Vele honderden woningen in Utrecht staan leeg, waarom gebeurt daar weinig tegen? Vele honderden woningen in Utrecht staan leeg, waarom gebeurt daar weinig tegen?

Vele honderden woningen in Utrecht staan leeg, waarom gebeurt daar weinig tegen?

Vele honderden woningen in Utrecht staan leeg, waarom gebeurt daar weinig tegen?
Archieffoto panden Burgemeester Reigerstraat
Vele honderden woningen in Utrecht staan al meer dan een jaar leeg. Dat weet de gemeente ook maar ze doet er weinig aan. Dat kan niet, meent een groot deel van de gemeenteraad. “Het is onbestaanbaar dat er geen beleid is voor dit soort langdurige leegstand in tijden van woningnood”, zegt raadslid Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht. Waarom gebeurt er niks tegen?

Vele honderden woningen in Utrecht staan al meer dan een jaar leeg. Dat weet de gemeente ook maar ze doet er weinig aan. Dat kan niet, meent een groot deel van de gemeenteraad. “Het is onbestaanbaar dat er geen beleid is voor dit soort langdurige leegstand in tijden van woningnood”, zegt raadslid Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht. Waarom gebeurt er niks tegen?

Een betaalbare woning vinden in Utrecht is niet makkelijk; er is weinig aanbod, de vraag is groot en de prijzen zijn mede daardoor flink gestegen. Volgens Funda staan er nu in de hele gemeente zo’n 1000 woningen te koop. Maar er is ook een flinke groep huizen in Utrecht waar mensen zouden kunnen wonen, maar die geruime tijd helemaal leegstaan. De meest recente cijfers laten zien dat er ruim 1500 woningen zijn die al meer dan een jaar leegstaan. Die langdurige leegstand zou eens flink aangepakt moeten worden, zo vinden een hoop politici. Dat wordt ook al jaren gevraagd aan de gemeente maar de toon is nu dwingender geworden.

Boetes

Amsterdam is al een stuk verder op weg. Daar moeten woningeigenaren hard aan de slag als een pand leeg komt te staan. Zo is er een meldplicht en gaat de gemeente in overleg met eigenaren als een woning drie maanden leegstaat. Daar komt nu het plan bij dat de gemeente eigenaren kan dwingen om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar en bewoond te maken. Ook kunnen eigenaren boetes krijgen als ze niet meewerken. 

Maar waarom staan die 1500 woningen in Utrecht eigenlijk al zo lang leeg? Dat is nu niet bekend. De gemeente Utrecht weet eigenlijk maar weinig over die huizen, behalve dat er administratieve leegstand is. Er staat niemand ingeschreven en volgens de WOZ is er geen gebruiker van het pand. In 2017 werd er al een motie aangenomen waarmee het gemeentebestuur werd opgeroepen om eens aan de slag te gaan met een leegstandsverordening. Zo’n verordening is als het ware een gereedschapskist waarmee leegstand van woningen, maar ook kantoren en winkels aangepakt kan worden. 

De gemeente had blijkbaar nogal wat tijd nodig om over deze motie na te denken want in 2021 kwam er een reactie. Die reactie leek overigens wel veelbelovend voor de politici en bewoners die voorstander zijn van een harde aanpak. Wethouder Kees Diepeveen zag namelijk wel wat in zo’n verordening en noemde al tal van mogelijkheden; meldplicht voor langdurige leegstand, maximale huurprijzen bepalen en zelfs de mogelijkheid dat de gemeente huurders gaat voordragen bij eigenaren van leegstaande panden. Als de woningeigenaar niet meewerkt kan de gemeente boetes opleggen.

Overigens moet er niet al te licht worden gedacht over dit soort maatregelen, het kan namelijk een inbreuk zijn op het eigendomsrecht. Sommige partijen menen ook dat eigenaren van woningen zelf moeten weten wat ze met hun huis doen, laten leegstaan moet gewoon kunnen. 

Geld

Nadat wethouder Diepeveen in 2021 positief had gereageerd op de kansen voor een leegstandsverordening was het nog geen gelopen race. De verordening is er tot op heden niet gekomen. Reden voor de raad om in februari van dit jaar wederom aan de bel te trekken. Weer reageerde de wethouder: “We zien de toegevoegde waarde van een leegstandsverordening en een leegstandsaanpak. Leegstand in de huidige tijd van woningnood is niet acceptabel.”

‘Gezien de veelheid aan acties om de woningmarkt aan te pakken, hebben we keuzes moeten maken’

Maar toen werd ook duidelijk waarom er al jaren over gesproken wordt, maar er nog steeds geen verordening of uitgebreide aanpak ligt: geld. Wethouder Diepeveen schreef daarover: “Gezien de veelheid aan acties om de woningmarkt aan te pakken, hebben we keuzes moeten maken. Deze keuzes zijn mede gebaseerd op de dossiers waaraan middelen zijn toegekend in de begroting. Omdat in de begroting geen budget is voor de leegstandsaanpak (m.n. noodzakelijk voor toezicht en handhaving), is dit niet opgepakt. Op het moment dat er financiële middelen voor toezicht en handhaving zijn kunnen we hiermee aan de slag.”

