Utrecht presenteert visie voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop | De Utrechtse Internet Courant Utrecht presenteert visie voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht presenteert visie voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht presenteert visie voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
Beeld: Google Maps
Er wordt al jaren gesproken over de invulling van Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht en het plan is nu bekend. Er zijn zes scenario’s gepresenteerd en de gemeente Utrecht heeft er een ‘zevende scenario’, in de vorm van een visie, van gemaakt.

Er wordt al jaren gesproken over de invulling van Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht en het plan is nu bekend. Er zijn zes scenario’s gepresenteerd en de gemeente Utrecht heeft er een ‘zevende scenario’, in de vorm van een visie, van gemaakt.

De belangrijkste punten uit de visie: minimaal 15 jaar plek voor zonnevelden en windmolens, extra voorwaarden om geluid en slagschaduw te beperken voor 11 windmolens en een deel van de opbrengst moet naar de bewoners en omwonenden gaan. Het betekent dat er tot minimaal 2030 geen woningbouw zal zijn in Rijnenburg.

Sinds 2016 is de gemeente Utrecht in gesprek met bewoners en omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap. De belangrijkste conclusie was dat er voorkeur is voor een energielandschap, meer dan alleen energieproductie in het gebied. Maar er zijn veel zorgen over geluidshinder en slagschaduw. Daarnaast willen bewoners het agrarisch karakter graag behouden.

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft haar plannen woensdagochtend gepresenteerd voor Rijnenburg en Reijerscop, het gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Scenario’s en visie

De gemeenteraad heeft de wethouder opgedragen om 4 scenario’s te maken. De wethouder presenteerde er 6 én een visie. De scenario’s waren namelijk niet optimaal en daarom heeft de wethouder gekeken of op basis van de reacties op de scenario’s een beter ‘zevende’ scenario mogelijk was: de visie op het energielandschap.

“Dit is ons inziens gelukt. Hiermee zijn uiteraard niet alle zorgen weggenomen, maar wij denken wel dat er in deze visie meer recht is gedaan aan de uitkomsten van het participatieproces”, aldus de wethouder.

Belangrijk is dat de gemeente Utrecht maar beperkt grondeigenaar is in dit gebied en daarmee vooral een publiekrechtelijke rol heeft: het realiseren van energieproductie en de keuze voor waar en hoeveel (binnen de door de gemeente geschetste kaders) is dus aan de markt.

Visie

Ontwikkelaars krijgen in het voorstel van de gemeente ruimte voor maximaal 11 windmolens en 227,5 hectare zonnevelden. Voorwaarde is dat deze geplaatst worden op minimaal 800 meter afstand van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein.

Hiermee kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna 10 procent van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en 10 keer zoveel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente.

Het conceptvoorstel van de gemeente is onder te verdelen in 4 onderwerpen: zonne-energie in Rijnenburg, windenergie in Rijnenburg en Reijerscop, de verbetering van het landschap, natuur, recreatieve routes en de opbrengst energieproductie.

Hieronder een gedetailleerde omschrijving van de visie van de gemeente Utrecht.

Zonne-energie

De zonnevelden in Rijnenburg moeten minder zichtbaar worden door rietkragen en langs de randen van de zonnevelden moet ruimte blijven voor natuurontwikkeling. De sloten en stroken land worden niet aangepast.

De zonnevelden moeten vooral in het noorden van Rijnenburg komen, omdat er dichtbij een aansluitpunt op het energienet is. Daarnaast is er in dit stuk meer kans voor natuurontwikkeling rond de zonnevelden dan de meer zuidelijke hoger gelegen gebieden.

Utrecht wil zelf ook grond beschikbaar stellen voor de productie van duurzame energie. Daarom is de Nedereindse Plas toegevoegd aan het gebied. Mogelijk is de zone langs de A12 nodig om energieproductie op de Nedereindse Plas haalbaar te maken.

Dit conceptvoorstel maakt mogelijk dat initiatiefnemers maximaal 163 Megawatt (MW) energie kunnen opwekken door zonnepanelen in Rijnenburg. Daarvoor is ongeveer 227,5 ha nodig.

Conceptvoorstel voor zonne-energie. Beeld: Gemeente Utrecht

Windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

Het grootste kritiekpunt voor de inrichting van het gebied is de komst van windmolens. De zorgen zijn rond het geluid en de slagschaduw. Utrecht wil daarom strengere eisen stellen bovenop de wettelijke normen rond overlast van windmolens.

