Gevolg verbreding A27 wordt zondag in beeld gebracht bij Koningsweg | De Utrechtse Internet Courant Gevolg verbreding A27 wordt zondag in beeld gebracht bij Koningsweg | De Utrechtse Internet Courant

Gevolg verbreding A27 wordt zondag in beeld gebracht bij Koningsweg

Gevolg verbreding A27 wordt zondag in beeld gebracht bij Koningsweg
Ring Utrecht - Archiefbeeld DUIC
Ondanks dat minister Schultz voornemens is om de omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd door te zetten, blijft Kerngroep Ring Utrecht hier tegen strijden. Aanstaande zondag gaan ze daarom bij de Koningsweg visualiseren wat de verbreding van de weg voor gevolgen heeft voor het bos. 

Ondanks dat minister Schultz voornemens is om de omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd door te zetten, blijft Kerngroep Ring Utrecht hier tegen strijden. Aanstaande zondag gaan ze daarom bij de Koningsweg visualiseren wat de verbreding van de weg voor gevolgen heeft voor het bos. 

Vanaf 13:00 uur is deze visualisatie voor iedereen te zien. Tot 16:00 uur zijn vrijwilligers aanwezig om toe te lichten wat er dreigt te gebeuren: 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg verdwijnt of wordt aangetast. Bij de Koningsweg laten vrijwilligers zien waar de 600 bomen verdwijnen voor de verbreding.

Crowdfunding

De afgelopen weken is vanuit bewoners van Utrecht-Oost een crowdfundingsactie gestart om een onafhankelijk en transparant onderzoek uit te laten voeren met betrekking tot de noodzaak van de verbreding. Het is tot en met 13 januari nog mogelijk bij te dragen aan deze crowdfunding.

Gekoppelde berichten

37 Reacties

Reageren
 1. wimutrecht

  Een volkomen overbodige besteding van de zondag. Immers wat de actievoerders er niet bij vertellen en laten zien is het zootje achter de Kampongvelden. Voorts laten ze niet zien wat er voor in de plaats komt en met hoeveel meer natuur dan nu. Men blinkt uit in de zo kenmerkende eenzijdigheid van de “gutmens”.. Slechts het eigen gelijk geldt maar de andere kant en de voordelen daarvan worden niet onder de aandacht gebracht. Nu volsta ik slechts met één kenmerkend deel van het ministeriële besluit. Het verlies aan natuur is 0,86 hectare. Op de kleine hectare die verdwijnt staan ongeveer 150 bomen, waarvan zeventig met een omtrek van tachtig centimeter of meer. Vijf daarvan hebben een omtrek van minstens drie meter en één – een zomereik – van vier meter. De bijzondere bomen worden op het landgoed verplaatst. Onafhankelijke onderzoekers hebben geen bijzondere dier- en plantensoorten in de strook aangetroffen. De150 bomen die weggaan worden vervangen door een veelvoud aan bomen; Er komt 10 tot 15 hectare aan natuur terug wat een ecologische verbinding gaat vormen met het Krommerijn oevergebied, Maarschalkerweerd. Deze natuur gaat over de A27 heen wat tevens een geluidsreducering te weeg brengt naar een niveau van een wandeling op een zondagmorgen in het Wilhelminapark. Tot slot een citaat uit Trouw;
  Landgoeddeskundige Simon Klingen wees er vorig jaar in Trouw al op dat Amelisweerd juist van de wegverbreding kan profiteren. Het landgoed is volgens hem dichtgegroeid en verrommeld, en heeft vooral last van het geluid van de snelweg. Met het geluidwerende dak en de compensatie kan er weer in deze natuur worden geïnvesteerd, aldus Klingen. Hij vindt dat de actievoerders die Amelisweerd in de jaren tachtig hebben gered, de natuur nu ‘gijzelen’. .

  In die zin is de bijeenkomst van as. zondag een volgende wansmakelijke aflevering in dit feuilleton van ” dromen van bedrog “.

 2. Ricard

  Erg bedankt voor je toevoeging Wim! Ik ga er vanuit dat een onafhankelijke onderzoeker, bekostigd met het geld van de crowdfundingsactie van deze groep, met dezelfde conclusies komt.

 3. VanVliet

  @wimutrecht dank voor update ben het volstrekt met u eens. Zeker wat betreft de ‘eenzijdigheid’ en het overheersende ‘gelijk’ en het daarbij uit het oog verliezende winstpunten die er behaald kunnen worden ten goede van de natuur. Trouwens als men zo begaan is waarom is het dan zo verrommeld en dichtgegroeid.