Niet akkoord

Met dit antwoord lijkt de raad echter niet akkoord te gaan. Deze week kwam het onderwerp weer aan bod en nu roepen tien politieke partijen het gemeentebestuur op om echt eens aan de slag te gaan. Het eerdere antwoord van de wethouder dat het om financiële middelen zou gaan, wordt afgedaan als ontwijkend en niet adequaat.

“Als een gemeenteraad in meerderheid vraagt om een aanpak van iets dan hoort het college daar als vanzelfsprekend een ja of nee (of misschien) op te beantwoorden en als het een ja is daar een voorstel voor aan te leveren inclusief de bijbehorende kosten en opbrengsten én een mogelijke financiering voor die aanpak. Alleen op basis daarvan kunnen we als gemeenteraad een besluit nemen en de benodigde financiële middelen voor de gevraagde aanpak vrijmaken. Dan helpt het niet als het college de zaak ten onrechte volledig omdraait en eerst aan de gemeenteraad vraagt om financiële middelen vrij te maken waarna zij dan als college pas bereid is om met een aanpak te komen.”

Beleid

Gert Dijkstra is raadslid voor EenUtrecht, de partij die nieuw in de raad is gekomen sinds de recente verkiezingen. Hij vertelt: “Al vijf jaar, sinds het aannemen van de motie in 2017, houdt het college de boot af. Ik vind het onbestaanbaar dat er geen beleid is voor dit soort langdurige leegstand in tijden van woningnood. Natuurlijk kunnen eigenaren goede redenen hebben om iets langer dan een jaar leeg te laten staan. Het beleid moet daarom ook niet altijd te rigide worden uitgevoerd. Maar op dit moment is er gewoonweg helemaal geen beleid. We kunnen geen uitzonderingen maken op de regel, want er zijn geen regels. Er is geen stok achter de deur, en daarmee ook geen stimulans voor eigenaren om aan de slag te gaan met hun leegstaande pand.”

Daarbij vindt Dijkstra het goed dat GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg al jarenlang roept om een leegstandsverordening: “Maar het is wel opmerkelijk dat een GroenLinks-raadslid een wethouder van GroenLinks de hele tijd vraagt om beleid, maar de wethouder vraagt weer aan de raad om financiële ruimte. Zo kunnen we nog jaren bezig blijven.” Via schriftelijke vragen roepen de partijen EenUtrecht, Partij voor de Dieren, DENK, PvdA, SP, BIJ1, PVV, Volt, VVD en GroenLinks op om voor september met een concept-aanpak voor een Utrechtse leegstandsverordening te komen.

49 Reacties

Reageren
 1. cas

  Ik snap dat het natuurlijk niet fijn is voor de eigenaar en een gemeente als woningen lang leeg staan, maar hierin ingrijpen door boetes/dwang en al dat soort fratsen slaat compleet door. Als de gemeente de vrije markt weg wilt halen, moeten ze ook voor alle kosten opdraaien.

 2. JdV

  Ach een ding is duidelijk. Schuldig zijn de partijen die de afgelopen jaren het college vormden en de wethouders wonen hebben geleverd. Maar de linkse apolegeten hier op duic zullen het wel de schuld van wilders of baudet vinden uiteraard.

 3. Hans

  Kraken als drukmiddel om leegstand aan de kaak te stellen dan wel ongedaan te maken werd door de rechtse coalitie CDA, CU en VVD per 1 oktober 2010 middels wetgeving strafbaar gesteld. Je kunt rustig stellen dat de rechtse partijen het recht op wonen ondergeschikt hebben gemaakt aan het eigendomsrecht van met name die lui die op speculatieve gronden woningen leeg laten staan. Vrijwel in directe zin draagt dit soort partijen bij aan het enorme probleem van velen die wanhopig op zoek zijn naar een behoorlijk dak boven hun hoofd. Amsterdam is op de goede weg. De Amsterdamse aanpak zou landelijk moeten gaan gelden. Dan wordt er in elk geval een begin gemaakt aan de bestrijding van het onrecht wat leegstand heet en woningnood tot gevolg heeft.

 4. Aimée

  Dan gaan we weer kraken! Er is woningnood, dus leeg laten staan is onmenselijk. Kraken is een verschijnsel van deze maatschappelijke ontwikkeling. Egoïstische beleggers die wachten tot ze de hoofdprijs voor een pandje kunnen krijgen.

