Na plannen nu ook afspraken over gemengde wijken en meer sociale huurwoningen | De Utrechtse Internet Courant Na plannen nu ook afspraken over gemengde wijken en meer sociale huurwoningen | De Utrechtse Internet Courant

Na plannen nu ook afspraken over gemengde wijken en meer sociale huurwoningen

Na plannen nu ook afspraken over gemengde wijken en meer sociale huurwoningen
Archieffoto Overvecht
Meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Dat zijn de belangrijkste punten die de gemeente Utrecht, de vijf grootste woningcorporaties en hun huurdersorganisaties overeen zijn gekomen in de jaarlijkse prestatieafspraken die vrijdag werden ondertekend.

Meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Dat zijn de belangrijkste punten die de gemeente Utrecht, de vijf grootste woningcorporaties en hun huurdersorganisaties overeen zijn gekomen in de jaarlijkse prestatieafspraken die vrijdag werden ondertekend.

De afspraken richten zich specifiek op de sociale woningmarkt. Het zijn overkoepelende afspraken tussen de gemeente Utrecht, de vijf woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH, verenigd in de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW), en hun huurdersorganisaties.

Utrecht streeft naar gemengde wijken, buurten moeten dan een betere afspiegeling zijn van de stad. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen komt in wijken waar nu relatief weinig sociale huurwoningen zijn.

“In wijken met weinig sociale huurwoningen, willen we dat voorlopig geen woningen meer worden verkocht of geliberaliseerd”, zegt wethouder Kees Diepeveen (wonen). “Hier kunnen via ruilconstructies ook extra sociale huurwoningen worden toegevoegd als het aantal afneemt in wijken waar juist veel sociale huur is. Daar voegen we liever koop- of middenhuurwoningen toe.”

Nieuwe bijzondere woonvorm
Om kwetsbare doelgroepen sneller aan een geschikte woning te helpen, hebben de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen eerder al een plan van aanpak opgesteld. Dit is nu ook vastgelegd met deze afspraken. In 2020 willen de partijen een tweede bijzondere woonvorm realiseren, in navolging van Place2BU in Leidsche Rijn.

Doel is om de komende vier jaar jaarlijks 4500 nieuwbouwwoningen op te leveren, waarvan minimaal 1500 (35 procent) in de sociale huursector. “We zijn blij met deze afspraken”, zegt STUW-voorzitter Marije Eleveld. “De ambitie van de gemeente op het gebied van wonen is groot. Dagelijks zetten we ons in voor meer sociale woningen en leefbare buurten in Utrecht. Deze afspraken gaan ons helpen om de ambities waar te maken.”

Gekoppelde berichten

18 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Wassen neus en emotie politiek. Onder de streep komt het er gewoon op neer dat de sociaal zwakkeren aan de rand van de stad worden geplaatst omdat de sociaal sterkeren geen zin hebben om met sociaal zwakkeren te worden geconfronteerd.

 2. Harry

  In Utrecht Noord Oost worden al jaren sociale huurwoningen gewoon uitgepond (verkocht voor de hoofdprijs en van de sociale huurmarkt ontrokken) nadat de huurder vertrokken of gestorven is.

  Maar nog erger is dat de afgelopen jaren de overheid extra scheefwoonheffingen heeft doorgevoerd zonder dat bij vertrek van de huurder geëist is dat de woning een sociale huurwoning blijft. Gevolg: sociale huurwoningen zijn voor altijd onttrokken en verdwenen en is de scheefwoonheffing oneigenlijk toegepast omdat het hoofddoel, de socialehuurwoning vrijmaken voor de sociale doelgroep, niet wordt gerealiseerd.

  Weer zo’n voorbeeld van een overheid die niet nadenkt wat de mogelijke consequenties zijn van nieuw beleid. En de particuliere en buitenlandse beleggers lachen zich helemaal een breuk. Maximale huuropbrengsten en daarna kassa bij verkoop.