 4. maarten

  Wimutrecht; Als je termen als ‘ gutmensh’ gebruikt en tegenstanders aanvalt IPV een goed argument te maken, diskwalificeer je je zelf gelijk al…..

  natuurlijk is overkapping en geluidsreducering een prima zaak. Maar dat kon ook ZONDER weer een stukje natuur kapot te maken.
  Dat je ook iets goeds doet, maaks niet goed dat je iets fouts doet.
  Sterken nog, dat maakt het des te schrijndender, dat deze goede dingen niet al vele jaren geleden gedaan zijn, en laat zien wat een belachelijk idee dit in de eerste plaats al niet was; een snelweg dwars door een mooi natuurgebied.

 5. Tristan

  Je zal, als hardwerkende ouder er maar iedere dag ‘s morgens en ‘s avonds, in de file staan.

 6. Barend

  Dank Wimutrecht. Blij dat er met kennis van zaken tegengas gegeven wordt aan het tromgeroffel van dat protestgroepje. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom elk persbericht van dat groepje geplaatst wordt. Zo’n zondagmiddag besteding van een groep diehard dwarsliggers is een non issue.

 7. Barend

  @ Maarten

  Heb je de post van wimutrecht wel gelezen? Volgens mij gebruikt hij alleen maar goede argumenten.

 8. Johan

  @ Ricard

  Ik neem aan dat je dit cynisch bedoeld. We weten allemaal dat wie betaalt ook bepaalt bij dit soort onderzoeken. De uitkomst staat dus op voorhand al vast en de negatieve conclusie ligt almin de la van de actiegroep.

 9. R. Paree Meijer

  Klink-Klare-Nonsens beweringen wimutrecht! Met het verbreden van wegen verplaats je uitsluitend het file probleem dan wel verplaats je de knelpunten. Kijk naar een land als Amerika met superbrede wegen waar het verkeer in de spits stapvoets rijdt dan wel muur vast staat. Opnieuw is het een vrouwelijke minister die haar prestige project willens en wetens wil doorvoeren, een volstrekt onnodige voetafdruk die tot in lengte van jaren zichtbaar blijft. Zie carpoolstrook in ‘t Gooi wat miljarden duurder uitviel en evenmin ook maar iets heeft opgelost. Minister Schultz had kunnen scoren door ervoor te zorgen dat het Openbaarvervoer tijdens de spitsuren in een veel grotere frequentie had gereden, en daarbij dit voor een ieder betaalbaar had gehouden. Echter zolang het Openbaarvervoer zo duur is al anno 2017 jaag je mensen het Openbaarvervoer Uit en de Auto in.

 10. Ricard

  @Johan, beetje cynisme inderdaad, maar ik probeer nog een beetje vertrouwen te hebben in de goedheid/deskundigheid/professionaliteit van de mensen 😉

 11. Paulette Jansen

  Maarten, natuurlijk ben ik t helemaal met je eens!! Maar nog even dit: het gaat om 600 bomen die eraan moeten geloven, toch? Of heb ik t verkeerd begrepen??

 12. herman

  Laten ze dan ook die overkapping zien?

  Dit gebied wordt er beter op door die overkapping, paar rafelige randen verdwijnen en daar komt een grote ruimte bovenop de bak voor terug!

 13. Peter Joosten

  @ wimutrecht

  Raar dat je nu een landgoeddeskundige gaat citeren die toch hier stelt dat de actievoerders het landgoed hebben gered in de jaren tachtig, terwijl dit haaks staat op eerdere beweringen van je zelf.

  Daarnaast is het een landGOEDdeskundige en geen natuurdeskundige. Amelisweerd is naast een landgeod nu vooral ook een natuurgebied. Natuur- en cultuur-landschappen zijn toch echt twee verschillende zaken.

  Als de actievoerders in de jaren tachtig het landgoed hebben gered volgens deze deskundige, dan mag je ze zeker wat serieuzer nemen nu en wat meer respect geven. Ook toen probeerde de snelweglobby deze mensen aan alle kanten belachelijk te maken en tegen te werken. Het is mooi dat deze deskundige nu toch echt toegeeft dat Amelisweerd toen dankzij de actievoerders bewaard is gebleven.

 14. Wim B.

  Ach ja de jaren tachtig, toen iedereen zich nog aan een boom vastketende. Zelfs die zien nu in dat dit helemaal niet zo’n slecht plan is.

 15. Gerard vd Vecht

  Jan van Zanen wil dat Utrecht groeit naar 400 000 inwoners en wil dat er 3 miljard wordt uitgegeven aan Infra rond de stad om deze bereikbaar te houden (nieuwjaars toespraak) en toch is de stad tegen de verbreding. Wat vinden de tegenstanders van de verbreding hiervan

 16. Wim

  Kunnen we Amelisweerd niet gewoon asfalteren en een pretpark inrichten zijn we van dat gezeur af over die paar rotboompjes aan de rand

