Toekomst Bibliotheek Utrecht onzeker; extra geld nodig om sluiting van zes vestigingen te voorkomen Toekomst Bibliotheek Utrecht onzeker; extra geld nodig om sluiting van zes vestigingen te voorkomen

Toekomst Bibliotheek Utrecht onzeker; extra geld nodig om sluiting van zes vestigingen te voorkomen

Toekomst Bibliotheek Utrecht onzeker; extra geld nodig om sluiting van zes vestigingen te voorkomen
Er is elk jaar extra subsidie nodig om de sluiting van bibliotheekvestigingen in Utrecht te voorkomen. Hoewel eerst gesproken werd over het sluiten van drie tot vijf vestigingen blijkt uit de nieuwste ramingen dat er zes locaties dichtmoeten als er geen geld bijkomt. Maar als er wel geld beschikbaar komt, groeit de bibliotheek met de stad mee en kan de organisatie een brede maatschappelijke rol  vervullen. De keuze ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad; een kleinere bibliotheek die de slechts een deel van de wettelijke taken vervult, een impactvolle bibliotheek die meehelpt sociale vraagstukken aan te pakken of toch een middenweg? Het college van B&W lijkt eerst te willen gaan voor een eenmalige bijdrage om de plannen verder te bekijken. We spreken Deirdre Carasso, sinds twee jaar directeur van de Bibliotheek Utrecht, over de toekomst. 

Er is elk jaar extra subsidie nodig om de sluiting van bibliotheekvestigingen in Utrecht te voorkomen. Hoewel eerst gesproken werd over het sluiten van drie tot vijf vestigingen blijkt uit de nieuwste ramingen dat er zes locaties dichtmoeten als er geen geld bijkomt. Maar als er wel geld beschikbaar komt, groeit de bibliotheek met de stad mee en kan de organisatie een brede maatschappelijke rol  vervullen. De keuze ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad; een kleinere bibliotheek die de slechts een deel van de wettelijke taken vervult, een impactvolle bibliotheek die meehelpt sociale vraagstukken aan te pakken of toch een middenweg? Het college van B&W lijkt eerst te willen gaan voor een eenmalige bijdrage om de plannen verder te bekijken. We spreken Deirdre Carasso, sinds twee jaar directeur van de Bibliotheek Utrecht, over de toekomst. 

Eerst maar even terug in de tijd. Vorig jaar werd bekend dat het financieel niet goed gaat met Bibliotheek Utrecht. Er moest direct geld bijkomen, anders zou er flink bezuinigd moeten worden. Het college van B&W kwam over de brug met 1 miljoen euro voor 2023 en in de tussentijd gingen zowel de gemeente als de bibliotheek aan de slag om te kijken hoe de toekomst voor de bibliotheek er uit moet zien. Want hoewel met die 1 miljoen euro tijd werd gekocht, duidelijk was wel dat er meer moet gebeuren om de sluiting van vestigingen te voorkomen. De gemeente Utrecht liet onderzoek doen naar de financiën, de bibliotheek naar scenario’s voor een toekomstbestendige bibliotheek.

De conclusies van die onderzoeken zijn nu bekend. Duidelijk is dat er ferme keuzes moeten worden gemaakt. De bibliotheek bezuinigt nu al 0,5 miljoen euro per jaar en verdient extra waar mogelijk, maar zonder extra subsidie krijgt de bibliotheek het financieel erg moeilijk.  Een groot deel van de begroting heeft te maken met de huisvesting en de kosten die daarmee samenhangen. Onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix heeft drie toekomstscenario’s daarvoor bedacht. We lopen ze in het kort even langs.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Afschalen

Mocht de gemeente niet bereid zijn om structureel extra geld te investeren in Bibliotheek Utrecht dan volgt er maar een ding; het sluiten van locaties. De bibliotheken in Oog in Al, Vleutendorp, Tuinwijk, Lunetten, Waterwin en Hoograven gaan dan dicht. Daarnaast wordt de vestiging in De Meern omgebouwd naar een uitleenpunt waarbij leden alleen nog maar gereserveerde boeken kunnen halen en brengen. De bibliotheek heeft bij de keuze gekeken naar de maatschappelijke opgaven in een wijk, het bezoek en de spreiding. Met dit scenario lost de bibliotheek het tekort zelf op. Wel is er eenmalig 2,9 miljoen euro nodig: want het sluiten van vestigingen kost ook geld. Bij dit scenario heeft Utrecht een uitgeklede bibliotheek met zes minder vestigingen.