Het gebied waar windmolens kunnen komen, is kleiner dan in de eerdere scenario’s. De afstand tot de woonwijken is groter omdat geluid en slagschaduw in de omgeving moet worden beperkt. Windmolens zijn in de visie alleen mogelijk op minimaal 800 meter van de woonwijken, de windmolens moeten zo stil mogelijk zijn en de bewoners van de polders zouden de mogelijkheid moeten krijgen om zelf aan te geven wanneer hinderlijke situaties zijn.

Dit conceptvoorstel geeft ruimte aan initiatiefnemers om maximaal 44 Megawatt (MW) energie op te wekken met windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent dat er maximaal 11 grote windmolens kunnen komen.

Conceptvoorstel voor windenergie. Beeld: Gemeente Utrecht

Landschap, natuur en recreatieve routes

Het landschap, de natuur en de recreatieve routes moeten volgens de gemeente Utrecht worden verbeterd. Zo moeten bestaande landschapsstructuren met hoge ecologische waarde worden behouden, sloten en vaarten verbreed en brede rietkragen in de oevers komen. Daarnaast wordt onder meer gestuurd op natuurvriendelijk beheer van de plantengroei tussen en rond de zonnepanelen. De agrarische functie blijft in Reijerscop volledig behouden.

Betrokkenen hebben aangegeven dat zij graag meer fiets- en wandelroutes in het gebied willen. Het college wil hier graag gehoor aan geven en heeft 4 recreatieve routes voor ogen. Of ze alle 4 gerealiseerd worden, is een financiële kwestie. In het noordelijke deel van Rijnenburg is in het conceptvoorstel ruimte voor roeiwater, maar de komst daarvan is onzeker.

Conceptvoorstel landschap. Beeld: Gemeente Utrecht

Opbrengst

Met het voorstel voor het energielandschap kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna 10 procent van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en 10 keer zoveel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente.

Het energielandschap levert geld op voor energiebedrijven, maar een deel moet ten goede komen aan het gebied. Dat moet via een omgevingsfonds waarbij bewoners mogen meebeslissen over waar dit bedrag aan besteed wordt.

Initiatiefnemers worden daarnaast in het voorstel verplicht om een financieel aanbod te doen aan de mensen die in de buurt van windmolens wonen. Dit geldt voor Utrechters en mensen in omliggende gemeenten. Niet alleen grondeigenaren krijgen een vergoeding als op hun grond een windmolen wordt geplaatst. Ook andere grondeigenaren in de directe omgeving hebben daar recht op.

Bewoners en omwonenden kunnen ook investeren in de energieopwekking (windmolens en zonnevelden) en zo ook delen in de winst.

Hoe nu verder

De komende maand bespreekt de gemeente Utrecht de visie met bewoners, de provincie Utrecht en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. Ook wordt er een second opinion uitgevoerd op de getallen en berekeningen. Daarna worden 6 scenario’s met de definitieve visie aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad. Naar verwachting neemt de raad eind 2019 een besluit.

De uitvoering van het gebied start op z’n vroegst in 2021.

Waarom eigenlijk geen woningbouw in Rijnenburg en Reijerscop? Lees het hier.

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. Harry

  Geen woningen dus. Arm Bouwfonds en AM die al die grond voor niets gekocht hebben. Worden de woningkjes elders weer duurder om dit verlies te compenseren. En met GL als grootste in de provincie heeft huilebalken door de ontwikklaars ook geen zin.

 2. De Utrechter

  Los van de energie discussie, hoe gaan ze hier in hemelsnaam mensen van A naar B verplaatsen? Ik hoor niets over openbaarvervoer plannen of iets wat in de richting wijst naar een dienst via Rijnvliet naar het centraal station.

 3. cas

  Eigenlijk is alleen die 800 metergrens duidelijk in dit verhaal, verder veel bla bla. En die compensatie… daar kun je als bewoner gewoon naar fluiten.

 4. Beny

  Ik snap echt wel dat energietransitie een belangrijk thema is, ten slotte moeten we allemaal adem blijven halen. Maar, k vind het toch teleurstellend dat er weer geen plek aangewezen wordt waarop er gebouwd mag worden. Iedereen die ik ken is op zoek naar een huis, zowel koop als huur. Voel me in de steek gelaten door de gemeente/provincie. Zogenaamd “links”. Ja ja

 5. Herman

  “Zonnevelden”” wat een idiote oplossing!

  Vrije ruimte is schaars en dan ga je daar zonnepanelen neerliggen terwijl er ontelbare vierkante meters ruimte beschikbaar is op platte daken van loodsen, kantoren, scholen sportcomplexen!

  Hoe gek moet je zijn dat je kostbare groene ruimte met zonnepanelen gaat voleggen terwijl er plenty beschikbare overbodige ruimte is?

