‘Wij’ tegen ‘zij’: vermeende sektarische praktijken bij Utrechtse alFitrah-moskee | De Utrechtse Internet Courant ‘Wij’ tegen ‘zij’: vermeende sektarische praktijken bij Utrechtse alFitrah-moskee | De Utrechtse Internet Courant

‘Wij’ tegen ‘zij’: vermeende sektarische praktijken bij Utrechtse alFitrah-moskee

‘Wij’ tegen ‘zij’: vermeende sektarische praktijken bij Utrechtse alFitrah-moskee
De alFitrah-moskee in Overvecht. Foto: DUIC
Polygamie wordt er als normaal gezien, leerlingen dienen zich af te wenden van alles wat niet-islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd. De alFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht staat door een nieuw verschenen onderzoeksrapport (weer) in kwaad daglicht.

Polygamie wordt er als normaal gezien, leerlingen dienen zich af te wenden van alles wat niet-islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd. De alFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht staat door een nieuw verschenen onderzoeksrapport (weer) in kwaad daglicht.

Het buitenschools islamitisch onderwijs op de salafistische Koranschool en het overgebrachte gedachtegoed zouden een voedingsbodem vormen voor radicalisering en alFitrah zou er zelfs een sektarische en anti-democratische houding op nahouden.

Het is te lezen in het rapport ‘De invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving’, dat het Verwey-Jonker Instituut opstelde op basis van onderzoek naar de de alFitrah-moskee. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Utrecht.

Middels 50 interviews tussen januari 2018 en januari 2019 met ouders van (ex-)leerlingen, (ex-)leerlingen, vrijwilligers, scholen, professionals in de wijk en personen uit de islamitische gemeenschap schetsen de onderzoekers een beeld van de kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke participatie van deelnemers aan het aanbod van zorg en onderwijs van alFitrah.

Halal of haram

Volgens het rapport is in het gedachtegoed dat binnen de moskee wordt verspreid de wereld zwart-wit ingedeeld. Iets is ‘halal’ (toegestaan) of ‘haram’ (verboden). Kinderen tussen 4 en 12 jaar die 14 uur per week Dar al-Hudaa-lessen (Arabische taal, Koran en islamitische opvoeding) krijgen bij alFitrah, leren dat ze alles wat niet-islamitisch is op afstand moeten houden.

Bovendien wordt gedoceerd dat andersdenkenden gecorrigeerd moeten worden. Deelnemen aan feestelijkheden zoals Kerstmis of sinterklaas en uitjes op reguliere scholen wordt actief ontmoedigd.

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut concluderen uit hun onderzoek dat er een sterke ‘wij’-tegen-‘zij’-cultuur heerst bij alFitrah, Kafirs (ongelovigen) zijn volgens het gedachtegoed van de moskee niet te vertrouwen.

AlFitrah heeft volgens het rapport sektarische kenmerken en er zou sprake zijn van autoritaire beïnvloeding van leerlingen en ouders die betrokken zijn bij het onderwijs op de moskee. Ouders geven aan geïntimideerd te worden wanneer zij afwijken van de door alFitrah uitgedragen voorschriften.

Polygamie

In het rapport is te lezen dat een ex-leerling tijdens een interview vertelt over de vijandige benadering die er binnen alFitrah is jegens andersdenkenden. “Het is of zwart of wit, je bent of voor mij (alFitrah) of tegen mij. We kunnen samen zijn als je het met me eens bent, heb je een andere mening dan ben je mijn vijand. Omdat ik tegen polygamie ben – driekwart van de mensen bij alFitrah is voor – werd ik op een intimiderende manier aangevallen, er werd gezegd dat ik niet een echte moslim ben, dat mijn geloof niet sterk is.”

Naast gestimuleerd, wordt polygamie bij alFitrah ook gefaciliteerd. Islamitische huwelijken worden er gesloten zonder burgerlijk huwelijk. Ook zouden leerlingen worden aangeraden om bij misstanden géén aangifte te doen bij de politie, maar deze zaken in eigen kring op te lossen. Een sleutelfiguur uit de islamitische gemeenschap zegt daarover: “AlFitrah ziet contact zoeken met de politie als verraad.”

Eerder in opspraak

Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut is het zoveelste nieuwe hoofdstuk in het boek van misstanden rondom de alFitrah-moskee. Eerder kwam de moskee in opspraak vanwege vermeend contact met extremistische organisaties, ontvangen geld van een aan Al-Qaeda gelieerde instelling en een huurachterstand. In september 2016 deed de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, nog een inval bij de moskee in het kader van fraudeonderzoek.

