‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’ | De Utrechtse Internet Courant ‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’ | De Utrechtse Internet Courant

‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’
Het onderzoek dat Milieudefensie afgelopen week naar buiten bracht met daarin de bewering dat er in Utrecht geen normoverschrijding van de luchtkwaliteit is, is gebaseerd op onjuiste metingen. Dat concludeert Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) na bestudering van het onderzoek. 

Het onderzoek dat Milieudefensie afgelopen week naar buiten bracht met daarin de bewering dat er in Utrecht geen normoverschrijding van de luchtkwaliteit is, is gebaseerd op onjuiste metingen. Dat concludeert Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) na bestudering van het onderzoek. 

In het onderzoek zijn straten meegenomen die niet representatief zijn voor de stad. Erkende ‘vieze’ straten zijn afgaande op Van Oosten niet meegenomen. “De metingen hebben alleen plaatsgevonden in straten waar ze vrijwilligers konden vinden”, legt voorman van de stichting, Kees van Oosten, uit. “Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, de Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.”

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden, stelt Van Oosten. “Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.”

“Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens, waarvan de rechtbank overigens heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone”, besluit Van Oosten.

metingen md
De metingen uit het onderzoek

Gekoppelde berichten

13 Reacties

Reageren
 1. Michiel B

  Waarom heeft SSLU dan geen tegenrapport opgemaakt waar dit allemaal wel wordt gemeten? Dat vinger-gewijs zonder (vreemd genoeg) zelf een vinger uit te steken zegt allemaal niets. En dan zie ik gewoon staan: Adriaen van Ostadelaan, Albatrosstraat, Amsterdamsestraatweg, Nobelstraat, Marnixlaan: ook drukke verkeerswegen… en dan klagen dat ze niet allemaal zijn meegenomen?

  Hopeloos. Het is dat ik geen stichting heb die zich zogenaamd specifiek hiermee bezig houdt – maar kennelijk alleen procedures voert – anders zou ik bijna zelf een onderzoek starten op al deze straten.

 2. Olivier

  Natuurlijk stelt Milieudefensie niet dat de Utrechtse lucht gezond is (want dat is ook niet zo); de resultaten zijn alleen relatief beter dan in de andere grote steden. Verder is het aantal meetpunten om logische redenen beperkt. Er moet een keuze worden gemaakt. Zo is er niet gemeten op plekken waar de gemeente zelf al goed meet (de plekken die worden genoemd in het artikel), want dat zou geen toegevoegde waarde hebben.

 3. BB

  @Olivier

  Tsja, hardnekkige oelewappers zullen de feiten altijd blijven ontkennen dan wel verdraaien. Maar Milieudefensie constateert toch echt dat de luchtkwaliteit aan de normen voldoet. Simple as that.

 4. kees van oosten

  Het doel waarmee Milieudefensie destijds de metingen is gaan doen was ‘bewustwording’ door vrijwilligers de gelegenheid te geven zelf iets te doen. Wij hebben allerlei locaties gesuggereerd waar metingen meer zin zouden hebben, maar die hoefden voor Milieudefensie niet.

  Door niet op de juiste locaties te meten wordt de luchtverontreiniging in Utrecht door Milieudefensie veel minder erg voorgesteld dan die is. Dat is dus ontzettend stom. Met zo’n club als Milieudefensie heeft de luchtkwaliteit in Utrecht geen vijanden nodig.

  Overigens, en dit als reactie aan het adres van Michiel B: er wordt meer dan genoeg gemeten en gerekend. De gemeente heeft een meetnet met 52 punten. Het probleem is niet dat we niet genoeg weten, het probleem is dat de politiek niet bereid is er wat aan te doen omdat de auto nog steeds beschouwd wordt als een heilige koe.

  Het meten, rekenen en schrijven van rapporten (kosten in de loop van de jaren tientallen miljoenen!) lijkt vooral bedoeld te zijn om de suggestie te wekken dat er serieus werk van de luchtkwaliteit wordt gemaakt om daarmee te verhullen dat er eigenlijk niets wordt gedaan wat enig effect heeft.

 5. kees van oosten

  De verklaring voor de positieve beoordeling door Milieudefensie van de luchtkwaliteit in Utrecht (‘overal wordt aan de norm voldaan’) moet gezocht worden in het feit dat de achterban van Milieudefensie min of meer samenvalt met die van GroenLinks en dat Milieudefensie zich kennelijk in de eerste plaats geroepen voelt om propaganda te maken voor de wethouder van GroenLinks. Milieudefensie had mij al eens verweten zoveel kritiek te hebben op “onze wethouder”.

