Lijstduwer Maarten van Rossem wist niet van PvdA-tegenstem bij Maliebaanplan: ‘Ik had ze graag anders geadviseerd’ Lijstduwer Maarten van Rossem wist niet van PvdA-tegenstem bij Maliebaanplan: ‘Ik had ze graag anders geadviseerd’

Lijstduwer Maarten van Rossem wist niet van PvdA-tegenstem bij Maliebaanplan: ‘Ik had ze graag anders geadviseerd’

Lijstduwer Maarten van Rossem wist niet van PvdA-tegenstem bij Maliebaanplan: ‘Ik had ze graag anders geadviseerd’
Maarten van Rossem op de Maliebaan. Foto 2016: DUIC / Renzo Gerritsen
Landelijk had Maarten van Rossem de PvdA al de rug toegekeerd sinds het kabinet Rutte-2, maar ‘dit is plaatselijk en niet landelijk’, zei hij enkele weken terug in het tv-programma Op1, dus daarom zag hij lokaal geen probleem de partij als lijstduwer te steunen toen de Utrechtse PvdA hem hier in november wederom voor benaderde. Echter, van één ding was hij zich tijdens die uitzending nog niet bewust, namelijk dat deze partij inmiddels samen met vele andere oppositiefracties tegen de mede op zijn initiatief tot stand gekomen plannen voor een ombouw van de Maliebaan tot park had gestemd.

Landelijk had Maarten van Rossem de PvdA al de rug toegekeerd sinds het kabinet Rutte-2, maar ‘dit is plaatselijk en niet landelijk’, zei hij enkele weken terug in het tv-programma Op1, dus daarom zag hij lokaal geen probleem de partij als lijstduwer te steunen toen de Utrechtse PvdA hem hier in november wederom voor benaderde. Echter, van één ding was hij zich tijdens die uitzending nog niet bewust, namelijk dat deze partij inmiddels samen met vele andere oppositiefracties tegen de mede op zijn initiatief tot stand gekomen plannen voor een ombouw van de Maliebaan tot park had gestemd.

Door: Paul Hustinx

Veel van de ideeën van de ‘groep-Van Rossem’ waren in het plan verwerkt, zoals een autovrije middenbaan. De niet-doorslaggevende tegenstem van de PvdA hiertegen dateert overigens van begin februari, slechts een week voor de bewuste tv-uitzending, en de vooraankondiging daarvan in een raadscommissie van midden december. Dus dit was nog niet bekend toen Van Rossem het lijstduwerschap aanvaardde.

Dit neemt echter niet weg dat de partij vooral uit onvrede met het verloop van het participatieproces al langer op dit standpunt aankoerste. Ook in een eerdere fase stemde de partij al tegen de parkvariant, overigens zonder zich expliciet voor de toen voorliggende bewonersvariant (fietsstraat met auto’s te gast op middenbaan) uit te spreken. In de recente raadsbespreking koos de partij wel voor het door aanwonende Caspar Mol verder uitgewerkte bewonersplan, nu met verkeersdrempels op de middenbaan. “Wij vinden het plan van de bewoners inhoudelijk beter, de participatie is voor ons echt een punt”, zei fractievoorzitter Rick van der Zweth.

Van Rossems visie op de toekomst van de Maliebaan

Of hij hier nu iets van had kunnen weten of niet, geconfronteerd met het stemgedrag van ‘zijn’ partij, blijkt Van Rossem daar niet gelukkig mee. “Ik wist niet dat de PvdA tegen had gestemd, dat vind ik bijzonder jammer, als ik het geweten had – het was heel prettig geweest als ze me even geïnformeerd hadden – had ik ze geadviseerd het niet te doen.” Hij vindt de tegenstem ‘uiterst kortzichtig’, omdat het kan betekenen dat je na de verkiezingen ‘met het hele project van voren af aan kunt beginnen of dat het voor een kwarteeuw van tafel is’.

‘Ga in gesprek om te kijken of je het plan kunt aanpassen’

Hij vindt het ‘vervelend te horen’ dat bij ‘het enige project waar ik me mee bemoeid heb’ zijn eigen partij heeft tegengestemd. Hij vindt ook dat de partij haar oren niet te veel naar de buurt moet laten hangen. “Als je het laat afhangen van de buurt, dan kun je beter het hele project stopzetten, want de buurt is sterk verdeeld, en in essentie tegen alles”. Als de partij naar de buurt wil luisteren ‘stem dan niet tegen, maar ga in gesprek om te kijken of je het plan kunt aanpassen’, zegt hij, want bij uitstel ‘weet je dat er niets van komt’.

