Voorrangsplein ‘t Goylaan in Utrecht: Wie heeft hier eigenlijk voorrang? | De Utrechtse Internet Courant Voorrangsplein ‘t Goylaan in Utrecht: Wie heeft hier eigenlijk voorrang? | De Utrechtse Internet Courant

Voorrangsplein ‘t Goylaan in Utrecht: Wie heeft hier eigenlijk voorrang?

Voorrangsplein ‘t Goylaan in Utrecht: Wie heeft hier eigenlijk voorrang?
Wie heeft er voorrang; auto A of auto B? Volgens de gemeente zijn er verschillende opvattingen.
De gemeente Utrecht gaat maatregelen treffen om de voorrangssituatie bij het verkeersplein op ’t Goylaan te verduidelijken.  Er bestaan namelijk verschillende opvattingen over de verkeersregels op het zogeheten voorrangsplein.  

De gemeente Utrecht gaat maatregelen treffen om de voorrangssituatie bij het verkeersplein op ’t Goylaan te verduidelijken.  Er bestaan namelijk verschillende opvattingen over de verkeersregels op het zogeheten voorrangsplein.  

Het voorrangsplein bij de kruising ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is een relatief nieuw verkeerskundig verschijnsel dat met de herinrichting van de de straat naar stadsboulevard werd geïntroduceerd. Er zijn echter al langer zorgen bij verschillende partijen over de verkeerssituatie aldaar.

D66 vroeg eerder deze maand om opheldering bij het college over de verkeersregels die toegepast zouden moeten worden. De politieke partij wist daarbij ook te melden dat gebruikers, bewoners en zelfs een rijschool melden dat de verkeersregels mogelijk niet correct worden toegepast.

Haaientanden

De discussie gaat over het juist interpreteren van de haaientanden: heeft het verkeer dat vanuit Constant Erzeijstraat naar de Hooft Graaflandstraat en vice versa rijden voorrang op het tegemoetkomend verkeer dat afslaat en hen vervolgens kruist?

Wethouder Lot van Hooijdonk laat nu weten dat haar eerdere antwoorden op de vragen van D66 niet juist waren, want er zouden toch verschillende opvattingen bestaan over de regels, daarom komen er nu maatregelen. “Voorrangspleinen zijn een relatief nieuw verkeerskundig verschijnsel. Het voorrangsplein an sich heeft (nog) geen juridische status. Ook ontbreken landelijke richtlijnen hoe zo’n plein moet worden ingericht. Daardoor bestaan er verschillende meningen over de voorrangssituatie op het verkeerspleintje van ’t Goylaan, binnen en buiten de gemeente.”

De gemeente laat echter weten dat het verkeersplein wel gewoon veilig te gebruiken is. Het ontwerp is ook voorgelegd aan meerdere instanties. Dit jaar wordt, door de landelijke organisatie CROW verder uitgebreid onderzoek gedaan naar voorrangspleinen. “Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zullen we definitieve maatregelen nemen. In afwachting daarvan treffen wij op korte termijn een tijdelijke maatregel om onduidelijkheid over wie voorrang heeft weg te nemen.”

Maar wie heeft er voorrang?

Wij hebben het nogmaals aan de gemeente Utrecht voorgelegd. Het antwoord: “De gemeente houdt vooralsnog  vast aan het ontwerp van het voorrangsplein. In jullie casus heeft volgens ons chauffeur B voorrang.”

De gemeente meent dat B voorrang heeft.

35 Reacties

Reageren
 1. Viktor Fedora

  Niks haaientanden, plein tot rotonde (verkeersplein) promoveren – het plein vraagt er bijna om, het is het eigenlijk al.
  Hoezo (citaat Van Hooijdonk): “Voorrangspleinen zijn een relatief nieuw verkeerskundig verschijnsel”…?
  Andere beschaafde landen in Europa gingen NL al vele decennia voor met de rotonde-regel. In Duitsland geldt de regel ‘Kreisverkehr hat Vorfahrt’ al sinds er auto’s bestaan. In Frankrijk wordt je wel eens draaierig van het aantal rotondes, van heel mini, tot heel maxi, maar… geen stoplichten, geen verwarring, snelle verkeersafhandeling. Wel een klein bordje aan elke ingang met: U heeft geen voorrang.

  In de VS zijn kruispunten verwarrend voor buitenlanders. Geen haaientanden maar een dikke streep en een Stopbord. Je moet onthouden wie van de stoppende auto’s het eerst mag. Lastig wennen. Trage verkeersafhandeling want elke auto moet stoppen. En meer claxonconcerten als iemand de tel is kwijtgeraakt.

