Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht | De Utrechtse Internet Courant Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht | De Utrechtse Internet Courant

Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht
De dinsdagochtend gepresenteerd Voorjaarsnota (de jaarlijkse begroting van de gemeente Utrecht) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht ziet de enorm opgelopen schulden van de laatste jaren als een potentieel loden last voor de stad.

De dinsdagochtend gepresenteerd Voorjaarsnota (de jaarlijkse begroting van de gemeente Utrecht) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht ziet de enorm opgelopen schulden van de laatste jaren als een potentieel loden last voor de stad.

Dat laat hij in een uitgebreide reactie op de plannen weten. Utrecht stevent af op een faillissement als het op deze voet blijft doorgaan. Bos legt uit dat Utrecht in 2007 nog 175.000 euro op de bank had staan maar dat dit eind 2016 is afgenomen tot een schuld van 1,1 miljard euro. “Het huidige bestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnen komt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien”, zegt Bos.

De fractievoorzitter omschrijft Utrecht als ‘een armoedzaaier met leencapaciteit, die alle zeilen bij moet zetten om dit te keren’. “Het college lijkt niet te beseffen dat deze schuld een potentieel loden last is voor de stad. Structureel presenteert het Utrechtse college een meerjarige begroting zonder realiteitszin. Keer op keer blijkt dat Utrecht incidentele meevallers hard nodig heeft om verliezen en voorzienbare onvermijdelijke financiële tegenvallers dicht te smeren. Voor 2016 heeft het college 49,5 miljoen euro’s gevonden uit de verkoop van erfpachtgronden, uit onzekere toekomstige opbrengsten op grondexploitaties, op een vrijvallende reserve benodigd voor de decentralisatieopgaaf in het sociaal domein, op afroming van het weerstandsvermogen en benodigde fondsen voor de betaling van vennootschapsbelasting. Stadsbelang Utrecht ziet dit niet als meevallers, maar als gegoochel met geld.”

Gekoppelde berichten

19 Reacties

Reageren
 1. Toine Goossens

  Kijk dat komt er van als je € 6.000.000 uitgeeft om de prostitutiepanden op de Hardebollenstraat te kopen. Gewoon omdat een paar binnenstadbewoners dat vragen. Laten we het er op houden dat ca. 300 inwoners met dat besluit gepleasd zijn. Dat is dan € 20.000 per inwoner. Bij 340.000 inwoners hebben we het dan over € 6.800.000.000. Een veelvoud van het geld dat de stad nu al tekort komt.

  De strapatsen op het gebied van de culturele ambities van de stad hebben de inwoners de laatste jaren zo´n € 300.000.000 gekost.

  Als Cees Bos niet tegen het Artplex/Bieb++ had gestemd was daar nog 100 miljoen bijgekomen. Hij legt erg vaak de vinger op de wonde. Maar hij kan met zijn kleine fractie desondanks het bloeden niet stelpen. In de gaten houden die man.

 2. BB

  Klein denkfoutje Toine. Voor die 6 mln krijgt de gemeente panden. En die vertegenwoordigen ook een waarde. I am so sorry, maar je rekensom slaat nergens op.

 3. Florianus

  Ja, da kan wel zo weten, maar t zijn wel kekke gebouwtjes!

 4. Gerben

  Stem deze vent uit het bestuur in Utrecht, hij heeft ook in zijn eentje de bieb tegengehouden.
  Soms is het belang van de stad leefbaarheid en funcites waar alle stadsbewoners wat van hebben.
  Liever geen bankiers in de politiek. We weten allemaal waar de focus op geld en kapitalisme tot leidt. Kale levenloze betonblokken e.d. alles zo zuinig mogelijk.
  Voor leefbaarheid in de stad is er een lange termijn visie nodig. Tuurlijk zijn schulden niet goed om op te bouwen en moet je daarna wat jaartjes financieel wat inhouden maar juist culturele gebouwen hebben een grote impact en uitvloei op de stad bewoners en omgeving.
  Een politicus moet op meer dan alleen de centen letten.

