Mogelijk weer extra maatregelen om veiligheid bij verkeersplein ’t Goylaan in Utrecht te verbeteren Mogelijk weer extra maatregelen om veiligheid bij verkeersplein ’t Goylaan in Utrecht te verbeteren

Mogelijk weer extra maatregelen om veiligheid bij verkeersplein ’t Goylaan in Utrecht te verbeteren

Mogelijk weer extra maatregelen om veiligheid bij verkeersplein ’t Goylaan in Utrecht te verbeteren
Omdat het aantal ongevallen op het verkeersplein op ’t Goylaan in Utrecht maar niet afneemt, wordt er opnieuw onderzoek gedaan op de plek. Op basis van dat onderzoek wordt vervolgens besloten of er opnieuw maatregelen genomen moeten worden.

Omdat het aantal ongevallen op het verkeersplein op ’t Goylaan in Utrecht maar niet afneemt, wordt er opnieuw onderzoek gedaan op de plek. Op basis van dat onderzoek wordt vervolgens besloten of er opnieuw maatregelen genomen moeten worden.

Het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is lange tijd een hoofdpijndossier geweest. In 2017 werd het opnieuw ingerichte plein opgeleverd, maar klaagden bewoners en gebruikers steen en been over de onduidelijke situatie. Uiteindelijk besloot de gemeente het plein opnieuw in te richten. Begin 2020 werd het ontwerp bekendgemaakt en in oktober van dat jaar waren de werkzaamheden afgerond.

Eind januari van dit jaar publiceerde de gemeente de jaarlijkse Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid. Daarin is onder andere een lijst te zien met plekken waar de meeste ongevallen plaatsvonden in Utrecht. Locaties krijgen een score die wordt gebaseerd op het aantal ongevallen met schade, ongevallen met gewonden en ongevallen met doden. De locaties met de hoogste scores doen het het slechtst.

Opvallend

Met zeventien ongevallen met schade en vier ongelukken waarbij gewonden zijn gevallen staat het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat met 25 punten bovenaan. Deze ongevallen vonden plaats tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

“Opvallend”, zo schreef Bert van Steeg van de Utrechtse CDA-fractie in februari. “Dit is pijnlijk gezien de vele aanpassingen en investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan om dit punt veiliger te maken.” Van Steeg stelde vorige maand schriftelijke vragen over het onderwerp.

Fietspad

Het college zegt in antwoord op die vragen dat het aantal ongevallen in 2022 ongeveer gelijk lag aan dat van 2019. Vanwege de lage snelheid op het verkeersplein zou bij ongevallen vooral blikschade zijn. Bij drie ongelukken waarbij personen gewond zijn geraakt ging het twee keer om een aanrijding tussen een auto en een fiets, en een keer om een botsing tussen een bus en een bromfiets. Het merendeel van de ongevallen gebeurde op de plek waar het fietspad de Constant Erzeijstraat kruist.

“Automobilisten lijken bij de Constant Erzeijstraat gebruikers van het fietspad soms over het hoofd te zien”, schrijft het college. “We vermoeden dat dit komt doordat dit een druk gebruikte afslag is en het zicht op (snor)fietsers uit tegengestelde richting soms (deels) wordt verhinderd door auto’s die opgesteld staan tussen de ’t Goylaan en de fietsoversteek.”

Camera’s

Om meer zekerheid te krijgen over wat er precies aan de hand is wordt binnenkort onderzoek gedaan, waarbij onder meer camera’s worden gebruikt. Op basis van dat onderzoek wordt vervolgens besloten of er extra maatregelen nodig zijn. De gemeente zegt in de tweede helft van dit jaar met meer informatie te komen.

Gekoppelde berichten

32 Reacties

Reageren
 1. Peter

  Moeten daar inmiddels niet eens wat koppen gaan rollen voordat er door deze mensen op andere punten in de stad dezelfde schade wordt aangericht? Check ook de chaos op de kruising Heruculeslaan/Weg tot de Wetenschap .

