Reconstructie: Hoe dromen aan het Domplein 4-5 in twee jaar tijd uitmonden in juridische procedures Reconstructie: Hoe dromen aan het Domplein 4-5 in twee jaar tijd uitmonden in juridische procedures

Reconstructie: Hoe dromen aan het Domplein 4-5 in twee jaar tijd uitmonden in juridische procedures

Reconstructie: Hoe dromen aan het Domplein 4-5 in twee jaar tijd uitmonden in juridische procedures
Het is 31 december 2021. Terwijl er een lockdown en algeheel vuurwerkverbod geldt maakt Utrecht zich op voor de jaarwisseling. Op deze dag komen De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht samen. Er worden handtekeningen gezet. DOMUS wordt opgericht en het huurcontract met de gemeente voor Domplein 4-5 wordt getekend. Iedereen lijkt tevreden. Nu ruim twee jaar later is er bijna niks meer over van de toekomstdroom die men toen had. De gemeente probeert met juridische procedures DOMUS uit het pand te krijgen. Een verhaal over hoe er een vloek lijkt te rusten op het monumentale gebouw. 

Het is 31 december 2021. Terwijl er een lockdown en algeheel vuurwerkverbod geldt maakt Utrecht zich op voor de jaarwisseling. Op deze dag komen De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht samen. Er worden handtekeningen gezet. DOMUS wordt opgericht en het huurcontract met de gemeente voor Domplein 4-5 wordt getekend. Iedereen lijkt tevreden. Nu ruim twee jaar later is er bijna niks meer over van de toekomstdroom die men toen had. De gemeente probeert met juridische procedures DOMUS uit het pand te krijgen. Een verhaal over hoe er een vloek lijkt te rusten op het monumentale gebouw. 

We gaan eerst even wat verder terug in de tijd, want Domplein 4-5 kent een lange voorgeschiedenis. In 1998 werd Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) opgericht, dat tot 2019 in het gebouw bleef. Op 6 augustus van dat jaar ging de instelling failliet na een strijd met de gemeente Utrecht waarbij de subsidie werd stopgezet. ‘Een klein trauma’ noemen betrokkenen het.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het gebouw in 2019

Datzelfde jaar werden, vanuit de gelederen van het UCK, De Utrechtse Muziekschool (DUMS) en Theaterschool Utrecht (TSU) opgericht. De betrokkenen wilden na het faillissement van UCK voorkomen dat er geen cursussen meer aangeboden konden worden. De gemeenteraad besloot op haar beurt dat Domplein 4-5 behouden moest blijven voor amateurkunsteducatie en ging op zoek naar een nieuwe hoofdhuurder voor het pand.

Die hoofdhuurder werd niet gevonden, vanwege het kortlopende huurcontract dat de gemeente kon aanbieden. Leegstandbeheerder AdHoc kreeg in november 2019 het beheer van het gebouw in handen waarna verschillende instellingen van het gebouw gebruik konden blijven maken. Terwijl DUMS, TSU en Danscentrum Utrecht (DCU) gebruikmaken van het pand ontstaat het idee dat zij wellicht het pand kunnen gaan huren en beheren. DOMunder, dat al sinds 2009 in het pand zit, zou dan kunnen aanhaken voor inhoudelijke samenwerkingen op het gebied amateurkunsteducatie en erfgoed.

De koppen worden bij elkaar gestoken voor de eerste plannen. De gemeente werkt ondertussen aan de pandvisie, een plan voor de toekomst van het gebouw – inclusief een grootschalige verbouwing. In de zomer van 2020 presenteren DUMS, TSU, DCU en DOMunder hun plannen voor ‘DOMUS – Huis voor Cultuur en Erfgoed’. Aanwezig zijn genodigden van Vastgoed, Erfgoed en Culturele Zaken van de gemeente. Men is enthousiast.

Hoge raad

Hoewel corona het land overspoelt, werken de partijen door aan de plannen. Een goede business case is hard nodig. Het lukt de vier partijen niet om daar in 2021 overeenstemming over te krijgen, maar er is wel haast. Want op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het zogenoemde Didam-arrest uitgesproken – een belangrijke uitspraak in een andere zaak, die verregaande gevolgen heeft in het hele land. In het kort komt het erop neer dat de gemeente niet zomaar kan bepalen aan wie ze iets verhuurt: er moet altijd een openbare aanbesteding zijn.

