Vier vragen over de nieuwe verkeersplannen rond een autoluw Ledig Erf Vier vragen over de nieuwe verkeersplannen rond een autoluw Ledig Erf

Vier vragen over de nieuwe verkeersplannen rond een autoluw Ledig Erf

Vier vragen over de nieuwe verkeersplannen rond een autoluw Ledig Erf
Impressie
Het zal voor niemand als een verrassing komen; de gemeente Utrecht probeert autoverkeer in de stad terug te dringen om zo meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Volgens verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk leent het gebied rondom het Ledig Erf, centraal in de stad, zich niet voor doorgaand autoverkeer.

Het zal voor niemand als een verrassing komen; de gemeente Utrecht probeert autoverkeer in de stad terug te dringen om zo meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Volgens verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk leent het gebied rondom het Ledig Erf, centraal in de stad, zich niet voor doorgaand autoverkeer.

Van Hooijdonk wil dat automobilisten rond de stad rijden, in plaats van er dwars doorheen. Afgelopen zes maanden deed de gemeente onderzoek naar de verkeerssituatie in de Zuidpoort, het gebied rond Ledig Erf, de Vondellaan en de Bleekstraat. Dat onderzoekt levert zes mogelijke ‘varianten’ op; zes manieren waarop de Zuidpoort kan worden heringericht. Tijd voor vier vragen over het verkeersplan voor de Zuidpoort.

Vraag 1:  Welke variant heeft de voorkeur van de gemeente zelf?

De zes varianten die de gemeente heeft opgesteld laten allemaal net een andere herinrichting zien. Overeenkomst tussen de varianten is dat er op het Ledig Erf weinig tot geen ruimte meer voor doorgaand autoverkeer is. Dat betekent volgens de gemeente ook dat het verkeer op de Bleekstraat in alle gevallen met 65 procent gaat toenemen. Dit komt doordat er minder verkeer op het Ledig Erf mag komen en het weer mogelijk is om linksaf te slaan van de Vondellaan naar de Bleekstraat.

Bij de variant die de voorkeur heeft van het Utrechtse college (variant 4) is er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk vanaf de singel langs het Ledig Erf. Met dit plan zou er ook een afslagverbod komen tussen de Albatrosstraat en de Baden-Powellweg. Het college ziet als voordelen van deze variant dat de Vondellaan zo’n 40 procent rustiger wordt, waardoor rijbanen versmald kunnen worden en de doorstroming van de bus en de oversteekbaarheid van de weg verbeteren. De Albatrosstraat moet in dit plan 20 procent rustiger worden.

Nadeel van deze variant is dat verkeer kan gaan uitwijken naar de Diamantweg – Oranjebrug – Waalstraat, wat op die verbinding zou kunnen zorgen voor een verkeerstoename van 100 procent (5.000 auto’s).

Door het gebied in te richten als verblijfsgebied en de verkeerslichten anders in te stellen, zou dit kunnen worden voorkomen. Wel zou het autoverkeer dan nog verder uitwijken, naar ’t Goylaan en de A12. Ook rond de Helling en Rotsoord zijn in deze variant aanvullende maatregelen nodig. De gemeente kiest variant 4 als voorkeursvariant omdat dit plan de beste balans zou opleveren tussen ruimtelijke kwaliteit van het Ledig Erf en omgeving en de verkeerseffecten op deze en andere plekken.

Vraag 2: Wat zijn de voor- en nadelen van de andere vijf varianten?

Variant 1 Ledig Erf auto-arm als fietsstraat

In de eerste variant wordt de route langs de singel ingericht als fietsstraat. Auto’s mogen in dit plan weer linksaf van de Vondellaan naar de Bleekstraat. Er zou op het Ledig Erf meer ruimte ontstaan voor fietsers, voetgangers en verblijven, omdat verkeer meer gebruikmaakt van de wegen om het Ledig Erf heen. Maar er zitten nadelen aan dit plan: het helemaal voorkomen van autoverkeer op het Ledig Erf blijkt in dit plan lastig, vanwege de verbinding tussen de Venuslaan en de Catharijnesingel. Hierdoor blijven er te grote aantallen auto’s rijden om te kunnen mengen met fietsers. Deze variant zou, naast meer auto’s op de Bleekstraat, ook zorgen voor een toename van het autoverkeer op de Albatrosstraat.