Participatie

Van Rossem verwacht niet zo veel van participatie. Noemde de PvdA participatie nog ‘echt een punt’, Van Rossem vindt dit ‘geen goed argument’: “Er wordt wel eens vergeten dat participatie niet altijd leidt tot de beste oplossingen, dan gaat het om particuliere belangen, bij de Maliebaan gaat het om het collectief belang. Als je alle meningen optelt en aftrekt, gebeurt er niets.” Hij ziet het vooral als een kwestie van politieke wil. “Op de Neude staan ook geen auto’s meer.”

Terugdringing van de ruimte van de auto vindt hij een zaak van politiek initiatief met het oog op de kwaliteit van de stedelijke omgeving. Beperking van het verkeer tot hoofdzakelijk bestemmingsverkeer moet mogelijk zijn, denkt hij. Hij vindt niet dat je na jaren discussie kunt stellen dat er iets wordt doorgedrukt, zoals veel bewoners en oppositiepartijen vinden. Met deze redeneerwijze lijkt Van Rossem, in deze kwestie althans, meer op de lijn van GroenLinks en wethouder Van Hooijdonk te zitten dan op de hier door de PvdA gekozen weg. Van Hooijdonk zei in de laatste debatten nog dat zij na een lang discussietraject wil vasthouden aan het eerdere raadsbesluit, dat bewoners nu eenmaal niet altijd op een lijn zitten, en dat de gemeente ook stadsbrede ambities en eigen expertise laat meewegen.

Wat vindt de PvdA?

Hoe anders klinkt de PvdA. Woordvoerder op het onderwerp Maliebaan, Irene Sinteur, heeft de 3000 door de buurt ingezamelde handtekeningen voor het bewonersalternatief zwaar laten wegen. De petitie-ondertekenaars ‘worden al snel weggezet als tegen of nimby, maar in dit geval hebben ze constructief meegedacht hoe je hetzelfde kunt bereiken op een andere manier’, zegt Sinteur. Maar is een middenbaan met auto’s wel hetzelfde? “De bedoeling was meer ruimte voor voetgangers en fietsers.” In de gemeentelijke variant vindt zij het ‘ook de vraag hoeveel ruimte je als voetganger op de middenbaan hebt, voetgangers krijgen in beide scenario’s de ruimte’. En auto’s zullen op een ‘auto-te-gaststraat’ ook wezenlijk langzamer rijden dan nu, zegt ze.

Waar Van Rossem de rol van participatie sterk relativeert en visie bij bestuurders waardeert, hecht de PvdA-fractie juist veel waarde aan participatie en draagvlak en relativeert men de gemeentelijke voorkeur. Participatie mag niet alleen plaatsvinden ‘om een vinkje te kunnen zetten’, vindt Sinteur,  ‘als je bewoners uitnodigt voor participatie, moet er ook enige bereidheid zijn om de plannen aan te passen’, nu zijn er veel gefrustreerde bewoners die er veel tijd in hebben gestoken’.

‘Mijn steun voor de sociaaldemocratie is breder dan alleen de Maliebaankwestie’

Zowel uit gesprekken met bewoners en passanten als uit de ingediende bezwaren is haar duidelijk geworden dat er wezenlijk meer tegenstanders dan voorstanders zijn. Bovendien heeft zij gemerkt dat veel voorstanders zich niet willen mengen in de verkeersdiscussie of van mening zijn dat eerst de verkeerskwestie moet worden opgelost alvorens naar cultuurhistorische waarden te kijken. Sinteur denkt daarom dat de huidige voor- en tegenstanders elkaar best zouden kunnen vinden. ‘Er zijn veel dingen’ die beide partijen ‘wél willen’. Zij ziet mogelijk op termijn mogelijkheden voor een Maliebaanpark.

Hoe gaat Van Rossem om met combinatie lijstduwerschap en opvattingen over Maliebaan?