 17. Denise

  @wimutrecht

  He overkapping waarover gesproken wordt, beslaat maar een relatief klein deel van de snelweg. Hierdoor zal het direct aangrenzende gebied van Amelisweerd wellicht wat rustiger worden, maar zal bij de tunneluitgang (/ingang) het geluid geconcentreerd worden en als 1 blok neerslaan in het deel van Amelisweerd wat daaraan grenst (laat mijn huis toevallig ook in dat gebied liggen). Die overkapping lijkt heel wat, maar valt eigenlijk best wel tegen, zeker als je kijkt naar de geconcentreerde toename van geluid en fijnstof op de plekken waar de overkapping ophoud. Trek de overkapping dan door langs de gehele lengte van het gebied. Of nog beter: verlaag de max snelheid op de weg naar 80 km/h. Dan kunnen er 2x 7 rijstroken in de huidige bak, geen verbreding nodig, geen gedoe. Auto’s rijden nu door de vele op en afritten vaak al niet harder dan 80-100km/h, dus de drang er 130km/h te moeten rijden is van de zotte en niet haalbaar. Plus dat er een tijdswinst van maar enkele seconden aan vast hangt. Waar hebben we het over?! Moet daar ruim een miljard euro aan besteed worden?

 18. Johan

  @ Gerard vd Vecht

  Van Zanen heeft wel het licht gezien en laat zich door zijn gezonde verstand leiden. Helaas is hij niet in staat dat over te dragen op het W-deel van B&W, en dan meer in het bijzonder het Groenlinkse smaldeel daar binnen.

 19. Toine Goossens

  @ WimUtrecht,

  Een bijzonder goede post.

  @Peter Joosten,

  Van dat respect geeft u bijzonder weinig blijk. Ik was een van die actievoerders voor behoud van Amelisweerd en neem uw steun met genoegen in ontvangst.

  @Voor iedereen die allang vergeten is hoe het is gegaan.

  Door de inzet van actievoerende studenten en met draagvlak van een groot deel van Utrechtse bevolking is het tracébesluit van 1971, waarbij de weg dwars door Amelisweerd ging, Gewijzigd in het tracé zoals dat er nu ligt. De weg is als compromis tussen actievoerders en overheden verplaatst naar de plek waar deze nu loopt. Dat was een nog niet eerder vertoonde grote triomf.

  Toen het tracébesluit, overeenkomstig het compromis werd uitgewerkt, kwam een splintergroep onder aanvoering van wat nu ´De Kracht van Utrecht´ is, opnieuw in verzet. Deze lieden wensten zich niet neer te leggen bij het tracé zoals het er nu ligt. Veel van de oorspronkelijke actievoerders hebben zich ver van dit nieuwe verzet gehouden; er was immers een compromis bereikt.

  Zoals bekend heeft het nieuwe verzet begin jaren 80 tot de bezetting en ontruiming van het bos geleid. Die bezetting en alles wat daar aan vooraf ging heeft nul, niets, niemendal opgeleverd. Op wat kleine aanpassingen na. Het tracé is niet meer gewijzigd.

  Het is zeer storend dat de kern van de ´Kracht van Utrecht´ zich laat voorstaan op een groot succes in de jaren 80. Dat is niet waar en het in stand houden van die gedachte is zonder meer geschiedvervalsing.

  De ´Kracht van Utrecht´ is een van de grote motoren achter het anti autobeleid in de vorm van de stadsboulevards. Alle auto´s die zich van de ene plek in Utrecht, naar een andere plek in Utrecht willen verplaatsen, worden actief van de wijkverbindingswegen geweerd. Zij zijn en worden en masse naar het rijkswegennet verlaagd.

  Het vaste beleid van het Rijk is dat lokaal en interlokaal verkeer bij grote steden wordt gescheiden. Voor de oostkant van Utrecht was dat tot enkele jaren geleden niet zo´n probleem. Het lokale verkeer werd geheel en al via de binnenring afgewikkeld. Het besluit van de gemeenteraad om de dwang van GroenLinks en achter haar de ´Kracht van Utrecht´ te ondersteunen heeft de verbreding van de A27 ter hoogte van de Amelisweerd bak noodzakelijk gemaakt. Lokaal verkeer kan daar binnen de huidige breedte niet veilig gescheiden worden afgewikkeld.

  Frappant is dat bewoners van Lunetten zich nu zo tegen de verbreding verzetten. Als het aan de ´Kracht van Utrecht´ had gelegen dan zou het tracé in hun achtertuinen hebben gelegen.

  Frappant is ook dat het de ´Kracht van Utrecht´ helemaal, maar dan ook helemaal niets interesseert dat de Noordelijke Randweg in de achtertuinen van de bewoners van Overvecht wordt aangelegd. Daar woont niet ´ons volk´ denk ik dan. Een scherper contrast in de nieuwe rangen- en standenmaatschappij heb ik niet op het netvlies.

