Vier vragen over de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg Vier vragen over de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg

Vier vragen over de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg

Vier vragen over de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg
Archiefbeeld Amsterdamsestraatweg
Het is een van de meest levendige straten van Utrecht, maar de Amsterdamsestraatweg is ook al jaren voer voor debat. Gaat het niet over de verkeerssituatie, dan gaat het wel over nachtelijke overlast. Maar de vijf kilometer lange Amsterdamsestraatweg is ook een geliefd thuis en een fijne bezoekplek voor veel Utrechters. Er wonen zo’n 2500 mensen langs de weg en er zitten 300 ondernemers. Dat er in ieder geval wat aan de inrichting van de weg moet gebeuren lijkt wel vast te staan. Het is niet voor niets dat de weg al jaren in de top van de ranglijst van verkeersonveilige plekken staat. De gemeente heeft nu 8 miljoen euro gereserveerd en een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de Amsterdamsestraatweg, of de ASW of Straatweg zoals veel bewoners de straat verkort noemen. Wat staat daarin en gaat er nu echt wat gebeuren? 

Het is een van de meest levendige straten van Utrecht, maar de Amsterdamsestraatweg is ook al jaren voer voor debat. Gaat het niet over de verkeerssituatie, dan gaat het wel over nachtelijke overlast. Maar de vijf kilometer lange Amsterdamsestraatweg is ook een geliefd thuis en een fijne bezoekplek voor veel Utrechters. Er wonen zo’n 2500 mensen langs de weg en er zitten 300 ondernemers. Dat er in ieder geval wat aan de inrichting van de weg moet gebeuren lijkt wel vast te staan. Het is niet voor niets dat de weg al jaren in de top van de ranglijst van verkeersonveilige plekken staat. De gemeente heeft nu 8 miljoen euro gereserveerd en een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de Amsterdamsestraatweg, of de ASW of Straatweg zoals veel bewoners de straat verkort noemen. Wat staat daarin en gaat er nu echt wat gebeuren? 

Waar komt dit plan vandaan?

Er wordt al lang over de Amsterdamsestraatweg gesproken, volgens sommige bewoners té lang. De eerste zin van het nieuwe ontwerp dat recent is gepubliceerd refereert ook meteen aan het toekomstbeeld dat al in 2014 bepaald werd. Toen werd al besloten dat de straat tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan opnieuw ingericht moest worden. Sindsdien zijn er verschillende rapporten, strategieën en verkeersstudies gemaakt, maar zeven jaar lang vond er geen ingrijpende herinrichting plaats.

In 2019 sprak de gemeente zelfs over ‘de spreekwoordelijke druppel’ toen er nieuwe tegenslagen aan het licht kwamen omdat de straat niet geschikt bleek om te versmallen en drempels geen optie bleken. “Bovenstaande punten zijn voor ons de spreekwoordelijke druppel waardoor wij afgelopen najaar hebben besloten om ons te herbezinnen op hoe wij een verkeersveilige, aantrekkelijke en leefbare 30km-straat op de Amsterdamsestraatweg kunnen realiseren”, aldus de gemeente. Er werd weer een nieuwe studie aangekondigd. Nu zeven jaar later – al is er in de tussentijd ook wel wat gedaan – worden er dus wel concrete stappen aangekondigd.

Wat zijn de problemen op de ASW volgens het nieuwste plan?

Op de Amsterdamsestraatweg is volgens de gemeente sprake van een aantal knelpunten. De herinrichting moet precies die knelpunten op gaan lossen. Een van de lastige dingen op de ASW is de dubbele functie. Aan de ene kant wonen, winkelen en werken er mensen, maar tegelijkertijd is het een belangrijke verbindingsroute tussen het noordwesten en het centrum en stationsgebied. Dagelijks maken 20.000 fietsers gebruik van de weg en ook de acht bussen die er per uur rijden, zitten vaak goed vol.

De route is dus al druk en de stad houdt ook niet op met groeien. Vorige week begon de bouw van de stadswijk Cartesius, waar de Amsterdamsestraatweg ook een belangrijke weg voor wordt. Verder zullen door de ‘trend’ naar minder autogebruik meer mensen de fiets en het ov op de Straatweg gebruiken, denkt de gemeente. De straat is nu vooral gericht op doorstromen, waardoor voetgangers in de knel komen. Dat is letterlijk terug te zien in de cijfers.