  In de kwestie van de milieuzone (waarover de rechtbank opmerkte dat het effect daarvan waarschijnlijk marginaal is) vond Milieudefensie het nodig het bij de rechtbank voor de gemeente te komen opnemen, hoewel de gemeenteraad had besloten diesel Euro 3 niet te weren en de milieuzone te beperken tot een heel klein gebiedje (geheel in strijd met de opvattingen daarover van Milieudefensie).

  Hoewel Milieudefensie (net als GroenLinks en wethouder Van Hooijdonk) keer op keer weigert in het openbaar te debatteren met de SSLU, is de SSLU daar nog steeds toe bereid. Graag!

 6. Michiel B

  @Kees van Oosten,

  Misschien begrijp ik uw bericht niet goed, maar u klaagt nu dat Milieudefensie op te weinig locaties heeft gemeten. Tegelijkertijd meet de gemeente Utrecht kennelijk wel genoeg? Maar dat wordt te weinig mee gedaan? Maar tegelijkertijd zijn er teveel rapporten? Maar daarin staan dan onjuiste conclusies? Het lijkt mij dan dat uw belangenclubje een eigen rapport moet laten maken om te kijken of uw eigen conclusies door de data worden gestaafd.

  Overigens, u geeft aan in het artikel dat de rechtbank heeft overwogen dat de milieuzone een marginaal effect zou hebben. Dat is een onjuiste lezing van het vonnis, waarin staat dat het niet relevant was voor het vonnis of de milieuzone inderdaad slechts een marginaal effect zou hebben.

  Als u wilt dat het publiek (en de politiek) de SSLU serieus nemen en niet zien als het belangenclubje van een bijzonder klein aantal mensen uit Utrecht, wiens feitelijke werkzaamheden zich enkel lijken te richten op het procederen over zaken waar het hun niet om gaat, dan doet u er goed aan om uw stellingen in het publieke debat eens deugdelijk te onderbouwen. Als u altijd zo klaagt over de motivering van de besluiten van de gemeente Utrecht, mag u wel eens wat minder hypocriet handelen door zelf eens te gaan motiveren.

  Dat overigens terzijde.

 7. Toine Goossens

  Beste Kees,

  In een eerdere discussie zijn de meetresultaten van die 52 punten al aangehaald. Alle resultaten bleven onder de normwaarden. Dat zal nu niet anders zijn.

 8. kees van oosten

  @Toine Goossens. Dat de meetresultaten van het gemeentelijk meetnet erop zouden wijzen dat aan de norm wordt voldaan heeft als belangrijke oorzaak dat er op veel vieze plaatsen niet wordt gemeten omdat mensen daar “niet significant” aan luchtverontreiniging zouden worden blootgesteld.(het zgn. blootstellingscriterium dat alleen in de Nederlandse regelgeving voorkomt en in strijd is met EU-richtlijn).

  Een andere verklaring is dat er door een versoepeling van de regelgeving niet meer gemeten hoeft te worden op een afstand van 5 meter van de rand van de weg, maar nog maar op een afstand van 10 meter. Dat de lucht schoner is geworden is dus grotendeels schijn.

  @Michiel B. Ik klaag niet dat Milieudefensie niet op voldoende punten heeft gemeten. Ik heb betoogd dat ze niet op de meest vieze punten hebben gemeten. Goed lezen! De SSLU heeft meerdere rapporten geschreven. O.a. “De leugen regeert”. Zie www. stopluchtverontreiniging.nl. Ik wacht nog op een reactie van GroenLinks en Milieudefensie.

  @ Michiel B: De rechtbank heeft wel degelijk overwogen dat het effect “wellicht marginaal” is. (punt 40 in ECLI:NL:RBMNE:2016:339). Dat de rechtbank dat niet relevant vond doet er niets aan af dat de rechtbank de onderbouwing zo onvoldoende vond dat de gemeente in de proceskosten werd veroordeeld.

  Kennelijk vond de rechtbank dat de SSLU haar kritiek serieus onderbouwd had. Maar de rechtbank nam dan ook de moeite om die te lezen.

  Tenslotte: de norm van 40 microgram/m3 NO2 werd in 1999 vastgesteld met de bedoeling om daarmee een eerste stap te zetten. De norm zou in 2010 worden aangescherpt. Dat is niet gebeurd. Het RIVM berekende in 2005 dat als er in Nederland gemiddeld aan de norm zou worden voldaan er nog steeds ca. 18.000 mensen per jaar vroegtijdig zouden overlijden (in de orde van 10 jaar). Vertaald naar Utrecht: ca. 300 per jaar. Er is dus in het geheel geen reden om tevreden vast te stellen dat in Utrecht aan de norm wordt voldaan.

  De reactie van Michiel B en Toine Goossens wijzen erop dat er toch een interessante openbare discussie zou kunnen plaatsvinden. De SSLU zou niets liever willen dan dat.

 9. RobH

  @kees van oosten:

  Wie stelt, die bewijst.