Variant 2 Ledig Erf autoluw

In variant 2 is doorgaand autoverkeer langs het Ledig Erf niet meer mogelijk. Auto’s kunnen in dit plan weer linksaf van de Vondellaan naar de Bleekstraat. Een nadeel van variant 2 is volgens het onderzoek dat de Vondellaan hoger belast wordt doordat autoverkeer op de verbinding Venuslaan – Catharijnesingel over de Vondellaan zal gaan rijden. Volgens de gemeenteplannen neemt de druk op de route Albatrosstraat, Vondellaan – Bleekstraat met 20 procent toe, een hoeveelheid verkeer die in bijvoorbeeld de spits niet verwerkt zou kunnen worden.

Variant 3 Ledig Erf autoluw met doseren aan de randen

Ook in variant 3 wordt het Ledig Erf autoluw. Volgens het onderzoek kan een toename van autoverkeer op de Albatrosstraat en op de route Vondellaan – Baden Powellweg voorkomen worden door verkeer aan de randen van het gebied te doseren. Dat houdt de hoeveelheid verkeer op de Vondellaan op het huidige niveau, maar er zijn ook maatregelen nodig: sluipverkeer op de Gansstraat moet voorkomen worden en aanpassingen op de Balijelaan, zoals verlenging van de busbaan, zouden noodzakelijk zijn. Ook is vanwege verkeer vanaf de Croeselaan en de Catharijnesingel niet duidelijk of met dit plan de doorstroming van het openbaar vervoer op de Vondellaan goed blijft.

Variant 5 Ledig Erf autoluw met twee afslagverboden

Deze variant is de enige van de zes met twee afslagverboden. Het Ledig Erf wordt in dit plan ook weer autoluw, maar er komt ook een afslagverbod van de Albatrosstraat naar de Baden Powellweg en een afslagverbod tussen de Vondellaan en de Bleekstraat. Het verkeer op de Vondellaan moet daardoor met 80 procent afnemen. Maar ook in deze variant wordt de druk op de route via de Oranjebrug ‘zeer groot’, waardoor aanvullende maatregelen nodig zouden zijn.

Variant 6 Ledig Erf autoluw en knip Albatrosstraat

De zesde variant die uit het onderzoek naar voren komt, gaat nog een stapje verder. Naast een autoluw Ledig Erf moet ook de Albatrosstraat een straat worden zonder doorgaand verkeer. Dat zou kunnen door een ‘knip’ onder het spoorviaduct. Dit plan zou zorgen voor een toename van verkeer op ’t Goylaan, de Rijnlaan, de Waterlinieweg en de A12. In deze variant is er geen extra verkeersdruk op de route via de Oranjebrug.

Vraag 3: Wat zijn de eerste reacties van Utrechters op de plannen?

Zoals dat vaker het geval is bij ingrijpende plannen voor de stad, zijn de meningen over de zes varianten verdeeld. Op het artikel dat DUIC over de plannen schreef, kwamen ruim vijftig reacties binnen met uiteenlopende meningen. Veel mensen zijn voor een herinrichting, bijvoorbeeld omdat ze willen dat het Ledig Erf een mooi stadsplein wordt of vinden dat veel auto’s de stad minder leefbaar maken. Anderen zien niks in de plannen en zijn bang voor verplaatsing van het probleem, bijvoorbeeld door toename van verkeer op Diamantweg en ’t Goylaan.

