen moslims dan af dat de gemeente gaat betalen? Wat gebeurt er eigenlijk als de begraafplaats (onoverkomelijk) vol komt te liggen? Wordt er dan nog meer grond opgeofferd aan gelovigen? Waar zijn de grenzen in hoe de islam ons leven in Nederland dicteert? In hoeverre moet Nederland meebuigen met het geloof van een minderheid die (letterlijk) meer en meer beslag legt op onze maatschappij? Waarom zegt het college iets toe wat juridisch onhoudbaar is en waar nauwelijks democratisch verantwoording over wordt afgelegd of over wordt gediscussieerd?

 18. Ton

  ‘Een grafrecht dat is afgegeven voor onbepaalde tijd, is inderdaad voor altijd. Toch kunnen zich omstandigheden voordoen die maken dat het grafrecht eindigt.’
  Dit is uiteraard voor christenen, joden, atheïsten en islamieten gelijk.
  Het is maar wat je ervoor wilt betalen.
  Overigens, ik ga Manou ook niets vragen over mijn uitvaart.

 19. Massegast

  @Joris — Ik denk dat ik het antwoord weet. Er zijn nu eenmaal aanzienlijk meer islamieten dan joden in dit land. Het ruimtebeslag is in de toekomst dus ook aanzienlijk groter.

 20. Joop

  Utrecht kent ook een Joodse begraafplaats. Ook deze worden niet geruimd. Als je goed leest zie je dat er een exploitant moet komen met een religeuze achtergrond oftewel de exploitant heeft het beheer ook financieel.

 21. Dorine

  Ja, dit vind ik lastig. Ik heb zelf gekozen voor crematie omdat ik na mijn dood geen ruimte hoef in te nemen.
  Ik vind ook dat iedereen zijn rituelen mag hebben en uitvoeren.
  Maar we wonen hier in een drukbevolkt land, en ik heb er moeite mee dat sommige religies nog steeds denken dat we in de middeleeuwen leven en de ruimte hebben. Die hebben we niet, hier.
  Misschien moeten sommige religies zich eens realiseren of ze niet een beetje moderner moeten worden en zich aanpassen aan de tijd en het land waar ze wonen.

 22. Scherpschutter

  @Dorine 17:16

  Dat vind ik een tamelijk arrogante houding van u. Religieuzen hoeven zich in het geheel niet te realiseren dat ze zich naar uw wensen hebben aan te passen. U dient zich te realiseren dat helemaal niets of niemand zich naar uw arbitraire voorkeuren hoeft te schikken. U gaat in het geheel niet over andermans levensovertuigingen…

  Dat gezegd hebbende: u heeft andere levenswijzen te accepteren, maar u hoeft natuurlijk niet te betalen voor andermans Middeleeuwse gewoontes…Geen cent belastinggeld erbij.

 23. jan

  Joodse begraafplaatsen zijn ook niet meer van deze tijd. Er is ruimte gebrek en dat wordt alleen maar meer in de loop der tijd. Ik ben zelfs voor een model dat iedereen gecremeerd wordt tenzij je echt anders wenst.

 24. Berk

  Mooie Nederlandse reacties: wie gaat dat betalen? Geen 1 reactie over dat het wellicht wel een teken van integratie is dat moslims in Nederland begraven willen worden, het land dat ze blijkbaar als hun land zien. Dat willen we toch zo graag dat moslims integreren?

 25. Hadjememaar

  Aan de meeste reaguurders hier, moslims worden het liefst in hun “eigen” land begraven. 2e en 3e generatie moslim migranten voelen zich meer verbonden met hun nieuwe vaderland vandaar dat er behoefte bestaat aan nieuwe begraafplaatsen. Ook christenen en atheïsten kunnen graven voor onbepaalde tijd claimen. Gebeurt met familiegraven. In het verleden werden eeuwigdurende grafrechten met eeuwig durende obligaties betaald die tot in de eeuwigheid een jaarrente uitkeren om huur en onderhoud van het graf te dekken.

  Maar volgens mij hebben begraafplaatsen last van leegloop. Er worden meer graven geruimd dan er gedolven worden. Dus die eeuwigdurende graven zijn een lucratieve business. Iedereen betaald zijn eigen grafrechten dat doet de gemeente niet.

 26. Bernhard

  Volledig eens met ‘Probleem’. Gebedsoproepen, gebedsruimten in openbare gebouwen, gescheiden zwemmen, eeuwigdurende graven… Langzaam maar zeker tuigt deze groep een geheel eigen zuil op.

