Verkiezingen Utrecht: wat moet er volgens de politieke partijen gebeuren met polder Rijnenburg? Verkiezingen Utrecht: wat moet er volgens de politieke partijen gebeuren met polder Rijnenburg?

Verkiezingen Utrecht: wat moet er volgens de politieke partijen gebeuren met polder Rijnenburg?

Verkiezingen Utrecht: wat moet er volgens de politieke partijen gebeuren met polder Rijnenburg?
Polder Rijnenburg.
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende dagen zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende dagen zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl zijn zo’n tienduizend stemmen uitgebracht op de poll ‘Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Dit keer het thema ‘polder Rijnenburg’. De vraag die we aan de politieke partijen voorlegden, luidt: ‘Wat is jullie standpunt met betrekking tot Polder Rijnenburg? Zo snel mogelijk bouwen? Een energielandschap? Of gaan die twee doelen ook samen?’

Wil je het standpunt van een specifieke partij zien? Klik dan hieronder op die partij.

BIJ1CDAChristenUnieD66EenUtrechtForum voor DemocratieGroenLinksPartij van de ArbeidPartij voor de DierenPartij voor de VrijheidPiratenpartijSocialisten UtrechtSPStadsbelang UtrechtStudent & StarterVoltVVD

BIJ1

Rijnenburg is een waardevol natuurgebied. Wij zien het belang van meer duurzame energie en woningen in, maar dat moet niet ten koste gaan van het ecosysteem. Door leegstand effectiever te bestrijden, hopen we ruimte in de stad beter te kunnen benutten voor huisvesting en andere doeleinden, zoals het opwekken van duurzame energie.

Als er woningbouw komt in Rijnenburg mag dit volgens BIJ1 alleen op een inclusieve en verantwoorde manier: met oog voor de huidige ecosystemen, betaalbare woningen en toegankelijke voorzieningen. Ook is het belangrijk om hierbij rekening te houden met de wensen van omwonenden. In elk geval vindt BIJ1 dat we de zaak niet moeten versimpelen tot een dilemma. Eenzijdige ontwikkelingsplannen wijzen we af.

 

CDA

De nieuwbouw in Utrecht past niet binnen de bestaande bebouwing, want we willen voorkomen dat daarmee ruimte voor het groen en voorzieningen verloren gaat. Wij willen daarom zo snel mogelijk een duurzame nieuwbouwwijk in polder Rijnenburg met betaalbare woningen die ook goed bereikbaar is met het OV, en een roeibaan. We zien hier kansen voor zonne-energie (als tijdelijk energielandschap, daarna zon-op-dak), niet voor windturbines. Het college heeft in de afgelopen jaren geen concrete plannen willen maken voor woningbouw, terwijl de grondeigenaren klaarstaan.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie ziet Rijnenburg in eerste instantie als een plek om duurzame energie te realiseren. Al sinds 2010 wordt op ons initiatief gesproken over windenergie in Rijnenburg. Wat de ChristenUnie betreft is het nu tijd voor doen, de plannen liggen klaar. Daarom zetten we alles op alles om de windmolens in deze komende raadsperiode te realiseren.

Het bouwen van een nieuwe wijk in Rijnenburg is niet eerder dan 2040 aan de orde, en daarvoor zien we het als voorwaarde dat de wijk op een duurzame wijze bereikbaar is.

 

D66

Met meer dan 2.200 voetbalvelden oppervlakte is de polder groot genoeg voor een nieuwe stadswijk, energieopwekking, natuur en recreatie. Daarmee dragen we bij aan het oplossen van de wooncrisis én de klimaatcrisis.

D66 wil van het zuiden van de polder Rijnenburg een duurzame stadswijk maken met 25.000 tot 40.000 betaalbare woningen. Utrecht blijft groeien en daarom wil D66 zo snel mogelijk starten met de bouw van de eerste duurzame woningen. 