  De gemeenteraad heeft er voor gekozen om Utrecht sterk uit te breiden en de bebouwing aan de oostzijde sterk uit te breiden. Het Utrecht Science Park is een internationaal succesnummer. Zowel voor de wetenschap als voor het bedrijfsleven. De raad heeft er ook voor gekozen om de bebouwingsdichtheid in de bestaande stad sterk te verhogen. Dat heeft een zeer sterke toename van de mobiliteit tot gevolg. Al is de toename van OV en fietsgebruik nog zo snel, de werkelijkheid achterhaalt ons wel. Ook automobiliteit neemt toe. Dat is wennen, maar vooral accepteren.

  ´Utrecht zijn we samen´.

 20. Erwin K

  @ R Paree Meijer

  Het verplaatsen van verkeer is juist een goede zaak. De Waterlinieweg staat elke dag vol met sluipverkeer, evenals veel andere wegen in en vlakbij Utrecht.Die luchtvervuiling wil je minimaliseren lijkt me.
  De A27 ligt verder buiten de stad, beter voor de inwoners dus. En door verbreding zal de algehele doorstroming beter worden. Wat ook minder vervuiling per gereden kilometer oplevert.

  Het Amerika voorbeeld is ook niet terecht natuurlijk. Het INRIX is de instantie die oa de filedruk bijhoudt. Die laat per jaar per land grote verschillen zien, met als belangrijkste reden de economische situatie. Volgens de meest recente informatie staan wereldwijd Amerika dit jaar op 1 met 50 uur vertraging, maar Belgie en Nederland op 2 en 3 staan er vlak achter met 40 en 39 uur vertraging. In Nederland is de vertraging de laatste jaren naar beneden gegaan, met als reden, jawel, aanleg van extra rijstroken. Zie hier: https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld

  Dan uw bewering over de kosten, ook dit is niet correct. Volgens de ANWB kost een kleine middenklasser gemiddeld 0,43 per gereden kilometer.

  De NS rekent voor Utrecht – Amsterdam zo’n 0,19 per kilometer, Utrecht – Groningen kost zo’n 0,13 per kilometer. De bus zit gemiddeld op 0,15 per kilometer. Ofwel, de helft tot een derde goedkoper. En dan zijn dit de reguliere tarieven, niet eens de tarieven met kortingskaarten. Die liggen nog eens een stuk lager. Dat door veel organisaties de OV kilometers geheel of grotendeels vergoed worden ga ik het maar niet eens over hebben.

  Deze hele A27 discussie wordt overheerst door argumenten die nergens op gestoeld zijn. Door persoonlijke voorkeur en politieke kleur. Feiten lijken er nauwelijks toe te doen. .

  Mensen staan niet voor hun plezier in de file. En veel mensen zitten niet voor hun lol in de auto. En al helemaal niet omdat het goedkoper is, integendeel.
  Ze zitten in de auto omdat het noodzakelijk is. Om van en naar het werk te gaan, om op plaatsen te komen waar met het OV niet of nauwelijks te komen is. Omdat er spullen vervoerd moeten worden etc etc.

  Dat zul je als lokale en landelijke overheid moeten faciliteren.

  De voorgestelde oplossing is feitelijk gezien een prima oplossing. Wegen worden ontlast op plaaten waar het er toe doet. Meer doorstroming van al het verkeer, en alle bomenkap wordt 4 keer (!!) gecompenseerd door nieuw natuurgebied.
  Geluidsoverlast wordt verminderd door overkapping.

  Ik sla die zondagsessie maar over denk ik. Ik heb zo het vermoeden dat die Kerngroep Ring mensen niet openstaan voor feiten en argumenten.

 21. Tom van R.

  Dag Toine,

  Ook ik hing indertijd in de bomen om het verzet tegen de aanleg van de A27 te steunen. We verafschuwden Zeevalking die denigrerend sprak over ‘die paar struiken’ die zouden verdwijnen. Het verschuiven van het trace naar de rand van het park zagen we indertijd als een onacceptabel compromis.

  Ondertussen zijn we een paar decennia verder. Is het autoverkeer exponentieel gegroeid. En realiseer ik me dat zonder die A27 het verkeer rondom Utrecht hopeloos vast was komen te staan.

  Met hindsight. Goed dat die A27 er gekomen is. En goed dat we actie gevoerd hebben zodat Amelisweerd grotendeels gespaard gebleven is.

  En dan nu. Onze opvolgers. Die lijden aan dezelfde blinde vlek. Namelijk dat je groei van bevolking en daaruit voortvloeiende groei van mobiliteit niet zou hoeven te faciliteren. De ‘njet-roepers sluiten hun ogen wederom voor het feit dat lastige maatregelen soms onvermijdelijk zijn. Angela, ook jij komt op enig moment tot dit inzicht. Helaas ben je nu nog niet zover.

 22. Zonnewende

  Interessant om al deze meningen te lezen.

  Ikzelf wandelen bijna wekelijks in Amelisweerd en ben fietser, zonder auto en Groen Links-stemmer.

  Toch ben ik voor de verbreding!

