Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP | De Utrechtse Internet Courant Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP | De Utrechtse Internet Courant

Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP

Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP
De Bibliotheek op de Stadhuisbrug. Archiefbeeld DUIC / Jesse Holweg
SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden na alle berichten van bezuinigingen en ontslagen bij de Bibliotheek Utrecht. Ze schreef een open brief aan DUIC om aandacht te vragen voor haar zorgen. Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren reageert: “De SP gaat  als een van de weinige politieke partijen niet in op uitnodigingen van ons voor informatiebijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek.”

SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden na alle berichten van bezuinigingen en ontslagen bij de Bibliotheek Utrecht. Ze schreef een open brief aan DUIC om aandacht te vragen voor haar zorgen. Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren reageert: “De SP gaat  als een van de weinige politieke partijen niet in op uitnodigingen van ons voor informatiebijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek.”

De SP toont een grote betrokkenheid bij de Bibliotheek Utrecht.

Telkens weer kunnen we daar via berichtgeving op Duic kennis van nemen. De Bibliotheek Utrecht heeft lang getwijfeld te reageren, omdat we liever aan tafel de vragen van de SP willen beantwoorden. De SP gaat echter als een van de weinige politieke partijen niet in op uitnodigingen van ons voor informatiebijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek. Wij betreuren dat en zien ons dan ook genoodzaakt nu op dezelfde wijze te reageren als de SP kiest om ons aan te spreken.

Wat is er aan de hand?

De Bibliotheek Utrecht heeft te maken met een forse bezuinigingsopgaven sinds 2010.

De SP ontkent dat de Bibliotheek Utrecht vanaf 2010 opgeteld circa €2,25 miljoen moet bezuinigen.

Financieel heeft ze daarbij de schijn mee: de Bibliotheek moet niet alleen bezuinigen maar krijgt er straks ook een heel fors bedrag van bijna €2 miljoen weer bij. Dat is veel extra geld dat de gemeente beschikbaar stelt om de bibliotheken in Leidsche Rijn en op de Neude te financieren. Daar liggen contracten onder die in juni en september 2015 – met instemming van de gemeenteraad- getekend zijn. Dat geld is niet bedoeld om ontslagen te voorkomen of om besparingen overbodig te maken, maar in die vestigingen de exploitatie rond te krijgen. Overigens zou blijvende huisvesting op de huidige locatie -zoals de SP meermaals heeft voorgesteld-  volgens opgave in 2014 van de Utrechtse Vastgoed Organisatie minstens twee keer zo duur uitpakken dan de huisvesting op de Neude.

Verantwoordelijk wethouder Kreijkamp heeft in de raad inmiddels drie maal bevestigd dat de Bibliotheek Utrecht inderdaad moet bezuinigen en krap zit.

De gemeenteraad heeft op 26 mei jl. de visie op de “Bibliotheek van de 21e eeuw” vastgesteld en nog afgelopen woensdag sprak wethouder Kreijkamp uit dat hij de bibliotheek zou gaan houden aan de vernieuwingsopgave die daarin besloten ligt.

Het beeld wordt geschetst dat men de bibliotheek alleen als boeken uitleen in stand wil houden en die nieuwe taken (taalcursussen voor laaggeletterden, digitale ondersteuning voor digibeten, hulp aan kwetsbare ouderen, programmeren voor basisschoolkinderen, debatten over maatschappelijke onderwerpen, enzovoort) niet ziet als taak voor de bibliotheek.

De bibliotheek anno 2016 doet echter andere dingen – en heeft dus ook andere medewerkers nodig – dan 30 jaar geleden. Dat is in het rapport van de commissie Cohen (link) over de bibliotheek in 2025, in de bibliotheekwet (WSOB) (link) en in de door de gemeenteraad vastgestelde visie (link) allemaal te lezen.

De reorganisatie

De bibliotheek heeft keer op keer aangegeven dat de reorganisatie die nu plaats vindt, noodzakelijk is vanwege bezuinigingen en vanwege noodzakelijke vernieuwingen.

Niet alleen geld maar ook de verschuiving in taken brengt daarmee een verandering in personeel met zich mee. Dat er naast – hoe pijnlijk ook – noodzakelijke ontslagen ook vacatures ontstaan is daarom niet verwonderlijk.

Ook bij de KLM vallen soms ontslagen bij het grondpersoneel terwijl er vacatures voor piloten zijn.

De Bibliotheek Utrecht is een met publiek geld gefinancierde organisatie. Dat betekent dat we maximale openheid nastreven over onze financiën. Vragen van Utrechters en dus ook raadsleden, beantwoorden we graag. Voor raadsleden hebben we 3 en 11 februari jl speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin informatie over de komende ontwikkelingen besproken werd. De SP ontbrak daar. Op de uitnodiging om met elkaar 1 op 1 in gesprek te gaan, tot deze week toe, is niet in gegaan. De laatste keer dat de SP met de Bibliotheek Utrecht wilde praten was op 18 november 2015.

