Jos Stelling trekt plannen City bioscoop in: ‘Ik laat deze beker verder passeren. Doei!’ | De Utrechtse Internet Courant Jos Stelling trekt plannen City bioscoop in: ‘Ik laat deze beker verder passeren. Doei!’ | De Utrechtse Internet Courant

Jos Stelling trekt plannen City bioscoop in: ‘Ik laat deze beker verder passeren. Doei!’

Jos Stelling trekt plannen City bioscoop in: ‘Ik laat deze beker verder passeren. Doei!’
Jos Stelling reageert op ons vandaag verschenen artikel over een mogelijke toekomst van ’t Hoogt. Met name de opmerkingen van enkele raadsleden hebben hem doen besluiten zijn plannen over de City bioscoop en een mogelijke samenwerking met ’t Hoogt in te trekken. Hij besluit zijn reactie met de volgende woorden:

Jos Stelling reageert op ons vandaag verschenen artikel over een mogelijke toekomst van ’t Hoogt. Met name de opmerkingen van enkele raadsleden hebben hem doen besluiten zijn plannen over de City bioscoop en een mogelijke samenwerking met ’t Hoogt in te trekken. Hij besluit zijn reactie met de volgende woorden:

“Na dertig jaar brieven schrijven, gesprekken voeren en knokken tegen schimmige kongsi’s, heb ik het nu wel zo’n beetje gehad. Er hangt zoveel onbetrouwbaarheid en opportunisme in de lucht dat ik noodzakelijker wijze deze beker verder laat passeren. Ik ga weer een film maken. Doei!”

Dat een samenwerking onder de huidige omstandigheden geen kans van slagen bleek wel uit de reactie van GroenLinks raadslid Steven de Vries tegenover DUIC: “Ik zou de wethouder sterk afraden een samenwerking tussen ’t Hoogt en Jos Stelling te stimuleren.”

Gekoppelde berichten

25 Reacties

Reageren
 1. Filmfreak

  Welke agenda voert Steven de Vries hier eigenlijk (laat me raden, ook al een warm pleitbezorger van Bieb ++ en de Kade?) ?

  Waarom moet ‘t Hoogt als organisatie kostte wat kost gered worden, terwijl de gemeente eerder bezig hoort te zijn met het waarborgen van de toekomst van het programma. Daar gaat het toch om? Het gaat toch niet over de vorm waarin dat gebeurd of om welke organisatie dat doet?

  ‘t Hoogt bewijst al jaren een inefficiënte organisatie te zijn> te duur, te weinig rendement. ‘T Hoogt bewijst al jaren de raad te bedonderen door via achterkamertjes en spelletjes hun zin te krijgen. In gewone mensentaal: manipulatie. De cijfers omtrent bieb ++ waren niet op orde. De cijfers omtrent de Kade waren niet op orde. Hun eigen cijfers: niet op orde. De raad is bewust verkeerd voorgelicht.

  Een schande hoe dit raadslid opereert en Utrecht en de Utrechters door zijn arrogante houding het volgende financiële debacle op de hals haalt.

  Nu zorgt dit arrogante mannetje er dus voor dat al die planvorming van Stelling omtrent de City de prullenbak in kan.

  En op basis van wat eigenlijk?

  Stelling laat al jaren zien, op basis van de evenementen (die met name in het LHC plaats vinden een warm filmhart te hebben), waarbij de financiën op dat punt niet op de eerste plaats staan. Datzelfde geldt voor de educatieve programma’s en samenwerkingen die Stelling aangaat. Pure liefhebberij.

  Hoe kan je nu beter van succes in de City gegarandeerd zijn dan door een liefhebber hierin mee te laten participeren? Iemand met liefde voor Utrecht en liefde voor de film. Een grote filmman die Utrecht o.a. het NFF heeft bezorgd. een bedrijf met toekomstperspectief, gegarandeerd door de opvolging binnen zijn organisatie en familie.

