Nieuw ontwerp voor kruising ‘t Goylaan klaar: Zo gaat het worden | De Utrechtse Internet Courant Nieuw ontwerp voor kruising ‘t Goylaan klaar: Zo gaat het worden | De Utrechtse Internet Courant

Nieuw ontwerp voor kruising ‘t Goylaan klaar: Zo gaat het worden

Nieuw ontwerp voor kruising ‘t Goylaan klaar: Zo gaat het worden
Het nieuwe ontwerp voor de kruising bij ’t Goylaan is klaar. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Het nieuwe ontwerp voor de kruising bij ’t Goylaan is klaar. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Bewoners en weggebruikers klaagden al sinds 2017 over de verkeerssituatie op het plein. Ook deskundigen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie waren het niet eens over de inrichting.

Vorig jaar werd duidelijk dat het verkeersplein opnieuw moet worden ingericht. Het voorrangsplein moet worden aangepast, het doseerlicht en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. Het nieuwe plan is voorgelegd aan bewoners en die hebben nog een aantal suggesties gedaan.

Wethouder Lot van Hooijdonk zei eerder al dat in het nieuw plan duidelijker is wie voorrang heeft. “Door het aan beide zijden met ongeveer tien meter oprekken van het voorrangsplein wordt ruim voldaan aan de richtlijnen. Daarmee wordt de onduidelijkheid in de voorrangssituatie tussen afslaand en overstekend autoverkeer uit de zijstraten van ’t Goylaan weggenomen.”

Aandachtspunten

De aandachtspunten van de bewoners waren onder meer de hoge snelheid op ’t Goylaan, veiligheid fietsers, lichthinder van koplampen, behoud van de bomen en parkeervakken en het halteren van de bus op de rijbaan.

In het definitieve ontwerp van de gemeente worden de rijbanen gebogen aan de noord- en de zuidzijde. Hierdoor moeten weggebruikers snelheid minderen. De tweerichting fietspaden worden verhoogd aangelegd en het fietspad aan de noordzijde krijgt ook een uitbuiging en bromfietsdrempels om ervoor te zorgen dat ook fietsers en snorfietsers hun snelheid matigen bij het kruisen van de Constant Erzeijstraat.

Groen

Bij de verhoogde aanleg wordt rekening gehouden met trillinghinder en om lichthinder van koplampen te voorkomen wordt lage begroeiing aangebracht. Er moeten wel 3 grote bomen worden gekapt door de aanpassingen, maar er worden op en rond het voorrangsplein 4 bomen herplant.

De werking van het doseerlicht wordt verduidelijkt door een dynamisch onderbord of een oranje knipperlicht. Door het verplaatsen van de bushalte en oprekken van het voorrangsplein zullen totaal 9 parkeervakken verdwijnen. Het compenseren van deze parkeervakken ergens anders op ’t Goylaan is volgens de gemeente niet mogelijk.

Zo snel mogelijk

Een kruising met verkeerslichten is volgens de gemeente geen goed plan. De nieuwe situatie zou voor een betere verkeersafwikkeling.

De kosten voor het opnieuw inrichten van de kruising zijn 1,2 miljoen euro. Daar is momenteel geen geld voor, maar de raad wordt gevraagd om dit geld wel beschikbaar te stellen zodat er zo snel mogelijk kan worden begonnen met de uitvoering. Als dat lukt kunnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 al starten.

15 Reacties

Reageren
 1. Connie B.

  Enige echte oplossing voor de drukke ‘t Goylaan zal een knip bij de Socratesbrug zijn. Dit zal er voor zorgen dat er veel minder verkeersaanbod zal zijn.

 2. JdV

  Helaas is die 1,2 miljoen er niet. Maar geen nood, er zijn vast wel wat voorzieningen voor hulpbehoevende inwoners waar kan worden bezuinigd om de zoveelste verkeersblunder in utrecht van te financieren. Sluit gewoon een voedselbank of dierenasiel en voila, het geld is er weer. Tot de volgende misser zal worden aangekondigd, binnen een paar weken waarschijnlijk.
  Dat gaat weer een nominatie worden volgend jaar.

 3. Fitch

  Ik kan werkelijk niet begrijpen op welke wijze dit nu een significante verbetering is die 1,2 miljoen euro waard is. Maar ik ben dan ook geen verkeerskundige.

  Hoe ik het interpreteer:
  – In de oude situatie moest men op de goylaan al iets opzij en dus snelheid minderen, in de nieuwe ook maar iets meer.
  – Fietsers komen nog steeds van beide richtingen en hebben nogsteeds dezelfde voorrang, hier wijzigt niets, behalve dat zij ook iets meer opzij moeten.
  – De voorrangssituatie wijzigt niet ten opzichte van wat het eerst was, en die voorrangssituatie was eerst ook niet heel veel anders dan een rotonde voor de niet dominante richtingen.
  – De opstelvakken zijn niet echt groter en ontstaat dus dezelfde opstopping.

