City op de Voorstraat: Wordt dit de nieuwe plek van ‘t Hoogt? | De Utrechtse Internet Courant City op de Voorstraat: Wordt dit de nieuwe plek van ‘t Hoogt? | De Utrechtse Internet Courant

City op de Voorstraat: Wordt dit de nieuwe plek van ‘t Hoogt?

City op de Voorstraat: Wordt dit de nieuwe plek van ‘t Hoogt?
Bioscoop Utrecht City op de Voorstraat. Foto: Robert Oosterbroek
Filmtheater ’t Hoogt heeft een nieuw plan waarmee het zijn positie in de stad wil verstevigen. Na het mislukken van Artplex op Smakkelaarsveld en De Kade op Paardenveld mikt het filmtheater nu op een toekomst in de City-bioscoop aan de Voorstraat. Daar moet ’t Hoogt méér worden dan een bioscoop, namelijk ‘een podium voor beeldcultuur’. Daarvoor moet wel de andere grotere speler, Kinepolis, wijken.

Filmtheater ’t Hoogt heeft een nieuw plan waarmee het zijn positie in de stad wil verstevigen. Na het mislukken van Artplex op Smakkelaarsveld en De Kade op Paardenveld mikt het filmtheater nu op een toekomst in de City-bioscoop aan de Voorstraat. Daar moet ’t Hoogt méér worden dan een bioscoop, namelijk ‘een podium voor beeldcultuur’. Daarvoor moet wel de andere grotere speler, Kinepolis, wijken.

In 1973 opende ’t Hoogt als eerste filmtheater in Nederland de deuren, in de gelijknamige straat in het centrum van Utrecht. In de loop der jaren is het filmhuis gegroeid – nu zit het in een zevental met elkaar verbonden historische panden. De drie zalen hebben in totaal 212 stoelen. Het filmtheater zit al bijna 45 jaar op dezelfde plek, maar de accommodatie zou op termijn niet meer voldoen. Daarom beraadt het zich al sinds de jaren negentig op zijn positie in de veranderende filmwereld.

Smakkelaarsveld en Paardenveld

Oud-directeur Henk Camping is lang op zoek geweest naar een nieuwe plek. De huidige directeur, Rianne Brouwers, vertelt: “Hij kwam uit bij de plannen voor het Artplex op het Smakkelaarsveld, met onder andere de Bibliotheek++. Die plannen hebben nogal een aanloopperiode gehad.” Brouwers wijst naar een rij opbergmappen in haar kantoor waar ‘Artplex’ op staat. “Er is heel veel moeite, tijd en geld in dat plan gestoken, maar het ging uiteindelijk niet door.”

‘t Hoogt moet vertrekken van de huidige locatie

Directeur Brouwers: “Toen was met de eigenaar van de panden van ’t Hoogt echter wel al de afspraak gemaakt dat het filmtheater zou verhuizen. De panden moeten hoognodig gerenoveerd worden en dat zou goed uitkomen met onze verhuizing naar het Smakkelaarsveld. Maar dat ging dus niet door.” Henk Camping had ondertussen plaatsgemaakt voor zijn opvolger Friederike Weisner, en ook was er een nieuw plan: De Kade.

Filmdistributeur Pim Hermeling presenteerde in 2014 zijn plannen voor de arthouse-bioscoop De Kade in Wijk C. Het moest niet alleen een bioscoop worden, maar een multifunctioneel gebouw op het gebied van beeldcultuur. ’t Hoogt zou ook in het pand komen te zitten. In februari vorig jaar bleek dit plan plotsklaps niet meer haalbaar; de aandeelhouders van de grondeigenaren wilden de grond niet meer ter beschikking stellen aan dit grootschalige project.

Toen trad Brouwers aan als directeur. Ze begon in een periode dat er nagedacht moest worden over plannen voor de toekomst, het huisvestingsprobleem nog aan de orde was en de nieuwe Cultuurnota 2017-2020 eraan kwam. “Ik moest dus een nieuw plan schrijven waarmee we klaar zouden zijn voor de toekomst.” Brouwers stelde een shortlist op: “We hebben nagedacht over verhuizen naar het Beatrixgebouw, de oude Pastoe-fabriek en Tivoli Oudegracht. Maar in die panden zouden we mogelijk pas over enkele jaren terecht kunnen, terwijl we volgend jaar al weg willen.”