  Ik zeg het niet snel, maar Groen Links in Utrecht is geen partij die zoveel steun verdient. Men regeert te veel met een plank voor de kop. Men heeft geen antennes meer voor wat er leeft in de stad (een houding die de PvdA de kop heeft gekost), men druk te veel de eigen zin door, alleen nog maar op basis van wishful thinking.

  Ik denk ook niet dat de landelijke afdeling van GL gelukkig wordt van de vooringenomenheid van een Steven de Vries. Dit heeft niks meer met een open debat te maken. Iets waar de partij voor schijnt te staan. Ik hoop dat de landelijke GL ingrijpt en dit mannetje eens vertelt hoe de partij graag wil dat politiek bedreven wordt.

  Schande hoe ‘t Hoogt met al het voorbereidend werk van Stelling er vandoor gaat. Schande hoe men waarschijnlijk ook dit plan weer de mislukking in helpt.

  Aan de gemeenteraad van Utrecht. Grijp in nu het nog kan, spreek als gekozen gemeenteraadslid namens u zelf, op persoonlijke titel en ga gewoon eigenwijs in tegen de partijdiscipline. Volg uw eigen gevoel en maak een einde aan deze jarenlange soap die nu eens afgelopen moet zijn.

  Dwing ‘t Hoogt samen te werken met Stelling, Wolff en desnoods Kinepolis, nu het nog kan. Omdat dit het beste voor de stad is. U voel toch ook wel aan uw water dat er iets helemaal niet in de haak is. Dat het gedram van bepaalde personen niet ok is? Het is toch te bizar voor woorden dat het merendeel van het geld dat naar ‘t Hoogt gaat verdwijnt naar de organisatie zelf> lees: op gaat aan salarissen en dat de stad daar bar weinig voor terug krijgt?

  Waar zijn de samenwerkingen die Stelling wel snel voor elkaar kreeg (Movies that Matter, Sttelling was snel bij Cineville betrokken, de amateurkunstfestivals, de andere filmfestivals, Amongst Friends, de samenwerking in het kader van wetenschappelijke filmvertoningen, etc….> ik kan nog wel even door gaan). Die bij Stelling op grote publieke belangstelling kunnen rekenen. Stelling weet het grote publiek warm te maken voor filmhuisfilms. Hoe mooi zou de doorvertaling uit pakken naar de nog meer kunstzinnige kunstfilms. Dan maak je als gemeente pas je beleid waar. Dan werkt de subsidie tenminste. ‘t Hoog bewijst nu al decennia lang dat men niet tegen deze taak opgewassen is. Men maakt het simpelweg niet waar. Stelling wel.

  Dan nog een oproep een zowel de familie Wolff, zoals bekend een familie met een bioscoophart en Kinepolis, die zelf plannen hebben.

  Doe het alsjeblieft niet. Volg de geschiedenis van de soap omtrent ‘t Hoogt in Utrecht en bedenk met wat voor partij we hier van doen hebben. Een onbetrouwbare gesprekspartner die je achter je rug zo inruilt voor iemand anders, als het ze maar geld oplevert. Werk alsjeblieft niet met alleen met ze samen.

  Snap waar filmminnend Utrecht behoefte aan heeft. Snap dat inmiddels ook cultureel Utrecht klaar is met ‘t Hoogt. ‘t Hoogt verder? Alleen onder de paraplu van anderen.

  Dwarsgetekend: iemand die ooit sympathie had voor GL in Utrecht. Nu zeker niet meer.

 2. Karenlee

  Jos Stelling heeft BEWEZEN dat hij een prachtig historisch pand over kan nemen en het transformeren – met behoud en respect van alles wat mooi en origineels is – tot een integer en super goed lopend commercieel concept waarin het onafhankelijke film nog steeds de hoofdrol speelt.

  Wat mij betreft moet hij ook De City moeten overnemen.

 3. Otto Nelemans

  Filmfreak en Karenlee schrijven wat ik nog eens krachtig wil onderschrijven. Daarbij gef ik graag nog mijn overweging landelijk geen GL te stemmen. Omdat het in Utrecht lokaal al jaren zo’n drama is.