Dat is jammer.

Want door de wijze waarop de SP de bibliotheek keer op keer in het nieuws brengt ontstaat een verkeerd beeld. Niet van een bibliotheek die elke dag weer 70.000 Utrechters tot in de haarvaten van de stad leesplezier brengt, die werkzoekenden ondersteunt bij het vinden van werk, digibeten helpt om de digitale vaardigheid te ontwikkelen om hun belastingformulier in te vullen, bijdraagt in het Internationaal Literatuur Festival, Dialoogavonden en debatten over Tegenlichtuitzendingen faciliteert, enzovoort.

Door zich niet te informeren doet de SP alle medewerkers van de bibliotheek en alle burgers van Utrecht die gebruik maken van de bibliotheek, ernstig tekort.

Dat is best oplosbaar; de uitnodiging aan de SP staat nog steeds en informatie verstrekken is tenslotte het vak van de bibliotheek.

Namens de Bibliotheek Utrecht

Ton van Vlimmeren

 

17 Reacties

Reageren
 1. Paul

  De SP is als actiepartij nu eenmaal niet geïnteresseerd in dialoog

 2. Arend

  Is dit die directeur die zelf bijna nooit in zijn geliefde bibliotheek te vinden is maar liever op reisjes gaat naar verre landen om daar ‘geïnspireerd’ te worden? Die zijn personeel onderwerpt aan een Spartaanse reorganisatie? Die inmiddels een angstcultuur heeft geschapen waar mensen bang zijn om hun mening te geven. ? Volgens mij wel.

 3. Maarten

  Beste meneer Van Vlimmeren,

  Als eerste, mijn complimenten over hoe u met de argumenten van de SP afrekent, echt chapeau! Mijn vraag aan u is, of deze mensen die nu ontslagen dreigen te worden, niet omgeschoold zouden kunnen worden? Om uw eigen vergelijking nog maar eens aan te halen, van grondpersoneel naar piloot is natuurlijk een grote stap, maar van bibliotheekmedewerker naar een andere functie binnen de Bibliotheek moet toch wel een optie zijn? Het gaat immers om mensen die stuk voor stuk bevlogen en deskundig zijn en zeer van hun werk houden, dat meen ik tenminste zelf op te merken.

  Groet,

  Maarten

 4. FvanHenegouwen

  Beste ‘directeur’, u overtuigt het publiek al lang al niet meer met uw praatjes. De mensen om u heen zijn misschien sneller geneigd om u naar uw mond te praten. Gelukkig durft het vakbond en ten minste één politieke partij tegen uw plannen in te gaan. Uw prestigeproject moet rond en dan schrikt u niet terug om miljoenen gemeenschapsgeld daarin te pompen. Dat er ondertussen een paar medewerkers ontslaan moeten worden, ach, daar bent u duidelijk niet van onder de indruk. Er moet namelijk bezuinigd worden. Oh, wacht, dan blijkt er opeens wel geld te zijn voor zelfs meer nieuwe werknemers. Wat een gotspe! Ongelofelijk!

  Als je er goed over nadenkt is het enige wat we nodig hebben goed verzorgde filialen in de wijken voor onze kinderen. Die filialen kunnen heel goed gerund worden door de vaste medewerkers daar met hulp van ouders in de wijk. In de binnenstad hebben we alleen een publieke ruimte nodig waar mensen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld gratis wifi, wat trouwens overal in de binnenstad gratis te verkrijgen is tegenwoordig. Om dit geheel te runnen is er echt niet een top verdienende directeur nodig met een kantorencomplex op een peperdure locatie. Blijkbaar komt nooit iemand op het idee om eens te bezuinige aan ivoren torentjes. Laten we een keer realistisch zijn met z’n allen en hier een stok voor steken.

  Een bezorgde moeder en burger.

 5. wimutrecht

  Wanneer je de reacties leest en jezelf de onderliggende stukken hebt gelezen dan vraag ik me toch echt af of er nog redelijk denkende mensen zijn die op basis van ALLE informatie zich een oordeel vormen. Niets lees je terug over de argumentaties in de rapportages van Cohen, WSOB en de door de Gemeenteraad vastgestelde visie. Het lijkt slechts te gaan om ongenuanceerd schoppen op basis van ingenomen recalcitrantie tegen misschien wel alles wat het Openbaar Bestuur laat uitvoeren. Want dat is wat de heer van Vlimmeren moet doen: Een besluit wat in democratische verhoudingen is vastgesteld uitvoeren. En in de wijze waarop is hij aanspreekbaar en legt hij verantwoording af aan zijn opdrachtgever. En dat is juist “de gemeentelijke overheid waarin de SP op basis van deskundigheid slechts een marginale rol heeft maar op straat kennelijk een “demagogische rol”.