  Maar:
  – Wanneer men vanaf het midden van de ovonde een ‘zijstraat’ in wil, dan heeft diegene nu minder overzicht dan eerst, immers, de fietspaden zijn nu voor al het verkeer alleen zichtbaar wanneer de autobestuurder naar rechts kijkt, terwijl een deel eerst nog overzicht had.
  – Men moet nu meer bezig zijn met goed stuurmanschap dan werkelijk opletten; met name het busverkeer!!!
  – Door het extra stuurmanschap wat nodig is, duurt het ook langer voordat de ovonde vrij is..

  Terwijl de ovonde in eerste instantie gewoon een kwestie van gewenning kan zijn en de voorrangsdiscussie mijn inziens vooral aanstellerij was en met name ontstond omdat mensen boos zijn vanwege de filevorming door het verminderen van de rijbanen.

  En dit kost dan 1,2 miljoen euro voor iets wat net aan is gelegd.

 4. Bee

  Dus weer bomen kappen en parkeerplekken inleveren.
  Of het er beter op word moet je maar weer afwachten.
  Had het lekker bij het oude gelaten toen waren er een stuk minder problemen.

 5. Moritz Lammers

  Even simpele vraag: ik kom met auto uit C.Erzeijstraat en wil richting Lunetten. Hoe geef ik dan richting aan? Rechtsaf, linksaf en nog een keer linksaf ? Dat lijkt me wettelijk juist maar verwarrend voor ander verkeer. Of gelijk richting voor linksaf aanzetten, maar dat kan eigenlijk niet want je kunt niet ‘rechtdoor’ rijden. Erg veel duidelijker wordt het niet volgens mij.

 6. peter R.

  Het grote gevaar komt ‘s avonds van de fietsers ZONDER LICHT die met hoge snelheid langs de ‘t Goylaan komen aanrijden en dan met voorrang de Constant Erzeystraat oversteken. Als automobilist moet je daar verdomd goed uitkijken en daar verandert niets aan!

 7. Chris

  Daar gaan we weer hoor. Snapte al niet waarom de verkeerslichten destijds weg werden gehaald voor iets gevaarlijks als dit, maar mensen beginnen er nu aan te wennen en het gaat wel weer.

  Nu weer 1,2 miljoen uit geven(wat zoals gewoonlijk weer uit loopt naar 2 miljoen) voor een marginale verandering die het probleem, de overzichtelijkheid en het krappe middenstuk, nieteens oplossen? Oh het kost ook nog de nu al schaarse parkeerplekken.

  Lekker bezig weer!

 8. Herman

  Blijft moeilijk voor sommigen om in een grote stad te wonen, te werken en te verplaatsen.
  Denken jullie nu echt dat ALLES perfect gereguleerd kan worden naar ieders zin?

 9. Katha

  Gemeente creëert een onhandige situatie en 3 grote bomen moeten wijken ?
  Hoe zit het met de hoge bomen in het College van B&W ?

 10. Adelaar

  Huh hoezo al starten in de tweede helft van 2020..!?!?
  Voor de herinrichting van de racebaan Kaatstraat/Adelaarstraat/Willem van Noortstraat is ook al jaren geen geld.
  Hoezo krijgt de Goylaan nu opeens voorrang?!?

 11. Robertjc

  Werkelijk bizar dat men hier nog durft te spreken over betere doorstroming. Het euvel op veel kruisingen die zijn aangepast zit ‘m in het feit dat het basisprincipe van elkaar kruisende mensen verkeerd wordt toegepast. Kijk maar eens hoe rustig het verkeersbeeld wordt als de stoplichten zijn uitgevallen. In zulke situaties kijkt iedereen naar iedereen, is er in bepaalde gevallen sprake van handigheid, van beleefdheid, van oplettendheid om een aanrijding te voorkomen en van voorzichtigheid. Dat komt, omdat met stoplichten beveiligde kruisingen een eenvoudiger kruispuntstructuur hebben. Er is overzicht, er is links en rechts, er staat een enkel bord, er ligt wat verf op de weg, en dat is het wel. Op de kruising ‘t Goylaan wordt het zicht, het overzicht, onttrokken door heggen, door verhogingen, door route-afbuigingen en door dat onding in het midden. Al die aspecten maken anticiperen een stuk moeilijker, waarbij de noodzaak ook nog eens toeneemt om snelheden naar beneden te brengen, omdat de kans dat het fout gaat, veel groter is. Die factor is kennelijk al ingecalculeerd. Maar doorstroming krijg je natuurlijk nooit op dit soort kruisingen, en al helemaal niet in de spits. Nee, voorstanders van de oude situatie, met stoplichten en zo, krijgen gelijk.

