Nieuwe groeicijfers Utrecht; meer dan 10.000 immigranten kwamen in 2022 naar de stad Nieuwe groeicijfers Utrecht; meer dan 10.000 immigranten kwamen in 2022 naar de stad

Nieuwe groeicijfers Utrecht; meer dan 10.000 immigranten kwamen in 2022 naar de stad

Nieuwe groeicijfers Utrecht; meer dan 10.000 immigranten kwamen in 2022 naar de stad
Archieffoto binnenstad
Het aantal inwoners is afgelopen jaar weer flink gegroeid in Utrecht. Er kwamen 6.082 inwoners bij. Dat blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Het gaat nog om voorlopige cijfers omdat december nog niet is meegenomen. Wel is al duidelijk dat meer dan 10.000 immigranten in onze stad zijn komen te wonen. Dat aantal is de afgelopen 20 jaar niet zo hoog geweest, laten de cijfers van het CBS zien.

Het aantal inwoners is afgelopen jaar weer flink gegroeid in Utrecht. Er kwamen 6.082 inwoners bij. Dat blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Het gaat nog om voorlopige cijfers omdat december nog niet is meegenomen. Wel is al duidelijk dat meer dan 10.000 immigranten in onze stad zijn komen te wonen. Dat aantal is de afgelopen 20 jaar niet zo hoog geweest, laten de cijfers van het CBS zien.

De Nederlandse bevolking is in 2022 naar verwachting met bijna 227 duizend inwoners gegroeid, tot ruim 17,8 miljoen. De bevolkingsgroei in 2022 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Volgens de raming van het CBS overleden er vorig jaar voor het eerst sinds 1900 meer mensen dan er geboortes waren. Al scheelt het maar ongeveer 1.000 mensen.

Utrecht

Hoewel geboorte en sterfte elkaar in heel Nederland in enigszins evenwicht houden, worden er in Utrecht nog wel duidelijk meer kinderen geboren (3.994) dan dat er mensen overlijden (1.846).

Toch komt de grootste groei van het aantal inwoners in Utrecht doordat immigranten zich hier vestigen. Tot december gaat het om 10.336 inwoners. Een deel van die immigranten zijn vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment wonen er ongeveer 1.450 Oekraïners in Utrecht. Tot december 2022 emigreerden er vanuit Utrecht 4.772 mensen, wat vergelijkbaar is met andere jaren.

Dan hebben we nog nieuwe inwoners die vanuit andere gemeentes naar Utrecht kwamen, dat waren er 20.675. En tot december vertrokken er 22.305 vanuit Utrecht naar andere gemeentes in Nederland.

Cijfers tot december 2022

Geboren: 3.994

Overleden: 1.846

Immigratie: 10.336

Emigratie: 4.772

Verhuizing vanuit andere gemeente in NL: 20.675

Verhuizing naar andere gemeente in NL: 22.305

Totaal groei: 6.082

68 Reacties

Reageren
 1. Tja

  Feitelijk onjuiste zin in het artikel over het in evenwicht zijn van geboorte en sterftecijfers landelijk. Het CBS komt precies vandaag met cijfers dat er landelijk meer mensen sterven dan geboren worden.

  De beleidsbepers kennen deze trend al lang.

  Om het neoliberale kapitalistische systeem te laten voortdenderen is er constante groei nodig. Zo werkt dit pyramidespel. Ook groei van mensen/ bevolking. Deze is immers ook een gronddtof.

  Vandaar dat klassiek-liberalen, neoliberalen, liberalen en andere rechtse lubbers-thatcher-reagan-politici + VNO-NCW helemaal niet tegen migratie zijn, want dit moet om het economisch systeem in stand te houden en dat gaat boven alles in NL.

  Alleen in verkiezingstijd worden er populistische dingen tegen migratie geroepen voor de bühne. Men heeft het schreeuwend en opgehitst volk nodig voor de zeteltjes.

  Een deel van het volk trapt er in, maar wordt met de dag bozer en gedrustreerder, o.a. op DUIC en wordt de zeer rechtse hoek ingedreven, terwijl het nu net deels hun eigen rechtse (stem-) gedrag is dat debet is aan die boosheid. Tja.

 2. Wim Vreeswijk

  Dit is het gevolg van rampzalig landelijk beleid waar zelfs Hugo de Jonge, minister van Wonen geen raad meer mee weet.

 3. Janah

  De Utrechtse bevolking groeit in het spoor van de Nederlandse tegen de klippen op. Er zullen wel weer allerlei plannen aangedragen worden om de instroom (van asielzoekers) te beperken. Grenzen dicht enzo. Het zal allemaal niet helpen. Tenzij de wereldvrede uitbreekt en het minimumloon wereldwijd op Nederlands niveau wordt gebracht. En de klimaatveranderingen moet natuurlijk ook stoppen. Nog een Gelukkig Nieuwjaar trouwens

 4. JdV

  U zoekt een huis in Utrecht? Helaas. Zie hier waarom dat niet lukt en waarom de overheid faalt om te voorzien in woningen voor inwoners die al (meer dan tien) jaren op de wachtlijst staan.

 5. GeeWee

  Immigratie, 10.336 personen. Minus 1450 Oekraïners een kleine 9000 personen. Ik ben benieuwd hoe deze groep onderverdeeld is. Gaat het om voormalige asielzoekers die asielvinder geworden zijn? Gaat het om internationale studenten die na Covid weer in behoorlijke aantallen deze kant op komen? Gaat het om hoger opgeleide expats (in Leidsche Rijn wordt steeds meer Engels gesproken)?

 6. Rutger

  Interessante cijfers, opvallend dat er in Utrecht een geboorte overschot en zoveel emigratie is, waar gaat iedereen naartoe?

 7. LGT

  Ik ben vooral benieuwd naar het aantal werkenden onder die immigranten.
  Maar gezien de politieke kleur in Utrecht zal een cijfer hierover wel niet in de openbaarheid komen.
  We zouden er eens achter komen dat het allemaal uitkeringstrekkers zijn die ook nog onze huizen bij voorrang krijgen toegewezen.

