Deelfietsen in het nieuwe jaar: meer ‘losse’ bakfietsen in de stad en langere ritjes mogelijk goedkoper Deelfietsen in het nieuwe jaar: meer ‘losse’ bakfietsen in de stad en langere ritjes mogelijk goedkoper

Deelfietsen in het nieuwe jaar: meer ‘losse’ bakfietsen in de stad en langere ritjes mogelijk goedkoper

Deelfietsen in het nieuwe jaar: meer ‘losse’ bakfietsen in de stad en langere ritjes mogelijk goedkoper
In de stad wordt al langere tijd geëxperimenteerd met deelvervoer, en in 2024 lijkt de gemeente daar nog een schepje bovenop te willen doen. Zo ambieert het college flink meer gedeelde tweewielers, en een lagere prijs voor ritten. Hoe dat definitief vorm krijgt, wordt nog besproken met vervoersaanbieders.   

In de stad wordt al langere tijd geëxperimenteerd met deelvervoer, en in 2024 lijkt de gemeente daar nog een schepje bovenop te willen doen. Zo ambieert het college flink meer gedeelde tweewielers, en een lagere prijs voor ritten. Hoe dat definitief vorm krijgt, wordt nog besproken met vervoersaanbieders.   

De gemeente zet al langer haar geld in op deelvervoer om op die manier de druk op het verkeer af te laten nemen. In 2030 wil het college van B&W namelijk dat deelmobiliteit vanzelfsprekender is dan het bezitten van een eigen auto. De deelbakfietsen die verspreid staan door de stad, spelen daarin een belangrijke rol. In het nieuwe jaar wil de gemeente daarom kijken hoe zij het aanbod van deelvervoer kunnen uitbreiden, zodat het gebruikersgemak wordt vergroot.

Verschillende deelbakfietsen

Als aanvulling op de bakfietsen met vaste standplaats wil de gemeente gaan kijken of er bakfietsen in gebruik genomen kunnen worden waarbij dat niet verplicht is. Dat zou betekenen dat de deelbakfietsen op een andere plek geparkeerd kunnen worden, in plaats van dat deze op dezelfde plek teruggebracht moet worden.

De gemeente is overtuigd dat deze nieuwe vorm van vervoer een aanvulling is op de bakfiets met vaste standplaats, omdat gebruikers met de potentiële nieuwe van-A-naar-B-regeling soms goedkoper uit kunnen zijn. De verwachting is dat deze bakfietsen – met een maximum van 250 stuks – in het tweede kwartaal van 2024 in het straatbeeld verschijnen

De bakfietsen die al langer in gebruik zijn, en dus met een vaste standplaats, blijven tot in ieder geval eind 2026 in gebruik. Ook wil de gemeente gaan kijken of dit type deelvervoer uitgebreid kan worden naar andere buurten, om de fietsen voor meer mensen toegankelijker te maken. Een tijdelijk verlaagd tarief om het gebruik van de fietsen te stimuleren, wordt niet uitgesloten.

Er wordt ook gekeken of de vervoersaanbieder van de deelbakfietsen met vaste standplaats meer abonnementen en dagpassen kan faciliteren. Ook deze vorm van vervoer gaat opschalen. Eerder dit jaar werd al bekend dat de gemeente de deelbakfietsen met vaste standplaats wil opschalen naar 375 stuks.

Langere ritjes

Om deelmobiliteit verder aan te sporen, wordt er ook gekeken naar fietsritjes tussen Utrecht en omliggende gemeenten. Er zijn hier pilots aan de gang, maar zogenaamde ‘buurgemeentelijke’ ritten zijn op dit moment nog relatief duur. De gemeente schrijft dat zij samen met andere gemeenten aan het verkennen is hoe ze het aanbod van tweewielers aantrekkelijker kunnen maken voor langere ritten tussen verschillende gebieden. Eind 2024 loopt de vergunning van vervoersaanbieder TIER af, en wordt er een beslissing gemaakt of er een verlenging van de vergunning wordt verstrekt.

