Verder uitgelegd; waarom is harddrugsgebruik (nog) niet verboden op straat in Utrecht? Verder uitgelegd; waarom is harddrugsgebruik (nog) niet verboden op straat in Utrecht?

Verder uitgelegd; waarom is harddrugsgebruik (nog) niet verboden op straat in Utrecht?

Verder uitgelegd; waarom is harddrugsgebruik (nog) niet verboden op straat in Utrecht?
Archieffoto Lucasbolwerk
Het plan van het college van B&W in Utrecht om harddrugsgebruik op straat in Utrecht te gaan verbieden riep de nodige vragen op. Zo dachten veel lezers van DUIC dat dit sowieso verboden is in Nederland. Dat is echter expliciet niet het geval, vertelt ook Martha de Jonge van het Trimbos-instituut. Toch hebben veel gemeentes zo’n verbod wel ingesteld en daar werkt Utrecht nu ook aan.

Het plan van het college van B&W in Utrecht om harddrugsgebruik op straat in Utrecht te gaan verbieden riep de nodige vragen op. Zo dachten veel lezers van DUIC dat dit sowieso verboden is in Nederland. Dat is echter expliciet niet het geval, vertelt ook Martha de Jonge van het Trimbos-instituut. Toch hebben veel gemeentes zo’n verbod wel ingesteld en daar werkt Utrecht nu ook aan.

Het is verboden om harddrugs te produceren, verhandelen of bezitten, maar het gebruik zelf is volgens de Opiumwet niet strafbaar. Dat lijkt wellicht paradoxaal, want om drugs te gebruiken moet men het daarvoor ook in bezit hebben gehad. Toch is daar volgens Martha de Jonge van het Trimbos-instituut bewust voor gekozen.

De Jonge vertelt: “Het is expliciet niet verboden om harddrugs te gebruiken in Nederland, in andere woorden; het is niet gecriminaliseerd. Daarmee onderscheidt Nederland zich ook van veel andere landen. Het is niet strafbaar omdat de Opiumwet is opgesteld vanuit een zorgperspectief. We willen dat de drempel naar zorg niet groter wordt door wetgeving. Stel je bent verslaafd en wil stoppen, dan moet er geen enkele barrière zijn om ondersteuning of hulp te vragen. Iemand die verslaafd is moet niet gecriminaliseerd worden.”

Een ander voorbeeld dat De Jonge noemt is het inschakelen van hulp als iemand onwel wordt door drugsgebruik. Hulpbehoevenden of mensen in de omgeving moeten dan niet bang zijn om bijvoorbeeld een ambulance te bellen.

Groeiende groep overlastgevers

Toch wordt er nu dus gewerkt aan een verbod op het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte in Utrecht. Burgemeester Sharon Dijksma gaf dit in de gemeenteraad vorige week al aan en inmiddels is er ook een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. De reden is de groeiende overlast veroorzaakt door een groep mensen in de binnenstad, maar ook in andere wijken van Utrecht, waarvan een deel met verslavingsproblematiek kampt. Vooral op het Lucasbolwerk, aan de Mineurslaan en in het Hieronymusplantsoen is de overlast groot. Dijksma liet weten grote zorgen te hebben over de situatie en daarom worden er maatregelen genomen.

‘Een kwetsbare groep die met excessief harddrugsgebruik hinder en overlast veroorzaak’

Een deel van de groep zou niet alleen voor overlast zorgen maar ook gewelddadig zijn. “Niet alleen het aantal harddrugsgebruikers is toegenomen, ook de overlast van het problematische harddrugsgebruik neemt toe. Hierbij wordt niet gedoeld op gelegenheidsgebruikers, maar op een kwetsbare groep die met excessief harddrugsgebruik hinder en overlast veroorzaakt”, schrijft het college in de raadsbrief. Ondernemers en hun personeel ervaren volgens het college dagelijks overlast, net als omwonenden en studentenverenigingen. Zij vinden bijvoorbeeld gebruikte naalden in parken en hebben te maken met intimidatie, heftige bedreigingen, ’s nachts aanbellen bij woningen, wildplassen, stelen en vechtpartijen op straat.

De gemeente heeft samen met de politie, handhaving en zorgpartners eerder al een lijst gemaakt van personen die veel overlast veroorzaken door harddrugsgebruik. Op de lijst stonden 56 mensen, waarvoor een ‘intensieve groepsaanpak’ is opgezet. Ondanks dat is de groep gegroeid tot 122 harddrugsgebruikers, waar geen passende zorg voor gevonden wordt.