 8. Koel Hoofd

  @Janah
  Het zal bij plannen blijven.
  De grenzen mogen niet dicht van de EU, daar heeft Nederland voor getekend.
  ‘Als je goed luistert naar al die ontwikkelingsplannen (woningbouw, energieparken, verdozing, verwijderen boeren etc etc) en bevolkingsprognoses (CBS 20.5 miljoen inwoners 2070 maar zal wel eerder worden) kijkt, dan is het de bedoeling dat Nederland een stadsstaat wordt, zoiets als Singapore, Macau of Hong Kong. Gemiddelde woninggrootte 45m2 en één paprika kost dan €6 want alles moet geimporteerd worden…

  @Rutger
  CBS statline heeft daar meer informatie over.
  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=14070

 9. Utrechtvoorutrecht

  @GeeWee Die 4772 mag er ook af. Groot gedeelte van de 10k zijn expats die komen en gaan. Niet vreemd dat er na corona meer hoog-opgeleide mensen naar Utrecht komen.

 10. Geenstijl@Utrecht

  Tja dat kan toch allemaal in pretpark Utrecht, en vooral deze politieke partijen blijven wegkijken voor de problemen die dit met zich meebrengt.
  Hoelang gaan de mensen dit nog pikken,woningen worden schaarser, te druk in de stad,enzovoorts …

 11. H. Janmaat

  Je ziet dat er totaal geen visie is in de landelijke en plaatselijke politiek,met alle gevolgen van dien.
  Je ziet steeds meer verharding en polarisatie bij de Utrechtse bevolking, en ik houd mijn hart vast voor de gevolgen hiervan.

 12. Bill

  Ja, bah, vervelend dat er allemaal hoogopgeleide expats naar Utrecht komen. Dat moeten we niet willen, Utrecht voor de zure DUIC reaguurders!

 13. Tjemigdepeemig

  Duidelijk plaatje dat aan duidelijkheid niks te wensen over laat: het afgelopen jaar was de Nederlandse bevolkingsgroei in absolute aantallen het hoogst sinds boomerjaar 1946. Sterker nog, sinds de cijfers een beetje worden bijgehouden zijn er alleen in 1946 meer mensen bijgekomen in Nederland dan vorig jaar. Die 227.000 mensen (zeg maar de gemeente Tilburg) moeten allemaal gaan wonen in de luchtkastelen van Hugo de Jonge, dus dat wordt nog gezellig. In tegenstelling tot in 1946 is de bevolkingsgroei nu volledig toe te schrijven aan het migratiesaldo. Sterker nog, dankzij de oversterfte was de ‘natuurlijke aanwas’ het afgelopen jaar negatief. Top-5 herkomstlanden van uw nieuwe buren zijn Oekraïne (uiteraard), Syrië, Turkije, India en Polen. Weten hoe vol druk het in uw gemeente is/wordt kan op via de BEVOLKINGSGROEIKAART.

  Meer meer mensen

 14. typhone Bladiebla

  Ja.. dr kan nog meer bij toch? …………………………. Stuur ze naar de wijken van Kaag en Rutte. aub.

 15. JvdJ

  Want Bill, wat voegen deze expats voor jou toe? Ze hoeven minder belasting te betalen (dus in dat opzicht hebben we er als land financieel weinig aan), ze voeren extra druk op de al krappe woningmarkt en kunnen worden gezien als 1 van de factoren die prijzen opdrijven. En daarbij blijkt dat ook deze groep hoger opgeleiden ook niet of nauwelijks beter integreren dan andere groepen arbeidsmigranten. En laten we wel stellen, niet alle hoogopgeleide expats zijn onmisbare arbeidskrachten.

 16. Massegast

  Straal toevallig heb ik de cijfers voor 2023 en 2024 kunnen opduiken. 2024: 12000 en 2015: 14000. Dit voor de regeerders, die vooruit willen kijken. Verder de beste wensen voor 2023. Voor alle reageerders en reaguurders.

 17. Wil

  @jvdj: die expats werken in de Utrechtse en NLse kenniseconomie: ict-bedrijven, farmaceutische industrie, universiteiten. Daar verdienen we met z’n allen weer een hoop geld mee. Kijk anders ff naar het VK hoe het ze daar vergaat zonder kennismigranten.

 18. Lexus

  Het lijkt me de taak voor de journalistiek om een met een gedegen verhaal te komen waarin de voor de hand liggende vragen worden beantwoord. Uit welke groepen bestaan die immigranten? Hoeveel ervan kunnen aan het werk of studeren? Hoeveel ervan zullen in Utrecht blijven of weer vertrekken? Hoe en wanneer worden die groepen gehuisvest? Enzovoorts. Daarvoor schiet het voorliggende verhaaltje ernstig tekort. Aan het werk DUIC!

 19. Scherpschutter

  @Bill

  Zo is het Bill. Je kunt nooit genoeg Syrische en Marokkaanse nucleaire fysici en hersenchirurgen hebben.

 20. Lombok

  Het is allang gebleken dat onze democratisch gekozen regering deze problemen niet kan oplossen. Ondertussen mag het woord omvolking niet worden genoemd ook al is het een demografische werkelijkheid. Doe mij ondertussen maar een populistische overheid die eens grenzen trekt aan de immigratie.

 21. Massegast

  Foutje bedankt. Correctie: 2023: 12000 en 2014: 14000. Rijnenburg wordt voor de immigranten. Nieuwe naam: Immiburg…

 22. Nina

  Wat zich gaat wreken, is dat de kinderen van de Nederlandse bevolking geen woning kunnen krijgen en dus geen gezin kunnen stichten. Het verdienmodel om vluchtelingen op te vangen wordt zo de nek omgedraaid.

  Regeren is vooruitzien, maar het is velen niet gegeven helaas.

