Utrecht werkt met Amnesty International aan het demonstratierecht Utrecht werkt met Amnesty International aan het demonstratierecht

Utrecht werkt met Amnesty International aan het demonstratierecht

Utrecht werkt met Amnesty International aan het demonstratierecht
Het demonstratierecht is een van de belangrijkste rechten die inwoners hebben. Maar het recht om te demonstreren staat onder druk in Nederland, zo waarschuwde Amnesty International recent nog. Dit komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Een paar jaar geleden concludeerde Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, al dat de overheid neigt naar risicomijdend gedrag bij demonstraties. Het aantal demonstraties in Utrecht is de afgelopen jaren bijna verdubbeld en lijkt nu te stabiliseren op circa 400 demonstraties per jaar. De gemeente wil werk maken van het recht om te demonstreren en sprak elf uitgangspunten af met Amnesty.

Het demonstratierecht is een van de belangrijkste rechten die inwoners hebben. Maar het recht om te demonstreren staat onder druk in Nederland, zo waarschuwde Amnesty International recent nog. Dit komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Een paar jaar geleden concludeerde Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, al dat de overheid neigt naar risicomijdend gedrag bij demonstraties. Het aantal demonstraties in Utrecht is de afgelopen jaren bijna verdubbeld en lijkt nu te stabiliseren op circa 400 demonstraties per jaar. De gemeente wil werk maken van het recht om te demonstreren en sprak elf uitgangspunten af met Amnesty.

Meer dan honderd mensen werden tijdens een protest van Extinction Rebellion in 2021 gearresteerd in Utrecht. Het was een van de grootste massa-arrestaties in onze stad sinds jaren. Burgemeester Dijksma verdedigde meerdere keren het optreden van de autoriteiten. Toen de eerste arrestanten voor de rechter moesten verschijnen, bleek echter dat ze met de verkeerde reden waren opgepakt. De autoriteiten hadden hun huiswerk niet goed gedaan waardoor er geen vervolging kon plaatsvinden. Er was op de verkeerde manier inbreuk gemaakt op het demonstratierecht.

In 2022 ging de gemeente ook de mist in. Anti-abortusdemonstranten wilden op een specifieke plek nabij een abortuskliniek aan de Biltstraat demonstreren. Burgemeester Dijksma besloot echter dat ze ergens anders moesten staan. De demonstranten stapten naar de rechter en ze kregen gelijk. Het locatievoorschrift van de Utrechtse burgemeester was ondeugdelijk. Twee voorbeelden van de recente jaren waarbij het optreden niet vlekkeloos verliep. Daar moet echter tegenover worden gezet dat er honderden demonstraties per jaar zijn in Utrecht, waar het dus in grote lijnen bijna altijd goed lijkt te gaan.

Het aantal demonstraties in Utrecht is de afgelopen jaren bijna verdubbeld en lijkt nu te stabiliseren op circa 400 per jaar. Het onderwerp staat de afgelopen maanden ook op de politieke en bestuurlijke agenda. Deze maand heeft burgemeester Sharon Dijksma samen met Utrechtse gemeenteraadsleden het manifest demonstratierecht van Amnesty International ondertekend. Daarin staan elf uitgangspunten om het demonstratierecht te waarborgen. Zo gaan de punten over het aanmelden van demonstraties, de dialoog die de gemeente moet houden met organisaties, over eventuele voorschriften en het beschermen van demonstranten.

Wat is een demonstratie?

“Demonstraties zijn de zuurstof voor de democratie”, aldus Amnesty. Het lijkt een makkelijke vraag, wat een demonstratie is. In de praktijk blijkt dit echter vaak een stuk ingewikkelder te liggen. Vervolgens is het ook ingewikkeld hoe het demonstratierecht in de praktijk beschermd wordt. Er zijn in ieder geval drie bepalende kenmerken; 1. een collectief, 2. die een mening uit, en 3. wat plaatsvindt in het openbaar. In principe vallen alle collectieve meningsuitingen die plaatsvinden in het openbaar en vreedzaam gebeuren dus onder het demonstratierecht. Het recht om te demonstreren is opgenomen in de grondwet onder artikel 9 en vindt verdere uitwerking in de Wet Openbare Manifestaties. Daar staat bijvoorbeeld in dat het recht om te demonstreren alleen ingeperkt kan worden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Deze redenen worden ook gebruikt in Utrecht om het recht om te demonstreren in te perken of om voorschriften op te leggen, zoals het verplaatsen van een demonstratie. Bijvoorbeeld toen er dagenlang werd gedemonstreerd bij restaurant Waku Waku op het Vredenburg in 2021, toen besloot de gemeente dat de verkeersveiligheid in het geding kwam en werd het Jaarbeursplein als alternatieve locatie aangewezen. In datzelfde jaar werd een demonstratie tegen de coronaregels verboden omdat er vrees was voor ernstige wanordelijkheden. Wat weer geen reden kan zijn om een demonstratie op te breken, is het niet doen van een zogenoemde kennisgeving. Hoewel het ‘aanmelden’ van een demonstratie verplicht is, is het niet aanmelden van een demonstratie dus weer geen reden om een demonstratie te verhinderen. Er is geen toestemming nodig van de gemeente om onder de bescherming van het demonstratierecht te vallen.

