Nooit meer zwemmen in vervuilde Nedereindse Plas | De Utrechtse Internet Courant Nooit meer zwemmen in vervuilde Nedereindse Plas | De Utrechtse Internet Courant

Nooit meer zwemmen in vervuilde Nedereindse Plas

Nooit meer zwemmen in vervuilde Nedereindse Plas
De Nedereindse Plas. Foto: DUIC
Er kan nooit meer worden gezwommen in de Nedereindse Plas. Het is te duur om te blijven investeren in de sanering van de vervuilde plas. De omgeving wordt wel beter ingericht voor recreëren.

Er kan nooit meer worden gezwommen in de Nedereindse Plas. Het is te duur om te blijven investeren in de sanering van de vervuilde plas. De omgeving wordt wel beter ingericht voor recreëren.

De Nedereindse Plas is al jaren een hoofdpijndossier in Utrecht. Het gebied bestaat uit twee diepe plassen die zijn ontstaan door zandwinning: de West- en de Oostplas. In de periode 1964 – 1988 is er verontreinigd afval, zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond in de plassen gedumpt.

Het saneren startte in 2007 in de westelijke plas. Eind december 2016 was de sanering van de Westplas klaar en werd het water in en rond de Nedereindse Plas in de gaten gehouden om te zien of de sanering goed zijn werk blijft doen.

Verontreinigde stoffen

De resultaten van onderzoeken en de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de afgelopen 15 jaar tonen aan dat er in de Westplas, ook na fysieke afdekking van het stortfront, af en toe een verhoogd gehalte aan verontreinigde stoffen gemeten wordt.

Ook de steile oevers en obstakels in de plas zorgen voor onveilige situaties. Daarom is besloten dat zwemmen onwenselijk is. Andere vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen blijven wel mogelijk.

Onderzoek

Twee jaar geleden werd er geld beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht voor aanvullend onderzoek, waaronder de saneringsmogelijkheden voor de Oostplas en de kwaliteit van het oppervlaktewater in beide plassen.

De belangrijkste conclusie is dat volstaan kan worden met monitoring van de waterkwaliteit in de Oostplas in plaats van het stortfront te saneren, zoals bij de Westplas is gedaan.

Eind 2019 wordt naar verwachting de noordelijke oever van de Westplas definitief ingericht in overleg met het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Daarna worden de laatste bouwhekken van de uitgevoerde sanering weggehaald.

26 Reacties

Reageren
 1. Dirk

  Als iemand die een schonere stad door betere infra een warm hart toedraagt zeg ik: graag dan minder investeren in fiets- en autoprojecten en meer in saneringsprojecten zoals dit. We hebben niet zo veel recreatieruimte.

 2. Hadjememaar

  Prachtige recreatiemogelijkheid vernietigd door onnadenkend dumpen van chemisch afval in het verleden. Typisch voorbeeld van een gevalletje “het milieu doet er toe”. Het is heel lastig om schade aan het milieu terug te draaien. Kost klauwen met geld.

 3. Herman

  Mooi voorbeeld van politieke domheid.
  Waar heel IJsselstein al sinds de jaren 70 weet dat deze put zwaar vervuild is, wilde de politiek niet luisteren.
  Er moest en zou een recreatieterrein met zwemwater komen.
  De gedeputeerde beloofde zelfs nog als eerste te gaan zwemmen….

  Ondertussen zijn er vele miljoenen in een vervuilde put weggegooid. En dat is ons belastinggeld.

 4. Scherpschutter

  Daar worden de inwoners van IJsselstein en Nieuwegein weer eens met geweld de zoveelste overheidsdolk in de rug gejast….

  Jaren en jaren is er met instemming van de Provincie en Gemeente zwaar chemisch-, ziekenhuis-, bacterieel besmet- en zelfs licht radioactief afval in de put gestort (het bewijs werd vernietigd). Omwonenden beschreven brandende objecten die gedumpt werden en zelfs diep onder water nog uren bleven doorbranden! Duikers vonden honderden objecten (vaten, metalen cilinders, bouwafval, autowrakken), regelmatig op nog niet eens een meter diepte…Wie er rondloopt ruikt anno 2019 nog steeds de vreemdste geuren uit de dieptes opdoemen…

  En dan nu de summiere definitieve mededeling van uw Gemeente (die geen enkele moeite heeft om vlak voor een nieuwe Kleine IJstijd honderden miljoenen stuk te slaan op een Co2 spook en fietspaden) dat het te duur is om haar eigen chemische rotzooi op te ruimen….Alstublieft burger. Van ons. Voor u. Succes met wonen bij deze vuilstort! Zwem er maar gewoon niet, we houden de boel in de gaten voor u, goed? U kunt vertrouwen op ons.

