Utrecht heeft tekort aan opvangplekken voor daklozen | De Utrechtse Internet Courant Utrecht heeft tekort aan opvangplekken voor daklozen | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht heeft tekort aan opvangplekken voor daklozen

Utrecht heeft tekort aan opvangplekken voor daklozen
De daklozenopvang in Utrecht. Archiefbeeld DUIC
In Utrecht is een tekort aan opvangplekken voor daklozen. Daarom komen er bij De Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan tijdelijk vijftien bedden te staan waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen.

In Utrecht is een tekort aan opvangplekken voor daklozen. Daarom komen er bij De Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan tijdelijk vijftien bedden te staan waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen.

Sinds begin augustus is er niet meer voldoende plek in de daklozenopvang. Hierdoor moesten mensen geweigerd worden die wel recht hebben op een plek in de nachtopvang.

“Dat is een onwenselijke situatie”, zegt wethouder Maarten van Ooijen. “Daarom komen we nu met deze oplossing voor de korte termijn. Tegelijkertijd gaan we in overleg met de betrokken organisaties zoals de Tussenvoorziening en het Leger des Heils om te kijken wat de oorzaken zijn van het tekort en hoe dit kan worden opgelost.”

103 bedden

In Utrecht zijn vanaf maandag 103 bedden beschikbaar voor daklozen. Daarnaast zijn er, voor de eerste opvang en intake, vijftien zogenoemde instroombedden bij Herstart aan de Nieuwegracht.

De extra bedden bij De Stadsbrug blijven acht weken staan.

Gekoppelde berichten

19 Reacties

Reageren
 1. G.T.CH. Fietsen

  Kraakverbod kraken. Dak boven het hoofd is een mensenrecht, geen speeltje van vastgoedbezitters.

 2. Hetty

  Instroombedden aan de Nieuwe Gracht? Bedden op boten? Nee, zonder dollen, het is een goede zaak, dat er meer bedden beschikbaar komen. Als de omstandigheden ongunstig genoeg zijn, kan iedereen dakloos worden. Vaak word gedacht, dat het hun eigen schuld is, maar meestal is dat niet zo.
  Alleen jammer, dat de bedden bij de Stadsbrug zo kort blijven staan. Nu is het nog te doen, om s nachts buiten te slapen, maar zondag aanstaande begint de meteorologische herfst weer…

 3. Walter

  Paleis Soestdijk is nog plaats

 4. JdV

  Typisch socialistische redenering. Utrecht heeft geen tekort aan opvangplekken. Utrecht heeft teveel daklozen door de aanzuigende werking van een pamperend gemeentebeleid. Randgemeenten daarentegen hebben helemaal geen tekort aangezien al hun daklozen naar Utrecht trekken. Oplossing is simpel. Exporteer daklozen naar krimpregio’s waar huizen leeg staan. 2 vliegen in klap. Daklozen niet langer dakloos. Krimpgemeente niet langer krimpend.

 5. Rottebert Peermans

  Het idee was toch om meer daklozenopvang te realiseren in de rijkere wijken? Wanneer wordt er meer junkie- en zwerveropvang in Oost?

 6. Massegast

  Onlangs was in het nieuws dat het aantal daklozen sterk gegroeid is de afgelopen jaren. De Staatssecretaris was zich rotgeschrokken. Terwijl het, volgens vriendje Rutte, goed gaat met de economie. Die economie zakt een keer in en dan? De Gemeente mag alvast gaan nadenken over een nog verdere uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de toekomst. Regeren is vooruitzien.

 7. Utrechter

  @JdV: precies mijn gedachte. Er is geen tekort aan bedden maar een overschot aan daklozen. Twee categorieen bleken volgens het CBS sterk te zijn toegenomen: niet-Westerse zwervers (waarvan je je kan afvragen wat ze überhaupt in Utrecht te zoeken hebben) en mensen die dringend meer zorg, hulp en begeleiding nodig hebben. De oplossing is dus niet meer bedden, maar een strenger migratiebeleid gecombineerd met betere zorg voor iedereen die problemen heeft om alles lekker op te rit te houden. Hulpverleners zijn wegbezuinigd en politie en Leger des Heils mogen de aan de slag om mensen te helpen die in een zware situatie zitten: echt een verkeerde keuze.

 8. Scherpschutter

  @GTCH Fietsen

  Nee, mijnheer. Er kan niet zoiets bestaan als een recht op een dak boven uw hoofd. Het is een contradictio in terminis. Ik blijf me erover verbazen hoe weinig mensen het verschil tussen een recht en een privilege weten…

  Waar een ‘recht’ claimen (dak boven het hoofd) gepaard gaat met het schenden van een werkelijk recht van een ander (de eigenaar van het dak die dat dak helemaal niet wil delen) dan is er per definitie geen sprake van een recht. Hooguit is er sprake van het verstrekken van een privilege…Een privilege dat bij de eigenaar met (dreiging van) agressief geweld moet worden afgedwongen. Meestal door een overheid, de gewapende monopolist…

  Waar het beroep doen op een (zogenaamd) recht gepaard gaat met het schenden van een werkelijk recht van een ander (eigendom) is per definitie geen sprake van een recht…Doodsimpel.

  Krakers dienen gekraakt te worden als de rechtenschende criminelen die het zijn.