Maximaliseren

Bij dit scenario behoudt Bibliotheek Utrecht een sterke positie in de groeiende stad. Daar is wel jaarlijks 2,2 miljoen euro extra voor nodig. Met dat geld kunnen de locaties in Kanaleneiland, Tuinwijk, Oog in Al en Hoograven verhuizen naar meer geschikte locaties en wordt er in de andere vestigingen bescheiden geïnvesteerd in onder andere extra werkplekken voor scholieren, verruimen van openingstijden en verdere samenwerking met andere partijen in de stad. Mogelijk kan hier deels rijkssubsidie voor gebruikt worden die vanaf 2025 wordt verwacht. De locatie Waterwin zal wel de deuren sluiten als de gemeente kiest voor dit scenario.

Tussenvariant

Naast de twee uitersten is er ook nog een middenweg. Daarbij gaan er ook nog locaties dicht, zoals Tuinwijk en Waterwin. Andere vestigingen veranderen in uitleenpunten; Oog in Al, De Meern, Vleutendorp. Lunetten wordt dat ook of gesloten. Tegelijkertijd wordt er wel geïnvesteerd in de andere kernvestigingen om die in de behoeften te kunnen blijven voorzien. De bibliotheek blijft dus fysiek aanwezig op veel plekken, maar de functie wordt een stuk kleiner. Voor dit scenario is jaarlijks 1,1 miljoen euro extra nodig.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht

De voorkeur van Deirdre Carasso is geen verrassing, zij wil graag investeren in de bibliotheek. Sinds eind 2020 is ze directeur van de bibliotheek. “Ik vind dat de stad het maximalisatiescenario verdient. De bibliotheek heeft een brede rol in de stad, en die functie wordt alleen maar breder. We willen investeren in een toekomstbestendige, maatschappelijke relevante, educatieve bibliotheek.” Carasso benadrukt dat bibliotheken tegenwoordig meer zijn dan alleen een plek waar boeken uitgeleend worden. In 2015 is er een wet aangenomen waar ook de andere taken van bibliotheken omschreven worden, denk daarbij aan educatie, ontmoeting en debatten organiseren, bewoners kennis laten maken met kunst en cultuur, digitale vaardigheden ontwikkelen en het bevorderen van lezen en literatuur.

Carasso: “Bibliotheken zijn ontmoetingsplekken waar mensen met alle leeftijden en achtergronden samenkomen om te leren. We werken aan kansengelijkheid, geletterdheid en helpen bewoners om mee te kunnen komen in de digitale samenleving. Onze functie groeit alsmaar, er zijn steeds meer educatieve, sociale en culturele initiatieven die georganiseerd worden in onze vestigingen. Door onszelf, maar zeker ook door andere partijen in de stad.” Het aantal leden van de bibliotheek steeg vorig jaar met 10.000 naar 87.000, ook waren er 1,6 miljoen bezoeken terwijl dat voor de coronacrisis nog 1,3 miljoen waren. Daarbij ziet Carasso ook dat de bibliotheek veel gebruikt wordt door Utrechters die geen lid zijn. “We zijn een bibliotheek voor alle inwoners, niet alleen de leden.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Carasso: “Ondertussen bezuinigen we op de overige kosten waar mogelijk en proberen meer inkomsten te genereren. We zijn in goed overleg met de gemeente en ik realiseer mij heel goed dat zij keuzes moet maken, dat er meer financiële noden zijn ook op maatschappelijk terrein. Maar het tussen- en bezuinigingsscenario zijn heel somber waarbij de bibliotheek uit veel wijken verdwijnt of vestigingen worden geminimaliseerd tot uitleenpunt. Er gaat dan een belangrijke sociale infrastructuur verloren, niet voor niets werden bibliotheken tijdens de coronacrisis bestempeld tot een essentiële voorziening.”

