Open brief over Kruisvaartkade: Utrecht verstikt | De Utrechtse Internet Courant Open brief over Kruisvaartkade: Utrecht verstikt | De Utrechtse Internet Courant

Open brief over Kruisvaartkade: Utrecht verstikt

Open brief over Kruisvaartkade: Utrecht verstikt
Foto: Robert Oosterbroek
Open brief door Maurice Bongers, lid klankbordgroep Kruisvaartkade over het bouwproject aldaar.

Open brief door Maurice Bongers, lid klankbordgroep Kruisvaartkade over het bouwproject aldaar.

“Het Utrechtse college vaart een te blinde koers en begint slechthorend te zijn ten aanzien van bouwprojecten.  Maar doet zelf de blinddoek om en weigert de oren te openen. Bouwplannen hebben topprioriteit en de ene vergadering na de andere met deze onderwerpen vliegt voorbij.

Ontluisterend, dat is het woord dat voor mij de commissie vergadering Kruisvaartkade van woensdag 5 september het beste samenvat. De Kruisvaartkade is een van de vele locaties waar Utrecht gaat bouwen. Verdichten heet dat in de juiste terminologie.

Wat was er dan ontluisterend. Wat zoveel betekent als zeer verbaasd zijn en je niet gehoord voelen. Het college bij monde van wethouder Paulus Jansen heeft geen enkele boodschap aan drie hoofd- en pijnpunten in het dossier die nu ook door raadsleden zijn verwoord.

Op vragen met betrekking tot groen en water antwoord de wethouder ronduit ontwijkend en op basis van verkeerde interpretaties. Geeft op een paar kleine voor de hand liggende punten toe. Op vragen met betrekking tot bouwoverlast doet de wethouder gewoon alsof niemand wat heeft gevraagd. En bij het onderwerp participatie slaat hij de plank volledig mis.

Tot zover begrijpt de lezer de uitleg bij ‘ontluisterd’ denken wij wel. Er zijn veel meer pijnpunten overigens, laat ik verkeer noemen. Het is echter duidelijk dat voornoemde onderwerpen allen ondergeschikt zijn aan de bouwbehoefte en bouwsnelheid van het college.

Nog ernstiger naar mijn mening is de wijze waarop gemeentelijk beleid nauwelijks beïnvloedbaar lijkt te zijn door de keuzes van huidige inwoners. Waar die gemeente toch echt dienstbaar aan is. Soms lijkt het wel alsof toekomstige inwoners belangrijker zijn. Want daarvoor verdichten we.

En er is meer reden tot zorg.  Ook raadsleden zijn blijkbaar – door veel vaak politiek gekleurde keuzes – niet bij machte om het college goed richting te geven. Hulde voor de aanwezige raadsleden overigens maar zij worden niet gehoord! Zij worden net als de klankbordgroep in een eerdere fase heengezonden met een brief.

Hallo allemaal, het college is dienstbaar juist aan onze volksvertegenwoordigers!!

Indien 10 jaar inspraak – met een opbouwende insteek – eindigt in een plan waar zo veel grijze vlakken zijn opgenomen wil ik bij de raad een oproep plaatsen. Ik roep de raad op om meer dienstbaar te zijn aan de huidige bewoners. Kiezers in maart 2018 …. om dat dan maar ten overvloede aan te geven.

Dienstbaar bijvoorbeeld aan de kiezers uit de Dichterswijk. En laat de plannen voor het tankstation – een hopelijk breed gedragen sociaal initiatief waar de wethouder hopelijk zijn verantwoordelijkheid in neemt- geen doekje zijn voor het bloeden.

Kies de kant van de mensen. Luister naar bewoners. Verdichten hoeft niet perse verstikken te zijn.”

11 Reacties

Reageren
 1. BW

  Om de ontluistering goed te begrijpen is het voor de gemiddelde lezer (althans, voor mij) denk ik goed om te vermelden wát de pijnpunten precies zijn. “Groen en water”, “bouwoverlast” en “participatie” zijn wel erg algemeen. Na het lezen van deze brief heb ik eigenlijk nog steeds geen idee wat er aan de hand is, terwijl de intentie (vermoedelijk) is om medestanders te mobiliseren.

 2. Hendrik

  Onleesbaar en dus zinloos stuk. Het enige dat ik eruit haal is dat er iets ontluisterend ( en niet ‘ontluisterd’ beste auteur) is omdat de schrijver zich niet door de wethouder gehoord voelt. Maar waarover willen hij en de bewoners zich gehoord voelen. Wat zijn de plannen en wat zijn de bezwaren. Niets van dat alles en dus is dit een stukje voor de insiders en niet voor de buitenwacht.