 23. Rivierenwijk

  Tellen alle kinderen van ouders uit de omliggende gemeenten die in de Utrechtse ziekenhuizen geboren worden ook mee? Of tellen ze alleen het aantal nieuwe baby’s dat als burger bij de gemeente Utrecht ingeschreven wordt?

 24. Utrechter2

  @Will: je mist het punt van jvdj: onder die hipster noemer van ICT, farmacie worden natuurlijk ook in andere branches arbeidskrachten ingezet.

  En de belofte van trickle down: help de grote bedrijven en de rijken en de welvaart stroomt vanzelf naar beneden blijkt al vanaf de jaren ’80 zeer betrekkelijk te zijn.

 25. RvD

  @wil. Kennis migranten dragen niets bij aan NL. Hun bedrijven (multinationals) betalen nauwelijks belasting en de expat ook maar 30% ipv 52% voor de gewone Nederlander. Daarnaast maken deze kennismigranten wel gebruik van voorzieningen (scholen, politie, ziekenhuizen), maar dragen daar niets aan bij. Als laatste zijn ze de belangrijkste oorzaak van hele dure huizenprijzen. Op universiteiten is 40% van de eerste jaars buitenlands. Waarom allemaal naar NL? https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/11/40-procent-eerstejaars-universiteit-is-internationale-student

 26. Joep

  Hoeveel woningen weer aan statushouders ?

 27. Juffrouw

  De oprichter van de NVU is vorige week overleden,
  had een vooruitziende blik

 28. An Ti

  Uiteraard worden hier door bepaalde mensen weer allemaal dingen op 1 hoop geveegd die niks met elkaar te maken hebben. Waarschijnlijk doelbewust (om het volk op te hitsen).

  Bevolkingsstijgingen door migratie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door internationale studenten (die in Nederland kansen zien) en die blijven plakken + hoogopgeleide expats…..

  …..MAARRRRR in nog grotere getalen door goedkope, laagopgeleide, buitenlandse gastarbeiders (voornamelijk uit Oost-Europa of Zuid-Europa) (de nieuwe werkslaven).

  En nee, dat is niet per sé goed. Dat is slechts zelfs. De voorbeelden worden al genoemd. De Nederlandse belastingbetaler betaalt de studie en voor een groot deel de belastingen voor internationale studenten en expats. Het bedrijfsleven maakt winst op deze mensen, dit geld vloeit niet terug richting staat/ overheid. Dat is een probleem Zeker, omdat hoogopgeleiden ook nog eens heel vaak gebruik maken van voorzieningen uit de belastingpot betaald. Deze internationale mensen geven wel druk op de woningmarkt want hebben acuut/ direct woningruimte nodig en nodigen vaak duur (de bekende dure studio’s), want werkgever. opleiding, EU of rijke pappie en mammie betalen toch wel (wat de gek er voor geeft). Dit drijft de woningmarktprijzen en druk op de woningmarkt gigantisch op. En internationale gasten integreren niet (goed) in de wijken of buurten waar ze komen te wonen. Ook niet de rijkere en hoogopgeleiden.

  Maar die bevolkingsstijging in Nederland wordt in hoofdzaak niet veroorzaakt door vluchtelingen of asiel. Wel een probleem is het grote percentage mensen die naar Nederland afreizen maar kansloos zijn voor een verblijfsvergunning.

  Wat overigens het draagvlak voor vluchtelingen (mensen die dus op de vlucht zijn voor oorlog, honger dictaturen, politieke en identitaire afrekeningen) vooral doet afnemen, is vooral de grote mate van desinformatie en fake news, verspreid door reaguurders en trollen, zoals ook op DUIC, zie hierboven, om op de onderbuik van de bevolking in te spelen en het volk op te hitsen.

  En nee, echt-links is niet de oorzak van de problemen. Echt-links is in Nederland namelijk zo goed als afwezig. Zelfs de SP is niet meer zo links als ze zou moeten zijn, maar wel nog de enige linkse partij in Nederland. Groen Links en de PvdA zijn niet links (meer). Een beetje hipster-progressief, middenpartij-achtig. Liberaal vooral ook wel al een beetje.

  D’66 is niet links, nooit geweest ook, want gewoon een liberale partij (in naam) en economisch rechts. Alleen op burgerrechten een wat progressievere partij. Echt-links is niet verantwoordelijk voor een agenda die vooral door economische theorieën bepaald wordt. Het gaat namelijk in de wereld alleen over winst maken. Bedrijven MOETEN kostte wat kost groeien. Ook als dit de vernietiging van mens, dier en planneet veroorzaakt. Pakken wat je nu pakken kan. De rijken rijker de rest kan stikken. De middenklasse uiteindelijk ook. Daarom is het raar dat mensen die niet tot de klassen behoren die behartigd worden door de mensen die het voor het zeggen hebben in de wereld het altijd opnemen voor de upperclass van vermogenden en rijken. Je werkt al zodat zij rijk worden, waarom dan verder nog hun agenda verdedigen?

  Deze economische agenda wordt bepaald door neoliberalen, kapitalisten, en rechts conservatieven en ook de liberalen. Zij dienen de agenda’s van het bedrijfsleven, de vermogenden en de rijken. Groei, daar gaat het om. Groei ten kostte van grondstoffen en mensen. Dat is al zo sinds Thatcher, Reagan en Lubbers.

  De enige oplossing is echt-links stemmen en niet midden of rechts stemmen. En als ik echt links zeg heb ik het niet over Groen Links of over de PvdA. De meeste mensen stemmen als oplossing op de veroorzakers van de problemen. En dat zijn mensen die de status quo willen handhaven. Ongeacht welke populistische retoriek (zoals tegen migratie) ze ook in de woord nemen.

 29. An Ti

  @ DUIC

  Wist u dat het ophemelen of toestaan van extreem-rechts-gedachtengoed dat Juffrouw hierboven doet strafbaar is en niet valt onder vrijheid van meningsuiting. Grijp eens in bij polariserende, desinformerende en strafbare comments.

