Open brief: Bibliotheek goochelt met cijfers om verhuizing naar Neude rond te krijgen | De Utrechtse Internet Courant Open brief: Bibliotheek goochelt met cijfers om verhuizing naar Neude rond te krijgen | De Utrechtse Internet Courant

Open brief: Bibliotheek goochelt met cijfers om verhuizing naar Neude rond te krijgen

Open brief: Bibliotheek goochelt met cijfers om verhuizing naar Neude rond te krijgen
Een impressie van de nieuwe bibliotheekhal aan de Neude
Er zouden ontslagen gaan vallen bij de bibliotheek, toen weer niet en nu weer wel. De bibliotheek moet bezuinigen om te kunnen intrekken in het oude postkantoor op de Neude en de ontslagronde is hiervoor nodig. SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden. In onderstaande open brief legt ze uit waarom.

Er zouden ontslagen gaan vallen bij de bibliotheek, toen weer niet en nu weer wel. De bibliotheek moet bezuinigen om te kunnen intrekken in het oude postkantoor op de Neude en de ontslagronde is hiervoor nodig. SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden. In onderstaande open brief legt ze uit waarom.

In het feitenrelaas in het vonnis van de rechtbank stelt de bibliotheek dat de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 afneemt met ongeveer 25% en dat dientengevolge de bibliotheek zich genoodzaakt ziet om het personeelsbestand te verkleinen. Om de dienstverlening richting de burgers op peil te houden willen zij zo’n 100 vrijwilligers inzetten.

De FNV heeft hierover een kort geding aangespannen, omdat ze van mening waren dat dit werkverdringing was. De kantonrechter heeft het FNV hierover in het gelijk gesteld. De kantonrechter gaf echter niet aan dat daardoor de reorganisatie, de inkrimping van het personeelsbestand, ook verboden zou zijn.

In een reactie aan de gemeenteraad geeft de directeur van de bibliotheek, Ton van Vlimmeren, aan dat hij voornemens is om morgen, donderdag 16 juni de laatste stap van de reorganisatie door te zetten, namelijk het ontslag van een aantal medewerkers. Immers, op dat punt handelt hij niet in strijd met de uitspraak van de rechtbank.

“De bibliotheek wil toch graag vrijwilligers inzetten en wil op dat punt dus ook in hoger beroep gelijk krijgen”

Ook heeft de directie aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De bibliotheek wil toch graag vrijwilligers inzetten en wil op dat punt dus ook in hoger beroep gelijk krijgen.

De situatie die daarmee ontstaan is de volgende: medewerkers vloeien nu af (waarvan sommige gedwongen, anderen vrijwillig met een regeling), maar het werk dat daarmee niet minder zal worden, kan nu niet opgevangen worden door vrijwilligers. We gaan er vooralsnog vanuit dat dat terecht is, maar daarmee wordt het probleem niet kleiner, immers: wie gaat dan het werk doen? Het gaat om een bezuiniging op een kwart van de medewerkers in de vestigingen.

Wat zijn hiervan de gevolgen? Krijgen we onbemande vestigingen? Of krijgen de medewerkers die overblijven het op hun bord? Wat gaat de gemeente, inclusief de wethouder, doen opdat de dienstverlening op peil blijft?

Met de uitspraak van de rechters is ook de grond onder het recent vastgestelde plan verdwenen. Namelijk een sluitende begroting en passend binnen financiële kaders, en daarnaast de gegarandeerde dienstverlening. Alles is nu onzeker. Enige dat zeker lijkt is de verhuizing naar de Neude. Maar waarom? Het lijkt er toch sterk op dat het niet binnen de financiële kaders gaat passen. Anders was er nu geen noodzaak geweest voor de reorganisatie.

Want als we goed bekijken wat de bibliotheek aangeeft als noodzaak van deze hele operatie, namelijk dat de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 zou afnemen met ongeveer 25%, dan moeten we hier vandaag toch wel even iets rechtzetten.

Wanneer we alle jaarbegrotingen van de gemeente Utrecht bekijken vanaf het jaar 2006 tot en met 2016 bekijken zien we een financieel beeld dat steeds zo rond de 11 a 12 miljoen euro per jaar ligt. Er zit een lichte daling in, vanwege de privatisering en de daarmee gepaard gaande efficiëntie. Die daling is echter marginaal.