Ook bewoners van de Catharijnesingel en omgeving hebben inmiddels van zich laten horen. “Ik ben geen autofanaat, meestal fiets ik, maar af en toe moet ik met de auto naar de Koningsweg vanwege de aan-/afvoer van materiaal voor Scouting Utrecht Oost, bij Lunet 1. Dat is heen en weer (Bleekstraat, Vondellaan, Baden-Powellweg, Albatrosstraat, Gansstraat, Koningsweg) ongeveer 4,5 kilometer. Dat wordt in de situatie van variant 4 (via Briljantlaan, ‘t Goylaan, Waterlinieweg, afslag Stadion, Maarschalkerweerd, Koningsweg) bijna 15 kilometer. Hoezo CO2-uitstoot beperken?”, zegt een van hen.

Anderen maken zich zorgen over het toenemende aantal fietsers: “Een soort Domplein, met dit verschil dat het Ledig Erf veel drukker is met veel doorgaande fietsers, maar ook heel veel langs racende bezorgers op scooters en e-bikes. Hoe wil je die in toom en de voetgangers heel houden?” En over de werfkelders: “Een toename van sluipverkeer over de Oudegracht levert ook grote kans op beschadiging van de werfkelders op. Kosten voor de gemeente neem ik aan, want de eigenaren hebben niet om dat extra verkeer gevraagd.”

Vraag 4: Wat gaat er gebeuren nu er zes mogelijke varianten zijn?

De gemeente heeft betrokkenen, zoals omwonenden van de gebieden waar de plannen betrekking op hebben, gevraagd om mee te denken. De zes varianten, waaronder dus de voorkeursvariant van de gemeente, worden aan hen voorgelegd via utrecht.nl/zuidpoort. Utrechters kunnen tot 8 februari reageren op de zes varianten. Ook zijn er speciale digitale spreekuren. Uiteindelijk wordt een van de zes varianten gekozen. De reacties van de belanghebbenden worden volgens de gemeente meegewogen in dat besluit, waarna de voorkeursvariant wordt opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan.

Gekoppelde berichten

45 Reacties

Reageren
 1. WV

  Variant 1 is een mooie oplossing. Het gebied wordt er beter van en de bereikbaarheid in bredere zin wordt niet aangetast.
  Alle andere varianten zijn onaanvaardbaar vanwege de fundamentele verslechtering van die bereikbaarheid.

 2. jaman

  ik woon hier in de buurt. Ik mis de optie… niets aan doen, lekker laten zoals het is….
  Volgens mij valt het hier reuze mee met de verkeersslachtoffers ofniet? En sinds het opheffen van lijn 12 is het ook niet druk meer. Dus waarom oplossingen bedenken terwijl er in mijn optiek geen problemen zijn?

  Oja die verkeersongelukken gaan wel komen als de inrichting wordt zoals op de computerfoto ‘artist impression’ bij het artikel. recipe for disaster 🙂 net als verkeersinfarcten op alternatieve wegen…

 3. jaman

  Weet iemand hier hoeveel procent van het verkeer op Ledig Erf en/of Catherijnesingel doorgaand verkeer is? En hoe de gemeente doorgaand verkeer definieert?

 4. Vak K

  Variant 7

  Het College heeft lak aan alle meningen, behalve aan de meningen die hun goed uitkomt, zo gaat het namelijk al jaren.

  Even serieus College, verplichten jullie nou de automobilist om van de Catharijnesingel naar bijvb het stadion of ziekenhuis te rijden via de rondweg?
  Of kilometers om te rijden om bij de Gansstraat te komen? etc.etc.

  Doe even normaal zeg….Ledig Erf autoluw maken tot daar aan toe, maar gelijk alles maar afsluiten richting stad of visa verca dat gaat toch veels te ver?

  En nee fietsfanaten, mensen komen niet op de fiets als je uit andere wijken komt of gemeentes rond Utrecht. Misschien op een mooie zomerse dag, als er geen boodschappen moeten worden gehaald, kinderen of bejaarden weg gebracht,of meubels etc..