Parallel aan deze zoektocht liep het schrijven van het meerjarenplan voor de Cultuurnota; eens in de vier jaar kunnen instellingen een plan indienen voor een meerjarige subsidie. ’t Hoogt krijgt al jaren subsidie en wil dat graag zo houden. “Lichtelijk naïef hebben wij toen in ons plan gezet dat we doorgaan met wat we doen, dat we extra gaan inzetten op educatie maar nog niet weten waar we dit gaan doen, aangezien we nog geen zekerheid hebben over onze huisvesting.” De gemeente vond dit ook een onzekere situatie. ’t Hoogt kreeg het verzoek met een nieuw meerjarenplan te komen op basis van een nieuwe locatie. Een externe adviescommissie gaat het plan bekijken. De subsidie van 410.631 euro per jaar werd onder deze voorwaarden wél toegezegd. Vorige week werd het plan gepresenteerd – ’t Hoogt wil verhuizen naar het pand van de City-bioscoop op de Voorstraat.

Voorstraat

’t Hoogt is niet de enige partij die geïnteresseerd is in het City-pand. Het gebouw is eigendom van de familie Wolff. De familie exploiteerde tot voor kort meerdere bioscopen in het land. Het Belgische Kinepolis heeft de exploitatie overgenomen, maar de familie Wolff is nog steeds eigenaar van de panden – zodoende huurt Kinepolis momenteel de bioscoop aan de Voorstraat van Wolff. Kinepolis was dan ook verrast door de plannen van ’t Hoogt. “We zijn in gesprek met de eigenaar van de City over de verdere plannen voor de bioscoop onder de vleugels van Kinepolis. Het blijft onze intentie de exploitatie van de City voort te zetten”, vertelt woordvoerder Saskia Hage.

Ook Jos Stelling, de eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, heeft plannen gemaakt voor de City. Die maakte hij in oktober 2015 kenbaar. Vooralsnog is daar niets concreets uitgekomen. Stelling ageert al lang tegen ’t Hoogt als gesubsidieerd filmhuis. De subsidie van het filmtheater is ook onder sommige DUIC-reaguurders en in de politiek punt van discussie. DUIC maakte een kleine rekensom aan de hand van het jaarverslag van ’t Hoogt; in 2015 trok de bioscoop 57.125 bezoekers met in totaal 3.421 filmvoorstellingen. Dat zijn minder dan zeventien bezoekers per filmvoorstelling. Met een jaarlijkse subsidie van meer dan vier ton werd er in 2015 voor elke bezoeker zo’n zeven euro subsidie neergelegd. De directeur kijkt op van het gemiddeld aantal bezoekers. “Ik dacht dat we een zaalbezetting hadden van 30 procent.” Maar het werkelijke aantal bezoekers per film blijkt nog lager te liggen. “Bij het totale aantal bezoekers zitten ook de bezoekers van onder andere debatten.” Brouwers erkent dat het totale subsidiebedrag enorm is. Ze meent dit bedrag echter nodig te hebben om de zaak rendabel te houden. De rekensom dat ’t Hoogt zo’n zeven euro subsidie per kaartje ontvangt, vindt Brouwers wat scheef. “We gebruiken de subsidie natuurlijk ook voor debatten, verdieping en educatie, waar we minder tot geen geld mee verdienen.”

Stelling beweert dat hij de arthouse-films waar ’t Hoogt om bekend staat ook kan laten zien zonder subsidie. Brouwers: “Ik begrijp niet hoe hij dat met droge ogen kan beweren. Als ik kijk naar onze begroting en bezoekcijfers dan heb ik toch echt subsidie nodig. Wij laten jaarlijks tachtig films zien die niet rendabel zijn.” Stelling legt uit: “Er zit nu al enige overlap tussen onze filmprogramma’s. Ik kan de films van ’t Hoogt ook vertonen zonder subsidie. Maar ik snap dat het publiek op vrijdag- en zaterdagavond een ander soort films wil zien dan het publiek op zondagmiddag. In het weekend is er meer uitgaanspubliek. Op maandag- of dinsdagavond hebben wij zeker wel een zaal over voor een kleine documentaire.” Brouwers geeft aan dat het hun culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid is om de artistieke films te laten zien: “Juist ook op momenten dat meer mensen tijd hebben om naar de film te gaan.”

De subsidie voor de programmering van bijzondere films bij ’t Hoogt vindt Stelling echter niet meer nodig: “Filmhuizen waren ooit opgericht voor de verspreiding van bijzondere films. Die functie is verloren gegaan doordat je ze nu ook thuis op de computer kunt bekijken.” Desondanks ziet Stelling de subsidie die ’t Hoogt nu krijgt liever niet verdwijnen. “Maar er zou meer mee moeten gebeuren op het gebied van educatie en evenementen.”