  @Juffrouw. Nee, extreem rechts heeft nog nooit een vooruitziende blik gehad, creëert zelfs de eigen problemen waarvoor men dan zogenaamde oplossingen bedankt, het gaat bij extreem rechts alleen maar om macht over andere mensen, geweld tegen andere mensen en over het zogenaamd superieure blanke ras. Of u doet net of u het niet doorheeft of u bent echt dom (en niks geleerd van de geschiedenis).

 30. Wil

  @RvD: capgemini draagt niks bij? ASML draagt niks bij? Umcu draagt niks bij?
  Wat een enorme onzin verkondig je!

 31. Michiel

  @Tja:

  Lekker makkelijk om af te geven op rechts, kapitalisme, “neoliberalisme” en “populisme”. Ik verneem graag welke linkse partijen er dan tégen immigratie en ongeremde bevolkingsgroei zijn of daar enige kritiek of visie op hebben. Uit links-progressieve hoek hoor ik precies dezelfde argumenten voor grenzeloze immigratie. Alleen dan aangedikt met een moreel sausje dat iedereen hier toch welkom zou moeten zijn.
  Hoe dat dan gerijmd moet worden met de natuur-, milieu- en klimaatplannen of de almaar stijgende druk op zorg, onderwijs, verzorgingsstaat en huizenmarkt daar zwijgt men over. Die problemen worden dan allemaal standaard op het bordje van “neoliberalisme” geschoven. Het is bijna een complottheorie.

  Immigratie zou geen links of rechts issue moeten zijn.
  In Denemarken is het de linkse sociaaldemocratische partij die daar een rem op de immigratie heeft gezet, omdat ze begrepen hebben dat massaimmigratie de verzorgingsstaat om zeep helpt en enorm schadelijk is voor de sociale samenhang en de belangen van de arbeiders waar de sociaaldemocratie van oudsher voor opkwam, maar die in Nederland sinds de tijd van Wim Kok als een baksteen zijn laten vallen. Daarom stemmen de meeste arbeiders in Nederland nu op de PVV (17 zetels), niet meer op de PvdA (9 zetels, van 38! zetels tien jaar geleden).
  Tégen massaimmigratie maar sociaal-economisch links.

  NL lokale politiek heeft sowieso nauwelijks iets te zeggen over immigratie. Dat is allemaal vastgelegd in verdragen en wetten op EU of VN-niveau die schijnbaar heilig en onveranderlijk zijn.

 32. Geenstijl@Utrecht

  Bij Bill is iedere gelukzoeker een hoogopgeleide in zijn fantasie,de cijfers laten jammer genoeg anders zien.
  Blijkbaar heeft Bill een roze bril op,waar hij alles roze door ziet.

 33. arbeider

  En dan zegt de burgemeester, we moeten trotser zijn op onze stad@ Tja…de volksbuurten zijn of worden ontmanteld, de originele Utregters vluchten of moeten de stad uit,vanwege huizengebrek, we krijgen er yuppies en immigranten voor terug,en veel criminaliteit. Verder hoor je dit College roepen omdat de stad groter word gaan we de auto weren. Hoezo omgekeerde wereld?

  Ik ben trots op de originele Utregters, het volk wat de laatste jaren er bij is gekomen ( inclusief politiek) maakt Utreg kapot!

 34. Katja

  Zonder immigratie was de bevolking gewoon gekrompen. Maar we moeten zonodig alles binnenhalen, in 2022 200.00. Absurd.

 35. Lexus

  Ter aanvulling van mijn bovenstaande reactie (4/1/2023 – 17:27, waarvan ik het overigens waardeer dat die geplaatst is): ik zou ook graag op DUIC het commentaar lezen van de Utrechtse politici op de immigratiegegevens, en met name op de gemeentelijke plannen, bestaande en gewenste, om de groei op te vangen (en dan natuurlijk niet met vaagheden zoals geuit door wethouder Eva Oosters; dat ‘interview’ verdiende wat mij betreft niet eens de naam van journalistiek).

 36. Cas

  @ Rutger, de mensen die vertrekken zijn hoofdzakelijk jonge gezinnen die de stad de rug toe keren. En geef ze eens ongelijk

 37. JdV

  @duic: wellicht kunt u oproepen tot censuur zoals van ultra-linkse trollen als an-ti weren van duic? Vrijheid van meningsuiting is bij dit soort mensen uitsluitend van toepassing zolang het meningen zijn die zij accepteren. Net zoals in China, Noord Korea, Rusland of andere linkse dictaturen. Voor dergelijke an-ti democratische en an-ti vrijheid van meningsuiting complotdenkers zou duic geen podium mogen bieden.

 38. Bill

  @GeenStijl, ik kan de roze bril ten zeerste aanraden. Dat scheelt ook een heleboel zure reacties typen!

 39. Randstad

  Hoe kan er gesproken worden van een grote groei ? De feitelijke groei is 1,5 %… dus deze superlatieve beschrijving is tendentieus !
  Bovendien is het vreemd om Utrecht steeds met het landelijk gemiddelde te vergelijken omdat de Randstad nooit het landelijke gemiddelde weerspiegelt.
  Dus vergelijk groei en bevolking wijziging met de rest van de randstad, en zie dat dan de verschillen marginaal zijn %.
  Emigranten zou je ook uit moeten duiden.
  15 % komt dus als asiel zoeker…en 85 % uit zuid Amerika, midden Amerika, usa, Azië, etc… voor de vele banen die Utrecht de bieden heeft.

 40. Erwin

  @jdv: rusland een linkse dictatuur?!?! Vandaar ook dat FvD-leden daar zo mee dwepen!! Nieuws nog gevolgd de laatste 30 jaar?!?!
  Lol, wat zet u zichzelf weer voor aap

 41. Elsa

  Is de moderator vrij @duic?!?!?!