  Het word steeds gekker in de stad, denk de hoogste tijd voor demonstraties tegen dit College!

 5. Angelique

  Al het verkeer naar parkeergarage Vaartsche Rijn door de WA Vulttostraat ipv Stadionlaan: een langere weg, dichter langs de huizen en ook langs een basisschool.
  Goed plan.

 6. Snip

  Als bewoner van de Watervogelbuurt kan ik zeggen dat het helemaal niet meevalt (goed, nu met corona is het rustiger). Bewoners van de Albatrosstraat zitten met hun gevel 2 meter af van een weg die zonder corona bijna de gehele dag potdicht zit met auto’s en een dampende uitlaten. Allemaal mensen die of niet eens in Utrecht wonen of niet eens uit de buurt komen. Dat moet stoppen en eigenlijk zijn deze maatregelen al aan de late kant. Is er geen file, dan is de weg een racebaan (‘s avonds halen mensen er met gemak 80-100 km/h). Mensen die nu in het centrum wonen en klagen: laten we massaal in de file staan in jullie straat. Vinden jullie waarschijnlijk ook niet zo’n goed plan.

 7. Joepie

  @wv

  Dat is niet zo, jij VINDT dat zo. Zou fijn zijn als je wat meer voor jezelf denkt en schrijft ipv voor ons.

 8. Johan

  Ja vak K, dat is precies wat ons college ons wil verplichten. Alles via de rondweg. Met als gevolg overal bizarre knippen.

  Dat gezegd hebbend ben ik het met WV eens dat optie 1 helemaal geen slecht plan is. Het gebiedjes kan wel een upgrade gebruiken nu bus 12 weg is en dan vind ik het prima dat het gaat aansluiten op de inrichting van de Maliesingel/Tolsteegsingel.

 9. Karin

  Jammer dat de reaguurders DUIC weer beginnen te domineren.

  Voor mij een reden om de reacties al niet meer te checken. Dit terwijl ze een toegevoegde waarde zouden kunnen hebben.

  Het ging even twee weken goed, maar nu zijn de trolletjes weer terug. Beetje jamner. Smet op dit medium.

 10. OvN

  De gemeente kiest dus voor een variant waarbij de Rivierenwijk en, in dit geval Hoograven, de zwaarste klappen mogen opvangen van de over ambitieuze plannen van de gemeente/Lot.

  Dit terwijl de Rivierenwijk ook al met duizenden extra fietsbewegingen + parkeerders wordt opgezadeld omdat er in de Merwede kanaalzone flink gebouwd gaat worden en er zonodig meerdere bruggen moeten komen. Ondertussen hebben beide wijken, zelfs nu in deze Corona tijden, last van het feit dat de Goylaan vrijwel constant overvol is / stil staat en Lot dat ook met de Socrateslaan van plan is.

  Kortom: om elders goede sier te maken wordt de leverbaarheid in deze wijken met dit scenario ernstig geschaad terwijl er andere opties, zoals bijvoorbeeld 1, wel de gewenste waarde toevoegen en de leefbaarheid in het aangrenzende gebied op pijl houden.

 11. Vak K

  @ Karin
  trolletjes? smet op dit medium? geen toegevoegde waarde?

  Wat is je probleem Karin staan de andere meningen je niet aan?
  En ik vind ze nog goed onderbouwd ook….zelfs nieuwe inzichten….

  Maar wacht….de auto moet van jou natuurlijk helemaal verbannen worden.
  Tja Karin, we leven in een grote stad, geen dorp wat ik vaak van reguurders denkt.

  Laat dit College nou eens een oplossing vinden waar IEDEREEN tevreden mee is!