Er zijn wel wat uitzonderingen, maar dan moet er tempo worden gemaakt. Er dient een entiteit opgericht te worden. DOMUS zou dan voor 1 januari 2022 opgericht moeten zijn en het huurcontract getekend hebben. Het is ook in deze periode dat DOMunder aangeeft tijdelijk – voor de duur van de verwachte verbouwing – de ticketbalie te verplaatsen naar het Winkel van Utrecht / VVV op Domplein 9, in verband met de nodige gastvrijheid en service. De andere drie partijen gaan door, er is haast bij geboden.

Zodoende tekenen DUMS, TSU en DCU voor de oprichting van DOMUS en het huurcontract met de gemeente. Afgevaardigden van de drie instellingen nemen plaats in de nieuwe vereniging. DOMUS is een feit. Ondertussen moeten DOMUS en DOMunder samen nog tot een verdeling komen voor enkele servicekosten, want ze waren allebei gebruikers van het pand.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dossier

Het dossier over DOMUS en Domplein 4-5 is ondertussen dik – waarbij de lezingen van de verschillende betrokkenen uit elkaar lopen en er verwijten worden gemaakt. Het voert te ver om dat in dit artikel allemaal te bespreken en ook niet iedereen wil er nog over praten. Wat in ieder geval een gegeven is, is dat er vanaf die oudejaarsdag in 2021 ook al onzekerheden zijn. Een paar maanden nadat DOMUS gestart is, volgt namelijk al de eerste brandbrief aan de gemeente. Het draait vooral allemaal om geld.

‘De gemeente heeft ons verleid tot het oprichten van DOMUS’

Jeroen van Spijk is de huidige voorzitter van DOMUS, en oud-directeur van UCK. Hij blikt terug: “De gemeente heeft ons verleid tot het oprichten van DOMUS. Dat is samen bedacht. Wij vonden dat ook niet zo’n slecht idee. Alleen, sinds de oprichting heeft ze haar handen er weer vanaf getrokken en toezeggingen zijn niet nagekomen.” De kritiek van DOMUS en ook DUMS richt zich onder meer op de opstelling van de gemeente en specifiek op toezeggingen die zouden zijn gedaan.

Marlijn Beukema van DUMS wil wel reageren, en kaatst de bal deels terug naar de gemeente. Het oprichten van DOMUS zou in korte tijd en onder druk zijn gebeurd, en de gemeente zou meermaals de suggestie hebben gewekt dat ze financieel bijspringt als dat nodig zou zijn. Beukema zegt het vooral erg te vinden voor de ruim 70 muziekdocenten die zijn aangesloten bij de muziekschool en voor de duizenden cursisten. “Voor hen is de situatie heel schrijnend.”

De realiteit is wel dat de DOMUS de begroting niet goed rondkrijgt. De verbouwing speelde daar ook een rol in, want door de verbouwing zou ook horeca meer inkomsten gaan genereren.

Onveilige werksituatie

De partijen geven aan dat ze aan de bel blijven trekken bij de gemeente. De spanningen binnen DOMUS nemen ondertussen toe. Bart van der Laak heeft voor de gemeente onderzoek gedaan. Hij schrijft dat er naast de financiële problemen meer aan de hand is. De drie partijen, DUMS, DCU en TSU, verschillen veel op het gebied van ‘inhoudelijke activiteiten, strategie, ambities, organisatiegraad en financiële draagkracht’. De financiële situatie verslechtert ondertussen.

Van der Laak schrijft dat spanningen steeds meer toenemen, dat de werksituatie uiteindelijk als ‘onveilig’ getypeerd kan worden en dat er ‘passief-agressief gecommuniceerd’ wordt. In september 2022 wordt wederom de noodklok geluid door de partijen. Het college geeft aan regie te pakken en mee te kijken naar de business case.