Terwijl de vraag naar de bibliotheek volgens Carasso groeit en de functie en het bereik groter worden, stijgen de kosten ook explosief. In het onderzoek van AEF staat ook dat de opgave dus tweeledig is, de bibliotheek moet ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke opgaven maar tegelijkertijd moet er ook een financieel tekort worden opgelost.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ontstaan tekort

Toch hangt daar dus wel een flink prijskaartje aan. Dit terwijl er meer maatschappelijke organisaties het op dit moment niet breed hebben. Het geldtekort bij de bibliotheek is vanwege verschillende reden zo groot geworden. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft EY onder meer onderzoek gedaan naar de financiële situatie. De conclusies sluiten grotendeels aan bij eerdere berichten; de tekorten ontstaan door algemene prijsstijgingen, achterstalligheid in onderhoud en ICT en een benodigde professionalisering van de organisatie. Hierbij speelt ook mee dan de bibliotheek in 2013 verzelfstandigd is en dat afspraken die toen zijn gemaakt nu nadelig uitpakken.

EY noemt al deze ontwikkelingen onvermijdbaar, maar geeft wel aan dat er in het verleden keuzes zijn gemaakt waarbij mogelijk onvoldoende rekening is gehouden met de effecten op lange termijn. Dit werd duidelijk toen Carasso na haar aantreden een nieuw meerjarenplan- en begroting maakte. Uit de actualisatie van het zogenoemde meerjarenonderhoudsplan, een document waarin de verwachte kosten voor onderhoud aan de panden staat, bleek dat er te weinig geïnvesteerd was in ICT en dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Daar komen de grote prijsstijgingen van de afgelopen jaren overheen.

‘Het rapport bevestigt ons financiële tekort’

EY heeft ook een aantal mogelijke oplossingen op een rijtje gezet. Net als AEF staat ook in het rapport van EY dat er gekeken moet worden naar het vestigingsbeleid, oftewel het verplaatsen, behouden of sluiten van locaties. Andere opties zijn het uitstellen van investeringen in innovaties, kan de bibliotheek meer eigen inkomsten gaan vergaren en zouden er betalingsafspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente. Een andere optie is natuurlijk het verhogen van de subsidie van de gemeente Utrecht. Daarbij schrijft EY wel: “Wij adviseren de gemeente Utrecht, indien zij overwegen de subsidie te verhogen, om in deze afweging een duidelijke relatie te leggen tussen de maatschappelijke resultaten die een investering oplevert.” Een andere ontwikkeling die op de achtergrond loopt is dat het Rijk vanaf 2025 tientallen miljoenen euro’s beschikbaar gaat stellen aan bibliotheken in Nederland. Mogelijk kan er wat van dat geld naar Bibliotheek Utrecht gaan om te investeren in de ontwikkeling van de vestigingen.

‘Idealiter kiezen we nu samen met u een structureel toekomstscenario, zodat we voort kunnen bouwen’

Carasso zegt over het onderzoek van EY: “We hebben het afgelopen jaar intensief meegewerkt aan het onderzoek en Bibliotheek Utrecht is heel kritisch onder de loep genomen. Het rapport bevestigt ons financiële tekort en beoordelen de oorzaken ervan als onvermijdbaar. Met de oplossingen die zij aandragen gaan de gemeente en wijzelf aan de slag.”

Keuzes

Nu moeten er dus keuzes worden gemaakt. Carasso schrijft daarover aan het college van B&W: “Idealiter kiezen we nu samen met u een structureel toekomstscenario, zodat we voort kunnen bouwen. Tegelijkertijd realiseren wij ons goed dat er financiële noden zijn op meer terreinen en dat u in de Voorjaarsnota voor moeilijke keuzes staat. We hebben er begrip voor dat u de aangekondigde rijksmiddelen mee wil nemen in uw afweging.”

Het college van B&W laat weten dat de twee rapporten ‘bouwstenen’ zijn om te komen tot een oplossing voor een ‘financieel gezonde en toekomstbestendige bibliotheekorganisatie’. Alleen moeten er nog veel afwegingen en plannen worden gemaakt. Er wordt daarom nu nog geen structurele keuze gemaakt. Het college kijkt daarom in hoeverre er nu een eenmalige financiële bijdrage mogelijk is en wil dan het rest van het jaar gebruiken om tot een permanente oplossing te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar geld vanuit het Rijk. Uiteindelijk als het over extra geld gaat is de gemeenteraad nog altijd aanzet. Voorlopig blijft de toekomst van Bibliotheek Utrecht nog onzeker.