Het noorden van de polder is bij uitstek geschikt voor een energielandschap met windmolens en zonnepanelen. Hiermee kunnen we de helft van de Utrechtse huishoudens voorzien van groene stroom. En dan blijft er nog genoeg ruimte over voor natuur, recreatie en een roeibaan.

 

EenUtrecht

Pas als alle mogelijkheden om woningen te bouwen in de stad zelf zijn benut, komt polder Rijnenburg in beeld als bouwlocatie. EenUtrecht zet namelijk in op een lagere ‘buurtgerichte groei’ die zich primair moet richten op huisvesting aan Utrechters die hier (gaan) werken, studeren of willen blijven wonen én die ook past bij bestaande buurten. Dus kleinschalig op meerdere plekken in de stad woningen bijbouwen, met beperkte milieuvriendelijke bouwhoogtes van maximaal 30 tot 50 meter.

Als het dan toch nodig blijkt – ondanks de lagere stedelijke groei – om in Rijnenburg woningen te moeten bouwen, dan kan dat uitstekend in combinatie met zonnepanelen, maar zeker niet met windmolens. Windmolens hebben namelijk aantoonbaar schadelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. EenUtrecht gaat voor een volledig duurzame en klimaatneutrale stad, maar dan wel zonder ‘ongezonde’ windmolens.

 

Forum voor Democratie

Er is geen probleem met het klimaat. CO2 veroorzaakt geen opwarming van de aarde en al helemaal niet in de desastreuse scenario’s die door de belanghebbende angstzaaiers worden geschetst. Los daarvan: al was er een probleem zoals voorspeld, dan nog kan Nederland daar niks tegen doen.

Het beleid dat het kartel nu voor ogen heeft zal Nederland enkel bankroet achterlaten. Dat staat FVD niet toe. Voor FVD gaat er geen cent meer naar die klimaatonzin en worden er in Rijnenburg dus geen windmolens en ook geen zonnepanelen geplaatst. We gaan daar ook geen woningen bouwen. Polder Rijnenburg moet dus gewoon met rust gelaten worden en blijven wat het is.

 

GroenLinks

Rijnenburg leent zich perfect voor een combinatie van natuur, recreatie en opwek van duurzame energie. GroenLinks wil de natuur in Rijnenburg versterken en investeren in bossen om te wandelen en te fietsen, wetlands voor vogels, een zwemmeer en een roeibaan. Rijnenburg leent zich als drassig overstromingsgebied uitstekend voor Nederlandse poldernatuur. Het waterschap ontraadde recent hier grootschalig woningen te bouwen: gegarandeerd natte voeten.

GroenLinks bouwt liever in de stad, bijvoorbeeld waar nu nog industrie staat of verouderde kantoorpanden. Dat is goedkoper, socialer, duurzamer, leuker (want je woont lekker dichtbij al het moois van Utrecht) en de bouw kan sneller van start, dus we pakken de wooncrisis eerder aan. Niet alleen GroenLinks vindt dat. Deskundigen zien ‘binnenstedelijk bouwen’ ook als dé toekomstbestendige oplossing voor stedelijke ontwikkeling in Nederland.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil een combinatie van wonen en opwekking van duurzame energie. Er moet nu al worden nagedacht over toekomstige woningbouw, dit vraagt onder andere goede voorbereidingen voor betaalbaar en toegankelijk OV. Alleen op die manier kunnen er straks betaalbare woningen worden gebouwd. De polder zal echter niet gelijk volgebouwd worden. De ruimte moet daarom ook gebruikt worden om duurzame energie op te wekken via zon en wind.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil in polder Rijnenburg een klimaatlandschap. We zien daar graag meer natuur in combinatie met een energielandschap met windmolens en zonnevelden, rekening houdend met het welzijn van dieren (zoals vogels en vleermuizen) en mensen. De klimaatcrisis dendert door en door in Rijnenburg duurzame energie op te wekken, kunnen we werken aan een klimaatneutraal Utrecht en ondertussen ook de natuur en de biodiversiteit in de polder versterken. In het klimaatlandschap is ook plaats voor een roeibaan. 