 5. Harm

  Ik vermoed dat de intenties er wel zijn om het op te knappen. Je kan immers moeilijk je huurder vragen om structurele problemen aan bijvoorbeeld het dak op te lossen. Zowel betaalbare klussers als materiaal vinden is moeilijk. En je onderschat dat je zelf ook een dagje ouder wordt. Het renoveren van gebouwen is hard werken.

  Te koop zetten van je pensioen of familie erfgoed is ook zo definitief, maar ik verwacht dat de leegstand wel op de markt komt. Ohja, en opgeknapt verkoopt natuurlijk veel hoger, dus zo blijft het in limbo, want dat opknappen duurt lang.

 6. Rottebert Peermans

  Ik ken iemand die heeft een klassieke Ferrari maar daar heeft ie al een half jaar niet ik gereden.
  Gezien het aanbod aan klassieke Ferrari’s en het aantal mensen dat er graag eentje zou willen rijden, vind ik dat de gemeente moet afdwingen dat hij de Ferrari uitleent aan mij en anders wil ik hem legaal kunnen stelen.

 7. Realist

  Rottebert trekt een scheve vergelijking. Het bezitten van een ferrari is geen mensenrecht, onderdak is dat wel.
  Zolang de huizenmarkt zó ontzettend krap is, is een huis leeg laten staan volstrekt moreel onverantwoord.
  De oplossing: onteigenen en aanbieden als sociale huur.

 8. Rutger

  De gemeente moet een task force opstellen die dit soort panden los trekken. De panden Reigerstraat hangen vast op vergunningen en regelingen, gebrek aan daadkracht en oplossend vermogen van de gemeente. Dus een faciliterende rol van de gemeente met duidelijke afspraken met de eigenaar kan veel van dit soort situaties oplossen.

 9. Andreas

  1500 woningen dat is maar 1% van de totale woning voorraad waarbij mogelijk een deel van deze 1% ook met een reden leeg staat dus er nog minder overblijft. De vraag is of je hier zoveel tijd en energie in moet steken.

 10. Lombokker

  Bizar dat GL zich profileert door leegstand aan de orde te stellen, terwijl hun eigen wethouder daarvoor verantwoordelijk is en er al 4 jaar niets aan heeft gedaan. En dat met een smoes afdoet dat er geen geld voor is.
  Dat er van 1500 adressen geen bewoner bij de gemeente bekend is, hoeft echt niet te betekenen dat die woningen daadwerkelijk leeg staan. Waarschijnlijk wordt een deel daarvan illegaal bewoond, waardoor de gemeente inkomsten als WOZ en Afvalstoffenheffing misloopt.
  Het zou interessant zijn om de adressen eens te vergelijken met het klantenbestand van de nutsbedrijven, maar dat zal vanwege de privacywetgeving misschien niet mogelijk zijn. In dat geval kan je op zijn minst eens paar ambtenaren langs sturen om te kijken of die huizen echt leeg staan. Dat hoeven niet persé BOA’s te zijn, die stuur je pas als eersten constateren dat het betreffende adres waarschijnlijk wél wordt bewoont.
  Maar dat was kennelijk allemaal te ingewikkeld voor wethouder Diepenveen. Welnu, hij keert niet terug, dus er ligt een schone taak voor zijn opvolger.

 11. Wim Vreeswijk

  Door het absurde open grenzenverdrag van Schengen uit 1985 wordt ons verreweg meest overvolle landje van Europa steeds verder volgepropt en worden er steeds meer woningen volstrekt onbetaalbaar. Het is dan ook veel huiseigenaren veel interessanter om te kiezen voor een belastingvrije waardestijging en niet voor verhuur met alle verplichtingen, risico’s en sores van dien.

 12. Scherpschutter

  @Hans

  “Je kunt rustig stellen dat de rechtse partijen het recht op wonen ondergeschikt hebben gemaakt aan het eigendomsrecht van met name die lui die op speculatieve gronden woningen leeg laten staan.”

  Dat kun je wel stellen, maar het is je reinste flauwekul uiteraard. Welk recht op wonen heeft u het immers over, Hans? Kunt u mij en de meelezers ook maar 1(!) wet laten zien waaruit blijkt dat u nu (of ooit) een recht op wonen heeft/heeft gehad in Nederland?

  En toen was het stil…

  *Fluitende krekels*

 13. wollie

  in een Ferrari kun je niet wonen

 14. Scherpschutter

  @Realist

  O ja? Onderdak een mensenrecht? Verklaar u nader. In welke wet staat dat?