 5. Pascal van Zinkeboer

  Aangezien de gemeente eigenaar is van alle grond en alle panden in de stad hoeft men zich inderdaad helemaal nergens zorgen over te maken. Eens met BB en Florianus!

 6. Jansen

  @ Gerben

  Je spreekt je zelf nogal tegen. Als Bos niet tegen het Artplex had gestemd, had er juist een kale, grote, grauwe, betondoos gestaan, waarvan alleen de bankiers en vastgoedbboeren beter waren geworden, zoals het praktisch altijd gaat in Utrecht. Bos heeft juist in het algemeen belang gehandeld, of je de man nu mag of niet. Datzelfde doet hij nu weer. En D’66, met name, doet net alsof alles in orde is, zodat zij hun agenda kunnen waarmaken. Lees: die agenda bestaat uit het bevoordeleb van de eigen cultuurelite, ondanks dat ik niet tegen investeren in cultuur ben, in tegendeel, maar hier woorden gewoon elitaire kliekjes voorgetrokken, zodat deze zichzelf kunnen verrijken en hun eigen netwerk in stand kunnen houden en uitbreiden.

  @ Toine Goosens
  Wat een lariekoek. Zo’n beetje eeen hele straat kopen voor, ik meen, 5,2 milj en niet 6 mijl., is niet zo heel veel geld. Je koopt daarmee halve onderwereld praktijken af en zorgt er voor dat dit stukje centrum, een woonbuurt, leefbaar kan worden. Voroal de aanzuigende werking van randcriminaliteit wordt nu verdreven. De gemeente kan over een paar jaar deze panden weer doorverkopen, als het bestemmingsplan inmiddels is aangepast. In vele steden heeft dit model scuccesvol gewerkt om de onderwereld uit bepaalde buurten en straten te verdrijven.

  Smooige dingen kosten nu eenmaal geld. Echter, de gemeente Utrecht draagt een veel te grote broek. Een iets bescheidener TivoliVredenburg, dat veel bbeter te exploiteren was, had Utrecht nog steeds op de kaart geuze, simpelweg omdat er goede programmeurs rondlopen. Nu is er een molog neergezet, waar een nieuwe bestuurslaag in moest komen die klauwen met geld kost, bovenop de extra gebouw en personeelskosten, de verbouwingen, het niet te exploiteren gebouw, gewoon omdat de architect, de projectontwikkelaar> onderschat die niet, en de gemeente zo nodig “harde pimele-architectuur” moesten neer zetten, omdat ze iets wilde achterlaten voor de toekomst. De grootsheid van zichzelf en Utrecht zo nodig aan de buitenwereld moesten tonen. Dat is wat er aan de hand is.

 7. Wim Vreeswijk

  Niet lopen zeuren. De gemeenteraad is toch al die jaren met die massa’s uitgaven akkoord gegaan? Of moeten we dan maar de hele gemeenteraad gaan vervangen? Dat wil het college toch ook niet? uiteindelijk kan de burger deze rekening betalen, toch?

 8. wimutrecht

  Het is gelukkig zelden dat je zo veel domheid op minder dan een A4tje bij elkaar geschreven ziet. Zijn het niet de bedenkelijke figuren van Stadsbelang dan wel hun volgers.1, 1 miljard schuld. Nee “losers” dat is voor het grootste deel geïnvesteerd dan wel te investeren geleend geld van de Bank Ned Gemeenten tegen verwaarloosbare rentegetallen. Voor de investeringen komt bezit terug wat varieert van grond in Rijnenburg tot de panden in de Hardebollenstraat alsmede te begroten inkomsten uit bv. gemeentelijke belastingen/vergunningen enz. Daarnaast inkomsten uit het grote steden beleid. Als je de schuld aan derden afzet tegen de schulden van de andere grote steden dan wonen we in het Walhalla. Iedereen kan nalezen wat de financiële positie is van Utrecht die gelukkig anders is dan het clubje van laag allooi tracht te stoken. Voor mij als burger van deze gemeente prijs ik mij gelukkig, namelijk: Al jaren geen verhoging gemeentelijke belastingen, een prachtige stad geroemd en genoemd over de grenzen en een cultuurbeleid waar ik gelukkig van word. Zelfs in Lombok, Oudwijk, Leidsche Rijn, Overvecht enz waar genoeg geinvesteerd wordt in cultuur op wijkniveau.