 2. guus

  Hier is op DUIC al diverse keren voor gewaarschuwd. Maar luisteren ho maar.

 3. Kloek

  Als de oude situatie bewezen veiliger was, dan dus de oude situatie terugbrengen.

  Dat is nu al meerdere keren onderzocht meen ik. Wat moet weer een extra onderzoek dan uitwijzen? Besturen betekent ook doortastende beslissingen nemen en niet alleen maar de hete brij voor je uitschuiven. Fout erkennen en doorpakken. Die oude kruising met stoplichten kan er binnen 3 maanden weer liggen als de gemeente het belangrijk genoeg vindt. De ontwerpschetsen liggen namelijk in het archief. Alleen de verkeerslichten moeten dan net iets anders afgesteld worden. Desnoods verkeerslichten + drempels.

 4. Willem

  Hoog tijd dat er een ongelijkvloerse kruising komt.
  Met bij voorkeur dubbele rijstroken op de Goylaan.

 5. Rob H.

  “Automobilisten lijken bij de Constant Erzeijstraat gebruikers van het fietspad soms over het hoofd te zien”

  Kortom, automobilisten kijken weer eens niet uit hun doppen? En wederom zijn de overige verkeersdeelnemers weer de dupe.

  Wellicht de maximum snelheid omlaag brengen, tot een snelheid dat je met een dikke ton staal geen schade meer aan kunt richten?

 6. Don

  Misschien moet er eens onderzoek gedaan worden naar de gemeentelijk afdeling waar dit soort dingen verzonnen worden. Wat heeft dit gepruts de utrechtse belasting betaler inmiddels gekost.

 7. Natte Otter

  Ow ik kan het je wel vertellen, en het is dat ik deze kruising goed ken, dus ik doe het altijd braaf. Want ik weet dat alles voorrang daar heeft op auto’s en er fietsers en voetgangers onverwacht aan kunnen komen, en snel ook.

  Maar je moet als auto bestuurder je nek naar achter draaien om te kunnen checken of er volgas fietsers aankomen als je vanuit Lunetten komt, en vanaf de centrum kant zie je pas op een heel laat moment dat er een fietser aan komt.

 8. Koel Hoofd

  De Duid criticasters krijgen gelijk, echter luisteren is er niet bij.
  Op de Marnixlaan wordt een zelfde soort rotonde/ovonde gerealiseerd.
  Dat beloofd wat voor de toekomst want die weg is nog veel drukker omdat het half Utrecht bediend.

 9. peter R.

  Zoals ik al eerder heb gezegd wordt het zicht op de hoek Constant Erzeijstraat-‘t Goylaan voor automobilisten niet echt belemmerd door geparkeerde auto’s. Het probleem daar is dat (e-)fietsers en snorfietsers zo hard aan komen rijden dat als je naar links en naar rechts en weer naar links kijkt, er intussen al weer een fietser met bloedsnelheid van rechts kan naderen. De snelheid van de fietsers wordt daar door automobilisten sterk onderschat.

 10. LOESJE P.

  Sprak vanmorgen, na het stemmen, een buurtgenoot wiens dochter inmiddels 2x van haar fiets is gereden bij zo’n vergelijkbare Ovotonde bij de kruising Marnixlaan- van Egmondkade. Onderdeel van wat de Westelijke Stadsboulevard moet gaan worden.
  Er beide keren gelukkig, nou ja gelukkig, met alleen flink wat blauwe plekken af gekomen.

  Hij zelf reed vorige week vanaf O’vecht richting Cartesiusweg, toen er een Politiewagen die vanaf de Kaap Hoorndreef uitrukte met bijzondere optische en geluidssignalen achter hem kwam rijden, die hij niet de noodzakelijk ruimte kon verlenen vanwege de gerealiseerde wegversmallingen.
  Tot hij eindelijk wel ruimte kon verlenen, noodgedwongen dus met dan ook maar meer snelheid voor de Politiewagen uitgereden!
  Toch prettig voor de Hulpverleners, wanneer elke seconde telt……..