(Tekst loopt door onder foto)

Geert Wilders demonstreerde eerder bij de moskee alFitrah in Overvecht. Foto: Robert Oosterbroek

Kanttekening

Overigens is het recente onderzoek niet het eerste onderzoek naar alFitrah dat de gemeente Utrecht door het Verwey-Jonker Instituut heeft laten doen. In 2016 maakte het instituut een analyse van de pedagogiek van het Dar Al-Hudaa-onderwijs van de stichting alFitrah. Destijds gingen de onderzoekers akkoord met een aantal voorwaarden die alFitrah stelde: de stichting bepaalde welke lessen de onderzoekers mochten bezoeken en bij de interviews met ouders en leerlingen was steevast een medewerker van alFitrah aanwezig.

De resultaten van het onderzoek toen? De lessen van alFitrah waren volgens het instituut ‘pedagogisch verantwoord’. Wel zou er door de lessen een risico zijn dat moslimkinderen met hun rug naar de Nederlandse samenleving komen te staan. Op basis daarvan vroeg de Utrechtse gemeenteraad om een nieuw onderzoek.

Een aantal bevindingen dat wordt gepresenteerd in het nieuwste onderzoek waren trouwens al bekend ten tijde van het eerdere onderzoek. De scheiding tussen jongens en meisjes bijvoorbeeld. Ook stonden in 2016 al uitingen en lesmateriaal van alFitrah online, waarop de onderzoekers de resultaten van 2019 hebben gebaseerd. Dat die gegevens destijds niet zijn gebruikt bij het vormen van de onderzoeksresultaten en nu wel komt volgens onderzoeksleider Ahmed Hamdi omdat de insteek van het oude onderzoek anders was.

Het rapport van het Verwey-Jonker instituut is trouwens niet volledig negatief. In hoofdstuk 2 van het rapport wordt gerept over de ‘bruisende organisatie’ die de alFitrah moskee is. Het onderwijs zou bovendien bijdragen aan de cognitieve, psychosociale en moreel-religieuze ontwikkeling van de leerlingen.

Advies

En nu? Volgens het rapport leiden de aangeleerde denkbeelden en gedragsnormen ertoe dat het voor betrokken leerlingen moeilijk wordt om buiten hun eigen geloofskring op sociaal vlak aansluiting te vinden bij anderen. Het advies van het instituut aan de gemeente Utrecht is dan ook om ‘mainstream islamitische organisaties te stimuleren en te faciliteren om hun eigen lesaanbod te professionaliseren’.

Op die manier kan volgens de onderzoekers aan de behoeften van ouders en leerlingen worden voldaan en kan de invloed van een organisatie als alFitrah op de moslimgemeenschap in Utrecht worden gemarginaliseerd.

Dat het rapport directe gevolgen heeft voor alFitrah of een eventuele sluiting mogelijk maakt ligt niet in de lijn der verwachting. De instelling valt niet onder de bibop-toets, waarmee beoordeeld wordt of bij ondernemers of bestuurders risico bestaat op criminele betrokkenheid. AlFitrah is ook niet vergunningsplichtig. Wel loopt het eerdergenoemde FIOD-onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken nog steeds.

Gekoppelde berichten

9 Reacties

Reageren
 1. Massegast

  Ben benieuwd hoe politiek-correct Utrecht op dit verhaal reageert?

 2. Raphaël

  Goh. Je zou het niet hebben kunnen weten hè?
  Tuuurlijk niet.
  Veeeeel te moeilijk.
  Goh.
  Het advies van het instituut aan de gemeente Utrecht is dan ook om
  ‘mainstream islamitische organisaties te stimuleren en te faciliteren om hun eigen lesaanbod te professionaliseren’.
  Goh. Kan het nog vager? Wie is de mainstream? Wat is faciliteren? Is dat geld erbij?

  Ik zou toch gaan voor één schooltype. Voor élke Nederlander. Eén.
  Maar gaat niet zeker hè? Geeft wat wrijving met andere clubjes.

  Dus: als je van goede wil bent, niet meer zeuren en liegen, niet meer draaien en graaien. Eén school.
  Zonder ‘geloof’.

  Geloof doe je niet op school.
  En als ‘ze’ (andere clubs) beginnen te kermen: Niks van aantrekken.