 9. jeroen de vries

  Ach, slechts 2500 euro per inwoner, waar praten we over? De mensen die hier voor verantwoordelijk zijn zorgen er enerzijds voor dat de inkomsten afnemen (doordat de stad de slechtst bereikbaarste stad van heel NL is geworden) en zijn vooral druk met het uitdelen van cadeautjes aan hun elitaire bakfiets-grachtengordel cultuur elite vriendjes. De gewone hardwerkende Utrechter krijgt de rekening van falend links subsidiegraaien vanzelf gepresenteerd.

 10. Toine Goossens

  @Jansen,
  U kunt noch lezen, noch rekenen. Ik raad u aan om een basiscursus alfabetisering te doen, wellicht lukt het de volgende keer dan wel om een rekentoets uit te voeren.

  Prostitutie is al zeer lang een vrij beroep in Nederland. Dat is u dus ook ontgaan. In dat beroep werken Nederlandse vrouwen als Zelfstandig Professional. Alleen randdebielen associëren dat met criminaliteit.
  Overigens hebben de andere grote steden illegale prostitutie inderdaad aangepakt, maar met behoud van de werkplekken van de zelfstandig werkenden. Ook hier verdraait u de feiten.

  @BB en @Pascal,
  Elke straat wil wel dat Utrecht € 20.000 per inwoner investeert om het woongenot te vergroten. De € 6,8 miljard die daar in Utrecht voor nodig is toont aan hoe belachelijk het pleasen de bewoners onder aanvoering van superlobbyist Arie Doeser is. Investeren is keuzes maken. Bestemmingswijzigingen kunnen inderdaad geld opleveren. Daarom zijn belanghebbenden bereid om in nieuwe ontwikkelingen te investeren. Ondanks dat het onroerend goed van de bewoners sterk in waarde zal stijgen hebben zij geen enkele bereidheid getoond om de investering voor eigen rekening te nemen. Nee de belastingbetaler mag daar voor opdraaien.
  Blijkbaar hebben de bewoners geconcludeerd dat die panden die € 6.000.000 niet waard zijn.

  Hoe moet de gemeente dit gaan terugverdienen? Daar zijn twee mogelijkheden voor. Ten 1e kan de gemeente de bewoners een aanslag baatbelasting opleggen, zoals ook gebruikelijk is bij investeringen waar ondernemers van profiteren. Ten tweede kan de gemeente met een herwaardering van het onroerend goed van de bevoordeelde bewoners de grondslag voor de OZB met wel 30% vergroten. Dat levert elk jaar extra geld in het gemeentelijke mandje op.

  Kijk dan komt tenminste een deel van de kosten terecht bij degenen die het meeste profijt genieten.

 11. Jansen

  @ meneer Goosens

  En hoe toont u dan aan dat ik niet kan rekenen? Mag ik dat even vragen misschien?

  Ik reken namelijk niets voor in mijn stukje tekst. Ik noem een bedrag, that’s it en ik heb een mening over dat bedrag. In mijn ogen heeft de gemeente niet te veel betaald en gaan ze dit geld ook dubbel en dwars terug verdienen, daarnaast kan de gemeente sturen in een nieuw bestemmingsplan.

  Ten aanzien van je punt mbt tot prostitutie: dream on. Er is vrijwel nergens ter wereld geheel vrijwillige prostitutie en de onderwereld speelt bijna altijd een rol, van een rol aan de zijkant tot een prominente rol. Daarnaast heb ik het in dit geval over de aanzuigende werkring van prostitutie op de criminaliteit. Het trekt straatvolk aan. Daar waar de buurt al jaren toenemende overlast van had, maar waar die overlast ineens gedaald is na het verdwijnen van de ramen……rara…….