  De scheefwoningheffingen resulteren dus NIET in het vrijkomen van sociale huurwoningen voor de doelgroep maar in het verdwijnen hiervan!

  Voorts is ook de gemeente, bij huren tegen de maximale WWS huur ondeugdelijk bezig omdat zij WOZ bezwaren van een huurder kunnen rekken tot het einde van het jaar. Maar ieder jaar wordt de nieuwe huur vastgesteld per 1 juli en kan een huurder tot die datum uiterlijk bezwaar maken. Kortom zolang het besluit van de Gemeente niet ruim voor 1 juli bekend is kan er door een huurder geen bezwaar gemaakt worden tegen zijn nieuwe huursomvoorstel.

  Resultaat rechteloosheid en exorbitante huurstijgingen die opnieuw het belang dienen van de particuliere en buitenlandse beleggers.

  Mijn conclusie is dat er niets sociaals meer is aan een sociale huurwoning en dat gemeentes die zeggen dit zo belangrijk te vinden het eigenlijk geen ene reet interesseert.

 3. JdV

  Wonen is geen zaak van de overheid. Schaf hypotheekrenteaftrek en huursubsidie af. Mensen mogen zelf bepalen waar ze wonen. Laat de markt het oplossen. Indien de gemeente goedkoop woningen beschikbaar wil stellen gaat dit via een gemeentelijke woningdienst in plaats van 5 coöperaties met veel staf en overheadkosten.

 4. bezorgde inwoner

  Salonpolitiek.
  In de woonvisie van de gemeente staat ook een ander verhaal.
  Maar dat staat op papier wat niemand leest .
  Dus in Utrecht zuidwest waar al 38% sociale huur is, plant bo ex nog meer sociale huur op de Reitdiepstraat , waarschijnlijk formaat tiny house anders past het niet op het terrein.
  Niks uitruil , ze gaan gewoon door met volplempen ( noemen ze zelf ‘hip’ : compact bouwen ) en daarna verbaasd zijn dat bewoners klagen over (geluid)overlast van elkaar .

 5. bee

  @
  harry
  zo is het .
  en dan volgt automatisch wat @koel hoofd zegt.

 6. bezorgde inwoner

  Salonpolitiek
  De nieuwe woonvisie wordt toch maar door enkelen en dan ook meteen zeer selectief gelezen.
  De woningvoorraad in zuid- west is (bovengemiddeld) sociale huur. Al een jaar of twaalf staan er vier flats op de Reitdiepstraat op de nominatie om gesloopt te worden.
  Nu willen ze eindelijk aan de slag met de sloop Tá-Dá. En daarna willen ze nog meer sociale huurwoningen neerzetten.
  Niks uitruil dus :Bo-ex wil graag volplempen (zelf noemen het hip: verdichten) in een toch al versteende wijk., waar een klein grasveldje met één boom (bo-ex noemt het ‘een park’) in gebruik is als hondenpoepplaats.
  Het formaat van de nieuwe woningen is nog niet bekend maar groter dan Tiny house kan het niet worden want anders past verdubbeling van de huidige woningvoorraad niet op het terrein.
  En daarna gaan ze waarschijnlijk verbaasd zijn over overlast. Wat een grap

 7. Scherpschutter

  ‘Gemengde wijken’ is gewoon een semantisch foefje. Je krijgt welgestelden niet naar achterstandswijken. Die wijken zullen dus ongemengd blijven. Het gaat maar om 1 ding en dat is kansarmen in de betere wijken krijgen.

  Maar waarom? Waarom wil men met alle geweld mensen uit achterstandswijken naar welgestelde wijken wil hebben? Ik kan er maar 1 logische verklaring voor bedenken en dat is het woongenot van welgestelden verstieren. Een andere logische uitleg bestaat niet.

  We weten allemaal hoe het werkt. Mensen in sociale huurwoningen in welgestelde wijken worden met de nek aangekeken en weggezet als Tokkies. Er ontstaat nooit sociale cohesie. De mindergestelde wordt er dus niet beter van en zal een buitenbeentje worden. De betergestelde al helemaal niet, want die woont liever met welgestelden. Everybody loses.

