Raad van toezicht Bibliotheek: “Salaris directeur minder hoog” | De Utrechtse Internet Courant Raad van toezicht Bibliotheek: “Salaris directeur minder hoog” | De Utrechtse Internet Courant

Raad van toezicht Bibliotheek: “Salaris directeur minder hoog”

Raad van toezicht Bibliotheek: “Salaris directeur minder hoog”
Directeur Ton van Vlimmeren van de Centrale Bibliotheek in Utrecht verdient minder dan waar hij vorige week door de politiek voor op zijn vingers werd getikt. Dat laat de raad van toezicht van de bibliotheek weten.

Directeur Ton van Vlimmeren van de Centrale Bibliotheek in Utrecht verdient minder dan waar hij vorige week door de politiek voor op zijn vingers werd getikt. Dat laat de raad van toezicht van de bibliotheek weten.

De raad van toezicht voelt zich genoodzaakt te reageren doordat er fouten naar buiten zijn gebracht bij de politieke vragen die werden gesteld vorige week. Zo is het onjuist dat de Bibliotheek Utrecht personeel gaat ontslaan om de Bibliotheek Neude te financieren. “De Bibliotheek Neude wordt niet alleen één van de mooiste Bibliotheken van Europa, het draagt vooral ook bij aan de bezuinigingen en heeft een sluitende begroting. Daarnaast zijn alle nieuwe vestigingen zoals in Oog in Al, Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Neude voorwaardelijk voor de vernieuwing van de Bibliotheek. Het is ook onjuist dat de Bibliotheek vestigingen wil sluiten; daar zijn geen plannen voor.”

Daarnaast laat de raad van toezicht ook weten dat het naar buiten gebrachte bruto salaris van de directeur 122.000 euro per jaar is en niet 143.000 euro per jaar zoals eerder gemeld. “Het genoemde bedrag in de pers van € 143.000 is inclusief het werkgeversdeel van de jaarlijkse pensioenstorting, € 21.000. Het geheel valt ruimschoots binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de (semi) publieke sector en wordt daar ook jaarlijks aan getoetst.”

Het salaris van de directeur is in 2010 door het gemeentebestuur vastgesteld en valt nu onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Het salaris is sinds de overgang naar de Stichting Bibliotheek Utrecht in 2013 gelijk gebleven, behoudens beperkte CAO stijging.

Vrijwilligers

Tot slot wil de voorzitter van de raad van toezicht, Laurent van den Nouwland, ook uitleggen waarom er ontslagen moeten vallen bij de bibliotheek. “Naast vernieuwen moet de Bibliotheek ook bezuinigen. In totaal loopt het te bezuinigen bedrag op de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 op tot meer dan 2 miljoen. De Bibliotheek heeft daarvan al meer dan 1,5 miljoen weten weg te werken, maar het laatste stuk, de ongeveer 6 ton die het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden heeft opgelegd, is heel moeilijk te realiseren.”

In de uitwerking van de bezuinigingen heeft de Bibliotheek niet gekozen voor het sluiten van vestigingen, terwijl dit de gemakkelijkste weg zou zijn. “We houden alle vestigingen open omdat we weten dat u als inwoner graag dichtbij de Bibliotheek bezoekt. Ook de gemeenteraad wil dit. Dat betekent dat we nu in gesprek zijn met de Ondernemingsraad over het helaas afscheid nemen van een aantal medewerkers teneinde het laatste deel van de bezuiniging ook te realiseren. De gevolgen daarvan willen we waar mogelijk opvangen met vrijwilligers, zoals elders in bibliotheekland al heel gebruikelijk is.”

Gekoppelde berichten

24 Reacties

Reageren
 1. Rene

  Dat is nu duidelijke taal. Nu heeft iedereen de feiten en kan op basis van de feiten zijn oordeel formuleren. Zo hoort het ook te zijn en geen flauwekul journalistiek waarin emoties en ‘human interest’ de boventoon voeren. Met dank aan de voorzitter van de Raad van Toezicht die de feiten op een rijtje heeft gezet.

 2. Berend

  Nog steeds veel te veel. Kan niet zo zijn dat het salaris van een Utrechtse bibliotheekdirecteur dat van de premier benadert. Laatsgenoemde heeft ‘iets’ meer verantwoordelijk en een ‘iets’ hogere werkdruk, lijkt me.

 3. Frits Goris

  Eindelijk duidelijkheid: vast personeel weg en vervangen door vrijwilligers!! Kan de directeur niet vervangen worden door een vrijwilliger?

 4. Ben Stelen

  @Berend: Helaas wordt er in dergelijke discussie over salaris-verantwoordelijkheid er van uit gegaan dat het salaris van de premier een standaard is en wordt het werk van een individu vergelijken met het werk van een premier. Hierbij wordt er voorbijgegaan aan de privileges die het werk als premier met zich mee brengt en zoals het werk dat een premier vaak aanneemt naar het neerleggen c.q. beëindigen van zijn functie. Dan laten we andere aspecten als maatschappelijk aanzien nog buiten beschouwing..