 42. buurtbewoner

  ja hoor, t is weer zover; mijn schijnbaar afwijkende mening plaatst duic niet, maar wel steevast elke verbale scheet van bijv. scherpschutter, om die reden haak ik af mensen, allemaal een fijn 2023!

  ps: Besteed uw tijd nuttiger ipv reageren op duic is mijn advies, een blokje om in t centrum bijv, dat levert vaak leuke spontane ontmoetingen op en u komt met hernieuwde energie weer thuis, ipv verzuren achter laptop!
  doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 43. Nina

  @An Ti

  Uitsluitend groei door buitenlandse studenten? Die gaan na hun studie toch weer terug naar hun land van herkomst?

 44. An ti

  @ JdV

  Er is niks extreem links noch communistisch aan mijn reactie. In tegenstelling tot sommige extreem rechtse reacties.

  Het extreem-rechts- gedachtengoed is strafbaar en bij wet verboden; met een reden en godzijdank.

  Gewoon geloven in een sociaal democratie en in een verzorgingsstaat (die opkomt voor de arbeidersklasse) is dat godzijdank nog niet. Maar met lieden als jou aan het roer, weten we dus dat je van plan zou zijn dit wel te doen. Eigenlijk ben je dus ook gewoon een frontsoldaat en loopgravenjongen voor de ultrarijken. Zoveel is duidelijk als je het sociaal-democratische gedachtengoed wenst aan te vallen.

 45. An Ti

  @ Michiel

  Doe nu eens je best en lees nu eens wat ik echt schrijf, zonder aannames en vooringenomenheid. Ik zeg niet dit en ook niet dat. Ik zeg niet zwart en ook niet wit. Ik ben genuanceerd.

  Doe nu eens wat ze je op school hebben geprobeerd te leren: begrijpend lezen.

  Ik bekritiseer en extreem-rechts EN nep-links. Lastig he: nuance?

 46. Leon

  Gezellig.

 47. Aa

  Dat er nog mensen zijn die vluchtelingen uit de wind proberen te houden. Nee zij zijn niet het probleem. Dit jaar komen er ondertussen doodleuk weer 50 000 statushouders binnenwandelen. Dat is een half miljoen in tien jaar. Maar ze zijn op de vlucht voor oorlog, ze zijn zo zielig! Tegelijkertijd doen er grote groepen turken een asielaanvraag en heeft nederland 1 van de hoogste percentage goedkeuringen v europa. ‘Maar we hebben ze nodig voor de vergrijzing!’ er zitten 150 tot 200 000 statushouders in de bijstand. Daar gaan we doodleuk voor betalen
  Leuk joh! ‘maar ze zijn bezig met de taal leren!’ Ja en? Marokkanen werkten vroeger zonder enige kennis vd taal. Polen doen niets anders. Ondertussen worden we doodleuk voorgelogen ‘het zijn EU regels’. Asiel wordt op mega schaal misbruikt door mensen om voor henzelf betere economische onstandigheden te creeren. Er bestaan bijna geen echte asielzoekers, anders waren ze niet duizenden kilometers gaan reizen om hier illegaal de grens over te steken. De maatschappij lijdt echter onder dit systeem. Het asielbeleid moet totaal op deschop en mensen moeten massaal worden geweigerd. Maar nee, wij hebben wethouders die deze mensen ook nog eens voorrang geven op een woning in een woningcrisis. Want dat is humaan! Wie er wat van zegt is racist!

  Ik ben al jaren Nederlander en dit land is inmiddels een forse pauperzooi door toedoen van immigratie. Er is nul greep op dit dossier, nul komma nul. Maakt niet uit wat je kan, iedereen is welkom. Inmiddels hangt er een groep kansloze asielzoekers dreigend rond in mijn wijk. Een nationale coordinator die een praatje houdt in utrecht wordt gelijk afgefakkeld om zijn beleid: zo doen we dat niet in utrecht, eetst zorg dan dwang. Zelfs als het mes je in de rug wordt gestoken grijpen onze linkse bestuurders niet in!

  Laat ik het maar zeggen, iedere stad krijgt het bestuur dat het verdient en wij krijgen een niet democratisch gekozen burgemeester en een bestuur dat de mening van burgers direct naast zich neerlegt. En dan klagen deze lieden over partijen die zogenaamd de democratie om zeep willen helpen!

  Wij kunnen dus allemaal gaan klagen over onze gemeente en landelijke politici maar democratie verandert hier niks aan! De democratie heeft gefaald.

 48. Bill

  Wat een ontzettende deprimerende treurnis in deze reacties. Net als ‘buurtbewoner’ ga ik niet meer reageren.

 49. An Ti

  @ nina

  Ik noem 3 groepen die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor bevolkingsgroei door migratie: expats, laagopgeleide gastarbeiders (grootste groep) en buitenl. studenten.

  Nergens zeg ik dat het uitsluitend studenten betreft.

  Verder zeg ik dat dus niet vluchtelingen verantwoordelijk zijn voor die bevolkingsgroei (feit).

  Ik zeg ook dat de negatieve gevolgen van de eerste 3 genode groepen; expats, gsstaelrbeiders en studenten op.de (lokale) damenlevimg bijzonder groot zijn.

  Lesje begrijpend lezen nodig?

 50. Binnenstadbewoner

  DUIC doet haar best om een mooie krant te maken met bijbehorende website. Bekwame journalisten die erop uittrekken voor mooie interviews en fotoreportages. Die hun best doen om wat moois neer te zetten. En dan vervolgens aan de achterdeur toestaan dat al die artikelen 1 voor 1 worden bezoedeld met vooringenomen (rechts) radicale, overheidhatende reacties en ander extreem gedachtegoed …. . Zelf onder de meest onschuldige artikelen kun je dit soort reacties lezen.

  Of deze reactie nu wel of niet wordt geplaatst, hopelijk geeft dit stof tot nadenken en grijpt DUIC in.

 51. An Ti

  @ AA

  Het wijzen op de verspreiding van niet-kloppende informatie in met name de zeer-rechts en extreem-rechts georiënteerde reacties heeft werkelijk niks met iemand de wind uit de zielen nemen te maken.