Foie gras

Het recht om te demonstreren kan schuren, is ook te zien in Utrecht, en demonstranten gaan ook de grens over. Zo vallen de recente protestacties bij restaurants in de stad tegen het serveren van foie gras onder de bescherming van het demonstratierecht, maar hebben de ondernemers laten weten er last van te hebben. Toen bij een van de demonstraties actievoerders het pand binnengingen om het restaurant te ‘bezetten’ kwamen de autoriteiten in actie omdat er toen sprake was van ‘lokaalvredebreuk’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Toen de gearresteerde actievoerders bij de rechter moesten verschijnen, bleek ook die van mening dat ze te ver waren gegaan: “De politierechter is het met de officier van justitie eens dat het recht om te demonstreren een groot goed is dat, begrijpelijk, veel vrijheid kent. Maar hier zijn de actievoerders een grens overgegaan.” Ze werden dus schuldig verklaard, maar opvallend daarbij is dat er geen straf volgde. Dat vond de rechtbank dan weer niet nodig.

Rabobank

Een ander voorbeeld is een actie van Extinction Rebellion waarbij posters werden geplakt op het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan. Verschillende demonstranten die dit deden werden opgepakt en moesten voor de rechter verschijnen. Ook hierin beriepen de actievoerders zich op het recht om te demonstreren. De rechtbank meende echter dat de arrestaties en daarmee de inbreuk op het demonstratierecht proportioneel waren. Toch kregen ook deze demonstranten dan weer geen straf van de rechtbank.

“Hoewel het gedrag van de actievoerders optreden van de politie rechtvaardigt, had dat optreden ook minder fors gekund. Zo blijkt uit het dossier niet dat de politie de demonstranten eerst gesommeerd heeft om te stoppen met hun demonstratie. Ook heeft de politie niet duidelijk gemaakt waarom zij niet de namen van de verdachten hebben opgeschreven om hen later voor een verhoor uit te nodigen. In plaats daarvan zijn alle verdachten geboeid afgevoerd naar het cellencomplex en daar vastgehouden. Sommige actievoerders zijn zelfs iets langer vastgehouden dan is toegestaan.” Deze voorbeelden tonen ook aan dat er verschillende actoren zijn bij het demonstratierecht en het beschermen of inperken hiervan; de burgemeester, de politie die ter plekke is, het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de rechtbank.

Tekst loopt door onder afbeelding

Pegida

Een ander voorbeeld van een demonstratie die bij sommige mensen de wenkbrauwen deed fronsen was het verscheuren van een Koran door Edwin Wagensveld. In Utrecht organiseerde hij vaker demonstraties als voorman van de anti-islambeweging Pegida. Hoewel burgemeester Dijksma aangaf dat ze weet dat het vernielen van de Koran veel emoties kan oproepen bij mensen, wilde ze deze actie niet verbieden. Demonstreren is namelijk een grondrecht en het verscheuren van een Koran is niet strafbaar.

De afwegingen die gemaakt moeten worden door de burgemeester, in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie, zijn dan ook vaak complex. De laatste tijd lijkt de complexiteit ook toe te nemen, aldus Dijksma in maart in een brief aan de gemeenteraad: “We zien, mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, dat de uitoefening van het demonstratierecht in het middelpunt van de belangstelling staat en dat er steeds meer sprake is van tamelijk complexe demonstratievormen. […] Afwegingen ten aanzien van demonstraties kunnen complex zijn. Denk hierbij aan demonstraties met grote maatschappelijke impact, gelijktijdige tegendemonstraties of aan demonstraties die mogelijk tot wanordelijkheden kunnen leiden omdat het veel emoties kan oproepen.”