Educatie en ontmoetingsplek

’t Hoogt ziet ook in dat alleen het programmeren van films niet toekomstbestendig is. Met de verhuizing naar de City wil ’t Hoogt een nieuwe weg inslaan. Brouwers: “De stad heeft nu méér nodig. Als podium voor beeldcultuur kunnen we mensen leren hoe ze films kunnen interpreteren, helpen filmliefde te ontwikkelen en filmmakers ondersteunen. We maken de link van leren waarderen, leren maken en het vertonen van films. Zo is de cirkel rond. We willen brede doelgroepen aantrekken en een springplank zijn voor jonge makers.”

Er zal nog heel veel moeten gebeuren voordat ’t Hoogt het pand aan de Voorstraat kan betrekken; allereerst zou de huidige huurder Kinepolis het pand moeten verlaten. Daar moeten Wolff en Kinepolis eerst uitkomen. “Het pand heeft achterstallig onderhoud en er moet asbest verwijderd worden”, zegt Brouwers. “Ook hebben wij met Wolff bekeken wat er verbouwd moet worden. Daar ligt een begroting voor. We bekijken nu wat we echt willen en wie wat betaalt. Alles wat Wolff gaat betalen aan de verbouwing verrekenen ze in de huur. Zoals het er nu uitziet, gaan Wolff en wij allebei de helft betalen.” De totale kosten zouden zo’n twee miljoen euro zijn. ’t Hoogt wil zijn deel ophalen via crowdfunding, leningen en fondsen én bij de gemeente aankloppen voor extra geld.

Als de externe commissie beoordeelt dat het plan goed is, het geld voor de verbouwing er komt en Wolff de huur van het pand aan ‘t Hoogt gunt, dan gaat de City-bioscoop flink veranderen. Philip Wolff, een van de eigenaren, vertelt dat ’t Hoogt een goede kans maakt om de huur van Kinepolis over te nemen. “Wij moeten ook kijken wat het beste is voor het pand. ’t Hoogt komt met interessante oplossingen. Concreet betekent dit dat we met twee partijen in gesprek zijn”, zegt hij.

Ondanks alle onzekerheden heeft Brouwers vertrouwen in de toekomst. “Ik ga ervanuit dat wij in de City komen.” Mocht het niet lukken, dan gaat de directeur met de eigenaar van de ’t Hoogt-panden bekijken of ze nog wat langer kunnen blijven.

Jos Stelling ziet in de City-bioscoop ook graag een groot filmhuis komen en wenst ’t Hoogt succes met de plannen. Het liefst zou de eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver zelf gaan ondernemen in de City. “Dan zou ik graag samenwerken met ’t Hoogt.” Brouwers geeft aan dat er al langer gesprekken lopen met Stelling over een eventuele samenwerking. “Ik praat graag verder, maar eerst zetten we in op het meerjarenplan en de verhuizing.”

Reacties politiek op de nieuwe plannen van ‘t Hoogt

D66 Aline Knip

“Ik hoop vooral dat ze er snel uitkomen qua huisvesting, dat zou het beste zijn voor alle partijen. Het is natuurlijk een beetje een kip-ei verhaal dat ze nu relatief weinig bezoekers hebben en wel willen verhuizen. Ze willen juist verhuizen zodat ze meer kunnen programmeren en zo meer bezoekers kunnen trekken. Het is afwachten wat de adviescommissie er van vindt. ‘t Hoogt heeft een hoop te bieden op het gebied van beeldcultuur en filmeducatie.”

GroenLinks Steven de Vries

“In Utrecht is de ruimte voor een filmhuis heel belangrijk. Ik ben blij als de onderhandeling tussen ’t Hoogt en City slaagt. ’t Hoogt is uniek, ze vertonen films die je nergens anders kunt zien. Ze richten zich ook op educatie, bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid. Het is een plek voor debat en een plek voor makers. Het is te kort door de bocht om ’t Hoogt te vergelijken met bijvoorbeeld het Louis Hartlooper Complex, 95 procent van de films die gedraaid worden bij ’t Hoogt worden niet gedraaid bij het Louis Hartlooper Complex. Elke stad heeft een gesubsidieerd filmtheater. Ik verbaas me over de vooringenomenheid van DUIC over dit onderwerp en vind de continue negatieve aandacht voor ’t Hoogt erg jammerlijk.”

Partij voor de Dieren Eva van Esch

“Ja, de verhuizing is verantwoord, zolang ’t Hoogt hun programma voort kan zetten, andersoortige films kan laten zien en aan de subsidie-eisen kan voldoen. City is een mooie plek en een goed ‘t Hoogt is van groot belang. We vinden het helemaal niet erg (dat er een lage opkomst is) omdat ze hele andere films vertonen en omdat de PvdD kleinschalige — ook een kans wil geven.”

