Plannen voor 450 tijdelijke woningen Tussen de Rails in Lunetten voorgelegd aan gemeenteraad Plannen voor 450 tijdelijke woningen Tussen de Rails in Lunetten voorgelegd aan gemeenteraad

Plannen voor 450 tijdelijke woningen Tussen de Rails in Lunetten voorgelegd aan gemeenteraad

Plannen voor 450 tijdelijke woningen Tussen de Rails in Lunetten voorgelegd aan gemeenteraad
Foto: Isis Bartels
De 450 flexwoningen die op de locatie Tussen de Rails in Lunetten moeten komen, zijn een stapje dichterbij. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd, die er na de zomer een besluit over zal nemen.

De 450 flexwoningen die op de locatie Tussen de Rails in Lunetten moeten komen, zijn een stapje dichterbij. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd, die er na de zomer een besluit over zal nemen.

De flexwoningen komen ‘Tussen de Rails’, bij Lunetten-Koningsweg. Het gebied rond station Lunetten moet op lange termijn worden bebouwd met een nieuw centrum met woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen. Hiervoor moet echter eerst nog veel onderzoek worden gedaan, wat betekent dat de locatie voorlopig ongebruikt zou zijn.

De gemeente wil de ruimte daarom voorlopig gebruiken voor kantoren, cultuur, horeca en dus woningen. Er komen zes bouwblokken van vier tot vijf verdiepingen hoog, met betaalbare huurwoningen. 70 procent is bedoeld voor reguliere woningzoekenden, 30 procent is voor bijvoorbeeld mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en statushouders. De buurt wordt autoluw en er komt een ruimte voor culturele activiteiten.

Geluid en trillingen

De locatie van het project, tussen de spoorlijnen en de A27 roept bij sommigen misschien vragen op. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar mogelijke overlast voor toekomstige bewoners, bijvoorbeeld door geluid en trillingen. “De woningen blijven maximaal tien jaar staan en worden zo gerealiseerd dat daarmee de normen niet overschreden worden”, laat de gemeente weten. “Toch valt niet uit te sluiten dat sommige bewoners hinder ervaren van geluid en trillingen. Bij het aanbieden en toewijzen van de woningen wordt dit duidelijk gecommuniceerd.”

De plannen zijn nu in handen van de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, kan de bouw in het voorjaar van 2025 starten. Het project moet eind 2025 worden opgeleverd.

Gekoppelde berichten

15 Reacties

Reageren
 1. Rails

  Vergeet de lucht vervuiling niet

 2. de Kreek

  Dus blijven 10 jaar staan, nou mij ervaring is dat tijdelijk bij de gemeente minimaal 25 jaar is en dat is op zijn kortst. Maar je bouwt huizen en die blijven 10 jaar staan en dan worden ze weer afgebroken, volgens mij komt er dan twee keer stikstof vrij!!!??? Maar waar gaan deze mensen dan naar 10 jaar wonen??? Een woonwijk realiseren kost al 10 tot 15 jaar en bij linkse gemeente 30 jaar want er moet wel een windmolen op ieder huis komen te staan!!!

 3. M.

  Ik ben geboren en opgegroeid langs een spoorlijn waar dag en nacht treinen langs denderden. Ik heb er nooit één seconde van wakker gelegen. Gemeente, bouw hier zo snel mogelijk degelijke betaalbare woningen met daarnaast goede voorzieningen en geen flexflauwekul.

 4. Peter

  Waarom ook tijdelijke kantoren, horeca en cultuur? Musketon biedt al cultuur, horeca zit al in het doodse winkelcentrum en bestaande kantoren worden omgebouwd naar woningen. Dus zet er meer tijdelijke woningen neer, daar is behoefte aan en de overige voorzieningen zijn er al vlakbij.

  Wel grappig: autoluwe wijk terwijl het tussen snelwegen en sporen in ligt.

 5. Lisa

  Vet ongezond om daar te gaan wonen. In de oksel van snelwegen (fijnstof, kanker, verkorting leven met 5 tot 10 jaar en een pijnlijke dood tot gevolg) PLUS geluidsverontreiniging van de treinen. Overigens komen er bij iedere voorbijrijdende trein ook roestdeeltjes vrij die in de lucht komen en de steenslag die tussen de rails ligt is vergelijkbaar mat asbest, als er daar stofdeeltjes van vrij komen.