 12. Cor Nelis

  “De gemeente heeft betrokkenen, zoals omwonenden van de gebieden waar de plannen betrekking op hebben, gevraagd om mee te denken” En doet vervolgens toch waar ze zelf zin in hebben, inspraak in welk onderwerp dan ook is een wassen neus in Utrecht. Op 16 maart 2022 hebben we echt iets te zeggen bij de Gemmeenteraadsverkiezingen!

 13. Ronald

  Een ding moet ik Lot gelijk geven: het stratenplan van de Utrechtse binnenstad en directe omgeving is niet gemaakt voor grote autostromen.

 14. Goed

  Ze moeten ook eens denken aan mensen die daar voor hun werk moeten zijn. Verbouwingen aan een woning bv. Je moet toch je gereedschap/ materialen uit je bus kunnen pakken. Je heb altijd nog wel wat nodig uit de bus. Om de halve stad af te lopen is toch ook geen doen.

 15. Nina

  @ Karin

  Wat of wie bedoel je precies met reaguurders en trolletjes?

 16. Pee

  “De gemeente heeft betrokkenen, zoals omwonenden van de gebieden waar de plannen betrekking op hebben, gevraagd om mee te denken. ”
  Er valt niets mee te denken ze krijgen de kans om 1 van de 6 opgegeven mogelijkheden te kiezen .

 17. René

  ‘De gemeente probeert terug te dringen’
  ‘Het gebied leent zich niet voor doorgaand verkeer’
  ‘Het onderzoek van de gemeente levert 6 varianten op’

  Merkwaardig: zowel in dit bericht als in de staatscourant 2021 lees ik nergens terug dat er daadwerkelijk al een besluit genomen is dat dit gebied überhaupt wordt aangepast.
  Van Hooijdonk staat niet in de realiteit met haar wens want ze vergeet voor het groengemak de Utrechtse inwoners die wél aangewezen zijn op (verantwoord) gebruik van de auto en zij de stad in en uit moeten.

  Het is ook lastig als je jezelf hebt overtuigd dat er een niet onderbouwd probleem is (het gebied ‘leent zich niet’….), om dan vooral financieel overzicht en dito gevolgen helder te houden. Een zgn. probleem aanpakken betekent problemen elders in de stad. Laat ik maar niet beginnen over verantwoordelijkheid.
  Wat kosten eigenlijk deze voorbereidingen?

 18. Robin

  Vroeger kon je de auto voor de deur aan het Domplein parkeren, voor weinig tot geen parkeergeld. Je kon de hele stad door met je auto. Ik denk dat we blij mogen zijn dat dat nu niet mogelijk is, want als dat nu nog het geval was geweest stond de stad vol met ronkende auto’s die stil staan voor stoplichten. De toen en nu foto’s op deze site zijn er een prachtig bewijs van dat het mooier is geworden op vele straten. Het volledige ledig erf mag hier ook bij gaan horen. Over 10 a 15 jaar weten we niet beter en zijn we trots op het mooie plein.

 19. Utrechter2

  @Karin: inhoud graag, geen censuur s.v.p..

 20. De count

  Een smet op het medium is dat er geen linkje naar de plannen bij het artikel zit. Nu kan ik niet reageren vanuit de luie stoel en moet ik zelf op zoek. Jarenlang in het museumkwartier gewoond. Eigenlijk niet zoveel aan de hand op ledig erf. Helemaal nu bus 12 weg is. Vooral het doseerlicht op venuslaan was altijd irritant. Volgens mij heeft iedereen nog steeds meer baat bij doorstroming ipv afknijpende hindermaatregelen. Verder is alles alleen verplaatsen van het probleem (welk probleem?) En wensdenken, zoals een debiele shared space

 21. Diamantweg

  Wat een goede oplossing, het probleem lekker over de Hoogravense schutting gooien.

 22. Willem

  @vak K: “Laat dit College nou eens een oplossing vinden waar IEDEREEN tevreden mee is!“
  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat je een oplossing bedoelt waar JIJ tevreden mee bent.
  Karin heeft overigens groot gelijk: dit is geen forum waar men naar elkaar luistert maar een markt waar iedereen zo hard mogelijk zijn eigen mening verkondigt en waar the usual suspects een veel te grote rol in spelen.