 4. Gideon

  Dat belooft nog wat met GL in de regering.

 5. R

  Eeuwig zonde! Dit was dé kans om het pand schitterend te kunnen restaureren! Naar verluidt wile het Hoogt een groot deel van voorgevel van glas laten maken… :-O En natuurlijk gaat T Hoogt ook dáár failliet; een mislukt huwelijk redt je immers ook niet door nog een keer te gaan verhuizen. Hopelijk wil Jos over 5 jaar na het klappen van T Hoogt de boel alsnog overnemen.

 6. Kees Truijens

  @Filmfreak, @Karenlee,

  Volledig met jullie eens. Hoe treurig dat Stelling zich gedwongen voelt zich terug te trekken. Zouden de geheimzinnige krachten in de gemeenteraad, niet alleen GL trouwens, toch aan het langste eind gaan trekken? Krachten die met alle geweld en voor veel kosten aan een dood paard trekken en daarmee een bewezen succesvol cultureel initiatief benadelen. Waarom toch? Journalistiek onderzoeksvan DUIC zou hier wellicht meer over aan het licht kunnen brengen.

 7. Floris

  De Utrechtse politiek: tonnen subsidie in een bodemloze put, maar een succesvolle Utrechtse ondernemer geen eerlijke kans geven. BAH!

 8. Toine Goossens

  @Jansen,

  Wij zijn het volledig eens met elkaar, dat kan dus ook!

 9. Marcel

  Helaas is het zo dat burgers in Utrecht op een partij stemmen die soms het goede voorheeft. Het gekke is dat na verkiezingen opeens iedereen in het bestuur iets kan doen zonder ruggespraak met bewoners. Zomaar iets anders dan dat in een programma staat. Je krijgt dan als bewoner zoiets van: als ik dat had geweten dan had ik zeker niet……
  Zelf 4 jaar in de raad van Breukelen gezeten. Met een ideaal. Iets doen voor de bewoners. Maar………..dat gaat je niet lukken. Allemaal deelbelangetjes en ikke ikke ben belangrijk. Een misslijk makend geheel. Zoals ons bestuur nu gekozen wordt is ouderwets. Niet met de tijd mee. Echt helemaal achterhaald.

 10. Arjan Verhoeven

  Atlas shrugs

 11. wilma

  dan toch maar het fantastische plan om in het LHC van Jos Stelling
  een zaal te openen met tafeltjes waaraan je tijdens die meestal prachtige films een drankje kunt neer zetten
  tHoogt ? waar ligt dat ook alweer ?
  groet

 12. Barend

  Dat Stelling van grote waarde is voor het culturele klimaat in Utrecht staat buiten kijf. Niets dan hulde. Maar waarom al die adhesiebetuigingen hier gepaard moeten gaan met ‘t Hoogt bashen is mij een raadsel. Ook ‘t Hoogt heeft zijn specifieke waarde voor de stad. Zo’n opmerking hierboven: “‘t Hoogt, waar ligt dat ook alweer”, te onbenullig voor woorden.

 13. Filmfreak

  @ Barend

  Er zijn twee dingen die gescheiden moeten worden.

  1) het programma van ‘t Hoogt is waardevol voor de stad.

  2) de organisatie ‘t Hoogt kan je missen als kiespijn.

  ‘T Hoogt wordt hier niet gebashd. Er wordt hier gewoon terecht inhoudelijke kritiek geleverd.

  Waar gaat het om:

  A) Als het aan ‘t Hoogt had gelegen had men in een veel te dure locatie: de bieb ++, gehuurd. Dat had alleen gekund als de nu al relatief hoge subsidie nog verder verhoogd zou zijn. In verhouding krijgt ‘t Hoogt voor de organisatie die ze is heel veel subsidie; ten koste van andere organisaties die niet meer bestaan bijv.. Om de bieb ++ mogelijk te maken zijn er hele vieze politieke spelletjes gespeeld. Lees het dossier er maar eens op na. Politieke spelletjes die vaak tot doel hebben: het verdelen van baantjes tegen topsalarissen aan vrienden en bekenden uit het wereldje. Topsalarissen betaald uit publieke middelen.