  De vraag in het fotovoorbeeld wie er voorrang heeft is niet goed gesteld. Zo te zien zijn beide auto’s al dik in de rotonde, dus een mooi voorbeeld van goede verkeersafhandeling. De rotonde-regel is dat ieder stopt voor een auto die al in de rotonde is of eerder dan de ander is opgereden.

  Als pijl A de rotonde ingaat, moet B voorrang verlenen. De rechts-heeft-voorrangsregel geldt niet op een rotonde. Als bij elke aanvoerende weg haaientanden worden aangebracht is het effect hetzelfde.

  De rest van het citaat van Van Hooijdonk klinkt nogal machteloos: geen juridische status… ontbreken landelijke richtlijnen …
  De staart van het citaat staat bevreemdt ook enigszins:
  … verschillende meningen… binnen en buiten de gemeente.”

  Over glasheldere, simpele, kosten- en energiebesparende regels kunnen geen verschillende meningen ontstaan. Zeker niet bij GL.

 2. Jaap

  A heeft voorrang. Rechtdoor gaand verkeer heeft voorrang op afstaand verkeer.
  De ‘t Goylaan is gewoon een voorrangsweg (daarom hebben de vrijliggende fietspaden langs de ‘t Goylaan ook voorrang). Er zijn alleen een paar opstelplaatsen in de middenberm gecreëerd. De verwarring wordt veroorzaakt doordat het een “plein” wordt genoemd (in de kop zelfs voorrangsplein), daarmee lijkt het een rotonde te worden. Maar het is dus gewoon een kruising.

 3. Casper

  A gaat rechtdoor op dezelfde weg. Simpel toch? t is een kruispunt zonder VRI, dus kruispuntregels.

 4. Henk

  Misschien dan wel handig om er in het artikel bij te vermelden wie dan daadwerkelijk voorrang heeft!? Zo kunnen we er allemaal van leren 🙂

 5. Mike

  Ik ben het 100% eens met de mening van Viktor Fedora ” plein tot rotonde (verkeersplein) promoveren”. Alle andere opties zijn knutselwerk dat levensgevaarlijk kan zijn. Ik hoop dat iedereen die het daarmee eens is, dit ook onderschrijft zodat er een (gebruikers) draagvlak voor gecreëerd wordt.

 6. Wiel

  Longread !!

  Afgezien van ‘t groene pleintje lijkt ‘t identiek aan ‘t kruispunt Van Tuylkade – Bernhardlaan met de Zwanevechtlaan en de De Lessepsstraat waarbij rechts op de foto de Van Tuylkade is, links de Bernhardlaan, boven de Zwanevechtlaan en onder de Lessepsstraat. De van Tuylkade – Bernhardlaan is hier ‘n voorrangsweg, waarbij weg volgens de regels gedefinieert wordt van woninggevel tot woninggevel, wat dus betekent dat de middenstrook met opstelruimte tot de voorrangsweg hoort. In bovenstaande situatie zou ‘t afslaande verkeer dus voorrang hebben op ‘t rechtdoor gaande verkeer.
  TIP: Ga daar dus maar niet automatisch van uit, zeker niet als fietser !! ‘t kruispunt staat in de top tien van meest gevaarlijke kruisingen in Utrecht en er gebeuren aan de lopende band ongelukken.
  Sinds vorig jaar is ‘t middenstuk opnieuw ingericht, nu met ‘n gescheiden fietspad, zodat je niet meer kunt voorsorteren als je links af wil slaan. Geen vooruitgang dus omdat je vroeger met ‘t rechtdoor gaande verkeer meereed als je al voorsorterend links af sloeg, maar nu gedwongen wordt om eerst over te steken om dan pas links af te slaan en dus geconfronteerd wordt met direkt naast je rijdende auto’s die rechtdoor willen en dus voorrang hebben. Vraag me dus af welk groot licht deze idioterie bedacht heeft. Voor de verkeersveiligheid zou ‘t ‘n stuk beter zijn om die hele puinhoop te slopen en gewoon ‘n rotonde van te maken !!

 7. Raphaël

  Ik woon er vlakbij en denk als volgt: verkeer op ´t Goylaan heeft voorang rijdt op een doorgaande weg en heeft voorang op verkeer uit de zijstraten. Zo gauw auto B op de ´hoofdrijbaan´ komt moet A voorrang verlenen. Volgens mij gebeurt dat in de praktijk ook bijna altijd.

  Ik vind het een funcioneel maar wel enigzins complex plein. Er wordt wat gevraagd van de verkeersgebruikers. Je moet weten wie voorang heeft, veel kanten tegelijkertijd in de gaten houden, weten hoeveel auto´s in de voorsorteervakken passen en snel handelen. Maar in ieder geval moet er eenduidigheid over de verkeersregels zijn en zonodig extra aanwijzingen.