  Altijd zitten deze reacties vol met niet kloppende paradigma’s, maar ze worden wel door een deel van de bevolking als waarheid aangenomen. Precies de reden waarom ze door lieden zoals jij getypt worden trouwens. We zien ook dat extreem-rechts met een georganiseerde campagne is begonnen in Nederland in dit nieuwe jaar.

  Dat zien we veelvuldig terug in de commentsecties van nieuwspagina’s en sociale media (nog meer dan normaal). Reden voor politie en justitie om hier heel alert op te zijn, want in Duitsland en de VS (en Brazilië) hebben deze groepen al coup-pogingen/ revolutiepogingen op hun naam staan, incl.. (voorbereide) aanslagen. Internationaal georganiseerd dus. Ook DUIC moet hier alert op zijn. Want de reacties die vol met desinformatie zitten (doelbewust of onbewust) zijn onderdeeltjes van grotere complottheoriën, allemaal ter ondersteuning van vermeend extreem-rechts gedachtengoed, met als doel de bevolking van niet westerse komaf uit te roeien en democratieën omver te werpen. Dat heeft dus niks met een vrije mening te maken.

  @redactie DUIC. Gaan jullie nu eens modereren? Deze vraag is al vele malen langsgekomen en jullie moeten hier toch echt iets mee. Dat kan ook zijn reacties vol desinformatie op feiten wijzen, maar ondersteunen ze extreem-rechts of strafbaar gedachtengoed dan zou reacties weren ook een optie kunnen zijn; want ze hebben een echte negatieve en ontwrichtende invloed op de samenleving als geheel en maken de wereld er niet mooier op.

  Door herhaling worden uitzonderlijk meningen van een kleine groep langzaam geaccepteerd door de samenleving en steeds meer een norm. Levensgevaarlijk. Daarom worden ze ook geuit door reaguurders en trollen.

  Extreem-rechts: Zij presenteren zich als gematigd en overheidskritisch, maar hebben hele andere doelen, namelijk het salonfähig maken van hun gedachtengoed en acceptatie van het verwerpelijk gedachtengoed door het volk.

  Precies dezelfde glijdende schaal als we in de jaren dertig zagen.

  Jij l*lt ook weer gigantisch uit je nek. Het erge is dat je het wel al weer geroepen hebt en weer lekker de onderbuik gevoed hebt van mensen die in angst leven. Het slaat alleen nergens op. Met de werkelijkheid of feiten heeft het allemaal weinig te maken.

  Het aantal statushouders in 2022 was verre van 50.000. De helft wordt niet gehaald. De correcte cijfers, gewoon op te zoeken en te checken: “Dat aantal is vastgesteld op 21.200. Daarnaast is er gekeken naar het hoge aantal statushouders dat op 1 juli 2022 aanwezig was in de asielopvang, namelijk 15.270. Bij vaststelling is ook rekening gehouden met de verhoogde instroom van asielzoekers en de problemen met uitstroom van statushouders naar gemeenten.” https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/30/eerste-halfjaar-2023-huisvesting-nodig-voor-21.200-statushouders#:~:text=Dat%20aantal%20is%20vastgesteld%20op,uitstroom%20van%20statushouders%20naar%20gemeenten.

  Nog steeds een grote groep, maar niet de helft van door jou genoemde 50.000. Aangezien er nu meer crisissen zijn dan 15 jaar geleden en je niet weet hoe de wereld er voor staat over 15 jaar kun je de voorspellingen die je nu doet helemaal niet doen. Die 15.000-21.000 mensen die het afgelopen jaar status hebben gekregen (en trouwens dus ook al langer in Nederland waren, misschien al 5-15 jaar en door jou dus ook nog eens dubbel geteld worden) leiden dus helemaal niet tot de angstvisioenen van jou en ook niet tot 500.000 statushouders in 10 jaar. Gewoon onjuist. Maar de angst is weer gevoed. Gewoon makkelijk te controleren niet kloppende foutieve informatie van jouw hand.

  Ook mix je groepen die je niet kan mixen. Asielzoekers en vluchtelingen zijn niet per definitie dezelfde groep. Vluchtelingen zijn een deel van de groep asielzoekers als geheel. Ook andere mensen kunnen asiel aanvragen.

  Voldoe je niet aan de richtlijnen dan wordt je nog steeds afgewezen. 20% van de aanvragen worden afgewezen en dat betreft dan veilige-landers die jij in je betoog gewoon een plek toewijst, die ze niet krijgen dus: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/veelgestelde-vragen/asiel-aanvragen#:~:text=Dat%20komt%20neer%20op%20zo,de%20snelheid%20onterecht%20worden%20afgewezen.

  De reden dat in Nederland meer asielaanvragen ingewilligd worden is hoogstwaarschijnlijk een andere dan de conclusie die jij hier zonder enige kennis van zaken trekt.

  1 van de belangrijkste argumenten: In Nederland doen meer kansrijke asielzoekers een aanvraag dan in in de ons omliggende landen, oftewel in de buurlanden doen meer veiligelanders een aanvraag en worden dus vaker afgewezen; oftewel, Nederland schrikt deze veiligelanders dus meer af dan de ons omliggende landen. Nederland honoreert meer asielaanvragen, omdat de mensen die hier een aanvraag doen dus meer aan de regels en richtlijnen voldoen om statushouder te kunnen worden. Nederland vangt dus gewoonweg meer echte vluchtelingen op.

  Je doet ook uitspraken die niet waar zijn of niet controleerbaar zijn en dus geen feiten zijn.

  Wat wel waar is en welke buitenlandse groepen wel degelijk een flinke negatieve druk op de woningmarkt hebben: te weten de hoogopgeleide expats en laagopgeleide gastarbeiders. Oftewel de groepen die (neo-)liberaal-rechts en VNO-NCW, de rechts economische lobby, met alle liefde met grote bakken naar Nederland halen.