In 2023 start het hierboven al aangehaalde onderzoek van extern adviseur Bart van de Laak, in opdracht van de gemeente Utrecht. In datzelfde jaar worden de barsten in DOMUS echte scheuren. DCU besluit om te vertrekken en op andere plekken verder danslessen te geven. Dit heeft ook weer gevolgen voor de financiën. DCU wil DUIC verder niet te woord staan over dit onderwerp.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In het najaar komt Van de Laak met zijn rapport. Daar staat onder meer in dat DOMUS de financiële rapportages niet op orde heeft. Verder: “Geconstateerd kan worden dat het niet realistisch is geweest om te verwachten dat de drie kleinschalige partijen DUMS, TSU en DCU binnen enkele jaren in staat zouden zijn om het gat te vullen dat door UCK is achtergelaten. […] Met name het beheer en de exploitatie van een pand als Domplein 4-5 vereist een organisatiegraad en financiële draagkracht die de partijen nog niet hebben.”

Ook zou de business case te optimistisch zijn geweest. Er kwam uiteindelijk wel een bedrag te staan dat DOMunder aan DOMUS moest betalen over 2022 en 2023, maar dat was lager dan DOMUS had gedacht

De gemeente neemt de conclusies van Van de Laak over. “Gezien alle problemen van de afgelopen twee jaar en de beperkte expertise en financiële draagkracht van betrokken organisaties is onze conclusie op basis van het advies dat het toekomstige beheer van Domplein 4-5 onafhankelijk zou moeten worden georganiseerd.” Beheer van het gebouw, en de inhoudelijke kunstlessen zouden dus apart geregeld moeten worden, en niet door dezelfde partijen.

Geen beheer, maar erfgoed

Dit laatste was ook altijd een van de punten van DOMunder. Directeur Tijn Pieren vertelt: “Wij zijn een erfgoedinstelling, we zijn geen beheerorganisatie die het rest van het gebouw wil exploiteren. Dat is een risico dat we helemaal niet willen en kunnen lopen. Natuurlijk wilden we op inhoud samenwerken, en we staan altijd nog open voor inhoudelijke samenwerkingen. Maar we wilden niet onder de vlag van een grote vereniging de verantwoordelijkheid van het hele gebouw onder ons krijgen.”

‘Dat veel te grote bedrag bleef DOMUS handhaven’

En hoe zit het dan met de servicekosten? Pieren zegt daarover: “Er zijn, als je gezamenlijk een pand zit, uiteraard dingen die je samen moet regelen, zoals de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimte. Alleen ging DOMUS uit van een ander bedrag dan DOMunder. Dat veel te grote bedrag bleef DOMUS handhaven in haar business case. We hadden daarover op zakelijk gebied een verschil van inzicht. Dat hebben we altijd gezegd, maar DOMUS bleef werken op basis van haar eigen aannames, zonder een vraag vanuit DOMunder. En als er dan na weer een overleg overeenstemming was over uitgangspunten, werden die een paar maanden later weer van tafel geveegd door DOMUS (lees: DUMS). Ook een reden om tijdelijk naar Domplein 9 te gaan. Want de sfeer in het pand werd niet beter en voor ons is gastvrijheid en service cruciaal.”

Uiteindelijk is er op aandringen van DOMunder en de gemeente in najaar van 2023 door dezelfde Van de Laak een onafhankelijke berekening gemaakt. “Wij hebben toen conform die berekening servicekosten betaald over 2022 en 2023”, meldt Pieren.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Uiteindelijk kwam er deze maand bericht. De gemeente schrijft: “Ondertussen heeft de vereniging DOMUS, ondanks herhaalde aanmaning, een flinke huurachterstand laten ontstaan. Deze huurachterstand bedraagt op dit moment de lasten van circa 15 maanden. Ook de energiekosten voor 2023 en het eerste kwartaal van 2024 zijn nog niet voldaan.” Daarom is de gemeente een juridische procedure gestart om DOMUS eruit te krijgen.

Ook is de vechtscheiding bij DOMUS compleet. TSU is uit het bestuur van de vereniging gestapt. We hebben TSU gevraagd om mee te werken aan dit artikel, maar de instelling wil geen vragen beantwoorden. Uiteindelijk bestaat het bestuur van DOMUS dus nu alleen nog uit DUMS. De huidige voorzitter van DOMUS en oud-directeur van UCK, Van Spijk, is ook voorzitter van DUMS.

