VVD stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke subsidie voor expatkrant | De Utrechtse Internet Courant VVD stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke subsidie voor expatkrant | De Utrechtse Internet Courant

VVD stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke subsidie voor expatkrant

VVD stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke subsidie voor expatkrant
Burgemeester Jan van Zanen was positief over het initiatief van DUIC.
De Utrechtse VVD stelt schriftelijke vragen over de subsidie voor een Engelstalige krant voor expats. De gemeente subsidieert het magazine/de krant met drie ton.

De Utrechtse VVD stelt schriftelijke vragen over de subsidie voor een Engelstalige krant voor expats. De gemeente subsidieert het magazine/de krant met drie ton.

De krant wordt gemaakt door Stichting Cultuur Promotie Utrecht (SCU) en zal voor 1 september uitkomen. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen zegt initiatieven die een bijdrage leveren aan het goed informeren van expats een warm hart toe te dragen, maar vraagt zich af waarom juist dit initiatief is gesteund. Eerder had DUIC dezelfde plannen om een Engelstalige uitgave voor expats te maken.

“De VVD wil weten of de gemeente objectief de haalbaarheid van deze en andere initiatieven heeft getoetst en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld”, aldus Gilissen. “Daarnaast wil de VVD graag weten of beide initiatieven gelijkwaardig behandeld zijn en waarom de gemeente ervoor gekozen heeft het initiatief van SCU financieel te steunen.”

Gilissen wil onder meer weten of het college de mening van de VVD deelt dat ‘indien er meerdere initiatieven zijn die hetzelfde doel beogen en het gaat om een bijdrage vanuit publieke middelen het voor de hand ligt om beide initiatieven op een gelijkwaardige wijze te behandelen?’.

DUIC

Al in 2014 nam DUIC samen met andere partijen het initiatief voor een online krant voor expats. Destijds werd ook een demoversie gemaakt met de werktitel ‘Utrecht Daily’. Meerdere partijen zijn destijds benaderd met de vraag of zij een bijdrage kunnen leveren aan het initiatief.  Toerisme Utrecht was ook enthousiast, maar een bijdrage in de vorm van een investering was op dat moment niet op te brengen.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Utrecht in 2014 meldde DUIC het initiatief en kreeg toen positieve reacties vanuit de politiek.

 

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Dimitri Gilissen (VVD) terug:

In Utrecht zijn meer dan 5.000 expats werkzaam. Kenniswerkers van heinde en verre komen naar onze stad die het hart is van de meest competitieve regio van Europa. In het kielzog van de expats volgen in veel gevallen ook hun gezinnen. Voor de grote groep expats zijn er veel voorzieningen waaraan ook de gemeente een bijdrage levert. Denk hierbij aan de Internationale School en het Expat Center.

Onlangs werd bekend dat Stichting Cultuur Promotie Utrecht (SCU) een bijdrage van 300.000 euro krijgt van de gemeente om een Engelstalige krant/magazine te maken en dat het eerste exemplaar voor 1 september a.s. te verkrijgen is.

De VVD draagt alle initiatieven die een bijdrage leveren aan het goed informeren van expats een warm hart toe. Wel vraagt de fractie zich af hoe het college tot het besluit is gekomen om een bijdrage te leveren aan het initiatief van SCU en op basis van welke criteria hiervoor is gekozen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het initiatief van SCU om een Engelstalig magazine te maken? Zo ja, op welke wijze is de gemeente bij dit initiatief betrokken?
 2. Klopt het bericht dat er door de gemeente een (meerjarige) financiële bijdrage voor dit initiatief is toegekend? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt?
 3. Welke overwegingen hebben een rol gespeeld om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan dit initiatief? Wanneer en door wie is dit besluit genomen?

In 2014-2015 heeft De Utrechtse Internet Courant (DUIC) samen met een aantal andere partijen het initiatief genomen om te komen tot een online krant voor expats in de stad Utrecht en de regio. Onder de werktitel ‘Utrecht Daily’ is een demoversie gemaakt en zijn relevante partijen benaderd met de vraag in hoeverre zij een (financiële) bijdrage kunnen leveren aan het initiatief. Ook Toerisme Utrecht was enthousiast, maar een bijdrage in de vorm van een investering was op dat moment niet op te brengen.

 1. Was het college toentertijd op de hoogte op het initiatief van DUIC om te komen tot een online krant voor expats? Zo ja, kan het college aangeven welke betrokkenheid er is geweest vanuit de gemeente?
 2. Wat was het oordeel van het college over het toenmalige initiatief en wat was de reden om geen (financiële) bijdrage te leveren aan het initiatief? Wanneer en door wie is dit besluit genomen?

De VVD vraagt zich af in hoeverre de gemeente objectief de haalbaarheid van beide initiatieven heeft getoetst en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

 1. Heeft het college overwogen een marktconsultatie uit te voeren naar de mogelijkheden om in Utrecht en de regio te komen tot een nieuwsmedium voor expats? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft deze niet plaats gevonden?
 2. Op basis van welke informatie is het college tot de conclusie gekomen dat een print-initiatief voor expats de meest haalbare optie is?
 3. Welke overwegingen hebben een rol gespeeld om wel of geen bijdrage te leveren aan deze twee initiatieven?
 4. In hoeverre zijn deze overwegingen geobjectiveerd en is er een afweging gemaakt over de financiële bijdrage die met beide initiatieven zijn gemoeid? In hoeverre heeft het college de hoogte van de gemeentelijke financiële bijdrage aan beide initiatieven daarbij betrokken?
 5. Deelt het college de mening van de VVD dat indien er meerdere initiatieven zijn die hetzelfde doel beogen en het gaat om een bijdrage vanuit publieke middelen het voor de hand ligt om beide initiatieven op een gelijkwaardige wijze te behandelen?
 6. Is het college van mening dat beide initiatieven op gelijkwaardige wijze zijn behandeld? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, waarom niet?