Op de Amsterdamsestraatweg gebeuren namelijk relatief veel ongelukken: gemiddeld 75 per jaar waarbij iemand letsel oploopt. Bewoners zeggen zich ook onveilig te voelen doordat auto’s er ’s avonds laat en ’s nachts voorbij scheuren. De drukte op de rijbaan en het fietspad maakt dat het ook lastig is om de weg over te steken. De stoep is verder rommelig, hobbelig en vol, vinden omwonenden. Fietsen staan verkeerd geparkeerd en ondernemers zetten borden op de stoep, wat de Straatweg vooral voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met een kinderwagen lastig toegankelijk maakt.

Andere punten die voor de gemeente meespelen bij de herinrichting zijn dat er op de Straatweg weinig groen is en dat de straat te maken heeft met kwesties zoals sociale onveiligheid en ondermijning. Al die knelpunten worden volgens de gemeente versterkt door de inrichting van de straat. Die is verouderd, niet meer van deze tijd en daarom toe aan vernieuwing.

Hoe ziet de aangekondigde herinrichting eruit?

De gemeente heeft een vrij breed plan gemaakt voor de toekomst van de Straatweg. Op de ASW mag verkeer straks maximaal 30 kilometer per uur rijden. Over de hele lengte van de straat worden ongeveer honderd drempels aangelegd en er komt een middenberm van minstens één meter, zodat mensen die willen oversteken dat in twee keer doen. Nu moet dat vaak in één keer. De berm moet het oversteken rustiger en veiliger maken, waardoor ook de pleinen langs de Straatweg fijnere plekken worden om te verblijven. Het aantal autoparkeervakken wordt teruggebracht van 182 naar 124, het aantal plekken voor laden en lossen blijft met zes plekken gelijk en er komt één parkeerplek voor deelauto’s.

Pleinen

Voor de pleinen heeft de gemeente bijzondere aandacht. De pleinen langs de straat moeten uitnodigender worden, zodat het fijne pleinen voor de buurt worden. Er komt dan ook meer groen en op een aantal plekken wordt de bestrating van de Amsterdamsestraatweg doorgetrokken en worden middenplateaus en brede zebrapaden aangelegd waar mensen makkelijk kunnen oversteken. Dat gaat gebeuren bij de omgeving van de supermarkten bij Paardenveld, bij de Boorstraat en Bethlehemweg, de Plantage en het Watertorenplein. “De pleinen zijn een aanvulling op de identiteit van de straat”, vindt de gemeente.

Om de Straatweg voor voetgangers een betere straat te maken, wordt de stoep over de hele lengte van de straat ongeveer 1.80 meter breed. Minstens anderhalve meter van de stoep moet vrij worden van obstakels zoals prullenbakken, lantaarnpalen en uitstallingen.

Fietsers

Ook voor de fietsers gaan er dingen veranderen. Het fietspad wordt op het zuidelijke deel van de Straatweg breder, namelijk 2.50 meter per richting. Tussen de Weerdsingel en de Herenweg komt aan allebei de kanten een fietspad van minimaal 3.50 meter breed, dat in beide richtingen gebruikt kan worden. De gemeente had het fietspad op de ASW wel verder willen verbreden, maar zegt dat de ruimte daarvoor in grote delen van de straat ontbreekt.

Wie op de fiets komt, wil die natuurlijk ook kunnen parkeren. Momenteel zijn er zo’n 535 fietsparkeerplaatsen, terwijl uit metingen van de gemeente blijkt dat er vraag is naar 854 plaatsen. Fietsen belanden daarom nu vaak tegen bomen en palen of op de stoep. De gemeente wil dat veranderen. Voor bewoners en mensen die werken op de ASW wordt gekeken of er langs de straat één of twee buurtstallingen kunnen komen, met plek voor honderd fietsen per stalling. Op straat moeten er daardoor plekken vrijkomen voor bezoekers. De gemeente wil het aantal fietsparkeerplaatsen op de Straatweg zelf uitbreiden van 535 naar 602 en kijkt ook nog naar mogelijkheden voor meer fietsparkeerplekken in de zijstraten.

Groen

Veel van de 103 bomen die nu op de Amsterdamsestraatweg staan hebben volgens de gemeente weinig ruimte om verder te groeien en zijn daarom in slechte conditie of sterven af. De bomen worden daarom vervangen door ongeveer evenveel nieuwe bomen, die onder betere omstandigheden kunnen groeien. Ze krijgen extra voeding en ruimte om onder de parkeervakken te wortelen. Echt grote bomen, zoals aan de kop van de straat en bij de Watertoren, blijven staan.