 11. Marco

  Precies, je ziet daar met name fietsers niet goed aankomen. Het verkeersplein werkt op zich prima snelheidsverlagend, maar een stoplicht bij de betreffende fietsoversteek (rechtdoor) en de rijbaan voor auto’s (rechtsaf) is geen overbodige luxe. Opgelost. Klaar. Volgende.

 12. Roberto

  Oplossing is heel simpel: voor doorgaand snel- én langzaam verkeer op de ‘t Goylaan weer verkeerslichten TERUG. Het is zeker in het spitsuur hier een gekkenhuis dat alleen maar geordend kan vloeien met verkeerslichten.

 13. Maria

  Het gevaarkijkste punt daar is, komend vanuit richting Lunetten, de afslag naar rechts naar de Constant Erzeijstraat. Als automobilist rijd je daar iets de bocht in, zo ver mogelijk, in de hoop dat je niet van achteren wordt aangereden, maar ook niet zo ver dat je aan de voorkant te dicht op het fietspad staat. Dan moet je rechts links rechts links kijken of er geen fietsers aankomen, maar iemand op een electrische fiets zie je moeilijk bijtijds aankomen omdat je toch ook nog altijd een keer naar de andere kant moet kijken voordat je kan oprijden. Bovendien moet je intussen ook in de gaten houden of er niemand oversteekt op de zebra, of dat binnenkort gaat doen. Want er is 0 ruimte om stil te staan tussen fietspad en zebra. Er moeten dus in 1 keer 6 verkeersstromen overzien worden met grote snelheidsverschillen en geen enkele uitwijkmoglijkheid als er toch iets niet gezien is, of iemand te snel reed. Op deze manier zal dat punt nooit veilig worden.

 14. Katja

  HAHAHA!!! Omg, het is toch treurig…gewoon een kruispunt van maken met verkeerslichten. Werkte in het verleen prima…

 15. Hans

  Verkeerslichten plaatsen.
  De de ovale rotonde kan dan gewoon blijven liggen.

 16. Nina

  Geld zat na die 15% verhoging van de gemeentelijke belastingen. 🙄

 17. WJM

  Wat een geldverspilling weer!
  Houd mijn hart van voor punt Maliebaan/Nachtegaalstraat!!! Dat zou nu ook een Goylaantje worden!!!
  Hadden ze maar geluisterd naar de bewoners van de Maliebaan en omstanders!!!

 18. WvR

  @Nina:
  Die was om de kosten van de voorgaande mislukkingen te bekostigen.
  Voor de nieuwe verherverinzichtverherverinrichtingen komen volgend jaar weer nieuwe frisse verherverhogingen.

 19. Walter

  De linkse hobby s blijven maar problemen opleveren,de gekte is toegeslagen waanzin!!

 20. Nuchter

  @Rob H.

  Kortom, laten we alle niet fietsers het recht om mobiel te zijn afnemen. Allen zijn schuldig, alleen fietsers niet.

 21. Mark

  Als automobilist heb ik het wel gehad met dit soort mislukte verkeersprojecten. Het is onoverzichtelijk en heb op dat soort rotondes het idee dat ik zomaar een fietser over het hoofd kan zien.

  Zet er stoplichten neer. En vertraag bij drukte de stoplichten op de waterlinieweg zodat het verkeer zich daar ophoopt in plaats van in woonwijken. Er is maar beperkt capaciteit voor autoverkeer in Utrecht, verleg de verkeersdrukte strategisch naar buiten de stad. Misschien voelen mensen zich dan ook geroepen om meer met de fiets te reizen.

 22. Wim

  Nou Mark, dat is wel een bijzonder grote gedachtefout. Alle ellende ontstaat juist door die onzalige maatregelen om het verkeer af te knijpen en zogenaamd naar buiten de stad te leiden. Je kunt de capaciteit van de wegen wel afknijpen, maar je kunt de auto’s niet wegtoveren.

 23. Janssen

  @ Walter

  Best raar dat je verkeersprojecten als links weg zet.