  Hatred of the rich…for beeing rich! De linkse gemeente lijkt er doorspekt van te zijn. Ouderwetse linkse jaloezie op mensen die het wel gemaakt hebben in het leven!

 8. Rottebert Peermans

  @Scherpschutter: Met de huidige woningnood in het koop- en vrijesectorsegment denk ik dat je ongelijk hebt. Als je luxe appartementen of eengezinswoningen op Kanaleneiland of Overvecht bouwt dan krijg je die “welgestelden” er wel heen want er is gewoon niet voldoende aanbod. Als er één schaap over de dam is volgen er meer. Wat dat betreft zal de huidige marktsituatie bevorderlijk zijn voor de spreiding. Niet zo huilen dus en gewoon slikken.

 9. Inez

  @scherpschutter. Ik woon zelf in een sociale huurwoning in een “rijke” wijk en het gaat prima. En dat heeft niks met links of rechts te maken. Er zijn ook “ linkse” mensen met een hoog inkomen.

 10. Zonnewende

  @Harry

  Als het echt zo is, dan na een vertrekkende scheefhuurder de huur niet weer terug gaat naar het niveau van voor de heffing, is dat inderdaad waanzinnig slecht geregeld. Of waanzinnig goed voor Mitros en consorten :-/.

  Dat zou meteen veranderd moeten worden.

 11. Jos en Karin

  Guttgut
  Het zit weer vol met aannames en het neerkijken op anderen bij Scherpmissert. Het duidt er vooral op dat meneer (het zal wel geen vrouw zijn) nogal vol van zichzelf is. Toch ook wel bijna een psychische aandoenong volgens de DSM V. Wat een manier om jezelf nogal beter te voelen dan anderen. Alleen maar omdat je wat geld hebt? En is dat geld wel echt ‘verdient’? Meneer denkt van wel waarschijnlijk. Al zijn er de nodige broodnodige beroepen die nogal realtief weinig verdienen (mensen die deze beroepen kiezen hebben een hele andere motivaie dan geld) en nogal veel bullshit beroepen net mensen die de arrogantie hebben om zichzelf nogal vorstelijk te belonen. Ook vaak met gemeenschapsgeld en op kosten van iedereen. Bedwnl dat de hoofste subsidiebedragen, ook vanuit de EU, naar landbouw en bedrijfsleven gaan. Dus NIET de sociale sector of de culturele.

  Misschien kiezen mensen bewust voor bepaalde beroepen om de samenleving of anderen te helpen. Een beloning van diezelfde samenleving daarvoor is een huur die wat meer los staat van wat de gek er voor geeft. Deze mensen mogen wat mij betreft en volgens een groot deel van de samenleving (gelet op politieke voorkeur) in alle wijken wonen.

  Lager opgeleiden en mensen met lagere inkomens zijn niet ineens Flodders.

  Sociaal cumturele achtergrond bepaalt veel meer of je in bepaalde wijken kan integreren (geldt net zo goed voor Lunetten) dan inkomen of opleidongsniveau. Nog meest doorslaggevend is gewoon hoe je jezelf opstelt tov je buren
  Gewoon houding en gedrag waar je als individu invloed op hebt.

  Hoogopgeleiden kunnen gewoon lagere inkomens hebben waardoor ze gewoon in aanmerking komen voor sociale huurwoningen ook. Zeker aan het begin van hun arbeidscarriere.

 12. Pete

  PVV-, Forum- en VVD-stemmers. Zeker mensen uit volksbuurten die zichzelf zien als het volk

  Lees even Scherpschutter zijn reactie en lees hoe erin de top van deze partijen echt over “het volk” gedacht wordt. Het volk is alleen goed als kiesvee of stemvee , maar zal door deze partijen nooit een volwaardige plek of kans in de samenleving krijgen.

