Grimlachje: Kade naar de kelder | De Utrechtse Internet Courant Grimlachje: Kade naar de kelder | De Utrechtse Internet Courant

Grimlachje: Kade naar de kelder

Grimlachje: Kade naar de kelder
Op 6 januari meldde mijn column dat de economische onderbouwing van vraag en aanbod van het ‘marktconforme’ project Kade door de gemeente Utrecht de diepgang van een plasje water heeft. Sindsdien hebben de onafhankelijke Universiteit Utrecht en de grootste onafhankelijke filmdistributeur Dutch FilmWorks terecht gewaarschuwd voor economisch kannibalisme. Grimlachend denk ik aan al die lege kantoorpanden langs snelwegen die ook zo ‘marktconform’ waren.

Op 6 januari meldde mijn column dat de economische onderbouwing van vraag en aanbod van het ‘marktconforme’ project Kade door de gemeente Utrecht de diepgang van een plasje water heeft. Sindsdien hebben de onafhankelijke Universiteit Utrecht en de grootste onafhankelijke filmdistributeur Dutch FilmWorks terecht gewaarschuwd voor economisch kannibalisme. Grimlachend denk ik aan al die lege kantoorpanden langs snelwegen die ook zo ‘marktconform’ waren.

Marktmeester?

Vrijwel niemand in deze wereld meent echt dat de markt zonder regels netjes en nuttig werkt voor de maatschappij. Namens ons, de burgers, horen volksvertegenwoordigers de negatieve gevolgen van de markt binnen de perken te houden. Helaas hebben onze gekozenen dat in het verleden niet gedaan ondanks vele waarschuwingen. Soms snoepten ze zelfs mee! Het snelle geld en de politieke ego’s van toen, zorgen nu voor vele leegstaande panden lang wegen en in wijken. Nare werk- en woonomgevingen en kapitaalsverlies dat uw en mijn pensioen en koopkracht aantast, zijn het gevolg.

Kade is aan lager wal raken

Het is de ontwikkelaar van de Kade niet kwalijk te nemen dat hij onderneemt. Hij is ook slimme ondernemer! De gesubsidieerde clubs HKU, ’t Hoogt en het Nederlands Film Festival zijn gemeentelijke creatieve love baby’s. Zijn ontwikkelingsrendement is zo verzekerd! Met onze belastingcenten! De creatieve subsidieclubs liften handig mee want het woordje ‘markt’ maakt dan zelfs GroenLinks politiek bloedgeil. Onveilige politiek-economische seks levert later belastingpijn op. Jesse Klavertje Vier?

Utrecht? Victor!

Hoe kan het nu dat een verstandige D66 wethouder zoals Victor Everhardt zo dogmatisch een krakkemikkig marktverhaaltje verkondigt dat door tal van onafhankelijke mensen en organisaties, zoals Dutch Filmworks (DFW), wordt ontkracht? Zijn er beloften gemaakt in het verleden die moeten worden ingelost? Is er sprake van een paardenkop zoals in de Godfather: ‘an offer you can not refuse.”

Ik grimlach: ‘Utrecht moet overwinnen – Utrecht Victor – en niet een paar belangen.’

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn. Grimlachje is een glimlachje als een boer met kiespijn. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht, is politiek actief, vindt vrijwilligerswerk belangrijk en houdt van schrijven. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, Taaldoetmee.nl en UJazz.nl. Als gepromoveerd sociaalgeograaf en marketeer verdient hij zijn centen.

12 Reacties

Reageren
 1. Hans Versnel

  Heel goed dat grimlachje! Er staat in Hoog Catharijne tegenover Tivoli/Vredenburg erg veel kantoor ruimte leeg. Daar kan je ook terecht voor ambitieuze bioscoop/film plannen. Geen Kade bioscoop maar Kade woningen!

 2. RobH

  Woningen bij de Kade? Weet je wel hoeveel overlast dat oplevert voor WijkC. Al die mensen. Al die fietsen! Dat moeten we niet willen met zijn allen!