  Het zou de kruisingverzinners sieren als zij toegaven, dat die pro-stoplichtmensen gelijk hebben. De doorstroming zou verder nog verbeterd worden als de verwijderde rijbanen weer zouden worden teruggebracht, waarmee de term stadsboulevard meer rechts zou worden gedaan dan met het huidige armetierige plasgootje. Als doorstroming trouwens werkelijk zo’n issue is, en geen drogterm om het volk te paaien, zou ik er als gemeente om die reden nog een miljoentje of twee tegenaan gooien. Het zou de bereikbaarheid van die nieuwe wijk verderop ook aanzienlijk verbeteren.

 12. Hans

  Voor een stad met meer dan 350.000 inwoners vallen die pakweg 7 zure, negatieve reacties in dit forum erg mee!
  Waar beleid gemaakt wordt, worden nu eenmaal wel eens inschattingsfouten gemaakt. De reconstructie van de ‘t Goylaan is misschien een voorbeeld van een – gedeeltelijke – inschattingsfout, verleerstechnisch gezien. Met de nadruk op: gedeeltelijk. Want: over het geheel genomen is deze laan enorm opgeknapt: winkelcentrum, woningen, voorzieningen, groen en prettig ogend. Vergeleken met de werkelijke blunders in onze stad: het dempen van de Catharijnesingel destijds, het slopen van een iconisch gebouw zoals ‘De Utrecht’ en het niet willen integreren van de parel van van Ravesteijn, het oude staionsgebouw dus – in de nieuwbouw van de jaren zeventig – vergeleken daarmee is de ‘t Goylaan een toonbeeld van menselijke maat. Luisteren naar omwonenden en verkeersdeelnemers hebben geleid tot het herstellen van toegegeven fouten. Dat valt alleen maar te prijzen in ons stadsbestuur.

 13. JdV

  @Hans. De bestuurders van de ze stad grossieren in het uitvoeren van hobbyprojecten. Luisteren naar de burgers? Is er destijds geluisterd toen de Goylaan op de schop ging? Nee. Luistert men naar de bewoners van de Maliebaan? Dat is namelijk het volgende faalproject waar door wensdenken en hobbyisme een niet bestaand probleem wordt vervangen door een dan opeens wel bestaand probleem. En zoals je zelf al aangeeft is het lerend vermogen van de huidige bestuurders 0,0 want er is geen lering getrokken uit de fouten uit het verleden. Fietsstraten die weer moeten worden teruggedraaid. Singels die keer op keer moeten worden heringericht. Stadsboulevards die leiden tot een toename van luchtvervuiling. Maar de klimaatreligieuzen blijven overtuigd van hun waarheid en gaan stug door met beweren dat de zon om de aarde draait. En iedereen die iets anders beweerd wordt door u en de andere believers weggezet en gedemoniseerd. Zuur en negatief? Nee hoor, verstandig en onafhankelijk denkend in plaats van geindoctrineerd door de massahysterie rondom het klimaat.

 14. Koen

  Nou ik denk niet zo zeer klimaat massahysterie (want bijv. luchtvervuiling en de extra CO2 uitstoot op de ‘t Goylaan zijn slecht voor het klimaat), maar groen ideologisch verblind (bijv. niet willen zien dat voor veel mensen, arm en rijk, de auto geen keuze maar een noodzaak is). Je zag het in het communisme: gedwongen ideologisch denken leidde (en leidt nog steeds in bepaalde landen) tot erg bijzondere uitspraken en handelingen.
  Maar ja, blijkbaar hebben er dus niet genoeg Utrechters last van om voor een andere coalitie te stemmen. Misschien moeten we eens op onze geliefde voorrangsrotonde een boord neerzetten “Deze onzin wordt u aangeboden door uw coalitie bestaande uit A, B en C en uw wethouder X”, misschien zorgt dat voor ander stemgedrag 😉

 15. Wim Barmentloo

  @JdV Veel snap jij niet van hoe financiën in elkaar zit bij de gemeentelijke overheid. In het lopende begrotingsjaar is geen ruimte geschapen voor deze investering noch is er goedkeuring voor geleverd. Het zal dus eerst het besluitvormingsproces moeten doorlopen.
  @Hans Duidelijk iemand van deze tijd die de ideeën over ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte in de 50er t/m 70er jaren niet heeft meegemaakt. Toendertijd was op een paar zieners in de stad na iedereen ervan overtuigd om die oude meuk te doorbreken (letterlijk). Aan mensen zoals Fentener van Vlissingen, Piet d’Hondt etc na en Marga Klompé als minister is het te danken dat de totale binnenstad tot Rijksmomument werd verklaard en gespaard bleef van verdere vernietiging. Overigens om de Stationswijk (niet “de Utrecht”) treurde niemand. Aan de buitenkant , singel, Leidseveer mooi Daarchter een puinbak.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).