  B) ‘t Hoogt is bij uitstek een organisatie waarbij vrienden en bekenden uit het wereldje posities krijgen toebedeeld. Ook weet men zich, ten koste van andere Utrechtse organisaties die net zoveel publiek belang hebben, altijd verzekerd van politieke steun, vaak voor eigen gewin, vanuit met name de PvdA hoek en nu dus ook de Groen Links hoek. Zo heeft ‘t Hoogt het voor elkaar gekregen dat de commissie die hun subsidietoewijzing onderzoekt, bestaat uit vrienden en bekenden. Hoezo vriendjespolitiek/ corruptie? Sandra den Hamer, de voorzitster van deze commissie, is directeur van Eye, hofleverancier van filmprogramma’s van ‘t Hoogt, zoals Stelling al eerder beschreef. Eye is mede voortgekomen uit het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, dat volgens mij huisde in ‘t Hoogt en waarbij er vele lijntjes liepen tussen ‘t Hoogt en dat instituut. Den Hamer is de madamme in de Nederlandse filmwereld en veel lijntjes zijn terug te voeren naar ‘t Hoogt.

  C) nadat bieb ++ niet doorging is dezelfde lobby gestart om de Kade mogelijk te maken met behulp van veel mensen uit hetzelfde wereldje. Men mocht niet op basis van subsidie meeparticiperen in dit deels zogenaamd commerciële project. Echter was het bedrijfsmodel gebouwd op drijfzand (de hoofdhuurders waren toch overheidssteun ontvangende partijen: hku en NFF, tegen de eisen in). ‘t Hoogt heeft doelbewust verkeerde cijfers en prognoses verspreid om zodoende steun vanuit het Utrechts college en de raad te krijgen. Net zoals dat ze bij de bieb ++ gedaan hebben overigens. Zelfs nadat dit uitlekte bleef D’66 en GL ‘ t Hoogt blind en onvoorwaardelijk steunen. Het waren de investeerders die het drijfzanddoorzagen, waarvoor Stelling, tegen dovemansoren in al maanden aan het waarschuwen was (tevergeefs, want een groot deel van de Utrechtse politiek wilde niet luisteren, met name Steven de Vries niet), en de investeerders trokken uiteindelijk zelf maar de stekker uit het plan. Als het aan de politiek had gelegen had men dit plan wederom gesteund, na hetvmiljoenenfiasco van TivoliVredenburg en de bieb++.

  D) het plan van Stelling voor de City is qua renovatie en invulling met horeca het beste voor het behoud van de prachtige City voor de stad. De financiële onderbouwing ziet er waarschijnlijk ook het beste uit en het plan ligt al jaren kant en klaar in de la. ‘T Hoogt heeft hun concrete plannen nog lang niet af. Bedenk dat ‘t Hoogt een jaar gelden duidelijk geroepen heeft per se niet in de City te willen, ook niet als Stelling dat financieel gezien mogelijk zou maken en hun programma zou gaan aanbieden. ‘T Hoogt vind het voortbestaan van zijn eigen organisatie en het behoud van eigen baantjes belangrijker dan het voortbestaan van hun programma en het aanwenden van het grootste deel van de subsidie voor dat doel.