  Juist deze groepen veroorzaken veel overlast in Nederland. Dit wordt dan door het volk en de populisten allemaal op 1 hoop gegooid met vluchtelingen of asielzoekers. De overlast: uit de laagopgeleide groep vanwege slechte leefomstandigheden, overlast in leefgedrag en het niet beheersen van de taal of de capaciteiten om goed te integreren. Bedenk ook dat de veiligelanders, de overlastgevende groep asielzoekers (die geen kans maken op asiel) en veel diefstallen plegen en overlast veroorzaken bij de aanmeldcentra (Ter Apel), ook vanwege die economische omstandigheden in Nederland als bijen op een zwerm honing af komen.

  Er zijn altijd mensen die wel gebruik willen maken van hele goedkope illegalen op de arbeidsmarkt. Deze ondernemers die vaak rechts stemmen hebben dikke pakken boter op hun voorhoofd> middelvingers opsteken naar de overheid door illegalen in dienst te hebben (bijv. in de tuinbouwsector), maar dan wel rechts gaan piepen over migranten en overlast. https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_339091~de-iilegalen-in-de-glastuinbouw-een-onoplosbaar-probleem-lto-pleit-voor-legalisering-arbeid-illegalen-in-tuinbouw-argos~.html

  De hoogopgeleiden expats geven overlast door het gebruik dat ze maken van de Nederlandse voorzieningen zonder daar aan mee te betalen (of zonder dat hun werkgevers daar aan meebetalen, want hoeven geen of minder belasting te betalen over dit personeel), verdere overlast door het opvoeren van druk op de woningmarkt door een hoge vraag naar woningen en enorm stijgende prijzen en bovendien ook weer slechte integratie met Nederlandse buren, omdat die buitenlandse expats hier maar tijdelijk zijn als onderdeel van een levensfase en niet van plan zijn Nederlander te worden. In de voormalige volksbuurten jagen zij de oorspronkelijke bevolking weg door andere gedragscodes en de door hen veroorzaakte stijging van de huizenprijzen.

  https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10454845/extra-stijging-huurprijzen-door-grote-toestroom-expats

 52. Bill

  @Binnenstadbewoner, helemaal eens. Ik heb duic.nl inmiddels verwijderd uit mijn feed reader, want als zelfs onder een artikel over wat leuke lichtkunst de gemeente en de organisatie worden beschuldigd van “lichtvervuiling” en “ondemocratisch en parasitair gedrag” dan vraag ik me oprecht af wat nog de toegevoegde waarde is van dit soort reacties. Nog los van alle rechtse haatzaaierij onder dit artikel.

  Er is een vaste kern van reaguurders die er in principe alleen maar op uit is om werkelijk álles de grond in te stampen (zonder dat ze zelf ook maar enigszins constructief zijn) en blijkbaar vindt DUIC dat hartstikke mooi. Zonde.

 53. Hoera

  @Bill en @Binnenstadbewoner, jullie halen de woorden uit mijn mond. Het is bijzonder vreemd dat DUIC inderdaad niet modereert, maar gewoon alle l*lkoek plaatst die enkele reaguurders neerpennen. Ik heb het al vaker gezegd, zeker bij posts van de kwalijke correspondent uit oost-Groningen. Jammer. Maar dit zal wel weer niet gezegd mogen worden…

 54. Utrechter2

  @Duic: volhouden. Nu kiezers van coalitiepartijen met de mond vol tanden staan met betrekking tot de vraag hoe ze open grenzen gaan combineren met klimaatdoelen en het oplossen van de woningnood, gaan ze anderen inclusief de DUIC beschuldigen van ‘negativiteit’ en ‘ extreeem rechts denken’ of het toestaan daarvan.

  Het is typisch het gedrag van de tevreden gestetettelde burger aan de bovenkant van de maatschappij. Hij ziet zijn huizenprijzen jaar op jaar stijgen en elke starter die klaagt is een zeurkous met een negatieve persoonlijkheid en een potentiele aanhanger van gevaarlijk gedachtengoed.
  Complimenten voor de DUIC dat ze luistert naar alle serieuze signalen in de samenleving en dat vrijheid van meningsuiting niet alleen een papieren vrijheid is.
  @An ti: graag concreet aanwijzen waar mensen de wet overschrijden. Oproepen tot censuur vanwege een ‘ algemeen gevaar’ is cencuur.

 55. Geenstijl@Utrecht

  Bill die censuur wil,erg hoog gehalte van Democratie hoor,alles wat jou niet bevalt gewoon modereren.
  En vooral de Duic aansporen dit te doen,erg kinderachtig hoor Bill dat jij dit wil.

 56. Koel Hoofd

  @An TI
  Je hebt helemaal gelijk.

 57. Utrechter2

  @Bill: we leven in een vrij land dus je kan meedoen aan elk forum meedoen wat je wil of niet wilt.

  Sinds de 21e eeuw is Nederland een land geworden waar op heel veel slakken zout wordt gelegd. Of het nu om lichtvervuiling gaat of om Zwarte Piet of om tal van andere zaken. In de 20e eeuw koos Nederland uit zakelijk of theologisch pragmatisme (de zuilenmaatschappij) voor het credo ‘leven en laten leven’ . Maar tegenwoordig vinden veel Nederlanders dat de buurman aan de foute kant van de geschiedenis staat of het nu om het immigratie, klimaat gaat, zwarte piet, coronabeleid of om lichtvervuiling gaat. En daar kun je DUIC niet de schuld van geven, dat is iets waar we met zijn allen, links of rechts, hoogopgeleid of niet, allemaal bewust voor hebben gekozen.

 58. Wendy

  Ik sluit me aan bij de groep die alle haatzaaiers op DUIC zat is.Uiteraard mogen de mensen die de PVV en FVD steunen hun verhaal doen.En vaak alleen aan hun eigen belang denken.Kan echt nog 100 zinnen schrijven over hun provocerende gedrag hier.Maal daar kicken ze juist op.En nee ik ben absoluut geen stemmer op links
  JvD,Scherpschutter en aanhang heel veel plezier met jullie radicale bullshit hier

 59. Jozeph

  @ Anti Ti
  What the fuck

 60. Expats

  Expats welkom, deze vormen een positieve bijdrage aan onze economie, stad en samenleving. Dat expats niet willen integreren is een fabeltje. Omdat sommige hier jaren wonen, of blijven omdat ze net zoveel van Utrecht houden als wij.
  Een open samenleving, zonder de hierboven genoemde angsten van rechts en links , voelen zich niet bedreigt maar verrijkt.