 5. Hans van Burik

  Ik zou wel willen weten wat de leden van de raad van toezicht verdienen en hoeveel uren ze daarvoor “werken”.

 6. Danny

  Nou Hans, als je de jaarrekening gelezen had, dan had je kunnen zien dat hij daar €1.500 bruto per jaar voor krijgt. Gemiddeld kost het de RvT zo’n 30 tot 40 uur per jaar. Zoveel is dat dus niet…

 7. herman

  Het salaris van een directeur wordt bepaald door de zwaarte van de functie, hoeveel mensen worden er aangestuurd, hoe complexcisxde materie, is er een opbrengsten verantwoordelijkheid enz.
  Deze directeur heeft het makkelijk, hooguit wat zeurend academisch geschoold personeel en verder kabbelt en sukkelt alles verder.
  Meest spannende is een verhuizing, maar dat doet ieder bedrijf/instelling regelmatig.
  Kortom 10k per maand is veel te veel geld, dat kan minstens 25% lager.

 8. Henk

  Lang leve het populisme en de uit-de-heup-schieters.
  Het is allemaal zo makkelijk, roepen “veel te veel” en “kan tenminste 25% minder”. Ik begrijp dat deze man een normale ambtelijke carrière gevolgd heeft en daarmee op dit salaris is uitgekomen. Niets mis mee dus. En een item dat eigenlijk dit forum onwaardig is.

 9. Rene

  Tja, helaas hier was ik al bang voor. Een discussie zonder last van kennis, meestal emoties en meningen. Laat ik zo formuleren, anti-populistisch dat wel, als we nu eens op zoek gaan naar de feiten met zijn allen en onze meningen voorlopig even voor ons houden. Denk je ook niet dat de wereld er dan anders zou uitzien, veel meer respect voor elkaar. Dan wordt er veel meer naar je geluisterd dat geef ik je op een briefje want of Pietje of Jantje het salaris nu teveel vindt of niet vind ik totaal niet interessant. Argumenten en feiten mensen.

 10. herman

  Gelukkig zijn er een aantal cultuurpauzen in actie gekomen die het opnemen voor deze te goed betaalde directeur.
  Hoogstwaarschijnlijk zitten deze heren in dezelfde business, dit wereldje houdt elkaar al jaren de hand boven het hoofd en schuift elkaar de baantjes toe.
  Tot nu toe werd dat altijd arrogant en met mooie woorden en termen naar de buitenwereld verkocht. Grappige is dat deze verdediging eigenlijk net zo populistisch is, paar keer “uit de heup” en “populistisch” roepen en punt van die domme reageerders is weer gemaakt.

  Helaas cultuurpauzen, jullie hebben jarenlang ongegeneerd mogen graaien uit de subsidiepot die, hoe ironisch ook, grotendeels door de populisten werd gevuld met hun belastingcentjes. Feestje is bijna over, de meeste cultuur is of wordt wegbezuinigd. Logisch ook de betalers maakten nauwelijks gebruik van de cultuur, dat deed de zogenaamde culturele elite. De populisten gaan naar de ordinaire bioscoop of musicals en die zijn gewend om de marktprijs voor een kaartje te betalen….

 11. Ronald

  Is het populistisch om kritisch te zijn op een publiekelijk betaald salaris?
  Dan ben ik dat maar.

 12. Karel

  Pausen, beste Herman, het is cultuurpausen. Met een S.

 13. jos stelling

  Wie is er straks verantwoordelijk/(hoofdelijk) aansprakelijk voor dit mooie bibliotheek-avontuur? De wethouder? de raadsleden? ambtenaren? de raad van toezicht? de directeur? Degene die zijn vinger opsteekt mag best wat verdienen, al was het maar om straks bij te passen.
  De managers en directeuren in de gesubsidieerde culturele sector zijn bij de bezuinigingen de dans blijkbaar ontsprongen. Lees de kranten over de groei van zzp-ers in die sector en met name de weekend bijlage van het NRC: “iedereen krijgt betaald, behalve de kunstenaar”. De bezuinigingen zijn ten koste gegaan van de makers, de kunstenaars en de doeners. Ik ben er daarom een groot voorstander van om de salarissen van directeuren/managers in het culturele netwerk openbaar te maken. Het lijkt me ook logisch, het betreft immers gemeenschapsgeld.
  Bovenal: als feitelijk niet iemand echt aansprakelijk is voor het falen gaat het sowieso fout.

 14. Rene

  Helaas Herman, ik ken je niet en jij kent mij niet. je hebt geen idee wat ik doe. Allemaal veronderstellingen. Wat jammer. Mn omdat zo de wereld er niet beter van wordt. Herman succes, ik haak af.

 15. Rijk van den Brink

  Oh het is maar € 122.00 niet veel als je het vlug uitspreekt!!!!!!!!!!!