  D) bedenk dat eigenlijk de volgende vraag gesteld moet worden: wat is er eigenlijk mis mee, als gemeenteraad te eisen dat ‘t Hoogt en Stelling een privaat-publieke samenwerking aan te gaan? Met hulp van de eigenaar van het pand: Wolff en steun van de huidige huurder Kinepolis. Men kan bouwen op het beproefde recept van Stelling, waarbij geld verdiend met horeca en bedrijfsverhuur het financieel moeilijke programma van ‘t Hoogt rendabel te maken valt. Bedenk dat Stelling het beter doet als het aankomt op het aanbieden van cultuur aan jongeren en beter is in het aangaan van cultuureducatieve programma’s, samenwerkingen en het aanbieden van evenementen. Zo krijgt de City het beste renovatieprogramna, het meest rendabele bedrijfsmodel en blijven zowel City als ‘t Hoogt behouden voor de stad. Win-win. Het blijft opzienbarend dat een deel van de politiek er alles aan doet om deze optie tegen te werken en dat dit met name gebeurd doordat ‘t Hoogt dit niet wil. Bedenk dat ‘t Hoogt vele jaren geleden al samen zou gaan met Stelling in het Louis Hartloopercomplex en dat ‘t Hoogt dat heeft opgeblazen. Toen is Stelling zelf doorgegaan met de plannen voor het LHC en heeft daarvoor ook zelf alle financiële risico’s gedragen. En kijk wat vooautofanckubr een succes dat is geworden. Een kunstje dat hij al eerder had uitgehaald met Springhaver.

  Met ‘t Hoogt bashen heeft de kritiek weinig van doen en bijna iedereen vindt dat het programma van ‘ t Hoogt en de Citybioscooop voor de stad behouden zouden moeten blijven. Echter moet daarvoor de beste optie gekozen worden. Door lobbywerk van ‘t Hoogt en vooringenomenheid van bepaalde politici wordt er niet gekozen voor de beste optie. Dat is het punt.

 14. Arjan Verhoeven

  @Barend,

  Inderdaad, ‘t Hoogt heeft een “specifieke waarde”, het kost namelijk tonnen per jaar. Gelukkig maar, want zonder al dat geld zou het 100% blanke, hoogopgeleide publiek van ‘t Hoogt opeens niet meer naar moeilijke films kunnen kijken.

  Het is te absurd voor woorden dat, komt-ie: MIJN BELASTINGCENTEN aan dit soort kul wordt besteed.

  Als ‘t Hoogt er niet al was geweest zou niemand bedenken dat het een goed idee zou zijn om 4 ton per jaar te besteden aan een gemeentelijke bioscoop.

 15. BdV

  Wat krijgen we nou? Wie is die grapjas genaamd Steven de Vries? Aan welk draadje zit hij in dit netwerk?

 16. Jetta Ernst

  Jos Stelling en zijn bioscoopbedrijven is het beste dat de stad Utrecht is overkomen. Als inwoners en politiek moeten we dat koesteren en zijn plannen op alle mogelijke manieren steunen en ondersteunen.

 17. Maarten de Jong

  Wat mij het meest verontrust is dat ‘t Hoogt geen plan heeft het City theater te renoveren. Daar hebben ze het geld noch de ambitie voor. Hoe kan een gemeentebestuur high brow filmaanbod prevaleren boven cultureel erfgoed? Want het City theater is een waardevol pand voor een groot deel van de Utrechtse bevolking.

  Wat doet het gemeentebestuur met een goed initiatief waar veel Utrechters blij van worden? Neerhalen en een partij voorrang geven die een kleine kring wat biedt. Ik ben wars van populisme en zeker niet van mening dat de elite elkaar baantjes en belangen toespeelt. Maar dit?! Het ontkracht het vooroordeel in elk geval niet.

  Eigenlijk moeten we een petitie starten!

 18. Dirk

  Arjan Verhoeven 2/4/2017 – 22:35
  “Als ‘t Hoogt er niet al was geweest zou niemand bedenken dat het een goed idee zou zijn om 4 ton per jaar te besteden aan een gemeentelijke bioscoop.”

  Dit.

  De PvdA en groenlinks leven in het verleden en zijn spilziek als ze denken dat Utrecht met het huidige arthouse- en mainstreamaanbod en alle digitale steamingopties ‘t Hoogt nodig heeft.

  De gemeente heeft betere dingen te doen dan zich te mengen in een florerende sector als de bioscopenbusiness in Utrecht.