Pleiten voor verbod

Ondernemers, omwonenden en studentenverenigingen die overlast ervaren pleiten er, net als zorginstellingen, voor om harddrugsgebruik in de openbare ruimte in Utrecht te verbieden. Het Leger des Heils, de Tussenvoorziening en Lister hebben gezamenlijk laten weten voorstander te zijn van een verbod. Er zouden namelijk in de stad voldoende plekken zijn om binnen hard drugs te gebruiken.

Ook zeggen de zorginstellingen, net als burgemeester Sharon Dijksma, dat Utrecht een aantrekkingskracht heeft op gebruikers en dealers van buiten de stad. Dat zou komen doordat openlijk harddrugs gebruiken is toegestaan in de stad, terwijl een meerderheid van de gemeenten in Nederland wel een verbod heeft ingesteld.

Zo’n verbod moet worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, een lijst met gemeentelijke regels. Daar is bijvoorbeeld in Utrecht ook al in opgenomen dat het verboden is om op straat alcohol te nuttigen in een groot gedeelte van de binnenstad. Want ook dat is vanuit landelijke wetgeving niet verboden.

Repressie en zorg

Het verbod op harddrugsgebruik in de openbare ruimte is een van de maatregelen die Dijksma wil nemen. Een voorstel hiervoor ligt nu dus bij de gemeenteraad. Het verbod op openlijk harddrugsgebruik zou voor de hele gemeente moeten gaan gelden. Als het alleen zou worden ingevoerd voor locaties waar veel overlast is, vreest het college dat er een waterbedeffect ontstaat. Het college verwacht dat het verbod een preventieve werking heeft en Utrecht minder aantrekkelijk maakt voor mensen die naar Utrecht komen om openlijk harddrugs te gebruik. Door het verbod kunnen politie en handhaving optreden bij excessen.

‘Zorg en veiligheid moeten samengaan’

Dijksma zei vorige week in de gemeenteraad wel dat ‘alleen repressie nooit het antwoord’ kan zijn. “Zorg en veiligheid moeten samengaan. Daarom is er veel overleg met zorginstellingen.” Ook de eerder genoemde zorginstellingen zeggen dat maatwerk belangrijk is: “Voor de één ligt het accent op bieden van perspectief, voor de ander is het van belang nadruk te leggen op begrenzing.”

Hoewel De Jonge van het Trimbos-instituut het juist goed vindt dat harddrugsgebruik niet gecriminaliseerd is, snapt ze wel dat gemeentes soms bepaald beleid maken om overlast of onveilige situaties tegen te gaan. Als voorbeeld noemt ze ook het verbod op lachgas. “Maar de route naar zorg moet altijd zo open mogelijk gehouden worden.”

Gekoppelde berichten

20 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Helder.

  Dat de gebruikte naalden weer terug zijn op de standaard plekken in het straatbeeld en Utrecht weer dezelfde aanzuigende werking heeft als vanouds… is echter wel een heel veeg teken voor de toekomst.
  Dat betekend dat het makkelijk is om in Utrecht aan harddrugs te komen, waar het gebruikt wordt is namelijk weer afhankelijk van de noodzaak aan een shot. Een verbod op gebruik in de openbare ruimte gaat denk ik dan ook niet helpen, behalve cosmetisch. Harddrugs verslaafden vinden altijd wel een plek uit zicht, en als de nood hoog genoeg is doen ze het gewoon in het volle zicht.

 2. rmn

  De overlast van harddrugsgebruikers is een symptoom van een complexere onderliggende problematiek. Er is jaren bezuinigd op de GGZ. Op lokaal niveau zijn we zijn links, dus voor speciale mensen willen we graag lief zijn. Het strafrecht biedt geen uitkomst, want waarom zou je iemand opsluiten die eigenlijk hulp nodig heeft? Kortom: Het is allemaal nog niet zo simpel en een verbod levert waarschijnlijk ook niet spectaculair veel op.

  Wat mij wel ferm tegen de borst stuit is dat de mening van mevrouw Dijksma hier door DUIC relevant geacht wordt. Mevrouw Dijksma is geen volksvertegenwoordiger. Zij heeft deze positie omdat ze goed is in het bedrijven van partijpolitiek. Wij hebben deze dame niet gekozen. Haar persoonlijke opvattingen over onze vraagstukken zijn volstrek irrelevant.

