Discussie over locatie islamitische basisschool in Leidsche Rijn | De Utrechtse Internet Courant Discussie over locatie islamitische basisschool in Leidsche Rijn | De Utrechtse Internet Courant

Discussie over locatie islamitische basisschool in Leidsche Rijn

Discussie over locatie islamitische basisschool in Leidsche Rijn
Het schoolgebouw van Al Arqam en obs De Klimroos aan de Oosterparklaan in Leidsche Rijn (Beeld: Google Maps)
De komst van een islamitische basisschool in Leidsche Rijn doet veel stof opwaaien. Basisschool Al Arqam heeft van de gemeente Utrecht toestemming gekregen om na de zomervakantie haar deuren te openen in de leegstaande lokalen van obs De Klimroos in Parkwijk, ondanks dat die laatste partij het daar niet mee eens is.

De komst van een islamitische basisschool in Leidsche Rijn doet veel stof opwaaien. Basisschool Al Arqam heeft van de gemeente Utrecht toestemming gekregen om na de zomervakantie haar deuren te openen in de leegstaande lokalen van obs De Klimroos in Parkwijk, ondanks dat die laatste partij het daar niet mee eens is.

De gemeente had in eerste instantie een leegstaand schoolgebouw in De Meern in gedachten voor Al Arqam, dat net als de Aboe Da’oed basisschool in Zuilen gerund zal worden vanuit de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU). De SIOU wilde echter een school in Parkwijk, en spande een kort geding aan tegen de gemeente. Afgelopen woensdag kwam de gemeente tegemoet aan de wens van de SIOU.

Nu Al Arqam permissie heeft om zich in het schoolgebouw van De Klimroos te vestigen, vreest het schoolbestuur van De Klimroos voor de gevolgen van die beslissing. “Ons schoolgebouw is gebouwd is voor één school, dat laat zich moeilijk delen”, laat directrice Annelies Meijer weten. “Er is één centrale ingang, één centraal trapportaal en één speelzaal; je kunt dus niet makkelijk leerlingsstromen scheiden.” Het schoolbestuur hoopt dat Al Arqam alsnog uit zal wijken naar De Meern.

‘Geschikte locatie’

Maar het schoolgebouw van obs De Klimroos is wel degelijk een geschikte locatie volgens Farouk el Kodady, woordvoerder van SIOU: “De kern van onze doelgroep bevindt zich in Parkwijk, en niet in De Meern. Bovendien staan er 15 klaslokalen leeg in het schoolgebouw van De Klimroos.” De Klimroos spreekt echt over vijf lege klaslokalen dit schooljaar.

El Kodady denkt dat het schoolbestuur van De Klimroos zich vooral zorgen maakt over de vele moslimleerlingen die over zullen stappen naar Al Arqam. “En natuurlijk begrijp ik die zorgen”, zegt hij. Hij betitelt de komst van een islamitische school juist als een goede ontwikkeling. “Er zijn drie openbare basisscholen in de buurt, maar geen enkele islamitische basisschool, terwijl de gemeenschap daar wel om vraagt. Op dit moment staan we op 283 nieuwe aanmeldingen. Ik heb geen inzage in hoeveel daarvan van De Klimroos komen, maar dat zullen er best wat zijn.”

Directrice Meijer van De Klimroos benadrukt dat het de school vooral gaat om het behoud van het gemengde karakter. “Wij hebben er altijd naar gestreefd een afspiegeling van de samenleving en dus een gemengde school te zijn. Als de komst van de islamitische school in ons gebouw betekent dat veel islamitische gezinnen gaan overstappen, dan heeft dit als mogelijk effect dat De Klimroos niet langer een gemengde school is. Dat zouden wij ten zeerste betreuren.”

Rond de tafel

Wethouder van Onderwijs Anke Klein liet vanmiddag aan het AD weten dat ze met de betrokken partijen in gesprek wil gaan ‘over hoe we dit proces kunnen vormgeven op een manier waarmee iedereen kan leven.’ “Dat lag in de lijn der verwachtingen”, zegt El Kodady. “Uiteindelijk moet er wel een oplossing komen voor beide scholen.”

Overigens beweert de SIOU dat het al eerder toenadering heeft gezocht tot De Klimroos om afspraken te maken over de leerlingen van beide scholen, maar dat die school daar niets van wilde weten. De Klimroos ontkent dat er ooit contact is geweest.