Juist omdat de stad groeit, is Rijnenburg als groene long belangrijk, waar natuur, mens en dier rust en lucht vinden. De Partij voor de Dieren ziet daarom, maar ook omdat huizen bouwen daar veel te duur en veel te ingewikkeld is, geen plaats voor woningbouw in de polder.

 

Partij voor de Vrijheid

De PVV wil zo snel als dat kan beginnen met het bouwen van woningen in de polder Rijnenburg. In een energielandschap met landschapsverpestende en ziekmakende windmolens zien wij niets. Natuurlijk kunnen er op daken wel zonnepanelen geplaatst worden, alhoewel het elektriciteitsnetwerk veel meer niet meer aankan. Maar woningnood is en blijft een groot probleem. Met het bouwen in deze polder kan je een grote inhaalslag maken. Zo kunnen Utrechtse kinderen ook in hun eigen stad blijven wonen.

 

Piratenpartij Utrecht

Om de woningcrisis tegen te gaan moet er zo snel mogelijk gebouwd gaan worden in polder Rijnenburg. Wij pleiten voor het bouwen van prefab energie neutrale woningen, studio’s en appartementen. Alle daken vol met zonnepanelen en optimaal gebruikmaken van micro-windturbines.

 

Socialisten Utrecht

De polder Rijnenburg is een fantastisch mooi, groen gebied, waarin tal van weidevogels hun leefgebied hebben. Wij willen dat dit zo blijft. We gaan ook sparen om een roeibaan in Rijnenburg mogelijk te maken.

Om in Rijnenburg te bouwen is bovendien heel veel geld nodig voor onder andere infrastructuur, wat er niet is. De beloftes van nieuwe huizen in het Rijnenburg-gebied zijn een schijnoplossing, terwijl we met grootschalige leegstand en gebrek aan betaalbare huisvesting bij bouwprojecten in Utrecht zelf te maken hebben.

 

SP

Wij zijn tegen bebouwing van Rijnenburg. Dit gebied is het waterstaatkundige putje van Utrecht: we zullen door de klimaatverandering meer waterberging nodig hebben. Als er tóch gebouwd wordt zal dit bijgevolg in relatief lage dichtheden moeten gebeuren, omdat er veel waterberging nodig is. Dat worden dus dure huizen, waarmee we de woningnood in de stad niet oplossen. O ja: 94 procent van de grond is in handen van projectontwikkelaars/beleggers, 6 procent van corporaties. Dan weet je wel wat er gebouwd gaat worden: peperduur!

De grote woningvraag in Utrecht zit bij de een- en tweepersoonshuishoudens, zowel starters als senioren die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning. Laten we voor hen snel betaalbare appartementen bouwen. Bij het plaatsen van windmolens (energielandschap) zijn wij voorstander van bundeling (aan zuidzijde) met de A12.

 

Stadsbelang Utrecht

De polder Rijnenburg moet bebouwd worden, schop in de grond vanaf 2028. De woningnood verdient de hoogste prioriteit. Terwijl er in 2021 33.400 actieve woningzoekenden waren ingeschreven in Utrecht, zijn er maar 606 sociale woningen toegewezen aan Utrechtse woningzoekenden door Woningnet. In Rijnenburg geen kleine en dure appartementen. Utrechters willen (volgens onderzoek 50 procent) het liefst een grondgebonden woning. Daar is ruimte voor nodig en die vinden we in die polder.

Stadsbelang Utrecht sluit niet de ogen voor het klimaatprobleem. Wetenschappers zijn van mening dat op zee voldoende ruimte is voor windmolens. Stadsbelang pleit voor zonnepanelen langs de kanalen, rijkswegen en op woningdaken. Stadsbelang is voor energieproducerende woningen in Rijnenburg. Laten we er de meest duurzame wijk van maken.

