Hoe staat het ervoor met de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein in Utrecht? Hoe staat het ervoor met de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein in Utrecht?

Hoe staat het ervoor met de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein in Utrecht?

Hoe staat het ervoor met de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein in Utrecht?
Foto: Robert Oosterbroek
Het is alweer negen jaar geleden dat de laatste gevangenen vertrokken uit gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Het gebouw, dat in 1856 was opgeleverd als gevangenis, moet herontwikkeld worden. Er wordt al jaren aan gewerkt, maar voorlopig vindt de grote verbouwing nog niet plaats. Dat zal op korte termijn ook nog niet gebeuren. Wat is de stand van zaken?

Het is alweer negen jaar geleden dat de laatste gevangenen vertrokken uit gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Het gebouw, dat in 1856 was opgeleverd als gevangenis, moet herontwikkeld worden. Er wordt al jaren aan gewerkt, maar voorlopig vindt de grote verbouwing nog niet plaats. Dat zal op korte termijn ook nog niet gebeuren. Wat is de stand van zaken?

Even kort de geschiedenis in. Op 1 juli 1856 werd de gevangenis op het Wolvenplein in gebruik genomen. Toen de locatie in 2014 sloot, was het dan ook de oudste cellulaire gevangenis van Nederland die nog in gebruik was. De gevangenis was gebouwd volgens toentertijd vernieuwende ideeën. Veel bewoners van Utrecht vonden dat de gevangenen het met de aanwezigheid van verwarming, riolering en ventilatie veel te goed hadden. In de meer dan 150 jaar dat de gevangenis open was, is er een hoop bijgebouwd en gewijzigd, maar de kern van het gebouw is nog steeds hetzelfde. Het pand inclusief de ommuring is dan ook grotendeels een Rijksmonument.

Maar in 2014 vertrokken dus de laatste gevangenen. Door bezuinigingen bij het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie moest gevangenis Wolvenplein sluiten. Daarmee kwam er een einde aan een stuk justitiële historie in de binnenstad van Utrecht maar begon ook meteen het vraagstuk over de toekomst van het complex. Na de sluiting begon de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, die werd in 2021 gevonden. Ontwikkelaar AM kreeg het gebouw en terrein in handen door het hoogste bod te doen en de bijbehorende visie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Artist impression

Wat gaat er komen?

De visie van AM voorziet in een mix van wonen, waaronder in het sociaal en middensegment, werken, horeca, hotel en buurtruimtes. Er moeten zo’n veertig woningen komen. Ook voorziet de visie onder andere in een openbare wandelroute langs de Singel met een brug, een openbaar park aan de voorzijde en diverse toegankelijke binnentuinen. De plannen worden verder uitgewerkt met bewonersvereniging De Witte Wolf en Levenslang.

Een klein gedeelte van het complex mag gesloopt worden, de vierkante meters die daardoor verdwijnen mogen juist weer bijgebouwd worden. Dat zullen vooral de woningen worden. De monumentale gevangenismuur blijft behouden. Het idee is dat er parkeerplaatsen verdwijnen en dat dat juist weer een groen en publiek gebied wordt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Artist impression

Hoe verloopt het proces?

In 2022 werd het zogenoemde intentiedocument door het college van B&W vastgesteld. Hiermee spreekt de gemeente eigenlijk de intentie uit om samen met de nieuwe eigenaar te onderzoeken of het project gerealiseerd kan worden. Na het intentiedocument moet de ‘bouwenvelop’ gemaakt worden, waarin de plannen verder uitgewerkt zijn. Dit had volgend een eerdere planning al klaar moeten zijn, maar AM laat weten dat het maken van dit document meer tijd kost dan gepland.

“In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal naar verwachting de concept bouwenvelop pas na de zomer van 2023 ter inzage worden gelegd. Daarna kan in een periode van zes weken gereageerd worden. Alle reacties en de antwoorden komen in een reactienota. Het college van B&W neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop.”

Dan kan er nog steeds niet gebouwd gaan worden. De bouwenvelop vormt namelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. “Daarin komen de eisen die gesteld worden aan het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met parkeren, hoe hoog er gebouwd mag worden en over de beoogde brug. Op het bestemmingsplan kan ook iedereen reageren. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kunnen de ontwikkelaars de omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start de daadwerkelijke uitvoering van de plannen”, is te lezen op de website van de herontwikkeling van Wolvenplein.

Eerder werd nog de verwachting uitgesproken dat het bestemmingsplan in 2023 rond zal zijn en het hele project opgeleverd zou worden in 2025. Dat gaat dus sowieso later worden. De geschiedenis van Wolvenplein gaat ver terug en de herontwikkeling gaat dus ook niet over één nacht ijs.

Gekoppelde berichten

3 Reacties

Reageren
  1. Baliekluiver

    Grappig dat ze nog steeds denken dat er een brug gaat komen. Dat is natuurlijk niet zo, en daardoor gaan alle plannen onderuit. Dit gaat nog tientallen jaren duren met een hoop gedoe!

  2. Herman

    Zoektocht naar de ontwikkelaar duurde 7 jaar, daar zit grootste vertraging….

  3. Hans

    Hup Hugo, je kunt het 👍

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).