Waarom energielandschap en geen huizen in Rijnenburg en Reijerscop? | De Utrechtse Internet Courant Waarom energielandschap en geen huizen in Rijnenburg en Reijerscop? | De Utrechtse Internet Courant

Waarom energielandschap en geen huizen in Rijnenburg en Reijerscop?

Waarom energielandschap en geen huizen in Rijnenburg en Reijerscop?
Archieffoto van het Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
Het plan voor Rijnenburg en Reijerscop is gepresenteerd en als het aan de gemeente ligt wordt het een energielandschap met minimaal 15 jaar plek voor zonnevelden en windmolens. Lezers van DUIC vinden het opvallend dat er niet wordt gekozen voor woningbouw in het gebied. De verklaring daarvoor is een besluit van een aantal jaar geleden.

Het plan voor Rijnenburg en Reijerscop is gepresenteerd en als het aan de gemeente ligt wordt het een energielandschap met minimaal 15 jaar plek voor zonnevelden en windmolens. Lezers van DUIC vinden het opvallend dat er niet wordt gekozen voor woningbouw in het gebied. De verklaring daarvoor is een besluit van een aantal jaar geleden.

Het besluit om geen woningbouw in het gebied toe te staan komt uit 2013 en werd opnieuw bekrachtigd in 2016. De provincie Utrecht heeft Rijnenburg in de ‘Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028’ namelijk tot een ‘pauzelandschap’ verklaard. Dit betekent dat in Rijnenburg in de periode tot en met 2028 geen woningbouw kan plaatsvinden.

De visie werd vastgesteld door Provinciale staten en wordt elke vier jaar opnieuw bekeken en eventueel aangepast. In de visie werd het besluit om geen woningbouw toe te staan in december 2016 nogmaals bekrachtigd.

Strategie Utrecht

Ook in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) waarin is vastgelegd waar de gemeente tot 2030 woningbouwontwikkeling wil realiseren is Rijnenburg niet opgenomen.

Er zijn daarnaast een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgenomen in de RSU. Het gaat dan bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van buitengebieden voor recreatie en het beschermen van deze gebieden vanwege de beperktere mogelijkheden om in de stad verdroging tegen te gaan, waterberging te realiseren en hittestress te voorkomen.

Voor de periode na 2030 is voor Rijnenburg nog geen beleid ontwikkeld. Het zou dus kunnen dat er na 2030 wel woningen worden gebouwd.

Energie

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is volgens de gemeente Utrecht de enige mogelijke locatie binnen de gemeentegrenzen voor grootschalige energieproductie. De gemeente meent dat zonnepanelen op daken in de stad niet genoeg is om aan de elektriciteitsvraag te voldoen.

“Als het beschikbaar dakoppervlak in de gemeente Utrecht volledig wordt belegd met zonnepanelen, dan levert dit minder op dan de totale elektriciteitsvraag van de gebouwen in de gemeente. Dit is dus onvoldoende om ook te voorzien in energie voor verwarming, mobiliteit en industrie. Samen drie keer zo veel als het elektriciteitsgebruik door gebouwen.”

Daarbij komt dat niet alle beschikbare dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen in verband met schaduwwerking, dakramen en andere functies van daken.

Reijerscop

De huidige bestemming van Reijerscop is agrarisch landschap. Begin 2017 is door de gemeente besloten op Reijerscop toe te voegen aan het zoekgebied voor de opwekking van duurzame energie, mede omdat duurzame energieopwekking met windmolens kan worden gecombineerd met het behoud van de agrarische bestemming.

Gekoppelde berichten

8 Reacties

Reageren
 1. Utrechter

  Dank voor de achtergrondinformatie. Dan is ook weer duidelijk dat de provincie als de wiedeweerga die structuurvisie moet gaan aanpassen om er woningbouw toe te staan. Zo’n structuurvisie is geen natuurwet maar een stuk papier dat aangepast kan worden. Nu wordt zowat elke vierkante meter groen in de stad benut om te verdichten; met alle hittestress en bereikbaarheidsproblemen als gevolg dus ik zie niet waarom het groen houden van Rijnenburg hier iets aan verhelpt. Tegenovergesteld zelfs. Prima dat de Merwedekanaalzone wordt opgepakt voor woningbouw, maar doe het gelijk goed en ga ook in Rijnenburg aan de slag. Die energieopwekking kan beter op grote schaal (windmolens op zee?) dan dat iedere gemeente op eigen houtje gaat aanklooien. Die zonneweides zijn alleen maar rendabel te krijgen met subsidie dus wie gaat dat betalen…? Op die 227,5 hectare kun je met een redelijke stedelijke dichtheid met ruimte voor groen en water met gemak 10.000 woningen kwijt.

