152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort in één keer verkocht | De Utrechtse Internet Courant 152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort in één keer verkocht | De Utrechtse Internet Courant

152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort in één keer verkocht

152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort in één keer verkocht
In Utrecht en Amersfoort gaan in een keer 152 monumentale panden verkocht worden. De woningcorporaties Mitros en De Alliantie hebben besloten om het initiatief Stadsherstel Midden-Nederland met alle bijbehorende panden te verkopen.

In Utrecht en Amersfoort gaan in een keer 152 monumentale panden verkocht worden. De woningcorporaties Mitros en De Alliantie hebben besloten om het initiatief Stadsherstel Midden-Nederland met alle bijbehorende panden te verkopen.

Vanaf 1971 zet de organisatie Stadsherstel Midden-Nederland zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door panden te kopen, te restaureren en te verhuren. Ze hebben nu 152 monumenten in Utrecht en Amersfoort. De portefeuille omvat een paar iconische objecten waaronder een bolwerk, een landhuis, diverse hofjes, een synagoge en het geboortehuis van Piet Mondriaan. Mitros en De Alliantie zijn de eigenaren van Stadsherstel Midden-Nederland. De totale waarde van de panden bedraagt circa €100 miljoen euro.

De twee woningcorporaties laten in een gezamenlijke verklaring weten: “Het beheren van monumenten is een specialisme en een kostbare zaak, en volgens de woningwet geen kerntaak meer voor corporaties. Het geld dat nodig is om deze monumenten goed te blijven onderhouden, moet niet worden opgebracht door onze huurders met lage inkomens. Daarbij vinden wij het uiteraard wel belangrijk dat de huidige huurders in de monumenten kunnen blijven wonen of werken. Ook moeten de historische panden met zorg bewaard blijven voor toekomstige generaties. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat er een nieuwe eigenaar wordt gevonden aan wie wij de zorg voor huurders en monumenten met een gerust hart kunnen overlaten en waarbij ook voldoende aandacht wordt gegeven aan het leefmilieu van de binnenstad.”

Bob van Ree, directeur Stadsherstel Midden-Nederland: “De lange termijn visie van de toekomstige koper op het beheer en exploitatie van de portefeuille is minstens zo belangrijk als het overnamebedrag. Huurders zijn eerder dit jaar geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Voor hen zal er in principe weinig veranderen, de bestaande huurcontracten worden gerespecteerd en lopen gewoon door.”

14 Reacties

Reageren
 1. maarten van den oever

  Dit is erfgoed, en dat is een waarde voor de hele gemeenschap. Het is wel onjuist om arme huurders te laten opdraaien voor rijke gebouwen maar niet onjuist om als gemeenschap je erfgoed te beschermen. Sterker, zonder een beleefd verleden zijn we niets. De overheid blijft hier indirect (want formeel zijn de corporaties zelfstandig) in gebreke. Schande over een natie die zo zichzelf negeert.

 2. Wim Vreeswijk

  Op zich is het wel goed dat gemeenteeigendom verkocht wordt want huizenhandel is geen overheidstaak. Anderzijds moeten er wel nadrukkelijke waarborgen blijven qua onderhoud voor deze monumenten. De opbrengst moet natuurlijk ook aangewend worden voor het aflossen van gemeentelijke schulden, zodat de lokale lasten voor de burgers ook omlaag kunnen en de koopkracht weer een beetje hersteld kan worden want 3 kabinetten Rutte hebben deze koopkracht geen goed gedaan, zo vond ook Syp Wynia van Elseviers Weekblad

 3. U

  Het gevolg is natuurlijk simpel. Vertrekt een huurder dan wordt een monument op de vrije markt verhuurd in de toekomst. Dan wonen er binnen enkele decennia enkel nog yuppen in beide binnensteden. Dat is slecht voor een stad. Het hebben van geld is voor een erg groot deel aan geluk te wijten. Een van de grootste taboes van onze tijd. Het is een taak van woningcoöperaties om ook te zorgen voor een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in de hele stad, dus ook in het centrum, te zorgen.

  Daarnaast gaan de huren niet en nooit omlaag. Ook al gaat men nu miljoenen/ miljarden besparen op onderhoud. Als het argument echt zou zijn dat de arme huurders het onderhoud niet meer hoeven te betalen, dan zou er na de verkoop een forse huurverlaging voor alle huurders moeten volgen. Waarschijnlijk gaan top, bestuurders en management wel weer meer verdienen en volgt er een forse bonus, uiteraard. Schandalig dus dit besluit. Wethouders en gemeenteraadsleden in beide steden mogen wel eens in actie komen.

 4. maarten van den oever

  Met liberalen aan de macht kunnen de corporaties deze verkoop toch niet tegenhouden, maar in samenwerking met de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant van verkoper, koper en gemeente kunnen bindende afspraken worden vastgelegd voor behoud en toegankelijkheid.

  Het verkopen als pakket kan maar een reden hebben, en dat is de grote financiele partijen een voorsprong in kansen geven; oftewel, dit zijn liberale machthebbers die hun partners een voorsprong willen geven en het de huurders onmogelijk willen maken te kopen.

 5. Toine Goossens

  Mitros is al langer bezig om haar belangen in historisch onroerend goed af te stoten. Zo participeerde Mtros voor 0,01%, 2 aandelen, in de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV.
  Mitros deed dit belang van de hand voor € 920, de prijs van de aandelen bij uitgifte, de nominale waarde dus.

