Rijrichting Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht toch niet omgedraaid Rijrichting Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht toch niet omgedraaid

Rijrichting Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht toch niet omgedraaid

Rijrichting Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht toch niet omgedraaid
De Valetonlaan. Bron: Google Maps
De rijrichting van de Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht wordt toch niet omgedraaid. Dat heeft de gemeente besloten nadat meerdere omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de maatregel.

De rijrichting van de Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht wordt toch niet omgedraaid. Dat heeft de gemeente besloten nadat meerdere omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de maatregel.

Vrijwel direct nadat in 2019 het vernieuwde winkelcentrum de Gaard werd geopend ontving de gemeente meldingen over parkeer- en verkeersoverlast. Deze gingen met name over automobilisten die ervoor kozen hun voertuig aan de achterzijde te parkeren, in plaats van bij de hoofdingang. Een groep bewoners heeft daarom samen met het wijkplatform Noordoost het voorstel gedaan om de rijrichting op de Valetonlaan om te draaien, in de hoop dat het probleem hiermee werd opgelost.

In 2022 had de gemeenteraad het college van B&W via een motie opdracht gegeven het draagvlak voor de maatregel te peilen in de buurt, en de uitkomst door te voeren. Tijdens die meting koos een meerderheid van de omwonden ervoor de situatie aan te passen. Het college, dat naar eigen zeggen altijd heeft aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting geen effect op de problemen zou hebben, heeft daarna gehoor moeten geven aan de motie.

Reuring

In 2023 werd daarom bepaald de rijrichting op de Valetonlaan aan te passen. Om dit goed te laten werken moest ook de situatie op omliggende wegen worden aangepast. “Het voornemen om de rijrichting om te draaien kent felle voor- en tegenstanders en heeft tot reuring in de buurt geleid”, schrijft het college.

Er is dan ook een grote groep geweest die bezwaar heeft gemaakt. Er zijn in totaal vijftien bezwaarschriften ingediend, waarvan een is ingestuurd namens 68 bewoners. Onderdeel van deze bezwaarprocedure is een hoorzitting. Hier hebben zeven mensen gebruik van gemaakt. Op basis hiervan is het besluit om onder meer de rijrichting op de Valetonlaan om te draaien, opnieuw in overweging genomen.

Tijdens dit proces hebben de verkeersdeskundigen van de gemeente opnieuw aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting geen significante bijdrage zou leveren bij het verhelpen van de overlast. Tijdens een second-opinion, dat werd uitgevoerd door een extern bureau, is dezelfde conclusie getrokken. Een van de argumenten was dat de overlast hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door lokaal verkeer dat bewust kiest voor de achterzijde van het winkelcentrum. “Het is niet de verwachting dat dat verandert door het omdraaien van het eenrichtingsverkeer op de Valetonlaan.”

Reflectie

De gemeente heeft daarom besloten de verkeerssituatie rondom de Gaard te laten zoals het nu is. Vanwege de reuring die het onderwerp tot nu heeft veroorzaakt, zal ook dit besluit volgens het college weer tot ongemak leiden.

In een reflectie op het proces schrijft het college tot slot het volgende: “We hebben naar nu blijkt onvoldoende oog gehad voor het feit dat een zorgvuldig verkeersbesluit niet alleen kan worden gebaseerd op de uitkomsten van een draagvlak onderzoek. Het onverkort uitvoeren van de motie is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid in de besluitvorming. Hoewel er naar eer en geweten geprobeerd is om een oplossing die door de betrokken bewoners is bedacht op basis van een draagvlakpeiling om te zetten naar een verkeersbesluit, blijkt dit juridisch niet houdbaar.”

Gekoppelde berichten

15 Reacties

Reageren
 1. Bewoner

  Er had wel wat meer geschreven kunnen worden over de dubieuze rol van het wijkplatform Noordoost mbt deze zaak…

 2. Marcel

  @bewoner, kunt u inplaats van bla bla misschien vertellen wat we gemist hebben? U doet of u er veel meer van weet. Ik weet dat velen dit doen maar misschien bent u de uitzondering? Mijn vraag: leg is uit?

 3. wollie

  die ingang op de foto leidt naar een dakparkeerplaats… maar ik had Google Maps nodig om daar achter te komen. andere gemeentes zouden daar een bord plaatsen 🙃

 4. Kees

  Tot zo’n 15 jaar geleden was de rijrichting andersom. Dat is toen aangepast vanwege hard rijdend sluipverkeer door de wijk + gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen op de Wevelaan. Dat laatste overigens veroorzaakt door ouders met kinderen op die scholen.