  Als u van mening bent dat de juiste conclusies niet getrokken kunnen worden, dan is het aan u om met de juiste gegevens te komen, zodat de coclusies wel getrokken kunnen worden. En dat zie ik keer op keer noet gebeuren.

 10. Michel Post

  De officiële norm is 40 microgram/m3 NO2. Alle steden zitten rond die norm. Soms er iets onder, soms er iets boven. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is de lucht echt pas acceptabel bij 20 microgram/m3 NO2. De luchtkwaliteit moet dus nog flink verbeteren. Het zou Utrecht én GroenLinks sieren als ze zich niet op de borst te kloppen maar samen met milieudefensie tot de conclusie te komen dat we er nog lang niet zijn. Persoonlijk ben ik als fietser in Utrecht in ieder geval zeer ontevreden over de stank van auto’s en scooters die ik dagelijks met volle teugen mag inademen. Ik vind dat ik recht heb op schone lucht. Als mensen zich per se gemotoriseerd willen voortbewegen kopen ze maar een elektrisch voertuig.

 11. BB

  @ Michel Post

  Er zijn niet alleen oelewappers maar ook fundamentalisen. De laatste kennen maar een gelijk: dat van henzelf. Daar moet alles voor wijken. Maar beste Michel, we leven in een complexe maatschappij met veel belangen waartussen consensus gevonden moet worden en compromissen gesloten moeten worden. En zo komen normen bijvoorbeeld tot stand. Dat daar op gestuurd wordt is terecht. En als je daar niet tevreden mee bent en de ABSOLUTE schone lucht eist is er maar een oplossing voor je: vertrekken naar een plekje waar je geen rekening hoeft te houden met de overige 17 mln Nederlanders.

 12. Toine Goossens

  @ Michiel Post,

  Gelukkig is jouw neus geen gecertificeerd meetinstrument, maar vuurt het in je hersenen op jouw reukvermogen. Daar is niks mis mee. Ook ik ruik een passerende auto of een brommer als ik al fietsend in de omgeving van Werkhoven flets. Mensen hebben een zeer gevoelige neus, dat was tijdens de evolutie wel zo handig. Kon je daarna op je prooi af gaan.

  Nu ook in de stad de lucht zo schoon is, ruik je ook hier iedere individuele auto of brommer. Jouw neus bewijst dat de lucht in Utrecht zeer schoon is. In lucht die echt verontreinigd is ruik je individuele bronnen niet meer. Dat hebben we al lang achter ons gelaten.

  Denk hier eens zorgvuldig over na, dan hoeft BB niet meer zo lullig te reageren.

 13. Toine Goossens

  Beste Kees,

  Laten we de discussie met elkaar aangaan met een uitdrukkelijke uitnodiging aan alle Utrechtse groeperingen en partijen daaraan mee te doen.

  Sinds juni 2008 is de luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG van de Europese Unie (EU) van kracht. Nederland voldoet aan die richtlijn door invoering van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007, die op 17 december 2008 aan de laatste EU publicatie is aan gepast.

  Citaat:
  ´In de richtlijn is een artikel opgenomen dat beschrijft waar de normen ter bescherming van de volksgezondheid moeten worden gehandhaafd. Zo is handhaving niet nodig op plaatsen waar toegang voor het algemene publiek verboden is en waar geen permanente bewoning is. Het gaat om bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden en op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.´

  Ik noem dit een blootstellingscriterium. Iedere lidstaat werkt dat in de eigen wetgeving uit, maar de normen en waarden komen van de EU. Nederland voldoet daar volledig aan. Ik ben het dus niet met je eens.

  Volgens de atlas leefomgeving, meting 2013, zijn er inderdaad in Utrecht plekken die boven de 40 microgram/m3 uitkomen. Het zijn kleine plekken met een geringe overschrijding. Langs enkele toegangswegen, maar niet op de binnenring. Het zou nu best wel eens onder de grens van 40 kunnen liggen. Volgens de grootschalige depositiekaart 2015 van het RIVM is dat inderdaad ook zo. Volgens die kaart valt geheel Utrecht onder de 35 microgram/m3, en wordt die waarde alleen overschreden waar de A2 en de A12 elkaar kruisen en in de aanloop daar naar toe.
  De totale NOx uitstoot is in NL van 2013 op 2014 gedaald van 166 naar 150 kton (NEC febr 2016). Dat is een daling met 9,6%. MD zou zo maar eens gelijk kunnen hebben.

  Ook over het overlijdensrisico wil ik graag de degens met je kruisen. De 18.000 vooroverlijdens die je noemt zijn totaal gedateerd. De laatste gegevens die ik heb aangehaald spreken over 3.200. In de sterftecijfers is dat vooroverlijdenseffect niet aan te tonen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).