 19. Cico

  Ik vind dit een heel moeilijk verhaal. Wijzig de namen ‘t Hoogt en Stelling in Jumbo en Albert Heijn en je ziet meteen dat het voor geen meter klopt. Het zijn blijkbaar geen echte zelfstandige ondernemers en overgeleverd aan de grillen en belangen van de lokale politieke. Brrrr…. maak er transparant overheidsbeleid van, waarin de gemeente de kwetsbare, lokale cultuur ondersteunt en de burgers duidelijk de geldstromen en belangen kunnen inzien. Of laat het echt aan de markt over, dan wordt het survival of the fittest in bioscoopland met een keten als winnaar waarschijnlijk.

  Verder over Stelling: het is een beste man, ik heb wel eens gezellig met hem gebabbeld op een Filmfestival. Ook waardeer ik zijn gigantische bijdrage voor het culturele klimaat in Utrecht. Maar ik hoef hem niet te lauweren, dat wordt al teveel gedaan. We moeten niet alles aan Stelling overlaten, want hij heeft ook niet het eeuwige leven. Er moeten juist meer Jos Stellingen komen, het lijkt net of hij de Messias is voor de filmwereld… dat is nou ook weer niet gezond.

 20. Filmfreak

  @ Cico

  Ik ben het vaak met je berichten eens, maar kennelijk weet je hier niet hoe de vork in de steel zit.

  Stelling wordt niet in zijn bedrijfsvoering gesubsidieerd. Soms ontvangt het LHC geld uit fondsen, maar dat geld wordt dan specifiek uitgekeerd voor bepaalde waardevolle programma’s of evenementen.

  Stelling heeft privé een plan laten maken om de City als bioscoop te behouden (cat wil dus zeggen, met eigen geld). de City zou behouden moeten blijven als cultureel erfgoed, omdat er sprake zou zijn, mocht Kinepolis stoppen met huren, dat er appartementen of een winkel in zouden komen. Mochten er appartementen of een winkel in de City komen, dan verliest het gebouw zijn indeling en historische karakter. Het plan van Stelling is al tijden bekend bij eigenaar Wolff. Er kon niets met het plan gebeuren, omdat de huidige huurder Kinepolis (die de bioscoopafdeling van Wolff heeft overgenomen) zelf door wilde gaan met het vertonen van films in de City, zelfs na het gereedkomen van hun multiplex bij de Jaarbeurs. Kinepolis heeft zelf ook renovatieplannen. Misschien willen ze zelf wel een artplex uitbaten op die plek. Het nog niet uitgewerkte plan van ‘t Hoogt komt dus gewoonweg erg vreemd over. Er worden twee partijen, waaronder de huidige hoofdhuurder, achter de rug om gepasseerd, terwijl deze twee partijen wel concrete (al zijn die van Kinepolis geheim) plannen hebben.

  Stelling heeft aangeboden of het programma van ‘t Hoogt, die dus binnenkort geen bedrijfsruimte meer hebben, omdat het huurcontract voor de huidige locatie eindig is, een plek zou kunnen krijgen in zijn gerenoveerde City. Dat is een handreiking van Stelling, die dus, ondanks kritiek, geen vete wil voeren tegen’t Hoogt, maar er juist voor wil zorgen dat het programma behouden blijft. ‘t Hoogt kan dus gewoon zijn/ haar programma daar aanbieden. Op die manier kan de subsidie gebruikt worden waarvoor hij echt bedoeld is: namelijk het aanbieden van een moeilijk filmprogramma, wat commercieel gezien een moeilijke zaak is. Al heeft Stelling bewezen dat zijn horecaconcept het geld kan verdienen om wat minder rendabele films te laten draaien.

  Bijna niemand wil dat het aanbod van ‘t Hoogt verdwijnt. Sterker nog, ik kom nog best wel eens in ‘t Hoogt. En kan daar veel plezier beleven aan de voorstellingen. Echter staat dat los van mijn kritiek op hoe de organisatie gerund wordt en op welke politieke spelletjes er gespeeld worden. Ik hou daar niet van. Ook kan je kritiek hebben op het feit dat ‘t Hoogt geen goed plan heeft om aan hun doelstellingen te voldoen. Het lukt ze niet om jongeren en mensen met een andere achtergrond (dan blank en hoogopgeleid) te interesseren voor de kunstfilm. Ze krijgen echter wel veel subsidie. Het lukt ze daarmee niet om meer dan 17 mensen per voorstelling te trekken. Bedenk dat je ongeveer 40 kaartjes moet verkopen om break even te spelen.