 16. Han

  Kan er geen groen afgifte en bezorg systeem komen. Op zn minst op de scholen. Zorg dat al die mooie boeken op even mooie plekken komen

 17. Han

  Dankjewel bieb. voor al die dingen die je me hebt geleerd en al die spannende avonturen die je me hebt laten beleven

 18. cico

  Het is niet direct gerelateerd aan het salaris van die man, maar het blijft gewoon wrang dat bijna de complete culturele sector door de bezuinigingen moet draaien op vrijwilligers, terwijl het zoveel toevoegt aan een stad.

 19. Karel

  Pausen, beste Herman. Cultuurpausen, met een S.

 20. Bernard Tomlow

  Waarom doet Ton van Vlimmeren me denken aan prof.Maat.Niet gestoord door feiten springt de politiek(Groen Links,SP, Stadsbelang)op een directeur, die zich van geen kwaad bewust is.Je wordt afgeschilderd als een soort corrupte woningcorporatiedirecteur, een zakkenvuller.Dat kan niet kloppen.Het stadsbestuur van Utrecht heeft het salaris vastgesteld.Deze procedure was voor de gemeenteraad,waar deze partijen deel van uitmaken,geheel transparant. De raad heeft toen dit salaris toegestaan. De directeur heeft vrijwillig afgezien van salarisverhogingen. Het salaris valt ruim binnen de WNT.ik vraag me af: op grond van welk onrechtmatig handelen wordt deze man de maat genomen. Zo,n ongenuanceerd gedrag maakt alleen maar verliezers of gaan we van de recht-naar de intimidatiestaat?

 21. Rob

  Hier wordt de bekende truc uitgehaald om torenhoge salarissen minder torenhoog te laten schijnen door de pensioenvoorziening van het bruto salaris af te trekken. Op die manier wordt de kloof met de lonen van het uitvoerend personeel op de werkvloer iets minder schrijnend. Maar in het bruto salaris van het personeel is ook de pensioenpremie opgenomen. Ga dus voor een eerlijke vergelijking maar uit van een beloning van €143.000.
  De directeur van de OB Utrecht verdient zo heel veel meer dan de directeur van de Universiteitsbibliotheek (schaal 15). Daar is men gehouden aan ambtelijke salarisschalen.
  Dat gold voor de directeur van de OBU tot 2013 ook, toen zijn salaris gemeentelijk werd ingeschaald. De directeur heeft zich ingespannen voor de verzelfstandiging van de bibliotheek, en dat is hem in 2013 gelukt. Het personeel viel toen onder de CAO Openbare Bibliotheken, maar niet de directeur. De beklemmende salarisschalen van de gemeente voor de bestuurder konden worden afgeschud. Het salaris van de directeur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld op €122.73. Zijn totale bezoldiging is in de Jaarrekening van de OB van 2013 naar 2014 gestegen van €133.462 naar €143.625, een toename van 8%. De Raad van Toezicht noemt dit een beperkte CAO-stijging, maar ik ken geen CAO met zo’n stijging.

 22. Ton C. Kroon

  @ Bernard Tomlow: Ik spreek geen oordeel uit over salarissen, maar wat je hier stelt klopt volgens mij. De oplossing van het vraagstuk ‘waarom?’… Veel van de politieke partijen die nu een verband leggen tussen bezuinigingsmaatregelen, ontslagen en een zogenaamd ‘hoog’ salaris van de directeur zijn ervoor verantwoordelijk dat de financiering van de bieb flink naar beneden is bijgesteld. (zie het coalitieakkoord). Dit hele showtje is vooral bedoeld om de hete aardappel op de, voor de politiek, juiste plek te krijgen.

 23. jos stelling

  @Bernard T.Het persoonlijk maken is altijd vervelend, vooral in deze discussie. Maar ook jij weet dat er door het management en directeuren in de culturele sector buitenissig veel wordt verdiend, zonder dat er sprake is van gerichte deskundigheid of enige vorm van aansprakelijkheid. Natuurlijk ligt dit aan de politiek en het daaraan gekoppelde netwerk. Ton van Vlimmeren lijkt me overigens een aardige man en of hij de juiste man op de juiste plaats is zal vooral in de toekomst moeten blijken.

 24. Marco Knol

  Aangezien ik wel wat ervaring heb met HRM en aanverwanten; ik vraag me altijd af wat er met die bedragen bedoeld wordt. Als de totale bezoldigingskosten van dhr. van Vlimmeren zo’n 143.00 euro per jaar zijn incl. werkgeversbijdrage pensioen van 21.000 euro is het brutoloon natuurlijk aanzienlijk lager dan die 122.000 euro. Reken gerust even mee; tot een bruto jaarloon van zo’n 52.000 euro (maximum premieloon) betaalt de werkgever ook werkgeverslasten, gemakshalve even op 50% gesteld. Dan gaat er dus van die 122.000 ook al weer 26.000 af. Niet dat ik dan medelijden met ‘m heb, maar toch, voor de beeldvorming maakt het wel uit of je het over bruto-loon hebt of over bruto-loonkosten voor de werkgever.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).