PFAS-kaart van Utrechtse bodem maakt grond verplaatsen weer makkelijker | De Utrechtse Internet Courant PFAS-kaart van Utrechtse bodem maakt grond verplaatsen weer makkelijker | De Utrechtse Internet Courant

PFAS-kaart van Utrechtse bodem maakt grond verplaatsen weer makkelijker

PFAS-kaart van Utrechtse bodem maakt grond verplaatsen weer makkelijker
Archieffoto werkzaamheden.
Het wordt makkelijker om grond te verplaatsen binnen de gemeente Utrecht. Door een bodemkwaliteitskaart zijn er normen vastgesteld en is het nu makkelijker om grond en bagger te verplaatsen zonder dat de bodemkwaliteit verslechtert.

Het wordt makkelijker om grond te verplaatsen binnen de gemeente Utrecht. Door een bodemkwaliteitskaart zijn er normen vastgesteld en is het nu makkelijker om grond en bagger te verplaatsen zonder dat de bodemkwaliteit verslechtert.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen zoals PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten. Deze stoffen zijn onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater terechtgekomen.

Het Rijk heeft eerder kaders gesteld hoe om te gaan met PFAS. Den Haag heeft eind vorig jaar de regelgeving rondom PFAS versoepeld. De landelijke normen zouden Utrechtse projecten echter nog altijd vertragen, omdat verwerkers zelf onderzoek moesten doen naar de normen in een gebied.

Gemeenten worden gestimuleerd om lokaal onderzoek te doen en eigen waarden vast te stellen. Zo kunnen grondstromen op gang worden gehouden en kan stagnatie van projecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Kwaliteitskaart

De gemeente Utrecht heeft daarom een bodemkwaliteitskaart PFAS met bijbehorende gemeentelijke normen vastgesteld. Er is per gebied onderzocht wat de kwaliteit van de grond is en waar het hergebruikt kan worden. Er bestond al een zogenoemde bodemkwaliteitskaart, maar daarin ontbraken de PFAS-verbindingen.

De afgelopen maanden is op 120 verschillende punten onderzocht hoe hoog de gemiddelde waarde van 28 verschillende PFAS-stoffen is. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een Utrechtse bodemkwaliteitskaart.

Met de kaart kan zelf worden gekeken of grond mag worden verplaatst. Grond die uit de gemeente komt en in de gemeente blijft, mag binnen de gemeente verplaatst en gebruikt worden.

Voor een aantal locaties geldt deze regel niet, zoals oefenplekken bij brandweerkazernes of bedrijven met een schuimblusinstallatie. Om grond van buiten de gemeente naar binnen te halen, gelden strengere normen. Zo wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van Utrecht zal verslechteren.

2 Reacties

Reageren
  1. Don

    Volgens mij moet de titel van dit stuk zijn PFAS-kaart van Utrechtse bodem maakt grond verplaatsen met PFAS verontreinigde grond weer makkelijker.

  2. mel

    we vinden saneren (ontgraven en afvoeren) te duur…
    maar op papier zijn we nu goed bezig.
    we zouden eerst eens moeten stoppen met het produceren van PFAS…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).