Als klap op de vuurpijl wil de gemeente ook nog de subsidie terugvorderen van stichting de Utrechtse Muziekschool. Dit is weer een andere club dan corporatie De Utrechtse Muziekschool (DUMS), dat zelf geen subsidie rechtstreeks van de gemeente krijgt. Volgens de gemeente wordt de subsidie echter wel rechtstreeks doorgestort vanuit de stichting naar de corporatie. Daarom moet DUMS ook papieren aanleveren, maar de verantwoording is niet op orde.

‘Het lijkt zinvoller om samen om tafel te gaan dan de juridische weg te zoeken’

Beukema ontkent dit: “Wij hebben ondanks dat dit stichting UMS betreft onze jaarrekeningen van DUMS altijd gedeeld met de gemeente Utrecht. Daarnaast heeft de stichting elk jaar zijn verantwoording aangeleverd waarna de blokkade ervan af is gehaald. Het lijkt me zinvoller om hier samen om tafel te gaan en een oplossing te vinden dan de juridische weg te zoeken. Daarbij wil DUMS uiteraard wel aanschuiven bij UMS om ervoor zorg te dragen zo spoedig mogelijk helderheid te creëren.”

Hoe nu verder?

De gemeente blijft erbij dat het pand behouden moet blijven voor amateurkunsteducatie en erfgoed. Het gemeentelijk plan voor het pand is recent geactualiseerd, wat ook als basis moet dienen voor de verbouwing die er ooit moet komen. Te lezen is: “Wie Parijs bezoekt start bij het Louvre, Amsterdam heeft het Museumplein. Waar ga je heen als je Utrecht bezoekt? Juist, naar het Domplein.”

Een onafhankelijke partij moet het beheer op zich gaan nemen waarbij het gebouw veel meer open wordt voor bewoners en bezoekers van Utrecht. Beukema geeft wel aan blij te zijn dat de gemeente onderschrijft dat het pand voor amateurkunsteducatie behouden blijft. “Hopelijk blijft  muziekeducatie ook onder onafhankelijk beheer betaalbaar en toegankelijk voor de Utrechters.”

‘Het gebouw heeft enorme potentie, het moet de deuren meer openen’

Ook Pieren van DOMunder maakt zich hier hard voor samen met andere Domplein partners zoals de Domtoren en Domkerk: “Het gebouw heeft enorme potentie, het moet de deuren meer openen en op een natuurlijke manier in verbinding komen met het plein en de beleving van het 2000 jaar erfgoed op én onder het Domplein. Dit is het moment om dit echt te gaan bewerkstelligen.”

Reactie gemeente Utrecht

De gemeente ontkent dat ze de partijen gevraagd of onder druk heeft gezet om DOMUS op te richten. Ook zou er geen toezegging zijn gedaan dat er een onrendabele top gedekt zou worden. “De gemeente heeft DOMUS ten slotte – onverplicht – financieel geholpen door een bedrag van ruim 116.000 euro aan energiekosten en belastingen voor 2022 kwijt te schelden.”

Over de verbouwing: “Het is niet gelukt om de ambities van de partijen en het beschikbare budget op één lijn te brengen. Overigens heeft ook de moeizame communicatie binnen DOMUS ervoor gezorgd dat er geen helderheid kwam over bepaalde onderdelen dat zorgde voor vertraging in het proces. […] Op basis van een gezonde financiële situatie, een haalbare pandexploitatie en heldere organisatievorm kan de verbouwing gepland worden.”

Verder laat de gemeente weten: “We vinden het als gemeente vervelend dat we nu in de huidige situatie zijn beland. Ondanks diverse inspanningen (gesprek wethouders en bestuur, kwartiermaker) om de ambitie om van het Domplein 4-5 een huis voor amateurkunsteducatie te realiseren, moeten we helaas concluderen dat DOMUS onvoldoende in staat bleek te voldoen aan de financiële verplichtingen richting de gemeente.”

 

30 Reacties

Reageren
 1. Toine Goossens

  Betrek ‘t Hoogt erbij. Dan is het financiële probleem opgelost. De Raad trekt daar dan wel meerdere miljoenen voor uit. De chaos wordt groter. Maar de cultuur ambtenaren kunnen zich dan wel op de borst slaan.

  Bezuinigen? Halveer de cultuur afdeling. En trek de rest weg bij Lot van Hooijdonk.

 2. Jan

  Wie het nog begrijpt, mag het zeggen.

