Adviescommissie: Geen jaarlijkse subsidies naar Bibliotheek, UCK en RASA | De Utrechtse Internet Courant Adviescommissie: Geen jaarlijkse subsidies naar Bibliotheek, UCK en RASA | De Utrechtse Internet Courant

Adviescommissie: Geen jaarlijkse subsidies naar Bibliotheek, UCK en RASA

Adviescommissie: Geen jaarlijkse subsidies naar Bibliotheek, UCK en RASA
De Bibliotheek op de Stadhuisbrug. Archiefbeeld DUIC / Jesse Holweg
Er zijn harde keuzes gemaakt door de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Het advies dat vanmiddag om 17:00 uur is overhandigd aan wethouder Kees Diepeveen kent een paar opvallende punten. Zo wordt er geadviseerd om geen jaarlijkse subsidies toe te kennen aan de Bibliotheek in Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en RASA.

Er zijn harde keuzes gemaakt door de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Het advies dat vanmiddag om 17:00 uur is overhandigd aan wethouder Kees Diepeveen kent een paar opvallende punten. Zo wordt er geadviseerd om geen jaarlijkse subsidies toe te kennen aan de Bibliotheek in Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en RASA.

Ook zou er volgens de commissie geen subsidie moeten gaan naar onder andere het Aboriginal Art Museum, Aorta, De Utrecht Popprijs, Kapitaal, SETUP en Vechtclub XL. De voorzitter van de commissie Saskia van Dockum legt uit dat er voor 17,1 miljoen euro subsidie is aangevraagd, terwijl er voor slechts 11,2 miljoen euro te verdelen viel. In totaal krijgen 28 instellingen geen subsidie.

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht wilde voor 2017 85.000 euro en voor de drie jaar erna 216.750 euro per jaar om culturele activiteiten mogelijk te maken. De commissie ziet dit echter niet zitten. “De in de aanvraag verwoorde plannen ziet de commissie als prematuur en onvoldoende stevig en concreet uitgewerkt. De visie vindt zij onvoldoende in samenspraak met de plannen voor een bibliotheek met een bredere culturele uitstraling.”

Ook wordt er geconcludeerd dat ‘de begroting onvoldoende is uitgesplitst’. Het extra bedrag wordt aangewend voor vaste medewerkers en de aanvraag maakt niet duidelijk hoe vervolgens activiteiten worden bekostigd, en in welke relatie een en ander staat tot de reguliere exploitatie van de bibliotheek. In het organisatiemodel mist zij een eigentijdse visie op het functioneren van een bibliotheek met een brede culturele functie.

UCK

Ook het UCK krijgt een negatieve beoordeling. “De commissie vindt de organisatiestructuur
niet inzichtelijk, en het bedrijfsplan mist visie en ondernemingszin. De begroting is erg
beknopt en wordt onvoldoende onderbouwd. Zo ontbreekt de toelichting op de zakelijke verhuur en is niet bekend op welke manier het UCK de zalen denkt te programmeren.”

RASA

Tot slot krijgt een derde grote speler, het wereldmuziekpodium RASA, ervan langs van de commissie. “De commissie maakt zich zorgen over de tanende positie van de wereldmuziek in Utrecht”, aldus de algemene beschouwingen voor de periode 2013-2016. “Vier jaar later is deze positie schrijnend te noemen. In de aanvraag van RASA zocht de commissie – tevergeefs – naar een heldere en innovatieve visie op het programmeren van muziek(culturen) van niet-westerse afkomst in en voor de stad. De commissie gelooft onverminderd in het belang van het programmeren van niet-westerse muziek en culturen, mits gepaard aan het leiderschap en de gedurfde werkwijze die zij in de aanvraag van RASA zo node miste.”

Kees Diepeveen: “Een van de belangrijkste uitgangspunten die we de adviescommissie hebben meegegeven was het waarborgen van de culturele pluriformiteit, of simpel gezegd: in Utrecht willen we dat alle soorten cultuur vertegenwoordigd zijn. Naast deze adviezen per instelling geeft de commissie ook een aantal algemene beschouwingen over het Utrechtse cultuurveld. Belangrijke opmerkingen waar we de komende tijd over in gesprek gaan met het culturele veld.”

Vervolg

In september stelt het college de Nota Subsidievoorstellen vast waarin het college een subsidieverdeling aan de gemeenteraad voorstelt. Deze verdeling is gebaseerd op het advies van de commissie, de adviezen van andere fondsen, zoals van het Rijk, culturele fondsen en de provincie, en de matching hiertussen. In november 2016 volgt de definitieve vaststelling van de subsidieverdeling in de gemeenteraad in het kader van de Programmabegroting 2017.

Lees hier de Advies Cultuurnota.

