Verkiezingen in Utrecht: zijn stadsparken groene rustplekken of evenemententerreinen? - De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen in Utrecht: zijn stadsparken groene rustplekken of evenemententerreinen? - De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen in Utrecht: zijn stadsparken groene rustplekken of evenemententerreinen?

Verkiezingen in Utrecht: zijn stadsparken groene rustplekken of evenemententerreinen?
Park Lepelenburg
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen. Deze week behandelen we het thema; groen in de stad.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen. Deze week behandelen we het thema; groen in de stad.

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag; Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen?

De komende dagen geven deze politieke partijen ook antwoord op: Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich toch de economische ontwikkeling van Utrecht? In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen? Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

De komende weken behandelen we weer andere thema’s en komen ook de andere partijen aan het woord.

Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen?

GroenLinks Parken worden voor bewoners steeds belangrijker. Mensen gebruiken ze niet alleen voor evenementen, maar ook om te wandelen, sporten, spelen, zonnen of picknicken. Dieren gebruiken ze om te foerageren en nestelen. Parken zijn de groene huiskamers van de stad, daarom verdienen ze onze zorg. Evenementen moeten dan ook worden afgestemd op het park waarin ze plaatsvinden. In een park kan best wat georganiseerd worden, mits het weinig overlast veroorzaakt of bij uitstek goed aansluit bij de omgeving. GroenLinks is voorstander van goede spreiding van evenementen door de stad, zodat de overlast voor omwonenden én de natuur beperkt blijft. Daarnaast moet een park nooit onnodig worden afgesloten voor een evenement.

PvdA Parken zijn er om van te genieten. Dit kan zowel in rust en stilte als met veel activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige Griftpark, een park met rustige, kalmerende hoekjes, maar ook is er een skatepark en een kinderboerderij. Bij grote uitzondering kunnen parken gebruikt worden als evenemententerrein. Dan dienen er echter duidelijke afspraken te worden gemaakt over de aantasting van het groen. De kwaliteit daarvan mag niet ten koste gaan van het evenement.

ChristenUnie De Utrechtse parken hebben een fantastische kwaliteit van bomen, struiken, gras en ander groen. Evenementen in parken kunnen daar zorgvuldig mee omgaan, maar sommige leiden tot vernieling van het groen. Bijvoorbeeld door zwaar vrachtverkeer bij de opbouw of grote stellages op het gras. Maar ook dagenlange afsluiting van de parken is niet wenselijk. Stadsparken zijn in de groene rustplekken met een belangrijke functie voor kinderen, wandelaars, hardlopers, en andere omwonenden. Die functie mag niet in het gedrang komen. Het aantal evenementen in parken zou wat de ChristenUnie betreft daarom beperkt kunnen worden. De ChristenUnie staat evenementen in de stad graag toe, maar het belang van de parken staat voorop.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren ziet stadsparken vooral als groene rustgebieden voor mensen en dieren, niet als evenemententerrein voor grootschalige festivals. Daar zijn parken te kwetsbaar voor en er ontstaat vaak veel schade aan flora en overlast voor fauna in parken door bijvoorbeeld grootschalige housefeesten. Boomwortels en -stammen en bloemen worden beschadigd, vlinders en vogels blijven weg en de natuur kan soms niet meer herstellen van zoveel bezoekers en geluid. De Partij voor de Dieren is zeker niet tegen evenementen, maar het moet wel binnen de perken blijven om festivalisering van Utrecht tegen te gaan. Grootschalige festivals zien we het liefst op bedrijventerreinen zoals Papendorp, of binnen. Niet in parken en natuurgebieden.

VVD Utrecht Parken hebben vele functies en zijn vooral bedoeld voor mensen uit onze stad om in te verblijven en recreëren. Festivals horen daarbij, maar wel onder de goede voorwaarden. De gemeente hoort garant te staan voor de openbare orde. Organisatoren van evenementen dragen zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het beperken van overlast. Ook behoren zij bewoners tijdig en goed te informeren over een evenement. Om overlast in parken tegen te gaan, willen we openbare toiletten en aangewezen barbecueplaatsen.