Gekoppelde berichten

40 Reacties

Reageren
 1. W

  Misschien dat kunstwerk verkopen…? Levert mogelijk wel wat op. Gratis tip

 2. Jes

  Sluiten die handel, dan kan er meer geld naar TivoliVredenburg! Of leuke initiatiefjes zoals De Machinerie.

 3. Wim

  Is de Neude niet wat te duur voor Utrecht, een bibliotheek moet in de buurt van de woonwijken zijn zodat je er zo in kan lopen en niet eeerst na het centrum moet.

 4. Niet links, niet rechts, rechtdoor zee

  Nu links steviger in het zadel zit dan menig reaguurdertje gedacht had kan er gewoon wat extra belastingeld naar deze fantastisch fijne openbare nutsvoorziening toe. Dan lossen we dat probleem ook wel weer op met z’n allen. Leve de bieb!
  En ja, dat frivole designobject boven de ingang van de Centrale Bieb verkopen bij opbod lijkt me een prima suggestie! Wie weet komen we daar een heel eind mee.

 5. de Groot

  Ga zo door dan raak je nog meer klanten kwijt en dan wordt het verlies
  nog groter.

 6. Katja

  Sommige dingen kosten gewoon geld, is niet anders.
  Maar wat een afzichtelijke ingang is het geworden. RIJKSMONUMENT ! Is met de verbouwing+nieuwbouw toch al verknald.

 7. Lombokker

  Wat mij betreft mag de gemeente best wat minder geld besteden aan allerlei “broedplaatsen”, en het vrijkomende geld gebruiken om de bibliotheek te steunen.

 8. Bart

  Wel geld uitgeven aan kunstwerken die het prachtige gebouw op de Neude-locatie helemaal niet nodig had, en nu een gat in de begroting?
  Altijd hetzelfde amateurisme bij de gemeente, geen enkel teken van verantwoordelijkheidsgevoel om belastinggeld zuinig/efficient uit te geven.

 9. W

  @wim: loop eens naar het centrum, zul je zien dat daar ook mensen wonen!

 10. Koel Hoofd

  Wat heeft dat kunstwerk gekost?
  Dat geld had ook naar de bieb kunnen gaan.
  De Utrechtse politiek maakt onverantwoorde slinkse keuzes door pulpcultuur boven kennis te stellen.

 11. Anke

  Waarom dan gekozen voor zo een gedrocht van een kunstwerk aan de buitegevel op het mooie gebouw op de Neude?
  Dat geld had veel beter besteed kunnen worden blijkt maar weer.
  De bibliotheek in huidige staat is erg belangrijk voor de hele stad.

 12. guus

  @Wim,
  Je hebt helemaal gelijk, dat is voor het prestige en uitstraling van de blibliotheek.
  Uit kosten overwegingen zou de blbliotheek helemaal niet op zo’n locatie moeten zitten.

 13. L.

  Bibliotheken zijn best belangrijk. Geen discussie m.i. Maar is het nodig om die op zondag te openen? Zijn al die neven activiteiten nodig? Hou het lekker bij boeken uitlenen en faciliteren van studieruimte door de week.

  En dat “kunstwerk” levert niet zoveel op ben ik bang. Misschien wil een kermisattractie bouwer het overnemen. Het kost denk ik meer om hem weer te demonteren…..

 14. Fab

  Wat mij betreft mag de Gemeente heel veel minder geld uit geven aan allerlei dure externen die de ene som geld na de andere opsouperen zonder ook maar enig resultaat alsook stoppen met het continue wisselen van mensen op dossiers met de standaard reactie: ik werk hier pas net. Kansloos op diverse punten wat de stad bepaald niet ten goede komt. De bibliotheek is iets wat moet blijven. Diverse andere zaken hadden überhaupt niet gehoeven als het nu om ‘het duik in het diepe’ kunstwerk, het mislukte Vredenburg plein doordat functie en materiaalgebruik niet op elkaar zijn afgestemd of het wegwaai bollenbakplein vol overlast.