  Want gezeur gá je krijgen. Menschen zijn nogal zeurpietjes. En dat vooral als ze in de slachtofferrol zitten.

 3. Lombokker

  Kortom, een religieuze sekte. Met hele enge ideeën.

 4. Frits

  @Raphaël
  Ik vind vrijheid van onderwijs een groot goed. Ik ben strikt atheïst, maar wijs veel normen en waarden die met de grote religies en met het boeddhisme samenhangen, niet af.

  Bovendien kunnen er tal van grondslagen zijn een onderwijsvorm te beginnen. Democratische scholen en vrije scholen bijvoorbeeld hebben niets te maken met religie. Iedereen kan een school kiezen met een onderwijsvorm en de normen en waarden die aansluiten bij wat men belangrijk vindt.

  En het systeem werkt ook gewoon goed – er zijn altijd uitzonderingen. Zoals deze moskeeschool, laatst was er een christelijke school in Zeeland in opspraak en met het pedagogisch klimaat op democratische scholen schijnt het ook niet best te zijn. Maar dat zijn uitzonderingen, die altijd het nieuws halen.

 5. [email protected]

  Zolang wij nog een stadsbestuur hebben die de andere kant op kijkt en met pappen en nat houden bestuurt, zullen dit soort haat paleizen groeien.

 6. Raphaël

  @Frits,

  In principe ben (was) ik het met je eens.
  Maar sinds ik besef dat hersenspoeling een nogal ‘tricky thing’ is, begrijp ik ook waarom ‘de machten’ met die scholen bewust -verdeel en heers- spelen. Bewust dus!
  De tijd van zijig gedoe moet daarom maar over zijn. Op school leer je maar rekenen schrijven en nog meer van zulks. En áls de staat zich al via de scholen met ook opvoeding wil bezig houden, dan liefst allemaal gelijkwaardig. Dus geen ‘kak-privé-schooltjes’ meer, gaan rare ‘moslim-schooltjes’, enzovoorts.

  Alles begint op de schooltjes. Daar wordt de mens gedresseerd tot het wezentje dat er overblijft. Heel zijn verdere leven zal hij in die illusie verder leven die hem op school is ingeprent.
  En als je dat, als je ouder bent, beseft, dan is het te laat. Áls je het je al beseft.

  Vandaar dat ik meen dat één school het beste is. Vind ik.

 7. Toine Goossens

  Behalve de vrijheid van onderwijs kennen wij ook de zeer essentiële vrijheid van politieke overtuigingen en godsdienst. Dat is vastgelegd in de grondwet en vele wetten die daar de uitwerking van zijn. Het is ook uitgewerkt in de fundamentele Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

  Die wetten en Beginselen dienen door iedereen in Nederland gerespecteerd én aanvaard te worden. Vrijheden zijn ondergeschikt aan die Grondwet en Beginselen.

  Al Fitrah verwerpt dat. Daarmee vervult Al Fitrah een verachtelijke rol in de Utrechtse samenleving. Wij, de burgers van Nederland, dienen dat af te wijzen en te verwerpen. Als de indoctrinatie van Al Fitrah een bedreiging van de stabiliteit en veiligheid van de rechtsstaat is, is de overheid bevoegd om in te grijpen.

 8. Theo

  De goede moree[-religieuze vorming wordt als positief punt gewaardeerd.
  Maar de religie is het mohammedanisme, met zijn stellige afkeer van niet-moslims (“kafirs”) en van seculiere wetgeving.
  En dat moet een goede morele vorming opleveren?

 9. anoniem

  Natuurlijk is er in dit land een hetze gaande tegen de Islam en dat valt zeker niet te ontkennen. Uiteraard zullen de tegenaanhangers van de Islam het daarmee oneens zijn, maar die waren ook niet voor een gesprek uitgenodigd. Het onderzoek laat zowel de positieve als de negatieve kanten zien. AlFitrah doet zich voor als onfeilbaar én als dé autoritaire macht op het gebied van de Islam. Elke vorm van kritiek wijzen ze van zich af en aan zelfreflectie wordt niet gedacht. Ze wekken bij de moslims de illusie op dat geen andere onderwijsinstelling of religieuze organisatie hen de juiste informatie over de godsdienst kan verschaffen, wat niet alleen zeer arrogant en dwaas is, maar ook onrust tussen groeperingen binnen de moslimgemeenschap. De reactie van alFitrah op hun Facebook-pagina laat het zwart-wit denken van het bestuur zien als een bewijs tegen zichzelf.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).