VVD André van Schie

“Ik kan het nog niet heel goed beoordelen omdat ik volgende week hier nog besprekingen over heb. Toch zou ik het raar vinden als ’t Hoogt op de commerciële markt zou concurreren vanuit een gesubsidieerde positie. Ik kan me het businessmodel van ’t Hoogt ook niet goed voorstellen bij het overnemen van City op de Voorstraat. Ik ben benieuwd naar de afspraken die er staan tussen City en Kinepolis, de huidige huurder die blijkbaar van niets wist en ook graag door blijft gaan met het huren van City. Natuurlijk is het goed als er een zinvolle bestemming komt voor ’t Hoogt en ik vind het ook goed dat ze kijken naar bestaande voorzieningen. Ze zouden ook kunnen kijken naar het aanbieden van een educatief programma in het Louis Hartlooper Complex of in Kinepolis, maar blijkbaar willen ze toch hun zelfstandige positie behouden en daarmee een concurrent uit de markt drukken. We kunnen nu nog geen duidelijke uitspraak doen omdat het overleg nog loopt, maar we fronsen wel onze wenkbrauwen.”

Stadsbelang Utrecht Cees Bos

“’t Hoogt heeft opdracht gekregen om een andere ruimte te gaan zoeken, dus het is logisch dat ze met een alternatief komen. Ik weet er het fijne nog niet van, maar de locatie van City aan de Voorstraat zou volgens de plannen van ’t Hoogt een drastische verbouwing moeten ondergaan, waarvoor ze geld willen van de gemeente. Ze krijgen nu 8 a 9 euro aan subsidie per verkocht kaartje en ik verwacht dat dat niet zal verbeteren met een nieuwe locatie. De kosten van de verbouwing zouden in de miljoenen lopen en ik vind niet dat de gemeente daarvoor garant moet staan. Dat is met andere projecten waarbij we dat risico liepen, kijk naar DomUnder, ook mis gegaan. Die eindigen altijd in mineur. Ik wil dit dus geen kans geven, sterker nog, wat mij betreft mag de subsidie volledig weggehaald worden bij ’t Hoogt en kan het gegeven worden aan de partijen die bij de verdeling van het Cultuurconvenant subsidie hebben misgelopen. Daarvoor hebben wij ook een amendement ingediend.”

PvdA Ruben Post

“Ik werd wel heel enthousiast van het plan. ’t Hoogt is natuurlijk al heel lang opzoek naar nieuwe huisvesting en dat het plan voor het Smakkelaarsveld uiteindelijk niet door ging was natuurlijk een tegenvaller. Je moet je ook niet blindstaren op het aantal bezoekers van het ’t Hoogt. De voorstellingen zijn niet voor iedereen, maar dragen wel bij aan het aanbod. Met een groter pand willen ze juist ook meer publiek trekken en zo meer inkomsten genereren.”

SP Hilde Koelmans

“Er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan: kosten voor de verbouwing van City zouden neerkomen op twee miljoen euro volgens de plannen van ’t Hoogt. En wie betaalt dat? Ik zie niet in waarom de gemeente dat zou moeten doen. Ik denk dat een samenwerking met Jos Stelling of andere particulieren wel succesvol kan zijn. En als zij daar samen uitkomen is dat natuurlijk prima. Misschien kan Jos Stelling het kopen en kunnen ze het samen succesvol maken. City staat nu gewoon te vervallen, omdat Kinepolis er geen werk van maakt. Iets levendigs op die locatie is dus sowieso goed.”

 

 

 

21 Reacties

Reageren
 1. Filmfreak

  Het is dus duidelijk welke partijen wel een zinnig standpunt hebben over dit onderwerp: te weten: SP, vreemd genoeg de VVD, en vreemd genoeg ook Stadsbelang

  de PvdD en D’66 zijn politiek neutraal over het onderwerp en zeggen beiden zinnige dingen.

  Ook is het duidelijk dat de reden dat ‘t Hoogt altijd een hand boven het hoofd gehouden wordt, ze gematst worden een vooringenomen positie hebben wanneer het op subsidie aan komt, volledig te wijten is aan de steun van de PvdA en Groen Links. Vooral de opmerking dat DUIC negatief zou zijn over ‘t Hoogt, schiet mij als neutrale lezer volledig in het verkeerde keelgat. Dit, aangezien DUIC vrijwel altijd neuraal bericht en er bij de positie van ‘t Hoogt ook zeker zeer veel vragen te stellen zijn.

  Het is opmerkelijk dat de nieuwe directeur van ‘t Hoog weinig notie heeft van de vergaande kritische debatten die in de stad gevoerd zijn over de Bieb ++ en de Kade, die terecht afgeschoten zijn en er door haar voorgangers ook niet over ingelicht is. Ook is zij zich niet bewust van de gevoeligheden rondom dit onderwerp. Simpel zoekwerk via google zou haar alk de nodige informatie hebben moeten geven. Ik zie wel dat haar houding een stuk neutraler is dan die van haar voorgangers en dat haar intenties nobeler zijn.

