Ruim 800 handtekeningen tegen sloop Van Sijpesteijnkade | De Utrechtse Internet Courant Ruim 800 handtekeningen tegen sloop Van Sijpesteijnkade | De Utrechtse Internet Courant

Ruim 800 handtekeningen tegen sloop Van Sijpesteijnkade

Ruim 800 handtekeningen tegen sloop Van Sijpesteijnkade

Op de door Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC) begin juli opgestarte petitie tegen de sloop van de Van Sijpesteijnkade zijn inmiddels ruim 800 handtekeningen verzameld. Nu ook de gemeente Utrecht door wil met de sloop dreigt het historische lint voorgoed te verdwijnen uit het Utrechtse straatbeeld. Langs de Van Sijpesteijnkade, die direct aansluit op het toekomstige Stadskantoor, is een nieuwbouwproject met 200 á 300 woningen en 25.000 m2 kantoorruimte gepland door NS. 

Tegen de voorgenomen sloop is al eerder bezwaar aangetekend door OLC, de wijkraden Binnenstad en West. Ook de Utrechtse gemeenteraad heeft zich in 2009 middels twee moties uitgesproken voor behoud van de niet beschermde panden. Hoewel de sloopvergunning onherroepelijk is, werd gelet op de maatschappelijke en politieke standpunten in 2009 de bestuurlijke afspraak gemaakt tussen NS en de gemeente om in het kader van een op te stellen stedenbouwkundige plan te onderzoeken of op de een of ander manier de niet-beschermde panden aan de Van Sijpesteijnkade in de nieuwbouw te betrekken zijn.  Op petitie.nl vraagt OLC het college van Burgemeester en wethouders en NS-poort / NS stations om te stoppen ‘met de onnodige sloop van de van Sijpesteijnkade en actie te ondernemen om het historische lint te behouden.’ OLC pleit voor het niet verder laten verloederen van de panden en in te zetten op tijdelijk gebruik. Ook vraagt zij de noodzaak van sloop-nieuwbouw te heroverwegen alsmede het in contracten vastgelegde bouwprogramma en –volume.

OLC hoopt met de petitie voor eind september zo’n 1.000 handtekeningen op te halen. Op het moment van plaatsing van dit bericht waren er al 833 ondertekenaars. Naast de petitie wil OLC laten zien dat het beter kan. Het wijknetwerk organiseerde daarom in juli een prijsvraag. De opdracht is: maak een ontwerp voor een inspirerende inpassing van zoveel mogelijk van historische bebouwing, met daarbij passende functies. En neem daarin ook de openbare ruimte bij de Van Sijpesteijnkade mee, die de belangrijkste verbinding voor langzaam verkeer (fietsen, voetgangers, boten) vormt tussen Utrecht West en binnenstad. De meest interessante inzendingen zullen openbaar worden gepresenteerd in de omgeving van de Van Sijpesteijnkade en de website lombokcentraal.nl. De inzendingen zullen ook worden gepresenteerd aan het College van B&W en de gemeenteraad van Utrecht die moeten beslissen over het stedenbouwkundig ontwerp.

1 Reactie

Reageren
  1. wimutrecht

    Alles leuk en aardig maar wat is de betekenis van nu 833 en mogelijk 1000 handtekeningen. Dat maakt toch geen indruk. Zelfs 10 x zo veel valt nog in het niet bij wat “men”er van vindt.
    En dat is nog steeds slopen. Helaas maar wel waar.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).