 27. Angelique

  Dat werkt toch niet, ook m die grond midden in een stad helemaal nooit meer te kunnen gebruiken?
  Dan is het probleem van een tekort aan dergelijke begraafplaatsen meteen weer terug.

 28. Y

  Graven worden betaald en gefinancierd door de overledenen middels een verzekering heel simpel.
  Maar fijn dat straks mijn kinderen niet ver hoeven te reizen om een keer het graf te bezoeken.
  Dit ontbrak er echt in Utrecht!

 29. G. de Vries

  In het begrafenissenrecht is niets écht voor eeuwig. De begraafplaats kan in zijn geheel ophouden te bestaan (t.b.v woningbouw, nieuwe spoorlijn), het graf is langdurig niet onderhouden of de rechthebbende (betaler)is overleden en er meldt zich geen erfgenaam als nieuwe rechthebbende.
  Bijvoorbeeld in 1970 was er de bouw van winkelcentrum Hoog Catharijne waarbij restanten van het Ellendigenkerkhof aan het Smakkelaarsveld zijn geruimd. Eerder had een deel van deze begraafplaats al ruimte moeten maken voor de aanleg van de Leidse Vaart. Een stad heeft ruimte nodig, groeit.
  Het Utrechtse college kan nu mooie politiek-correcte sier maken maar geen garanties afgeven voor de toekomst.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ellendigenkerkhof
  https://maxmagazine.nl/2017/03/eeuwigdurend-grafrecht-bestaat/

 30. Bromsnor

  Bromsnor is best wel geschokt door het onverholen racisme in de reacties op deze post.

 31. MJPD

  @Bromsnor
  Het woord “racisme” heeft dan ook z’n betekenis verloren als het te pas en te onpas wordt toegepast? Vindt Bromsnor dat ook niet een beetje?

 32. Reactionaire rechtse zak.

  @Bromsnor heeft blijkbaar wat moeite met het verschil kennen van de begrippen ‘ras’ en ‘religie’.
  Of is het ‘gewoon’ wat MJPD oppert?

 33. Bromsnor

  Bromsnor bedoeld maar … het probleem bagatelliseren maakt het er niet beter op.

 34. Toine Goossens

  Soortgelijke reacties in het Duitsland van 100 jaar geleden worden als racisme gekwalificeerd. Gelukkig hebben we DUIC pensionado’s als Bromsnor die de vinger op de zere plek leggen.
  Stuitend deze reacties. En niemand die dat onder de eigen naam doet. Anoniem polariseren, lijkt mij in strijd met de beginselen van DUIC.

 35. Reactionaire rechtse zak.

  Toine Goossens 5/12/2020 – 2:46
  Is het verschil tussen ras en religie niet duidelijk of niet wenselijk om het toch al wankele narratief overeind te houden? De argumenten op of ontoereikend? Dan is daar zoals zo vaak, de laatste desperate poging het pleit te winnen en het morele highhorse te berijden: de Godwin, waarmee elke oppositie verdacht kan worden gemaakt.
  Jammer alleen voor de gebruiker dat dit treurige middel al zodanig lang is uitgekauwd dat het elke werking heeft verloren.

 36. Probleem

  @toinne: het leveren van kritiek op de normen/waarden en gebruiken van de islam is geen racisme. Zeker niet als deze ideologie zowel fysiek als mentaal zo’n grote invloed heeft in Nederland. Van polariseren is overigens geen sprake, de kritiek op deze plannen is slechts een uiting van een polarisatie die het gevolg is van het mengen van culturen met verschillnde normen en waarden. Of verwacht u dat een progressief land als Nederland nooit botst met de opvattingen van de islam? Wat dit alles met het Duitsland van 100 jaar geleden te maken heeft is mij onduidelijk. Mocht u de vervolging van miljoenen joden verwarren met kritiek op een geloof, dan lijkt deze vergelijking mij net zo ongepast als racisme. In een tijd van de ‘cancel culture’ en bedreigingen is anoniem reageren overigens nauwelijks een keuze maar een noodzaak.

 37. Bromsnor

  Bromsnor is van mening dat er geen verschil bestaat tussen discriminatie op basis van ras of geloof. En nogmaals, het vergoelijken van racisme (geloofisme?) maakt het er niet beter op.

 38. Ebrahim

  Ik woon in Utrecht als ik overleden bent ,ga ik een ander stad . dat is heel moeilijk en niet rechten.

 39. Sophie

  Ik heb me laten vertellen dat in de landen van herkomst wel degelijk op grote schaal graven worden geruimd als er ruim tijd verstreken is.
  Hier botst de Nederlandse precisie met meer mediterrane Laisser-faire.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).