21 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Scholen zouden per definitie openbaar moeten zijn. Afschaffen dat bijzonder onderwijs. Geloven doe je in het gebedshuis van je keuze of achter je voordeur. Religie dient geen rol te spelen in het openbare leven, bij de overheid of op school.

 2. Lombokker

  Hiermee faciliteert de gemeente Utrecht de steeds verder gaande segregatie in Nederland. Nota bene onder leiding van partijen die te pas en te onpas het belang van intergratie benadrukken: D’66 en Groen Links (voorheen PPR, PSP en CPN).

  Ik kan me nog herinneren dat het juist deze partijen waren die in de jaren ’60 en ’70 de bijl in de wortels van de verzuiling zetten. De idealen zijn jammer genoeg bij het oud vuil gezet om mee te kunnen doen in de baantjescarrousel.

 3. Fred

  Gelukkkig hebben we in Nederlands de vrijheid van onderwijs in de grondwet staan, zodat niet een minieme meerderheid die om zeep kan helpen. Misschien zouden tegenstanders van bijzonder onderwijs eens kunnen zoeken naar welke vormen van bijzonder onderwijs we kennen in Nederland. Tip, naast onderwijs gebaseerd op religie kennen we ook dat gebaseerd op levensbeschouwing.

 4. X

  Helemaal eens , JdV. In een seculiere staat is er geen plek voor religieus onderwijs. Dat hoort thuis in de kerk, synagoge, tempel of moskee.

 5. Mo-cro

  En al die katholieke en christelijke scholen dan? Een islamitische school betekend niet gelijk dat alleen over de islam wordt geleerd, maar je krijgt gewoon alles wat een openbare school ook geeft zoals Nederland rekenen etc. Er zijn wat bijzonderheden zoals op vrijdag middag vrij en je krijgt uiteraard wat meer religieuze lessen.
  Maar verder top locatie en had het liefst ook gezien dat we een eigen pand hebben nu krijg je dit gezeik weer.

 6. JdV

  @Fred: Als een piepkleine meerderheid het referendum om zeep kan helpen is er ook nog hoop op een grondwetswijziging betreffende de vrijheid van onderwijs.
  En het staat de overheid desondanks geheel vrij geen enkele financiële ondersteuning te geven aan scholen met een religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Want wat mij betreft worden die, net zo goed als religieus onderwijs, niet langer toegestaan.

 7. Jeroen

  We zijn helemaal geen seculiere staat. Op de rand van onze euro’s staat nog steeds ‘God zij met ons’, Ambtenaren mogen de eed afleggen met ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Volgens ons volkslied leven we in Godes vrees en ga zo maar door. Dat we geen officiële Staatsgodsdienst hebben betekent niet dat Nederland een seculier land is. We zijn een land waar dank zij Thorbecke religies gelijke en behoorlijk veel rechten hebben. Of je dat nu leuk vindt of niet.

 8. Gerard Brugmans

  Die ‘vrijheid van onderwijs’ is een ordinaire financiële deal die de christelijke partijen in 1917 hebben afgedwongen als prijs voor hun steun aan het vrouwenkiesrecht. Ook vandaag nog ontleent elk schoolbestuur met een religieuze of levenbeschouwende basis haar bestaansrechts aan deze schaamteloze koehandel. Ik begrijp werkelijk niet hoe bestuurders, leerkrachten én ouders (dus ook de moeders van dat vrouwenkiesrecht) hier nog steeds van durven te profiteren!

 9. wUm

  Het kan kennelijk niet vaak genoeg gezegd worden, Gerard Brugmans.

 10. Rietje

  Onderwijs op basis van religie. Ik ben geen voorstander.
  Zelf als kind op Christelijke scholen gezeten. Geen goed idee. Echt niet.
  Religieus/spiritueel onderwijzen is een taak van ouders en van religieuze/spirituele leraren in wat voor vorm dan ook. Dat is je eigen keuze en dus ook je eigen verantwoordelijkheid.
  Op school kunnen ze dan leren hoe je ondanks alle verschillen met mekaar een samenleving kunt vormen. En algemene ontwikkeling dus.
  Ik begrijp dat ouders een voorkeur hebben voor onderwijs dat aansluit bij hun levensovertuigingen, maar aan de maatschappelijke problemen die er zijn draagt het niets bij, integendeel.