 

Student & Starter

Student & Starter is dé partij die de woningnood wil aanpakken en het meeste wil halen uit Rijnenburg. In Rijnenburg kunnen we een duurzame woonwijk realiseren, waar ook ruimte is voor groen, windmolens én een roeibaan. Het is een gigantisch gebied, er is ruimte voor en we moeten nu eindelijk eens ambitieus zijn. Een unieke kans voor een nieuwe duurzame stadswijk.

 

Volt

Wij zijn voor meer woningen én vinden een leefbare stad, voorzieningen en groen belangrijk. Utrecht kent een oververhitte woningmarkt. Uiteindelijk zullen de prijzen (en wachttijden) pas echt gaan dalen als er genoeg woningen zijn voor iedereen. Daarom wil Volt de stad Utrecht uitbreiden met een nieuwe wijk in de Rijnenburgpolder. Rijnenburg wordt een duurzame wijk waar het fijn is om te wonen, met een mix van sociale huur, vrije huur en betaalbare koopwoningen. Circulair en CO2-neutraal waar het kan.

Rijnenburg moet ook toekomstbestendig worden. Volt wil in het overgebleven gebied de energieopbrengst maximaliseren en duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Windmolens kunnen onderdeel vormen van de energieopbrengst, maar alleen als ze geen ontoelaatbare overlast veroorzaken. Dit moet beoordeeld worden in samenhang met bewoners en belanghebbenden en naar aanleiding van onderzoek. 

 

VVD

De VVD wil binnen vijf jaar starten met de bouw van de eerste woningen in polder Rijnenburg. We kwamen al in 2020 met een initiatiefvoorstel om de bouw zo snel mogelijk te starten. Rijnenburg wordt als het aan ons ligt de duurzaamste wijk van Nederland.

De VVD kiest voor zonnepanelen in plaats van windmolens. Windmolens passen niet in een stedelijke omgeving als Utrecht. Zonnepanelen hebben ook een ander voordeel: met innovatieve technologie (zonnethermie) kunnen zonnepanelen ook woningen verwarmen. Zo kan een zonnepark naast nieuwe woningen in Rijnenburg ook bijdragen aan het aardgasvrij maken van woningen in de regio.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

 

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

26 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  “Er is geen probleem met het klimaat. CO2 veroorzaakt geen opwarming van de aarde en al helemaal niet in de desastreuse scenario’s die door de belanghebbende angstzaaiers worden geschetst. Los daarvan: al was er een probleem zoals voorspeld, dan nog kan Nederland daar niks tegen doen.”

  AMEN!

  *begint spontaan hard bis bis bis op zijn vingers te fluiten*

 2. JeeWee

  Advies van het waterschap is niet bouwen. Veel te drassig.
  Dat wordt natte voeten en ondergelopen kelders of veel te dure huizen

 3. geen fan van d66

  het standpunt van d66 is niet zo boeiend, want voor en na de verkiezingen draaien ze toch

 4. Lombokker

  Fijn dat DUIC dit overzicht heeft gemaakt, zodat wij als kiezers de partijen nog eens goed met elkaar kunnen vergelijken voordat we volgende week woensdag onze keuze maken.

 5. Ed.

  Informeer eens in Gouda hoe het met de woningbouw in de wijk Bloemendaal sinds 1980 is gegaan met die soppige ondergrond …

 6. Liza

  Lekker lokaal dat Forum voor Demagogie (de fazal van het Kremlin> zie zembla).

  NIks over wat er met polder Rijnenburg moet gebeuren, maar alleen maar landelijke oneliners (bij gemeenteraadsverkiezingen). Je moet serieus wel gek zijn om dat stel onnozelen de gemeenteraad in te stemmen. Die gaan zich niet bezig houden met gemeentelijke thema’s, alleen maar schoppen en rellen.

  Het is daarnaast desinformatie wat ze in dat stukje tekst verspreiden.