 3. Scherpschutter

  @Jan

  Ik zal het voor u samenvatten. Het is best simpel. Er is belastinggeld gegeven aan meerdere organisaties die geen economisch bestaansrecht hebben omdat ze een dienst bieden waar weinigen op zitten te wachten. Nu is het belastinggeld weg en iedereen failliet, en dat is de schuld van iedeen behalve de gemeente die de nutteloze organisaties gratis geld gaf.

 4. Utrechtsch

  Ingewikkeld verhaal zeg.

 5. Guus

  Laat DOMUS die verkeersboetes gaan innen, mogelijk kunnen ze dit effecienter dan de gemeente en met het batig saldo hiervan de huur en energiekosten van het pand bekostigen. Ook voor de gemeente Utrecht is dit een win-win situatie want op elke verkeersboete legt de gemeente € 22,10 uit de zak van de belastingbetaler bij.

 6. Barend

  Jammer jammer jammer. De waarde van de muziekschool en amateurkunsteducatie in zijn algemeenheid kan niet genoeg benadrukt worden. En, @ Goossens, dat overstijgt inderdaad het belang van de GL66 hobbies en middelenallocatie. Gemeente: zet svp alles op alles om deze functies voor dit gebouw te behouden.

 7. Koel Hoofd

  Duic heeft eerder over deze clubs geschreven.

  https://www.duic.nl/cultuur/gemeente-houdt-met-ruim-acht-ton-uck-overeind/
  https://www.duic.nl/cultuur/museum-domunder-tekort-16-miljoen-euro/
  https://www.duic.nl/cultuur/pvda-domplein-4-moet-weer-plek-bieden-aan-amateurkunsteducatie/
  https://www.duic.nl/cultuur/amateurkunstorganisaties-kunnen-nog-niet-in-oud-gebouw-uck/
  https://www.duic.nl/cultuur/geen-huurder-voor-gebouw-uck-domplein-pand-wel-beschikbaar-voor-amateurkunst/

  Het behouden van de ruimte was belangrijker dan de financiele onderbouwing, terwijl de betrokken partijen al een problematisch subsidieverleden met elkaar hebben.

  Is het niet eens tijd voor een ‘financieel kritisch loket’ voor gesubsidieerde cultuur creabea’s? Want bij de gemeente gaan ze pas achteraf rekenen terwijl die creabea’s sowieso niet rekenen maar wel de rekeningen doorschuiven. Parasitair gedrag.

 8. Cico

  komt over als een gebrek aan regie door een onzekere gemeente. Het is zo spijtig dat alles wordt uitbesteed aan complexe private partijen, om er dan weer achter te komen dat je geen geld gaat verdienen met kunstbeoefening.
  Amateurkunst is uiteraard niet winstgevend, de winst zit hem dat een kind muziekles kan krijgen. Of dat Utrechters op laagdrempelige wijze kennis maken met dans- en toneel. Anders is kunst onherroepelijk een elite hobby, instrumenten zijn bijv ontzettend duur.

 9. Moniek

  @Scherpschutter.
  Het ligt iets genuanceerder. Het betreft organisaties die een dienst bieden waar U niet op zit te wachten. Dat betekent of: u hebt die diensten al in het verleden geconsumeerd. Of: u bent niet geïnteresseerd in wat in het artikel wordt beschreven als erfgoed. Handig en overzichtelijk is het niet bepaald gegaan, dat klopt.

 10. Eric

  @ Toine

  Helemaal gelijk, maar de zonnekoningin mag doen en laten wat ze wil!

  Hoezo tekorten? We gaan gewoon door met wegversmallingen ala Graadt van Roggenweg, Maliebaan, opnieuw het Goylaan aanpakken etc etc

  Deze zonnekoningin zei immers nergens klachten te horen!

  Dat is pas ” democratie “

 11. Weg

  Verbouwing? In de voorheen prachtige Torenzaal werd de verende (dans)vloer vervangen door een harde betonnen vloer, en de rest van de sfeer verdween er mee. O.a. weg ‘Worlddance’, en Utrecht was weer een fijne dansavond armer!

