Honderden bouwprojecten in Utrecht op stikstoflijst | De Utrechtse Internet Courant Honderden bouwprojecten in Utrecht op stikstoflijst | De Utrechtse Internet Courant

Honderden bouwprojecten in Utrecht op stikstoflijst

Honderden bouwprojecten in Utrecht op stikstoflijst
Foto: Robert Oosterbroek
In de gemeente Utrecht zijn ruim 300 bouwprojecten die mogelijk geraakt worden door de PAS-uitspraak van de Raad van State. De zogenoemde stikstofuitspraak zorgt ervoor dat bouwprojecten stil kunnen komen te liggen omdat ze niet voldoende aan stikstofregels.

In de gemeente Utrecht zijn ruim 300 bouwprojecten die mogelijk geraakt worden door de PAS-uitspraak van de Raad van State. De zogenoemde stikstofuitspraak zorgt ervoor dat bouwprojecten stil kunnen komen te liggen omdat ze niet voldoende aan stikstofregels.

De provincie Utrecht heeft op verzoek van de Tweede Kamer een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingsprojecten die mogelijk geraakt worden door de PAS-uitspraak .

In de provincie Utrecht bestaat de lijst uit 1.848 projecten. Het gaat onder meer om woningbouwprojecten, de aanleg van wegen en landbouwactiviteiten. In de gemeente Utrecht staan 303 bouwprojecten op de tocht, het gaat dan vooral om woningbouw.

Lijst

De provinciale lijst is onderdeel van de landelijke inventarisatielijst. Het gaat om een lijst met projecten die mogelijk in de knel komen. Het is momenteel niet vast te stellen of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

Onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek in beeld gebracht. Zonder uitgewerkte oplossingsrichting blijft onduidelijk welke projecten er echt in de knel komen en hoe die eventueel toch weer door kunnen gaan.

Een bekend project dat stil is komen te liggen is de verbreding van de A27 bij Utrecht.

Over het programma

Stikstof is noodzakelijk voor de groei van planten, maar een te hoge hoeveelheid stikstof is juist slecht voor de biodiversiteit. Om de balans tussen beide te vinden, bestond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat het PAS niet voldoet aan de Europese eisen en verwierp daarmee de aanpak. Dat heeft gevolgen voor alle projecten die stikstof uitstoten en heeft geleid tot de actuele situatie.

26 Reacties

Reageren
 1. Tim

  Is die lijst ook ergens te vinden of is het de bedoeling dat ie geheim blijft?

 2. Coenraad V

  De lucht die we inademen bestaat voor 78 % uit stikstof.

 3. Scherpschutter

  De E.U…Zucht. Het is werkelijk niets anders dan een totaal ongewenst en al even totaal nutteloos gouden anker aan je been. Man man man. Een half land plat. Bedrijf na bedrijf dat zo failliet zal gaan. Problemen voor burgers die zich blijven opstapelen. En dat voor niets…Letterlijk helemaal niets!

  NEXIT please!

 4. Dakhaes

  En dan gisteren komen met het bericht van een ov ring rond utrecht.

 5. BW

  Ik ben geen ‘klimaatscepticus’, maar sinds ik scheikunde in de 4e klas middelbare school heb laten vallen (ergens eind jaren ’80) heb ik nooit meer over stikstof gesproken en in de afgelopen weken is stikstof ineens staatsvijand nr. 1 geworden. Waar komt dat ineens vandaan?

 6. JdV

  Echt super. Het welzijn van de gestreepte brilpad is veel belangrijker dan dat van kinderen die nu geen nieuwe schoollokalen krijgen. Veel belangrijker dan woningzoekenden die nu nog veel langer moeten wachten op een betaalbare woning. Veel belangrijker dan de automobilisten die in de file staan en delucht vervuilen.
  Namens de gestreepte brilpad hartelijk dank voor uw stem op de partijen die dit mogelijk maken.

 7. Katja

  Prima.

 8. MJPD

  @BW
  Tekend dat u scheikunde hebt laten vallen. Eind jaren tachtig hadden we namelijk “zure regen”. Volgens Wikipedia onststaat dit “wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in de regenwolken.”

 9. BW

  @MJPD
  Ik herinner me de zure regen, alleen ik realiseerde me niet dat zure regen werd veroorzaakt door stikstof (mijn geheugen is blijkbaar beter dan mijn scheikundige kennis ;). Alvast dank voor deze opheldering. Toch verklaart dat niet helemaal waar die plotselinge aandacht ineens vandaan komt, want op diezelfde wikipedia-pagina waar jij naar verwijst staat: “In november 2010 maakte de Nederlandse regering bekend dat verzuring als gevolg van zure neerslag in de laatste 30 jaar met 50% was afgenomen”. Dat suggereert toch op z’n minst dat het probleem onder controle was.

 10. Scherpschutter

  @BW 17/9/2019 – 14:22

  De onderbuik. Werkelijk nergens anders op.