Student & Starter Het is een combinatie van beide. Met de komst van het Lombokpark komt er meer mogelijkheid tot recreatie in parken. Student & Starter wil graag meer mogelijkheden creëren voor standplaatsen, zodat je ook een frietje, kopje koffie of een biertje kunt nuttigen in het park. Van Soenda tot De Zelfgemaakte Markt en van CATCH tot Spring: festivals horen bij Utrecht. Wel moeten daarbij groene eisen gesteld worden, zoals het gebruik van biologisch afbreekbare materialen. Een klein festival in een park moet dus zeker kunnen.

DENK Wat ons betreft bieden ze ruimte aan recreatie en urban farming, waar iedereen van profiteert. als er al evenementen komen dan graag vanuit inclusief oogpunt, zoals een keti-koti festival.

Seniorenpartij Utrecht Wij vinden dat hier een goede verhouding voor gevonden moet worden. Evenementen naar Utrecht halen is een goede stimulans voor de stad en geeft de promotie van Utrecht een extra stimulans. Maar parken moeten niet overstelpt raken met dat er altijd maar iets georganiseerd moet gaan worden. De rust om met je gezin of vrienden en familie naar een park lekker te kunnen ontspannen en fijn uit te kunnen rusten hoort er ook gewoon bij. Denk ook dat hiervoor een pro actieve houding van de ambtenaren die hiervoor het beleid maken goed bekeken dient te worden. En samen met de promotie voor de stad plannen gemaakt moeten worden.

Piratenpartij Utrecht heeft prachtige parken waar we trots op kunnen zijn en zuinig mee moeten omgaan. Evenementen zijn ontzettend leuk en horen bij Utrecht. Maar de gezondheid van onze parken moet altijd op de eerste plek komen. Per evenement moet er gezocht worden naar een goede locatie en wanneer er parken worden gebruikt moet er rekening worden gehouden met alle inwoners in en rondom het park, mens en dier.

CDA De Utrechtse parken zijn groene rustplekken voor de stadsbewoners. Die rol kunnen ze niet spelen als er continu evenementen zijn. Het CDA wil daarom dat voor elk park (en plein) een duidelijk maximum aantal evenementen wordt afgesproken. Evenementen kunnen nog naar genoeg andere plekken (of weinig gebruikte parken) verplaatsen. Zo houden we populaire parken, zoals Lepelenburg, het Julianapark en het Griftpark voldoende beschikbaar voor onze inwoners die in de zon willen zitten en komen barbecuen of picknicken met vrienden en familie.

D66 Een groene omgeving is goed voor de gezondheid en het geluk van Utrechters. Veel Utrechters hebben zelf geen tuin. Daarom bieden het water en de parken voor Utrechters een ideale gelegenheid om te ontspannen op vele manieren. We willen daarom ruimte bieden voor recreatie, sport, festivals en evenementen. Waarbij we tegelijkertijd blijven waken over de kwaliteit van het groen en water in onze stad. Buiten de stad gaan we terughoudender om met recreatie. Zo beschermen we de natuur. Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet daarom makkelijker worden voor bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of hierin samen te werken met de gemeente.

SP De SP wil dat de Utrechters zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de stadsparken. In eerste instantie om te genieten van het groen en te recreëren. Het onderhoudsbudget moet hoog genoeg zijn voor mooie goed onderhouden stadsparken. De stadsparken moeten bovendien zo veel mogelijk vrij toegankelijk zijn, daarom ziet de SP het toeëigenen van de stadsparken voor besloten evenementen niet zitten. Daarnaast moet ook voor openbare evenementen de gemeente scherper toezien op het voorkomen van schade. Dus geen vrachtwagens of ander materieel toestaan, ook al is dat lastiger voor de organisatoren.

Stadsbelang Stadsbelang Utrecht is er voor het belang van alle inwoners in Utrecht. De parken worden nu gebruikt als groene rustplek en ook als evenemententerrein. Niet alle parken zijn geschikt voor evenementen, daar moeten we rekening mee houden. Het probleem zijn niet de evenementen, het probleem zijn de overlast en de hoeveelheid evenementen. Er zijn simpelweg te veel evenementen achter elkaar gepland in hetzelfde park. Vergunning worden niet correct afgegeven en de organisatoren respecteren de regels niet. Als we de regels controleren en handhaven, in combinatie met een betere spreiding, is het prima. Nu geldt de regel: de bezoeker geniet, de omwonende heeft verdriet. Dat moet anders! Stadsbelang Utrecht staat voor evenementen in parken maar dan wel met mate en respect voor de natuur en elkaar.