 6. Trol

  Deze man moet op een slimme manier gesaneerd worden, tijd voor een nieuwe frisse wind, dus gemeenteraad ga uw gang.

 7. Henk van Diepen

  Helder betoog.
  Alleen jammer van dat afschuwelijke nietszeggende ambtelijke modewoordje ‘haarvaten’..

 8. Scherpschutter

  Helder verhaal en prima argumenten. Ik kan me niet langer aan de indruk onttrekken dat de SP weer eens even lekker fact-free populistisch aan het schoppen is uit effectbejag en zelfs de basale fatsoenlijkheid ontbeert om de kwestie in persoon te bespreken.

 9. FvanHenegouwen

  Kijk eens wat verder dan jullie neus lang is mensen. Als ik het goed begrijp heeft de FNV deze directeur meerdere malen gevraagd om aan tafel te zitten en te onderhandelen. Dat ging toen alleen om behoud van banen. Meneer de directeur heeft steeds geweigerd.

  Nu de SP de neude oprakelt, het prestige project van de heer van Vlimmeren, is meneer de directeur opeens meer dan bereid om gesprekken te voeren met de SP. De optelsom is heel makkelijk te maken en laat ik aan de lezer over.

 10. Luuk Upuuk

  Overal hetzelfde, onderwijs, zorg, woonstichtingen. Fuseren om kosten te besparen en vanwege synergy. Dan voor veel (te veel) geld een nieuw prestitieus hoofdkantoor en vervolgens onderaan de salarisschalen maar banen gaan schrappen omdat alle dromen toch niet zo mooi uitpakken.
  Omgekeerde piramides staan heeel erg wankel.

 11. Scherpschutter

  @FvanHenegouwen

  Daar geeft van Vlimmeren toch een volkomen logische uitleg voor? Je kunt wel met het FNV gaan praten over behoud van banen voor grondpersoneel, maar wat heeft dat voor een zin als je geen grondpersoneel nodig hebt maar juist piloten?

  Nee. Glashelder dat de SP hier weer eens volstrekt uit de populistische bocht vliegt uit effectbejag.

 12. herman

  Laatste stuiptrekkingen van een organisatie die in zich de laatste fase van de productcyclus bevindt.

  Met mooie woorden en interessante nieuwe activiteiten wordt geprobeerd zichzelf in leven te houden.

  Bij de bieb hoort nog een fase namelijk uitfaseren, binnen 10 jaar dicht die tent.

 13. Jansen

  Meneer Ton van Vlimmeren verkiest de achterkamertjes boven de openbaarheid.

  Goed van de SP, dat men deze discussie in de openbaarheid wil voeren en niet in 1 op 1 gesprekken.

  De angstcultuur en het binnenskamers willen houden van bepaald beleid bij de bieb laat blijken dat meneer van Vlimmeren niet zo betrouwbaar is. Raar trouwens dat je de SP openbare kritiek verwijt en dan op de man/ partij gaat spelen middels een brief aan de SP, puur bedoeld om deze zwart te maken en weg te zetten, gewoon oridniare tactiek van meneer van Vlimmeren, en dan vervolgens zelf een brief gaat schrijven aan de SP middel DUIC. Vreemd toch?

  “De SP heeft de schijn finnancieel gezien mee?” Nee, de SP heeft het bij het rechte eind meneer van Vlimmeren. Het druist alleen in tegen het verhaal dat u de hele tijd ophoudt. U krijt wel degelijk meer geld, daarmee moet u de exploitatie rond krijgen, zoals afgesproken met de gemeenteraad. U kunt dat niet zonder te snijden in personeel. Uw voorgangers konden wel de exploitatie rond krijgen, met de medewerkers die er altijd al werkten.

  Meneer van Vlimmeren: gaat u nu eens in het openbaar verantwoorden in welke bodemloze put dat geld ineens verdwijnt? Waar gaat dat geld nu ineens aan op?

  Welke mensen MOET u dan per sé extra aannemen in de plaats van de mensen die eruit vliegen? Wedden dat het marketingmensen zijn en dat het geld in zakken van dure adviesbureaus verdijwnt? Wedden?

  Als u een andere type werknemer zoekt, dat kan, u heeft het over verschuiving van activiteiten, kunt u dan echt niet een deel van het bestaand personeel omscholen?

  Dan nog iets, u legt uitspraken van de rechtbank naast zich neer. Dat is toch op zijn minst vreemd te noemen. Raar dat u daar reacties op krijgt zeg.