  In de wereld van NASA, feiten en werkelijke wetenschap heeft deze organisatie deze maand aangekondigd dat er -iets aangezet- een nieuwe ijstijd zit aan te komen! Er komt eerst een mild wintertje aan en daarna gaat het de komende 5-10 jaar werkelijk bizar koud worden. Zeer aannemelijk ook in de zomer!

  SC-25 (zonnecyclus 25) liegt er niet om! We krijgen een heuse Grand Solar Minimum: de komende jaren de minste zonneactiviteit in ruim 200 jaar…En hoewel bestuurders de correlatie tussen de zon en de temperatuur op aarde in het geheel lijken te ontkennen, gaat het zonder zonnetje uiteraard bitterkoud worden op aarde en het is zelfs zeer aannemelijk dat er helemaal geen zomers zullen zijn, zo toont de klimatologisch vergelijkbare periode aan het begin van de 19e eeuw aan.

  Maar ongetwijfeld dat dat in het jaar 1813 kwam door een gebrek aan fijnstof uitstoot op bouwprojecten, zo zullen uw kundige bestuurders de volgende jaren aan u uitleggen. De zon heeft immers niets (ik herhaal: NIETS!) met de temperatuur op aarde van doen. Fijnstof en Co2 wel….!

 11. René

  @JdV: grappig dat u in uw prietpraat het welzijn van (onze) kinderen erbij haalt. Dat is namelijk meer gebaat bij het verminderen van de NO2-uitstoot dan bij de bouw van een nieuw schoollokaal, zoals blijkt uit een recent artikel in The Lancet (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519619300464). Nergens in Europa zijn er namelijk zoveel kinderen met astma als in Nederland en dat wordt veroorzaakt door NO2. Kortom, de NO2-normen mogen (lees: moeten) hier nog wel wat worden aangescherpt!

 12. Harry

  Stikstof is verantwoordelijk voor heel veel dingetjes.
  – de belletjes in je cola
  – de belletjes in je bloed als je te snel opstijgt bij het duiken
  – de belletjes in je hoofd als je natura 200 plannen als wetgeving vastlegt
  Stuk voor stuk zaken die ongezond en slecht voor je zijn.

  Behalve voor die paar m2 heide op arme (onvruchtbare) grond. Daar moet dus ALLES voor wijken. Die achterlijke dakhazen toch….

 13. Harry

  Volgens mij hebben de “deskundigen” een hekel aan planten. CO2 is slecht en nu is Stikstof ook al slecht? Dat zijn naast water en zonlicht precies de ingrediënten om een plant of groente en fruit te laten groeien. Arme veganisten…

  En planten en/of bomen waren nu toch net nodig om het klimaat te redden? Is de Groene Khmer dan nu echt volledig de weg kwijt?

  Het wordt tijd dat de groeneregelbende aan de kant wordt geschoven en we weer op basis van People, Planet and Profit evenwichtige keuzes gaan maken. De mens en de winst zijn we inmiddels volledig vergeten. Maar zonder die 2 gebeurt er helemaal NIETS.

 14. bee

  @MJPD
  regenwater is altijd iets zurig ,een ph waarde wat de flora juist op prijs stelt.

 15. wollie

  stikstof an sich is niet problematisch, maar stikstofverbindingen als NO2, NO3 en NH3 wel. of adem je graag ammoniak, harry?

  ik raad scherpschutter aan alvast te gaan preppen, in plaats van zijn tijd verdoen met ons naïevelingen 😉

 16. Toine Goossens

  Nederland doet het heel goed bij het verminderen van de stikstof uitstoot. Zowel de oxiderende (NOx) als de reducerende (NH3) vorm zijn met 64% gedaald sinds 1990. Dat is een zeer verdienstelijke en een enorme prestatie.

  Op macro niveau is er dus geen vuiltje aan de lucht. Nederland voldoet aan de richtlijn. Die richtlijn eist echter dat je dat per Natura 2000 gebied kunt bewijzen. Op micro niveau dus. Bij ieder bouwproject dient dat aangetoond te worden. Dat doen wij niet. De 2e kamer besloot dat samenhangende maatregelen tot reductie ook voldoende zijn, zonder bewijs per Natura 2000 gebied.

  Daar straffen enkele natuurfanaten Nederland nu voor af. Verachtelijk.

 17. Fred

  @ Toine
  Op zich heel eigenaardig dus, want die stikstofverbindingen (gassen) blijven echt niet hangen rond het gebiedje waar ze zijn vrijgekomen, dus een landelijke blik is veel logischer.
  En uit jouw verhaal blijkt dat Nederland op dat vlak voldoet.
  Nu gaan we dus allemaal noodzakelijke projecten stilleggen, waarvan er ook bij zijn die eigenlijk goed zijn voor het milieu, zoals OV, fietsenstallingen/voorzieningen, windmolenparken en dergelijke.
  Duidelijk een voorbeeld hoe we zijn doorgeslagen met milieuregels.
  Volledig onlogisch en zeer onwenselijk.