  Het bedrijf van Stelling, de bedrijfsvoering van de bioscopen, is al feitelijk overgedragen aan anderen, zijn opvolging. Het is dus niet opgehangen aan Stelling zelf.

  Voor dat iedereen denkt dat ik een Stelling-fan ben, dat ben ik niet. Er zijn natuurlijk ook genoeg mindere kanten aan Stelling te ontdekken. Echter probeer ik hier een beeld te schetsen van waar deze discussie nu eigenlijk over gaat. Ik heb me daarbij geprobeerd aan de feiten te houden. Als iemand anders de City wil overnemen en daarbij het programma van ‘t Hoogt zou willen adopteren, dan zou ik het ook een goed idee vinden. Als de oude City maar in oude luister herstelt word, het programma van ‘t Hoogt er deels een plek kan krijgt en en als ‘t Hoogt maar niet de drager van het hele plan is.

  In mijn beleving kan ‘t Hoogt als organisatie zijn/ haar plan ook aanbieden in de al bestaande bioscopen en filmhuizen. Men kan kan dan gewoon ergens goedkope kantoorruimte huren en zijn/ haar organisatie drastisch inperken en zich focussen op de taak: het aanbieden van het programma. Dan kan Kinepolis wellicht ook zorg dragen voor het renoveren van de City,

  Onder de noemer:” Utrecht maken we samen”, laat dan ook gewoon de bioscooppartijen in Utrecht samenwerken om de City te behouden om daar een filmhuisprogramma aan te bieden. Wellicht willen Pathé/Cinemec ook nog wel hun steentje bijdragen. Daar creëer je pas goodwill mee onder de bevolking. En politici: als jullie de onderlinge partijen kunnen laten samenwerken, dan scoor je pas echt bonuspunten en stemmen. 😉

 21. Objectivist

  Groot gelijk, heer Stelling! U heeft hen niet nodig. Ze hebben u nodig. Dat vele sterke schouders uw voorbeeld mogen volgen.

  “Who is John Galt”..?

 22. Ineke

  Tja, lang geleden dat ik in het Hoogt was. De filmprogrammering van Louis Hartlooper en het Springhaver spreekt mij veel meer aan. Waarom er een gesubsidieerde bioscoop in Utrecht moet zijn, ontgaat mij geheel. Het lijkt mij handiger om het vertonen van sommige bijzondere cultureel waardevolle films te subsidiëren, dan een hele organisatie incl. gebouw. Alle bioscopen zouden een offerte in kunnen dienen om bijv. 10 van films te draaien per jaar. I.p.v. in het toch wel obscure t Hoogt, zouden ze in bijv. Kinepolis een breder publiek kunnen trekken.

 23. Zonnewende

  Copy that Filmfreak.

  Ik ben GroenLinks-stemmer, maar snap hier helemaal niets van.

  Kan DUIC om een toelichting vragen van meneer De Vries?

 24. JR

  @ Ineke.

  Daar spreekt de ware cultuurliefhebber zullen we maar zeggen. Dus niet. “Obscure ‘t Hoogt”. Tsja, heerlijk historisch besef. En dan een pleidooi houden voor Kinepolis. Ik wens je veel genoeglijke avonden toe, daar in dat knutselgebouw in die woestenij bij de Jaarbeurs. Dan blijf ik me wel vermaken in de intimiteit van de binnenstad.

 25. Cico

  @Filmfreak: je hebt gelijk, jij hebt zeker veel meer inzicht dan ik. En de filmwereld in Utrecht vind ik ook zeer belangrijk. Bedankt voor het uitgebreide antwoord, daar steek ik wat van op!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).