  Overigens komt men bij tweede kamer-vergaderingen alleen opdraven op momenten dat men zelf iets kan zeggen en verdwijnt men daarna weer. Men is dus bij zo goed als geen vergadering volledig aanwezig en komt alleen een paar minuten om een debat te laten ontsporen of fake news oneliners door de microfoon in het rond te strooien. Men tekent zich aan op vergaderingen die men niet bij woont. En ze leven dus vorstelijk op de pof van de belastingbetaler (kiezersbedrog).

 7. Henk

  @ Ed

  https://goudsecanon.nl/35/1964/Gat-van-Bloemendaal/

 8. K.

  Tja….ook hier slaagt een Poetintrol er weer in om weer ongebreideld nepnieuws te spuien. De opwarming van de aarde door CO2 is wetenschappelijk bewezen.
  Als je de wetenschap niet gelooft (sic) dan ga je toch wonen bij gelijkgestemde geesten; in Siberië is genoeg ruimte voor Forumland!
  (en oh ja, die 40 graden de afgelopen zomers in Siberië….laten we het een hoax noemen…hahaha)

 9. Lexus

  Het standpunt van Forum voor Democratie:
  “Er is geen probleem met het klimaat. CO2 veroorzaakt geen opwarming van de aarde en al helemaal niet in de desastreuse scenario’s die door de belanghebbende angstzaaiers worden geschetst. Los daarvan: al was er een probleem zoals voorspeld, dan nog kan Nederland daar niks tegen doen.”
  Vergelijk met de reactie van Scherpschutter hierboven, die zich elders op dit DUIC-forum ook aan de kant van Poetin schaart. Helder…
  Overigens spreken de argumenten om níet in Rijnenburg te bouwen mij aan, en het lijkt erop dat daar ook in de nieuwe raad wel een meerderheid voor te vinden zal zijn.

 10. Wim Vreeswijk

  Laat de boeren lekker boeren en voorzien in onze allereerste betaalbare (!) levensbehoeften allereerst in de polder Rijnenburg.. Dàt is noodzakelijk voor een leefbaar Utrecht en niet een nòg vollere stad waarin de vierkante meters steeds duurder worden voor kopers èn huurders. Volgens Bron Metatopos wonen er al 3612 inwoners per vierkante kilometer en staat hiermee op een landelijk 9e plaats van 350 Nederlandse gemeenten. Koop- en huurwoningen worden nu al voor steeds meer Utrechters door overbevolking en schaarste volstrekt onbetaalbaar. Dus kappen met het huidige gemeentebeleid Voor een beter energiebeleid dient er in Den Haag geld vrijgemaakt te worden voor kerncentrale die een éénmalige investering vereist van circa 1 miljard euro waardoor iedere Utrechter in de toekomst energie vrijwel gratis wordt waardoor er weer een aanzienlijke koopkrachtverbetering ontstaat voor Utrechters èn het MKB. Iedereen blij dus.

 11. Paul

  FORUM VOOR EMOCRATIE een verlengstuk van Putin, gefinancierd door Kremlin zo blijkt uit ZEMBLA uitzending gisteren avond. Net als veel andere extreem rechtse partijen met het doel even veel polarisatie te verrichten als in USA het geval is.
  Ik hoop zeer dat veel mensen beseffen welke verborgen agenda zij varen…

 12. Sjonny

  Je krijgt uit het overzicht een goed beeld van de partijen die het advies van het Waterschap serieus nemen.

 13. Don

  Wat proberen de socialisten Utrecht nu duidelijk te maken. Net zo duidelijk als de folder die ik net van ze in de bus krijg. Een ding is overigens wel duidelijk het speldje op de trui met de rode ster en de hamer en sikkel. Heel bizar in deze tijd.

 14. Scherpschutter

  @Lexus

  Ik weet niet wie “Poetin” is (wel eens van een zekere Putin gehoord), maar absoluut verstandig van Forum voor Democratie dat ze mijn opvattingen over het klimaat en de Oekraine situatie voor een procentje of 80 delen. Ik kan niet anders zeggen uiteraard. LOL

 15. Utrechter2

  @Henk, @Ed.