Gekoppelde berichten

24 Reacties

Reageren
 1. Bert je 030

  Van al deze standpunten wordt je niets wijzer, allen laten het antwoord in het midden, politiek correcte antwoorden dus.

 2. J,Rom

  Gezien het gebruik van het Lepelenburg zou je verwachten dat de VVD en Student & Starter de absolute meerderheid in de raad hebben.

 3. Lauk

  Stadsparken: vooral rust. De stad is al zo druk. De ‘festivallisering’ van Utrecht is al veel te ver gegaan. Evenementen geven praktisch altijd overlast. Doe die maar op plekken waar minder mensen er last van hebben, en ook dán: beperking van herrie, aantasting groen, vuil opruimen (verantwoordelijkheid bij gebruiker én de organisatoren, uitbaters), e.d.

 4. Ben

  Waarom niet beiden? Het niet zo dat er 24/7 festival is maar een paar weekenden per jaar. Dan kun je kijken welke parken het aan kunnen en welke niet.

 5. Zomaar

  Mijn ervaring is inmiddels dat de parken na afloop van een festival schoner achterblijven dan op een normale zonnige zondagmiddag.

 6. VoordorpPaul

  Laat Student & Starter met z’n feestjes etc maar aftaaien richting industrieterrein. Ga daar maar staan brallen en staan kotsen en pissen !

 7. Isabelle

  Een stadspark is voor de bewoners van de stad (mens en dier), een heerlijke plek om RUSTIG te kunnen genieten. En voor het hoognodige groen.

  De stadsparken in Utrecht zijn NIET aangelegd om als extra verdienmodel voor de gemeent fungeren door de parken te misbruiken als festivalterrein, liefst het hele jaar door.

 8. Peter Schum

  @Bert je 030:

  Wat jij voorstelt is totale polarisatie in elk standpunt in de politiek, hoe suf ook. Aan die polarisatie is in Nederland (en ik vrees ook in Utrecht) absoluut geen tekort.

  Zie het als luxe dat het in de Nederlandse politiek vaak gaat over onderwerpen waar A) iedereen het grotendeels over eens is, er moet alleen goed beleid worden gemaakt en/of geld naartoe omdat het voor iedereen belangrijk is, en B) er nog ruimte is voor middenwegen, en niet elke politicus om het profileren maar een extreem schreeuwstandpunt inneemt.

  Careful what you wish for, met je wens om politiek incorrecte standpunten.

 9. JdV

  Als bewoner van de stad mag je je huis niet meer dan 60 dagen per jaar via Air BnB verhuren. Zullen we dan wat festivals betreft afspreken dat we per jaar 60 festivaldagen toestaan die gebruik maken van een park? Als je dat verdeeld over pakweg 10 of 12 parken in Utrecht is er 1 x per 2 maanden een dag festival in een park. Dat moet te doen zijn lijkt me.

 10. Niels Bokhove

  “festivals horen bij Utrecht” aldus Student & Starter? Hoezo: “horen bij”? Argumenten graag. Of zijn festivals een onvermijdelijk natuurverschijnsel, zoiets als regen en zon? Wat een kletsmeierij! Zeker van Studenten mag je een onderbouwing van zo’n – nu gratuite – bewering verwachten.
  En inderdaad: geen van de partijen spreekt zich duidelijk uit. Allemaal “grijs”. Geen reden en geen reclame om op een van hen te stemmen. Heel dom!

 11. Barend

  De overlast neemt toe. Toch, als je dit leest is er bij de politiek helemaal geen draagvlak voor de festivalisering. Komt die tegenstrijdigheid wellicht omdat de mening van die partij voor al uw feesten en partijen, D66, ontbreekt…

 12. Stadsbelang Utrecht

  We hebben in Utrecht prachtige parken, daar moeten we veel zuiniger mee omgaan. Flora en fauna hebben enorm te leiden onder de meestal zware belasting van een festival/evenement. De gemeente geeft aan protocollen te hebben voor vergunningen, echter worden die niet goed nageleefd of gehandhaafd. Een vergunning wordt vergeten, achteraf verstrekt of niet kenbaar gemaakt. Bezoekers en organisatie genieten van de lusten, omwonenden dragen de lasten. Schade wordt acheraf geconstateerd en betaald door de inwoners van Utrecht, ronduit belachelijk.