De bomen zijn, naast mooi, ook onder meer nodig voor klimaatbeheersing. Nieuwe bomen zorgen voor schaduw en ze vangen fijnstof een neerslag af. Verder zorgt groen in de straten ervoor dat regen wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem.

Hoe verloopt het proces verder?

Nu de inspraakperiode voorbij is, gaat de gemeente aan de slag met het verwerken van de reacties in de plannen. Het college neemt waarschijnlijk nog deze winter een definitief besluit over de plannen, waarna het Voorlopig Ontwerp verder kan worden uitgewerkt. Als dat ontwerp af is, wordt het eerst voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen. Dat staat gepland voor het voorjaar van 2022.

Uiteindelijk volgt dan een Definitief Ontwerp en wordt een aannemer geselecteerd die de herinrichting op zich gaat nemen. De eerste werkzaamheden moeten in 2023 starten, maar de precieze planning van de herinrichting wordt afgestemd met de werkzaamheden aan de Westelijke Stadsboulevard.

39 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  “Verder zullen door de ‘trend’ naar minder autogebruik meer mensen de fiets en het ov op de Straatweg gebruiken, denkt de gemeente”

  Trend minder autogebruik?
  De 2e hands auto’s zijn anders niet aan te slepen.
  Men verruilt kennelijk met liefde de fiets en OV voor een eigen auto, die keuzevrijheid in mobiliteit is een Europees mensenrecht.

 2. Kees van Oosten (bewoner ASW)

  Er gaat nauwelijks iets veranderen. Kosten ruim 8 miljoen. Alleen de stoep wordt minder breed en alle bomen worden gekapt en vervangen. Dat laatste is belachelijk, want die nieuwe bomen zullen het niet beter gaan doen omdat ze net ze weinig ruimte krijgen als de bomen die er al staan.

  Het enige wat de gemeente zou moeten doen doet ze niet: een aantal beveiligde oversteekplaatsen maken (zebra + verkeerslicht). Daarvan zijn er door Hooijdonk de laatste jaren juist een aantal verwijderd.

 3. Barend

  Ach ja. De Westelijke Stadsboulevard is er ook nog. Dat onzalige en kostbare plan.

 4. Realist

  Het is heel druk daar met 20.000 fietsers en 8 stadsbussen/uur… geen auto’s? Tuurlijk niet, die worden vakkundig genegeerd en geweerd. De ‘trend’ dat meer mensen uit de auto en op de fiets gaan is een farce. Dat is geen trend maar wordt afgedwongen door beleid. Idealistische politiek, dat is de huidige trend.

 5. Willem

  Koel Hoofd bedankt weer voor je positieve bijdrage! Altijd fijn jou reacties te lezen.

 6. K.

  Ik sluit mij aan bij Willem. Je kan altijd op Koel Hoofd rekenen om het positieve naar voren te brengen.

 7. wollie

  het wordt tijd dat we de kosten van auto-infrastructuur neerleggen bij de gebruikers ervan. geen subsidie meer naar asfalt! leve tolpoortjes!

 8. Antoine

  Verrassend dat enerzijds de straat te smal wordt bevonden voor meer verbreding van fietspaden/stoepen, anderszijds de tweerichtingsfunctie gehandhaafd blijft. Terwijl een combinatie ‘heen’ via asw, ‘terug’ via oudenoord een perfecte oplossing zou zijn het verkeer te spreiden, de ‘zinloze’ autobewegingen’ om feitelijk niets (iemand Salam wensen en iets afleveren) de kop in te drukken en de ruimte bieden om de fietspaden en de trottoirs te verbreden. Schijnbaar is dd tweericbtingsfunctie van de ASW heilig verklaard. Jammer, gemiste kans. Dan maar weer 10 jaar wachten…

 9. karel

  Gaat Lijn 3 er nog langer over doen….om vanuit Zuilen op Utrecht Centraal te komen?……Duurt nu al eeuwig…..Een lekkere doorstroming is er al niet bij…..En dan al die verkeerslichten…een ware ramp……..Je staat maar te wachten en eachten, echt het schiet niet op……En dan de speciale Negen Oog lichten voor de bus om Utrecht Centraal te naderen….Huilen met de pet op! Sta je voor Jan Lul te wachten….Groet v/d ge-irriteerde Buslijn 3 Reiziger!