 9. Jos

  @ rottebert peermans

  Het is u even ontgaan dat in Utrecht-Oost meerdere opvanglocaties zijn voor dakloze verslaafden; o.a. het Leger des Heils?

 10. Tom

  Beter idee: Exporteer @JdV naar een krimpregio, dan komt er weer een huis vrij voor een dakloze!

 11. Herman

  Opvang regelen is creëren van vraag.

 12. Wim Vreeswijk

  Het wordt tijd dat het Verdrag van Schengen uit 1985, wat de open EU-grenzen bepaalt, eens anno 2019 stevig herzien wordt en ieder land weer baas wordt over de eigen grenzen zodat iedereen weet wie en waarom hier binnenkomt.Met de digitale mogelijkheden die er nu zijn kunnen we supersnel en vrijwel zonder tijdverlies controleren. Zolang dat niet gebeurt blijft het dweilen met de kraan open en zal het daklozenprobleem nooit beheersbaar of sociaal worden in Nederland èn Utrecht.

 13. 04

  @Scherpschutter

  Een dak boven je hoofd is wel degelijk een basisrecht en geen privilege, het valt onder het recht op een adequate levensstandaard zoals ondertekend door de Verenigde Naties in 1948, en is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet in het tweede lid van artikel 22.

  In Nederland geldt een wettelijke verplichting tot ‘maatschappelijke opvang’, dat wil zeggen, het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Het wettelijke kader voor die maatschappelijke opvang bestaat uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die van kracht is sinds 1 januari 2007.

  De stelling van G.T.CH. Fietsen dat het kraakverbod ‘gekraakt’ moet worden staat op gespannen voet met een ander recht, het recht op eigendom, maar het is niet zondermeer te stellen dat dit laatste in ethische zin zou moeten prevaleren wanneer het recht op een adequate levensstandaard niet kan worden gegarandeerd.

 14. Yoshua

  @rottebert peermans,
  Ik woon in oost, wat jij beweerd is flauwekul uit je onderbuik.
  Bij ons achter zit de nachtopvang en noodopvang van het leger des heils aan de maliebaan.
  Op 50 meter afstand zit in de Maliestraat begeleidwonen van het leger des heils.
  halverwege zit er in mijn straat een pand met begeleidwonen van Lister.
  Dan zit er hier nog een blijf van mijn lijfhuis,en een crisisopvang voor tienermeisjes.
  Het is niet voor niets dat de gemeente Utrecht meer opvang locaties wil in de betere rijke wijken van Utrecht zoals leidscherijn Vleuten de Meern.
  Hoeveel opvang locaties zitten er bij jou in een straal van 100 meter?

 15. Anne Marie ten Berge

  @ Hetty, nee, inderdaad instroombedden bestaan net zo min als uitstroombedden. Het Leger des Heils Nw.Gracht .94 heeft in 2018 met tonnen subsidie van GroenLinks, de ruimte verbouwd en opnieuw ingericht voor kamerverhuur. In het LdH-pand aan de Nw. Gracht 92 zit Herstart, een organisatie die van 10:00 tot 18:00 uur open is en waar je als dak-en thuisloze naar de toilet kan en je jointje kunt roken. Kopje koffie kost 30 eurocent. Er zit 1x in de week een artsenteam van de GGD voor de consulten. Herstart Nw Gracht 92 is een organisatie met een huiskamer 2 douches en drie wc.’s. De directeur is Ferdinand van der Velde en hij is met zijn Herstart NIET ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dus met Herstart mag de Gemeente Utrecht NIET onderhandelen om meer bedden te plaatsen. Bij Herstart Nw Gracht 92 hebben ze plaats voor wel 50 bedden maar die komen er dus niet. De Tussenvoorziening (de TV) is wél een betrouwbare organisatie ingeschreven bij de KvK. De Gemeente zou er dus beter aan doen dat de Tussenvoorziening de ruimte van Herstart overneemt om bedden en lockers te plaatsen voor de dak- en thuislozen die buiten lopen. Het tekort aan bedden en opvangbehuizing is tenslotte de schuld van bestuurlijk gebrek aan visie en de wil om aan de zorgplicht te voldoen. Er zijn ook dak- en thuislozen die werk hebben en dat dan kwijt raken doordat ze buiten lopen. Het zal je Gemeente maar wezen.

 16. Bakfiets

  @rotterbert peermans wat is dit voor ongefundeerde stemmingmakerij? Neem eens de moeite om uw verongelijkte persoonlijkheid naar oost te dirigeren. Ik denk (durf het niet met zekerheid te zeggen) dat oost een oververtegenwoordiging heeft aan sociale voorzieningen, daklozen- en hulpbehoevende-opvang

 17. Ton

  Scherpschutter, eigendom is een privilege. Geniet ervan.

 18. G.T.CH. Fietsen

  Wat huurders langzaamaan zat worden is dat verhuurders afhankelijk zijn van hun huurpenningen. Laat verhuurders zelf de kost verdienen in plaats van te teren op andermans zuurverdiende centen. Verhuurders zijn profiteurs en nietsdoeners van de hoogste orde. En nee, de woningschaarste in stand houden telt niet als legitiem werk.

 19. Cico

  De reden dat het oosten van de stad meer sociale instellingen heeft, is uiteraard omdat het westen van de stad armer is en kwetsbaarder. Dus dan krijg je een concentratie van have-nots aan de 1 kant van het spoor. Sterkste schouders dragen de grootste lasten.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).