De complexiteit van het beschermen van het demonstratierecht en andere belangen zagen we ook tijdens de coronaperiode. Toen zijn meermaals, waaronder ook in Utrecht, demonstraties ingeperkt of opgebroken omdat men zich niet aan de coronaregels hield.

Manifest

Dan weer even terug naar het manifest dat Utrecht en Amnesty hebben ondertekend. De directeur van de Nederlandse tak van Amnesty International ziet de ondertekening als een goede stap. Dagmar Oudshoorn: “Het lokale campagneteam van Amnesty heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de gemeente en zo samen naar dit moment toegewerkt. Wij zijn blij dat een grote stad als Utrecht vandaag ons manifest ondertekent. We leven in een tijd waarin de spanningen in de samenleving lijken toe te nemen. Juist nu is het belangrijk om als gemeente demonstraties zo goed mogelijk te faciliteren.”

Burgemeester Dijksma liet bij de ondertekening weten: “Het demonstratierecht, en daarmee samenhangend de vrijheid van meningsuiting, zijn een groot goed in Nederland. Dat voelt soms als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Daarom blijven we ons in Utrecht hard maken om elke demonstratie te faciliteren en blijven we kritisch naar onze eigen werkwijze kijken. Daartoe nodigt het manifest van Amnesty ons ook uit. Meningen mogen botsen en schuren; je hóeft het niet met elkaar eens te zijn. Wel moet iedereen dezelfde ruimte hebben om zijn mening te uiten, zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt.”

18 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Het blijkt al vele jaren keer op keer op keer dat de gemeente haar juridische huiswerk niet goed doet en echt niet alleen op dit demodossier.

  Is het dan eigenlijk wel handig samen om met het campagne team van Amnesty (communicatie en marketing mensen) het demonstratierecht onder de loep te nemen? Zou het dan niet beter zijn om gewoon te beginnen met het huidige ambtelijke juristen bestand hun kennelijk matige kennis een straffe update te geven of, indien dit niet mogelijk is, opzoek te gaan naar betere kwaliteit juristen om als ambtenaar recruteren ? Dan los je een probleem op in het algemeen belang, levert ook nog een gigantische kostenbesparing op.
  In plaats daarvan met ngo campgnemensen gaan praten veroorzaakt alleen maar meer problemen want die adviseren in hun eigen belang , een mega onkostenpost.

 2. JdV

  Iets doet mij vermoeden dat het demonstreren door middel van een bbq met varkensvlees heel anders zal worden gezien dan een blm of xr demo. Weet niet waarom, maar dat gevoel bekruipt me nou eenmaal. Zo gek. All animals are equal, but some are more equal than others. Pas je in de Amnesty/GL denkbeelden dan ben je zirlig als je demo niet door mag gaan. Ben je pegida dan is het een terechte aanpak. Zo zit het nederlandse recht in elkaar.

 3. Scherpschutter

  *Schudt het hoofd en slaakt een zucht*

  Een ‘recht’ dat ingeperkt kan worden, is uiteraard geen recht, maar een flinterdun privilege… In dit geval, iets dat de overheid je kan gunnen maar ook op ieder gewenst moment weer kan intrekken.

  Leer wat rechten zijn (en denk vooral ook eens na over het kan dat u niet eens weet wat het zijn…) en ontdek dat uw persoon er geen heeft. Letterlijk nul. Uw persoon heeft niets dan flinterdunne staatsprivileges die op ieder moment kunnen worden ingetrokken.

  Er bestaat geen demonstratierecht. Er bestaat louter de plicht voor uw persoon om de overheid te gehoorzamen.

 4. Realist

  De objectiviteit is weg zodra er met ngo’s of activistenclubs samengewerkt wordt want die hebben een eigen agenda en belang. Sinds Amnesty met KOZW samenwerkt hebben ze bevestigd wat iedereen al weet, ze steunen alleen progressief linkse standpunten. Niet objectief dus en als daar beleid op geschreven wordt gaat er ongelijkheid plaatsvinden. De subjectiviteit is al terug te vinden in dit artikel waarbij de wenkbrauwen alleen gefronst worden bij E. Wagensveld. Mijn wenkbrauwen gaan juist fronsen bij demo’s van ER of de restaurantbezettingen. Ga terug naar de basis, skip de samenwerking met subjectieve partijen en maak zelf beleid op basis van het demorecht.

 5. Wim

  Ga werken zou ik zeggen , want die demonstranten teren op de overheid.