De gemeente erkent dat er de nodige uitdagingen met tarieven zijn voor het deelvervoer. Dat komt omdat zij de prijzen voor dit vervoer, in tegenstelling tot het OV, niet kunnen beheren. De uitbaters van deelvervoerders zijn namelijk particuliere bedrijven. Het college zegt wel te werken aan de betaalbaarheid van deelmobiliteit op lange termijn ‘door onder andere te lobbyen bij het Rijk om de wetgeving en uitkeringen voor het OV te verbreden naar deelmobiliteit’.

22 Reacties

Reageren
 1. Don

  Ben benieuwd hoeveel parkeer belasting deze aanbieders moeten betalen voor het in beslag nemen van openbare ruimte.

 2. Statler

  Ik vraag me af wanneer de gemeente deze boulimineuze transportmiddelen gaat belasten op gebruik en inname van openbare ruimte.
  De rest van Nederland willen laten meebetalen aan Utrechts gemak is m.i. helemaal een gotspe.

 3. Rob

  1e zin. De gemeente zet ‘haar’ geld in, moet zijn ONS geld. Dat van de belastingbetalende burger.
  2e opmerking, ‘deel’ is een eufemisme voor huur.
  De vraag is, hoe zet de gemeente ONS geld in om de huur van een bakfiets te verlagen? Subsidie aan het betreffende verhuurbedrijf?

 4. Binnenstadbewoner

  Deelvervoer is veel te duur gemaakt. Daarmee onaantrekkelijk of onbetaalbaar voor meeste inwoners. Hoogstens voor zeer incidenteel gebruik. Alleen de rijkere inwoners worden hiermee optimaal gefaciliteerd. Niet voor niks dat bijv. in Overvecht n Kanaleneiland nul deelbakfietsen staan.

 5. Jeroen

  Die Cargaroos zijn fantastisch als je wat groters op wilt halen in het centrum. Of wat in de stad wilt vervoeren zonder afhankelijk te zijn van de auto.

 6. Boogschutter

  @ Rob
  ‘De belastingbetalende burger’ krijgt voor ‘haar geld’ een heel scala aan collectieve voorzieningen terug. Omdat die voorzieningen collectief zijn komen die soms iets meer ten goede aan de een, dan weer aan de ander. Zulks is het kenmerk van dergelijke voorzieningen. Zij dienen het Algemeen Belang (met hoofdletters wat mij betreft).
  Nu is het zo georganiseerd in onze maatschappij dat gemeentebesturen op democratische wijze tot stand komen, middels verkiezingen. Wij delegeren dus de zeggenschap over de collectieve middelen aan onze volksvertegenwoordigers. Het geld middelsbelastingen geheven is nu daadwerkelijk het geld VAN de gemeente / gemeenschap. Indien beleid en gemaakte keuzes door die laatsten u ten principale niet bevallen kunt u zich inspannen om bij een volgende verkiezingsronde een u meer welgevallig college in het zadel te helpen. Overigens is het juist ook omwille van uw kritische houding heel goed om te onderzoeken, bij voorbeeld via de onafhankelijke pers (Follow the Money is daar een uitstekend voorbeeld van) hoe en waarnaartoe bepaalde geldstromen zich bewegen. Maar dat is iets anders dan zomaar wat roepen. En dat laatste is de indruk die u bij mij achterlaat.

 7. Pee

  Die bakfietsen moeten ze verbieden.

 8. Vlinder

  Ik betaal graag belasting, maar dan wil ik ook zien dat dit ten goede komt aan de burgers en niet verkwanselt wordt in “de markt” en vooral bedrijven verrijkt. Het marktdenken heeft flink toegeslagen in ons land en zeker ook in onze stad. Ik zie liever coöperaties en publiek eigenaarschap dan die commerciële markt.

 9. jan

  Het veranderen van de terminologie maakt de situatie niet anders. De gemeente geeft openbare ruimte vrij voor commerciële doeleinden. Het is geen deelvervoer voor de burger die gratis of voor weinig gebruikt mag worden

 10. Jankanerwatvan

  Die laatste zin inderdaad. De gemeente wil de rest van nederland laten betalen voor het oplossen van de door de gemeente utrecht gecreëerde verkeersdrukte in utrecht

 11. Rob

  @Boogschutter,
  Fijn dat u even uitlegt hoe de wereld werkt. We stemmen, geven een mandaat en houden 4 jaar onze mond want coalitie akkoord. Daardoor worden oa moties van wantrouwen(8x voor Lot) telkens weggestemd en zitten we met een niet functionerende democratie.
  Thorbecke draait zich om in het graf maar u met al uw kennis en dedain vindt t allemaal prima.