 23. Wim

  @ inwoners van Hoograven

  No worries. Ja, de onbereikbaarheidsmaatregelen verschuiven verkeersdrukte naar Hoograven. Maar dit is tijdelijk. Tot ook Hoograven onbereikbaar wordt gemaakt door een volgende serie knippen.

 24. Steven

  Ik geef toe dat ik dit zelf af en toe lastig ga vinden, maar denk dat het voor de leefbaarheid en gezondheid beter is om het Ledig Erf autovrij in te richten.

 25. Karin

  Trollen en reaguurders wat meer moderaten of weren heeft werkelijk niets met censuur te maken.

  Dit, omdat trollen en reaguurders er vaak op uit zijn om digitaal te rellen, te manipuleren en te framen en zo proberen de publieke opinie buiten het digitale speelveld om te beïnvloeden, middels allerlei trucs. Ook negeren ze vaak gebruikersvoorschriften.

  Willem heeft gelijk, op een forum verkondig je jouw eigen mening, waarbij je niet doet alsof die mening de alomvattende werkelijkheid is en je brengt meningen ook niet als feiten. Je doet zeker niet alsof je namens de samenleving, het volk of een grote groep mensen spreekt. Je spreekt namens je zelf. Ook ga je niet de alwetende uithangen over onderwerpen waar je de ballen verstand van hebt. Op een forum val je ook nooit de persoon aan, maar reageer je slechts op de inhoud. Bovendien luister je naar elkaar, in plaats van elkaar te overschreeuwen.

  Het is wel typisch wie de vraagt stelt wie de trollen zijn. Eenieder die hier meeleest kan die vraag zelf prima beantwoorden.

  Dan ontopic: Het lijkt erop alsof nog geen van de scenario’s nog echt goed uitgedacht of uitgewerkt zijn. Daar zou ik zeker als omwonenden meer moeite mee hebben, dan het feit dat doorgaand verkeer geweerd wordt. Het idee achter dat plan is niet zo verkeerd. De uitwerking nu laat echter erg veel te wensen over en er zitten misschien wel te grote nadelen aan voor iedereen, maar dat kan ik niet met zekerheid stellen, omdat de plannen niet goed uitgewerkt of uitgedacht zijn.

 26. Ger

  Prima om het mooier te maken, maar hoe kom je vanuit Oost nou op het station om bijvoorbeeld je schoonmoeder op te halen? M.i. niet zo moeilijk doen en het profiel van de Tolsteegsingel doortrekken tot aan HC, dan heb je een beetje eenheid.

 27. Annie

  Alles gaat over de auto’s hoe die om moeten rijden.
  Ik ben slecht te been hoe kom ik dan in het twijnstraat?
  Ik woon in rivierenwijk en heb een brommobiel, hoe kom ik naar het Diaconessenhuis
  met al die keuzes?
  Mag niet op de rondweg
  Normaal rij ik via albatrosstraat venuslaan
  Waar moeten alle brommobielen rijden, we mogen niet op het fietspad.
  Daar Wordt ook geen rekening mee gehouden.
  We mogen kiezen, maar net als anderen zeggen, de keuze hebben ze in de gemeente toch al gemaakt!

 28. Fabio

  Een mooi plein maken met fijne loop- en fietsroutes in de vorm van Shared Space. En dan de terrassen van de horeca ook vergroten en daarmee de aansluiting zoeken naar het hartlopercomplex. Zo krijgt dat deel echt een mooi geheel en kan iedereen straks genieten van een drankje in de zon.

 29. Joris

  Uitgangspunt moet niet zijn om het Ledig Erf autoluw te maken, maar om leefbaarheid van bewoners (niet alleen aan het Ledig Erf) te vergroten en co2 uitstoot te verminderen.