 15. Michiel

  Het eigendomsrecht zou inderdaad vóór het “recht op wonen” moeten gelden dus dat lijkt me prima. Als krakers gewoon een baan zoeken kunnen ze ook een huis huren. Nee misschien niet in de binnenstad van Utrecht. Maar er is ook geen “recht op wonen waar je wil”. Anders wil ik ook wel een “recht op mijn droombaan”.
  Dat er geen stimulans zou zijn voor eigenaren om een pand bewoonbaar te maken is natuurlijk onzin. Er is een enorme financiële stimulans, daar hoeft de gemeente niets voor te doen. Een leeg pand kost alleen maar geld. Er moeten dus goede redenen zijn waarom iets desondanks leeg blijft staan. Misschien eerst dat eens inventariseren, zodat je kunt kijken of je gericht aan die redenen iets kunt doen.

 16. Tijd voor Actie, het is een plicht !

  Onaanvaardbaar indien huis eigenaren zonder grondige reden hun huis ( of buitenlandse belegging ) leeg laten staan ! Ze verhogen daarmee niet alleen de druk op de woningmarkt, maar dragen door verloedering bij aan de leefkwaliteit van de omgeving.
  Beste voorbeeld is burg.Reigerstraat…. Gemeente Utrecht, het is uw plicht in te grijpen !
  Indien de gemeente niets blijft doen is, is het logisch dat Utrecht, nu het in Amsterdam niet meer kan, juist aantrekkelijker wordt voor deze vorm van misbruik….

 17. Rob H.

  @Scherpschutter:

  Grondwet / Grondrechten. Artikel 22, lid 2.

 18. Hans

  @ Scherpschutter

  Volgens artikel 22 van de Nederlandse Grondwet is ‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid’.
  Deze ‘voldoende woongelegenheid’ is een grondrecht wat in de Woningwet en de Huisvestingswet nader wordt uitgewerkt.
  Let wel! Het staat u vrij artikel 22 te interpreteren als ‘er bestaat geen recht op wonen’. Dat mag u vinden. Maar dan ontkent u de geest van de wet. In praktische zin vertaalt men artikel 22 namelijk in gewone mensentaal als ‘recht op een dak boven je hoofd’. Dat u zich daar niet in kunt vinden doet niets ter zake, het is in uw geval een particulier standpunt. En ja, dat valt, nu we het toch over grondrechten hebben, onder het recht op vrije meningsuiting. Of die mening nu hout snijdt of niet, doet evenmin iets ter zake. Zo’n particuliere, vrij willekeurige en ondeugdelijk onderbouwde mening doet (gelukkig) niets af aan onze robuuste grondwet en tast zeker de verplichting die de overheid heeft ten aanzien van haar burgers niet aan. Welaan, vandaar dat ook een stad als Amsterdam in het onderhavige geval tracht hier vorm en uitvoering aan te geven. Geheel conform artikel 22 van de grondwet.

 19. BW

  @Scherpschutter
  Heb je wel eens scherper meegemaakt, maar here we go…

  Het recht op onderdak is vastgelegd in artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarmee is het nog geen wet (maar wetten zijn dan ook niet hetzelfde als mensenrechten), maar wel degelijk een mensenrecht. In Nederland zijn veel mensenrechten vastgelegd in de grondwet. In de grondwet staat niet letterlijk dat iedereen recht heeft op een woning, maar in artikel 22 van de grondwet staat wel “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”. Zoals gebruikelijk wat ambtelijke taal, maar vrij vertaald moet de overheid dus zorgen voor voldoende woonruimte.

  Kortom: het recht op onderdak staat niet letterlijk in de wet, indirect wel en is sowieso een mensenrecht. At your service.

 20. Jeroen

  Bij de huidige schaarste is het gewoon crimineel om doelbewust huizen onbewoond te laten. Ik zou dus gewoon zeggen: vorderen die huizen, en gebruiken voor hen voor wie de nood het hoogst is. En voor huiseigenaren die een pand verwaarlozen, zodat het onbewoonbaar wordt: een belasting op verloedering invoeren: elk jaar verhogen, en als het die niet betaald wordt het huis laten veilen.

  Die opmerkingen dat krakers maar gewoon een baan moeten zoeken, dan kunnen ze wel iets huren: met de huidige prijzen is moet je dan minimaal een academische opleiding hebben (want wachten op een huis in de sociale sector kost minstens 10 jaar).

 21. Rottebert Peermans

  Wonen in Utrecht is net zo min een recht als rijden in een Ferrari, Mercedes, BMW etc. Wonen in Utrecht is luxury premium exclusive.

  Als je geen luxe auto kunt betalen dan ga je maar met een oude Daewoo, met het OV of met de fiets.

  Als je geen woning in Utrecht kunt betalen dan zoek je maar een kamer of flatje in Vianen of Friesland of Zeeland of zo. En eventueel kun je ook bij het Leger des Heils terecht.

  Je kunt niet van eigenaren verwachten dat ze woningen onder de marktwaarde verhuren of dat ze er mensen in laten die zich vervolgens als een bloedzuiger vastklampen aan die woning (huurdersbescherming) terwijl je er andere plannen mee hebt.