  Ik denk dat het splitsen van de rijrichtingen een goede zaak is. Ik heb het tracébesluit gelezen en vind het goed in elkaar steken.
  Inderdaad, toename van het verkeer bij groei hou je niet tegen, daar kun je maar beter op anticiperen. Zeker met de komst van elektrische auto’s, zal het autoverkeer niet afnemen.

  En de keuze van Utrecht om het verkeer op de ring om hun bestemmingsgebied te laten rijden, vind ik een heel logische: Binnenstadverkeer op de stadsboulevards (Singel), wijken binnen de ‘Waterlinie-ring’ op de Waterlinieweg en wijken en dorpen buiten die ‘Waterlinie-ring’ op de snelwegen.
  Verkeer van buiten naar binnen laten bewegen is logischer dan van buiten naar binnen en dan weer naar buiten de wijk in. Nu is er veel verkeer dwars door de stad, terwijl dit prima over de grotere wegen kan.
  Wel realiseer ik me dat de op en afritten van die ringen dan wel aandacht verdienen. Want daar ligt ook een grote oorzaak van het stilstaand verkeer.

  Maar…ik vind dat de hele strook langs Amelisweerd overkapt had moeten worden. Op die manier had je pas écht een mooi stuk natuur erbij gekregen. En dat doet ook recht aan de groeiambities van Utrecht. Meer mensen vraagt om meer recreatiemogelijkheden!

  De overkapping nu, komt op een stuk (Koningsweg) waar de meeste wandelaars en fietsers juist niet Amelisweerd in rijden, want dat is via de Weg van Rhijnauwe bij de kanoverhuur en het zwembad. En juist bij die toegangsverbinding verdwijnt een hele strook natuur. Ook dat had overkapt moeten worden!

  En ook Voordorp en Overvecht verdienen natuur- en geluidscompensatie.

  Jammer dat de protestgroepen hun energie in NEE staken, in plaats van een JA MITS.

 23. Maarten

  Tom vanR.: Beetje onzin. Deze weg, op die plek, is niet de enige mogelijkheid om de mobiliteit te verbeteren. Het is een keuze, om zo’n weg door een natuurgebied te rammen.

  En nu komen ze dan met een plan om een deel te overkappen, brengen dat als verbetering voor de natuur, en gaan ondertussen nog meer schade aanrichten aan het gebied.
  Ik kan dat als niks anders zien dan achterbakse politieke spelletjes. te weinig, te laat, en voor de verkeerder reden.

  Een volledige overkapping zou het misschien goedmaken, maar daar moeten we dan weer 25 jaar op wachten, en dan waarschijnlijk alleen als ze er weer 500 bomen vanaf kunnen schrapen…..

 24. Toine Goossens

  @Maarten,

  Citaat: ´ Het is een keuze, om zo’n weg door een natuurgebied te rammen´. Dat is nou precies het item dat in 1971 speelde. Die keuze heeft, ten gunste van Amelisweerd, heel anders uitgepakt. Wist je dat niet? Of lag jij toen nog in de luiers?

 25. Marcel Benders

  Waarom mag Toine Goosens hier zoveel zaken fact free beweren en worden andere, kloppende en feitelijke reacties, geweerd?

  Toine Goosens. Typisch zo’n rakker die eerst extreem links was en nu naar heel rechts neigt. In allebei de gevallen zit en zat je verkeerd.

  @ Zonnewende

  Je hebt deels gelijk. Meer rijstroken en bestemmingsverkeer gesplitst gaat veel oplossen en de doorstroming verbeteren. Echter, gemeente en provincie hebben een alternatief plan klaarliggen, met medewerking van Rijkswaterstaat tot stand gebracht nota bene, waarbij dit mogelijk is binnen de bestaande bak. Daarvoor hoeven er geen stroken opgeofferd te worden en het is veel goedkoper. Met het resterende geld kan er veel meer snelweg overkapt worden dan het stukje nu ter grootte van een voetbalveld. Sowieso het hele stuk langs Amelisweerd, maar ook stukken thv Overvecht en Lunetten, waar veel mensen wonen. Ook kunnen de echte knelpunten dan beter aangepakt worden.

 26. Angela

  @Tom van R,

  “Angela, ook jij komt op enig moment tot dit inzicht. Helaas ben je nu nog niet zover.”

  Beetje jammer dat je op de oude dag zo laatdunkend bent geworden. Ik zou ook kunnen stellen dat jij iets goed probeert te praten? Verkeer je nu in andere kringen en heb je misschien behoefte om dat deel van je verleden een plekje te geven? We ontmoeten wel vaker mensen die vanuit hun vak of werkgever moeten zeggen dat ze snelwegverbreding een ontzéttend goed idee vinden – maar tussen het boomgeruis door wordt gefluisterd dat ze het een fout plan vinden en ze storten anoniem geld in onze crowdfunding. Dus je mag best jezelf vrij proberen te pleiten, maar laat mij daarbuiten, dat is iets tussen jou en jezelf.