  Zowel de UMS als het Utrechts Monumenten Fonds waarderen hun onroerend goed om en nabij tegen de historische kostprijs. Daardoor slagen deze beheerders van cultureel erfgoed erin om al die mooie oude panden rendabel te exploiteren.
  Mitros en De Alliantie waarderen hun historische panden echter volgens marktwaarde. Tegen marktwaarde zij die panden niet te exploiteren. De corporaties maken grote verliezen op de exploitatie.

  Door elk jaar echter de stijging van de marktwaarde als winst te presenteren, zijn die verliezen niet zichtbaar.

  Nu gaan alle panden in één deal in de verkoop. Ik verwacht het volgende:
  Een onroerend goed speculant koopt alles op voor een prijs beneden de marktwaarde. Zo snel als mogelijk worden de individuele panden dan doorverkocht aan hetzij de zittende bewoners, hetzij aan particulieren die de woning zelf willen betrekken. Veel bewoners zullen de waarde van hun (sociale woning) niet op kunnen brengen. Uiteindelijk worden zij door de nieuwe particuliere eigenaren het huis uitgezet, bewoning voor eigen gebruik gaat voor.

  Volgens mij staat hier een onacceptabel sociaal drama op uitbarsten.

 6. JdV

  @toine:Tof. Dus binnenkort komen er mooie panden op de markt die ik wel en de huidige bewoners niet kunnen betalen? Ik ga de bank vast bellen en een mooi pandje uitzoeken. Goed werk Mitros en De Alliantie!!!

 7. Willem

  @u: waarom is een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in het centrum noodzakelijk?

 8. U

  @ JdV

  Jij kan 152 panden in 1 keer betalen? Dat is namelijk waar het hier om gaat. Ik wens je veel succes bij de bank

 9. Scherpschutter

  @Toine Goossens 18/7/2017 – 15:26

  Het onacceptabele sociale drama heeft al plaatsgevonden: de Gemeente heeft panden verworven op kosten belastingbetalers en deze panden doorverhuurd aan mensen die de natuurlijke exlploitatiekosten van deze panden in de verste verte niet kunnen opbrengen, waardoor er al jaren heel veel geld bij moet.

  Aangezien veel van die onrendabele huurders contracten voor onbepaalde tijd hebben en dus nauwelijks de woningen uit te krijgen zijn, is er niet alleen jaren geld in een zwart gat verdwenen, maar zal de Gemeente nu de panden ook nog eens voor een bedrag moeten verkopen dat ZWAAR onder de marktwaarde van 100 miljoen ligt, om koper zo een wel rendabele business case te kunnen presenteren. Opnieuw gaat de belastingbetaler hier de boot in.

  Gemeentes en vastgoed: het is als water en vuur.

 10. Scherpmissert

  Haha

  Hilarisch. Scherpschutter kent het verschil tussen de gemeente en op zichzelf staande, als bedrijven gerunde , coöperaties nog niet eens.

  Sociale huur wordt daarnaast tegen kostprijs verhuurd (vandaar dat er huurtoeslag bestaat voor mensen met lage salarissen, die anders nergens kunnen wonen). Niks onrendabels aan. Coöperaties boeren daarnaast erg goed.

  De gemeente heeft met dit alles erg weinig te maken, behalve dat ze onderhandelingspartnerbis van coöperaties bij diverse projecten.

 11. Peter

  @ Scherpschutter

  Mis. gemeentes en vastgeodsector spelen juist onder een hoedje, het is helemaal geen water en vuur. Zonder gemeente kunnen ontwikkelaars helemaal geen nieuwe grond verkrijgen> grond die projectontwikkelaars via diverse vormen van fraude en corruptie vaak onder de kostprijs weten te bemachtigen. Of zijn we alle bouwfraude zaken en alle van strafbare feiten verdachten politici (met name in het VVD-kanp) alweer vergeten?

  Aangezien het grond van de gemeente en dus de gemeenschap is zou een gemeente veel meer eisen kunnen stellen aan welke woningen daar zouden moeten komen. Dat mag een eigenaar van grond nu eenmaal doen. Een gemeente bestuurt niet allen maar voor de happy few, een kleine minderheid in een gemeente. We zijn allemaal burgers met zeggenschap, alleen hebben enkelen inmiddels al de macht gegrepen. Dat eisen stellen als gemeente zijnde, dat doet men te weinig en de enige die daar voordeel van hebben zijn de grote projectontwikkelaars. Zij bouwen om grote winstmarges op te strijken. Daarnaast winnen zij, via niet transparante gunningen, vaak van particulieren die ook grond willen bemachtigen.

 12. JdV

  @U: Nee. De koper zal de panden waarschijnlijk individueel verkopen en daar zijn winst uithalen. 152 kan ik er niet betalen, maar 1 of 2 wel.

 13. Klepel

  @ JdV

  Nee, u heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de……….

  Aan de verkoop van de panden zijn allerlei eisen gesteld. De koper kan ze niet individueel doorverkopen.

 14. Anne Marie ten Berge

  Dus de 152 panden worden niet op de vastgoed, de vragende en biedende markt verkocht ? Er komt dus geen makelaar aan te pas. En dat klopt. Dat mag. Mitros en Alliantie mogen hun eigen makelaars het verkoopwerk laten doen. Maar dan komt het vreemde: Gaat Mitros een huurhuis verkopen dat leeg staat, of leeg komt te staan dan halen ze er wél een makelaar bij, Ik zal geen makelaars namen noemen. Ga daar zelf maar achterheen. Dus de monumentale panden worden voor een zacht prijsje verkocht aan een maatschap van vastgoed handelaren die het weer een kantoorbestemming geven. Conclusie: In Utrecht en in Amersfoort zijn de pas gekozen gemeenteraden weer sukkelig met ons erfgoed bezig.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).