  Het beste voor iedereen zou zijn, wanneer Wolff, Stelling en ‘t Hoogt de handen ineen slaan en ‘t Hoogt redden. Misschien wil zelfs Kinepolis aanschuiven. Zij kunnen natuurlijk in samenwerking met Stelling de betere commerciële film draaien. Stelling kan adviseren om de horeca rendabel te maken en ‘t Hoogt kan zich bezig houden met evenementen rondom de artistieke film en artistieke evenementen en debatten. Dat kan dan, in die nieuwe situatie, met iets minder subsidie dan men nu krijgt en die subsidie kan dan ook beter besteed worden/ De organisatie van ‘t Hoogt kan wat ingekrompen worden, terwijl men op de nieuwe locatie meer bezoek kan en gaan ontvangen. Ook zie ik veel in een mogelijk plan, waarbij ‘t Hoogt ook programma’s gaat aanbieden in de andere filmhuizen en bioscopen in de stad.

  Als ik het geld had zou ik investeren in de City en het door mij beschreven plan mogelijk maken. Daar zou ik best een miljoen voor over hebben. Jammer genoeg wil ‘t Hoogt iets anders en het liefst zelfstandig blijven; terwijl samenwerking voor iedereen beter zou zijn. Ik hoop dat de politiek aandringt op een samenwerking tussen de partijen en zo Utrecht tot de beste filmstad van Nederland maakt.

 2. Arjan Verhoeven

  “Brouwers erkent dat het totale subsidiebedrag enorm is. Ze meent dit bedrag echter nodig te hebben om de zaak rendabel te houden.”

  In de grote-mensen wereld betekent rendabel “winstgevend”. Niet: “er hoeft alleen maar 100 euro per uur bij voor elk uur dat we open zijn en dan gaan we niet failliet”.

 3. Barend

  Deze reaguurder van DUIC vind in eder geval dat ‘t Hoogt WEL moet blijven. Er zijn films te zien die nergens anders, ook niet bij Stelling, te zien zijn. En dat is bijzonder waardevol voor de culturele diversiteit in onze stad.

 4. Zef

  #linksehobbys mogen wat kosten…

 5. jos stelling

  Alina Knip/ D66.
  De veronderstelling dat er met meer stoelen meer mensen komen is vreemd. Het advies van deze adviescommissie is een advies uit eigen doos. De voorzitter van de commissie is directeur van Eye (Filmmuseum) die alleen films aan ’t Hoogt levert. Hartlooper/ Springhaver mogen pas die films vertonen in een tweede run (vaak enkele maanden later). Op de vele verzoeken om opheldering kregen wij nooit antwoord. Wij vermoeden dat de gesubsidieerde culturele sector elkaar de hand boven het hoofd houdt. Wat heeft ’t Hoogt eigenlijk feitelijk meer te bieden op het gebied van evenementen, filmeducatie en beeldcultuur dan het Louis Hartlooper Complex?

  Steven de Vries/ GroenLinks.
  Hoe is het mogelijk. Het filmprogramma van Louis Hartlooper/ Springhaver zit vol met artistiek waardevolle films die overal elders alleen in filmhuizen zijn te zien. Ons programma komt volledig overeen met de programmering in de grote filmhuizen (Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Den Bosch Eindhoven Groningen etc.). Deze filmhuizen hebben soms ook een theateraccommodatie hetgeen vaak een flink stuk van de subsidie opsoupeert. Als u vindt dat elke stad een gesubsidieerd theater nodig heeft, zou ik zeggen: tel uw zegeningen met het Louis Hartlooper Complex, die ook nog eens jaarlijks zelf een groot substantieel bedrag in de (film-)cultuur investeert met sponsoring en activiteiten (inclusief educatie en uw mediawijsheid). Helemaal gratis mijnheer de Vries!!! Ik heb me regelmatig aan uw gebrekkige kennis van zaken geërgerd en uw wezenlijke ongeïnteresseerdheid. U heeft me al die jaren nog niet keer zelfs maar het begin van een vraag gesteld. Wellicht heeft het te maken met uw noodzakelijke vooringenomenheid i.v.m. (politieke) uw agenda. Kortom, u stelt voor de zoveelste keer de feiten verkeerd voor.

  Eva van Esch/ Partij voor de Dieren.
  Andersoortige films zijn overal te zien, sinds kort ook thuis op bestelling. Iedereen kan en mag waar dan ook films vertonen (google eens naar filmhuis Cavia) en dat kan met weinig kosten op een simpele manier. Er zijn op dat gebied al vele initiatieven waarbij we graag adviseren.