 10. P-trus

  @wollie:
  +1
  @Realist:
  Klopt! En die trend is prima. Vrijheid van de autobezitter/-bestuurder die ten koste gaat van die van fietsers/voetgangers, d.m.v. verkeersonveiligheid en milieuvervuiling: inleveren! Eindelijk.
  @Koel Hoofd:
  Er bestaat geen enkel Europees (mensen)recht (meer) op milieuvervuiling en verkeersonveiligheid.
  @Eenieder:
  Ga lekker gezond fietsen/lopen! Schaf haast, stress, drukte af.

 11. Patjuh Utrecht

  Ik woon al m’n hele leven in de buurt en nu al 25 jaar op de Amsterdamsestraatweg.
  Pas terug had ik mij op gegeven om mee te denken met de plannen. Daar kwam ik er achter dat er niet zoveel gaat veranderen.
  Ruimte voor de fietser? Niet. Ruimte voor de voetganger? Niet.
  Als ik m’n deur uit stap, wordt ik in de spits over reden, door fietsers op de stoep, die vlak langs mijn deur rijden.

  Bij winkels moet ik als fietser in de rem omdat de fietsenrekken zo gesitueerd zijn, dat als men de fiets uit het rek haalt, ze gelijk op het fietspad staan. Levens gevaarlijk om je fiets uit zo’n rek te halen of je fiets er in te zetten. “Hier gaat niets aan veranderen, want niemand heeft daaraan gedacht, maar we zullen er wel naar kijken”, was het antwoord op mijn vraag. Op mijn vraag aan degene die dit plan bedachten vroeg ik of er überhaupt iemand wel eens over de straatweg fietste die deze plannen bedacht. Een enkeling bevestigde mijn ergenis.

  Mijn idee: fietspad weer aan de straatkant, nu ook de snorbrommers op die weg moeten. Dan kan men de fietsenrekken veiliger plaatsen, minder uitnodigend om over de stoep te fietsen en het verkeer moet wel rustiger rijden. Dit was geen optie door de hoeveelheid aan auto’s die er nu rijden, was het antwoord.

  Ik moet het uitgewerkte plan nog zien. Maar ik vrees dat ik er niet blij van gaat worden.

  8 miljoen voor drempels en meer groen en het opheffen van parkeerplaatsen. Oh ja en die meter kale midden berm, waardoor idd stoepen en fietspaden niet verbreed kunnen worden!

  Wie van die plannen woont en werkt hier op de Straatweg?

 12. Harm

  Eenrichtingsverkeer kan niet meer? Zonde lijkt mij. Wel 10 jaar nutteloos overleggen hierover maar de afval voorziening in 3 weken hardnekkig eenzijdig afbreken. Er zijn zelfs geen berekingen gedaan mbt de hoeveelheid restafval en de nodige ritjes?

 13. Onkl

  Ach. Misschien dat het zelfs Koelhoofd opvalt dat het raar is dat twee stroken parkeerplaats (184 parkeerplaatsen) in de huidige inrichting meer plek innemen dan de fietspaden voor 20000 mensen.
  Ik vind die overgebleven 124 plekken eerlijk gezegd nog steeds schofterig veel, bezien de beperkte ruimte die er is.

 14. Fred

  Eens met Antoine. 1-richtingstraat van maken. Dit plan zet geen zoden aan de dijk.

 15. Teringjantje

  Tijdens mijn middelbare schooltijd zo’n 25 jaar geleden elke dag de Straatweg op en neer gefietst gedurende 6 jaar. Een mirakel dat ik nog nooit ben aangereden! Die straat was toen al levensgevaarlijk, met name door verkeer uit de zijstraatjes die met een noodgang eruit rijden. En op de hoofdbaan zelf rijden ze ook lekker door, destijds gescheiden door een stippellijntje met het fietspad. Lekker eenrichtingsverkeer maken daar en anders auto’s helemaal maar weg met uitzondering van het bestemmingsverkeer.

 16. JdV

  @ wollie. Het wordt tijd dat we de kosten van fiets-infrastructuur neerleggen bij de gebruikers er van. Veen subsidie meer. Leve fietskentekens en belasting.
  En uiteraard betaald fietsparkeren icm een stallingsverbod buiten de betaalde parkeerplekken.

 17. Erwin

  @karel: pak anders eens de fiets! Stukken sneller en nog gezond ook!

 18. Wies

  Zo’n 20.000 fietsers en volle bussen, en nog steeds gaan mensen hier in de comments de automobilist verdedigen die veel meer ruimte kost.