Daarnaast is er 3,5% bezuinigd door dit college, ten gevolge van efficiëntiekorting. Maar als het nieuwe pand er staat, komt er extra geld. En ook dat valt, als het goed is, binnen de tijdspanne van 2010 tot 2018. Kortom: netto geen bezuiniging in die periode die de directie zelf als uitgangspunt neemt.

Hilde Koelmans
Hilde Koelmans

Het grootste misverstand over de vermeende bezuinigingen is ontstaan bij het coalitieakkoord. Nog voordat de nieuwe coalitie aantrad, werden de plannen voor de Bibliotheek ++ (een extra grote bibliotheek op het Smakkelaarsveld) afgestemd in de Raad. Met dit politieke feit waren de 4 partijen die de nieuwe coalitie vormden toen genoodzaakt om het huisvestingsvraagstuk van de bibliotheek opnieuw te overwegen.

Daarbij is definitief afstand genomen van de plannen van de bieb++ op het Smakkelaarsveld. Besloten werd ons ambitieniveau bij te stellen, mede omdat we geen nieuw gebouw wilden neerzetten, waar we uiteindelijk veel te veel voor zouden moeten bijleggen. Gezien recente discussie over het muziekpaleis.

Voor de Bieb++ (de afgestemde plannen), was toegezegd om extra bij te dragen in de exploitatiekosten die de bieb++ met zich mee zou brengen. Het bedrag dat was toegezegd was 2,4 miljoen. Nu deze Bieb++ niet doorging, en we toch geen nieuw muziekpaleis wilden bouwen, hebben we toen besloten deze EXTRA subsidie te verlagen naar 1,45 miljoen. Let op het woord extra, want die 1,45 miljoen is dus nog steeds gereserveerd, voor als de bieb naar de Neude is verhuisd.

Conclusie: we subsidiëren de bibliotheek ruimer dan voorheen, maar minder ruim dan eerder was toegezegd. Terwijl de gemeente als de grote bezuinigende boeman wordt gezien door onder meer de bibliotheek, het personeel en de vakbond, blijkt dat als je eens goed naar de cijfers kijkt, de gemeente de lijn van meer geld naar de bibliotheek nog steeds voortzet. De conclusie dat de gemeente 25% bezuinigt in de jaren 2010 tot en met 2018 klopt dus zeer zeker niet.

Wij vragen ons of waarom en hoe het kan dat de directie zich steeds maar beroept op foutieve gegevens over de subsidie. Waar liggen de prioriteiten van de bibliotheek?

 

Hilde Koelmans
Raadslid namens de SP

Gekoppelde berichten

9 Reacties

Reageren
 1. Atilla Vigh

  Al die figuren die maar riepen dat de bibliotheek in het oude postkantoor moest krijgen echt ongelijk. De gemeente wil van de gemeente af. Nu is ze nog eigenaar. Ze zouden de organisatie willen verzelfstandigen. Dat ging met het verdwijnen van de bieb+++ plannen niet door. Toen dat rare idee van het enorm dure postkantoor. De eigenaar daarvan is ASR (dat is nu nog een staatsbedrijf, maar dat is met de beursgang snel een commerciele toko) en die gaat daar het volle pond voor vragen. Dit is een A1 locatie in een duur pand (monument).
  En nu komt de aap uit de mouw, gesjoemel met getallen.
  Overigens zou de ambitie niet alleen op financieel gebied reeel moeten zijn, maar ook op inhoudelijk gebied. Ik voorzie dat over 10 jaar bibliotheken helemaal geen fysiek pand meer nodig hebben. De bieb digitaliseerd. Weg met die ouderwetse ideeen van een stenen en rijen kasten. Probeer die vrijwilligers in te zetten om juist mensen te motiveren om te gaan lezen: het oorspronkelijke doel van een bibliotheek (het bevorderen van lezen).

 2. Jansen

  @ Atilla,

  Helemaal niet. De bieb kan prima naar de Neude. Er is hier iets heel anders aan de hand. De bieb krijgt meer geld dan ooit te voren, middels subsidie, lees de brief nog meer eens goed; en gaat zelfs nog meer krijgen bij een verhuizing. Toch kan al dat personeel dat er jaren werkt er plotseling niet meer van betaald worden. Komt u dat niet wat vreemd over?