  Overigens is het ook je reinste onzin dat er bij nieuwbouwprojecten in het centrum ook sociale woningen verplicht worden gesteld. Waarom moet de hardwerkende belastingbetaler meebetalen aan het realiseren van een gesubsidieerde woonwens op A-locatie?

 22. Confusius

  En de gebruikelijke neo-con-agenda wordt er door de vast reaguurders (in dienst van) weer eens doorgepusht, zoals dit al ruim een decenium op internet aan de orde is.

  Mensenrechten doen er niet toe. Alleen maar, het liefst met behulp van staatssteun (dus ons belastinggeld) een klein groepje rijken nog rijker laten worden.

  Precies daarom is het kraken (woonprotest) illegaal gemaakt en krijgt een zeer select groepjes bezitters de vrije ruimte om (voorheen illegaal) de prijzen op te drijven en mensen tegen elkaar uit te spelen.

  @ SS (what’s in a name, het fascime flirtte al erg veel met de bezittende klasse en wordt ook breed gesteund door het internationale bedrijfsleven> niet zo vreemd dat extreem rechts deze status quo graag handhaaft, echter populiseert men en roeptoetert men precies het tegenovergestelde, zo sluw is men wel).

  Dat mensenrechten geen basis hebben in wetgeving, komt vooral omdat de wetgeving de bezittende klasse en het internationaal bedrijfsleven dient. Niet de mens. Alles is er op gericht de kleine top-elite steeds rijker en rijker te maken. En nog steeds willen veel mensen dit niet zien, omdat ze geïndoctrineerd zijn door de zogenaamde vrije markt.

 23. Marcel

  Kijk naar dit artikel. Kijk wat er wordt gezegd. Kijk waar het misgaat.
  De raad is de baas. College moet uitvoeren. De raad komt niet met een voorstel, ze zeggen zelfs dat het college met een voorstel moet komen en ook hoe het betaald moet worden. Kan je dus zien wat een stel klunzen we in de raad hebben zitten. En de bewoners en hier op dit forum maar van alles beweren en schrijven en je hart luchten. Begrijp het nu is aub. We stemmen verkeerd. We hebben een achterhaald bestuur systeem. Ga maar lekker door op deze manier. Ik heb nieuws voor u. Blijf klagen en zeuren en schrijven. Er veranderd niks. Succes.

 24. Confusius

  @ Rottebert

  En waarom is daar wonen waar je werkt eigenlijk precies geen mensenrecht?

  Dus armere mensen moeten maar uren en uren reizen om op hun (vaak nodige) werk te geraken? D verpleegsters, leraren, politie-agenten, bouwvakkers, monteurs, etc., etc.? En degenen met de bullshitjobs die kunnen uitslapen en werkdagen van 4 uur maken en alles daaronder het vuile werk laten opknappen kunnen/ mogen naast hun werk wonen? Hilarisch.

  U weet dat de armsten vaak het vuile werk opknappen dat echt nodig is, in tegenstelling tot de bullshit jobs van diegenen die zichzelf het geld toe-eigenen?

  Knap hoe rechts, zeer rechts en extreem rechts de gewone man voor zich winnen terwijl hun agenda’s de gewone man schade toe brengen. En dat allemaal door middel van een fake anti-immigratie-agenda te gebruiken.

  Niet voor niets wordt door rechts al sinds het fascime via propaganda de burger angst ingepraat over de sociaal democratie. DAAROM wordt links, ook op dit medium, structureel aangevallen door reaguurders. De sociaal democratie is op dit moment de enige die iets aan de positie van de onderkant van de samenleving kan doen. Niet rechts. Sinds Thatcher en Reagan is de positie van de onderkant en de lagere middenklasse alleen maar slechter geworden. Dit in tegenstelling tot de tijden in de verzorgingsstaat.

  Rechts strooit structureel zand de ogen.

 25. Anti troll

  Hey, de ingehuurde trollen zijn er weer om een bepaalde agenda er door te pushen!

 26. Lexus

  @Rob H., Hans en BW: ter aanvulling kan nog opgemerkt worden dat de Nederlandse rechter niet kan toetsen aan de Grondwet, maar wel aan de door Nederland ondertekende nationale verdragen. Laten we alstublieft ophouden Scherpschutter serieus te nemen. Hij zit helaas gevangen in een door hemzelf gecreëerde schijnwereld en is, zoals op dit forum al zo vaak is gebleken, niet in staat daaruit te komen.

