Krakers verlaten Befu-terrein in Hoograven in Utrecht Krakers verlaten Befu-terrein in Hoograven in Utrecht

Krakers verlaten Befu-terrein in Hoograven in Utrecht

Krakers verlaten Befu-terrein in Hoograven in Utrecht
Archieffoto van het gekraakte terrein
Een groep krakers is maandagochtend bezig met het opruimen van de laatste resten van hun tijdelijke woonplek in Hoograven. In juni 2021 werd het braakliggende terrein gekraakt maar nu moeten de bewoners plek maken voor herontwikkeling van de locatie. De gemeente gaat hier tijdelijke woningen laten bouwen.

Een groep krakers is maandagochtend bezig met het opruimen van de laatste resten van hun tijdelijke woonplek in Hoograven. In juni 2021 werd het braakliggende terrein gekraakt maar nu moeten de bewoners plek maken voor herontwikkeling van de locatie. De gemeente gaat hier tijdelijke woningen laten bouwen.

Stadsnomaden, zo werden de krakers die woonden in zelfgemaakte huisjes, caravans en campers op het terrein ook wel genoemd. In juni vorig jaar knipten ze het hek open, waarna ze het braakliggende stuk grond gingen bewonen. Het terrein was de jaren daarvoor ongebruikt.

Befu

Het terrein dankt zijn naam aan de Betonmortel Fabriek Utrecht die hier in 1957 opende. In 2003 kocht de gemeente de grond aan voor herontwikkeling en sindsdien hebben verschillende plannen de revue gepasseerd. Niks kwam van de grond.

Een paar jaar geleden werd het plan gemaakt om woningen op het terrein te bouwen, maar omdat het zo dicht langs de snelweg ligt, is dit niet mogelijk zonder een flink geluidsscherm. Dat scherm is weer afhankelijk van de verbreding van de ring Utrecht en daar wordt ook al jaren over gesteggeld.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het voormalige terrein van betonmortelcentrale Befu in Hoograven ligt naast Neerlandia. Foto genomen voordat het gekraakt werd

Nu ligt er wel een concreet plan waaraan gewerkt kan worden. Op het terrein moeten tussen de 150 en 250 tijdelijke woningen komen. Deze huizen zijn nodig omdat er een groot tekort is aan woningen in de stad. De woningen komen er voor maximaal tien jaar te staan. Omdat er voor tijdelijke huizen andere regels gelden voor geluidsbelasting kunnen deze, in tegenstelling tot permanente woningbouw, nu wel al gerealiseerd worden.

Krakers

De groep bewoners die sinds juni 2021 het terrein gekraakt had, moet nu vertrekken om plaats te maken voor de herontwikkeling. De krakers lieten eerder al weten vrijwillig te vertrekken en hoopten dat de gemeente met ze in gesprek zou gaan over beleid voor stadsnomaden en alternatieve woonvormen.Volgens de krakers wilde de gemeente daar geen toezeggingen over doen.

De gemeente Utrecht spande wel een rechtszaak aan om er zeker van te zijn dat de krakers ook daadwerkelijk zouden verhuizen. Die rechter stelde daarin de gemeente in het gelijk.

De grond op het Befu-terrein is volgens de gemeente in het verleden ‘dusdanig verontreinigd’ geraakt dat ten minste een meter van de bovenlaag weggehaald moet worden. Daarom moeten er ook 51 bomen worden gekapt. Verplanten is volgens de gemeente geen optie omdat onder meer de wortels in deze verontreinigde grond staan. De sanering moet deze maand nog beginnen.

Gekoppelde berichten

42 Reacties

Reageren
 1. cas

  Ik ben niet voor kraken in de manier dat ze een pand binnendringen, maar eigenlijk is dit het zelfde concept als de tijdelijke woningen die ze er willen bouwen. Een groep mensen een plek bieden om te wonen. Nu weet ik niet of ze overlast bezorgden, maar nooit iets over gelezen verder….
  Dit was toch een mooie vrijhaven geweest om een oogje toe te knijpen en ze daar te laten zitten.