 12. Lombokker

  Bij mij in de buurt staat staat er ook een, en ik moet zeggen dat er veel gebruik van wordt gemaakt, dus er is zeker behoefte aan. Openbaar vervoer wordt ook gesubsidieerd met ons belastinggeld, ik zie daar geen wezenlijk verschil mee.

 13. Boogschutter

  @ Rob
  Jammer, u heeft mij niet goed begrepen. Ik heb uw kritische houding juist geprezen (lees maar na) en sta op de bres voor de vrije pers (de derde macht die controlerend opereert) Zij pluist o.m. geldstromen en aanverwante malversaties uit en stelt aan de kaak wat niet deugt.
  Waar ik bij u een beetje op afknap is het eeuwige gezeur over ‘ons belastinggeld’. De beleving van de besteding daarvan kan namelijk enorm verschillen, dat komt omdat het Algemeen Belang ermee gediend wordt. Niet iedereen ervaart aspecten van het Algemeen Belang als iets wat hem of haar welgevallig is. En daar is nu juist de democratie voor, om daar zo goed mogelijk, rekening houdend met zoveel mogelijk gevoelens, meningen en wensen – mee om te gaan. Toegegeven, volmaakt krijg je het nooit, maar het is altijd nog vele malen beter dan te moeten leven in een dictatuur.

 14. Rob

  @Boogschutter,
  In dat geval, excuses voor mijn onbegrip. Waar ik juist, misschien in tegenstelling tot u(?) me erg over opwind is de hoeveelheid belasting die er wordt geheven, de manier waarmee er door politici en ambtenaren mee wordt omgesprongen en de minimale verontwaardiging bij pers en burgers hierover. Misschien omdat ik er een andere ‘bestuurlijke’ visie(kleine overheid, weinig ambtenaren, lage belasting en een onafhankelijke zelfredzame burger) op na houd.
  In dat geval hoeft de overheid het algemeen belang en alle gevoelens, belangen niet te behartigen want dat doen die burgers zelf.
  En ja, alles beter dan in een dictatuur:)

 15. Voetganger

  Als huurbakfietsen de auto moeten vervangen (en dat kan in sommige situaties heel goed) dan mogen zij wat mij betreft ook op autoparkeerplaatsen staan. Of nog veel beter, in een stalling of garage en NIET in de openbare ruimte.
  Zij staan nu op de stoep, dat deel van de OR dat ooit het domein van de voetganger was. De voetganger moet echter steeds meer openbare loopruimte inleveren. Bij elke herinrichting komt er “meer ruimte voor de voetganger” maar in werkelijkheid komen er meer horecaterrassen, uitstallingen, reclameborden, fietsen, bakfietsen, plantenbakken, verkeersborden, laadpalen en andere obstakels te staan. Met als netto resultaat dat je op heringerichte plekken nog steeds moet slalommen. En dan ben ik nog goed ter been.
  Kortom: geen nieuwe deelbakfietsen op de stoep, maar in een stalling of op autoparkeerplekken.

 16. Koel Hoofd

  Huh?
  De gemeente wil de druk op het verkeer laten afnemen door de de bevolking per/km2 verder te laten groeien met nog eens minstens 100.000 mensen erbij
  en
  door mensen vervoersmiddelen duur te laten huren van commerciele partijen wat ten koste moet gaan van privaat eigendom het autobezit
  terwijl
  verhuurbedrijven zelf hun tarieven bepalen en de gemeente die bedrijven kennelijk met belastinggeld wil gaan subsidieren en wil alle Nederlanders laten opdraaien voor het genot van bakfietsend Utrecht.

  Kortom, dankzij toenemende bevolking gecombineerd met de navenant toenemende thuisbezorgd diensten wordt het steeds drukker op de zelfde wegen. Dus per saldo neemt de verkeersdruk, i.e. zowel het aantal vervoersbewegingen als het aantal vervoersmiddelen, hoe dan ook alleen maar toe. Dat feit alleen al maakt het een zwakzinnig plan.