 61. Utrechter2

  Aanvulling: als mensen een discussie niet kunnen winnen, dan gaan ze de discussie laten escaleren, een ruzie-achtige sfeer creeeren in de hoop dat dat opponenten of beheerders intimideert of een schuldgevoel bezorgd.

 62. Utrechter2

  @Expats: dat is iets dat liberalen zeggen, maar hoe kun je als liberaal nu voor concurrentievervalsing zijn?
  Bovendien, zoals je wel vaker bij bedrijven ziet: je privatiseren de winsten (de voordelen zijn voor hun) en ze collectiveren alle verliezen voor de maatschappij. Torenhoge huren en huizenprijzen.

  Als de expast hun gewicht in goud waard zijn, dan hebben ze niet al die voordeeltje nodig, en dan willen bedrijven graag financiele verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke kosten.
  En wat anderen zeggen en wat genegeerd wordt: niet elke expat is een ICT’er of Farmaceut. Onder die twee hippe noemers worden genoeg gewone arbeidskrachten binnengehaald. En vergeet de internationale studenten niet.

 63. Hoera

  @Jozeph, wat een doordachte en beargumenteerde reactie. Daar kan de wereld wat mee…

 64. An Ti

  @ Expats

  Ja, fijn ja. Italiaanse buren die na 5 jaar nog geen woord Nederlands spreken, de moeite ook niet (willen) nemen, hun kind fijn nar de international school sturen, alleen maar in hun eigen bubble bivakkeren en geen idee hebben in welk land ze eigenlijk wonen en welke culturen en regionale verschillen er in dat nieuwe thuisland allemaal bestaan. Sterker nog, men gedraagt zich of ze nog steeds in Italië wonen (en dan ook nog klagen over veel zaken in Nederland, hoezo ondankbaar?) Ze walsen over al die kleine subtiele gevoeligheden bij mensen heen, alsof ze niet bestaan. Geloof maar niet dat ze zich voorgesteld hebben aan de buren die al in de wijk of straat woonden.

  4x in de week eten laten bestellen (want dik salaris) en het geen reet interesseren dat een onderbetaalde slecht verzekerde en mogelijk illegale oost-europeaan dat eten komt aanfietsen, door als een maniak door het verkeer te racen.

  Makkelijk je werkgever 500.000 euro voor een schattig ex-abereidershuisje laten betalen aan de ex-woningbouw, waarmee de eigenlijke bewoners van dat zogenaamd slecht te onderhouden huisje naar elders moesten vertrekken. vluchten.

  Geen tot weinig belasting betalen door zowel werknemer als werkgever. En uiteraard wel van alle voorzieningen gebruik makend. Het OV, de ziekenhuizen/ gezondheidszorg (wel baby’s hier laten krijgen, want in Italië zuigt de gezondheidszorg natuurlijk) en van de culturele sector, wamt je moet je elitiare status wel hooghouden. Dus niet mee betalen aan cultuursubsidies, maar er wel veelvuldig gebruik van maken. Etc., etc..

  Dus welke bijdrage leveren deze expats? Het echtpaar werkt beiden in HR, wel bij een farmaceut, maar doet werk wat gewoon door (hoger opgeleide) Nederlanders gedaan had kunnen worden (geen uitzonderlijke positie, waarvoor ook geen uitzonderlijke kwaliteiten benodigd zijn). Echter zijn hun banen wel (door ons) gesubsidieerd. Het bedrijf doet dus gesubsidieerd aan concurrentievervalsing en heeft dus goedkopere arbeidskrachten dan collega bedrijven die geen gebruik (kunnen) maken van expatregelingen. Het verdring bovendien Nederlandse starters/ jongeren/ werknemers van de arbeidsmarkt.

  Dus welke (positieve) bijdrage leveren deze expats? Vanuit vrienden in Utrecht, Den Haag en Amsterdam kan ik je letterlijk honderden van dit soort verhalen oplepelen. En bedenk dat ik niks tegen een redelijk vrij verkeer van mensen heb, maar expats in Nederland zijn mensen die privileges hebben, onterecht, en dat zorgt voor maatschappij ontwrichtende krachten. Vrij ernstig dus.

 65. Anne-Fleur

  @An Ti
  Wat een lappen tekst steeds
  U bent erg vermoeiend.

 66. Scherpschutter

  @Anne-Fleur

  U leest het nog werkelijk ook? Wow.

 67. Utrechter2

  @Anne-Fleur
  @Scherpschutter

  Meestal zijn lange lappen tekst van mensen die niet goed uit hun woorden komen maar hier geeft An Ti gewoon de werkelijkheid weer. Hij heeft veel woorden nodig omdat het voor veel mensen nieuwe informatie zal zijn, voor mij overigens niet (An ti is niet verantwoordelijk voor de voorlichting richting de gemiddelde burger, media en overheid echter wel). Bij Farmaceuten worden ook junior-marketeers ingevlogen, letterlijk dan. In onze Nederlandse statistieken zijn deze expats binnengehaald als ‘farmaceutische professionals’.

  Ik ben blij met alle informatie die de woningnood kan analyseren of deze nu uit de rechterhoek of uit de linkerhoek komt. want daarmee is de 1e stap naar een zinvolle oplossingsrichting geze

 68. Richard van Omster

  Ik zie ook overal dat er steeds meer mensen naar steden trekken. Het wordt drukker en steeds internationaler. Ik ben benieuwd hoe de groei zal verlopen in de komende jaren. https://www.vdhradvocaten.nl/verblijfsvergunning-aanvragen

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).