  Een prachtig stuk natuur. Voorgoed verwoest door uw overheid.

 5. Gassie

  Wordt eens tijd dat de vervuiler van toen, Maurik zijn plicht nakomt om deze erfenis op te ruimen. Ze pronken nogal op hun website met milieu bewuste projecten….. pak dat toen met illegale gifstoffen gestorte vuilnis verdiende kapitaal maar eens privé af van de nog in leven zijnde verantwoordelijken en hun erfen…. Google maar eens op put van weber, een schandelijke geschiedenis die nooit vergeten mag worden….

 6. Harry

  En hier loopt het faliekant spaak. Het verwijderen van gif, afval en vervuiling zijn vele malen belangrijker dan de onzinnige politiek gedreven klimaatuitgaven en binnenstedelijke groene onzin projecten. Gif, afval en vervuiling hebben nu al een directe invloed op de gezondheid van ons en onze kinderen. Dus schoonmaken die bende!

  Het (politiek gedreven) Klimaatplan is aldus een vijand van een schoon milieu geworden betaald door ons allen. Daarom moeten we NU onze mening geven over het absurde klimaatplan. https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan

 7. Joep

  Misschien aan alle schreeuwers eens om uit te zoeken welke politieke partijen in zowel betrokken gemeentes als provincie hiervoor verantwoordelijk waren……

  Niet die nu veel stemmen hebben gekregen in ieder geval (en vaak ook die wat meer aan de rechterkant van het spectrum zitten trouwens). Ik help alvast een beetje.

  En het bewijst dat milieuschade nauwelijks terug te draaien is.

  Iets wat deelnemers aan het kapitalistisch systeem en rechtse reaguurders steevast ontkennen.

 8. Hadjememaar

  @Harry, De atmosfeer is een mega put van Weber. Hebben we het eenmaal verziekt (en we zijn goed op weg) dan draaien we de ellende niet meer terug.

  We dumpen CO2 en andere broeikasgassen (vooral methaan) niet in een put maar in de atmosfeer. Als daar ellende van komt, draaien degenen die de rotzooi gedumpt hebben niet voor de problemen op, maar jij en ik (of onze kinderen) betalen de rekening. Je bent niks minder erg dan degene die in de jaren 70 van Maurik hun gang lieten gaan.

 9. Lombokker

  GL wethouder Mirjam de Rijk in 2011:
  “Ik ga er echt nog van uit dat het gewoon een mooie plas wordt, waar mensen op termijn ook weer kunnen gaan zwemmen.”

 10. blm

  Ach ach… hoop dat het toch helemaal schoon gemaakt wordt…
  en ben het verder eens met @hadjememaar , nu kunnen we nog voorkomen dat de atmosfeer niet verder verslechterd, daar hebben we nog invloed op… laten we daar ons best voor doen. Anders zijn we van hetzelfde.

 11. Scherpschutter

  @Joep 24/9/2019 – 14:12
  “Misschien aan alle schreeuwers eens om uit te zoeken welke politieke partijen in zowel betrokken gemeentes als provincie hiervoor verantwoordelijk waren. Niet die nu veel stemmen hebben gekregen in ieder geval”

  Joep, wat volstaat is constateren dat diegenen die NU veel stemmen hebben gekregen (o.a. GroenLinks, Dierenpartij, D66) diegenen zijn die definitief de stekker eruit trekken. GroenLinks, D66 en Dierenpartij laten de arme IJsselsteinse en Nieuwegeinse burgers genadeloos achter met een gigantische overheidsgifput in de achtertuin, met financiële argumenten nota bene….

  Links laat de burger keihard in de kou staan, omdat ze liever het geld van burgers misbruikt om totaal zinloze fietspaden aan te leggen in de grachtenbubbel en Co2 spoken najaagt dan werkelijke problemen op te lossen, zoals haar eigen chemische en licht-radioactieve afvalberg.