  Dus goede zaak dat het blijft zoals het is.

 5. Diederik

  60% was voor. Dan gaat de groep die tegen is amok maken, de gemeente was en is het met die club eens, huurt een bureau in die door de gemeente betaald wordt, die bevestigt wat de gemeente al vond en tadaa de gemeente gaat toch haar eigen zin doen. Samen stad maken op de Utrechtse manier, t kost wat maar dan gebeurt er ook niks.

 6. Fred

  Zo zie je maar weer dat Democratie de stem van de minderheid is !

 7. Roel Bennink

  Het doel van de omkering was om de overlast op te lossen. Nu blijkt dat niet haalbaar via omkering. Nu zou de gemeente dus met kracht naar andere oplossingen moeten zoeken, maar ze willen helaas het dossier alleen maar sluiten. Waarom??

 8. Alain

  Als de helft wil dat hij de ene kant op gaat en de andere helft dat hij de andere kant opgaat, dan lijkt mij de oplossing: gewoon helemaal dicht voor autoverkeer!

 9. Geert

  @wollie die dakgarage is alleen voor bewoners.

 10. Nina

  Hier is een situatie gecreëerd aan de krappe achterzijde bij de Valetonlaan, waar deze reuring vroeger op het grote plein aan de voorzijde was.

  De drukbezochte AH had voor de verbouwing haar entree op het grote voorplein en nu aan de krappe achterzijde.

  Mensen willen nu eenmaal graag parkeren dicht bij de entree van een supermarkt met zowel de auto, als de fiets. Het getuigt van weinig realisme dat je geen problemen verwacht, als je een buurtgerichte winkelcentrum omdoopt tot wijkgericht.

  Oplossing:

  1. De achteringang van het winkelcentrum bij de Valetonlaan afsluiten.

  2. Evt. een vervangende entree voor het winkelcentrum of de AH aan de Kapteynlaan creëren in de buurt van de vele parkeerplaatsen die daar speciaal zijn gemaakt.

 11. Marcel 59

  De wijk heeft in het verleden geworsteld met problemen door sluipverkeer vanaf de Kardinaal de Jongweg naar de Eykmanlaan. Het omdraaien van de rijrichting in de Valetonlaan zou een nieuwe sluiproute openen. Een ideale oplossing bestaat hier helaas niet.

 12. Mia

  Reactie op Marcel 69

  Het probleem is dat auto’s zoeken naar een parkeerplek dicht bij de AH.

  In de allereerste verbouwplannen van De Gaard was de Valetonlaan een fietsstraat. Nog steeds wel een goed idee.

 13. Pieter

  @Marcel
  Een mooi voorbeeld van de mijns inziens dubieuze rol van het bewonersplatform is het feit dat ze 1 dag voordat de gemeente de draagvlakmeting rondstuurt een flyer uitdelen om de stemming te beïnvloeden, waarin zelfs scholen en bedrijven die geen enkel belang hebben bij het wijzigen van de rijrichting als voorstanders worden benoemd in deze flyer. Dit platform heeft in ieder geval niet in mijn belang gehandeld, maar zich door een kleine groep voor het karretje laten spannen.

 14. Toine Goossens

  In het Raadsbesluit over De Gaard staat dat de rijrichting de wijk uit en niet de wijk in is. Een ambtenaar van de gemeente heeft dat besluit op eigen gezag in de prullenmand gedropt. Dat hij nu bewoners steunt tegen het hem corrigerend nieuwe Raadsbesluit èn tegende uitslag van de draagvlakmeting is niet normaal.

  Het probleem is dat nietsontziende automobilisten hun auto op invaliden parkeerplekken zetten. Wie hen daar op aanspreekt krijgt een grote mond of een opgeheven vuist. Het wijkplatform heeft dat geconstateerd en terecht aan de Raad voorgelegd. Die was woest dat deze ambtenaar zijn achterste had afgeveegd met hun besluit.

  De volgende ronde gaat nu in. De Raad zal opnieuw een besluit nemen en zal beslist niet toegeven aan de fanatieke bewoners die het toelaatbaar achten dat Jan en Alleman op de invaliden plekken parkeert.

 15. Piet

  De enige oplossing is de Valetonlaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dus maak daar een mooi breed fietspad van een of 2 paaltjes aan de voorkant en een paar aan de achterkant en het is gewoon opgelost.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).