  Stadsbelang Utrecht wil het aantal festivals beperken en zeker geen festival zonder inspraak/inzage van bewoners.

  In 2019 zijn er 39 evenementterreinen in de stad volgens dit college. Dat zijn er veel te veel.

 13. JdV

  @Stadsbelang Utrecht. In tegendeel. Als we het aantal evenemententerreinen in Utrecht nou gewoon uitbreiden naar 52 is er elk weekend 1 daarvan het dienstdoende terrein. Hebben omwonenden maximaal 1 x per jaar last. Moet kunnen als je in een grote stad woont.

 14. Freddy

  Ik ben zuinig op ons groen (geen evenementen in onze parken) en zal ook nauwlettend volgen wat de verschillende partijen voor visie hebben en vooral doen op dat gebied.

 15. Cico

  Waarom heeft Utrecht niet gewoon een festival terrein. Zoals Malieveld in Den Haag. Op de Jaarbeurs oid. Kunnen die eeuwenoude (!) parken gewoon met rust worden gelaten en gebruikt worden voor een rondje hardlopen, wandelen of met je Appie tas op een bankje blikken huisbier wegtikken

 16. Cico

  @JvD: je argument komt precies overeen met GroenLinks, wie had dat nou ooit gedacht haha

 17. Ben

  Ik weet toevallig dat de partij voor de dieren, bij overlast van evenementen de meest betrokken partij is, je ziet ze altijd op bijeenkomsten waar dit soort dingen besproken wordt. D66 is er ook maar die zit meestal gezellig te borrelen met de evenementen organisaties en is dus niet voor de bewoners maar voor de evenementen bureaus die vaak uit een andere gemeente komen.

 18. Katja

  Rustplekken ! Voor schreeuwerigheid ga je maar naar de binnenstad of een boemboemfestival in de Jaarbeurs bezoeken.

 19. Captain Hindsight

  Inderdaad Cico, we moeten met terugwerkende kracht een groot leeg evenemententerrein maken in het centrum! Die Hagenezen hebben het maar mooi bekeken.

  Stel jij voor welke gebouwen er in ons dichtbebouwde centrum nu weer plat moeten, dan ontwerpen wij een leeg veld waar dan alle evenementen gehouden kunnen worden.

 20. Ben

  Kunnen de studenten niet beter op de uithof gaan wonen, en feesten, lijkt me dat daar veel minder overlastproblemen zijn. En ook geen gezinnen die de brallende studenten zat zijn

 21. Ben

  zo zag het park lepelenburg eruit na lepeltje lepeltje

  http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5503/vRWk7C.jpg

 22. Toine Goossens

  @Ben,

  Dat is een zeer goed idee. De belangrijkste festivallocatie wordt de Uithof. Het universiteitsbestuur wil natuurlijk heel veel terugdoen voor Utrecht. De perfecte locatie ligt achter het UMC, een enorm groen terrein, vele malen groter dan wat Utrecht zelf te bieden heeft. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer hoeft vanaf het UMC maar één halte doorgetrokken te worden. Succes verzekerd. De Economic Board Utrecht zal je idee graag omarmen. Met dat festivalterrein wordt de uithof een echt Unic Selling Point.

 23. Toine Goossens

  P,s, Ben,

  Heb je het nieuwe veld van de FC al van boven af gezien? Daar kan zelfs al op gevoetbald worden.

 24. Toine Goossens

  Diep triest wat de partij die zich stadsbelang noemt hier inbrengt. Haar kerngroep Meerns Belang heeft op een werkelijk schokkende manier laten zien hoe diep louter zelfzucht en zelfbelang haar basis is. Een hele groep vrije beroepsbeoefenaren is bij Boteyken het werken en de toekomst onmogelijk gemaakt. Schande.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).