  Fijn dat de gemeente en gemeenteraad mensen die geen huis kunnen vinden daar willen huisvesten. Worden vast de speciale doelgroepen. Gaat de gemeente er van uit dat de wachtlijsten over 10 jaar zo gekrompen zijn dat mensen dan wel een huis hebben of dat het inkomen van de mensen zo fors gestegen is dat deze mensen dan kunnen kopen in Utrecht? Of gaat men er van uit dat deze mensen over 10 jaar de moed opgegeven hebben en de stad zullen verlaten? Indien dit laatste> wat hebben deze tijdelijke woningen dan voor zin?

 6. Nina

  Neem gewoon langer de tijd om bestendig en duurzaam te bouwen, zodat mensen daar kunnen blijven wonen en niet na een aantal jaar ergens anders naartoe moeten.

 7. piet

  450 woningen maar in een autoluw gebied. En die auto’s (want die komen er toch) moeten dan, als er niets verder aan de omgeving veranderd, via een smalle weg langs het spoor, over de overweg in de Mereveldse weg, via de Koningsweg naar/van de stad rijden. Want er is geen andere weg voor auto’s.
  Nog afgezien van de 4-5 lagen blokken die rondom die boerderij daar worden gebouwd. Jarenlang vrij uitzicht en dan ingebouwd worden en geen enkel uitzicht meer hebben. Incluis, rommel, herrie, parkeeroverlast…. Ben benieuwd hoe lang die mensen daar blijven…

 8. Peter

  @ De Kreek

  In andere gemeenten in het land worden woningen binnen een dag neergezet: woningen die al in de fabriek voorgebouwd zijn> plattenbau. Er hoeven dan alleen nog maar voorbereidende grondwerkzaamheden, nutswerkzaamheden en postwerkzaamheden als metselwerk en installatietechnek plaats te hebben na plaatsing. Dat is nog eens tempo maken op woningbouwgebied.

  https://www.youtube.com/watch?v=gE2R7v4koMM Of nog meer duurzame varianten.

  Geen tijdelijke woningen, maar dit zijn permanente woningen. Waarom Utrecht hier niet voor kiest is voor veel mensen een raadsel.

  Zijn er overigens sportverenigingen met redelijk ongebruikte trainingsvelden? Of zijn er particuliere bedrijfsterreintjes die leeg staan? Waar geen tot nauwelijks risico’s zijn op gezondheidsgebied? Dan moet de gemeente deze maar eens in beslag gaan nemen.

  Op 1 voetbalveld kunnen tientallen (of misschien wel meer) woningen gebouwd worden. Bij 10 voetbalvelden help je al honderden of duizenden inwoners aan een woning. Rondom de Uithof is ook nog genoeg grond vrij. Waarom gebeurt er al 16 jaar niets op de voormalige plek van HAL 16 aan de Archimedeslaan? Uiteraard kan men niet het hele terrein gebruiken, want je kan niet te dicht tegen de snelweg aanbouwen en er zal daar een geluidsopvang en extra groenstrook als buffer gecreëerd moeten worden, maar toch. Ook kan het parketteerterrein bij zwembad Krommerijn en de Kanoverhuur benut worden. Niet door een parkeerkelder ondergronds te maken, dat kan daar niet ivm grondwater, maar je kan eventueel wel op niveau +1 boven het parkeerterrein wat bouwen. Zo zijn er tientallen tot honderden plekken in Utrecht te bedenken waar slimmer gebouwd kan worden.

  Bij speciale doelgroeptoewijzingen help je mensen echt. Te denken valt aan 1 persoonswoningen voor bijvoorbeeld 1 persoonhuishoudens of recent gescheiden mensen die een binding met de stad Utrecht hebben, bijv. 10 tot 15 jaar (of langer) woonachtig in de stad Utrecht en een baan in de stad of regio Utrecht (straal 25 km) (met slaapkamer en logeerkamer, zodat er eventueel in de toekomst ook met 2 mensen, of 2 mensen en een kind gewoond kan worden).

  PLUS appartementen en eensgezinswoningen voor starters tussen de 25 en 35 waar je alleen maar met 2 mensen/ samenwonenden mag wonen die een binding met de regio hebben (minstens 4 jaar woonachtig in de regio Utrecht en met een baan in Utrecht of een straal van 25 km om de stad Utrecht heen).