 2. JdV

  @cas: ja, want als je zelf ergens gaat zitten heb je uiteraard meer rechten dan mensen die volgens het systeem recht hebben op tijdelijke woonruimte uiteraard. Tenslotte is het aan de regels houden voor sukkels die al lang ingeschreven staan en wachten, het recht in eigen hand nemen zou beloond moeten worden ten koste van die groep. Lekker asociaal.

 3. Fvw

  Netjes weer schoon opgeleverd?

 4. Kees Truijens

  Petje af voor die krakers. Zonder hen waren die tijdelijke woningen er niet gekomen en toen dat eenmaal was bereikt zin ze keurig vertrokken. Het is natuurlijk nog afwachten of en wanneer die woningen er komen,

 5. Peter van Zoest

  Ok, Duic, dus de krakers gaan verhuizen. Waarheen is natuurlijk een verrassing. Oh, wacht: langs de Nieuwe Houtenseweg is nog plaats genoeg. En er zitten daar al stadskabouters in een Eftelingbosje met geinige boomhutjes en zo. Wordt vast heel gezellig daar.

 6. Nina

  @ Kees Truijens

  Petje af voor de krakers?

  Ze betreden andermans eigendom zonder toestemming. Dat heet inbreken.

  Ze laten hoogstwaarschijnlijk een grote puinhoop achter waar de gemeente (en dus wij als bewoners) qua kosten voor opdraait. Anderen die wel werken mogen die zooi vervolgens opruimen en loonbelasting afdragen om de uitkering (en toeslagen) van de krakers te betalen.

  Daarnaast moest de gemeente van ons geld gaan procederen om de krakers weg te krijgen van haar grond. Ook het rechtssysteem kost gemeenschapsgeld.

  Nee, echt chapeau inderdaad voor de krakers. NOT. Ik snap werkelijk niet waarom ze hier mee wegkomen en waarom er mensen zijn die dit allemaal toejuichen.

 7. Hans

  @ Nina
  “Nee, echt chapeau inderdaad voor de krakers. NOT. Ik snap werkelijk niet waarom ze hier mee wegkomen en waarom er mensen zijn die dit allemaal toejuichen.”

  Ik snap het wel. Kraken is een symptoom. De kwaal heet woningnood. Dat probleem maken (deze) krakers duidelijk. Zolang er woningnood is en vastgoedeigenaren woekerprijzen vragen voor een dak boven het hoofd zal het kraken blijven bestaan.
  Ze zaten een tijd met hun al dan niet mobiele optrekjes op een terrein waarvan de bestemming nog niet was vastgesteld. Nu dat wel is gebeurd vetrekken deze mensen keurig netjes en hopen ze dat ze een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan het begin van een oplossing van het woningnoodprobleem. Je reacties zijn wel eens genuanceerder geweest dan deze. .

 8. Koel Hoofd

  @Hans
  Hoe verhoudt jij de wens van “stadsnomaden en alternatieve woonvormen” tot woningnood? Lijkt mij meer kwestie van onaangepast gedrag van de stadskabouters. Die woningprijzen worden overigens bepaald door vraag en aanbod en de overheid is daarbij met politiek correct ingrijpen/wegkijken in de marktwerking de allergrootste stoorfactor is.
  Niet bouwen maar wel de bevolking ongebreideld te laten groeien, om maar iets te noemen…

 9. Realist

  Nu weer op zoek naar een nieuw onderkomen, lees op zoek naar andermans eigendom om deze toe te eigenen. Lekker makkelijk en onder het mom ‘woningnood’ zijn er altijd linkse sympathisanten die dit soort strafbare feiten toejuichen.

 10. HenQ

  Luxe grote camperbus, tegen weinig geld zelfvoorzienend op een populaire plek middenin de stad, met groen om je heen. Via je activistische vrindjes in de gemeenteraad nog kunnen fixen. Dat is al oneerlijk voor iedere brave burger die al tientallen jaren in de wachtrij moet (sociale huur) voor een gehorig klein microappartementje zonder balkon voor veel geld in de maand. Als kraker ga je niets veranderen aan het systeem, dus trek je jezelf maar voor? Ben het helemaal eens over het nijpende woningtekort, maar zelfverrijking is ook niet echt de manier.