 11. Cico

  Wat vinden al die vrijheidsridders dan van ander bijzonder onderwijs? Zoals antroposofische scholen, Jenaplan, katholieke/protestants onderwijs, vrije school, Montessori, ik noem maar wat voorbeelden.

 12. Yoshua

  Parkwijk is een wijk met een meerderheid aan islamitische bewoners, die de kinderen nu naar de openbare school sturen bij gebrek aan beter.
  Ik begrijp het probleem van de openbare school wel, die zal 90% van de leerlingen zien vertrekken naar de islamitische school.
  De kinderen weten echt wel de klas te vinden waar ze moeten zijn in het schoolgebouw.
  Havo, gym en ath zitten toch ook in één schoolgebouw, VMBO idem dito.
  Dit is totale onzin om een openbaar schoolgebouw niet te willen delen.

 13. JdV

  @Yoshua. Top, een wijk met een meerderheid van islamitische bewoners. Ze willen hun kinderen naar een islamitische school, maar moeten nu helaas naar een openbare school.
  Ze willen wellicht ook de shariawetgeving invoeren in Parkwijk. ook maar even doen dan? Verbod op alcohol in Parkwijk? Geen varkensvlees in Parkwijk?
  Met dhimmis’s zoals Yoshua is de islamisering van NL al snel een feit.
  Andere mensen die hun kinderen uit religieuze redenen naar een school in het bijzonder onderwijs sturen moeten daar soms het halve land voor doorreizen. In de buurt van Amersfoort zitten wat extreem-christelijke scholen. In Amsterdam zitten zolang het nog duurt wat scholen voor Joods onderwijs. Ook montesori of dalton scholen zitten niet op elke hoek van de straat. De kinderen die door hun ouders naar die scholen worden gestuurd moeten reizen. Voor moslims moeten we maar gewoon op elke plek een school bouwen omdat ze dat niet willen?

 14. Gerard Brugmans

  Het bijzonder onderwijs worden dankzij die ‘vrijheid van onderwijs’ betaald uit gemeenschapsgeld. Scholen op religieuze grondslag worden op die manier royaal gesubsidieerd maar mogen desondanks hun eigen inschrijfbeleid bepalen, terwijl openbare scholen iedereen moeten aannemen. Het bijzonder onderwijs heeft een goudgerande deal waarmee ze op kosten van de samenleving de segregatie in het onderwijs (witte scholen zijn bijna altijd christelijke scholen) schaamteloos in stand kunnen houden. Dit is een groot politiek taboe waar niemand zijn handen aan durft te branden!

 15. Toine Goossens

  Grondrechten en -plichten zijn in Nederland vastgelegd in de grondwet en de diverse uitwerkingen daarvan. Wie in strijd met de inhoud of de bedoeling van die wetten handelt die schendt de meest basale grondbeginselen van de Nederlandse democratie. Dat is verachtelijk. Ik schreef dat al toen Al Fitrah vond dat hun normen en waarden boven die van onze rechtsstaat staan.

  Als ik de reacties van mede oerNederlanders lees, dan geven zij Al Fitrah alsnog gelijk, want zij willen hetzelfde. Verachtelijk dames en heren.

  Terecht heeft de gemeente eieren voor haar geld gekozen. Op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur mag zij namelijk niet anders. De bestuursrechter zou daar korte metten mee maken en de gemeente zou dan een opzettelijke onrechtmatige daad plegen.
  Schoolleiding en ouders van De Klimroos moeten hoognodig naar een opleiding staatsrecht.

  Het schoolbestuur van SPO Utrecht heeft inmiddels een interim directeur voor de Klimroos benoemd. Die begint na de vakantie.

 16. JdV

  @Cico. Weg ermee, dat is mijn mening.

 17. [email protected]

  Alles wat met religie te maken heeft als school moet verboden worden, scholen moeten seculier zijn, godsdienst hoort thuis in de huiskamer, niet op school.
  Segregatie moet je tegen gaan.

 18. Toine Goossens

  @JdV,

  Dat wil Al Fitrah ook bij wat hen niet zint. Ik plaats u in dezelfde categorie.