15 Reacties

Reageren
 1. FD

  Goed Nieuws
  minder, minder, minder subsidie.
  Hou je eigen broek maar op.

 2. Steven

  Nee FD (vreemde naam trouwens) al het geld gaat naar het zwarte gat dat Tivoli-Vredenburg is.

 3. Arend.

  @FD u heeft geen idee wat u zegt! Maar dat hebben wel meer mensen van de minder, minder, minder partij!

 4. Alex

  Museum de Munt en Maluku museum zijn ook al opgehouden te bestaan helaas…..
  Inderdaad AL het geld gaat in het grote zwarte gat dat Tivoli heet.

 5. Hans Visser

  Hoe redelijk de onderbouwing ook lijkt te zijn, weet ik nagenoeg zeker dat gebrek aan visie min of meer van toepassing zal zijn op elke subsidie aanvraag. Als je op zoek bent naar een “visie op zalenverhuur” van het UCK en “besteding van wat centen” voor culturele activiteiten rondom een bibliotheek, heb je er helemaal geen noot van begrepen. UCK is een instantie waar goedwillende ouders hun kinderen naar toe brengen voor wat muziekonderwijs en daar voorziet het UCK uitstekend in … moeten die mensen van het UCK zich ook nog gaan toeleggen op het verhuren van lokaaltjes … wat een aanmatigend uitgangspunt. Op het UCK werken conservatorium-geschoolde ambachtsmensen … wanneer krijgen we in Nederland nu eens normaal respect voor deze mensen … het feit dat er verwacht wordt dat er ook geld moet worden verdiend met het verhuren van lokalen is al compleet ziek … daar wordt je niet voor opgeleid op een conservatorium ! Daar weet ik alles van. Muziek, kunstonderwijs en wat optredens in de biep verdient ondersteuning van de samenleving … moet alles commercieel worden ! Draait alles in het leven om geld ? Mensen die dat roepen moeten JUIST eens wat vaker naar muziek luisteren en naar culturele activiteiten gaan … daar valt vaak nog te genieten

 6. Snoos Greb

  “De begroting is erg beknopt en wordt onvoldoende onderbouwd. Zo ontbreekt de toelichting op de zakelijke verhuur en is niet bekend op welke manier het UCK de zalen denkt te programmeren.”
  Hebben ze bij de gemeente tóch wat geleerd van het TiVre-debacle….

 7. Sjakie

  Het geldverslindende en megalomane TiVre slurpt alle subsidie op waardoor er geen ruimte meer is voor andere projecten. Als je dan leest dat de organisatiestructuur van bijv UCK
  niet inzichtelijk is, en het bedrijfsplan visie mist en ondernemingszin, moet TiVre direct dicht. Deze problemen spelen ook bij TiVre maar kom niet aan het paradepaardje van onze gemeente.

 8. Jeroen de vries

  Prima. Als we nou ook TiVre failliet laten gaan en daarna laten exploiteren door een commerciële partij (Joop van den Ende,, Mojo evenementen, Albert Verlinde desnoods) dan kan het geld dat vrijkomt worden besteed aan onderwijs, veiligheid, ouderenzorg en andere wel belangrijke zaken. In plaats van aan gesubsidieerde kaartjes voor op geitenwollensokken bakfietsende grootverdieners.

 9. R

  Ik neem aan dat FD ook zijn eigen broek echt zelf ophoudt? Dat hij dus geen huursubsidie of hypotheekrenteaftrek geniet? Met het zinloos rondpompen van geld in de huizenmarkt wordt zoveel geld weg gegooid (duizenden ambtenaren om de pomp te laten draaien), dat je daarmee alle musea in dit land gratis voor het publiek zou kunnen openstellen. Maar dat vereist daadkracht en visie, twee zaken die in de lokale en landelijke politiek al jaren niet meer voorkomen.

 10. Gerben

  Ookal vind ik dat in het kunstonderwijs (ik kom er vandaan) te weinig ondernemerschap wordt gegeven zeker voor deze tijd is het op zijn minst opvallend te noemen dat deze intellingen allemaal in de Bieb++ zouden zitten.
  Lijkt me meer een ruzietje tussen personen in de top en pesterijtjes. Dat is meestal de echte politiek ipv het verhaaltje naar de media

 11. PD

  De soap rondom TiVre ontslaat de andere culturele instellingen er natuurlijk niet van om met een goed meerjarenplan te komen. Vooraf is ook specifiek gevraagd om een visie op ‘cultureel ondernemerschap’. En die visie is er dus blijkbaar onvoldoende bij organisaties als UCK, RASA en de Bibliotheek en nog enkele anderen. Verschuilen achter de bodemloze put van TiVre is niks anders dan een brevet van incompetentie.