 27. Hans

  Hetgeen nu meneer Peermans hier te berde brengt, een ook de wijze waarop, de toon dus, geeft ons een aardig inkijkje in het brein van de doorsnee huisjesmelker. Het is een aanmoediging voor al diegenen die zich inzetten om het fenomeen buitenproportioneel uitbaten van woningen aan banden te leggen. Dus laten wij meneer Peermans in dit geval dankbaar zijn voor zijn geschreven bijdrage. We komen nog eens wat te weten.
  Het is voldoende helder geworden dat het recht op wonen in onze stad, gezien door de bril van zo’n neringdoende, niet geldt voor de gewone Utrechter, Jan met de pet, Mien met de muts, Thea de verpleegster. Nee, wonen en het recht op woonruimte in Utrecht vergelijkt hij met het mogen rijden in – en bezitten van bepaalde peperdure auto’s. Dat laatste wordt door hem blijkbaar ervaren als het hoogste goed op aarde, gezien zijn hardnekkige neiging om een mensenrecht als wonen (!) te vergelijken met het ‘privilege’ om in ordinaire sportwagens te mogen rondjakkeren. Zo zit dat met de mindset van de huisjesmelker.

 28. Realist

  @Realist. Verzin zelf een passende naam trol. Je commentaar is verre van realistisch. De gemeente moet het eigen falen niet afschuiven op particulieren.

 29. WV

  @ BW

  Wel degelijk. Ingevolge artikel 93 en 94 Grondwet dienen Nederlandse wetten te voldoen aan internationale verdragen. De Universele verklaring van de rechten van de mens is daarvan een hele belangrijke.
  Maar dat weet onze los uit de heup schietende man met de schuine loop allemaal niet. In plaats van zich in wet-en regelgeving te verdiepen, verspilt hij zijn tijd door de hele dag op dit forum losse flodders af te schieten.

 30. Scherpschutter

  @Rob H

  U heeft de Grondwet nog nooit gelezen kennelijk. Daar staat immers geen enkel recht op huisvesting in genoemd. Er staat dat bevordering van huisvesting een taak van de overheid is. Beetje pijnlijk dit, Rob.

  @Hans

  Correct Hans. Het recht op wonen bestaat inderdaad niet en ik reken erop dat u voortaan zorvuldiger omgaat met uw bewoordingen. Het grondwetsartikel omvat letterlijk niets meer dan een inspanningsverplichting, zoals u kunt lezen. U heeft geen enkel recht op wonen.

  @BW

  Ook u maakt geen beste beurt. Leuk en aardig dat er een organisatie is die huisvesting een ‘mensenrecht’ noemt(!) maar iets een recht noemen maakt het nog geen recht uiteraard…Een recht is per definitie pas een recht als u er een beroep op kunt doen. Wel, wie of wat voorziet in dat ‘recht’? Een magische huizenboom? De bouwafdeling van de V.N? LOL. Bij wie kunnen ongehuisveste personen aankloppen om dat recht te verzilveren..? Exact. Nergens. Het is dan ook geen recht.

  U heeft geen enkel recht op huisvesting. Zulks bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.

 31. Woning crisis Utrecht

  @andreas….1500 is ook 150 % van de tekoop staande huizen nu in Utrecht…
  Dus ja, vanuit welk perspectief je het maar bekijkt, maar met forse achterstand in bouw productie is dit 150 % zeer relevant…

 32. JdV

  Plus veel voor Rottebert. Genoeg huizen in NL. Mits je stopt met de instroom. En niemand heeft recht op een woning in Utrecht. Of in Wassenaar. Of aan de Keizersgracht in 020. Kun je dat niet betalen? Groningen. Zeeland. Limburg. Toedeledokie.
  Dus jammer van artikel 25 UVRvdM. Of artikel 22 van de grondwet. Daar door komt er geen enkele woning bij in 030 en gelukkig hoeft dat ook niet.

 33. Cecile

  Op de Burgemeester Reigerstraat staan panden al meer dan 10 jaar leeg. Dat is slecht voor de buurt, voor de winkeliers in de straat, voor mensen die een woning zoeken. Ik ben blij als er eindelijk een middel is waarmee dergelijke pandjesbazen worden gedwongen iets te doen. Zonder zo’n middel staan die panden de komende tien jaar leeg.

 34. Scherpschutter

  @BW 23/5/2022 – 14:19

  “Het recht op onderdak is vastgelegd in artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

  Helegaar niet. In de UVRM liggen geen rechten vast. Mensenrechten zijn niets dan morele principes…Het zijn GEEN rechten. Maar ja, u weet niet wat een recht is (ik wed om 1000 Euro dat het u niet kunt uitleggen), noch heeft u de basale moeite genomen om simpelweg de definitie van een ‘mensenrecht’ in een woordenboek op te zoeken. Mensenrechten beschrijven rechten die mensen ZOUDEN MOETEN HEBBEN, volgens de arbitraire mening van de vervaardigers van de UVRM…

  “Daarmee is het nog geen wet (maar wetten zijn dan ook niet hetzelfde als mensenrechten), maar wel degelijk een mensenrecht”

  Een opmerking zonder enige waarde dus. Mensenrechten zijn geen rechten. Het zijn idealen. U heeft geen enkel recht op een huis of onderdak. Vraag maar aan de daklozen en woningzoekenden in Utrecht…Je kunt wapperen met je mensenrechten tot je een ons weegt en ieder rechtsorgaan ter wereld lacht je uit.