 15. Toine Goossens

  Bibliotheken zijn bijzonder belangrijk als studieplek voor MBO studenten. Het is hen verboden om gebruik te maken van de studieplekken van de universiteit en het HBO. Laten we de OZB belasting van die organisaties verhogen door de WOZ waardes aan te passen. Dat geld kan dan naar het financieren van de wijkbibliotheken.

  De ontlezing van kinderen neemt dramatische vormen aan. Laat basisscholen samen werken met de wijkbibliotheken. Geef de bibliotheken dé rol om de ontlezing tegen te gaan. Haal dat geld weg bij ‘t Hoogt, dat verspilt ons geld alleen maar.

  En hou toch op met dat gezeur over het kunstwerk. Verder @Wim is de locatie op de Neude veel goedkoper dan de Bieb++ die de gemeente de bibliotheek door de strot wilden drukken. Dat was namelijk nodig om ‘t Hoogt een walhalla toekomst te bezorgen.

 16. Cas

  @jes, gelukkig is vertier en bier belangrijker dan educatie in jouw leven…

  Verder dat dure ding op de Neude sluiten en de wijk bibliotheken open houden

 17. Nina

  De bibliotheek roept al jaren dat ze verlies draait.

  Ondertussen zie ik alleen maar veel te dure locaties die werkelijk prachtig zijn ingericht. Georganiseerde festiviteiten die worden aangekondigd op dure posters. Dure kunstwerken voor aan de gebouwen.

  De blik naar buiten sluit totaal niet aan op de belabberde financiële situatie. En dan houdt men wederom vrolijk de hand op.

  De bibliotheek is net als de papieren krant uitstervend. Mss is het hoog tijd om door de zure appel heen te bijten. Je kunt boeken ook vanuit een opslagloods of biebbus uitlenen en voor kinderen deze taak bij de lagere scholen neerleggen.

  Wie het sobere, duurzame leven wel begrepen heeft, is kunstenaar Marius van Dokkum:
  https://www.npostart.nl/ivo-op-zondag/12-03-2023/AT_300009684

 18. Lachgas

  Alternatief plan: sluit Bieb Neude en houd de 6 biebs in de wijken open!

 19. Rutger

  Hier het vierde toekomstscenario : stimuleer e-readers en e-books, is veel goedkoper en gemakkelijker.

  En als er nog budget over is jaag dan mini-bieb’s aan https://minibieb.nl/

  En kosten voor het afbouwen van de bibliotheken: de laatste die het boek heeft geleend mag het houden.

 20. Mark

  Dat het oude postkantoor op de Neude niet een erg efficiente locatie is om een voorziening als een bibliotheek te exploiteren (verbouwingskosten, hoge operationele kosten in een gebouw met veel loze ruimte en monumentale elementen) dat was hopelijk allang bekend toen voor deze locatie werd gekozen. Een hele mooie bestemming voor dit gebouw, maar het heeft consequenties, namelijk het is prijzig. Wees daar eerlijk en realistisch over. Er zijn destijds toch wel berekeningen gemaakt? Het advies van EY kan dat alleen bevestigen. Waarschijnlijk kan EY ook wel weer (betaald) de gemeente helpen om een keuze te maken uit de door EY bedachte scenario’s?

 21. Taeke D.

  @ Wim en enkele anderen
  Het monumentale postkantoor aan de Neude stond toch leeg, dus waarom niet gebruiken als centrale bibliotheek?
  Het nieuwe kunstwerk op de ingang mag van mij ook ogenblikkelijk weg.

 22. woutvr

  Dank voor jullie reacties. Ben ik nu zo’n cultuurbarbaar dat ik weinig kunst zie in dat ding voorop de gevel?
  Mijn inziens is dat pure kitch, dus als dat idd verkocht kan worden…Verder lijkt me het ambitieniveau veel te hoog. Meer: ICT? Wat een onzin. Het werkt nu , laat het goed beheren. Er is genoeg geld uitgegeven voor het dure pand, dus nu tijd om creatief met minder geld om te gaan. Dan kunnen ook alle vestigingen open blijven.