 8. Utrechter

  “De gemeente laat echter weten dat het verkeersplein wel gewoon veilig te gebruiken is. ”

  Wat een onzin, ga dat maar eens vertellen aan al die fietsers die daar de afgelopen maanden van het asfalt getild zijn door medewerkers van de ambulance.

  Het was van begin af aan al een onzaligmakend plan en ondanks hevige protesten heeft Lot het er gewoon doorheen gedrukt. Gewoon terug ombouwen naar de oude situatie en iedereen is weer tevreden, behalve misschien wat GroenLinksers.

 9. Ruud

  Reactie op het verhaal van wiel
  De kruising die jij noemt is niet te vergelijken, de zwanenvechtlaan en de de dwarsstraat zijn uitritconstucties en dan heb je nooit voorrang

 10. BdV

  Inderdaad. Als je iets verzint wat op een rotonde lijkt, laat het dan ook maar direct een echte rotonde zijn, inclusief bijbehorende regels en borden en, inderdaad, voor mensen die op de lagere school een paar lesjes verkeer hebben gekregen, niet verkeerd te interpreteren, consequente en vlijmscherpe haaientanden. Want anders krijg je, zoals verwacht, mensen die denken dat de regels van de rotonde gelden en mensen die denken dat het geen rotonde is en dus de regels van de rotonde niet gelden.

 11. Sjaak

  De vraag waar het om draait: is het dezelfde weg (dan heeft doorgaand verkeer voorrang, in dit geval dus A) of is het een rotonde (dan heeft het verkeer op de rotonde voorrang, dus B).
  Het is een mix van beide, vandaar dus de verwarring waar geen eenduidig antwoord op te geven is.
  Overigens is een rotonde niet hetzelfde als een verkeersplein, iets dat sommige reaguurders hierboven stellen. Op een rotonde heeft het verkeer op de rotonde voorrang, op een verkeersplein het verkeer van rechts dat de rotonde op komt rijden. Een fundamenteel verschil!

 12. Luuk Upuuk

  Je kan ook stellen dat auto A van rechts komt t.o.v. auto B, dus met rechtdoor gaat voor 2 redenen .

 13. Barend

  Een duidelijker voorbeeld van tot welke verwarring het Utrechtse ambtelijke apparaat in zijn utopisch wensdenken ons brengt is niet anders dan in bovenstaande discussie te vinden.
  “De gemeente laat echter weten dan het verkeersplein wel gewoon veilig te gebruiken is,” lees ik als reactie van een voorlichter in de ontkennngsmode.

 14. Johannes

  “Wethouder Lot van Hooijdonk laat nu weten dat haar eerdere antwoorden op de vragen van D66 niet juist waren.”
  Ik herken hier een patroon…

 15. Sjaak

  Hoi Luuk, haaietanden over het hoofd gezien? Van rechts, maar voorrangskruising, en dus toch geen voorrang.

 16. Angelique

  In de praktijk krijgt B in ieder geval vrijwel altijd voorrang.
  Al is het maar omdat deze al op de hoofdrijbaan rijdt, voordat de stromen elkaar kruizen.

 17. wiel

  @ Ruud: Goed punt. Het probleem zit ‘m meestal ook niet in die twee straten, maar in dat middenstuk. D’r staan wel haaientanden, dus alles zou duidelijk moeten zijn, maar helaas gaat ‘t hier toch heel vaak mis. Ik blijf er dus bij … al dit soort verwarrende zooi slopen en daarna gewone rotondes van maken.

 18. Martin van Petten

  Een rotonde is alleen dan een rotonde als er een bord (D01) staat. Het bekende blauwe bord dat rotonde betekent. En alleen dan gelden alle bekende regels m.b.t. een rotonde, bestuurders op de rotonde hebben voorrang, links en rechts inhalen etc.
  Hier is er geen bord en dus geen sprake van een rotonde. Hier is sprake van een kruispunt. Toegeven een kruispunt van een creatieve ontwerper die vermoedelijk wel houdt van een potje verwarring stichten….
  Maar er is tussen auto A en B verder geen discussie.
  Auto B slaat af, auto A rijdt rechtdoor op dezelfde weg. Auto B mag bij het afslaan auto A niet hinderen en moet auto A voor laten gaan. Let op: Niet te verwarren met voorrang verlenen want dat doen alleen bestuurders onderling, als Auto A namelijk een rechtdoorgaande voetganger zou zijn geweest…..tja geloof het of niet, en wie doet dit?? Dan mag deze voetganger echt ongehinderd oversteken en moet auto B echt wachten! En wat de gemeente Utrecht en Lot betreft, binnenkort krijgt iedereen nieuwe kansen bij de stembussen in Utrecht.
  Er was niet zoveel mis met onze infrastructuur vroeger…., vind ik.