 3. Valentijm

  Wellicht mijn onwetendheid, maar om te kunnen gebruiken dien je te bezitten, toch? Iedereen die gebruikt bezit (je hoeft niet geproduceerd of verhandeld te hebben, dat doet een ander) en is dus strafbaar als ik logisch redeneer.

 4. Binnenstadbewoner

  Verslaafden moeten idd zorg krijgen en tegelijkertijd worden gecriminaliseerd. Zij zijn de oorzaak van het in stand houden van die onmetelijke ellende van moord, afpersing, witwassen, kidnappings, bedreigingen, smokkel, aanslagen op woonhuizen, ondermijning van rechtsstaat en democratie etc. etc.

  Gebruikers hebben bloed aan hun handen.

 5. Koel Hoofd

  @Binnenstadbewoner
  Het is onderscheid is toch echt heel simpel:
  Verslaafden zijn slachtoffers van harddrugs, ze zijn slaaf van die harddrugs en daarmee slaaf van de dealer omdat ze niet zonder kunnen.
  Die dealers zijn hardcore criminelen die harddrugs aan verslaafden verstrekken wetende dat ze verslaafd raken en terug blijven komen voor meer, wat het verdienmodel is van die dealers die zelf nooit gebruiken.

  Maar weet je hoe verslaafden verslaafd raken? Door hun vriendjes en vriendinnetjes… Ik heb ze zien gaan, leuke jonge studenten kersvers uit de provincie met een hele toekomst voorzicht, half jaar later lagen ze in de goot. Kan jij het voor jezelf rechtvaardigen dat die slachtoffers van peerpressure en desinformatie (neem maar, het is niet verslavend als je het een keertje doet) dan nog een trap na te geven door ze te criminaliseren?
  Er is zoiets als beschaving,

 6. Lombokker

  Dit is ten dele een gevolg van bezuinigingen in de GGZ. Daarnaast zou het ook mogelijk moeten worden om verslaafden die ernstige overlast veroorzaken verplicht te behandelen, zo nodig in een gesloten instelling. En daar wringt hem nu juist de schoen, want bepaalde partijen hebben dat tot taboe verheven. Laten dat nu juist de partijen zijn die in Utrecht sterk vertegenwoordigd zijn.

 7. Pee

  “eerder al een lijst gemaakt van personen die veel overlast veroorzaken door harddrugsgebruik. Op de lijst stonden 56 mensen, waarvoor een ‘intensieve groepsaanpak’ is opgezet.”
  met als resultaat dat “Ondanks dat is de groep gegroeid tot 122 harddrugsgebruikers, waar geen passende zorg voor gevonden wordt.”
  Maar wel weer geld heeft gekost en nu dus nog meer gaat kosten.

 8. René

  @rmn: Dat wat u in uw eerste alinea schrijft, is uitermate verstandig, maar wat u daarna schrijft, kan ik niet goed volgen. Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester namelijk belast met de handhaving van de openbare orde. De mening van burgemeester Dijksma is in dezen dan ook zeer relevant.

 9. Claire Obscur

  Reden nummer één is natuurlijk dat er never neverland genoeg handhavers zijn om die verboden te kunnen handhaven. Het vuurwerkverbod is al het beste voorbeeld. Nederland is KING in van alles theoretisch van achter een bureau bedenken en er dan na jaren achter komen dat er ook nog zoiets is als de échte wereld.

 10. Binnenstadbewoner

  @ Koel hoofd: die redenering doortrekkend dan is zowat de gehele drugsketen slachtoffer. Gebruikers dealen om hun eigen verslaving te kunnen bekostigen. Drugsrunners, uithalers, transporteurs etc. doen hun werk onder dreiging van zwaar geweld aan hen of familie.

  Het kan is beschamend dat de gehele keten van produktie t/m straatdealer strafbaar is en dat de eindgebruiker volledig vrijuit gaat. Nu is dat in NL helaas wel het geval. In de strafmaat kun je rekening houden met (persoonlijke) omstandigheden, maar met als uitgangspunt dat gebruik strafbaar is.

  Verder zijn er genoeg gelegenheidsgebruikers die hun verslaving onder controle hebben en hun kop in het zand steken over dat hun snuifje of blowtje of pilletje onderdeel uitmaakt van zeer zware criminaliteit. Men begint dan over alcohol/ roken/ de Rabobank of andere onzinverhalen.