 3. Corrie Huiding-Stomp

  Als bewoner van Wijk C, omarm ik nieuwe bewoners en heet ze van harte welkom. Ik omarm geen bezoekers van een bioscoop in onze wijk!

 4. Wijk C bewoner

  Of de gemeente er zelf nog geloof in heeft, kun je je afvragen.
  Aanvankelijk werden minimaal 500 fietsparkeerplekken gepland. In de laatste stukken lees je dat het er 375 worden, omdat meer onnodig ruimte en geld zou vragen. Voor wat betreft de Parkeernota gaan ze uit van maximaal 35 auto”s op het piekmoment, de zaterdagavond.
  Met zicht op 300 studenten, leraren, diverse bedrijven, 875 bioscoopstoelen, horeca en personeel en een ’18uursbezetting van het gebouw’, komen die voorzieningen wat schraal over.
  Tenzij iedereen tegenwoordig loopt. Dat kan, dan heb ik niets gezegd.

 5. Y

  Utrecht heeft volgens mij 4 kleine bioscoopjes, alles is altijd uitverkocht waardoor ik genoodzaakt altijd naar de arena toe ga om rustig een filmpje te pakken. Ik vind het gewoon schandalig dat zo een grote stad met zoveel inwoners zo weinig voorzieningen heeft met name bioscopen. Die megabioscoop bij de jaarbeurs is eigenlijk al genoeg dan hoef je niet nog een kade erbij maar verschillende instanties houden die bouw tegen. Schandalig! Leef en laat leven.

 6. Dirk

  Als er een grote leugen is, dan is dat dat er hier groepen en personen zijn die objectief en belangeloos zijn rondom het vraagstuk van de komst van de bios aan de Kade.

  Verder is er in dit stuk geen enkel stukje inhoudelijke argumentatie te vinden, behalve dat als het mis gaat (van ‘onze belastingcenten’ nog wel) onze pensioenen en koopkracht aangetast worden. Of zoiets.

  De gemeente probeert de belangen te balanceren van ons allemaal en dat is meer dan gezegd kan worden van bioscoopoligopolisten, filmdistributeurs met een belang in de huidige situatie, universitaire onderzoekers die met wat media-aandacht hun maatschappelijke relevantie willen bewijzen voor hun onderzoek en een wijk C-komitee dat bang is voor verandering.

  De gemeente wil dat dit stukje Utrecht zich ontwikkelt van een ongure, donkere plek tot een levende plek en er is een marktpartij die dat wil financieren. Dit is het optimale ontwikkelscenario voor gemeentes omdat ze op deze manier hun eigen geld kunnen steken in ontwikkelingsprojecten waarvoor geen commercieel geld gevonden kan worden.

  Tenslotte: dit is het enige scenario waarvoor geld beschikbaar is. Fantasiescenario’s van sociale woningbouw op deze plek bestaan niet want ze hebben geen financiële dekking.

 7. Roland Goetgeluk

  Geachte mijnheer Dirk,

  Mijn dank voor uw reactie. Interessant, want ik snap uw logica niet. Ongetwijfeld ligt dit aan mij. Ik stel daarom wat vragen.

  Eerst even een stelling: voor u is elke vorm van kritiek ‘gekleurd.’ Zelfs de wetenschappers van de UU worden niet vertrouwd. Tja, dan is eigenlijke elke vorm van discussie onmogelijk.

  Maar nu komen de tegenstrijdigheden uw betoog, zo meen ik:

  De overheid die niet zo’n goede reputatie heeft op het afwegen van publieke en private belangen – zie de leegstand van kantoren en bedrijventerreinen, exploitatieverhalen zoals TivoliVredenburg, of tal parlementaire enquêtes spreken boekdelen – , vertrouwt u weer wel. In tegenstelling tot de UU heeft de gemeente echter wel financiële belangen (grond). Hoe ziet u dat dan?

  U heeft het over de oligopolie in negatieve zin. Maar diezelfde oligopolie betreft nu toch ook drie ‘flim’organisaties die leven dankzij subsidies. Sterker, de HKU en de Filmdagen zijn zelfs monopolisten. En afhankelijk en verbonden met distributeurs. Hoe ziet u dat dan?