 23. Kloek

  Als de bieb 1 zondag in de maand open gaat in plaats van 4 zondagen in de maand, dan bespaart dat al heel veel geld (1e zondag van de maand open).

  Als de bieb op maandag sluit bespaart dat ook al heel veel geld (of 1 maandag in de maand).

  Als de bieb ruimtes verhuurd tegen een niet-commercieel tarief en commercieel tarief (via Utrecht marketing) dan levert dat geld op.

  Als de bieb op werkdagen om 19:00 sluit i.p.v. 21:00, met uitzondering van de donderdag en vrijdag, dan bespaart dat heel veel geld op jaarbasis. Alle wijkvestigingen om 10:30 open en om 17:30 dicht. Bespaart heel veel geld en je hebt nog steeds hele solide openingstijden.

 24. Herman

  Bieb op Neude zit in veel te duur en overdreven pand. Erfenis van mislukte Bieb,++ en een directeur due dit er onverantwoord doorheen heeft gekregen.

  Snel terug naar de basis, eenvoudige panden op goedkope locaties en Neude sluiten.

 25. Wim

  @Teake,
  Dat het gebouw leeg stond wil niet zeggen dat het gratis naar de Bibliotheek is gegaan en dat het ook niet Gratis is Verbouwd en ook nog eens Graatis wordt onderhouden, Het was geen eigen dom van de Gemeente.
  Dat gebouw had ook door een comercieel bedrijf overgenomen kunne worden,
  @W,
  Ze zaten goed in het oude gebouw aan stadshuibrug had misschien minder prestige

 26. Jes

  @Cas mijn cynisme is je kennelijk ontgaan

 27. Ton Kroon

  Het netwerk van bibliotheken is de kip met de gouden eieren voor je bevolking. Die moet je niet slachten, maar vertroetelen. Daar krijg je bij de uitgang geen geld voor terug. De winst komt via de omweg van educatie, geletterdheid, afgewogen meningsvorming via debat, een laag cultureel instapniveau waar andere instellingen van meeprofiteren en ga zo maar door.
  Ga niet voor de korte termijn doelen (zoals al zo vaak is gedaan en waarvan we nu steeds vaker zien dat dat dom was), ga voor de lange termijn. Maak de bibliotheken prominenter en nog toegankelijker.
  De stap naar de Neude was een uitstekende stap, dat blijkt onder andere uit de groei van het enorme ledenaantal. Bouw dit succes uit en maak Utrecht beter door de bevolking alle middelen in handen te geven om zich op werkelijk elk gebied te oriënteren.

 28. Taeke D.

  @Wim
  Het oude gebouw aan de Stadhuisbrug was voor de bibliotheek zo langzamerhand wel erg onpractisch en ouderwets geworden.
  Ik ben blij dat het oude postkantoor is omgevormd tot een bibliotheek en niet tot een commercieel bedrijf, want zo kun je tenminste vrij binnenlopen en het bijzondere interieur bewonderen.
  Inderdaad, alleen de zon gaat gratis op.

 29. Willow

  Als kind ben ik relatief arm opgegroeid (deelde slaapkamer met mijn ouders, altijd huurachterstand, et cetera) met een niet al te gezellige sfeer thuis. De bieb was een oasis van rust voor mij en mijn moeder. Dus lezers van DUIC (van wie veel vermoed ik geld genoeg hebben om in een cafe te zitten lezen/werken), aub niet onderschatten hoe belangrijk een gratis voorziening zoals de bieb / buurthuis kan zijn voor mensen met een kleine beurs en/of eenzaam zijn.

 30. Toine Goossens

  @Herman,

  Goed idee zeg. Kleine goedkope panden, niks centraliseren.
  Ik neem uw idee graag over. Centraal stadhuis, weg ermee, grote ziekenhuizen, weg ermee, HBO en universiteit geconcentreerd op het USP, weg ermee, alle industrie op Lage Weide, weg ermee, winkels geconcentreerd in winkelcentra, weg ermee, Merwede Kanaalzone, weg ermee. Dat kan allemaal veel kleiner en op veel goedkopere plekken.

  U moet snel naar Lot van Hooijdonk rennen. Met uw idee kan zij de tien minutenstad realiseren.