Van Rossem is overigens niet van plan om nog speciaal iets te ondernemen richting PvdA op dit onderwerp. Hij was tenslotte al een aantal jaren gestopt met zijn actieve inzet voor deze zaak. Zijn steun aan de PvdA houdt hij ook gewoon overeind. Zijn algemene motivatie om het lijstduwerschap te aanvaarden was dat hij ‘de lokale en jeugdige politici niet de schuld wilde geven van Rutte-2’. Verder zegt hij: “mijn steun voor de sociaaldemocratie is breder dan alleen de Maliebaankwestie”.

Je kunt volgens hem dan ook heel goed in het algemeen een voorstander zijn van sociaaldemocratie en het tegelijkertijd ‘niet verstandig vinden’ hoe de Utrechtse vertegenwoordigers daarvan zich in deze kwestie hebben opgesteld. Als hij een stemadvies moet geven, zegt hij toch: “stem op de sociaaldemocratie”. Hij heeft geen behoefte om zich alleen vanwege het Maliebaanstandpunt van die partij terug te trekken.

Gekoppelde berichten

25 Reacties

Reageren
 1. Barend

  Waar gáár dit over. Een privé-persoon en roeptoeter, die uitgebreid het podium krijgt om zijn persoonlijke luchtballon de openbare ruimte in te schieten.

 2. Pee

  “Als je het laat afhangen van de buurt, dan kun je beter het hele project stopzetten, want de buurt is sterk verdeeld, en in essentie tegen alles”.
  Er werd toch aan de buurt gevraagd om mee te denken?
  Er werd zelfs een heel nieuw plan door de buurt op tafel gelegd .
  Van rossum moet weten dat dat wel praktijkdeskundigen zijn die de situatie beter kunnen schetsen dan wie dan ook.
  Van rossum woont daar niet dus kan hij alleen maar zijn idee op papier zetten maar of dat ook gaat werken weet je pas als het gerealiseerd is.
  Gaat het dan fout dan laten ze het toch zo want dan word er weer gezegd dat er geen geld is om de boel te veranderen.
  Al met al weten de bewoners dat die inspraak avonden en alle moeite die ze genomen hebben om mee te werken dus eigenlijk alleen maar voor het idee ‘ dat ze mee kunnen beslissen ‘ waren.
  De mening van van rossum doet er niet toe het gaat om de buurt en de bewoners en hun mening is veel belangrijker .
  Die verdeeldheid waar hij over sprak is geen sprake van want bijna iedereen was het eens met het plan van de buurt , maar ja.

 3. Erik

  Beste Maarten. De betekenis van op een kieslijst staan is dat mensen op je kunnen stemmen en dat er bij genoeg stemmen een zetel wordt ingenomen. Doe je dat niet dan heet dat in de volksmond kiezersbedrog. Ga dus op de lijst staan en doe gewoon mee net als die andere makkers van je. De democratie vraagt erom.

 4. Massegast

  Kiezers stemmen wel vaker op een partij vanwege traditie of omwille van het imago. En dat imago spoort dan niet met wat die partij in raad of kamer uitdraagt en waarvoor of tegen ze stemt. Die Maliebaan met Maarten van Rossem is dan klein bier. Groot bier is het op het vlak van de duurzaamheid en energie-ombouw. De kiezer krijgt een goed gevoel bij groen stemmen, maar schrikt zich een hoedje als blijkt dat er hoge kosten mee gemoeid zijn en wel uit de eigen portemonnee. In dit verband zijn de hoge windmolens die in Rijnenburg gepland zijn een mooi voorbeeld. Net als de biomassa: een duurzaam imago, maar je reinste boerenbedrog. Zelf probeer ik het imago-stemmen te vermijden en te downdrillen naar harde feiten en consequenties.

 5. Johnny

  Meer ruimte voor voetgangers en fietsers op de Maliebaan?
  Welke voetgangers?
  Er loopt daar bijna niemand ..

 6. Joris

  @ Massegast

  Ik schrik me helemaal geen hoedje dat er flinke kosten aan groen en verduurzamen zit.

  Ik betaal er ook gewoon aan mee. Niet graag, maar omdat het moet. Er is namelijk nauwelijks een andere keus op de lange termijn. Al is het maar vanwege de almaar stijgende olie en gasprijzen, die alle prijzen doen laten stijgen trouwens. Als is het maar, omdat je niet afhankelijk wil zijn van dubieuze regimes.