  Dan iets over verdringing door vrijwilligers. Ook een tendens. Hoezo kunt u betaald werk ineens niet meer betalen? Waar gaat het geld naartoe aan op?

  Mag ik van u in het openbaar ook eens een rechtvaardiging, door u zelf geschreven, zien over uw eigen topsalaris?

  Die zie ik graag tegemoet namelijk.

 14. BB

  Tsja. Jansen. De onderbuik regeert, zeg maar. In uw schrijfsel.
  Het zou u gesierd hebben als u op de inhoud van de brief van Van Vlimmeren ingaat. In plaats van plat populisme te bedrijven.

 15. Jansen

  @ BB

  Tja, zo kan je altijd iemand wegzetten.

  Volgens mij ga ik juist in op de zogenaamde inhoud uit de brief van de heer van Vlimmeren, waar vrijwel niets in gezegd of uitgelegd wordt. Daarom heb ik ook een aantal vragen. Vragen waaropik graag eensd natwoord zou krijgen, maar dat antwoord blijft de heer van Vlimmeren iedereen schuldig. Misschien kunt u mij helpen?

  Verder stel ik terechte vragen. Terechte vragen die inmiddels door steeds meer mensen ind e samenleving gesteld worden. Mensen die dergelijk beleid rechtvaardigen hebben het altijd maar over de onderbuik en populisme. Een vrij snel door te prikken tactiek om de tegenstander weg te zetten, zonder zelf ergens inhoudelijk op in hoevenm gaan. Juist DAT neigt naar de onderbuik en populimse. Grappig, nietwaar?

  Overigens gaat u in uw eigen post nergens inhoudelijk in op al die punten die ik daarin heb verwoord.

  Pot verwijt de ketel?

 16. Hilde Koelmans, SP

  De directie en de SP streven eenzelfde doel na: namelijk een mooie en moderne bibliotheek waar alle Utrechters terecht kunnen. Daar vinden we elkaar.

  De SP heeft zich echter vanaf het begin van de planvorming kritisch opgesteld over de financiële haalbaarheid van de plannen om de bibliotheek te vestigen in het oude postkantoor op de Neude. De SP is van mening dat het een aanwinst voor de stad kan zijn, maar vraagt zich af of de plannen niet te groot zijn en dus of ze wel binnen de financiële kaders passen, die zij hebben meegekregen. Subsidie is gemeenschapsgeld en gezien de recente discussie over Tivoli/Vredenburg wil de SP daar voorzichtig mee omspringen.

  En kritisch zijn is onze taak als politieke partij in de gemeenteraad. We zullen ons dus blijven inzetten voor een haalbaar plan, net als voor behoud van de wijkvestigingen. Want juist in de wijkvestigingen kunnen de nieuwe taken (taalcursus aan laaggeletterden, digitale ondersteuning voor digibeten, hulp aan kwetsbare ouderen, programmeren voor basisschoolkinderen en maatschappelijke debatten) bij uitstek plaatsvinden!

  Wanneer er dan na die planvorming het bericht komt dat de bibliotheek medewerkers moet ontslaan, vanwege financiële tekorten en een vernieuwingsopgave, vraagt de SP zich af of er een relatie is tussen de grootse plannen voor de bieb op de Neude en de financiële tekorten.

  Want, bezuinigd op onze gemeentelijke subsidie is er maar enkele procenten, en vanaf 2017 komt er juist geld bij. En het klopt dat de bibliotheek die alleen kan inzetten voor de nieuwe vestigingen op Neude en in Leidsche Rijn. Maar in de claim van de directie richting medewerkers, FNV en de Rechtbank wordt nu juist steeds (onterecht) gesproken over 25% bezuiniging tussen 2010 en 2018. En als de SP via mailcontact met de directie daar geen heldere onderbouwing over krijgt, dan moeten wij dat via andere wegen doen. Daarom hebben wij afgelopen vrijdag vervolgvragen gesteld over reorganisatie van de bibliotheek.

  Een ding wordt uit de brief van de directie in ieder geval duidelijk: de bibliotheek zoekt piloten, in plaats van grondpersoneel. Dus niet de financiën zijn het probleem, maar een veronderstelde mismatch tussen nieuwe taken en bestaande competenties.

  Overigens, naast herhaaldelijk met directie praten, praat de SP ook graag met de medewerkers, om een compleet beeld te krijgen. Ook dat is onze taak.
  Wij wachten de antwoorden op onze vele vragen aan de wethouder af. Daarna gaan we graag in op het aanbod om eens verder te praten. Tot dan!

 17. Els Nuchelmans

  Het zou de heer van Vlimmeren sieren om zelf de helft van zijn salaris in te leveren om zo andere medewerkers nog werk te bieden inplaats van proberen zijn eigen dure plannen te verwezelijken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).