Videoverslag

7 Reacties

Reageren
 1. Thomas

  Haha, een papieren krant in een tijd waarin iedereen overstapt op digitaal. Het lijkt mij dat deze doelgroep al helemaal niet op een papieren iets zit te wachten, ik verwacht dat dit initiatief binnen een jaar weer net zo ver is als 10 jaar geleden.

 2. Ihsan

  Wat een onzin dat expats met overheidsgeld van nieuws moeten worden voorzien in een andere taal dan het Nederlands. Komen we ook de minder bedeelde groepen tegemoet? Gaat de gemeente ook een krant financieren in het Arabisch en Turks? Ik weet het antwoord al: neen. Deze groepen worden niet gewaardeerd door het gemeentebestuur. Hoewel zij daadwerkelijk multicultureel zijn, een globaal netwerk hebben en in tegenstelling tot expats vaak wel familliebanden in de stad hebben, worden zij niet gezien als cosmopolitisch of onderdeel van onze stedelijke cultuur. De gemeente moet geen doelgroepenbeleid voeren als ze integratie wil bevorderen. We moeten expats geen uitzonderlijke positie toebedelen. Dit is discriminatoir beleid. Expats moeten net als andere migranten gewoon het Nederlands leren. Het is niet te verkopen dat we expats bedienen in het Engels, terwijl we eisen van andere mensen (waarvan sommigen al decennia in Utrecht wonen) dat zij het Nederlands leren. We kijken neer op minderheden die hun moedertaal aan hun kinderen willen doorgeven, maar voor expats gelden blijkbaar andere regels. Terwijl kinderen die van huis uit Turks of Arabisch spreken automatisch een taalachterstand wordt toebedeeld beschouwen we het spreken van Engels of Duits als moedertaal als een taalvoorsprong. Als je wilt dat de burgers integratie serieus nemen kun je het niet veroorloven hypocriet doelgroepenbeleid te voeren. Voor de stad moeten alle inwoners gelijk zijn. Dat is de kern van burgerschap. Doelgroepenbeleid maakt de stedelijke cultuur kapot.

 3. Rene

  @Ihsan, zou je van ‘minder bedeelde groepen’ of minderheden niet mogen verwachten dat ze de Nederlandse taal beheersen? Expats zijn over het algemeen inwoners met een tijdelijke plaatsing in Nederland, waarvan je niet mag/kan verwachten dat ze voor een tijdelijke plaatsing de taal leren. Volgens mij doe jij de onjuist aanname dat er met expats gedoeld wordt op Westerse migranten en dat er dus een verschil wordt gemaakt met niet-Westerse migraten. Volgens mij mogen we van iedere migrant verwachten dat ze de Nederlandse taal beheersen. Mensen met een tijdelijk verblijf in Nederland zou je in het Engels moeten bedienen (Expats/Toeristen/etc). Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Expatriate

  De vraag of ‘regionaal nieuws’ een dienst is die de gemeente moet faciliteren durf ik ook wel in twijfel te trekken… Brieven, (wijk)mededelingen en andere zaken lijken me niet meer dan redelijk.

 4. Joost

  Zoveel geld voor een niet heel noodzakelijk product voor een kleine doelgroep.

  Maak dan een maandelijkse Engelstalige krant voor alle niet-Nederlandse doelgroepen.

  Nog beter: online. Voor 30.000 euro per jaar heb je een fulltime redacteur die op bestaande platformen (DUIC, Facebook, etc) voor een Engelstalige selectie uit het lokale nieuws kan zorgen. Geef deze content evt gratis aan elke site die er iets mee wil doen.

 5. Ihsan

  @Rene, nee. Een derde van de expats blijft voor langere periode, of permanent, in Nederland. Hierin verschillen expats dus niets van eerdere groepen arbeidsmigranten. Ruim de helft van de Turkse, Griekse en Italiaanse gastarbeiders is ook niet in Nederland gebleven. Laten we dus vooruit denken, en niet dezelfde fout maken met arbeidsmigranten nu als we in het verleden hebben gedaan. Gewoon Nederlands leren, net als alle andere migranten!

 6. Fla

  Ik denk een krant in het engelse taal is a goed idee. Liever online. Expats blijven voor een periode in Nederlands and om een taal te leren langere tijd is nodig.

 7. Joël

  @Ihsan: ik snap uw redenering en ik ben het met @Rene eens. Ik denk dat de gemeente z’n nieuwsvoorziening dan voornamelijk moet richten op de expats die wel voor kortere tijd in Nederland wonen. Wel helemaal eens dat iedereen die hier (semi-)permanent woont Nederlands moet spreken en schrijven of dat z.s.m. moet leren. Ik heb ook twijfels bij 3 ton voor een nieuwsblaadje voor 2/3 x 5000 = 3333 mensen 😉

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).