  Wat mij verbaasd heeft, is dat de 1 richtingsverkeer optie niet verder verkend wordt. Daar liggen echt opties denk ik. Vergt wel samenhang met andere wegen.

 19. Rob H.

  De enige oplossing is een tolpoort, als je van de Marnixlaan de Straatweg indraait. 95% van de auto’s op de Straatweg heeft daar niks te zoeken. Maak het gewoon duur om daar te rijden!

  (dan rijdt de lijn 3 daar ook beter door)

 20. Fred

  @ Onkl:
  Die beperkte ruimte was en is en wordt gecreeerd door een nog steeds toenemende bevolking. Het CBS kan de cijfers doorover ophoesten.

 21. wollie

  dit is utrecht. hang je auto maar in een lantaarnpaal.

 22. Zwaon

  Dan zal de braderie wel weer niet doorgaan ivm wegwerkzaamheden ipv corona 🙁

  Voor de rest staat er een mooie pluim-es in Vogelenbuurt, waar je tegen aan kan zeiken …….., wat koelhoofd dagelijks hier doet ipv daar 🙂

 23. karel

  @Erwin; fietsen lukt niet meer…ben een ouwe knar van 65…..Ook mijn bromscooter berijdt ik niet meer;het verkeer is me levensgevaarlijk….En lopen gaat me ook moeizaam af….sorry!

 24. Onkl

  @Fred: welnee. Die beperkte ruimte wordt veroorzaakt door de huizen langs de weg.
  Het aantal mensen wat erdoor moet is wel afhankelijk van, onder meer, de bevolkingsgrootte. Maar ik kan me even geen inrichting van de ASW voorstellen die de bevolkingsgroei gaat oplossen (dat klinkt ook als een heel slecht idee) , dus lijkt het beste plan me om er dan tenminste rekening mee te houden.
  Vandaar mijn aarzeling over vervoersmodaliteiten die per persoon veel ruimte gebruiken, zoals auto’s.

 25. Esrin W.

  Jij bent daar nooit na 22.00 Rob? Dan heeft juist 95% van de auto’s daar wél wat te zoeken en dat is óf “ambulante” handel ophalen óf “ambulante” handel “wegzetten”.

 26. Katja

  Ik woon er ook, en vorig jaar operatie gehad en daardoor slecht ter been; toen viel me pas echt op hoe moeilijk oversteken is.
  Dus :
  Eénrichtingsverkeer.
  Drempels
  Verkeerslichten terug
  Doortrekken middenberm
  En laat die bomen nou eens een keer de kans krijgen om te groeien !

 27. Geenstijl@Utrecht 🤔

  Eenrichtingsverkeer lijkt mij de oplossing m.b.t. meer ruimte voor de fiets en wandelroutes,en dat de bewoners rustig hun deur uit kunnen stappen.
  Misschien is het een idee om Kees van Oosten erbij te betrekken, deze man heeft kijk op de problemen in dit gebied en weet als een geen ander alles over het milieu.
  Deze man is beter geschoold dan menig ambtenaar van de gemeente Utrecht, zelfs GroenLinks kan nog iets leren van deze man.

 28. Napolitanov

  Is er aan voldoende invalidenparkeerplaatsen gedacht?

 29. Wim

  Gewoon een zijde afbreken en er een nieuwbouw neerzetten die veel mensen kan bergen en een brede doorgaande weg van maken probleem opgelost

 30. W

  En hier heeft Lot van Hooidonk, wethouder Verkeerszaken, 8! jaar voor nodig gehad? Dat noem ik nog eens snel handelen en echt aandacht hebben voor een héél groot verkeersprobleem!
  In de jaren 60 en 70 was de ASW een winkelstraat met nog mooie en afwisselende winkels……………..waar is die tijd gebleven?

 31. Realist

  @Jvd. Uitstekend plan om de gebruiker, fietsers dus, te laten betalen want laten we wel wezen, de kosten hiervan worden grotendeels door de ‘ellendige’ automobilisten betaald.

 32. Trebor

  Ja! aan kappers geen gebrek

 33. Koel Hoofd

  @Patjuh Utrecht
  “Hier gaat niets aan veranderen, want niemand heeft daaraan gedacht, maar we zullen er wel naar kijken”, was het antwoord op mijn vraag.”
  Dat is standaard bij de gemeente, ze doen hun huiswerk echt niet goed omdat ze aan tunnelvisie lijden.
  En wentelen vervolgens de daardoor veroorzaakte problemen af op bewoners die daardoor tegen elkaar op worden gezet terwijl ze allemaal in dezelfde shit zitten: ruimte gebrek.