  Groenlinks, D66 en Dierenpartij WEIGEREN. Extra cru, aangezien dit uitgerekend de partijen zijn die zogenaamd voor een schone omgeving gaan. De overheid bewijst zich eens te meer als notoir onbetrouwbare boef, die ZEKER het milieu (en in bredere zin gezondheid van burgers) helemaal niet toevertrouwd kan worden.

 12. Cico

  Bizar dat mensen weer met het vingertje naar de ‘polletiek’ gaan wijzen. Er is net een poging gedaan alles te saneren, dat is simpelweg niet gelukt. Falen is niet altijd de schuld van iemand.

  Achteraf de geschiedenis recht praten heeft ook geen zin, de mileuregels kwamen pas in de jaren ’70, NADAT de plas ontzettend was vervuild. En ook daarna waren er tal van illegale dumpingen, tot en met ziekehuisafval toe.

  Totdat er iemand met een betere techniek komt, is het gewoon ontzettend jammer dat er niet in gezwommen kan worden.

 13. Joep

  @ Scherpschutter

  Leuk partijen van nu laten opdraaien voor partijen die het probleem gecreëerd hebben, oogluikend hebben toegestaan en zaken hebben gedaan met criminele partijen (want zo kan je de bouw en sloopbedrijven en afvalverwerkers in dezen zeker noemen).

  Bedrijven die misschien nog wel gewoon actief zijn, al dan niet onder een andere naam en politici die gewoon carrière hebben gemaakt.

  Wie had het voor het zeggen in die jaren? Vaak CDA en VVD…..

  Het probleem valt nu gewoonweg niet goed op te ruimen. Daarom zijn ze dus proeven aan het doen en hebben ze dus al heel veel geld aan dit project uitgegeven.

  Als men was doorgegaan met dit project hadden dezelfde rechtse droeftoeters weer klaargestaan om te zeiken over het over de balk smijten van belastinggeld.

 14. Arjan Verhoeven

  Kunnen de “wonderbacteriën” uit het Griftpark hier niet wat nuttig werk verrichten? Daar gaat het juist beter dan verwacht. Misschien extra beluchten ofzo?
  En om de nog aanwezige troep eruit te halen eerst leegpompen?

  Ik weet er uiteraard het fijne niet van, maar ik begrijp niet wat er zo bijzonder is aan deze plas. Er moeten ter wereld duizenden vergelijkbare plaatsen zijn die wel gesaneerd konden worden.

 15. Utrechter

  Laten we eerlijk zijn, dit is voor elke wethouder een hoofdpijndossier, los van politieke kleur of competentie. Grote probleem is dat volledige sanering zo’n €200 miljoen schijnt te kosten. Laten we die dan verhalen op de schuldigen van toen: de ambtenaren en bestuurders van de provincie (wanneer heffen we dat zooitje ongeregeld toch eens op…?), de toenmalige eigenaren (nu Mourik) en iedereen die er destijds gedumpt heeft. Verjaringstermijn terugdraaien en strafrechtelijk aanpakken.

 16. Koel Hoofd

  Heb nooit begrepen waarom zo graag mensen in een bekende beerput vol gevaarlijk afval wilden zwemmen….. levensmoe of gevalletje menselijke achterlijkheid?

 17. Arjan Verhoeven

  @Joep,

  “Niet die nu veel stemmen hebben gekregen in ieder geval (en vaak ook die wat meer aan de rechterkant van het spectrum zitten trouwens). Ik help alvast een beetje.” “Leuk partijen van nu laten opdraaien voor partijen die het probleem gecreëerd hebben” “Wie had het voor het zeggen in die jaren? Vaak CDA en VVD…..”

  Laat ik dan ook een beetje helpen.

  https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/368609 Pagina 68. (“PAK” is het Progressief Akkoord ; Pvda, PSP en de PPR).

  Van minimaal 1964 tot 2000 (Leefbaar) heeft de PvdA in het college gezeten, en al die tijd als de (soms gedeeld) grootste partij. De PvdA had het al die tijd voor het zeggen.