 30. O.

  Ik denk serieus dat het geen gek idee is om het doorgaande verkeer over het Ledig Erf en vervolgens de Catharijnesingel richting Hoog Catharijne af te sluiten. Volgens mij werken deze 6 opties alleen als de Catharijnesingel zelf ook wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarages van Hoog Catharijne zijn dan bereikbaar via de Graadt van Roggenweg en niet meer vanaf het stadion of vanuit Hoograven. Verkeer van Hoograven en Kanaleneiland naar Zuilen en Overvecht kan dan niet langer de route door het centrum heen pakken, maar gaat dan via de Ring. Het zou mij namelijk niet verbazen dat het grootste deel van het huidige drukke verkeer (en van het verkeer dat op rustige tijden met een veel te hoge snelheid over de Catharijnesingel scheurt) zich tussen Utrecht West en Utrecht Noord verplaatst. Om de stad heen is een veel betere optie. Het zal wennen zijn, ook voor mijzelf als inwoner van de wijk vlakbij Ledig Erf, maar het gaat er op vooruit! Zelfs voor de bewoners van de W.A. Vultostraat schat ik in, omdat het doorgaande verkeer verdwijnt. Dit moet met goed onderzoek naar verkeersstromen kunnen worden aangetoond lijkt me.

 31. Utrechter2

  @Karin: je lijkt de sterk de indruk te werken dat je moeilijk om kunt gaan met kritiek.
  Is het je eigen mening wat je hebt geventileerd en wat de rest van Utrecht vrolijk naast zich neer mag leggen? Of is wat je allemaal beweert, een keihard feit?

 32. UTRECHTSE JANTJE

  Ja @Robin helemaal met je eens , en ik heb dit onderdeel van DUIC altijd als ‘n soort forum gezien , waar de gemeente zijn voordeel mee zou kunnen doen , als ze oplettender zouden zijn …Want er zitten meerdere betrokken bewoners hier tussen , met vaak hele goede ideeën die dus verloren gaan …Dus @ Cor Nelis hierin heb jij volkomen gelijk , en verder hoop ik dat we elkaar hier serieus nemen en het elkaar afzeiken gaat veranderen in elkaars mening waarderen , en overwegen ….

 33. Watnboudel

  Tja…
  Het is toch wat. Wat maken we ons druk
  En dat terwijl het gemeente ‘bestuur’ vast allang besloten heeft.

  Auto’s de binnenstad uit. En fietsers ook.

 34. Don

  @ Cor Nelis Denk dat u het meer dan bij het rechte eind heeft dat inspraak in Utrecht een wassen neus is en dat we pas op 16 maart 2022 echt iets te zeggen hebben bij de Gemeenteraadsverkiezingen!

 35. Ceciel

  Stel, je moet uit binnenstad-zuid met spoed naar het Diaconessen ziekenhuis. A: met de auto naar de spoedeisende hulp of B: met de ambulance. Hoe gaat dat er dan uitzien? In de verschillende varianten?

 36. Jees

  @ René

  Altijd weer makkelijk om hier de “van Hooydonk” plaat weer op los te laten.

  Het is beleid wat al 20 jaar in de koker zit, tot stand gekomen onder meerdere wethouders, in meerdere collegeperiodes; en bovenal, collegebreed beleid.

  Waarschijnlijk voorgesteld aan het college vanuit het ambtenarenapparaat, dat al 30-25 jaar met dit beleid bezig is.