 31. bart

  @Kloek je hebt dan openingstijden die garanderen dat werkenden t meer in de bieb kunnen komen.

 32. Kloek

  @Bart

  Hoezo kunnen werkenden niet in de bieb komen als die in het centrum iedere werkdag sowieso tot 19 (!!!) open is en op donderdag en vrijdag zelfs tot 21 (!!!) zoals ik voorstel + iedere zaterdag open is en 1x in de maand op zondag open is, zoals ik opperde?

  In de wijken zijn de bibliotheken toch ook op zaterdag open? En je zou daar in die wijken ook kunnen kiezen voor 1 of 2 avonden met verlengde openingstijd. Dat kan makkelijk als je van de resterende dagen een uur afsnoept per dag en de zondagsopeningen wat beperkt.

  De bieb heeft nu te luxe openingstijden die op die verlengde openingstijden heel erg weinig publiek trekken maar karrenvrachten en echt karrenvrachten aan geld kosten (dat de bieb dus structureel tekort komt) om uit te betalen aan personeel en waardoor je veel meer personeel in dienst moet hebben dan eigenlijk nodig.

  in mijn voorstel zijn de openingstijden nog steeds ruim en luxe, zeker in vergelijking met wat bijna wereldwijd de norm is en zeker ook in vergelijk met de rest van Nederland (het gemiddelde). Daar zit je nog steeds ruim boven.

 33. Realist

  De bedrijfsvoering is niet op orde en verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Als je een paar vestigingen sluit en je gaat vrolijk door met dit destructieve beleid gaan er over een tijdje nog meer vestigingen dicht totdat er geen vestiging meer overblijft en de hele toko moet sluiten.

 34. Herman

  @toine Goossens, wat een rare vergelijkingen allemaal, ik heb er geen benoemd. Dus geen idee wat je er mee wilt..
  Enige dat ik zeg dat ik liever diverse eenvoudige biebs in de wijken zie, dan een groot en duur prestige object in de stad.

 35. Toine Goossens

  @Herman,

  Wat bent u kort van memorie: ‘Neude sluiten’. En u onderbouwt dat met onbewezen aantijgingen en verwijten; te duur, overdreven pand, directeur die teveel geld heeft uitgegeven.

  Vreemd dat u er niet tegen kan nu ik dat doortrek naar het centraliseren en grootschalig bouwen van alle voorzieningen in Utrecht.

 36. Don

  Ik zou zeggen sluit de vestiging op het Neude met alle rare fratsen die niets maar dan ook helemaal niets met een bibliotheek te maken hebben. Dan heb je geld zat om die zes vestigingen open te houden om boeken uit te lenen.

 37. Nina

  Los het op en ga als directeur eens besturen. Het lijkt wel of men tegenwoordig geen beslissingen durft te nemen. Het huidige budget is groot genoeg, maar vraagt om impopulaire maatregelen.

  Je kunt met dit salaris als directeur niet gaan vragen om meer geld, nadat je tonnen hebt gespendeerd aan diverse kunstprojecten die niet bij de corebusiness van een bibliotheek behoren.

  In 2016 verdiende de directeur van bibliotheek Utrecht 122.000 euro. Het is vast niet veel lager nu. Voor dat geld mag je daadkracht verwachten.
  https://www.duic.nl/algemeen/raad-van-toezicht-bibliotheek-salaris-directeur-minder-hoog/

  Genoeg adviezen van dure onderzoeksbureaus gehad (waarom kan men zelf geen plan maken, want dit heeft ook weer tonnen gekost helaas) en men moet nu eindelijk eens beslissingen gaan nemen die geen extra geld meer gaan kosten.

 38. Herman

  @Toine Goossens, slechte verliezer ben je. Je benoemt dingen die ik gewoon niet gezegd hebt.
  Als je niet (kan) begrijpen dat Neude duur en overdreven is dan is dat jouw tekortkoming.

 39. Nina

  @ Herman
  Inderdaad is er geen reden om een bibliotheek op een dure A-locatie in de stad te huisvesten. Het voegt niets toe aan de dienstverlening.

 40. Corma Kariv Bomeboer

  Het intellect is er de afgelopen 30 jaar écht op vooruit gegaan ! Super … echt onze jeugd is hyperintelligent toch?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).