  Die ASW is een smalle maar hele drukke verkeersader met voorzieningen.
  Door het autowerend beleid van de afgelopen jaren zijn er ook alleen maar meer vervoersbewegingen door die smalle ASW geperst.
  Aan weerszijde van de spoorlijn Utr-Ams komen er nog duizenden woningen bij. Dat betekend nog eens tienduizenden extra verkeersbewegingen zowel te voet, met fiets, e-Bikes, scooters, brommers, (elektrische) auto’s. Om over pakketbezorging nog maar te zwijgen want ook dat zal gigantisch gaan toenemen.
  De plannen die er nu liggen (oude wijn in nieuwe zakken) zullen de leefbaarheid en verkeersveiligheid dan ook niet verbeteren, daarvoor komen er gewoon te veel nieuwe inwoners bij.

  Het heeft dan ook echt geen zin om te schelden op auto’s, fietsers, voetgangers en elkaar. Het probleem zit bij de gemeente die te veel mensen op te weinig ruimte wil proppen uit zuiver winstbejag.
  Immers, hoe meer mensen per vierkante kilometer in peperdure woningen, hoe meer inkomsten en hoe meer politieke prestige. Dat heeft werkelijk helemaal niets met het milieu of klimaat te maken, dat wordt door de spindoctors alleen maar gebruikt om stemmen te trekken.

 34. UTRECHTSE JANTJE

  Ik ben het met @ Geenstijl@utrecht eens , om de heer Van Oosten in het overleg te betrekken , gezien zijn kennis over de ASW …verder klinkt mii de bevindingen van @ Patjuh Utrecht , ook bekend in de oren van wat zijn belevingen zijn , en @ Karel , ik ken je natuurlijk niet , maar 65 jaar vind ik persoonlijk nog niet echt oud hoor , ben zelf 75 maar wandel en fiets nog steeds veel en graag , als gepensioneerde bouwvakker … en NEE !! heb het echt niet makkelijk gehad , zakken cement wogen in mijn jonge jaren nog 50 kilo hé ….. en pallet vervoer bestond nog niet , dus alles op je schouder de bouw in sjouwen was héél normaal …. In mijn jeugd in de Papaverstraat gewoond , bij het slachthuis , toen was het nog ‘n gezellige Straatweg , dus nu is het idee van @ Katja inderdaad misschien wel de beste oplossing luitjes ……En laat dan bij de oversteekplaatsen maar weer die Oranje knipperbollen van vroeger weer terugkomen , in plaats van stoplichten ………

 35. Lava

  Hier nog een stem voor eenrichtingsverkeer. Dat zet écht zoden aan de dijk. ASW op, Oudenoord af lijkt me dan idd de beste combi. Verder niet veel tegen de plannen, wat meer groen en duidelijker verblijfsfunctie voor de pleinen lijkt me prima. Maar dan gaat er geheid over 10 jaar weer naar gekeken worden en moet alsnog besloten worden tot eenrichtingsverkeer. Moeten die middenbermen er weer uit, etc

 36. Pee

  @JdV
  Helemaal mee eens.

  Met al die veranderingen in het verkeer is geen rekening gehouden met het groot aantal mensen wat utrecht te herbergen krijgt .
  Volgens mij gaan ze er ook vanuit dat die duizenden mensen allemaal op de fiets gaan en geen auto bezitten.
  Fietsbelasting word ingevoerd zodra ze klaar zijn met het afnemen van je auto want er vallen nog al wat verdiensten af als de auto verbannen word .
  Ook verplichte apk voor fietsen invoeren en die racefietsen verbieden.

 37. GeeWee

  Leuk dat mensen eenrichtingsverkeer roepen.
  Maar hoe zie je die duizenden auto’s erbij voor je op de Oudenoord, Ahornstraat en R vd Hamkade? Past niet!

 38. Lava

  @ GeeWee: daar wordt het ook éénrichtingsverkeer, dus gaan er ook duizenden af. Voor als dat te moeilijk is: stel dat je een rode en een groene M&M in je linkerhand hebt, en ook een rode en een groene M&M in je rechterhand, Vervolgens doe je beide groene in je linkerhand en beide rode in je rechter. Past niet?

 39. Honderd drempels

  Honderd drempels!!! Dat wordt een ‘bumpy ride’ in de bus. En wat als je in een ambulance ligt die je met spoed naar het ziekenhuis moet brengen?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).