Is meer ruimte voor de fiets een verbetering? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant Is meer ruimte voor de fiets een verbetering? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant

Is meer ruimte voor de fiets een verbetering? Dat is de vraag

Is meer ruimte voor de fiets een verbetering? Dat is de vraag
De nieuwe Tolsteegsingel. Foto: DUIC / Nienke Kamphuis
Onlangs zijn de Maliesingel en de Tolsteegsingel heringericht. Er zijn bredere fietsstroken met rood asfalt en er geldt een lagere maximumsnelheid: 30 kilometer per uur. Tot eind 2016 worden het gebruik en de veiligheid van de weg in de gaten gehouden. De fiets krijgt meer ruimte. Net als in de zogeheten ‘fietsstraten’, zoals de Burgemeester Reigerstraat en de Koekoekstraat. Op de herinrichting en de fietsstraten is ook kritiek. Is meer ruimte voor de fiets op wegen waar auto’s mogen rijden een verbetering? Dat is de vraag.

Onlangs zijn de Maliesingel en de Tolsteegsingel heringericht. Er zijn bredere fietsstroken met rood asfalt en er geldt een lagere maximumsnelheid: 30 kilometer per uur. Tot eind 2016 worden het gebruik en de veiligheid van de weg in de gaten gehouden. De fiets krijgt meer ruimte. Net als in de zogeheten ‘fietsstraten’, zoals de Burgemeester Reigerstraat en de Koekoekstraat. Op de herinrichting en de fietsstraten is ook kritiek. Is meer ruimte voor de fiets op wegen waar auto’s mogen rijden een verbetering? Dat is de vraag.

Ton van Rietbergen, economisch geograaf Universiteit Utrecht

‘Ik zie graag gerichtere investeringen’

“Ik ben groot voorstander van de fiets. Juist in Utrecht met zijn beperkte omvang en tamelijk ronde vorm zou de fiets de basis van het beleid moeten zijn. Helaas hebben beleidsmakers het altijd over de fiets, behalve als het gaat om échte investeringen: die blijven ver achter bij investeringen in autoverkeer of ov-infrastructuur. Gezien het voorgaande zou je verwachten dat ik ook een groot voorstander ben van de fietsstraat, maar dat is niet zo. Lange tijd fietste ik door onze eerste echte fietsstraat, de Burgemeester Reigerstraat, zonder iets te merken. Ik zag het bordje wel, maar zag weinig verschil. Wat ik wél zag, was dat er levensgevaarlijke situaties ontstonden omdat auto’s minder ruimte kregen maar nog steeds graag wilden doorrijden. In plaats van fietsstraten zouden gerichtere investeringen goed zijn. Zorg bijvoorbeeld voor meer fietspaden, stel stoplichten op het fietspad richting de Uithof anders in, en maak natuurlijk een tunneltje of bruggetje bij de kruising met de auto’s richting provincie en de ASR. En, waar blijft de tunnel bij Stadsschouwburg?“

Ouke Arts, bewoner Koekoekstraat

‘3.000 fietsers per dag, die zie ik met plezier komen’

“Fietsstraten geven voorrang aan fietsers en vragen van automobilisten om daar rekening mee te houden. Dat is op de fietsstraten in onze mooie binnenstad een eenvoudig, maar essentieel uitgangspunt: fietsen is immers duurzamer en beter voor het leefklimaat en fietsers zijn kwetsbaarder dan automobilisten. In onze groeiende stad geven de meeste mensen vermoedelijk de voorkeur aan extra fietsen in plaats van extra auto’s; met de auto door de binnenstad is nu al bijna niet te doen. En in de meeste gevallen is een auto ook echt niet noodzakelijk, dat zullen de meeste mensen ook wel durven toegeven. Aan Lot van Hooijdonk hebben wij in Utrecht een dappere, doelgerichte wethouder die een duidelijke visie heeft én die weet om te zetten in concrete maatregelen. Een politicus die niet alleen van woorden, maar ook van daden is. Dat gaat niet altijd even subtiel en daar is niet iedereen altijd even blij mee, maar praat eens met de bewoners van de Koekoekstraat in de Vogelenbuurt – daar rijden meer dan 3.000 (!) auto’s per dag doorheen. Na decennia van eindeloos gepraat en nul resultaat, is de Koekoekstraat sinds dit jaar een heuse fietsstraat. Eindelijk een stap gezet! Nog steeds is er te veel en te luid autoverkeer, maar het is een begin. In de nabije toekomst, met een autoluwe binnenstad, wordt deze fietsstraat vast nog ooit een écht fietspad. Die ‘minimaal 3.000 fietsers per dag’ zie ik met plezier komen.”