  Studentenwoningen (voor MBO, HBO en UNI) en starterswoningen, maar dan voor mensen die in de afrondende fase van hun studies zitten (3,5e jaars of 4e jaars of studenten in masterfase> je kan je hiervoor inschijven vanaf 2 jaar voor je met je studie start, waardoor je hier dus minstens 5,5 jaar wachttijd voor opbouwt). In deze studentenwoningen mag je tijdens je studie wonen + 2 jaar na afstuderen. Na die tijd verhuis je door (niet verplicht, je mag ook doen wat je zelf natuurlijk, maar je moet wel je studentenwoning uit) naar de aanpalende starterswoningen, waar dus altijd een klein deel van leeg gehouden wordt als buffer). Deze starterswoningen worden dan weer toebedeeld aan ex studenten met een binding met stad en/ of regio van minstens 3 jaar.

  De starterswoningen (slaapkamer + logeerkamer) kunnen met voorrang toebedeeld worden aan mensen met of noodzakelijke beroepen, zoals artsen (in opleiding), verpleegkundigen, mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg, sociaalwerkers, jurdisch medewerkers, jongerenwerkers, leerkrachten, docenten, educatief medewerkers, poltiemedewerkers (van kantoor tot recherche), brandweermedewerkers, bibliotheekmedewerkers, BOA’s, buschauffeurs, tramchauffeurs, cheauffeurs in de gezondheidszorg, ICT medewerkers en mensen die bepaalde noodzakelijke ambachten uitoefenen, denk aan langdurig in Nederland wonende bouwvakkers, installateurs/ mensen bij het waterschap/ waterleidingmaatschappij en mensen die noodzakelijk werk hebben in bijv. de voedselketen. Ik ben vast nog wat noodzakelijke beroepen vergeten.

  *Indien men gaat samenwonen in deze woningen gaat de voorkeur uit (voorrang) naar stellen die beiden binding (5+ jaar) met de regio of stad Utrecht hebben of waarvan 1 van de 2, of beiden, al een sociale huurwoning in de stad Utrecht achterlaten, die dan weer vrij komt voor andere woningzoekenden.

  Als laatste, levensloopbestendige, 1 vloerswoningen voor mensen boven de 55 of boven de 60 (keuze), voor mensen die een woning achterlaten in de stad Utrecht (strenge selectie), Mensen die een sociale woningbouwwoning (ook appartementen) achterlaten krijgen voorrang op het huurdeel en betalen dezelfde huurprijs als van hun oude woning + 5 procent +inflatiecorrectie. Mensen die een sociale woningbouw eensgzinswoning achterlaten die door 1 iemand of 2 mensen bewoond worden krijgen extra voorrang. In deze categorie worden ook een x aantal vrije sector en huuwonigen gebouwd per project.

  Jongeren die in Utrecht wonen kunnen vanaf de 15/ 16 jaar ingeschreven worden voor dergelijke projecten, maar men moet wel ook de verdere voorwaarden voldoen.

  Je ziet al; deze woningen zijn primair (op moment van reageren) bedoeld voor mensen die een opleiding volgen of of een baan hebben en/ of (al langere tijd) verbonden zijn (minstens 3 jaar voor studenten tot langer voor niet studenten) aan de stad of de regio Utrecht (straal van 25 km rondom stad). Ook mensen met voor een stad noodzakelijke beroepen maken meer kans. Geen probleemgevallen in deze huizen, want deze zorgen voor lange wachttijden en voor eventuele overlast. Uitzonderingen zijn er natuurlijk voor mensen die onder behandeling zijn geweest voor mild en te genezen psychische klachten en die uitbehandeld zijn, zoals bij burn outs of depressies.

  Aan te erge disciminatie moet je niet willen doen. Bij huizen onder de sociale woningbouwgrens kan je veel sneller dan nu het geval (nu vaak niet) je recht op wonen verliezen (ook dus in stad of streek door woningnood) als je jezelf niet conformeert aan regels en richtlijnen en wanneer je langdurig (meer dan 2 weken) gemeten overlast veroorzaakt voor je buren, via 2 of 3 strikes out. Dit zou overigens ook, zij het wat minder streng, want juridisch minder goed mogelijk, moeten gelden voor de vrije sector huurwoningen in deze plannen. Bij koopwoningen ligt dit helaas gecompliceerder.