  Waarom zou ik trouwens de “groei van bevolking en daaruit voortvloeiende groei van mobiliteit moeten faciliteren op deze verbredingswijze? Heb je misschien gehoord dat er een heleboel Ja Mitsen zijn voorgesteld? – als je het over de inhoud zou willen hebben.

  Die inhoud vind ik persoonlijk het meest ‘overrated’ van alle discussies en plannen. Ook bij jou. Dat je je een oordeel aanmeet over mobiliteitsproblemen en het allemaal maar prima vindt omdat je denkt dat er een probleem is dat hiermee opgelost zou worden. Jammer, dat gaat niet gebeuren. “Tom, ook jij komt op enig moment tot dit inzicht. Helaas ben je nu nog niet zover.”

  Ik persoonlijk vind het voornamelijk een plan zonder enige technische, financiële en inhoudelijke onderbouwing in relatie tot de woon- en vervoerssituatie ter plekke. En die mening zal ik blijven houden, ongeacht of ik zelf nog eens van gedachten ga veranderen over nut en noodzaak (zoals jou kennelijk gebeurd is? Wil je er verder over praten? Misschien zijn er nog wat ex-bomen-klim kornuiten die ook hun verleden schoon willen poetsen door anderen als zielig en zonder inzicht weg te zetten).?

  1.2 miljard euro is best veel geld (en je weet dat het nog meer wordt) voor iets wat nog geen zes miljoen ‘schade’ zou opleveren per jaar (en dat laatste bedrag komt uit de lijstjes die vervoerders opstellen, dat verzin ik niet). En nee, er zijn geen andere argumenten, echt niet, alles wat inhoudelijk bediscussieerd wordt door mensen zoals jij, of andere voorstanders zet geen zoden aan de dijk. Het lost geen problemen op (omdat óf het iets aanpast dat helemaal geen groot probleem is óf om de oplossing niet bij het probleem past) én het levert schade op. Ik zie daar nog steeds geen positief punt in.

  Groet,
  Angela

 27. Tom van R.

  @ Angela

  Wat laat jij je in je kaart kijken zeg. Veel suggestiever kan je een tekst niet maken. Nee ik hoef het verleden geen plekje te geven. Nee ik heb geen opdracht een mening te geven. Nee ik stort niet anoniem in jouw speelpotje. Nee ik fluister niet in het boomgeruis een andere tekst dan ik hier opschrijf. Ga je schamen en geniet daarna van je zondagmiddag aan de Koningsweg.

 28. Marcel Benders

  @ Barend

  Als je vindt dat de groep tegenstander van de verbreding minder aandacht moet krijgen, waarom geef je ze zelf dan aandacht door te reageren?

  @ alle voorstanders van de verbreding. De felheidcwaarmee er door sommigen van jullie op kritiek tegen verbreding wordt gereageerd is best vreemd te noemen. De minister heeft toch al beslist? Of hebben jullie toch niet zoveel vertrouwen in dat plan? Bang dat onafhankelijke onderzoekers andere conclusies trekken? Dan kunnen jullie zeggen dat de uitkomst natuurlijk al vast stond van te voren, wie betaald bepaalt ofzo? Lekker veel vertrouwen in onafhankelijk. Of is het gewoon een terechte angst dat een rechter het plan eventueel van tafel veegt, omdat het niet deugt. Dat er steeds meer Utrechters (financieel) in verzet komen. Dat provincie en gemeente en sommige adviseurs bij Rijkswaterstaat, toch niet de minste, misschien wel een punt hebben.

  Het is het recht van iedere burger beslissingen van een overheid te toetsen en eventueel aan te vechten. Onafhankelijke rechters mogen oordelen over politieke besluiten, we hebben een scheiding der machten in NL.

  Waarom maken jullie je dan zo druk over waar vrije mensen hun geld in stoppen of dat ze in het weekend mensen mobiliseren om het doel van hun actie duidelijk te maken? Waarom? Dat is het recht van vrijheid.

 29. Angela

  @Tom van R,

  Wat mij triggert in jouw posting – en dat is niet ‘in de kaart laten kijken, dat is reageren – is dat juist jij beter zou moeten weten. En daarmee bedoel ik niet dat je niet van mening zou mogen veranderen, integendeel, als jij verbreden beter vindt nu: prima.

  Jij had toen ook een mening die “tegen” was, waarmee je – zoals je je zelf ‘op de borst klopt’ – minder van Amelisweerd hebt laten afhalen dan in het oorspronkelijke plan. En dan ga je je nu zo laatdunkend tegenover mij uitlaten?

  Ten eerste: waarom noem je niet de namen van je ex-boom-klimmers uit die tijd, die nu ook nog actief zijn? Ik denk dat je met hen meer ‘gemeen’ hebt dan met mij en dat je je nieuwe mening beter bij hen kan ‘toetsen’ dan hier bij deze internetdiscussie.