  Waarom zie je ze niet in de achterhoek of ergens in winderig Oost-Groningen? Ra ra..

 11. Scherpschutter

  Hans geparafraseerd;

  “Autoinbraak is een symptoom. De kwaal heet autonood. Dat probleem maken (deze) autoinbrekers duidelijk.”

  “Verkrachting is een symptoom. De kwaal heet vrouwnood. Dat probleem maken (deze) verkrachters duidelijk.”

  “Kunstroof is een symptoom. De kwaal heet kunstnood. Dat probleem maken (deze) dieven duidelijk.”

  “Kopschoppen is een symptoom. De kwaal heet geweldnood. Dat probleem maken (deze) geweldsplegers duidelijk.”

  “Winkeldiefstal is een symptoom. De kwaal heet bezitnood. Dat probleem maken (deze) plunderaars duidelijk.”

  “Moord is een symptoom. De kwaal heet vleesnood. Dat probleem maken (deze) kanibalen duidelijk.”

  LOL

 12. Hans

  In reactie op Koel Hoofd, Realist en HenQ:

  wonen, onderdak hebben dus, is een eerste levensbehoefte.

  Dat motiveert de mens om ernaar op zoek te gaan als daar ontbering aan bestaat.
  Dat zoeken neemt vele vormen aan, al naar gelang de aard van die betreffende mens, diens mogelijkheden op financieel, sociaal en creatief vlak.
  Wat deze krakers anders maakt dan wellicht die gemiddelde ‘brave burger’ waar HenQ het over heeft is hun creativiteit en vindingrijkheid in combinatie met een zeker non-conformisme. Dan ontstaan er zogenaamde kleine groepen ‘stadsnomaden’.
  Wat niet wegneemt dat deze mensen in de grond van de zaak in niets afwijken van ieder ander menselijk wezen: ze zoeken beschutting en onderdak. En doen dat vervolgens op een creatieve manier.
  Dat dit als probleem wordt ervaren heeft als oorzaak, nogmaals – de nood aan woningen voor mensen met een in de huidige tijd ontoereikende beurs.
  Ontoereikend voor de overgrote meerderheid die niet in staat is om pakweg een half miljoen neer te tellen voor een eenvoudige tussenwoning. In feite zijn dat vrijwel zeker u (en ik).
  Dat is een politiek-maatschappelijk probleem wat mede dankzij deze stadsnomaden / krakers van een stukje braakliggende grond zichtbaar gemaakt wordt.
  Is dat diefstal? Dan is ademhalen ook een vorm van diefstal.

 13. Piet

  Kraken is diefstal

 14. Jan

  @piet

  Speculatie = diefstal (=pyramidespel en gebakken lucht)

  Bouwfraude =diefstal

  Corruptie tussen projectontwikkelaars en politiek = criminaliteit

  Woekerwinsten maken op primaire levensbehoeftes hoort illegaal te zijn.

  Toch kunnen mensen aan deze kant van de medaille hun gang gaan. De kraakwet wordt eenzijdig toegepast.

  Panden/ grond doelbewust leeg laten staan/ leeg laten vanwege vaak hebzuchtige privè motieven hoort niet in de haak te zijn.

  In het geval van wonen hoort het algemene, maatschappelijke en gemeenschappelijke belang boven dat van de zakkenvullende pandjesbaas te gaan.

 15. Joas

  We zullen zien hoe snel die tijdelijke woningen hier verrijzen.

  Opmerkelijk dat de tijdelijke bewoners wel op zwaar vervuilde grond mogen wonen, wel ongezond geluid van de snelweg moeten tollereren en wel fijnstof mogen happen.

  Als antwoord op Piet; is dat niet misdadig?

  En geloof maar dat de braakliggende grond onderhands aan een leegstandsbeheerder of projectontwikkelaar is gegund die slapend rijk gaat worden door middel van de tijdelijke flexwoningen waarin de starters dus hun gezondheid gaan riskeren.

 16. Realist

  @Jan. Al je tegenargumenten ten spijt, het blijft diefstal.

 17. Nina

  @Hans

  Er zijn altijd mensen geweest die een woning in de stad niet kunnen betalen. Dat is geen reden om in andermans eigendom in te gaan breken.