  Ruben Post/ PvdA
  Tja, ’t Hoogt is al sinds jaar en dag en in regen en wind het PvdA bolwerk. Vandaar uw enthousiasme natuurlijk. “Groter pand dus meer publiek…, maar anderzijds moet je je ook niet doodstaren op het aantal bezoekers”. En het niet doorgaan van de gemeentelijke bioscoop het Smakkelaarsveld was een tegenvaller. Dat is toch raar. Iedereen weet toch ondertussen dat daardoor Utrecht voor een grote financiële ramp is gespaard gebleven. Waar gaat het eigenlijk ook al weer over Ruben Post?

  Tenslotte.
  Na dertig jaar brieven schrijven, gesprekken voeren en knokken tegen schimmige kongsi’s, heb ik het nu wel zo’n beetje gehad. Er hangt zoveel onbetrouwbaarheid en opportunisme in de lucht dat ik noodzakelijker wijze deze beker verder laat passeren. Ik ga weer een film maken. Doei!

 6. Filmfreak

  Jammer Jos, dat je je uiteindelijk knockout laat slaan door de vriendjespolitiek en de eigen agenda van met name de PvdA, waar Groen Links tegenwoordig in Utrecht dus ook al last van schijnt te hebben.

  Utrecht heeft je nodig Jos en ik hoop dat je nog steeds open staat voor het, samen met anderen, exploiteren van de City, want wanneer ‘t Hoog weer het alleenrecht krijgt weet je dat er financiële doemscenario’s in de lucht hangen.

  Dat mag niet gebeuren.

  Ik hoop dat met name Groen Links van positie en uitgangspunt veranderd, want een groot deel van hun achterban is het niet eens met de uitgesproken steun voor 1 subsidieslurper: ‘t Hoogt (het gaat ze ook veel slechte PR opleveren), die ten koste gaat van twee andere filmhuizen, die meer investeren in educatie en externe programma’s> te weten LHC en Springhaver.

 7. Joost

  ‘t Hoogt trekt gemiddeld 17 bezoekers per voorstelling, volgens bovenstaande cijfers. Tijd om het heel anders aan te pakken en Jos Stelling is daarvoor de meest gekwalificeerde persoon.

  Literaire films horen in de binnenstad, omdat het doorgaans gecombineerd wordt het een hapje eten.

 8. Joël

  Het Hoogt moet gewoon blijven op de huidige locatie. Het is zo’n unieke plek. Het is een belevenis om door het steegje te lopen, langs het snoepwinkeltje richting zaal 2 en 3. Het Hoogt is misschien wel het meest unieke filmhuis in Nederland. Ik ben altijd weer verrast door onverwachte ruime zaal 1 boven het café. Misschien moet ‘ Hoogt het filmprogramma iets aanpassen: iets meer populaire Arthouse films draaien op de spitstijden. Mensen die ‘speciaalfilms’ willen zien koken doorgaans ook wel op andere tijden. Wellicht uitbreiden met twee zaaltjes in het Oude Postkantoor? Ik hoop dat de actie richting de City niet doorgaat (al hoop ik eveneens dat deze bioscoop blijft én wordt opgeknapt! In de steeds hippere Voorstraat komt deze bioscoop prima tot zijn recht. Ik zie ook veel mogelijkheden voor hippe horeca in het foyer op de eerste verdieping) Ik hoop ook dat het Hoogt in ieder geval langer zal blijven en hopelijk tot in lengte van dagen.

 9. Karenlee

  Als het ‘t Hoogt niet lukt om het hoofd boven water te houden in het huidige pand, gaat het ook niet lukken op de Voorstraat. Ik heb 200% meer vertrouwen in dat Josr Stelling iets leuks en interessants met de prachtige City gebouw kan doen, zoals hij al zo sucesvol heeft gedaan met het oude politiebureau.

 10. Maarten de Jong

  Jammer, jammer, jammer. Ik zie nu niet meer gebeuren dat het City theater teruggebracht wordt naar zijn oude glorie, want geen geld en ambitie. Jos Stelling heeft bewezen dat wel te hebben. Zo iemand moet je koesteren inplaats van tegenwerken. Zo gehoopt op de restauratie van de bioscoop. Die plannen zie ik totaal niet terug bij ‘t Hoogt.

 11. waldorff

  Hoofdschuddend het artikel gelezen…waarom toch altijd weer die steun voor ‘t Hoogt en nu dus het afhaken van Jos Stelling.
  Als men in de politiek zich afvraagt waar die kloof vandaan komt-die zit (onder andere)hier…

 12. herman

  Op Duic is Stelling een verlosser en is ‘t Hoogt altijd de gebeten hond.

  Ondertussen is Stelling waarschijnlijk communicatief heel slim, maar aan de andere kan ook iemand die al wat ouder is. Alles lijkt aan hem opgehangen wat als hij er mee stopt?