  Ten tweede: ik bespeur toch een soort cognitieve dissontantie die je heel sterk probeert weg te poetsen. Waar komt dat dan door? Waarom voel je zo sterk de behoefte om mij te ‘waarschuwen’ oftewel je zelf superieur te vinden? Je kunt toch gewoon zeggen dat je van mening veranderd bent? Wat win je erbij om op deze manier jouw gelijk te halen? Doe je dat vaker?

  Overigens bedoelde ik niet te suggereren dat jij toch ‘tegen verbreden’ zou zijn en ‘anoniem zou doneren’. Daar bedoelde ik anderen mee. Maar zelfs als jij het op jezelf betrekt vind ik niet dat ik me daarvoor zou moeten ‘schamen’: het zal zoals gezegd niet de eerste keer zijn dat dit complexe dossier complexe reacties opwekt.

  Groet,
  Angela

 30. Toine Goossens

  Tegenstanders van de verbreding van de A27 vinden het blijkbaar normaal dat alleen zij een mening over de integriteit en de kwaliteit van een bestuurlijk besluit mogen hebben. Voorstanders dienen zich buiten de discussie te houden!

  Mevrouw Angela, wat zal Wilders blij zijn dat hij in u een medestander heeft gevonden. Pegida zal u ook beslist niet tegenspreken. Alleen minderheden verkondigen immers de waarheid! Als wij de mores van het debat overlaten aan mensen zoals u, die er gelijksoortige ideeën op na houden, dan zitten ook wij binnenkort met politici als Boris Johnson, Trump en Wilders opgescheept.

  In 1988 schreef de wereldberoemde journalist I.F. Stone ´Het proces Socrates´. Op een welhaast briljante manier fileert Stone het besluit van het democratische Athene om Socrates tot de gifdood te veroordelen. Socrates sprak altijd tegen en dwong daarmee zijn tijdgenoten integere en kwaliteitsvolle besluiten te nemen. Die waren daar niet tegen bestand.

  De wijze waarop tegenstanders van de verbreding hier het woord voeren is direct gerelateerd aan het proces Socrates. Op argumenten voor wordt niet ingegaan, voorstanders krijgen continue verwijten naar het hoofd geslingerd, zij worden geframed en weggezet als rechts.
  Deze wijze van politiek bedrijven leidt rechtstreeks tot een overname van de macht door populistische politici. Ik verzet mij daar ten sterkste tegen.

 31. Laurens P.

  Leuk, al die discussies, jammer dat ook hier toch enige anonieme internetwoede tussen de regels door te lezen valt. Hoe het ook zij, verbreding of niet, beide eindresultaten zullen hun eigen voor- en nadelen hebben. Van te voren keihard zeggen wat het beste is, is eigenlijk niet mogelijk en laten we alsjeblieft niet op mensen neer gaan kijken omdat emoties ook een rol spelen bij dit soort beslissingen. Belangrijkste reden voor mij om ertegen te zijn is een puur egocentrische: terwijl ik dit schrijf hoor ik de vrachtwagens over het viaduct razen, de gedachte dat ze nog eens 20 meter dichterbij zullen komen staat me tegen. Tuurlijk, de stad groeit dus het wegennet moet meegroeien. Aan de andere kant kunnen we ook wel aan de gang blijven, we weten niet hoe dicht de Randstad uiteindelijk zal groeien, misschien is het meer en meer asfalt dweilen met de (geld)kraan open. Misschien moeten we ideeën geopperd worden die veel verder gaan en moet er gekeken worden naar het eigenlijke nut van dat bizarre woon-werk verkeer elke dag maar weer, waarbij vele forenzen niet veel meer doen dan mails typen, naar hun scherm kijken en af en toe in een meeting zitten. Het al dan niet verbreden gaat bij mij ook om een veel diepere discussie, de drang naar meer asfalt is een gevolg van een antiek systeen. Waarom denken we niet na over een verandering van het systeem waarin het normaal wordt dat mensen 2 a 3 dagen thuis werken en 2 a 3 dagen op kantoor, stem dit goed af en je halveert effectief het woon-werk verkeer. Deze discussie kan vele malen radicaler, alleen geen politicus durft een systeem uit te dagen dat al ruim 200 jaar de levens van het werkende volk beheerst.

 32. Angela

  @Toine,

  Tip: snelwegen-utrecht.nl en ikgaverder.nl
  Als je klaar bent met lezen, laat het even weten. Dan kunnen we het over de inhoud hebben!

  Groet,
  Angela

 33. Toine Goossens

  @Angela, Een weer laat je een kans liggen. Zonnewende heeft een goede post geplaatst. Waarom reageer je daar niet op? Waarom kun je niet zelf uitleggen wat je gelezen hebt?