  Goed: dan kijken we welk bouwbedrijf op eigen risico aan de gang wil. Uiteraard een groot bouwbedrijf dat niet zomaar ff failliet kan gaan en dan weer een doorstart kan maken. En uiteraard ook timmeren we het contract beter dicht dan het gemiddelde contract dat de gemeente Utrecht met projectontwikkelaars afsluit. Utrecht spendeert immers miljoenen aan nodige en mindere nodige zaken in de stad.

 16. Herman

  Perfecte plek voor nieuwe Zandpad.

 17. Koel Hoofd

  @Duic
  Bedankt voor dit overzicht!

 18. Nina

  Wie zegt dat Polder Rijnenburg te nat is om te bebouwen, snapt niets van de geschiedenis van Nederland.
  Uiteraard kan ook dit gebied worden ingepolderd (droog gepompt), zodat het bebouwd kan worden. In de Flevopolder woont men bijv. op de zeebodem van de Zuiderzee; zoek het eens op.

  Er is een gigantisch woningtekort. We wonen allemaal op een voormalig weiland of natuurgebied. Het is best asociaal om vanuit je huis te eisen dat Polder Rijnenburg niet mag worden bebouwd om anderen een huis te geven.

  Verder is het volbouwen van de stad. waardoor deze onleefbaar wordt en iedereen op elkaar gepakt zit zeker geen goede optie.

 19. Bernhard

  Het gaat niet om of verdichten of bouwen in Rijnenburg…beide moet. Ander beweren is een illusie voorhouden. Het is eerder een kwestie van waneer of hoe.
  Sommige partijen zoals de pvd wil doen geloven dat dit een Natuurgebied is…Onjuist het een agrarisch gebied hoofdzakelijk met gemaaid gras. Bomen zijn er heel weinig en natuurlijk kunnen die ingepast worden.
  Ik ben ook sterk voorstander van intensief bouwen, want wel moeten we er voorzorgen dat niet overal lukraak bij dorpen lage gezins woningen worden gebouwd. Hier in de randstad is ruimte een hoog goed, dus bebouw deze dan ook intensief zoals in Rijnenburg voor Utrecht ook nodig is. De woning situatie is extreem moeilijk voor onze kinderen. Niet bouwen betekend bovendien dat als ze perse dus verder weg moeten gaan wonen, ze dagelijks moeten forenzen. Dat vertellen vele partijen die niet willen bouwen erbij …met extra drukte op de ring en snelwegen richting Utrecht zoals dagelijks uit het oosten en zuiden nu het geval is.
  Forenzen is uitermate milieu en klimaat onvriendelijk. Dus, bouw hier de huizen waar een goede infra en de banen zijn !
  Dus lijkt D66 de beste keuze. Alleen die windmolens moeten bij de A12 ipv van in de nieuwbouw wijk Rijnenburg…

 20. Bruin

  @ K. Er is niks bewezen, er worden aannames gedaan op basis van modellen die breed interpreteerbaar zijn.
  De warme zomers in Siberië worden gevolgd door extreem koude winters, maar daar hoor je niemand over.. Is ook niet belangrijk, klimaat gaat niet over een paar warme zomers, of wat koude winters..

 21. Massegast

  Als er 50.000+ vluchtelingen uit de Oekraïne naar Nederland komen, dan lijkt mij een containerstad in Rijnenburg de oplossing. Nu gaat het om een paar 1000 refugees hier en een paar 1000 daar. Dat zijn oplossingen in de marge. Een containerstad in Rijnenburg met de werktitel Kiev-West. Daarna gauw de Markerwaard inpolderen voor Almere 2.0. Dat is allemaal rijksgrond. Daar kunnen de speculanten niet bij.