 18. Dennis

  Voor deze milieuramp zou er een calamiteiten fonds opgericht moeten worden. Hier kan dan ook de overheid aan bijdragen. Dit afval (en zeker het onbekende chemische in de vaten) moet men van de bodem verwijderen. Ooit gaan deze vaten lekken en komen de chemicaliën aan de oppervlakte. Vervolgens waaien deze de woonwijken in met alle mogelijke gevolgen van dien.

 19. Kadoendra

  Feitelijk gebeurd er met de massale verbranding van fossiele brandstoffen hetzelfde, kolen en olie zijn slechts goedkoop (ten tijden van het Romeinse Rijk was olie in geld uitgedrukt echt zeer kostbaar!) daar er aan de pomp nooit rekening is gehouden met de vervuiling en de CO2 uitstoot.
  Personen die vroeger het hele milieu niet serieus namen hebben zich nu eenzaam opgesloten in de toren van het klimaat scepticisme.
  Maar ook deze eenzame kluizenaars gaan eens door krijgen dat het hele klimaat probleem zeer simpel te beredeneren is, want in kolen en aardolie liggen al vele miljoenen jaren CO2 op een zeer veilige manier opgeslagen en de kolen en aardolie die de afgelopen + – 50 jaar a 70 jaar is verstookt heeft zijn nut als veilige CO2 opslagplaats verloren………………

 20. Herman

  Je kunt de politiek niet verantwoordelijk houden voor het vervuilen in de jaren 70, toen dachten we dat dit normaal was.

  Je kan de politiek wel verantwoordelijk houden voor het plan en uitvoering van dit zwemwater, terwijl heel.ijsselstein wist dat deze voormalige put van weber zwaar verontreinigend was, niet luisteren en toch uitvoeren is geld verspilling.

 21. Kadoendra

  @Herman

  De politieke partijen die in de jaren ’70 het beleid hebben bedacht en uitgevoerd zijn naar mijn mening wel verantwoordelijk te houden voor dit soort zaken.

  Politiek gezien was het milieu geen big issue dit was ook te zien aan de enige milieu partij van toentertijd de PPR.
  Deze partij heeft in de Tweede Kamer helaas nooit veel zetels gehad anders had het milieu in Nederland toentertijd ook meer aandacht gekregen.

 22. Wim

  Demp de put met de af te graven gond bij Amalisweerd zodat daar een ondertunnelde weg kan komenmet bos op het dak.Twee problemen opgelost.

 23. Joep

  @ Arjen Verhoeven

  leuke framing weer.

  Klik eens op je eigen linkje en lees je eens in.

  Het PAK is maar korte tijd een beetje groot geweest en heeft weinig tot niets met dit dossier te maken,

  PvdA heeft in het college door (2e helft 20e eeuw) de jaren heen vrijwel altijd steun gehad van de 2e partij CDA en 3e partij VVD. Zo waren de verhoudingen in de Utrechtse raad, waarbij CDA en VVD natuurlijk zich bezig hielden met de wat ‘rechtsere’ agendapunten, waar dit dossier over valt.

  Verder heeft je linkje alleen betrekking op het college in de gemeente Utrecht, terwijl bij dit dossier meerdere gemeentes (waar niet de PvdA de grootste was) en de Provincie Utrecht een grote rol vervuld hebben. Zeker in de provincie zijn door de jaren heen CDA en VVD zeer dominate factoren gebleken. Niet altijd de de grootste, wel zeer invloedrijk.

 24. groen front

  @ Joep

  Die goede oude tijd dus. Toen werd Utrecht nog niet door het GL/d’66 Monsterverbond geterroriseerd. Toen was geluk nog heel gewoon.

 25. Arjan Verhoeven

  @Joep

  Dus niet VVD en CDA “hadden het voor het zeggen” maar de PvdA, en dan NOG draai jij het naar VVD en CDA want “die gaan over de rechtse standpunten”.

  Maar rechts zijn de schreeuwers en roeptoeters.

 26. bee

  als men het daar als zwemwater wilde laten functioneren dan had de boel flink afgegraven moeten worden maar dat viel te duur uit .
  plan B was dat ze de boel gingen bedekken,wat niet gaat werken natuurlijk.
  het is een kwestie van tijd en dan zal men moeten uitgraven of de boel dicht dempen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).