 18. Nina

  @ Jan

  Voor de panden wordt ozb, gemeentelijke heffingen, huurwaardeforfait ed betaald. Iemand mag zelf weten wat hij met diens eigendom doet. Hoe onwenselijk ook; daar is niets illegaals aan.

 19. Hans

  De term ‘diefstal’ komt hier nogal eens langs in verband met kraken.
  Maar dat is juridisch niet juist. De VVD o.a. noemt het wel zo, maar dat is een politieke uitspraak en heeft met de wet als zodanig niets te maken.

  Het is dus geen diefstal, het is vooral een manier om de overheid te wijzen op haar falende inspanningsverplichting om haar onderdanen van huisvesting te voorzien. Dat is in de grondwet vastgelegd.

  Let wel! voordat iemand weer zegt ‘er staat niet in de grondwet dat iedereen recht heeft op een huis’. Dat klopt! Maar wat wel in de grondwet is vastgelegd is die verplichting tot overheidsinspanning. En daar wringt de schoen en tevens liggen daar de kansen om diezelfde overheid tot actie te dwingen.

  Kraken mag dan vervelend zijn voor speculanten op de vastgoedmarkt, het jeukt en het krabben bij die lui bestaat uit de politie bellen en veel huilie huilie doen over eigendomsrecht wat geschonden wordt. De krakers trekken sinds 2010 aan het kortste eind (wetgeving die kraken verbiedt) en worden eruit gebonjourd. Zij hebben eigenlijk recht op de echte tranen maar ze zijn niet bang uitgevallen en doorgaans niet erg sentimenteel. Ze zijn stug bezig om als een luis in de pels van de vastgoedjongens iets zéér wezenlijks aan de kaak te stellen, n.l. bovengenoemde falende overheidsinspanning en het attaqueren van het perfide deel van de vastgoedmarkt. Het zou me niks verbazen als er een gang naar de rechter in de maak is a la Urgenda om de overheid te helpen om haar verplichtingen na te komen. Dat vastgoedsjoemelaars en andere speculanten dat vrezen is vanuit hun gezichtspunt wel terecht. Want het kan gevolgen hebben voor die sector die minder plezierig zijn. We zullen zien wie er de langste adem heeft. Maar het contingent van thuislozen, daklozen en tot hun veertigste bij ouders inwonende volwassen kinderen groeit met de dag aan. Dat gaat zacht gezegd schuren. De wal gaat dit schip dus hoe dan ook een keer keren. Waarschijnlijk geholpen door diezelfde rechtelijke macht waar speculanten nu nog een beroep op kunnen doen.

 20. JdV

  @hans: hoop wollige woorden. Geen oplossingen. Terwijl die heel eenvoudig is. Bevolkingsgroei is uitsluitend immigratie. Grens dicht.

 21. Len

  Ik ben het ook niet altijd eens met de keuzes die krakers maken, maar ik vind het wel bewonderenswaardig hoe ze het leven en het systeem gehackt hebben. Laat de zuurpruimen maar haten, het is enkel compenseren voor een gebrek aan iets in zichzelf.

 22. Hans

  @JdV
  Geniaal

 23. Adriaan

  Kappen?
  Wat is de aard van de verontreiniging?
  Als die microbiologisch afbreekbaar is dan is die rond de wortels vast al lang afgebroken. Daar is immers veel zuurstof. Dan is er nul reden die bomen om te zagen. Bodemsanering met planten en bomen is tegenwoordig in.

  Is het niet afbreekbaar dan zou je de grond ook grotendeels rond de bomen kunnen wegzuigen en dan aanvullen. Dat zal vast minder diep dan 1 meter zijn. En als je snel ben en de boom een beetje mooi, dan kun je de kluit echt wel grotendeels schoon zuigen en de boom elders neer zetten. Moet je wel een goed water geef programma hebben. Kan niet, bestaat niet. Wil niet, wel.

 24. Koel Hoofd

  @Hans
  Kraken is huisvredebreuk en dus strafbaar.
  Dat creatief, vindingrijk en non-conformisme noemen is links lullend strafbare feiten verhullend.