 6. Utrechter

  @Herman: en nog erger: de gemeente zet geen publiekrechtelijke instrumenten in om te voorzien in de broodnodige sociale huurwoningen. Complete waanzin om kostbare landbouwgrond te verspillen aan een paar onrendabele zonnepanelen die inderdaad ook op daken aangebracht kunnen worden. En dan vinden ze het bij GroenLinks vreemd dat Thierry Baudet de verkiezingen wint…?

 7. Tinus

  Eindelijk een plan. Het is wel jammer en verdacht dat dit niet voor de provinciale verkiezingen wordt gerepresenteerd maar kort erna. Wellicht hadden de kiezers met deze plannen andere afwegingen gemaakt.
  Mijn voorkeur gaat overigens uit om deze locatie niet vol te bouwen. De druk op het knooppunt Ouderijn is al bijzonder hoog. Daarnaast heeft de west kant van Utrecht behoefte aan ruimte en recreatie mogelijkheden. ( waarom geen extra bomen? levert zuurstof op en zonnepanelen plaatsen op daken van bedrijfsgebouwen… effectief benutten van ruimte )

 8. Annie

  Geheel eens met Herman! Bespottelijk dat er zelf maar over wordt nagedacht om vrije ruimte vol te leggen met afzichtelijke zonnepanelen! Leg die op alle daken in de stad voor mijn part, maar houd de polder groen.

 9. henk

  Van mij mogen ze bij mij een dakonderzoek doen om te kijken wat mogelijk is en mijn dak + dakkapel + schuur helemaal volplakken met zonnepanelen

 10. hans

  Tientallen jaren wordt er al gepraat om een roeibaan aan te leggen in het gebied. Nu wordt er het woordje misschien gebruikt. Zijn ze bij de gemeente al die goede voornemens al vergeten?

 11. Henk

  Wat een waanzinnig slecht plan. In één van de kleinste en meest dichtbevolkte landen ter wereld gaat de gemeente Utrecht onder aanvoering van GroenLinks en D66 kostbare grond opofferen aan zonneweiden en windmolens.

  De huizenprijzen schieten door het dak door de schaarste, maar de groene deugboot legt liever zonneweides aan omdat dat nu eenmaal goed voelt. “je wilt toch de planeet redden” zullen de meisjes en beta jongens van GroenLinks en D66 wel zeggen.

  Ga eens nadenken of echte oplossingen. Kernenergie bijvoorbeeld. Een moderne maatschappij zoals wij die hebben kan niet draaien op zon en wind energie. Iemand die anders beweerd is een leugenaar.

 12. Monique

  Waarom worden er geen zonnepanelen op de Utrechtse daken gelegd. Daar zijn er genoeg mogelijkheden dit is je reinste horizonvervuiling.

 13. Harry

  Zou zo maar het volgende Hooydonk debacle kunnen worden. Denk niet dat de grondeigenaren zonder slag of stoot hun dure grond beschikbaar stellen. Dus moet er gecompenseerd gaan worden zoals elders voor een vriendenprijsje een ontwikkelingslocatie van de gemeente verkrijgen. Nu maar hopen dat de rekenkamer dit soort dwarsverbanden en het financieel heel goed in de gaten gaat houden. En mensen WIJ betalen allemaal MEE aan de miljoenen subsidies voor deze windmolens en zonnecellen. Of je het nu wil of niet. Want dat is in het energieakkord bepaald door minister Kamp zonder je dit te vertellen, dat dan wel.

 14. stefan

  even voor de duidelijkheid, de gemeente utrecht mag niet bouwen in rijnenburg tot minimaal 2030. dat is een besluit van de provincie. dus tot die tijd kun je de ruimte beter benutten voor iets wat steeds crucialer wordt: duurzame energieopwekking.

 15. Karla

  Wat Herman zegt. Ik was laatst bij Kuhne en Nagel op LageWeide en keek uit over het dak van het magazijn, dat ongeveer tot aan de horizon reikte. Zonder zonnepanelen. En dat is maar een van de vele gebouwen met platte of licht schuine daken in Utrecht.

 16. Yo

  Niet alle daken zijn geschikt om het gewicht van zonnepanelen te dragen. Daar is namelijk bij de bouw en het ontwerp geen rekening gehouden. Het is heel makkelijk om dot te roepen, maar het KAN vaak niet.

  Aan de gemeente en de rijksoverheid dus de taak en opdracht om dit in het bouwbesluit/ vergunningen op te nemen bij bouw en ontwerp van grote energiepanden.

  Gegroet.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).