  Zonder gewetensnood een prostituee bezoeken is bijna niet mogelijk. Misschien moet er veel meer werk gemaakt worden van de sociale problematiek die achter prostituee bezoek van met name mannen schuil gaat. Waarom is er de behoefte om geld te betalen voor seks? Hier gaat een enorme triestheid achter schuil, eenzaamheid, eigen verwaarlozing> waardoor men niet aan de vrouw komt en een schrikbarend beeld van hoe men als man zijnde tegen een vrouw aankijkt. Wel goed voor de seks, verder niet nodig.

  Ik ben van mening dat je prostitutie niet moet uitbannen en moet gedogen. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat juist volledige legalisereing de positie van prostituees niet verbeterd. Het verbieden er van evenmin. Het schermgebied is het beste voor de vrouw. Hoe pak je misstanden aan? Simpel, door mannen die willens en wetens gebruik maken van minderjarige dames en dames die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar te stellen en niet het prostitutiebezoek.

 12. Toine Goossens

  @ Jansen,

  Als dat u teveel moeite is, zal ik dat voor u doen. De gemeente trekt € 5.875.000 uit. Daar komt nog 2% kosten bij, en jawel het is € 5.993.000. Ik wens u veel succes bij uw cursus.

  U schrijft bijzonder veel om legale prostitutie en de Nederlandse zelfstandigen die dat beroep uitoefenen in een kwaad daglicht te stellen. Waarom doet u dat?

  Vreemd gaan is in Nederland vrij algemeen geaccepteerd: ´Bijna de helft, 43%, van alle deelnemers aan dit onderzoek geeft toe ooit in zijn leven te zijn vreemdgegaan: bijna eenvijfde, 18 procent, deed dat maar één keer, 8 procent zelfs meer dan vijf keer. Nog eens eenvijfde,
  18 procent, is nooit vreemdgegaan maar geeft toe dat de verleiding weleens zo groot is geweest dat het niet veel had gescheeld.´ (psychologie magazine OKTOBER 2014).

  Minder dan 1 op de 5 geintervieuwden is nooit vreemd gegaan. Dat is een erg kleine minderheid. In de top van de Nederlandse seksdienstverlening zijn zelfstandige call girls de norm. Inmiddels zijn er ook zorgverleners die diensten aan gehandicapten aanbieden. Er is dus niks mis mee.

  Er zijn ook Nederlanders in wier omgeving ´vreemd gaan´ absoluut not done is. Zoals er ook Nederlanders zijn die geen sociale omgeving hebben; zij kunnen niet vreemd gaan. Die minderheden gaan naar een zelfstandige sekswerker. U dicht hen gewetensnood toe. Waar haalt u het lef vandaan.

  Vrouwenhandel en het bezoeken van illegale prostitutie dient stevig bestreden te worden. Wat dat betreft zijn de uitspraken van de rechtbank Maastricht in de Valkenburgse prostitutiezaak ronduit schokkend. Maar anders denken is in Nederland uitdrukkelijk toegestaan.

 13. Jansen

  @ Toine Goosens

  U heeft wel erg veel woorden nodig om uw punt (wat is uw punt eigenlijk?) te maken.

  Wat heeft vreemdgaan in hemelsnaam te maken met prostitutiebezoek?

  Ik zeg dat prostitutie nodig is in de samenleving, maar dat de positie van prostituees beter is wanneer de prostitutie gedoogd wordt tov legalisatie. Dat klinkt vreemd, maar is wel in honderden internationale rapporten aangetoond. Dat heeft met een hoeveelheid aan factoren te maken. Een klein puntje van de sluier> wanneer een beroep legaal is ligt alles out in the open, gelet op het taboe op dit onderwerp zorgt dit juist voor schrijnende (we willen alles verhullen) toestanden bij de prostituees zelf.

  Ook leiden bijna alle internationale onderzoeken tot maar 1 conclusie: prostitutie zonder enige mate van dwang is uiterst zeldzaam en criminaliteit is er altijd, of zijdelings of in vol ornaat, bij betrokken. Dat krijg je met beroepen in een schemergebied. Juist door de zaak in Valkenburg aan te halen bevestigt u nu juist mijn punt.