Lot van Hooijdonk, Wethouder Verkeer en mobiliteit

‘Weggebruikers hebben vaak tijd nodig om te wennen’

“Op de Malie- en Tolsteegsingel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe balans van functies die past bij deze plaats in de stad. Dat betekent concreet: betere toegang tot en gebruik van de singel, meer verblijf- en gebruiksruimte voor bewoners en voorrang aan fietsers, voetgangers en auto’s te gast. De automobilist zal zich in deze inrichting meer moeten aanpassen aan de fietser. Die krijgt nu ruim baan. Daarmee zijn de Malie- en Tolsteegsingel direct een goed alternatief voor de drukke route door de binnenstad. Je ziet vaak dat alle weggebruikers tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe situatie. We monitoren en evalueren of de nieuwe inrichting wordt gebruikt zoals is beoogd.”

Peter van Bekkum, voorzitter Fietsersbond afdeling Utrecht

‘Maatregelen zijn nodig om de situatie te verbeteren’

“Fietsstraten zijn geweldig! De afgelopen jaren zijn verschillende straten ingericht als fietsstraat: de Prins Hendriklaan, Merelstraat en Leidseweg zijn wat de Fietsersbond betreft allemaal een succes. Het aantal auto’s is klein, de snelheid ligt laag – het is voor iedereen duidelijk dat de fiets de hoofdgebruiker is en de auto de gast. De Tolsteeg- en Maliesingel zijn geen fietsstraten; de bordjes staan er wel en de breedte van de fietsstroken is ernaar, maar het is vooral in de spits te druk door alle auto’s op de te smalle rijbaan. Om elkaar te laten passeren, rijden auto’s met hun rechterwiel op de fietsstrook en duwen fietsers van de weg. Bij het verkeerslicht bij de Abstederdijk is geen ruimte voor fietsers, die moeten achter de auto’s opstellen, of door de berm lopen. We krijgen telefoontjes en mails van fietsers die aangeven dat het ronduit gevaarlijk voor ze is. De gemeente wil dezelfde inrichting voor de Wittevrouwensingel. Wat ons betreft een slecht idee zolang de nieuwe inrichting van de Tolsteeg- en Maliesingel niet grondig is geëvalueerd. Wij denken dat er maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer voor auto’s in de spits in te voeren, of de toestroom naar de singels bij de verkeerslichten meer ‘knijpen’.”

Wat denk jij?

Is meer ruimte voor de fiets een verbetering?

View Results

Loading ... Loading ...

32 Reacties

Reageren
 1. Erik

  Meer ruimte voor fietsers is altijd goed maar het moet wel op een verantwoorde manier gaan. Op de singel zie ik het liefste vrijliggende, beschermde fietspaden. Daar rijden teveel auto’s en die ga je ook niet wegkrijgen tenzij je een knip gaat leggen (bv bij de Oosterstraat). Het fietsbeleid moet er primair op gericht zijn om fietsers te beschermen tegen automobilisten, dat gebeurt niet op de singel.

 2. Joris

  De Malie- en Tolsteegsingel zijn prachtig geworden. Als bewoner ben ik heel blij en steun ik het fietsbeleid van B&W.
  Ik vraag me alleen af ten koste van wiens veiligheid aan de nieuwe situatie gewend moet worden? Automobilisten passen zich maar slecht aan, met hachelijke situaties tot gevolg…
  Zorg eerste eens dat er *grote* verkeersborden bij de toegangen tot de Singels worden geplaatst met ‘Auto te Gast’. De 30 km/u bordjes die er nu staan zijn echt veel te klein en worden makkelijk over het hoofd gezien.

 3. Bert Jansen

  Ik fiets regelmatig over de nieuwe Maliesingel (buiten de spits welliswaar) en hoewel de meeste autos te snel rijden, vind ik het een gedurfde, maar fantastische ontwikkeling.
  Niet alleen is de Singel veel mooier geworden, maar ik vind het een fijne route om te fietsen.