 6. Janssen

  Altijd grappig: zeer rechts (extreem rechts) die anderen verwijt wat men zelf doet. Het schijnt de ideale afleiding te zijn.

 7. Uuu

  Goed zo dat de gemeente samenwerkt met een partij die zich bezig houdt met mensenrechten!

 8. Moniek

  Weer eens onbedaarlijk om uw reactie gelachen, Scherpschutter.

 9. Scherpschutter

  @Moniek

  Mijn beurt! Kunt u mij vertellen wat een recht is?

  *Krekels*

  LOL

 10. Koel Hoofd

  @Moniek
  @ss heeft gelijk.
  Rechten heb je niet, die worden je toegekend door diezelfde mensen die je ze net zo makkelijk ook weer afnemen.
  Daarom moet je altijd zo rete uitkijken op wie je stemt want voor je het weet nemen ze je rechten af die hun voorgangers je hebben toegekend en zij vinden ook altijd dat zij in hun recht staan wat jij niet hebt tenzij je er voor kan betalen…
  Dat heet ook wel de verjuridisering van de maatschappij.

 11. Mia

  Ik hoor in Den Haag politici en burgemeesters steeds zeggen dat demonstreren een recht is dat moet worden gefaciliteerd.

  De wet verbiedt voetgangers op de (snel)weg te komen i.v.m. o.a. veiligheid, dus daar mag je niet demonstreren. Neemt niet weg dat deze demonstratie op een legale plek wel mag.

  Wat is nu precies het probleem? Er wordt vrijwel nooit een demonstratie verboden op basis van onderwerp. Stop met hier geld van de inwoners van Utrecht aan te verspillen.

 12. Scherpschutter

  @Koel Hoofd

  ‘Rechten’ die worden toegekend en kunnen worden afgenomen zijn uiteraard per definitie geen rechten. Dat waren en zijn privileges…Rechten zijn onvervreemdbaar.

  Leer wat rechten zijn! En ontdek dat uw persoon er geen heeft. Nul…

 13. Moniek

  Ik kan mijn tijd beter besteden, Scherpschutter. U mag het zelf uitleggen. Of u doet het niet. Het is mij om het even.

 14. Scherpschutter

  @Moniek

  U weet dus niet eens wat een recht is, maar ziet daar verder geen belemmering in om “onbedaarlijk” te lachen om mijn comment, die u dus niet eens begrepen kunt hebben…LOL

  Man man man.

 15. Blaag

  @ Mistoetert

  Wat voegen uw reacties nu echt toe?

  U zegt zelf niet wat u vindt dat een recht is.

  Rechten zijn mijn inziens zaken waarvan mensen denken of vinden dat ze er recht op hebben, vaak ondersteund door een algehele gedachte gedragen door veel mensen (wereldwijd). Echter kunnen we alleen maar met mensen samen bepalen of we ook daadwerkelijk recht hebben op zaken waarvan we vinden dat we daar recht op zouden moeten hebben.

 16. Moniek

  Ik lach dagelijks om uw reacties, Scherpschutter. Ga er vooral mee door.
  Word vooral boos of verontwaardigd of nog liever beledigend. Dat zijn de leukste reacties.

 17. Nuchter

  Ik stuurde de tekst van aetikel 9 van de grondwet in. Die tekst is niet gepubliceerd. Dat artikel regelt namelijk niet alleen het demonstratierecht, maar vooral het recht op vrije vergadering/activiteit.

  Het benoemen van dat laatste, het recht om ongestoord door een demonstratie, je activiteit te kunnen houden, wordt niet gewaardeerd.

 18. Nuchter

  Onze grondwet

  1. Toelichting

  Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid. Een burger weet dan waar hij qua rechten en plichten aan toe is. Een democratische rechtsstaat is dus een land waarin de rechtsstaat op een democratische manier tot stand is gekomen.

  De burger geniet bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid. Daarom luidt Artikel 9 van onze grondwet:

  1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  Dit betekent dat een vergadering, een activiteit van burgers niet door andere burgers mag worden verstoord. Dat recht is belangrijker dan het recht op demonstratie.

  Dat betekent:

  * Dat vrouwen en hun helpers niet door anti abortus activisten mogen worden gestoord;
  * Dat een heilig boek als de Koran niet in de nabijheid van een moskee mag worden verbrand/verscheurd;
  * Dat anti Zwarte Piet activisten de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten niet mag verstoren;
  * Dat Amnesty Nederland de grondwet minacht door op te komen voor de rechten van demonstranten die de intocht van Sinterklaas verstoren;

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).