  Biomassa is in de basis geen bedrog trouwens, als je daadwerkelijk snoeiafval stookt. Het probleem is dat de Vatenfals en anderen de boel belazeren. Niet de overheid.

  En windmolens》》tja, je gebruikt zelf electriciteit? Voor de servers waar DUIC op draait bijv.? De vraag naar stroom neemt alleen maar toe. Moet ergens vandaan komen. Kan je wel heel hypocriet tegen zijn, zeker als de biomassacentrale dicht moet, maar ja….

 7. arbeider

  Inspraak in Utrecht is een wassen neus sinds GroenLinks- D66 en CU in het College zitten.

  Volgens de peilingen verliezen deze partijen veel zetels maar blijven ze nog steeds een meerderheid houden. Wil je dit doorbreken dan moet je VVD of PvdA kiezen,de andere partijen zijn te klein om iets te forceren.

  Wat me opvalt is dat geen enkele politieke partij de bereikbaarheid vd stad hoog op de wensenlijst heeft staan. Dit leeft namelijk bij veel Utrechters, hoe kom ik in godsnaam van A naar B zonder te veel om te rijden?

  Een gemiste kans tot nu toe!

 8. Lexus

  Moet je wel op een partij stemmen die gebruik maakt van die zogenaamde lijstduwers, terwijl je weet dat ze alleen maar voor hun eigen show op die lijst staan en nooit daadwerkelijk volksvertegenwoordiger willen worden, ook niet wanneer ze met voorkeurstemmen worden gekozen? Zijn er trouwens nog wel partijen die zich niet van dergelijke misleidende trucs bedienen? Want die lijstduwers is niet het enige dat de politiek van de laatste decennia in kwade reuk brengt; er is voortdurend sprake van pure volksverlakkerij. Het spijt me, maar ik kan alleen maar zeer somber zijn over het huidige politieke bedrijf.

 9. JdV

  @Joris: En mensen zoals jij zijn verantwoordelijk voor het feit dat we afhankelijk zijn van dat soort regimes. Ongetwijfeld ben je tegen kernenergie. Liever geld naar Poetin dan naar een veilige kerncentrale. Liever oerbossen opstoken of flora en fauna vernietigen met windmolens. Dank.

 10. Rutger

  GL en D66 verliezen de meerderheid, GL bijna gehalveerd (doordat zij en D66 inwoners totaal niet serieus nemen buiten verkiezingstijd). Zou goed zijn om in Utrecht een coalitie zonder de pluche plakkers van GL te krijgen: https://www.gelderlander.nl/utrecht/d66-utrecht-op-kop-in-eerste-peiling-op-voet-gevolgd-door-groenlinks-een-beginstand-geen-eindstand~a1572e46/

 11. Piet

  @ Arbeider, bereikbaarheid staat bij veel politieke partijen hoog op de wensenlijst. Ik vermoed alleen niet jouw bereikbaarheid dus met de auto van A naar B. Maar OV en fiets worden regelmatig en veelvuldig geopperd om de bereikbaarheid te verbeteren. Om in de stad van A naar B zonder veel om te rijden is altijd de fiets koploper geweest. Is nog goed voor jouw gezondheid en die van anderen.

 12. Pee

  @Joris
  Biomassa is zwaar bedrog want de hoeveelheid ”snoeiafval” die nodig is om die centrale te laten draaien kunnen we gewoon niet leveren .
  Daarom worden er hele bossen omgekapt in bijvoorbeeld Estland en Letland kijk maar.
  https://www.greenpeace.org/nl/natuur/46444/ontbossing-in-estland-door-nederlandse-biomassaverbranding/
  Vergeet deze ook niet.
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/
  Als op die manier de klimaatdoelen gehaald moeten worden kan je je gerust afvragen of het ze eigenlijk wel om het klimaat van doen is.

 13. Joris

  @ Pee

  Aan begrijpend lezen geen gebrek he? Of doe jet het expres?

  Ik zeg letterlijk biomassa is IN DE BASIS geen bedrog, als het op snoeiafval zou draaien.

  ECHTER de grote ENERGIEBEDRIJVEN zoals Vattenfal, besodemieteren de boel (en importeren houtkap uit Oost-Europa). Dat zijn bedrijven die de contracten met de overheid niet waarmaken en de boel besodemieteren. Niet de overheid. Dat is mijn punt,

  Overigens zijn de meeste politieke partijen van standpunt gewisseld inzake biomassa, zij zijn inmiddels tegen. Er zullen niet snel nieuwe centrales komen.