  U hoeft mij geen rekensommen voor te leggen. Rekenen kan ik. Ik baseerde mij gewoon op een bedrag van 5,2 milj., omdat ik dacht dat dit het bedrag was. Kennelijk zat ik er naast, maar ik gaf ook meteen al toe “als ik het niet verkeerd heb”. Ik heb niet altijd alle gegevens paraat. Mijn punt blijft echter wel staan dat ik ook 6 miljoen niet een te hoog bedrag vind. Kennelijk heeft u een andere mening. Ik niet.

  Mag ik u trouwens nog een advies geven? Voorkom het kleineren van anderen als u een gesprek/ dialoog/ discussie probeert aan te gaan Het maakt uw punt er niet sterker op. Misschien denkt u zo een publiek te verwerven en dat lukt u vast ook, maar met inhoud heeft het helemaal niets te maken.

 14. Maarten

  Ik ben het met Toine eens en juist in de Hardebollenstraat waren er geen problemen vanwege de kleinschaligheid en de oudere prostituees. Dus raar dat de gemeente daar miljoenen in gaat steken vanwege het comfort van de omwonenden.

  Maar de core issue is de gemeentelijke begroting. Ik weet het niet maar het heeft er alle schijn van dat de gemeente mooi weer speelt!

 15. Jansen

  @ Maarten

  De hele buurt had last van de aanverwante overlast; en niet zo’n klein beetje ook.

 16. Toine Goossens

  @ Jansen,

  Dicht op elkaars lip zitten gaat altijd met overlast gepaard. Alle activiteiten in de binnenstad zorgen links om of rechtsom voor overlast. De essentie is dat bij het beoordelen van conflicten, de beginselen van de rechtsstaat altijd voor gaan. Vraagt u uw leidsman daar eens naar. In deze rechtsstaat is het gelijk aan de sekswerkers. Als ik mij goed herinner hebt u op dat argument van mij al eens eerder met minachting gereageerd.

 17. Cees Bos Fan

  CEES BOS … tja… zijn ene stem tegen het Bieb Complex heeft gezorgd dat bijna 25 Miljoen planschade is ontstaan. Hij heeft dus iedere inwoner even ruim 70 Euro gekost !
  Het argument dat het anders 100 Milj. had gekost is gebaseerd op onzakelijkheid, nu hebben we niets, was het gebouwd dan hadden we daar ook heel veel woningen gehad…die bij dit media complex hoorde !
  Na realisatie was het gebouw ook zeker dit bedrag waard.

 18. Maarten Rooijmans

  @ Jeroen de Vries
  Idd, geen drama. Maar…dit is al gauw € 5.000 per inwoner, omdat je het bedrag van 1 miljard alleen kunt delen door het aantal belastingbetalers. Dit is misschien niet absurd, maar moet wel worden opgehoest door belastingplichtigen die ook door de andere overheden (staat, waterschap en provincie)
  Bovendien is de kans dat dit bedrag de komende jaren gaat oplopen. Utrecht is een stad in ontwikkeling, maar tevens ziet het er naar uit dat de belastingen als gevolg daarvan fors omhoog moeten.

 19. W. van Rheenen

  Vind het geen verkeerde analyse. Je kunt geen geld uit blijven geven omwille van het willen. Verstandig omgaan met geld lijkt mij heel normaal. 1,1 miljard schuld is een hele hoop. Zeker als je bedenkt dat Utrecht eigenlijk maar 175.000 euro in de plus stond. Verbaas mij dan ook een beetje over de meerderheid van de reacties. Lijkt aan de naïeve kant. Het is goed om te investeren in groei, dat brengt op de lange baan ook geld in het laatje. Maar dat moet dat ook wel wat opleveren. Cultuur kost in de regel alleen maar geld. Ik ben dus blij dat Cees Bos de schade heeft weten te beperken tot die 70 euro per inwoner.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).