 25. JdV

  @hans: graag gedaan. Het leven en het oplossen van problemen is vaak simpeler dan mensen zoals jij denken. En wil je wonen? Duizende koop en huurwoningen te vinden. Niet in 030. Maar wel elders in NL. Veel plezier in Stadskanaal.

 26. Kloek

  @ Nina

  En wederom onjuiste info van jouw hand. Zoals in zo goed als alle topics.

  Een deel van de kraakwet uit 2010 heeft een andere kant. Namelijk: langdurige speculatie en doelbewuste kunstmatige prijsafspraken (vrije markt ondermijnende illegale prijsafspraken tussen marktpartijen), doelbewuste verpauperinug en langdurige (bewuste) leegstand zijn even zozeer strafbaar. Alleen leven we in een VVD, “ondernemers staan boven alles land”, waar maar de helft van de wet, namelijk het aanpakken van krakers, uitgevoerd wordt.

  Misschien je eens verdiepen in de wet, voor je er maar wat op los kakelt.

  En misschien eens op zoeken hoe weinig belasting bepaalde “ondernemers” in de praktijk betalen door vrijstellingen.

 27. Mazzel

  @JdV
  Dankzij het uitsterfbeleid van de gemeente afgelopen jaren zijn er, in strijd met de woningwet, in Utrecht geen standplaatsen te huur voor mensen die al ‘n (mobiele) woning hebben anders dan enkel voor Roma’s – en zelfs die zijn al genoodzaakt te moeten gaan kraken. Als doorzonbewoner kun je inderdaad inschrijven voor het huuraanbod, maar als woonwagenbewoner is er simpel geen ander aanbod dan illegaal op straat of op iemands terrein.

 28. Geenstijl@Utrecht

  Ook deze krakers hebben recht op een plekje om te wonen op hun manier ….

 29. An Ti

  @ JdV

  Op de lange termijn zal er juist een bevolkingsdaling plaats vinden. Logisch ook. Mensen worden weliswaar (nog steeds) ouder, maar in Nederland worden er minder mensen geboren dan er sterven. Sterker nog, zonder migratie was dat nu al het geval geweest in 62% van de Nederlandse gemeenten.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/03/bevolkingsgroei-in-vrijwel-alle-gemeenten-ondanks-vergrijzing-migratie-grote-drijfveer-a4153161

  En met name dat kan niet in het economisch systeem wat door de Neoliberalen en Kapitalisten, liberaal rechts, midden-rechts en conservatief-rechts, gecreëerd is. Dit systeem kan alleen bestaan op basis van groei en groei en de groei van de groei. Er zal dus steeds bevolkingsgroei moeten plaats vinden om dit systeem in stand te houden. Dat vertellen CDA, VVD, VNO-NCW jou niet en aantal populistische partijen jou ook niet. Daarom zullen zij achter de schermen niet zo negatief zijn over migratie, dat zijn ze alleen maar voor de bühne om stemmen te winnen.

 30. JdV

  @AnTi: Dat van die bevolkingsafname is helemaal correct. Dus als ik u goed begrijp hoeven we nu niet veel nieuwe huizen meer te bouwen want de wal zal het schip keren?
  Wat u gemakshalve vergeet is dat de bevolkingsaantallen op termijn zullen dalen, maar:
  1) dat de gemiddelde leeftijd nog steeds stijgt. Ouder worden heeft als gevolg dat mensen langer woonruimte nodig hebben, want….
  2) Ouderen blijven steeds langer zelfstandig in hun eigen woning wonen. Gingen mensen vroeger naar bejaarden of verzorgingshuis, nu blijven ze thuis tot het einde.

  Gevolg: minder huizen beschikbaar voor een weliswaar licht krimpend aantal zoekers, maar de effecten die ik hiervoor beschrijf heffen de kleine krimp gewoon op hoor.

  Dus bouwen en woningnood blijven belangrijk de komende 50 jaar, ondanks uw gefrobel over bevolkingskrimp.

 31. Nina

  @ Kloek

  Kraken is bij wet verboden en strafbaar.

 32. An Ti

  @ JdV

  Dat is dus niet wat ik schrijf. Bij dezen een onvoldoende voor begrijpend lezen.