 19. Jelle

  Het is heel simpel: als hier 13 mensen zich sufstaren op de foto en er niet uitkomen, dan is het toch gewoon een levensgevaarlijk prutsontwerp? Een verkeerssituatie moet in een oogopslag te begrijpen zijn. Op de schop dat ding.

 20. Cees van Heemert

  Het plein is geen rotonde! Als beide auto’s wachten voor de haaietanden dan zijn beiden gelijk. Als B oprijd over de haaietanden en A is nog voor zijn haaietanden dan heeft B voorrang. Als A en B beiden over de haaietanden zijn heeft verkeer van rechts voorrang. Dus A in dat geval. Als beide automobilisten goeie rijders zijn gebeurt er niets! Maar als beiden hun recht willen halen zijn beiden fout! In de meeste gevallen zal B voorrang hebben.

 21. BdV

  Overigens presteren de verkeerskundige ontwerpers in Utrecht het ook om bij een rotonde met bijbehorend blauw bord, met drie linksom draaiende pijlen, op twee van de vijf aansluitende wegen de haaientanden en voorrangsborden weg te laten, alweer om verwarring te zaaien, mensen te verleiden tot het nemen van voorrang, 2/5 verkeersplein + 3/5 rotonde = ? (Burgemeester Reigerstraat – Wilhelminapark). Ook zoiets bij het Prins Bernhardplein, 1/4 verkeersplein, 3/4 rotonde. Misschien zijn er nog meer voorbeelden.

 22. sander

  Even een argument vanuit praktisch oogpunt:

  Auto B moet eigenlijk 2 auto’s/rijrichtingen in de gaten houden. Zowel verkeer van rechts als verkeer dat links van hem staat. Plus natuurlijk nog de overstekende fietsers (want die zouden dan ook voorrang moeten hebben) Dat betekent dus een constant heen en weer gekijk, wat fouten in de hand werkt.

  Auto A hoeft alleen maar alle auto’s van links voorrang te geven. en hoeft minder heen en weer te kijken. (hoogstens naar de fietsers die rechtdoor gaan)
  die heeft het makkelijker en die zou dus voorrang moeten geven.

  Veel mensen zullen trouwens zeggen dat een overstekende fietsers voorrang moet geven aan een afslaande auto, want er staan toch haaientanden. dus waarom zou een overstekende auto niet hetzelfde moeten doen?

 23. Arne

  @BdV, de aansluitende wegen bij Burgemeester Reigerstraat – Wilhelminapark waar geen haaientanden staan zijn voorzien van een uitritconstructie. Als mensen daar voorrang nemen moeten die maar eens een opfris cursusje doen.

  Zelfde als de mensen die op de nieuwe T splitsing van de Van Ostadelaan en de Jan van Scorel gewoon niet snappen dat verkeer van rechts voorrang heeft. Er is daar zelfs een bord neergezet dat verkeer van rechts voorrang heeft…

  Neemt niet weg dat de voorrangssituatie bij de Goylaan wel wat verduidelijking kan gebruiken. Maak er inderdaad gewoon een rotonde van.

 24. BdV

  @Arne: Aha! Ik moet toegeven dat ik zelf ook de uitritconstructie over het hoofd had gezien. Ik weet niet of ik wat dat betreft nu bij de minderheid of bij de meerderheid behoor, maar dank voor de opfriscursus.

 25. Katja

  Idioot geconstrueerd, wie heeft dat bedacht ?
  Voorrangsrotonde van maken; wie er op staat heeft voorrang.

 26. Cico

  Als verkeerskundige had ik minimaal twee tramlijnen en een busbaan over de kruising laten lopen, want dit is nog niet onoverzichtelijk genoeg.

 27. sjaak

  @katja: wat bedoel je met een voorrangsrotonde??? Het is al verwarrend genoeg. Op een rotonde heeft het verkeer dat erop rijdt sowieso voorrang. Voorrangsrotonde impliceert dat er ook zoiets zou bestaan als een rotonde zonder voorrang voor het verkeer dat zich op de rotonde bevindt. Dat bestaat echter niet.
  Er bestaat wel zoiets, maar dat heet een verkeersplein. En heet dus geen rotonde. Voorrangsrotonde is een pleonasme.