  Nogmaals, waar is al dat extra geld ineens in gaan zitten?

  Deels in het veel hoegere salaris van de directie, lijkt me dat daar zeker 25%, zo niet meer, geschrapt kan gaan worden daar. Net als bij marketing en de inhuur van dure adviesbureaus. Dat is namelijk waar het geld blijft, belastinggeld, in zaken die een openbare bieb helemaal niet nodig heeft. Het enige dat nodig is, is een openbare voorziening, net zoals die altijd bestaan heeft. Deze hoeft niet per sé heel sexy te zijn. Lees sexy, lees een hoop extra geld in zakken van gelikte jongens. Lijkt me niet dat subsidie daar voor bedoeld is.

 3. Lekkage

  “De gemeente wil van de gemeente af”
  Als daar toch eens een partij van zou zijn……..

 4. Arjan den Boer

  @ Atilla Vigh:

  Om te beginnen is de bibliotheek al jaren geleden verzelfstandigd. Wat niet betekent dat ze geen subsidie krijgt, dat is niet aan de orde.

  Ik denk verder dat je eens in een bibliotheek moet gaan kijken. Het is er altijd druk, fungeert onder meer als studieplek. De functie verandert dus (minder boeken, hoewel die zeker niet verdwijnen) maar de bibliotheek is er zeer zeker nog over 10 jaar, misschien wel drukker dan ooit!

  Of het postkantoor enorm duur is, is maar de vraag. Goedkoper dan de Bieb++ en naar het schijnt niet veel duurder dan een (hoognodige) verbouwing van de huidige locatie (die overigens de gemeente veel geld zal opbrengen!).

 5. Jonna de Jong

  Lezers van DUIC, mensen uit Utrecht en omgeving,
  Denk vandaag aan de 15 personeelsleden, waaronder mijn man, die gedwongen ontslagen worden bij de Bibliotheek Utrecht. Medewerkers van de bieb die veelal jarenlang hun best hebben gedaan om de klanten en bezoekers te helpen en te woord te staan.
  Medewerkers van wie een deel van hun werk overgenomen moet gaan worden door vrijwilligers. Vrijwilligers met wie de directeur meer compassie lijkt te hebben dan met zijn vaste personeel (Zie artikel “Ondanks uitspraak rechter gaat reorganisatie bibliotheek gewoon door” (11 juni 2016 15:54) de daarin genoemde brief van de directeur aan de Raad (10 juni 2016), pag. 2: “De Bibliotheek Utrecht is blij met de meer dan 140 burgers die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Nu deze vrijwilligers (vooralsnog) niet kunnen worden ingezet dreigt de Bibliotheek Utrecht deze groep te moeten teleurstellen …).
  Om naar de woorden van Boudewijn de Groot te eindigen:
  Meneer de directeur, slaap zacht … !

 6. K.Bos

  bibliotheekpersoneel en leden/lezers/bezoekers moeten samen in actie komen.
  In eerste instantie door een handtekeningenactie.
  In tweede instantie door FINANCIEEL OPEN KAART TE VERLANGEN !

 7. maarten van den oever

  een bibliotheek, zeker een moderne bibliotheek die eerder een mediatheek is en een ontmoetingscentrum, is noodzaak en moet beeldbepalend zijn. Het is volledig terecht dat het budget daarvoor stijgt, en het zou echt waanzin zijn om aan de ene kant tientallen miljoenen te steken in dode winkelgebouwen op hoog catharijne, waar waarschijnlijk geen invulling voor te vinden is, en anderzijds zo de vestiging van zo een centrale functie voor de gemeenschap in het midden van het centrum op het neude te willen laten sneuvelen op een miljoen meer of minder. Een nieuwe nederlaag voor het algemeen belang moet niemand willen.

 8. Jolanda

  Ik ben gek op boeken en zou best een paar uur per week als vrijwilliger in de bieb willen werken, maar niet als dat betekent dat medewerkers ontslagen worden en ik dat dan vrijwillig ga zitten oplossen!

 9. Marco Knol

  De bibliotheek zal in een ontslagprocedure bij UWV toch echt de bedrijfseconomische noodzaak met cijfers moeten onderbouwen. Ik ben benieuwd. Misschien moet de gemeenteraad maar vragen om een kopietje van de ontslagaanvraag.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).