 33. Kloek

  @ Nina

  Kraken is maar deels verboden. Burgmeester en veiligheidsdriehoek (en rechter) zijn bij machte om kraken te gedogen, mits correct gemeld en mits de grond- of woningeigenaar zelf in overtreding is. Gebeurd door de huidige gure en rechtse wind echter maar zelden

  De andere zaken die ik noem zijn ook strafbaar, maar daar handhaaft de wetgever niet op.

  Je scoort niet zo goed op begrijpend lezen, of wel?

  Grappig dat je andere zaken die bij wet verboden zijn regelmatig goedpraat in de comments. Nogal selectief.

  En ondernemers betalen veel minder belastingen dan jij denkt. Zeker de topondernemers. De staat/ overheid biedt hen allerhande voordeeltjes, waar jij voor mag betalen (eventueel door steeds verdere belastingverhogingen).

 34. buurtbewoner

  hoe gingen ze vanaf die plek naar hun werk? je kan toch niet de hele dag op kantoor met modder aan je schoenen en ongestreken blouse werken?

 35. Pee

  @An Ti
  Die migratie zorgt voor de grootste problemen want die gaat de vergrijzing echt niet opvangen , integendeel.
  Ze verergeren alle problemen omdat men hierheen komt om niet te hoeven werken om een woning en uitkering te krijgen.
  Dus die moeten verzorgt worden vanaf hun aankomst hier tot hun dood.
  Ze krijgen overal voorrang op en de burger heeft het nakijken want die komen van de regen in de drup.
  Om het op alle vlakken weer normaal te kunnen krijgen is er maar 1 oplossing en dat is een stop op de instroom en sneller asielzoekers weer afzender retour te sturen.
  Maar links wilt dat niet en zolang die aan de macht zijn worden de problemen alleen maar groter.
  Zo zit het in elkaar.

 36. JdV

  @an-ti: klopt, dit is wat u had moeten schrijven. Bij dezen een onvoldoende voor begrijpend schrijven.

 37. Hans

  @ Pee

  Sinds wanneer hebben we een links kabinet?

 38. Nina

  @ Kloek

  “Gezellig” discussiëren met jou 😁

 39. Nina

  @ Kloek

  Nog even inhoudelijk.

  “…dat je andere zaken die bij wet verboden zijn regelmatig goedpraat in je comments…”
  Graag specifiek aangeven welke comments aangezien je opmerking nu op smaad en laster lijkt.

  “….ondernemers betalen veel minder belastingen dan jij denkt.”
  Vandaag in de Telegraaf het bericht dat Shell 2 miljard (…) toevoegt aan onze Nederlandse schatkist.

 40. Kloek

  @ Nina

  Misschien moet je ook eens opzoeken wat smaad en laster inhouden. Je maakt jezelf zo langzaam aan onsterfelijk belachelijk.

  En wat betreft SHELL, die 2 miljard is een schijntje bij wat ze zouden kunnen en zouden moeten afdragen. Ze hebben trouwens hun hoofdkantoor verhuisd, om minder aan de Nederlandse staat te hoeven afdragen, weet je nog?

  En de schade die ze als hoofdaandeelhouder van de NAM in Groningen hebben aangericht is een vele malen groter dan die 2 miljard. De NAM keert tot op heden niet of nauwelijks uit aan de mensen aan wie ze schadevergoedingen MOETEN betalen. Dat is een bewuste keuze: gerechtelijke procedures eindeloos rekken, zodat je niet de door de rechter en politiek bepaalde schadevergoedingen hoeft af te dragen en de winst rijkelijk kan laten blijven vloeien.

 41. Statler

  @Adriaan:
  Ik vroeg me ook af of die bomen gespaard konden blijven. De verontreiniging blijkt te gaan om zware metalen, asbest, PAK,s , PCB,s en minerale olie.
  Een combinatie van vaste-en vloeistoffen dus. Ik vermoed dat de sanering vooral om de vaste stoffen gaat waarbij de koolwaterstoffen als bijvangst mee afgegraven worden.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 42. Nina

  @ Kloek

  Geen inhoudelijke reactie dus op mijn vraag om voorbeelden.

  Zullen we de 2 miljard dan maar teruggeven aan Shell?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).