 19. [email protected]

  Nederland verandert, en als dat u niet bevalt, dan, nou, u weet wel. Zo denkt Utrechtse D66-wethouder Anke Klein er in ieder geval wel ongeveer over, want na een “zorgvuldige afweging” is besloten dat “De gemeente Utrecht niet terug gaat komen op haar beslissing om een leegstaand deel van de openbare basisschool De Klimroos in Leidsche Rijn te gunnen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam.” De 22 ouders die per brief bezwaar hadden gemaakt mogen dus zelf maar lekker oprotten. Ze vrezen niet alleen een leegloop en een verankering van reputatie als ‘zwarte school’, maar de ouders zijn ook bang dat het algehele segregatie in de hand werkt; “Hiermee werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge kinderen, die de basis vormen van onze samenleving.” Het overgrote merendeel van de Klimroos-leerlingen heeft trouwens al een islamitische achtegrond, dus het is een soort soumissionception, en misschien is de brief afkomstig van de ouders van de enige 22 autochtone kinderen, maar goed. Raadslid Stadsbelang Utrecht Cees Bos en DENK-raadslid Mahmut Sungur gaan er al dagen over los in de onderstaande draad, waar het DENK-voorstel toch vooral luidt om niet-islamitische kinderen naar islamitische scholen te sturen want zulke dingen gebeuren in universum DENK.

 20. Toine Goossens

  @ GeenstijlUtrecht,

  Inderdaad Nederland verandert. Nieuwe omstandigheden leiden tot nieuwe oplossingen. Homo Sapiens is daar een kei in, zo toont onze evolutie aan. Continue aanpassen aan nieuwe omstandigheden en uitdagingen dat is de kern van vooruitgang.

  Het misbruik van de mogelijkheden om die noodzakelijke veranderingen te frustreren door, ook in gegarandeerd te verliezen, zaken, in bezwaar en beroep te gaan stijgt de pan uit. Het Nederlandse Bestuursrecht kent een veel te grote vrijheid voor minderheden om alles wat in het belang van de meerderheid is, tegen te houden, te vertragen en tijd en geld van onze bestuursorganen te verspillen. Alle overheden zijn verplicht zich te houden aan de Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Burgers niet. Inspraakmogelijkheden worden geteisterd door NIMBY´s die daar lak aan hebben, die geen enkele bijdrage willen verlenen aan draagkracht of draagvlak als het hun eigen woonomgeving betreft, maar dat wel eisen van de andere Nederlanders als het maar niet in de eigen directe omgeving is.

  Dat is conservatisme van de ergste soort. Een conservatisme dat dwars door alle politieke richtingen heen gaat. Dat ook dwars door alle collectieve ethische systemen heen raast. Ethiek is geen levenshouding meer, maar een aanpassingsmechanisme aan de omstandigheden van een moment of een situatie; heb ik (vermeend) voordeel dan pas ik mij aan, heb ik (vermeend) nadeel dan schreeuw ik moord en brand.

  Raadsleden en politieke partijen laten na daar hun verantwoordelijkheid in te nemen. Ik daag de raad uit om de Utrechtse ombudsman een flink budget te geven om Behoorlijk Bestuur en Behoorlijk Burgerschap de komende 4 jaar gedegen bij te houden en daar twee maal per jaar een stadsgesprek over te voeren.

 21. Utrechter2

  Het was een aantal jaar wachten hierop maar nu is het zover. Nu wordt niet alleen de financiering van bijzonder onderwijs ter discussie gesteld. Maar ook het recht van sommige ouders om hun kinderen naar hun overtuiging op te voeden.
  Laat ik dus stellen dat er geen godsdienstvrijheid is (want ‘vrijheid’ achter de voordeur maar niet in het maatschappelijk domein is geen vrijheid). Stel dat je alleen maar VVD’er mag zijn achter de voordeur, en ook je overtuiging niet mag opleggen aan een kind.
  Het is heel belangrijk om op de juiste partijen te stemmen omdat vergaande dwingelandij om de hoek is. Ik ben zelf geen Moslim maar ik begrijp dat als vrijheid van onderwijs geen grondrecht meer is dat Moslims dan maar beter op Denk moeten gaan stemmen. Het is dan kiezen tussen twee kwaden voor ze.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).