  Het tegengaan van Utrecht Centrum en woonwijken van Utrecht als doorgaande weg heeft vooral te maken met leefbaarheid in de wijken en in het centrum, het stimuleren van de fiets voor korte afstanden en het tegengaan van hoge concentraties fijnstof op kleine hoopjes. Dat zijn feiten waar iets mee gedaan moet worden.

  Veel van deze projecten zijn al gestart toen de VVD nog de wethouder verkeer leverde in het vorige decennium. Soms gaat er wel meer dan 10 jaar zitten tussen plan en en uitvoering.

 24. Sander vZ

  @Marc

  Dat is juist 1 van de problemen. Door die ophoping ontstaan er files op de waterlinie weg, die de hele waterlinie weg kunnen laten stoppen. (richting Nieuwegein zelfs grote invloed kunnen hebben op de snelwegen)
  dat is uit het verleden wel gebleken.

  (er hebben regelmatig ringfiles gestaan, waarbij het verkeer op ‘t goylaan zo slecht doorliep dat er file ontstond op de europalaan, waardoor men niet de snelweg afkon, dit leidde weer tot extra file op de waterlinie weg, waardoor ‘t goylaan nog meer vastliep. etc)

  deze files leidden met 100% zekerheid tot asociaal gedrag door bijv het rijden over busbanen en fietspaden en ik ben zelf door een gefrustreerde automobilist al eens van mijn fiets gereden (“ja ik zag een gaatje en ik dacht, ik geef even gas. ik had al zo lang stil gestaan”). Dus als je het veiliger wilt maken, dan zorg je voor goede doorstroming en niet voor verkeerspleinen waar men in een cirkeltje vaststaat. t goylaan heeft ruimte genoeg om zowel voor fietsers als voor auto’s voor genoeg capaciteit te zorgen. Denk dan bijv ook aan het verminderen van het aantal kruispunten, Meerdere rijbanen met eigen bestemmingen, misschien zelfs een knip om sluipverkeer tegen te gaan.

 25. Jeff

  Ik fiets hier regelmatig en het ligt vooral aan het gedrag van mensen zelf. Bus chauffeurs die hun bus doordrukken, auto’s die te hard aan komen rijden, maar ook fietsers die denken dat ze overal voorrang hebben. Ik denk zelf dat het verstandig is de rotonde als fietsvoorransrotonde met duidelijke haaientanden enzo.

 26. cas

  Wat zijn nu de totale kosten vanaf het begin tot nu voor dat kruispunt geweest? Ben weleens benieuwd.

 27. Pee

  Terug naar de oude situatie want die gaf minder ongelukken.
  Het is ook door het onoverzichtelijke gedoe waardoor er ongelukken ontstaan.
  Geef nou gewoon eens een fout toe in plaats van het weg proberen te wijzen met nog meer geld.

 28. WJM

  Janssen!
  Vertel mij eens wie die wethouder Verkeerszaken van de VVD was?

 29. Janssen

  @ WJM

  Dat was wethouder Ingrid de Bondt (VVD), in 2009 aangetreden!

  De Bondt heeft onder meer besloten om een grote overkapping over de A27 te maken. Toen de VVD verloor, is ze nog even raadslid geweest, maar daar stopte ze mee uit tijdsgebrek. Ondanks dat ze maar kort wethouder is geweest heeft ze veel beslissingen genomen in die periode.

 30. W!

  Hey, Janssen is back!
  #floepkloekjoepuuuuu!

 31. Johan

  @ Janssen
  ??? De gemeente heeft niets te zeggen over de A27 en/of het al dan niet overkappen daarvan. Het komt mij voor dat u raaskalt.

 32. Marie

  @WJM Helemaal met u eens! Zelfs al in de modellen (bewegende animaties), die de gemeente bewust van het allerrustigste moment van de dag had gemaakt, kon je zien dat er problemen ontstonden. Met name bij het oversteken van de route Nachtegaalstraat/B.Reigerstraat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).