 4. Michiel B

  Nu nog de gehele singel éénrichtingsverkeer maken en we komen ergens…

 5. Thom

  Gewoon gevaarlijk die nieuwe Singels. Dat vind ik als ik er fiets. En dat vind ik als ik er in de auto rij. Heel onprettig voor de gebruiker.

 6. JdV

  “Bij het verkeerslicht bij de Abstederdijk is geen ruimte voor fietsers, die moeten achter de auto’s opstellen, of door de berm lopen. ”
  Wat heeft dat met fietsers te maken ? Fietsers stoppen toch niet voor verkeerslichten. Waarschijnlijk wordt bedoel dat fietsers nu niet zomaar door rood kunnen rijden. Want als ze zich achter de auto’s opstellen die wel netjes voor rood wachten is er toch niets aan de hand? Dat is niets anders dan in vele (smallere) straten in de stad met een verkeerslicht het geval is.

 7. BramD

  De Koekoekstraat is een mooie strakke asfaltstraat geworden. Zonder enige belemmering voor de auto. En dus maakt een bepaald soort automobilisten daar gretig gebruik van om er met vol gas door te planken.

 8. Elly Strik

  Even een puntje voor de redactie: zoals het artikel nu is vormgegeven, lijkt het alsof de naam van de schrijver onder de stukken staan en dan zegt De wethouder over zichzelf in de derde persoon en zegt ze zelf dat ze dapper is. Eenvoudig op te lossen door een dubbele punt achter de naam te zetten of door de naam onder het stuk te zetten.

  Over de inhoud: ik rijd geregeld met de fiets én met de auto over de Prins Hendriklaan en de Adriaen van Ostadelaan waar de fiets (en voetganger) meer ruimte hebben gekregen. Ik hield mijn hart vast voor wat betreft de veiligheid van alle verkeersdeelnemers, maar het valt tot nu toe mee. Ik zie de veranderingen als een vooruitgang.

 9. Toine Goossens

  Het is volstrekt belachelijk om wijkverbindingswegen te versmallen en fietsers en auto´s te dwingen op hetzelfde wegvak te rijden. Dat betekent dat langzaam en snelverkeer continue om elkaar heen moet rijden en rekening met elkaar moet worden. Dat betekent dat de mate van chaos toeneemt.

  Overheidssturing dient er op gericht te zijn dat de mate van chaos afneemt. Alleen dan is het mogelijk om het toenemende aantal verkeersbewegingen veilig af te wikkelen.

  Laten we het principe van de fietsstraat eens toepassen op ´de wandelstraat´; de fiets is daar te gast. We nemen daar de Oudegracht voor, maar de Vismarkt zou ook kunnen.
  Beiden worden opnieuw ingericht, waarbij de breedte van de straat wordt verminderd. Dat levert ruimte voor stadsnatuur op. In het midden van de straat komt een zichtbaar fietspad. Net zoals bij de fietsstraat, wordt dat zichtbare fietspad slechts een fiets breed. Tegemoet komende fietsers moet voor elkaar uitwijken. Dat kan gemakkelijk. De wandelstraat is immers zo ingericht dat de fietsers hun snelheid aan de voetgangers aanpassen. 7 km per uur voor fietsers wordt het maximum, en al die fietsers houden zich daar keurig aan natuurlijk!

  Iedereen begrijp dat het mengen van fietsers en voetgangers een verschrikkelijke chaos oplevert. Een route waar heel veel fietsers over rijden daar kun je geen ´wandelstraat´ van maken. Dat leidt tot onveiligheid.
  Dat is exact zo als een wijkverbindingsweg, waar veel auto´s gebruik van maken in een fietsstraat wordt veranderd waar de auto te gast is.

  Een goed voorbeeld van een fietsstraat is de Troelstralaan, dat is geen wijkverbindingsweg, daar rijden nauwelijks auto´s en daarom is de fietsstraat daar wel een succes en op de singel niet.

  De nieuwe Kapteynlaan door Tuindorp Oost is een ramp. Daar gaan nu meer auto´s en fietsers over een weg die 1,50 smaller is als voorheen. Door de nieuwbouw op de Veemarkt neemt het aantal vervoersbewegingen aanmerkelijk toe. Alleen een gek bedenkt zoiets.

  Laten de Fietsersbond en de KNAC de handen ineen slaan en aan deze dwaasheid een einde maken.