 35. Hendrik

  Een discussie met een type die doet alsof hij geen benul heeft van de elementaire beginselen van onze democratische rechtsstaat is totale tijdverspilling.

 36. JdV

  @confuscius: recht om te wonen waar je werkt. Buitengewoon grappig. Arme mensen. Politieagenten, verplgers, docenten 1 tot 2 x modaal. En die arm noemen. Die moeten dus een huis krijgen. In Utrecht. Niet in Nieuwegein. Houten. Maarssen. De Bilt. Maar in Utrecht. En uiteraard daar onmiddelijk uit gezet worden op het moment dat ze niet meer in Utrecht werken. Want huizen in Utrecht zijn alleen voor politieagenten, verplegers en docenten die in Utrecht werken. Echt ongelofelijk onbenullig. Kan DUIC niet modereren op gezond verstand zodat we van uw bijdrages verschoond blijven?

 37. Rottebert Peermans

  @Hans: Je trekt het krom.
  Wat ik zeg: Het recht om te wonen mag je vergelijken met het recht om je te verplaatsen. Dat kan met de fiets, met het OV etc.

  Het wonen op een premium A-locatie is vergelijkbaar met het verplaatsen in een “ordinaire” sportwagen. Dat is juist géén recht.

 38. BW

  @Scherpschutter
  “Een organisatie die huisvesting een mensenrecht noemt” maakt huisvesting inderdaad nog geen mensenrecht. Het ligt iets anders wanneer zo’n beetje alle landen ter wereld (m.u.v. een paar notoire schurkenstaten) die verklaring hebben ondertekend.

  Maar wrijf anders nog even rustig in de vlek.

 39. Scherpschutter

  @BW 24/5/2022 – 7:06

  Zucht…Nope. Ondertekend of niet, een mensenrecht is nog steeds geen recht. Een mensenrecht is niets meer dan een moreel principe. Een ideaal, zo u wenst.

  “Human rights are moral principles or norms for certain standards of human behaviour and are regularly protected in municipal and international law.”

  U bent nummer 447 op DUIC die werkelijk geen flauw idee heeft van wat een ‘recht’ is…

  Als woningzoekende en dakloze kunt u staan wapperen en gillen met uw ‘mensenrecht’ op huisvesting tot u een ons weegt, maar er is helemaal niets of niemand die u een huis gaat geven…LOL. Er is geen enkele rechtbank ter wereld waar u kunt aankloppen om dit ‘recht’ (zucht…) op huisvesting te claimen/verzilveren. Niets of niemand die uw overheid gaat of kan dwingen u een huis te geven. U heeft geen recht op huisvesting. Non-existent.

  Mensenrechten zijn werkelijk niets anders dan uitgesproken idealen van HOE rechten voor mensen ZOUDEN MOETEN ZIJN, waarbij overheden zelf vrijwillig kunnen invullen of ze dat zien zitten. Of niet, zoals in het geval van de Nederlandse overheid (en vrijwel iedere andere overheid ter wereld overigens), die ervoor kiest om op geen enkele wijze invulling aan de morele principes van de VN te geven.

  In de Grondwet heeft Nederland immers niet opgenomen; “Iedere inwoner van Nederland heeft recht op een huis of huisvesting”. Nope. Er staat werkelijk niets anders dan dat “Bevordering van voldoende woongelegenheid een voorwerp is van zorg der overheid”. Dat is in juridische zin hooguit een inspanningsverplichting, als je dat al redt… De overheid moet helemaal niets, behalve “bevorderen”, waarbij zelfs niet gedefinieerd is in welke mate ze dient te
  bevorderen…LOL

  Dus ja. U kunt twee dingen doen. U blijft uw kop in het zand steken en irrationeel krijsen dat ‘mensenrechten heus wel rechten zijn en iedereen recht op een huis heeft’ of u stapt in het licht en gaat eens beginnen met wat jurdische basiskennis opdoen; in beginsel leren wat een recht is. Dat weet u namelijk niet.

 40. Alain

  “Je kunt wapperen met je mensenrechten tot je een ons weegt en ieder rechtsorgaan ter wereld lacht je uit.”

  Behalve misschien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

  “In Nederland, België en Frankrijk heeft het verdrag directe werking: de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM toetsen (Art. 94 Grondwet, NL; Art. 34 Grondwet en het Smeerkaasarrest, BE; Art. 55 Const., FR).”

  Je kunt er niet mee eens zijn, of je eigen definitie van “rechten” er op na houden, maar mensenrechten hebben absoluut juridische impact in ons huidig rechtssysteem.