 28. WvR

  @sjaak:
  Euh…nee?
  Van rechtskomend verkeer heeft, zonder verdere voorrangs aanduidingen voorrang op het verkeer dat zich op de rotonde bevindt. Het Keizer Karel Plein in Nijmegen was er een schoolvoorbeeld van, de Arc de Triomphe en vele anderen rotondes in Parijs zijn dat ook, in Nederland zijn er niet veel meer, als ze er nog zijn.

 29. Bert

  Allemaal hartstikke leuk, voorrangsrotonde, rotonde, verkeersplein…..wat maakt het uit. Wees eens consequent in Utrecht…..en de rest van Nederland. Kijk naar Groot Brittanië…daar snappen ze het. Consequent zijn. In Utrecht maken ze er een potje van. VB: Noorder ringweg. De ene keer wel voorrang op het plein de volgende keer weer niet (23:00 gaan de verkeerslichten uit), Berenkuil…wie snap het. Echt achter de tekentafel bedacht. Zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen. Ook voor fietser is het niet meer te volgen. Soms wel voorrang, maar soms ook niet. Consequent zijn…het toverwoord.

 30. Marianne

  Een gewone rotonde wordt het niet. Dat belemmert de doorstroming enorm. Met deze ovonde-constructie wordt getracht de doorgaande stroom op ‘t Goylaan zo goed mogelijk te houden (dat gaat al moeizaam). De andere rijrichting is er vooral een van geduld hebben, waardoor daar ook extra belemmering van de doorstroom.

  Blijkbaar gaat de keuze tussen versmalling van de weg met relatief betere doorstroom dan boven versmalling met zoveel mogelijk veiligheid.

 31. Wouter

  Ik rijd er dagelijks, ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken: Als je het plein nadert voelt het logisch om B voorrang te verlenen. Ik denk dat een verkeersplein of rotonde tijdens de spits niet veel verschil zal maken: het staat toch vast. De verkeerslichten aan weerszijden, om het plein “schoon”te houden vind ik wel een slimme vinding. Het afslaan op de weg langs de Winkels (AH en dergelijke) naar rechts vind ik dan weer helemaal niks: Je ziet heel snel een voetganger of fietser over het hoofd. Helemaal als het wat donkerder wordt.

 32. Mozzer

  Een verkeerssituatie gemaakt dat juridisch geen status heeft nog. Lekker dan. Net zo als die fietsstraten die hebben ook geen status hebben. Ik ben tegen dit soort onduidelijke situaties. Het schept verwarring voor alle verkeersdeelnemers en het lijkt erop als op er andere regels gelden maar dat is dus niet zo. Laten we het landelijk eenduidig houden en het gehobby van gemeenten verbieden.

 33. Sjaak

  @WvR: het Keizer Karelplein in Nijmegen is geen rotonde, maar het schoolvoorbeeld van een verkeersplein.
  https://www.wegenwiki.nl/Verkeersplein

 34. WvR

  @Sjaak: ah, eerlijk gezegd nooit geweten dat er verschil was. Denk dat 99% van de nederlanders het ook niet weet, en er net als alle vertalingen voor andere landen op die site 1 woord voor gebruiken: Rotonde. Netto effect: Als er geen bewgwijzering is dat je voorrang hebt, heeft verkeer van rechts voorrang. Dat een husje Nederlanders met teveel tijd noodzaak zagen een rotonde zonder voorrangsbewegwijzering tot “verkeersplein” te bombarderen maakt het voornamelijk nodeloos complex.

 35. Wilma

  Voorrangspleinen/rotondes zijn al meer dan 60! jaar bekend en ‘in gebruik’ in Duitsland. En in Frankrijk weet ik ook niet beter dan dat het autoverkeer op het verkeersplein voorrang heeft. Het verkeer heeft zo geen last van stoplichten, ieder wacht zijn moment af om het verkeersplein op te rijden en door te gaan. Geen probleem is onze ervaring. Sluit me helemaal aan bij Victor Fedora en Mike!
  Zo’n gezamenlijke verkeersmaatregel zou in Europees verband eens genomen moeten worden. Aktie politici!
  Als je na 23.00 uur(verkeerslichten uit) uit Maarssen over de Zuilense ring komt en bij het Tuincentrum rechtsaf langs het Rietveldcollege rijdt, dan moet je onderweg bij de verkeerspleinen/rotondes héél goed opletten! Bij het eerste verkeersplein heb je voorrang, want je zit op een voorrangsweg. Bij het volgende verkeersplein moet je weer halverwege op het verkeersplein stoppen! want het verkeer van rechts heeft dan voorrang. Hoe verwarrend is dat niet voor de verkeersdeelnemers?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).