  ECHTER, jij en anderen willen wel steeds meer stroom hebben, door je apparaten en door je gebruik, Het moet ergens vandaan komen.

  @ JdV

  Kap een smet je goedkope trucjes, Jij leg MIJ woorden in de mond die ik zelf niet zeg. Jij weet niks over mijn standpunten ten opzichte van energie en eventueel kernenergie. Ga niks voor me invullen svp. Goedkope trollentactiekjes zijn het.

 14. Scherpschutter

  Ja, de PVDA doet er verstandig aan om deze man te negeren. Maarten moet even leren dat zijn woorden geen relevantie meer hebben en hij een blok aan het PVDA been is, nadat hij zich eerst asociaal door een corona-rij elleboogde om als eerste een shot te krijgen, hij erna alsnog corona opliep en doodleuk buiten ging rondlopen met corona en hij tot overmaat van ramp pakweg twee weken geleden nog oreerde dat Rusland de Oekraine niet zou binnenvallen…

  Na de verkiezingen is het klaar met van Rossum.

 15. Massegast

  @Joris — Ik ben benieuwd hoe de bevolking reageert als die hoge molens in Rijnenburg opgetrokken worden. En niet alleen daar. De IJburgbewoners willen hun mooie uitzicht ook behouden. En verder: het geld klotst bij jou zeker tegen de plinten of je laat het een ander betalen. Niet iedereen zit in zulke omstandigheden. Wat betreft elektriciteit: 2 grote atoomcentrales in NL doen wonderen. Kijk naar Hinckley Point C in Engeland. Voorts windmolens alleen op zee en moderne kolencentales voor gecombineerde productie van warmte en elektra. Zulke centrales verschillen niets van biomassa-centrales, die ook nog eens alleen warmte produceren. En, o ja, het Groningen gasveld (waarde vandaag: honderden miljarden euro’s) open houden, maar wel de gedupeerde bewoners royaal tegemoet komen. Op welke partij moet ik stemmen voor een dergelijk energiebeleid?

 16. arbeider

  @ Piet

  Dus dat is de oplossing, de fiets pakken?

  Leg dat eens uit aan de oudere bewoners ,de gehandicapte, de ouders met jonge kinderen etc. En dan heb ik het nog geen eens over de barre weeromstandigheden in ons landje.

  Mag ik zelf bepalen hoe ik me verplaatst? Of gaat de deugpolitie ook dat nog bepalen voor een ander?

  De stad word groter en groter,de afstanden dus ook, we zitten niet in een dorp!

 17. Confusius

  @ Scherpschutter

  Maarten heeft vele fans, vandaar dat hij lijstduwer is. Vele fans onder jongeren ook. Far from over dus.

  Vaccinatie: Hij kroop niet voor. Was aan de beurt, belde gewoon of hij een paar daagjes eerder mocht aanschuiven, samen met zijn vrouw. Was gewoon toegestaan. Wederom nepnieuws dat je verspreid. Voorbeeld #10000000000000000 op duic.

  Iedereen krijgt zo langzaam aan Corona, gevolg van het beleid van de overheid en het loslaten van de maatregelen. Iets wat jij al 1,5 jaar wil. Gelukkig heeft de landelijke overheid dit pas besloten bij een soepelere variant en op een moment dat veel mensen geprikt en geboosterd zijn. Vandaar dat de ziekenhuizen ook niet vollopen nu en eerder wel.

  De inval van Rusland in Oekraïene (niet alleen de afgescheiden zones) is ook een niet-rationele. Voor Rusland is er eigenlijk nis te winnen behalve grond en verwoeste steden. Rusland isoleert zich van de voltallige wereld, op China en de Arabische wereld na wellicht, waardoor het een soort Noord-Korea wordt. Het is maar wat je wil.