  Maar we dwalen af. Kom op, gemeente, pak die leegstand aan!

 41. Scherpschutter

  @Alain

  Het wordt hier echt me de seconde gekker….In het EVRM staat niet eens een bepaling ten aanzien van huisvesting. LOL. Waar heeft u het nou toch in vredesnaam over, goede man?

  Man man man.

 42. Lexus

  Ik heb hierboven al opgemerkt dat het geen zin heeft te discussiëren met Scherpschutter, omdat, zoals steeds weer blijkt, hij in zijn eigen bubbel leeft en daar niet uit kan komen. Toch wil ik het hier voor hem opnemen. In de harde realiteit blijkt dat mensenrechten niet tegen een onwillige of onmachtige overheid bestand zijn en het eerste is ook hier vele decennia lang het geval geweest. Ook in Nederland, met zijn opeenvolgende neoliberale regeringen, kom je met geld en een beetje macht helaas doorgaans veel verder dan met zakken vol recht.

 43. Alain

  Scherpschutter. Je verschuift de doelpalen. Je claimt eerst breed dat “mensenrechten” niet bestaan en dat rechtsorganen je zullen uitlachen.

  Nu is het al verworden tot jouw heel specifieke invulling van wat huisvestingsrecht zou zijn.

  Zoals al gezegd: je hebt recht op je mening. Maar het is moeilijk hem serieus te nemen.

 44. Hans

  Geachte heer Peermans, beste Rottebert (nog nooit iemand met die voornaam ontmoet, maar vooruit, dat kan gebeuren).
  Dank voor het door u aan mij toegekende recht om me naar believen te mogen verplaatsen.

  Dan dit: de stad Utrecht in het frame zetten als zou het een ‘premium A locatie’ zijn is echt verwerpelijke onzin. Hoezo zijn volkswijken als Lombok, Ondiep, Kanaleneiland, Hoograven, Overvecht, Rivierenwijk opeens een ‘premium A locatie’? Wilt u de autochtone Utrechters, die daar al generaties lang wonen het recht ontzeggen daar (ook in de toekomst) te mogen wonen? Moeten we al deze biotopen met hun eigen kracht, charme, problematiek en sfeer sluiten voor bepaalde groepen met het middel ‘kapitaal’? Ik zou wel eens willen weten hoe bewoners van voornoemde stadsdelen hierover denken.

  U gaat dus voorbij aan het feit dat Utrecht van oorsprong en tot op heden de woonplaats is mensen, gezinnen, families, uit alle lagen van de bevolking . Zij hebben historische, familiale, sociale en economische banden met de stad. Bepaalde inkomensgroepen willen uitsluiten – of lijdzaam toezien dat zulks geschiede, is het hellende vlak waar je voor moet passen. Deze knieval voor het kapitalisme zonder remmen, want dat is het wat u impliciet voorstaat, maakt een stad tot een onleefbaar sociaal domein. Dat moeten we niet willen. Wat nodig is, is een sociaal beleid op het vlak van volkshuisvesting en betaalbaar wonen zodat iedereen, ook de minder kapitaalkrachtigen, fatsoenlijk gehuisvest kunnen worden. Nu en in de toekomst. En dat u graag in mooie auto’s rijdt kan ik begrijpen. Ik geef toe dat ik dat ook graag doe. Maar inderdaad, in een auto kun je niet wonen, zoals een onzer respondenten zo juist opmerkte.

 45. Hendrik

  @ Alain

  Dat doe ik allang niet meer. Deze heer lult alles recht wat krom is. Als u links zegt, stelt hij rechts; als u rechts zegt, stelt hij links. Om te provoceren, stangen en dwars te liggen. Vermakelijk is hij daardoor wel.

 46. Confusius

  Overigens zijn Rottebert en SS 1 en dezelfde persoon, zoals SS onder meerdere pseudoniemen schrijft; om hemzelf steevast voldoende steun in discussies te geven, zogenaamd.

  Feitelijk zitten er op dit medium 3 rechts conservatievelingen, die hun agenda pushen

 47. Rottebert Peermans

  @Confusius: Onzin. Ik ben niet Scherpschutter en hij is niet mij. Ik wil hem ook niet zijn, want ik heb geen tijd om hier 24/7 te reageren. Ik ben Rottebert en ik heb een baan. Ik ben ook geen huisjesmelker zoals sommigen suggereren. Was het maar waar…

 48. Scherpschutter

  @Confuus

  Dat u me hier dagelijks beticht van het zijn van een Russchische agent en een SS-officier is nog tot daar aan toe, maar een arbeider….?! LOL

 49. Meedenker

  De leegstand en de krapte op de woningmarkt lijkt me een goed thema voor een burgerberaad, zoals Eva Rovers beschreven heeft in Nu is het aan ons. Het gaat erom dat er een werkbaar voorstel komt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).