 34. Marcel

  Toine Goosens omzeilt zo ver de discussie dat zelfs Wilders er al bij gehaald wordt. De argumenten zijn nu echt op.

  Wtf hebben Wilders en dat andere gezwets er mee te maken? Fijn ook hoe u mevr. Angela in een hoek drukt waarin ze echt niet past. Lekker bezig Toine….not!

 35. Angela

  @Toine,

  Wat zou ik tegen hebben op de post van Zonnewende? Het gaat tenminste ergens over ;-).

  Jij schrijft: “Op argumenten voor wordt niet ingegaan, voorstanders krijgen continue verwijten naar het hoofd geslingerd, zij worden geframed en weggezet als rechts.” Je schrijft ook: “Tegenstanders van de verbreding van de A27 vinden het blijkbaar normaal dat alleen zij een mening over de integriteit en de kwaliteit van een bestuurlijk besluit mogen hebben. Voorstanders dienen zich buiten de discussie te houden!”

  Heb ik jou geframed en weggezet als rechts? Heb ik tegen jou of zonnewende gezegd dat je niet in discussie mag gaan? Ik voel een groot verschil in toon tussen jouw postings en die van Zonnewende. Misschien begrijp je wat ik bedoel?

  Mijn mening – die gebaseerd is op ‘lezen’ en ‘nadenken’ – heb je al kunnen ‘lezen’: “Ik persoonlijk vind het voornamelijk een plan zonder enige technische, financiële en inhoudelijke onderbouwing in relatie tot de woon- en vervoerssituatie ter plekke.”

  Dus nee, ik ga niet uitgebreid praten over bomen, groene daken, waterlinieweg etc. Er is geen positieve business case voor het verbredingsplan te berekenen en daarom vind ik dat dit plan sowieso niet door moet gaan. Je gaat toch niet 1.2 miljard uitgeven als je het niet kunt verantwoorden? Als het slechts een politieke keuze is waar zelfs jij geen voordelen uit kunt halen straks?

  Als het verbredingsplan in de diepvries in Siberië is gezet, is er eindelijk eens tijd en geld voor al die alternatieven en slimme oplossingen die wél aangedragen zjin, maar niet uitgevoerd worden. Er is niemand die meer moeite heeft gedaan om de Ja Mitsen duidelijker aan te bieden dan juist de tegenstanders van de verbreding. Waar denk je dat we al die jaren mee bezig waren? We hebben altijd geschaakt op meerdere borden: uitgangspunt is dat verbreden overbodig is (want lost niets op en kost alleen geld en overlast), maar als het dan toch komt: dan graag zo slim en handig mogelijk met mogelijkheden voor alle betrokkenen om er ‘op vooruit’ te gaan.

  Kun jij me uitleggen waarom er niet bijvoorbeeld al in 2008 is besloten om met 80km per uur daar te gaan rijden, in afwachting van een asfaltoplossing? Ik heb nog nooit antwoord gehad op die vraag, zeker niet van een voorstander van verbreden. Ik neem aan dat jij een hele goede reden hebt om nu nog eens 10 jaar te wachten op de verbreding en dan dus ca 20 jaar niet de snelheid omlaag zult hebben willen brengen om alvast iets te doen aan verkeersmanagment?

  Dus als je nog tijd of zin hebt om te lezen daarover, dan nodig ik je nogmaals uit. Maar filosofie is ook goed hoor, wat jij wil. Heeft allebei z’n waarde.

  Groet,
  Angela

 36. Piet Gootjens

  Heerlijk Angela! Duidelijke taal en ook nog een waarheid als een koe.

 37. Toine Goossens

  @Angela,

  Ik ben blij dat je het JA, MITS van Zonnewende accepteert. Dan kunnen we er een punt achter zetten om energie te steken in iets dat onvermijdelijk is geworden.

  Ik ben erg voor slimme oplossingen. Niet voor slimme ideeën. Die ideeën zijn voor de huidige situatie als mosterd na de maaltijd. Wellicht is er nog een ultieme gelegenheid om de keuzes die Utrecht voor de komende 30 á 50 jaar maakt meer toekomstbestendig voor de hele stad te maken.

  Die slimme oplossingen gaan veel geld kosten. Het geld dat de gemeente Utrecht in die slimme oplossingen kan steken is een belangrijke multiplier voor het geld dat provincie en rijksoverheid in ons wegenstelsel willen steken.

  In de afgelopen jaren hebben de ´Kracht van Utrecht´ en GroenLinks alle energie en geld gestopt in de stadsboulevards en in het creëren van fietsstraten waar dat voor de veiligheid en congestie niet nodig is. Wellicht heeft Utrecht geen geld meer om slimme oplossingen alsnog te realiseren. Als dat zo is, dan kunnen wij ons daar slechts bij neerleggen. Dan rest ons over het ´Kracht van Utrecht´ beleid slechts de conclusie penny wise and pound foolish.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).