  Het kan niet genoeg worden herhaald: gebruikers hebben bloed aan hun handen..

 11. Scherpschutter

  @Binnenstadbewoner

  U begrijpt weer eens niet helemaal wat u zegt. Er is per definitie pas sprake van ‘gebruik’ in deze context op het moment dat de substantie zich in uw lichaam bevindt. Aangezien u uiteraard de absolute eigenaar bent van uw lichaam heeft de staat daar vanzelfsprekend per definitie niets over te zeggen. U en u alleen bepaalt wat er binnen de grenzen van uw koninkrijk gebeurt. U bepaalt wat u in úw biochemische computer gooit. Niemand anders! De enige wijze waarop de staat daar wel zeggenschap over zou kunnen toeëigenen (gebruik strafbaar stellen), is door uw lichaam en geest in juridische zin toe te eigenen….

  Gebruik strafbaar stellen is letterlijk de slavernij weer invoeren. De staat als eigenaar van uw lijf en ziel…Is dat nu werkelijk wat u wilt of als realistisch beziet?

  Even beter nadenken voortaan.

 12. rmn

  @René

  > Het verbod op harddrugsgebruik in de openbare ruimte is een van de maatregelen die Dijksma wil nemen.

  Hoe kan een ongekozen persoon maatregelen willen nemen? Daar zou zij niet over moeten gaan. En ik begrijp wel dat er nog steeds een democratisch lichaam zit tussen Dijksma en de APV, maar Burgemeesters hebben best veel ruimte om een politiek stempel te drukken op hun rol. Zeker na de decentralisatie is de positie van de Burgemeester belangrijker en zwaarder geworden.

  Misschien is de decentralisatie niet af voordat we een gekozen Burgemeester hebben.

 13. Koel Hoofd

  @Binnenstadbewoner
  Verslaafden criminaliseren is de makkelijkste weg naar de hel.
  We hebben namelijk de capaciteit niet om de komende (internationale) golf van drugsverslaafden, waar die van 56 naar 122 groeiende groep de kanaries in de mijn van zijn, allemaal te vervolgen en op te sluiten.
  We hebben al een mega probleem om één takkie te vervolgen okay?

 14. Binnenstadbewoner

  @ koel hoofd een redenering van niks. Verslaafden maar vrijuit laten gaan omdat er onvoldoende capaciteit is. Gebruik strafbaar stellen draagt ook bij aan de bewustwording dat men zware criminaliteit support.

  Gebruikers hebben bloed aan hun handen en sponsoren de zware criminaliteit. Dat vraagt om strafbaarstelling.

 15. Uuu

  @rmn

  Duidelijk te merken hoe laag het onderwijsniveau in Nederland is. Ook gelet op je staatsinrichtelijke kennis.

  De burgmeester = gekozen. En wel door de democratisch gekozen gemeenteraad. Getrapt noemt men dat en dat is maar goed ook. Want anders krijg je populisten als burgemeester die denken dat ze met veel stemmen hun zin kunnen doordrukken, maar bij een stad besturen komt toch wel wat anders kijken. Gewoon houden zoals het nu is. Deze burgemeester is zo goed als unaniem door zo goed als alle partijen in de gemeenteraad gekozen. Verder kan iedereen solliciteren op de positie van burgemeester.

 16. rmn

  @Uuu

  > Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

  https://open.overheid.nl/documenten/ronl-4b39c949-8dee-433a-83b0-4382a866b97c/pdf

  @DUIC

  Waarom laat je bovenstaande troep door en worden mijn comments in andere topics niet toegelaten?

 17. Dirk

  @Scherpschutter 19/5/2023 – 10:37

  Wat een flauwekul zeg.
  Er zijn al lang in andere vormen regels over gebruik van stoffen, bijvoorbeeld in het verkeer, het is helemaal niet zo gek om dat ook in de openbare ruimte ook te reguleren. Er blijven zoals het artikel verteld, genoeg plekken binnen of in een woning over waar deze groep (onder toezicht) kan gebruiken.

 18. Scherpschutter

  @Dirk

  Man man man! Denk nou eens na… Is het het GEBRUIKEN van alcohol dat verboden is in het geval van verkeerssituaties?

  Pffff.

 19. Corry

  Nicotine is ook een harddrug!

 20. BertB

  Zeg dat wel Corry. En zo verslavend en ongezond als wat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).