  ‘Mist u niet de kern van de kritiek? Ik verwijt de ontwikkelaar niets: prima ondernemer. Ik verwijt de gemeente een ‘marktverhaal’ te verkopen, terwijl het verdienmodel van de Kade in de exploitatie zit. Precies… net zoals bij TivoliVredenburg dat het ook niet zo goed doet. En daar gaan gemeentecenten in zitten. U en mijn geld. Hoe ziet u dat dan?

  Ik zou het erg op prijs stellen om uw antwoorden te mogen ontvangen.

  Roland

  ps:
  En wie zegt dat er sociale woningbouw moet komen? Heb ik dat gemeld? Ik meen van niet.

  Er zitten in mijn stukje verwijzingen naar wat ik andere ‘bewijzen’ vind die het verhaal van de gemeente ontkrachten. Heel legitiem.

  Ik verwijs u naar de jaarverslagen van pensioenfondsen en de jaarrekeningen van gemeenten om inzicht te krijgen in de relatie geld, vastgoed en grond.

 8. Buurtbewoner

  Erg jammer dat er zo negatief gereageerd wordt. Ik vind het persoonlijk een enorme aanwinst en verfraaiing van de plek die straks prachtig langs het water ligt. De vreselijke betonnen parkeergarage wordt, met behoud van de meeste parkeerplaatsen uit het zicht gehouden door de nieuw te bouwen bioscoop, met restaurant en zonnig terras, er tegenaan te zetten.
  Het zal levendigheid brengen op de plek waar nu nagenoeg niets gebeurd en een initiatief als dit negeren of blokkeren zou ik erg zonde vinden.
  En de investering inclusief onderbouwing? Die is volledig privaat, de HKU en NFF zullen slechts huurder zijn heb ik begrepen. Alle investeringen en risico’s liggen bij de marktpartij. Als het mis gaat (te weinig bezoekers) heeft de ondernemer een probleem, niet meer en niet minder, maar ik verwacht dat ze hun geld niet in een kansloos plan zullen steken.

 9. Roland Goetgeluk

  Geachte buurtbewoner,

  U heeft helemaal gelijk dat deze locatie aangepakt moet worden. De kern van iedere ruimtelijke ingreep is dat deze duurzaam (lange tijd) (economische) waarde oplevert. Uiteindelijk moet het geld opleveren: iemand zal het moeten betalen. Dus leuke plaatjes vullen geen financiële gaatjes.

  Het eerste probleem van dit plan is de economische onderbouwing heel slecht is. Het tweede probleem hangt hiermee samen: een leuke bioscoop op deze plek leidt elders tot verliezen (kannibalisme). Het derde probleem geeft u zelf al aan: lukt het niet dan heeft de verhuurder een probleem. En u ook: leegstand. Als u een beetje omkijkt in Utrecht ziet u overal leegstaande gebouwen. Korte termijninkomsten zijn niet zo slim: kost u en mij heel veel geld en de leefbaarheid wordt er niet beter op.

  Is er dan wat anders te doen met deze locatie? Zeker. In Utrecht zijn nog erg veel woningen nodig. Op deze plek moet zeker geen sociale huurwoningen komen want de grond is veel te duur.

 10. Dirk

  Beste Roland,

  Puntsgewijs:
  – ‘Tja, dan is eigenlijke elke vorm van discussie onmogelijk’
  Mijn opmerking was een reactie op uw argumentatie dat deze partijen onafhankelijk waren (autoriteitsargumenten). Dat heb ik slechts beantwoord met een ander autoriteitsargument dat een tegenovergestelde claim maakt.

  – ‘De overheid die niet zo’n goede reputatie heeft op het afwegen van publieke en private belangen vertrouwt u weer wel’
  De overheid doet ook heel veel dingen goed (Utrecht is een bloeiende stad), dus dat is een wat boude uitspraak. Wat de overheid betreft kunnen we in ieder geval zeggen dat de intenties goed zijn en er een poging gedaan wordt om de belangen af te wegen rekening houdend met de langere termijn en met zo veel mogelijk belanghebbenden.