 13. Filmfreak

  @ Herman

  In feite worden Springhaver en LHC gerund door zijn kinderen, de nieuwe generatie, en door zeer ervaren bedrijfsleiders. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de toekomst.

  Ik ben het niet met je eens dat ‘t Hoogt de gebeten hond is. DUIC bericht, op een journalistieke manier, over de handel en wandel van ‘t Hoogt. Als men bij ‘t Hoogt niet zo blij is met de berichtgeving, dan ligt dat niet aan de berichtgeving, maar aan hun manier van werken, het beleid. Wellicht is het slim om, voor men een verhuizing overweegt bij ‘t Hoogt, de hele organisatie op de schop te nemen. Dat lijkt me een grotere taak voor de nieuwe directeur. Nu gokt men erop dat het allemaal wel goed komt bij een verhuizing en dat de gemeente wel garant gaat staan en financieel bij gaat springen. Daar is het hele bedrijfsmodel op gebaseerd, zo lijkt het wel.

 14. Objectivist

  Kappen met die hele ongein! Geen hond zit te wachten op dit soort films. Allemachtig zeg: de belastingbetaler die 80% van het kaartje betaalt om 17 man per voorstelling in de zaal te hebben…Waar gaat dit in vredesnaam over? Stekker eruit en wel nu!

  Die reactie van Steven de Vries (Groenlinks) ook weer: “’t Hoogt is uniek, ze vertonen films die je nergens anders kunt zien.” Ja, nogal wiedes! Wie is er nou zo gek om films te draaien waar geen hond voor op komt dagen? Bioscopen zit niet in de ‘business’ van failliet gaan door films te laten zien die nagenoeg niemand interesseert. Ze zitten in de business van geld verdienen door films te laten zien die mensen willen zien.

  Weg met dit project, Gemeente! Ik wens eigenlijk helemaal geen zaken te doen met u als dienstverlener (werkelijk alles dat u doet kan een commerciele partij effectiever, goedkoper en beter), laat staan dat ik zit te wachten op de onvrijwillige bijdrage voor al die ‘pracht’ die u invordert (belasting), maar hier wordt ik toch wel heel erg narrig van. Laat verdorie iedereen zelf zijn bioscoopkaartje betalen voor de film die men wil (vast dat men graag 80 euro per kaartje betaalt voor een culture voorstelling over de sociale zegeningen in Leningrad o.i.d.) en kap met het subsidieren van dit soort ongein op mijn kosten. Mijn geld terug!

 15. Filmfreak

  Jammer dat Objectivist/ Scherpschutter hier weer meent te moeten reageren.

  Dit soort rechtse prietpraat; de meerderheid van de mensen kiest namelijk voor de middenweg. In dit geval: ik vermoed dat “Utrecht” een privaat-publieke samenwerking wil tussen Stelling en ‘t Hoogt (eventueel aangevuld met Wolff en Kinepolis).

  Niet alles hoeft winst op te leveren en niet overal hoort geld aan verdient te worden, maar een organisatie die bijna al het subsidiegeld nodig heeft om de eigen organisatie in stand te houden is ook niet goed, zeker niet mer een laag publiek bereik.

  Het programma van ‘t Hoogt is waardevol, ook al wordt er geen geld op verdiend, maar het kan via een andere constructie beter tot zijn recht komen dan nu het geval is.

  Zou zo’n objectivitist nu niet doorhebben dat door zijn opmerkingen mensen als een Steven de Vries nog meer de hakken in het zand gaan zetten en nog meer pro-‘t Hoogt en anti-Stelling gaan reageren. Datzelfde geldt voor mensen uit de organisatie van ‘t Hoogt.

 16. herman

  Waarom kunnen die mensen die deze films willen zien niet ergens lekker thuis bij een liefhebber gaan kijken?

  In de meeste huizen passen wel 17 mensen en TV’s zijn bijna net zo groot als een bioscoop scherm.

 17. Objectivist

  @Filmfreak 3/4/2017 – 11:46

  – Dit soort rechtse prietpraat; de meerderheid van de mensen kiest namelijk voor de middenweg.

  Kom op! Als u 10 mensen op straat vraagt of ze graag meebetalen aan het bioscoopkaartje van een ander dan zeggen er 10 “NEE”. Dat is de realiteit die u ontkent. Alsof iemand dan zegt: “nou vooruit, ik betaal wel de helft”. LOL!

  – Niet alles hoeft winst op te leveren en niet overal hoort geld aan verdient te worden,

  Nee? Hoeveel filantropische bioscopen (of andere dienstverleners in de amusementsindustrie) kent u waar u zwaar onder kostprijs films kunt bekijken omdat men zich zo graag altruistisch opoffert voor de medemens?