  Indien statushouders kans maken op deze woningen, dan moeten zij aan dezelfde voorwaarden voldoen, namelijk een x aantal jaar verbonden zijn de stad of regio Utrecht (bijv. 10 jaar of langer, bijv. door bijv. eerst minstens 5 jaar in een AZC te hebben gewoond in de regio en daarboven op 5 jaar in tijdelijke/ flex woningprojecten te hebben gewoond) en hier (stad/ regio) ook werk hebben of hier een opleiding hebben gevolgd. Daarmee discrimineer je niet zwaar, maar maak je een systeem wel eerlijker voor iedereen en dat voorkomt scheve gezichten. Dat maakt het accpeteren van ex vluchtelingen voor velen, vele malen makkelijker te accepteren.

  In plaats van vaste huurprijzen in de sociale sector die jaarlijks structureel met bepaalde percentages verhoogd worden zou je kunnen werken met flexibele huuprijzen, die ALTIJD 1/3 zijn van het nettoloon dat mensen verdienen. Jaarlijks volgt er een nieuwe indexatie en nieuwe bepaling van de huurprijzen. Via de belastingdienst moet dit makkelijk te checken kunnen zijn. Als mensen meer gaan verdienen en boven de sociale huurgrens uitkomen, gaan ze automatisch vrije sector huurprijzen betalen. Het is dan een keuze of mensen de hoofdprijs willen betalen voor een huurwoning, of in dit geval toch liever andere keuzes maken. Verlaten mensen de sociale huurwoning, dan zal een huurwoning die als sociale huur is toegewezen altijd een sociale huurowning blijven.

  Zo kan de woningmarkt vlot getrokken worden. Ook voorkom je zo de gepolariseerde en gesplitte samenleving, omdat de wijken ALTIJD een gemixte samenstelling van beroepsgroepen en opleidingstypes (MBO+) zullen kennen. Woningen worden ook uitgestrooid over de wijk, alle types staan kris kras door elkaar heen en niet gegroepeerd bij elkaar. Door ex sportvelden en ex bedrijventerreintjes (geen zware industrie) te gebruiken druk je de kosten, omdat deze eerder geen woonbestemming kenden. De gemeenteraad moet dan wel in actie komen en bestemmingsplannen (snel) wijzigen.

  Bonus: je werkt met vele kortere wachtlijsten, door het doelgroepentoewijssysteem, waarbij (schatting) wachttijden zullen gaan om 1,5/ 2 tot 5 of 7 jaar ipv de gemiddeld +15 jaar (bij sociale woningbouw nu). Extra bonus: je trekt ook wachttijden voor andere vrijgekomen woningen elders in de stad los. Zowel in de particuliere als sociale verhuursector. Mensen komen hoe dan ook sneller aan woningen.

 9. Geenstijl@Utrecht.

  Wat zal het COA blij zijn met deze ontwikkeling, meer doorstroming van statushouders.

 10. Hugo

  Die auto’s gooien ze natuurlijk net onder het spoor door in de wijk Lunetten.
  En het valt me op dat er niet gerpet wordt over de verhouding in de verdeling van die 450 woningen. Doet het ergste vermoeden.

 11. De Haas

  Flexwoningen en tijdelijk is vloeken in de kerk. 15 Jaar, daarna overgaan in jaren en jaren gedogen en bewoners die klagen over vocht, schimmel en rotte kozijnen.

 12. Leon

  Dit zou best een geschikte plek zijn voor een mini-IBB voor studenten. Kun je er ook meer kwijt.

 13. WvR

  Prima plek om te bouwen, al zou ik het tijdelijke aspect direct omzetten naar permanent.

  D’r is wat fijnstof, een beetje geluid, een beetje dit, een beetje dat, maar niks waar mensen echt last van hebben.

  Vol bouwen die handel.

 14. Woningnood

  Goed plan, beter nog meer woningen tot 1.000 woningen en dan betere verbinding naar Konings weg.
  Misschien knapt overigens Lunneten met zijn trieste geïsoleerde winkel centrumpje er ook wel van op. Lunnetten is beslist niet gezonder gelegen dan Tussen de Rails, en zijn daar meer ziekte gevallen dan in andere wijken ?

 15. Scherpschutter

  @De Kreek 19:49

  Werkelijk niets is zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).