  – ‘U heeft het over de oligopolie in negatieve zin’
  ik frame het als een oligopolie om het belang dat die partij heeft naar voren te halen. Ik heb geen enkel moreel bezwaar tegen oligopolies (mits ze de marktentree van nieuwe toetreders niet frustreren met bezwaarschriften en andere juridische middelen, maar die discussie is hier nog niet relevant)

  – ‘Mist u niet de kern van de kritiek? Ik verwijt de ontwikkelaar niets: prima ondernemer. Ik verwijt de gemeente een ‘marktverhaal’ te verkopen, terwijl het verdienmodel van de Kade in de exploitatie zit’
  Het lijkt me volstrekt duidelijk dat er geen gemeenschapsgeld bij mag als het onrendabel blijkt te zijn. Maar het is helemaal niet gezegd dat er te weinig bioscoopbezoekers op af komen. Ik zie eerder een scenario dat de andere arthousebioscopen het lastiger gaan krijgen (verscholen in het centrum, klein, verouderde faciliteiten). De logische vervolgvraag is of dat erg is. Ik geloof dat dit risico bij ondernemerschap hoort en belangrijker: dat het alle marktpartijen stimuleert om de dienstverlening en prijzen te optimaliseren.

  Over het missen van de kern van het verhaal gesproken: ik zie geen enkele criticaster ingaan op hoe de Kade er nu bij ligt en wat De Kade voor dit gebied kan betekenen qua ontwikkeling (meer dynamiek aan de noord-westkant van het centrum en aan de kop van de straatweg). Zeker de straatweg is nu een groot probleem (en ook dat wordt onder meer door de gemeente aangepakt met de ontwikkeling van het ‘Wisselspoor’).

  – ‘En wie zegt dat er sociale woningbouw moet komen?’
  Een reactie op een column is wat mij betreft niet per se enkel een reactie op de schrijver alleen, maar een bijdrage aan de bredere discussie. De column initieert slechts de discussie. In dit geval noemde in de sociale woningbouw omdat dit door sommige belanghebbenden als realistische optie wordt gezien (wat het niet is). Het is de Kade of niets.

  – ‘Ik verwijs u naar de jaarverslagen van pensioenfondsen en de jaarrekeningen van gemeenten om inzicht te krijgen in de relatie geld, vastgoed en grond.’
  Zelfs al gaat de boel failliet en blijft dit specifieke pand daarna ongebruikt, dan nog zal het geen noemenswaardige invloed hebben op ons pensioen of onze koopkracht. En daarmee is het een vergezocht en zwak argument. Het argument lijkt met name ontworpen om de brede onvrede en angst rondom koopkrachtsverlies in onze maatschappij te koppelen aan de Kade.

 11. Roland Goetgeluk

  Beste Dirk,

  Alleen even over het laatste aspect:

  Een van de bronnen over belang pensioenfondsen in vastgoed. Oud stukje weliswaar. Het gaat dan ook niet om één pand, maar om de portefeuille.

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2013/10/31/Pensioenfondsen-steeds-dominanter-in-vastgoed

  En dan wat over leegstand en investeringen en bubbles!
  http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/commercieel-vastgoed-steeds-vaker-leeg-maar-toch-populair-bij-beleggers

  Volgens mij zit ik niet zo fout!

 12. Dirk

  Wat een aparte manier van argumenteren.

  – u legt me woorden in de mond (ik maak geen enkele claim over het belang van pensioenfondsen in vastgoed)
  – u gaat niet in op mijn punt (het is vergezocht om een toekomstige leegstand van de Kade – ALS het al gebeurt – een significante impact toe te dichten op ons pensioen of onze koopkracht)

  Mocht mijn aanname fout zijn dat u daadwerkelijk inhoudelijk reageerde op mijn reactie, dan bij deze mijn excuses.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).