 22. Lexus

  @Nina: ik ben geen specialist, maar volgens mij ligt de vaste ondergrond (https://nl.wikipedia.org/wiki/Draagkracht_(ondergrond)) in een polder met veenbodem als Rijnenburg veel lager dan die in de Flevopolder. Door de inklinking van het veen komt het niveau steeds lager te liggen. Ik neem aan dat dat wel onderzocht is.
  Verder kan er nog op heel wat plekken in de gemeente Utrecht gebouwd worden zonder dat de groenvoorziening in gevaar hoeft te komen. Ik denk hierbij met name aan de verloederende kantoor- en bedrijfsterreinen.
  Overigens heb grote bezwaren tegen wat de gemeente Utrecht ‘groenbeheer’ noemt, maar dat is een andere zaak.)

 23. Scherpschutter

  @Bruin

  “Er is niks bewezen, er worden aannames gedaan op basis van modellen die breed interpreteerbaar zijn.”

  Integendeel. Het is sinds ‘Connelly et al’ (een intensieve praktijkstudie van de vermaarde klimaatwetenschappers Connelly en Connely naar de correlatie tussen co2 en temperatuur) 100% empirisch-wetenschappelijk bewezen dat er geen enkele correlatie tussen Co2 en de temperatuur op aarde is.

  De gebroeders Connelly zullen hiervoor een nobelprijs ontvangen, maar pas zodra nobelprijzen weer uitgedeeld worden op basis van wetenschappelijke prestaties en niet op basis van politieke wenselijkheid.

 24. Pee

  @K.
  “De opwarming van de aarde door CO2 is wetenschappelijk bewezen. ”
  Er is helemaal niets bewezen er word vanuit gegaan, dat is iets heel anders .
  In Saoedi Arabië heeft men voor het eerst sneeuw gezien .
  Ooit was Antarctica ijsvrij en was de sahara 1 en al water met de nodige flora en fauna .
  Europa heeft ook een ijstijd gekend en een tropisch klimaat , nu is het een gematigd klimaat .
  Dus de klimaatveranderingen is iets wat al plaats vond voor dat de mens zijn intrede deed, dat is pas komen met bewijs.
  Volgens al gore , in 2010 zouden we nu anno 2020\2022
  Tot onze knieën in het water staan in europa.
  En wat dacht je van deze.
  https://www.nu.nl/291210/video/hoe-china-het-weer-tijdens-de-spelen-beinvloedt.html
  Dan hebben we nog H.A.A.R.P. die bepaalde plekken over de hele aardbol kunnen doen opwarmen .
  Dacht je dat dat soms geen invloed zal hebben op het klimaat.

 25. CJ

  Ok, ik heb op dit punt GEEN ENKELE PARTIJ gevonden die gewoon zegt vanaf blijven en laat het zoals het is.

  Bijna iedereen wil roeibanen of volbouwen met lelijke windmolens.
  En straks allemaal weer janken dat het zo slecht gaat me de weidevogels.

  Ondanks dat dit weidelandschap is, onder invloed van agrarische activiteiten is dit toch een schuilplek voor vele dieren.
  Mensen hebben tegenwoordig een soort spastische reactie om alles vol te bouwen met recreatie, en roeibanen (heel kleine groep die dit doet, blijkbaar hebben ze vriendjes in de gemeenteraad met dezelfde hobbies) . Heel Nederland wordt een groot recreatiepark. Zo gaat het al jaren, alles naar de kl*te helpen.

  onherstelbaar beschadigd, ben nog steeds beniewd of windmolens onderaan de streep echt CO2 minderend zijn/kostenbesparend zonder subsidie.

 26. Nina

  @CJ

  Bevolkingsgroei moet nu eenmaal gefaciliteerd worden met huizenbouw en aanleg van infrastructuur (wegen en ov).

  Misschien is Nederland voor sommigen gewoon niet (meer) de juiste plek om te wonen met meer dan 17 miljoen mensen op een klein oppervlak en kunnen zij bijv. beter naar Canada emigreren i.p.v. de vooruitgang hier tegen te houden en het woningtekort in stand te houden.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).