  Maar de gemeente vind dat door privaat eigendom (skala aan belastingen = inkomsten overheid) te reduceren dmv (gesubsidieerd = uitgaven overheid) huurvervoer van commerciele bedrijven de verkeersdruk zal afnemen.
  Dat is zo’n kromme redenering dat ik me afvraag in welk bed de slinkse belangenverstrengeling deze keer zal opduiken.

  Reken even mee, (BPM en boetes even niet meegerekend) gemiddelde bezineauto van 1000Kg wat 5000km/jr rijdt met verbruik 1 op 12.
  Wegenbelasting, brandstofaccijnzen en BTW, parkeerbelasting = ongeveer €1300 belastinginkomsten per voertuig per jaar.
  Daarvan gaat dan gemiddeld aan
  – wegenbelasting ongeveer 430/jr naar de provincie
  – brandstofaccijnzen en BTW ongeveer 490/jr (kan erg fluctueren) naar de Staat
  – Parkeerbelasting ongeveer 380/jr gaat naar de gemeente
  Daar komt subsidie aan commerciele verhuurbedrijven nog bovenop NB!

  Dus elke autobezitter in Utrecht die zijn vehikel inruilt voor een huurbakfiets kost de gemeente slechts €380/jr … maar de overheid en provincie veel meer!
  Om het eens anders te verwoorden, het kost de belastingbetalers alleen maar meer geld en tijd voor minder van alles…
  Zonder de opcenten kan de provincie de wegen niet beheren, om maar iets te noemen.

  Sommige plannen kunnen maar beter nooit van de policor deugtekentafels afkomen omdat ze onrealistisch, ondoordacht, onhaalbaar en onbetaalbaar zijn.

 17. Boogschutter

  @ Rob
  Ja, ik begrijp uw standpunt.
  Ik denk dat we daarin van mening verschillen.
  De kleine, compacte overheid, het afschalen van allerlei voorzieningen, privatiseren, sluiten van loketten, het geloof in de zelfredzaamheid van alle (bijna alle?) burgers. Ik geloof er niet erg in. Er zullen – en dat gebeurt al volop – grote groepen buiten de boot vallen. Jawel, 60% redt zich best en kan dik tevreden zijn . Maar velen beschikken niet over die zo geprezen zelfredzaamheid. De vaardigheden ontbreken. Zij belanden tussen wal en schip. En daar dient een overheid haar werk ruimhartig te doen. Bijvoorbeeld middels het bevorderen van betaalbaar deelvervoer. Dat gebeurt in onvoldoende mate. Zie daar een der oorzaken van de winst van populistische partijen zoals die van de onbetrouwbare Wilders.
  Dank voor uw reactie.

 18. HenQ

  Ik ben erg blij met deelfietsinititatief TIER en van mij mag het ook snel verspreiden naar minder dichtbevolkte gebieden in de provincie. Daar waar het OV heel matig is. Ik zie ook graag de terugkeer van de elektrische scooter, dan blijft toch het snelste vervoer in de stad 👍🏻
  @binnenstadbewoner hier aan het Europaplein staat er gewoon een hoor, samen met een beetje TIER deelfietsen die dagelijks worden gebruikt

 19. Berend

  Tier is echt troep, qua achterlaten, wat een bende. Maar de Cargaroo is wel een goede deal eigenlijk, super om voor 7 euro wat groters op te kunnen halen (zonder auto), of even met de kleine kinderen wat verder de stad uit te kunnen.

 20. Jeroen

  In 2030 deelvervoer de norm? Laat me toch niet lachen. Zolang deelvervoer bestaat uit kleine onhandige veel te dure autootjes, mij niet gezien. Hoe ga ik daarmee op vakantie 1500km rijden met alle zooi mee? Of na m’n werk even de hond ophalen bij de opvang? Of even 2 dagen naar Frankfurt voor werk?

  Leuk voor utopiadenkers, practisch niet te doen. En die onhandige lompe bakfietsen zijn helemaal een sta in de weg. Ik parkeer m’n auto gewoon netjes op m’n eigen oprit.

 21. Y

  Deelfietsen heel handig maar moeten wel overal staan. Zou gewoon elke bushokje volgooien. Dan is het voor iedereen dichtbij.

 22. Utrechtvoorutrecht

  Da’s fijn, Jeroen, maar als je eens uit Vleuten naar Utrecht centrum rijdt, zie je niet zo veel opritten.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).