  Lot van Hooijdonk denkt met simpele concepten complexe problemen op te lossen. Dat is een vorm van niet godsdienstig bijgeloof.

 10. Wim Vreeswijk

  Er zijn jaarlijks landelijk 70.000 fietsongelukken, waarvan 200 met dodelijk gevolg. We gaan o.a. de verkeerswethouder van Hooydonk hiervoor afrekenen in maart 2018 want het samen oprijden van fiets en auto zonder afscheidingsdrempel is vragen om ongelukken, met name bij de onbeschermde fietser, al of niet zonder licht.

 11. Thijs

  Er zijn nog meer fietsstraten in Utrecht, de Kapteynlaan – Aartsbisschop Romerostraat is net vervangen en ook deze doorgaande tweerichtingsroute levert zeer gevaarlijke situaties op.

  Als de route naar eenrichtingsverkeer werd aangepast zou dit veel schelen maar helaas vanwege brandweer-/bus-routes is daar niet voor gekozen.
  Mijn vermoeden is dat deze situatie binnenkort weer (terug) wordt aangepast.

 12. Maria

  @ Michiel B

  En waar laten we dan het verkeer dat de andere kant op moet?

 13. Sjonnie

  Het commentaar van de Fiesersbond zegt genoeg. Gevaarlijk waanidee, die nieuwe Singels

 14. Gerben

  Singels eenrichtingsverkeer maken, simpele oplossing en stuk veiliger!
  We kunnen er lang en eindeloos over discussiëren, de auto zal het een stuk minder luxe gaan krijgen in de binnenstad. bereikbaar voor iedereen dat blijft gewoon, alleen zal je als je voor de auto kiest, er wat langer over doen en je snelheid aanpassen. (laten we wel wezen, 50 op de nieuwe singels is absurd, je schiet er “pak em beet” 3 seconden mee op).

 15. PD

  Uit diverse onderzoeken naar het effect van fietsstraten blijkt dat de veiligheid voor fietsers significant afneemt t.o.v. een ‘reguliere straat’ indien er méér dan 2.000-2.500 motorvoertuigen per etmaal passeren (zie o.a. bron 1 & 2).

  Uit eigen meting van Gem. Utrecht blijkt het aantal motorvoertuigen per etmaal op de Malie- en Tolsteelsingel 6.780 per etmaal te zijn (gemeten in maart 2015, zie bron 3).

  Dat zijn dus bewegingen van zeker 4.200 motorvoertuigen téveel over de Tolsteeg- en Maliesingel om van een veilige fietsstraat te kunnen spreken. Lijkt me toch interessante materie om ‘ns nader te bestuderen. Of had Lotje bedacht dat deze motorvoertuigen ook allemaal via de buitenwegen naar hun bestemming komen?

  Bron 1: https://goo.gl/cx0TGh
  Bron 2: https://goo.gl/IOxlX1
  Bron 3: https://goo.gl/HM9qbp

 16. Marcel Visser

  Ik rij er regelmatig. Wat een ellende. Dit kan alleen maar achter een tafel verzonnen worden. Echte fietspaden met 1 baan auto rijstrook voor 2 richting verkeer. Waardeloos. Hoe verzin je het? 1 richting verkeer zou prima zijn. Maar je, je bent wethouder dus je verzint wel wat. Hebben bewoners inspraak gehad?

 17. WvR

  Ik zou zo graag eens demografische gegevens over voor- & tegenstanders van automobilisten en fietsers/ov’ers willen zien: Leeftijd, beroep/bezigheid, en locatie. Zonder op basis daarvan een waardeoordeel te vellen, natuurlijk.

  Wat mijzelf betreft:
  Leeftijd: 44
  Beroep: R&D Manager (IT)
  Locatie: Dichterswijk

  Ik zelf heb een auto.
  Ik rij daarmee naar m’n werk. Ik vertrek om 6:00 ‘s ochtends om de files voor te zijn (99.9% effectief, rond 15:30 terug, ook 99.9% effectief). Kost me 35 – 40 minuten. Openbaar vervoer op dat traject is geen optie: Dat kost me 1 uur en 20 minuten heen, en het zelfde terug (zonder storingen of wat dies meer zij).