  – Het programma van ‘t Hoogt is waardevol, ook al wordt er geen geld op verdiend

  Nee mijnheer. Het programma van ‘t Hoogt is letterlijk waardeloos! Zelfs voor 80% onder kostprijs komen er 17 mensen opdagen voor een programma. Niemand hecht er waarde aan, laat staan dat men de werkelijke intrinsieke waarde betaalt. Zou men de kostprijs rekenen (60 euro..) dan zit er niet 1(!) iemand in de zaal. Op zeker. Hoeveel waardelozer wilt u het hebben?

  – Zou zo’n objectivitist nu niet doorhebben dat door zijn opmerkingen mensen als een Steven de Vries nog meer de hakken in het zand gaan zetten en nog meer pro-‘t Hoogt en anti-Stelling gaan reageren.

  Steven de Vries en zijn companen in het college pakken geld af van burgers om weg te geven aan andere burgers om waardeloze films te zien die niemand ene moer interesseert en verdedigen dit beleid publiekelijk met totale non-argumenten als “dit soort films zie je nergens anders” (duh!!)…Denkt u nu werkelijk dat iemand die zo de figuurlijke middelvinger uitsteekt naar burgers omwille van zijn eigen dramovertuigingen zich laat beinvloeden door wat een burgertje als ik op een forum te melden heeft…? Vermakelijk!

 18. Filmfreak

  @ Objectivist En maak van dit gesprek maar weer uw eigen gesprek en zorg er maar weer voor dat het niet meer over het onderwerp gaat.

  Uw bewijst diegenen die u bestrijd altijd een erg grote dienst met uw comments.

  U zegt 1 zinnig ding: ‘ t Hoogt voldoet niet aan de doelstelling en het publieke bereik is te laag. Dat ligt echter niet aan het programma, want andere filmhuizen met exact hetzelfde programma hebben sowieso meer mensen in de zaal zitten en doen het financieel gezien ook een stuk beter. Dat ligt niet aan hun gebouw. Ook qua doelgroepbereik doen deze filmhuizen het beter.

  Die onderzoeken over of mensen bereid zijn mee te betalen aan kaartjes voor een ander zijn al vele malen uitgevoerd en de uitkomsten zullen u verbazen. Deze onderzoeken worden namelijk als basis gebruikt voor vele subsidiepraktijken in vele landen ter wereld. Maar ja, wetenschap………..

  In die zin heeft Jos Stelling als ondernemer zijnde zelfs geen moeite met het deels subsidiëren van het programma van ‘t Hoogt.

  Op uw vraag over die filantropische bioscopen: ja, ik ken er honderden,duizenden, wereldwijd. Opgezet door liefhebbers.

  De filmindustrie is namelijk een bijzondere: de grote jongens doen het voor het geld, maar geld is slechts 1 van de vele drijfveren, maar ook zij zijn liefhebbers en zullen altijd geld steken in verliesgevende projecten, omdat zij als kinderen betoverd zijn door de magie van de film.

  Vandaar ook dat het zinvol is om ook met de commerciële jongens te praten over samenwerking. Zij zullen hier in de basis helemaal niet afwijzend tegenover staan, want iedereen in de filmwereld is in de eerste plaats liefhebber. Vaak van zowel hele kunstzinnige niet rendabele films als de grote blockbusters.

  Ik hou van kleine kunststukjes, maar tegelijkertijd vind ik Back to the Future grandioos. De wereld en zeker de filmwereld, is niet zo zwart-wit als u denkt.

 19. Sjoert

  Waarom zou ‘t Hoog geen grote vaste zaal kopen/huren in een vernieuwde arthouse bioscoop City? Een soort coproductie met Stelling of een andere culturele ondernemer die deze doelgroep aanspreekt en van een afgeraffelde bioscoop een mooie bruisende tent weet te maken!

  Ik ben zeker voorstander van cultuur subsidies. Maar het doel (ruimte voor kleine films) moet niet worden verward met de middelen lijkt me (voorbestaan/groei organisatie in huidige vorm).

 20. BdV

  Wat de boer niet kent en af en toe een eenheidsworstje, sommigen vaak, anderen nooit, maar wel fijn als de keuze blijft bestaan, al vindt blijkbaar niet iedereen dat vanzelfsprekend.

 21. Jan-Kees Verschuure

  Sinds het bibliotheek-epos en de stopzetting van De Kade is de gemeente op de herbestemmingstour met na Postkantoor Neude nu City. Gelukkig voor de stad. Deze gebouwen hebben monumentale toegevoegde waarde. Hoopgevend is dat marktpartijen als a.s.r. en eigenaar De Kade onbedoeld de goede richting aangaven.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).