 37. Vico

  Er worden 6 varianten voorgesteld waarvan 5 gefocust op autoluw beleid. Er hadden op z’n minst ook nog 2-3 andere varianten voorgesteld mogen worden gericht op bereikbaarheid, groen, veiligheid en bewoners. Variant 1 is een kopie van Domplein waardoor het levensgevaarlijk wordt op het Ledig Erf. En in alle andere varianten wordt de toename van autoverkeer op de singel en Tolsteegsingel groter. En dat terwijl de Tolsteegsingel met de nieuwe inrichting nu al levensgevaarlijk is voor fietsers. Met de toename van autoverkeer op de singel zal dat alleen nog maar meer toenemen. Er wonen ook gezinnen in de stad waarvan de kinderen zelfstandig en veilig moeten leren fietsen. Volgens mij ontbreekt deze invalshoek in elk verkeersbeleid van de stad: overvolle en onveilige fietspaden waar kinderen geen kans krijgen om zelfstandig te leren fietsen. Ik heb de enquête ingevuld en ik ben heel benieuwd naar de reactie betreffende veiligheid en kinderen in de raadsinformatiebrief.

 38. Ceciel

  Stel, je moet uit binnenstad-zuid met spoed naar het Diaconessen ziekenhuis.
  A: met de auto naar de spoedeisende hulp of
  B: met de ambulance.
  Hoe gaat dat dan? In de verschillende varianten?

 39. Esrin W.

  Grappig dat dit soort berichten en alles over benzine auto’s en een paar bomen die weggesnoeid worden altijd het beste bezocht worden. Je krijgt een goed beeld van wat de bubble generatie van nu bezighoudt.

 40. Jan

  Stel ze gaan voor variant 6 en je woont in hooch boulandt en je werk is in Leusden. Niet heel makkelijk met het OV dus je gaat met de auto. Hoe kom je nu de stad uit?

  hoe het nu is Catharijne singel – venuslaan – waterlinieweg

  hoe het kan zijn:
  optie1 : Catharijne singel – bleekstraat – en dan of via hoograven de waterliniweg op of via de balijelaan en Europalaan de snelweg op.

  Optie2: catharijnesingel- lange smee straat – oudegracht – ledig erf – venuslaan – waterlinieweg.

  optie3: catharijnesingel- lange smeestraat – lang nieuwsstraat – trans – nieuwe gracht – herenstraat – maliesingel – maliebaan – waterlinieweg.

  waarom word het bewoners zo moeilijk gemaakt om de stad uit te komen. Je gaat met deze plannen verkeer krijgen waar je het helemaal niet wilt hebben.

 41. Maria

  @ Jan

  Tegen optie 2 en 3, sluipverkeer, heeft onze wethouder weer nieuwe plannen in de tas. De binnenstad wil ze ook ‘knippen’. Het wordt er allemaal niet makkelijker op, als je van A naar B wilt in onze stad.

 42. P

  @ Esrin W.

  Reacties op een artikel (of op (a-)sociale media) zijn niet representatief voor:

  A) Of een artikel veel gelezen wordt

  B) Hoe de samenleving ergens op reageert. Reageerders zijn namelijk niet representatief voor de samenleving. De meeste mensen voelen de drang om reacties achter te laten namelijk niet.

  Misvattingen en aannames 101.

 43. Ties

  Het zal natuurlijk even wennen zijn, maar is het zo gek om de auto aan de rand vd stad te hebben staan en dan met de fiets oid zo rechtstreeks als kan van en naar huis te gaan?
  Dat is pas echt co2-friendly.

 44. Nina

  @ Ties

  Dat is leuk, als het mooi weer is en je goed ter been bent. We kunnen en willen niet allemaal lopen naar tram/bus of fietsen.

  Mevr. Van Hooijdonk fietst nu nog fijn door de stad op haar bakfiets. Hopelijk blijft ze gezond, maar als dit anders uit pakt, “loopt” ze in haar eigen fietsstad vast.

 45. arbeider

  Ja Ties, dat is een gekke gedachte, laat iedereen zelf kiezen voor haar of zijn vervoermiddel, iedereen heeft daar een reden voor….de afstand, de noodzaak, slecht ter been. het weer…etc.etc…

  Makkelijk praten als je in de binnenstad woont zonder auto….gun andere mensen ook hun ding, typische kreten van yuppies.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).