 12. FJ

  Eeuwig zonde dat de muziekschool daar weg is gewerkt. De subsidie voor het UCK vervulde wel degelijk een behoefte, namelijk die voor het laagdrempelig cultureel ontwikkelen van muziek, dans en toneel voor Utrechters die dat willen. Door dat stop te zetten is een belangrijk instituut verdwenen en is er inmiddels jaren later nog steeds niet duidelijk wat men nu wel wil. Ik zie de bui al hangen dat er weer een toeristische of horeca aangelegenheid van wordt gemaakt. Jammer, een groot gemis.

 13. Astrid de Groote

  Kan anno 2024, in onze stad nou niet iets normaal geregeld worden? Het gebouw i is een schoolgebouw. Gebouwd als school. Dus? School erin. Zo simpel is het. Mijn grootvader heeft hier in de jaren 20 nog op school gezeten. Maak er weer een basisschool van. Dat is het altijd geweest. Daarvoor is het bedoeld. Dat moet er in terug komen. Klaar.

 14. LvH

  @ Eric

  Eerst de Jutfaseweg hoor

 15. Nina

  @ Moniek
  Er moet steeds weer meer geld naartoe en dus is het niet financieel levensvatbaar. Een bedrijf gaat dan failliet, dus waarom met belastinggeld dit overeind blijven houden?

  Er is laatst door de gemeente miljoenen euro’s bezuinigd op de zorg voor inwoners. Ik vind dat sociaal gezien betere afwegingen moeten worden gemaakt door de gemeente.
  Bron: https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-bezuinigt-miljoenen-op-zorg-en-ondersteuning-de-financiele-situatie-is-ernstig~aa2c2f6b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Ik snap daarnaast de toplocatie niet. Dit kan ook in een buitenwijk van Utrecht. Dat geldt ook voor de bibliotheek op de Neude. Een dure locatie is niet nodig om de dienst te verlenen die betaald wordt met gemeenschapsgeld.

 16. S

  @Eric: ja goddank gaan die projecten gewoon door.
  Een heeft ook niet veel met het ander te maken. Andere potjes, snappie?

 17. Rien

  scherpschutter valt weer in herhaling

 18. Rien

  Maar triest is het allemaal wel. Kunst en cultuur zijn misschien economisch niet zo belangrijk, en kosten alleen maar geld, maar er is meer dan welvaart: er is welzijn. En kijk eens hoe lang veel muzikanten het blijven doen: tot ze echt niet meer kunnen. Hoeveel voetballers van 60 jaar of ouder zijn er nog?

 19. Van Zwieten

  Het was ooit een lagere school. Maak dat er weer van. Probleem opgelost.

 20. JR

  @ Nina

  Nee dan beter horeca toch, op die toplocatie? Niet.

 21. Robbert

  Moeilijk verhaal maar als je het simpel stelt hebben ze veel subsidie gekregen maar daarmee niet de huur en gas/water/licht betaalt. En de gemeente is zowel de subsidie verstrekker als de verhuurder.

 22. Pee

  Als iets niet zonder subsidie kan blijven bestaan is er dus geen animo voor , anders konden ze zelf de broek hoog houden.
  Dus kost het alleen maar geld om iets in leven te houden voor een handje vol mensen .
  wie zit daar nou op te wachten?
  Het is niet de bedoeling om te leven van subsidies daar is het niet voor bedoelt.

 23. Marcel

  Het is heel simpel. Niks veranderen aan het gebouw is 1. Verkoop is 2. Gemeente moet niks doen wat geen kerntaak is. Dat is het verhuren van panden niet. Niemand bij de gemeente snapt er iets van hoe je moet verhuren en huren. Zijn geen ondernemers. Kost alleen maar geld. Stop is met dit geleuter. Ga iets nuttigs doen. Het gemeente huis verbouwen naar meer werkbare ruimte bv. Niet zelf doen natuurlijk. Verkopen en verbouwen. Is toch echt belachelijk hoe deze ruimte is ingedeeld? Ik kan er met de solex rondrijden. En niemand heeft prive ruimte. Daar wil je niet werken! Toch?

 24. Peter

  Los van hoe het er zakelijk/financieel aan toe gaat en onder welke naam of hoedanigheid: het is in ieder geval een levendig bastion vol energie. Iedere dag lopen er vele honderden deelnemers aan allerlei cursussen, evenementen en rondleidingen in en uit. Het is dus beslist geen “handjevol mensen” !