 2. Bill

  Duidelijk dat we op het stadskantoor weer niet gezegend zijn met visionairs. Deze oplossing is gewoon makkelijk punten scoren op het groene vlak en de hete aardappel voor je uitschuiven, verder niets.

  Was nou voor de combi woningen/roeibaan/energiepark/werken/upgrading zwemplas gegaan en je verdient er als gemeente nog flink aan. Tevens kan je door een goede infrastructuur tussen De Meern, IJsselstein en Nieuwegein aan te leggen er een geweldig stuk stad bijkrijgen.

 3. Harry

  Woningbouw in letterlijk het laagste gebied van Utrecht is nou niet het meest verstandige. Dus om het gebied woningbouwgeschikt te maken zal ettelijke miljoenen extra geïnvesteerd moeten worden.

  Maar het ergste zijn de (fors te dure) grondposities die door bouwers en ontwikkelaars in de afgelopen 30 jaar zijn ingenomen anticiperend op bestemmingswijziging. Met daarbij de rentecomponent die de grondkosten verder jaarlijks doen oplopen.

  Al deze kosten zouden in geval van woningbouw door de woningkjes EXTRA moeten opgebracht. Daarom was het oude plan om het gebied te vullen met woningen voor de hoge inkomens zonder midden of laatstaan sociale woningbouw. Voor starters ongeschikt.

  Dus de enige woningbouw die hier nog mogelijk is zijn luxe appartemententorens met alleen penthouses. En dan komt het mooi uit als de maximale bebouwingshoogte reeds is opgerekt door een paar windmolens.

 4. Kloek

  Juist visionair dit.

  Laten we inderdaad maar alle vrij ruimte helemaal volplempen met fantasielozen en depressieve woonoorden. Dat is goed voor de mensen.

  En dat er te weinig woningen zijn is volledig toe te schrijven aan de vastgoed- en bouwsector die miljoenen winsten binnenharken (sinds een aantal jaar weer) en dat weigeren te investeren. Alle investeringen moeten names hun vanuit de overheid komen, terwijl in tijdens van crisis de overheid al een flinke helpende hand heeft toegestoken. Nu er massale winsten worden geboekt wordt er niet of nauwelijks geïnvesteerd in bouw, maar steken enkelen wel al dat geld in de zak. Dat is wel de waarheid.

 5. R.v.t.

  Er zijn in de gemeente zat plaatsen van zonnepanelen op al die platte daken van die flats.in de buurt.en als je op het stadskantoor staat zie je nog veel meer dakenvoor zonnepanelen. Ik heb met verschillende eigenaren en huurders gepraat en men was enthousiast enwachte op een definitief contract om dan de VVE aan te spreken. Al deze appartementen hebben al een contract met Eneco voor de stadsverwarming.bij een goed voorstel zodat men minder voor de stroom zou hoeven te betalen ,wil men ook wel over gaan naar een contract voor de stroom.dat zal ruim 100 nieuwe klanten opleveren.

 6. Fred

  Het is ook wel de makkelijkste weg natuurlijk.
  Als er woningen gebouwd worden (wat eigenlijk noodzakelijk is), dan moet er ook infrastructuur komen zoals OV, en daar is GroenLinks niet bepaald sterk in om dat op een goede manier te realiseren zoals we inmiddels allemaal weten.
  Bij het huidige plan zijn alleen enkele fietspaden nodig, en ja……daar ligt nu net het grote talent van GL !!

 7. Herman

  Prima idee om even te wachten, straks staan er niet de huizen zoals nodig zijn. Hebben we gezien met kantoren, men bouwde maar raak, met als gevolg enorme leegstand.

  Maar laat die polder lekker groen, en leg die zonnepanelen op daken van loodsen, scholen, kantoren en sportcomplexen, ruimte zat!

 8. UTRECHTSE JANTJE

  @Herman …Vergeet niet dat ook daken onderhoud nodig hebben ! en dat het zomaar plaatsen van zonnepanelen , dat behoorlijk kan bemoeilijken ervan ….. Ik ben zeer zeker voor zon energie hoor , maar het is in de vorm van ‘n zonnepark veel eenvoudiger om uit te voeren , en je kan het eenvoudig camoufleren met een hoge haag er om heen natuurlijk …

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).