 18. Piet

  @arbeider je mag inderdaad niet altijd zelf bepalen hoe je je verplaatst. De gemeente heeft inmiddels bepaald dat het niet meer mag met bepaalde oude dieselauto’s ed. Dat jij dat deugdpolitie noemt is jouw mening maar het is de keuze van de meerderheid van de inwoners die de gemeenteraad heeft gekozen. Dat het jou niet zint is jammer voor je.
  Dat de stad groter en groter is geworden geeft dus inderdaad aan dat je beter per fiets of OV zoals ik aangeef kan verplaatsen.
  En dat gezeur over ouderen kinderen gehandicapten slaat helemaal nergens op. Want die zie ik vaak genoeg in de bus, tram of op de (elektrische)fiets door de stad gaan. Als je echt te oud bent moet je niet meer in de auto willen stappen maar een deeltaxi bestellen(en dat valt ook weer onder het OV).

 19. arbeider

  @piet

  Dit College kan het wel willen doordrukken met allerlei vage onderzoeken die meestal niet de hele waarheid vertellen, maar jij mag van mij het OV pakken ( ook bijna niet meer te betalen )hoor Ik , en met mij velen, pakken de auto,daar gaat geen College me vanaf krijgen. Daarom VVD of PvdA kiezen, als GroenLinks er maar uit vliegt, de irritatie van vele Utregters, dus niet yuppies Piet.

 20. Piet

  @arbeider als arbeider zou ik zou vooral op de VVD stemmen inderdaad dan gooi je echt je glazen in.
  Je weet ook dat deze beweging van meer OV en fiets al lang geleden is ingezet in Utrecht en de VVD toch in de coalitie zat van 2009 ev en die van 2014 ev. Alleen het laatste college ontbreken ze een keertje.

 21. Scherpschutter

  @Confuus

  “De inval van Rusland in Oekraïene (niet alleen de afgescheiden zones) is ook een niet-rationele. Voor Rusland is er eigenlijk nis te winnen behalve grond en verwoeste steden.”

  Gefeliciteerd! U heeft het spelletje “Hoe te zeggen dat je spreekwoordelijk een spruitjes-met-aardappel-etende Nederlandse provinciaal zonder enige internationale geopolitieke kennis bent, zonder te zeggen dat je spreekwoordelijk een spruitjes-met-aardappel-etende Nederlandse provinciaal zonder enige internationale geopolitieke kennis bent” zojuist glansrijk gewonnen…

 22. Confusius

  @ Arbeider; ik heb zojuist een vrij reizen abonnement bij de NS afgesloten voor 362,40 per maand. Daar kan ik alle dagen van de week voor 0 euro per reis mee reizen, op alle tijden, overal naartoe.

  Dan resten mij de kosten voor een OV-fiets als ik ergens van station naar bestemming fiets a 4,15 per dag of de reguliere OV kosten (in de bus vaak laag).

  Als ik dat afweeg tegen de automobielkosten ben ik nu vele malen goedkoper uit. (Benzine, verzekering, aanschafkosten/ afschrijving, belasting, parkeerkosten, reparaties, APK en ergens nog de kosten voor je rijlessen meerekenen in dit alles).

  Ik sta nooit in de file en heb over een heel jaar max 5 minuten vertraging of geen uitvallende treinen gehad. Ik wandel van mijn huis naar het station. Mijn huis op uitgezocht. Van de NS heb ik als trouwe klant een aantal eerste klas reizen vrij in te zetten cadeau gekregen.

 23. arbeider

  @ Confusius

  Gefeliciteerd, alleen iedere burger heeft zijn eigen verhaal qua werkafstand,en vergeet niet dat bij 2 sneeuwvlokjes of wat wind de NS er weer uit ligt.

  @ Piet

  Wel eens van tactisch stemmen gehoord?

  GroenLinks moet er uit, leven niet in de huidige wereld.

 24. Confusius

  @ arbeider

  Onjuiste info ten aanzien van de NS. Het spoorverkeer ligt er zeker niet uit bij 2 sneeuwvlokjes en wat wind. met 94% van de treinen op tijd en max 5 min vertraging op de drukst bereden spoorcorridor ter wereld is het één van de betrouwbaarste spoorbedrijven ter wereld.

  Zoals gezegd heb ik als dagelijks reiziger afgelopen jaar geen uitgevallen treinen gehad en max een paar minuutjes vertraging. Daar kan geen file tegenop 😉

  Groen Links moet niets. Het is aan de stemmers, niet aan u alleen.

 25. Piet

  @arbeider, als jij in je eentje tactisch wil stemmen moet je dat vooral doen. Heeft heel veel impact.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).