 18. Hadjememaar

  @Harry, iedereen heeft recht op zijn mening, maar die van u raakt kant nog wal. De belletjes in uw Cola worden veroorzaak door CO2, de belletjes in uw bloed, als u blootgesteld wordt aan versnelde decompressie, worden veroorzaakt door N2 (stukstof gas) het stikstof waar de Raad van State over valt zijn stikstof verbindingen (NOx en NH3) die leiden tot ondermeer het broeikaseffect, gezondheidsschade en directe milieuschade.

  Volgens natuurbeheerders (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) regent het Pokon. Doorlopend. De biodiversiteit verschraald, heide en moerasgebieden worden grasland. De natuurgebieden die verloren gaan komen niet of nauwelijks meer terug. Het landschap, dat vernietigd wordt door wegen, distributiecentra en megastallen hersteld zich ook niet. De leefbaarheid van ons land holt achteruit en we krijgen er niets voor terug.

  Het probleem is dat bedrijven niet belast worden voor de schade die ze aanbrengen aan het milieu. Het denken daarover is aan het kantelen. Zelfs de VVD vind dat bedrijven winstbelasting en CO2 belasting moeten betalen. Nu jij nog.

 19. Wim

  Al die Natura2000 van de lijst halen in dit postzegellandje.
  Natura2000 is iets voor grote gebieden en daar hebben we in dit land geen ruimte voor.
  Daarnaast moeten de. Milieugroepen in ieder geval hun subsidies kwijtraken want zij zijn er niet voor de mensen maar erop uit het leven onmogelijk te maken ten behoeve van bomen

 20. Harry

  Overigens mogen we nu eindelijk ook als Nederlander iets vinden van het Klimaat akkoord. https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan

  Aan de slag jongens voordat dit ook dwingend recht wordt en net zo’n hopeloos resultaat veroorzaakt als het huidige stikstofdebacle!

 21. woutvr

  Stel je niet aan @Wim. We mogen blij zijn met die groepen. Net [email protected] zou ik die lijst ook wel eens willen zien. Gaat u reageren DUIC?

 22. Harry

  Schiet me opeens te binnen.

  Wie weet wat de hoeveelheid Stikstof is die de bouw/vertraging/aanleg en exploitatie van het Uithof Debacletramlijntje heeft en gaat kosten?

  En hoeveel arme zandgronden worden vruchtbaar van de fabricage/bouw en aanleg van een windmolen die 3 cent opbrengt van elke euro die erin wordt gestopt? En dan hebben we het maar niet over al die dode vleermuizen, vogels en insecten die graag op rijke stikstofgronden met veel bloemetjes rondhangen en door die heilige industriële windmolens tot pulp worden geslagen..

  Het wordt dus steeds duidelijker dat Klimaat en Milieu vijanden zijn van mekaar.

 23. blm

  Voor wie zich er even echt in wil verdiepen een goede uitleg in de Volkskrant;
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-is-stikstof-hoe-schadelijk-is-het-en-vier-andere-vragen-om-het-stikstofdebat-te-begrijpen~bf556271/?utm_source=facebook&utm_medium=social_paid&utm_term=think&utm_content=leesjein&utm_campaign=stdc_vk&fbclid=IwAR33mZFPfoQLHtphVuiO6DmfUbTpasZhoRSU3zoIfVDkiFVEDlvbRg74ciQ

 24. Hadjememaar

  @Harry, op rijke stikstofgronden, zoals u die noemt groeien juist geen bloemetjes, maar eerst gras en daarna brandnetels. Geen bloemen, geen insecten en geen vogeltjes. Geen insecten, geen fruit.

  De Loosdrechtse plassen, van oudsher een prachtig natuurgebied met uitgestrekte trilvenen en rietlanden kende veel unieke flora en fauna, zowel boven water als onder water. De roerdomp, de ijsvogel, de ransuil en het wouwaapje waren dagelijks te zien. Zomers waren er hordes mensen die kwamen zeilen en van de natuur genieten. Ik ken het uit mijn jeugd.

  Nu zijn er geen trilvenen, geen rietlanden, geen bijzondere onderwaterfauna en geen bijzondere watervogels. Er is gras, er zijn een paar weidevogels en er zijn veel woekerende waterplanten. Het gebied is zijn aantrekkelijkheid verloren. Van een “wingebied” voor de gemeenten is het nu een kostenpost geworden. Mensen komen er niet graag meer. Ik kom er zelf ook niet graag meer.

  Al dat domme gelul over “we hebben geen natuur nodig, dat kost alleen maar geld”. Natuur is waardevol. Zonder natuur gaan we dood.

 25. wollie

  natuurgebieden zoals de peel vangen structureel tot vijf keer zo veel stikstoffen als ze veilig kunnen verdragen. daarnaast is tot 80% van onze veestapel bestemd voor export. oplossing: alleen nog produceren voor eigen markt en onze natuur niet laten uitpooieren. china kweekt z’n eigen biggetjes en melkpoeder maar, ruimte zat…

 26. Toine Goossens

  @Wollie,
  De landbouwsector heeft de stikstof uitstoot zo succesvol beperkt dat de import nu hoger is dan de eigen productie. De peel krijgt al dat buitenlands spul over zich heen.
  Mensen die dan blijven ageren tegen de landbouw vernachelen bewust de zaak.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).