  Het pand ligt bovendien nogal prominent aan het Domplein. Iedere toerist die de VVV zoekt loopt er naar binnen, denkende dat dit het centrale informatiepunt van de binnenstad is. En dan moeten ze iedere keer weer worden verwezen naar de tamelijk onopvallende ingang in de hoek van het Domplein, ingeklemd tussen de café’s en terrassen…

  Aangevuld met een professionele aanpak voor toerisme en horeca (naast cultuur, educatie, erfgoed) kan de exploitatie van dit enorme pand een levensvatbare opzet worden. Maar dat is dan ook een kwestie van bestemmingsplannen, vergunningen en ingrijpende verbouwingen, en zoiets kost helaas veel tijd…

 25. Nina

  @ Peter
  Benieuwd wie er elke dag allemaal tijd hebben om daar te zijn. De gemiddelde Nedelander werkt overdag.

 26. Terrassen zitten vol

  @ Nina

  Huh, loop eens door de stad vandaag.

 27. Moniek

  @Nina
  Waarom spreekt u mij aan?
  Ik schreef toch dat het niet bepaald handig en overzichtelijk is gegaan? Ik antwoordde op Scherpschutter die naar mijn idee onterecht beweerde dat het om nutteloze organisaties ging, organisaties die een dienst bieden waarop weinigen zitten te wachten. Vanzelfsprekend moet dienstverlening financieel wel verantwoord worden gedaan.

 28. Nina

  Cultuur is belangrijk.

  Wil je minder verkeersdrukte in de binnenstad, dan is het logischer deze gesubsidieerde instellingen te plaatsen op locaties buiten het stadscentrum.

  Dat is goedkoper, ontlast de binnenstad van verkeer en is goed toegankelijk voor alle Utrechters met OV, fiets, regiotaxi en auto.

  Bibliotheken en musea zijn tegenwoordig zwaar overgesubsidieerd met gemeenschapsgeld. Zo’n 50 jaar geleden was het vooral liefdewerk-oud-papier in oude groezelige panden. Nu zitten ze op toplocaties in schitterende, perfect onderhouden panden met heel veel fte’s. Dat kan echt wel wat minder.

 29. Danny

  Zo zonde dat we onze maatschappij hebben uitgekleed. Dat we alleen nog maar geven om rekenen, taal en wat topsport.
  In vele landen in de wereld horen muziek, dans en theater nog echt bij het dagelijks leven. Het verbindt de mensen in families en dorpen. Hier kan niemand meer muziek maken, niemand dansen, niemand een goed toneel spel spelen of een gedicht schrijven. Onze cultuur is verworden tot voetbal kijken en Facebook kijken. En BBQ-en. En vooral mopperen dat er geen samenhang meer is, geen gemeenschap meer is.
  Op Domplein 4 gebeurden mooie dingen. Daar werkten passievolle mensen die met weinig middelen veel deden. Het is bizar dat even verderop een Rabobank miljarden verdient en dat stopt in kantoren met marmeren vloeren en fonteinen in de hal. En dat een groepje jonge kinderen dat gitaarles of saxofoonles wil hebben, dat moet doen met een docent die continue onder stress staat of hij/zij zijn inkomen tot zijn/haar pensioen kan houden. Hoe arm is onze samenleving geworden.

 30. N.

  @ Nina

  “Een dure locatie is niet nodig om de dienst te verlenen die betaald wordt met gemeenschapsgeld.”

  Als de gemeente de verhuurder is, en het belangrijk vindt dat daar muziekonderwijs wordt gegeven, is het pand niet ‘op de markt’, en hoeft het helemaal geen dure locatie te zijn. Als je jouw logica volgt, is onze binnenstad binnen een mum van tijd een groot Primark-filiaal.

  @ Danny
  Geheel eens met je reactie. In Parijs zit op elke straathoek een theater, en vol met Fransen (geen toeristen). Waarom? Omdat theater in de Franse cultuur belangrijk wordt gevonden, en van staatswege wordt gesubsidieerd. In Duitsland wordt muziekeducatie op de basisschool serieus genomen en heeft elke stad een professioneel orkest.

  Hier in Nederland moet alles ‘rendabel’ zijn, als in: elke euro moet meer euro’s opleveren. Dat een euro ook ontwikkeling, plezier, levenskwaliteit of beschaving op kan leveren, begrijpen we hier niet.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).