  Wie het advies volledig doorleest, ziet dat de adviescommissie vol lof is over organisaties die het wél is gelukt om tot een goede visie op cultureel ondernemerschap te komen. Zoals bijv. Le Guess Who?, Jongerencultuurhuis Kan’eiland en ZIMIHC.

 12. FD

  PD is net zo’n rare naam als FD, @ Steven 28/5/2016 – 8:48
  En Steven zonder achternaam vind ik ook best raar.

  Een bibliotheek kan ik me nog wel voorstellen w.b. subsidie, al zal dat afgebouwd moeten worden, maar al die andere dingen; ga maar lekker crowdfunden.

  Ik zou niet weten waarom een (fictief) gerbera museum gesubsidieerd zou moeten worden. (fictief hè, ik noem maar wat)

  Ook de geld-opmaker Tivoli (is Tivre de nieuwe mode-benoemings-naam ??) zou zelf zijn ding moeten doen.
  Ben er nu 2x geweest, onlangs met Kiteman en ca 20 jaar geleden met een Salsadame.
  Beiden in de oude zaal.
  De rest hadden ze dus niet hoeven bouwen 😉

 13. Herman

  Mooi moment om de cultuursubsidies terug te brengen tot een paar miljoen. Subsidie aan cultuur komt vooral terecht bij de culturele elite die aangevoerd door een stel cultuurpauzen veel te veel voor elkaar krijgt.
  Laat het uitbespaarde geld maar ten goede komen aan de belastingbetalers, die hebben liever een schone straat, extra voetbalveld of een park.
  De cultuur gaat zichzelf maar bedruipen, Tivoli verkopen aan een commerciele uitbater, Bieb stopt vanzelf, zit in de laatste fase van haar levenscyclus en al die vage musea en niche clubjes kunnen met wel vrijwilligers verder en als die er niet zijn is er ook geen behoefte dus sluiten.

 14. Toine Goossens

  In de cultuurnota ‘Creatieve lijnen’ zijn vier criteria en zes uitgangspunten vastgelegd:
  De criteria waaraan iedere instelling verplicht moet voldoen zijn:

  • Artistieke kwaliteit
  • Betekenis voor de stad
  • Ondernemerschap
  • Onderscheidendheid

  Daarnaast zijn er ook nog 6 uitgangspunten voor een integrale beoordeling.

  Zo lees ik dat het UCK wordt gefinancierd vanuit de onderwijsbegroting en dat de cultuurcommissie geen toegevoegde waarde ziet voor het UCK op het gebied van cultuur. Exit UCK

  Zo lees ik ook dat de inspanningen van ´t Hoogt om studenten voor haar films te interesseren op niets zijn uitgelopen. Daarom zet ´t Hoogt de komende jaren in op educatie. Hé denk ik dan, dat hoort toch bij onderwijs thuis? ´t Hoogt gaat zwaar inzetten op het MBO, ja dat is onderwijs. Deze post kan volledig worden geschrapt.
  Desondanks adviseert de commissie ´t Hoogt nog sterker en nog professioneler op educatie in te zetten. Blijkbaar is ´Hoogt niet professioneel genoeg om dat zelf te bedenken; een beetje hulp van deze commissie is dan mooi meegenomen.

  Vreemd ook dat de commissie bij het toetsen van de kwaliteit ´ondernemerschap´ geen enkele belangstelling heeft voor cijfers. Veel van de grotere Utrechtse cultuurinstelling is, net als ´Hoogt, feitelijk failliet. Noch ´t Hoogt, noch andere instellingen, nemen in hun jaarverslag de verplichte continuïteitsparagraaf op. Dat hun accountants op grond van het ontbreken daarvan en op grond van de overduidelijke discontinuïteit toch hun goedkeurende verklaring afgeven is een overtreding van de beroepsregels.

  De commissie roemt in haar rapport het onderscheidend vermogen en het unieke aanbod van ´t Hoogt. Een vergelijking met de programma´s van andere filmaanbieders is daarbij duidelijk niet gemaakt. Dat is in de ogen van de commissie ook volstrekt niet relevant. Die andere exploitanten zijn allemaal commerciële bedrijven en hier hebben we het over non profit. In de non profit cultuur is ´t Hoogt volstrekt uniek. Kijk dat is nog eens het interpreteren van criteria!

  De Utrechtse cultuurwereld staat al vijf jaar strak van de faillissementen en financiële schandalen. Toneel, muziek, film, het houdt niet op. Van deze kundige cultuurkenners mogen zij voorlopig nog hun gang blijven gaan.

  Ik vertrouw er op dat zij daarbij de wethouder, het college en de raad op hun weg zullen vinden.

 15. ACTK

  @Gerben: Interessante observatie inderdaad. Luister nooit naar wat men zegt, kijk vooral naar wat men doet…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).