  Binnen Utrecht gebruik ik voornamelijk de benen, fiets, of OV. Ik woon in Dichterswijk, waardoor alles, als er niks zwaars of volumineus getransporteerd hoeft te worden, in doorsnee met voornoemde transportmogelijkheden te doen is.

  Geen uitgesproken auto-voorstander, noch tegenstander

 18. Ted Danson

  Grappig dat de fietsers zelf vooral positief zijn over Adr. v. Ostadelaan en singels, maar de activisten (zowel auto- als fiets-) die daar waarschijnlijk nooit komen moord en brand schreeuwen over hoe gevaarlijk dit wel niet is. Zegt genoeg over het gebrek aan behoefte aan feiten bij die lui, voordat ze hun oordeel klaar hebben.

 19. Maria

  Simpele oplossingen zijn voor simpele mensen, Gerben. Waar laten we het verkeer dat de andere kant op moet?

 20. EF

  De herinrichting van de Kapteynlaan (in Tuindorp Oost) en de daarop aansluitende Aartsbisschop Romerostraat is een absolute ramp, dat ben ik helemaal eens met Toine Goossens. Ik voel me als fietser voortdurend belaagd door auto’s en bussen. Bij de spoorwegovergang, als ik van Voordorp naar De Gaard rij, dus van de Aartsbisschop Romerostraat naar de Kapteynlaan, ben ik al een paar keer geraakt door auto’s die te laat doorhebben dat de weg dan ineens weer versmald is. Ook de kruising met de Sartreweg is onduidelijk en levensgevaarlijk. Volgens de gemeente komt daar sluipverkeer de wijk in – dan is het toch absurd om dat sluipverkeer van de Sartreweg nota bene voorrang te geven in de nieuwe situatie ?! Zoals Toine Goosens al schreef : alleen een gek bedenkt zoiets. En Thijs, je vermoedt dat deze situatie op de Kapteynlaan en Aartsbisschop Romerostraat binnenkort weer (terug) wordt aangepast. Nou, dat hoop ik. Maar op de voorlichtingsavond op 1 december (in de Jeruzalemkerk) bleek dat alle klachten van omwonenden en andere weggebruikers werden weggewuifd door de voorlichters van de gemeente Utrecht – die kwamen blijkbaar alleen maar om nog eens uit te leggen hoe geweldig goed de nieuwe situatie is, ze wilden niets weten van onze kritiek.

 21. Thom

  Ted Danson. Niet roeptoeteren joh, maar eerst lezen. Zie onder meer min eerdere post. En ook die van diverse andere reageerders hier.

 22. Gerben

  @Maria, wat je vraagt geldt voor elke eenrichtingsweg, eenrichtingswegen opheffen, is dat wat je voorstelt?

 23. Maria

  Neen beste Gerben. Een weinig snuggere reactie op een suggestie die ik niet doe. Ik stel dat desingels tweerichtingsverkeer moeten afwikkelen en er geen alternativeven zijn als er eenrichtingsverkeer van gemaakt wordt.

 24. Dick van Rees

  Ik weet er niet zo veel van, maar de Koekoekstraat is vooral voor auto’s. want aan het eind van die straat kan je maar 2 kanten uit op de Adelaarstraaat. Het is veel korter voor fietsers via de Duifstaat of de Kievietstraat de stad uit en in.
  Voor de auto is het wel een lekkere racebaan geworden, dat wel.
  Of wordt er wel eens op snelheid gecontroleerd!
  Volgens mij zit de politie vooral navel te staren.

 25. Arno

  Theoretisch een topidee, die fietsstraten, maar in de praktijk leiden de aanpassingen (lees: versmallingen) tot gevaarlijke situaties. Zowel op de Tolsteegsingel als nu op de Koningsweg bij de Oosterspoorbaan worden sinds de versmalling fietsers gewoonweg de berm in gereden door dikke auto’s. Levensgevaarlijk! Je kunt zeggen dat auto’s moeten wennen, maar zonder stimulans daartoe blijven ze voorrang nemen. Zonder handhaving lijkt het een kwestie van tijd totdat er iets mis gaat. Ben benieuwd wat het verhaal van de wethouder dan is. Succes is niet alleen een kwestie van het aanpassen van de infrastructuur maar ook van de de verkeerscultuur. Zodra de auto’s zich ook daadwerkelijk iets gaan aantrekken van de situatie voor de fietsers, zal ik de eerste zijn om de wethouder een schouderklopje te geven. Tot die tijd lijkt het vooral een ‘symbolische’ oplossing.