  U wordt gelokt met praat over migratie en immigratie, maar de echte agenda wordt goed door Scherpschutter beschreven. Dat is waar deze partijen op uit zijn.

 13. Vis

  Een sociale huurwoning is er bijna niet meer te krijgen omdat de huur naar 720,- is gegaan dus mensen met n,laag inkomen mogen en kunnen dit niet huuren met andere woorden wij staan straks op straat en n,vluchteling huurd jou woning die je niet kan betalen dus,waar zijn we mee bezig in deze maatschappij.

 14. blm

  Een maximale huurprijs instellen per vierkante meter, eentje voor binnen de Singel (hoger) en eentje voor buiten de Singel (wat lager), toeslag voor tuin of garage of schuur zou ook al veel oplossen… niet meer interessant voor huisjesmelkers en komt er meer betaalbaar beschikbaar voor de burgers van de stad, huur en koop. Stapsgewijs invoeren in 3/5 jaar van oude huurprijs naar nieuwe huurprijs. Zo simpel kan het ook. Naast bijbouwen.

 15. Scherpschutter

  @Rottebeert Peermans

  Daar geloof ik niks van. Woningnood of niet: niemand is zo gek om een appartement van 6-8 ton op Kanaleneiland te kopen. Even los hiervan: de vraag is WAAROM zou je als gemeente dit beleid voorstaan….? Wat zou in hemelsnaam de intentie zijn van die gemeente, als ze (gechargeerd) een situatie van woningnood misbruikt om Zonnedalers tussen de Flodders te plaatsen….? Niemand wil dit! Wat denkt de overheid er dan mee te bereiken? Juist. Het levensgenot van succesvollen verminderen. Dit is gewoon kwaadaardig beleid vanuit diezelfde maakbaarheidsgedachte waar al zoveel ongelukken uit zijn ontstaan.

  @Jos en Karin

  Wat een slap verhaal weer. Mijn stelling is: de Gemeente doet dit alleen om het woongenot van betergestelden te verzieken. Er is geen enkele andere logische reden om te bedenken dat het zinvol of nuttig is om (gechargeerd) Flodders tussen Zonnedalers te plaatsen. U stelt daar een enorm flauwekul verhaal tegenover dat echt alle kanten op gaat. Oftewel: geen richting heeft. Uit niets in uw ongestructureerde verhaal blijkt dat de motivatie van de gemeente om dit te doen iets anders is dan woongenot van betergestelden te verbeteren…

  @Pete 10:20

  En ook u faalt hopeloos in het aandragen van een logische reden waar uit blijkt dat de motivatie van een Gemeente om Flodders tussen Zonnedalers te plaatsen uit iets anders bestaat dan het levensgenot van Zonnedalers te verpesten…

 16. Cico

  Met een beetje vastgoedkennis snap je direct waarom een wijk als Kanaleneiland zeer interessant is om te kopen. Ligging ligging ligging.

  Het is overigens ook al eeuwenlang een wetmatigheid dat iedere vorm van ghettovorming desastreus is voor de stad.

 17. G. de Vries

  @Cico: Juist! Twee a drie haltes met de tram en je staat op het CS. Bovendien 8 a tien minuten met lijn 7 en je bent tevens op het CS. K’eiland heeft een negatieve ‘bijklank’ maar als uitvalsbasis met het OV/ auto is het echt prima geregeld.
  Blijft het feit dat het winkelcentrum Hammerskjoldhof een betere bezetting qua winkels behoeft en de opmars van een gemêleerde bevolkingssamenstelling door blijft gaan. K’eiland wordt nog eens ‘booming’!

 18. Kadoendra

  @Scherpschutter

  U noemt arme mede mensen Flodders en de rijke mede mensen Zonnedalers.
  Ik weet niet of u ooit geschiedenis onderwijs heeft genoten maar er is ooit een gast geweest die zich ook op een zeer stigmatische wijze uit liet over bevolkingsgroepen en dat heeft de gehele mensheid uiteindelijk geen goed gedaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).