 3. Rietje

  Wat BW zegt

 4. herman

  Kort, krachtig en duidelijk vertellen blijft een kunst!

  Een duidelijk case heeft weinig woorden nodig, Als je teveel woorden nodig hebt dan heb je een zwak verhaal.

 5. sander

  @hendrik

  ik denk juist dat het algemene karakter van de brief een duidelijk beeld schetst van hoe de gemeenteraad in Utrecht over het algemeen reageert op opmerkingen klachten etc. van anderen dan diegenen die het plannetje hebben opgesteld. of je het nu hebt over bouwprojecten of aanpassingen in de verkeersstromen, steevast komen soort gelijke reacties voor.

 6. Maurice Bongers

  Beste lezers,

  Hierbij een korte toelichting.

  Groen en water >> > dit gaat voornamelijk over de versmalling van de waterweg. Dit is niet gewenst door de bewoners.
  Bouwoverlast >>> bewoners vrezen voor 5 jaar wonen naast een bouwput. Hierover kunnen en moeten afspraken gemaakt worden.
  Participatie >>> is een soort containerbegrip geworden voor elke poging die overheden doen om burgers te betrekken. Bewoners willen zich niet alleen gehoord voelen ze willen ook daadwerkelijk gehoord worden.

 7. Jaap

  ‘iemand’ uit de buurt heeft zelf (of nouja vriendjes binnen de gemeente natuurlijk, nooit zelf je handen vuil maken) een stokje weten te steken voor het meest groene en haalbare initiatief wat flink in het tankstation wilde investeren… Tegen de wensen in van het grootste deel van onze dichterswijk, die gewoon van die doorn in het oog af willen. Maar wij hebben niks te vertellen… Nu is nog maar de vraag wat erin gaat komen daar het open is gesteld voor initiatieven die pas achteraf op haalbaarheid worden getoetst. Miss zelfs een initiatief wat al 3 keer niet haalbaar is betitled. Teruggedraaid door de wethouder zelf en iedereen weet dat het vriendjespolitiek was, geen maling aan de onzekerheid die er duidelijk aan deze manier van doen vast zit. Hoe kan dat?! Dat is hoe de gemeente Utrecht werkt en niet anders… Vieze gemene achterkamertjes politiek en wij zitten straks met de gebakken peren. Onkunde en egoïsme!!

 8. Bill

  Wijk en stad weet al járen dat dit plan met deze bebouwingsintensiteit eraan zit te komen, dus nu over het proces beginnen is wellicht al mosterd na de maaltijd. Daarnaast is verdichting op deze binnenstedelijke plek een logische stap. Eigenlijk bijzonder dat dit decennia geleden al niet is gedaan. Bouwgeweld hoort daar jammer genoeg bij, erna een mooie woonomgeving, met fietstunnel onder het spoor door naar de Nicolaas Beetsstraat. En lusten en lasten gaan bij deze locatie nou eenmaal hand in hand.

 9. Toine Goossens

  Beste Maurice,

  Ik begrijp niet goed dat de bewoners zich wel gehoord voelen, er is dus goed naar hen geluisterd en op hen gereageerd, maar dat zij zich er niet bij neer leggen dat zij niet gehoord worden. Bestuursbesluiten houden altijd een afweging van belangen in.

  Klagen over overlast is een verderfelijk NIMBY patroon. In de wijk Tuindorp worden zeer veel woningen verbouwd. De last die de directe buren daar van hebben is vele malen groter dan bouwoverlast vaan een nieuwbouwproject verderop. Waar hebben we het in hemelsnaam over. Wonen in een stad stelt eisen aan het incasseringsvermogen van de bewoners. Een nuloptie is belachelijk.

  Het versmallen van de waterweg kunnen wij als niet aanwonenden niet beoordelen. Belangrijk is dat wensen gehoord en afgewogen worden. Als dat op een niet acceptabele manier gebeurd, dan is bezwaar en beroep mogelijk. Dan moet je wel goed onderbouwen waar het over gaat. Dat doe je nog steeds niet.

 10. Hassan el jassan

  Ja écht Toine, wát een wijsheid wéér……

 11. Jos

  Het lijkt mij dat de brief van Maurice oprecht is en een probleem met de inspraak aansnijdt.
  Als ik dan de commentaren lees, vind ik daar weinig constructiefs aan. Ze geven de indruk snel en ondoordacht te willen afzeiken, indruk te willen maken.
  Je kan je beter afvragen wat er mis is dat de bewoners zich onvoldoende tegemoet gekomen voelen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).