 26. herman

  Wat een rare vraag.

  Een fiets in schoon, stil, makkelijk, milieu vriendelijk en neemt nauwelijks ruimte in beslag.

  Kortom het ideale vervoermiddel in een krappe binnenstad vol met studenten.

  Dus nog meer ruimte voor de fiets en de auto mag nog veel verder teruggedrongen worden. Voor sommigen nog wat lastig te accepteren, maar anno 2016 toch heel normaal?

 27. Zonnewende

  Beste JvD,

  Het gaat hier om een stuk waarbij er geen stoplicht is voor de fietsers. Die moeten nu tóch soms stoppen, omdat er auto’s over het fietspad staan te wachten voor hun rode licht.

  Niet zomaar commentaar leveren als je de situatie niet kent….

  ———

  Overigens vind ik het wel meevallen met het gevaar. Wel hoop ik inderdaad op duidelijke signalering dat het een 30km gebied is. Ik heb al om banners gevraagd. Helaas is dit niet gebeurd, maar zijn er gele borden onder de 30km bordjes bij gezet. Weer niet erg zichtbaar, want ver naast de rijbaan.

  Verder is de bedoeling dat er juist door de nieuwe indeling, minder autoverkeer over de Singel gaat rijden. Ik hoop dat dat lukt. Verkeer wat niet in het centrum hoeft te zijn, hoeft niet over de Singel. Maar zolang de routeplanners daar nog niet op ingesteld zijn, blijft dat een utopie helaas.

  Wel denk ik dat een taludachtige rijbaan zoals bij de Prins Hendriklaan beter zou zijn om het doel van de fietsstraat te halen.

 28. Jan

  De fietssingels zijn zo gevaarlijk als de automobilisten dat maken. Mijn ervaring is dat ze niet gevaarlijk zijn. Wel zal het even wennen zijn voor automobilisten en fietsers, en daaruit zal ongetwijfeld bij sommigen een gevoel van potentieel gevaar uit ontstaan. Komt allemaal wel goed.

 29. Ronald

  Er was een tijd dat fietsers en auto’s op dezelfde rijbaan reden. Het was een tijd van veel verkeersslachtoffers en toen is men vrijliggende fietspaden gaan aanleggen. Moeten we werkelijk weer terug naar af?

 30. Anne

  Fietsstraten: zeer goed idee!
  En zien er ook prachtig uit!!!
  Aanwinsten voor de stad.
  Maar….., bepaalde automobilisten raken er zeer opgefokt door.
  Kunnen niet uitstaan dat ze wat rustiger aan moeten doen en moeten samenwerken met fietsers……

  Borden’ Auto te gast’ zijn te klein en vaak onzichtbaar. Tekst op bord ook ‘te lief’.
  (Lelijke) oplossing zou zijn: grotere borden, vaker herhalen. En andere tekst op bord…..?

  Viaduct Prins Hendriklaan (bij Rietveld-Schröderhuis) is levensgevaarlijk voor fietsers. Ben het laatste jaar als fietser 3x geraakt door – als nog passerende – auto. (Met scheldkanonnades etc….; het gaat hier om een afstand van 50 meter, daarna weer passeerruimte te over voor de auto.)
  Het lijkt zo vanzelfsprekend dat inhalen niet kan…… maar als je als fietser niet midden op de weg gaat rijden, halen bijna alle auto’s je in, als je in je eentje fietst.
  Oplossing zou kunnen zijn: fietswegen daar, van vluchtheuvel tot vluchtheuvel, nog iets smaller maken; een duidelijke wegversmalling, net breed genoeg voor één auto; en niet voor één auto plus één fiets!

 31. Berend

  Goede zaak, die fietsstraten. Als je alles met de auto wilt doen, ga dan in de polder wonen. In de stad is geen ruimte voor al die auto’s, en de luchtkwaliteit wordt er ook niet beter op.

 32. bas

  Het rare is dat Utrecht ooit alle fietsstraten weg heeft gedaan omdat deze niet werkten (veiligheid, doorstroming etc…) en nu gaan ze weer overal van deze straten aanleggen. Het is prima als je fietsen hoog op je agenda hebt staan, maar om nu dezelfde fouten opnieuw te maken… Dat zou toch echt niet mogen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).